ข้อ KPI รวม ศรีษะละเลิง ศพช.ตลาดแค รพศ.มหาราชนครราชสีมา ครบุรี เสิงสาง คง บ้านเหลื่อม จักราช โชคชัย ด่านขุนทด โนนไทย โนนสูง ขามสะแกแสง บัวใหญ่ ประทาย ปักธงชัย พิมาย ห้วยแถลง ชุมพวง สูงเนิน ขามทะเลสอ สีคิ้ว ปากช่อง หนองบุญมาก แก้งสนามนาง โนนแดง วังน้ำเขียว ค่ายสุรนารี เมืองยาง ลำทะเมนชัย เดอะโกลเดนเกรท โคราชเมโมเรียล กองบิน 1 เทศบาล มะค่า หัวทะเล วัดบูรพ์ คลินิกฯอบอุ่นมหาชัย พระทองคำ คลินิกฯการเคหะ รพ.เทพรัตน์ ศูนย์แพทย์ มทส. คลีนิกเวชฯ ปากช่อง1 เฉลิมพระเกียรติ บัวลาย สีดา เทพารักษ์ Last update
1ความสำเร็จการพัฒนางานอนามัยแม่และเด็ก                                                
11.1 หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์คุณภาพ ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ (ร้อยละ 60)7,126
5,162
72.44
5
340
297
87.35
5
15
12
80.00
5
0
0
0.00
0
250
170
68.00
4
188
161
85.64
5
145
109
75.17
5
53
34
64.15
4
218
178
81.65
5
344
211
61.34
4
378
295
78.04
5
153
105
68.63
4
345
289
83.77
5
71
51
71.83
5
209
113
54.07
2
156
105
67.31
4
292
162
55.48
3
299
237
79.26
5
188
149
79.26
5
152
119
78.29
5
294
219
74.49
5
104
68
65.38
4
514
401
78.02
5
625
511
81.76
5
196
144
73.47
5
63
36
57.14
3
56
36
64.29
4
159
86
54.09
2
32
18
56.25
3
35
25
71.43
5
51
46
90.20
5
42
22
52.38
2
91
21
23.08
1
3
0
0.00
1
46
12
26.09
1
331
271
81.87
5
68
36
52.94
2
79
40
50.63
2
5
4
80.00
5
108
92
85.19
5
0
0
0.00
0
67
33
49.25
1
12
3
25.00
1
50
22
44.00
1
149
85
57.05
3
34
30
88.24
5
39
39
100.00
5
77
65
84.42
5
2016-11-01 04:19:23
11.2 หญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด 6 เดือน ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน (ร้อยละ 100)8,853
8,156
92.13
4
416
404
97.12
5
23
23
100.00
5
0
0
0.00
0
310
305
98.39
5
207
206
99.52
5
168
166
98.81
5
53
53
100.00
5
269
264
98.14
5
397
361
90.93
4
425
416
97.88
5
231
208
90.04
4
413
409
99.03
5
92
84
91.30
4
248
226
91.13
4
216
203
93.98
4
385
321
83.38
2
331
323
97.58
5
206
202
98.06
5
192
191
99.48
5
375
353
94.13
4
119
118
99.16
5
587
574
97.79
5
757
709
93.66
4
260
249
95.77
5
65
62
95.38
5
59
56
94.92
4
214
193
90.19
4
48
26
54.17
1
40
39
97.50
5
59
59
100.00
5
72
47
65.28
1
110
63
57.27
1
7
0
0.00
1
110
76
69.09
1
429
395
92.07
4
158
91
57.59
1
112
79
70.54
1
16
5
31.25
1
124
118
95.16
5
0
0
0.00
0
92
84
91.30
4
23
11
47.83
1
66
44
66.67
1
182
155
85.16
3
40
40
100.00
5
43
43
100.00
5
104
102
98.08
5
2016-11-01 04:24:40
11.3 ลดภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ (ไม่เกินร้อยละ 18)7,455
1,903
25.53
2
352
67
19.03
2
15
0
0.00
5
0
0
0.00
0
260
81
31.15
0
190
38
20.00
2
149
35
23.49
2
53
11
20.75
2
237
60
25.32
2
355
85
23.94
2
386
31
8.03
5
168
41
24.40
2
353
30
8.50
5
71
21
29.58
2
213
63
29.58
2
165
58
35.15
0
307
133
43.32
0
301
128
42.52
0
195
59
30.26
2
155
44
28.39
2
309
59
19.09
2
117
26
22.22
2
530
80
15.09
5
673
166
24.67
2
207
67
32.37
0
64
13
20.31
2
57
21
36.84
0
173
80
46.24
0
35
17
48.57
0
36
15
41.67
0
57
1
1.75
5
44
20
45.45
0
95
48
50.53
0
4
4
100.00
0
55
37
67.27
0
343
52
15.16
5
75
29
38.67
0
87
36
41.38
0
5
2
40.00
0
110
16
14.55
5
0
0
0.00
0
74
15
20.27
2
14
10
71.43
0
55
29
52.73
0
157
59
37.58
0
34
4
11.76
5
39
3
7.69
5
81
9
11.11
5
2016-11-01 04:37:54
11.4 พ่อ แม่คุณภาพ (ร้อยละ 40)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
11.5 หญิงหลังคลอดได้รับการดูแล ครบ 3 ครั้ง ตามเกณฑ์ (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 65)7,455
6,408
85.96
5
352
308
87.50
5
15
11
73.33
5
0
0
0.00
0
260
215
82.69
5
190
173
91.05
5
149
140
93.96
5
53
50
94.34
5
237
225
94.94
5
355
273
76.90
5
386
365
94.56
5
168
149
88.69
5
353
329
93.20
5
71
60
84.51
5
213
199
93.43
5
165
129
78.18
5
307
224
72.96
5
301
276
91.69
5
195
178
91.28
5
155
132
85.16
5
309
289
93.53
5
117
112
95.73
5
530
483
91.13
5
673
574
85.29
5
207
178
85.99
5
64
52
81.25
5
57
46
80.70
5
173
136
78.61
5
35
16
45.71
1
36
25
69.44
5
57
55
96.49
5
44
35
79.55
5
95
84
88.42
5
4
0
0.00
1
55
16
29.09
1
343
310
90.38
5
75
41
54.67
2
87
64
73.56
5
5
4
80.00
5
110
96
87.27
5
0
0
0.00
0
74
54
72.97
5
14
6
42.86
1
55
27
49.09
1
157
132
84.08
5
34
32
94.12
5
39
39
100.00
5
81
66
81.48
5
2016-11-01 04:41:13
11.6 อัตราทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม (LOW Birth Weight) (ไม่เกินร้อยละ 7)12,395
4,156
33.53
1
515
193
37.48
1
36
2
5.56
3
0
0
0.00
0
449
228
50.78
1
355
51
14.37
1
294
79
26.87
1
106
28
26.42
1
395
177
44.81
1
404
180
44.55
1
655
91
13.89
1
348
62
17.82
1
511
53
10.37
2
212
101
47.64
1
452
93
20.58
1
336
172
51.19
1
516
281
54.46
1
541
139
25.69
1
340
150
44.12
1
381
104
27.30
1
441
97
22.00
1
158
36
22.78
1
661
128
19.36
1
788
229
29.06
1
318
76
23.90
1
164
27
16.46
1
133
12
9.02
2
215
83
38.60
1
87
40
45.98
1
110
42
38.18
1
135
17
12.59
1
36
20
55.56
1
99
44
44.44
1
481
479
99.58
1
84
72
85.71
1
524
122
23.28
1
158
140
88.61
1
10
9
90.00
1
14
14
100.00
1
167
45
26.95
1
0
0
0.00
0
64
33
51.56
1
93
73
78.49
1
27
24
88.89
1
203
58
28.57
1
96
19
19.79
1
112
8
7.14
3
171
25
14.62
1
2016-11-01 04:44:30
11.7 อัตราการขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด (Birth Asphyxia) (ไม่เกิน 25 ต่อพันการเกิดมีชีพ)12,395
69
5.57
5
515
6
11.65
4
36
0
0.00
5
0
0
0.00
0
449
4
8.91
5
355
0
0.00
5
294
5
17.01
3
106
0
0.00
5
395
4
10.13
4
404
0
0.00
5
655
2
3.05
5
348
1
2.87
5
511
0
0.00
5
212
0
0.00
5
452
3
6.64
5
336
1
2.98
5
516
1
1.94
5
541
0
0.00
5
340
0
0.00
5
381
1
2.62
5
441
3
6.80
5
158
0
0.00
5
661
1
1.51
5
788
1
1.27
5
318
0
0.00
5
164
1
6.10
5
133
1
7.52
5
215
3
13.95
4
87
0
0.00
5
110
0
0.00
5
135
0
0.00
5
36
11
305.56
0
99
0
0.00
5
481
0
0.00
5
84
0
0.00
5
524
5
9.54
5
158
0
0.00
5
10
0
0.00
5
14
0
0.00
5
167
7
41.92
1
0
0
0.00
0
64
2
31.25
1
93
0
0.00
5
27
0
0.00
5
203
3
14.78
4
96
0
0.00
5
112
3
26.79
1
171
0
0.00
5
2016-11-01 04:45:59
11.8 อัตราทารกตายปริกำเนิด (Perinatal mortality rate) (ไม่เกิน 15 ต่อพันการเกิดมีชีพ)8,924
18
2.02
5
418
0
0.00
5
21
0
0.00
5
0
0
0.00
0
312
0
0.00
5
210
0
0.00
5
168
0
0.00
5
53
0
0.00
5
271
0
0.00
5
397
0
0.00
5
423
0
0.00
5
225
4
17.78
3
412
0
0.00
5
81
1
12.35
5
242
3
12.40
5
216
0
0.00
5
385
1
2.60
5
329
0
0.00
5
204
0
0.00
5
190
0
0.00
5
413
0
0.00
5
117
1
8.55
5
584
2
3.42
5
794
1
1.26
5
261
0
0.00
5
66
0
0.00
5
60
0
0.00
5
223
0
0.00
5
48
0
0.00
5
40
0
0.00
5
59
0
0.00
5
74
0
0.00
5
109
1
9.17
5
7
0
0.00
5
110
0
0.00
5
427
2
4.68
5
163
0
0.00
5
112
0
0.00
5
16
0
0.00
5
120
0
0.00
5
0
0
0.00
0
92
0
0.00
5
23
0
0.00
5
76
2
26.32
1
184
0
0.00
5
41
0
0.00
5
44
0
0.00
5
104
0
0.00
5
2016-11-01 04:47:10
11.9 อัตราตายทารก (Infant Mortality Rate) (ไม่เกิน 9 ต่อพันการเกิดมีชีพ)8,924
18
2.02
5
418
0
0.00
5
21
0
0.00
5
0
0
0.00
0
312
0
0.00
5
210
0
0.00
5
168
0
0.00
5
53
0
0.00
5
271
0
0.00
5
397
0
0.00
5
423
0
0.00
5
225
4
17.78
1
412
0
0.00
5
81
1
12.35
3
242
3
12.40
3
216
0
0.00
5
385
1
2.60
5
329
0
0.00
5
204
0
0.00
5
190
0
0.00
5
413
0
0.00
5
117
1
8.55
5
584
2
3.42
5
794
1
1.26
5
261
0
0.00
5
66
0
0.00
5
60
0
0.00
5
223
0
0.00
5
48
0
0.00
5
40
0
0.00
5
59
0
0.00
5
74
0
0.00
5
109
1
9.17
4
7
0
0.00
5
110
0
0.00
5
427
2
4.68
5
163
0
0.00
5
112
0
0.00
5
16
0
0.00
5
120
0
0.00
5
0
0
0.00
0
92
0
0.00
5
23
0
0.00
5
76
2
26.32
1
184
0
0.00
5
41
0
0.00
5
44
0
0.00
5
104
0
0.00
5
2016-11-01 04:55:24
11.10 อัตราส่วนการตายมารดา (Matenal Mortality Rate) (ไม่เกิน 15 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
2ความสำเร็จการพัฒนางานเด็ก 0-5 ปี ในคลินิกเด็กสุขภาพดี                                                
22.1 เด็ก 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการครอบคลุม163,029
149,710
91.83
4
6,984
6,725
96.29
5
463
456
98.49
5
0
0
0.00
0
5,453
5,093
93.40
4
5,093
4,886
95.94
5
4,552
4,363
95.85
5
1,252
1,233
98.48
5
4,579
4,340
94.78
4
5,539
5,323
96.10
5
7,894
7,455
94.44
4
4,202
4,073
96.93
5
7,074
6,838
96.66
5
2,535
2,302
90.81
3
5,041
4,745
94.13
4
5,096
4,792
94.03
4
6,534
6,074
92.96
4
7,135
6,886
96.51
5
4,610
4,400
95.44
5
5,299
5,043
95.17
5
5,338
5,118
95.88
5
1,882
1,795
95.38
5
8,602
8,396
97.61
5
10,225
9,740
95.26
5
4,625
4,526
97.86
5
2,112
2,006
94.98
4
1,633
1,559
95.47
5
3,134
2,840
90.62
3
1,219
799
65.55
1
1,494
1,405
94.04
4
2,066
2,019
97.73
5
2,349
2,160
91.95
4
1,148
1,006
87.63
2
3,436
97
2.82
1
1,768
671
37.95
1
7,700
7,370
95.71
5
2,313
1,705
73.71
1
102
95
93.14
4
246
205
83.33
1
2,419
2,361
97.60
5
0
0
0.00
0
1,137
1,078
94.81
4
952
454
47.69
1
635
386
60.79
1
2,635
2,512
95.33
5
1,262
1,212
96.04
5
1,403
1,381
98.43
5
1,859
1,787
96.13
5
2016-11-01 04:56:34
22.2 เด็ก 9, 18, 30, 42 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการและพบพัฒนาการเด็กสงสัยล่าช้า (เป้าหมายนับถึงเดือนมิถุนายน , ผลงานนับถึงเดือนกรกฎาคม)91,617
6,420
7.01
2
3,875
138
3.56
1
250
41
16.40
4
0
0
0.00
0
3,032
170
5.61
2
2,933
444
15.14
4
2,459
176
7.16
2
686
41
5.98
2
2,510
51
2.03
1
3,113
125
4.02
1
4,482
450
10.04
3
2,260
197
8.72
2
4,059
655
16.14
4
1,381
26
1.88
1
2,765
192
6.94
2
2,851
53
1.86
1
3,693
73
1.98
1
4,095
718
17.53
4
2,541
215
8.46
2
2,907
154
5.30
2
2,983
83
2.78
1
1,012
34
3.36
1
4,734
530
11.20
3
5,646
545
9.65
2
2,701
186
6.89
2
1,152
122
10.59
3
932
43
4.61
1
1,713
16
0.93
1
768
3
0.39
1
797
94
11.79
3
1,162
281
24.18
5
969
0
0.00
1
655
0
0.00
1
3,048
0
0.00
1
938
3
0.32
1
4,259
160
3.76
1
1,163
14
1.20
1
60
0
0.00
1
133
0
0.00
1
1,314
2
0.15
1
0
0
0.00
0
633
24
3.79
1
627
0
0.00
1
348
0
0.00
1
1,533
47
3.07
1
671
58
8.64
2
763
165
21.63
5
1,011
91
9.00
2
2016-11-01 08:49:30
22.3 เด็ก 0-5 ปี พัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการกระตุ้น n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
22.4 เด็กอายุ 5 เดือน 29 วัน กินนมแม่อย่างเดียว (เป้าหมายนับถึงเดือนมิถุนายน , ผลงานนับถึงเดือนกรกฎาคม)19,806
7,536
38.05
4
843
385
45.67
5
57
47
82.46
5
0
0
0.00
0
719
152
21.14
1
597
272
45.56
5
517
241
46.62
5
176
80
45.45
5
621
245
39.45
4
625
277
44.32
5
1,062
543
51.13
5
537
268
49.91
5
870
488
56.09
5
310
64
20.65
1
662
165
24.92
1
580
127
21.90
1
831
116
13.96
1
884
351
39.71
4
552
218
39.49
4
623
314
50.40
5
716
308
43.02
5
239
70
29.29
2
1,030
448
43.50
5
1,262
666
52.77
5
555
224
40.36
5
260
122
46.92
5
210
44
20.95
1
346
43
12.43
1
164
0
0.00
1
164
70
42.68
5
234
143
61.11
5
67
5
7.46
1
135
17
12.59
1
512
0
0.00
1
147
0
0.00
1
894
512
57.27
5
234
11
4.70
1
15
8
53.33
5
23
0
0.00
1
274
134
48.91
5
0
0
0.00
0
107
28
26.17
2
168
0
0.00
1
69
0
0.00
1
349
80
22.92
1
148
49
33.11
3
169
93
55.03
5
249
108
43.37
5
2016-11-01 09:15:40
22.5 เด็ก 0-5 ปี ได้รับการประเมินภาวะโภชนาการครอบคลุม163,029
152,361
93.46
4
6,984
6,767
96.89
5
463
458
98.92
5
0
0
0.00
0
5,453
5,259
96.44
5
5,093
4,968
97.55
5
4,552
4,420
97.10
5
1,252
1,239
98.96
5
4,579
4,447
97.12
5
5,539
5,428
98.00
5
7,894
7,557
95.73
5
4,202
4,121
98.07
5
7,074
6,944
98.16
5
2,535
2,360
93.10
4
5,041
4,833
95.87
5
5,096
4,883
95.82
5
6,534
6,234
95.41
5
7,135
6,961
97.56
5
4,610
4,467
96.90
5
5,299
5,077
95.81
5
5,338
5,160
96.67
5
1,882
1,815
96.44
5
8,602
8,421
97.90
5
10,225
9,872
96.55
5
4,625
4,570
98.81
5
2,112
2,044
96.78
5
1,633
1,576
96.51
5
3,134
2,919
93.14
4
1,219
840
68.91
1
1,494
1,429
95.65
5
2,066
2,030
98.26
5
2,349
2,199
93.61
4
1,148
1,019
88.76
2
3,436
129
3.75
1
1,768
969
54.81
1
7,700
7,472
97.04
5
2,313
1,797
77.69
1
102
101
99.02
5
246
219
89.02
2
2,419
2,393
98.93
5
0
0
0.00
0
1,137
1,080
94.99
4
952
477
50.11
1
635
436
68.66
1
2,635
2,549
96.74
5
1,262
1,223
96.91
5
1,403
1,390
99.07
5
1,859
1,809
97.31
5
2016-11-01 05:09:30
22.6 เด็ก 0-5 ปี มีภาวะผอม163,029
6,044
3.71
3
6,984
136
1.95
5
463
11
2.38
4
0
0
0.00
0
5,453
503
9.22
1
5,093
102
2.00
4
4,552
214
4.70
2
1,252
116
9.27
1
4,579
253
5.53
1
5,539
161
2.91
4
7,894
311
3.94
3
4,202
159
3.78
3
7,074
125
1.77
5
2,535
135
5.33
1
5,041
235
4.66
2
5,096
244
4.79
2
6,534
368
5.63
1
7,135
296
4.15
2
4,610
211
4.58
2
5,299
301
5.68
1
5,338
199
3.73
3
1,882
92
4.89
2
8,602
144
1.67
5
10,225
183
1.79
5
4,625
164
3.55
3
2,112
86
4.07
2
1,633
61
3.74
3
3,134
113
3.61
3
1,219
33
2.71
4
1,494
126
8.43
1
2,066
68
3.29
3
2,349
85
3.62
3
1,148
39
3.40
3
3,436
5
0.15
5
1,768
27
1.53
5
7,700
188
2.44
4
2,313
43
1.86
5
102
5
4.90
2
246
3
1.22
5
2,419
52
2.15
4
0
0
0.00
0
1,137
53
4.66
2
952
0
0.00
5
635
25
3.94
3
2,635
215
8.16
1
1,262
26
2.06
4
1,403
22
1.57
5
1,859
106
5.70
1
2016-11-01 05:11:38
22.7 เด็ก 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย163,029
6,979
4.28
5
6,984
170
2.43
5
463
7
1.51
5
0
0
0.00
0
5,453
433
7.94
5
5,093
163
3.20
5
4,552
179
3.93
5
1,252
68
5.43
5
4,579
262
5.72
5
5,539
180
3.25
5
7,894
420
5.32
5
4,202
151
3.59
5
7,074
299
4.23
5
2,535
97
3.83
5
5,041
347
6.88
5
5,096
215
4.22
5
6,534
405
6.20
5
7,135
282
3.95
5
4,610
151
3.28
5
5,299
309
5.83
5
5,338
265
4.96
5
1,882
113
6.00
5
8,602
244
2.84
5
10,225
370
3.62
5
4,625
301
6.51
5
2,112
98
4.64
5
1,633
52
3.18
5
3,134
196
6.25
5
1,219
17
1.39
5
1,494
80
5.35
5
2,066
72
3.49
5
2,349
86
3.66
5
1,148
31
2.70
5
3,436
0
0.00
5
1,768
39
2.21
5
7,700
281
3.65
5
2,313
66
2.85
5
102
5
4.90
5
246
6
2.44
5
2,419
67
2.77
5
0
0
0.00
0
1,137
50
4.40
5
952
0
0.00
5
635
9
1.42
5
2,635
165
6.26
5
1,262
51
4.04
5
1,403
66
4.70
5
1,859
111
5.97
5
2016-11-01 05:13:13
22.8 เด็ก 0-5 ปี มีรูปร่างดีสมส่วน163,029
135,229
82.95
5
6,984
6,321
90.51
5
463
451
97.41
5
0
0
0.00
0
5,453
4,433
81.29
5
5,093
4,712
92.52
5
4,552
4,067
89.35
5
1,252
1,101
87.94
5
4,579
3,835
83.75
5
5,539
4,738
85.54
5
7,894
6,924
87.71
5
4,202
3,800
90.43
5
7,074
6,472
91.49
5
2,535
2,067
81.54
5
5,041
4,271
84.73
5
5,096
4,434
87.01
5
6,534
5,469
83.70
5
7,135
6,401
89.71
5
4,610
4,160
90.24
5
5,299
4,612
87.04
5
5,338
4,435
83.08
5
1,882
1,651
87.73
5
8,602
7,743
90.01
5
10,225
9,185
89.83
5
4,625
4,181
90.40
5
2,112
1,832
86.74
5
1,633
1,425
87.26
5
3,134
2,483
79.23
5
1,219
254
20.84
1
1,494
1,255
84.00
5
2,066
1,953
94.53
5
2,349
1,559
66.37
4
1,148
846
73.69
5
3,436
18
0.52
1
1,768
360
20.36
1
7,700
7,045
91.49
5
2,313
1,100
47.56
1
102
91
89.22
5
246
188
76.42
5
2,419
2,262
93.51
5
0
0
0.00
0
1,137
988
86.90
5
952
0
0.00
1
635
126
19.84
1
2,635
1,996
75.75
5
1,262
1,159
91.84
5
1,403
1,306
93.09
5
1,859
1,520
81.76
5
2016-11-01 05:14:03
22.9 เด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก ร้อยละ 90163,029
136,082
83.47
5
6,984
6,332
90.66
5
463
437
94.38
5
0
0
0.00
0
5,453
4,745
87.02
5
5,093
4,687
92.03
5
4,552
4,193
92.11
5
1,252
1,182
94.41
5
4,579
3,968
86.66
5
5,539
4,726
85.32
5
7,894
6,894
87.33
5
4,202
3,804
90.53
5
7,074
6,473
91.50
5
2,535
2,288
90.26
5
5,041
4,418
87.64
5
5,096
4,310
84.58
5
6,534
5,844
89.44
5
7,135
6,343
88.90
5
4,610
3,976
86.25
5
5,299
4,987
94.11
5
5,338
4,741
88.82
5
1,882
1,595
84.75
5
8,602
7,461
86.74
5
10,225
9,101
89.01
5
4,625
3,709
80.19
5
2,112
1,742
82.48
5
1,633
1,391
85.18
5
3,134
2,426
77.41
5
1,219
484
39.70
2
1,494
1,242
83.13
5
2,066
1,799
87.08
5
2,349
916
39.00
2
1,148
592
51.57
4
3,436
66
1.92
0
1,768
1,069
60.46
5
7,700
6,825
88.64
5
2,313
1,524
65.89
5
102
96
94.12
5
246
99
40.24
2
2,419
2,077
85.86
5
0
0
0.00
0
1,137
897
78.89
5
952
393
41.28
2
635
214
33.70
1
2,635
2,019
76.62
5
1,262
1,120
88.75
5
1,403
1,338
95.37
5
1,859
1,539
82.79
5
2016-11-01 05:15:06
22.10 ผู้ดูแลเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการฝึกทักษะการทำความสะอาดช่องปาก163,029
136,370
83.65
5
6,984
6,349
90.91
5
463
440
95.03
5
0
0
0.00
0
5,453
4,468
81.94
5
5,093
4,761
93.48
5
4,552
3,954
86.86
5
1,252
1,161
92.73
5
4,579
3,981
86.94
5
5,539
4,746
85.68
5
7,894
6,996
88.62
5
4,202
3,815
90.79
5
7,074
6,455
91.25
5
2,535
2,335
92.11
5
5,041
4,502
89.31
5
5,096
4,350
85.36
5
6,534
5,838
89.35
5
7,135
6,404
89.75
5
4,610
3,802
82.47
5
5,299
5,021
94.75
5
5,338
4,658
87.26
5
1,882
1,588
84.38
5
8,602
7,571
88.01
5
10,225
9,332
91.27
5
4,625
3,689
79.76
5
2,112
1,686
79.83
5
1,633
1,355
82.98
5
3,134
2,278
72.69
5
1,219
569
46.68
5
1,494
1,237
82.80
5
2,066
1,825
88.33
5
2,349
1,435
61.09
5
1,148
244
21.25
0
3,436
99
2.88
0
1,768
1,086
61.43
5
7,700
6,863
89.13
5
2,313
1,593
68.87
5
102
98
96.08
5
246
130
52.85
5
2,419
2,146
88.71
5
0
0
0.00
0
1,137
886
77.92
5
952
375
39.39
3
635
223
35.12
3
2,635
1,962
74.46
5
1,262
1,147
90.89
5
1,403
1,359
96.86
5
1,859
1,558
83.81
5
2016-11-01 05:31:15
22.11 เด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี ได้รับการป้องกันด้วยฟลูออไรด์เฉพาะที่57,959
46,107
79.55
5
2,447
2,184
89.25
5
156
147
94.23
5
0
0
0.00
0
1,875
1,605
85.60
5
1,863
1,735
93.13
5
1,555
1,416
91.06
5
443
409
92.33
5
1,518
1,295
85.31
5
1,969
1,562
79.33
5
2,810
2,421
86.16
5
1,412
1,256
88.95
5
2,570
2,212
86.07
5
878
705
80.30
5
1,741
1,366
78.46
5
1,818
1,514
83.28
5
2,334
2,016
86.38
5
2,574
2,240
87.02
5
1,583
1,250
78.96
5
1,895
1,799
94.93
5
1,871
1,587
84.82
5
657
551
83.87
5
3,071
2,452
79.84
5
3,653
3,305
90.47
5
1,734
1,244
71.74
5
719
591
82.20
5
596
482
80.87
5
1,091
768
70.39
5
472
190
40.25
5
512
464
90.63
5
729
611
83.81
5
652
188
28.83
5
427
58
13.58
2
1,644
20
1.22
0
631
416
65.93
5
2,710
2,373
87.56
5
748
270
36.10
5
30
29
96.67
5
91
52
57.14
5
859
680
79.16
5
0
0
0.00
0
448
321
71.65
5
379
143
37.73
5
218
62
28.44
5
995
711
71.46
5
433
394
90.99
5
487
478
98.15
5
661
535
80.94
5
2016-11-01 05:40:35
3ความสำเร็จของการให้บริการวัคซีน                                                
33.1 ร้อยละของเด็ก 1 ปี ได้รับวัคซีนทุกประเภทตามเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 9015,299
13,399
87.58
2
687
668
97.23
5
44
41
93.18
4
0
0
0.00
0
529
443
83.74
1
560
540
96.43
5
411
398
96.84
5
126
121
96.03
5
446
354
79.37
1
507
486
95.86
4
788
741
94.04
4
412
372
90.29
3
696
685
98.42
5
230
197
85.65
1
472
370
78.39
1
491
377
76.78
1
625
526
84.16
1
655
642
98.02
5
435
322
74.02
1
530
514
96.98
5
512
471
91.99
3
189
181
95.77
4
749
704
93.99
4
1,025
972
94.83
4
456
445
97.59
5
185
174
94.05
4
134
129
96.27
5
274
254
92.70
3
151
54
35.76
1
127
118
92.91
3
199
199
100.00
5
71
33
46.48
1
115
27
23.48
1
237
0
0.00
1
136
33
24.26
1
732
692
94.54
4
166
103
62.05
1
8
8
100.00
5
18
10
55.56
1
204
190
93.14
4
0
0
0.00
0
119
99
83.19
1
108
33
30.56
1
66
19
28.79
1
270
258
95.56
4
104
99
95.19
4
139
138
99.28
5
161
159
98.76
5
2016-11-01 05:50:34
33.2 ร้อยละของเด็ก 1 ปี ได้รับวัคซีน MMR ไม่น้อยกว่าร้อยละ 9515,299
14,106
92.20
1
687
674
98.11
5
44
43
97.73
5
0
0
0.00
0
529
460
86.96
1
560
545
97.32
5
411
409
99.51
5
126
121
96.03
4
446
424
95.07
3
507
491
96.84
4
788
776
98.48
5
412
405
98.30
5
696
688
98.85
5
230
199
86.52
1
472
428
90.68
1
491
445
90.63
1
625
577
92.32
1
655
648
98.93
5
435
373
85.75
1
530
516
97.36
5
512
489
95.51
3
189
186
98.41
5
749
726
96.93
4
1,025
987
96.29
4
456
449
98.46
5
185
179
96.76
4
134
131
97.76
5
274
261
95.26
3
151
59
39.07
1
127
122
96.06
4
199
199
100.00
5
71
49
69.01
1
115
75
65.22
1
237
2
0.84
1
136
75
55.15
1
732
712
97.27
5
166
129
77.71
1
8
8
100.00
5
18
13
72.22
1
204
198
97.06
5
0
0
0.00
0
119
106
89.08
1
108
41
37.96
1
66
26
39.39
1
270
261
96.67
4
104
103
99.04
5
139
139
100.00
5
161
159
98.76
5
2016-11-01 05:52:07
33.3 ร้อยละของเด็กอายุ 2 ปี ที่ได้รับวัคซีนทุกประเภทตามเกณฑ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 9014,522
13,411
92.35
3
626
612
97.76
5
38
37
97.37
5
0
0
0.00
0
502
477
95.02
4
436
433
99.31
5
420
406
96.67
5
114
110
96.49
5
378
359
94.97
4
507
478
94.28
4
748
730
97.59
5
364
347
95.33
4
688
678
98.55
5
189
170
89.95
2
431
366
84.92
1
484
439
90.70
3
580
506
87.24
2
686
665
96.94
5
386
368
95.34
4
512
491
95.90
4
465
442
95.05
4
149
143
95.97
4
812
788
97.04
5
933
910
97.53
5
431
421
97.68
5
203
187
92.12
3
168
165
98.21
5
255
240
94.12
4
111
62
55.86
1
124
112
90.32
3
214
210
98.13
5
153
81
52.94
1
103
31
30.10
1
87
4
4.60
1
142
59
41.55
1
705
696
98.72
5
207
148
71.50
1
5
5
100.00
5
19
18
94.74
4
217
203
93.55
4
0
0
0.00
0
89
74
83.15
1
108
47
43.52
1
46
18
39.13
1
283
277
97.88
5
106
104
98.11
5
115
115
100.00
5
183
179
97.81
5
2016-11-01 05:52:22
33.4 ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ที่ได้รับวัคซีนทุกประเภทตามเกณฑ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 9016,034
13,896
86.67
1
640
633
98.91
5
45
45
100.00
5
0
0
0.00
0
501
475
94.81
4
501
499
99.60
5
410
396
96.59
5
125
124
99.20
5
400
326
81.50
1
573
531
92.67
3
777
741
95.37
4
361
349
96.68
5
691
684
98.99
5
244
206
84.43
1
495
429
86.67
1
507
441
86.98
1
613
512
83.52
1
671
638
95.08
4
436
394
90.37
3
468
451
96.37
5
521
479
91.94
3
194
189
97.42
5
858
811
94.52
4
982
960
97.76
5
481
472
98.13
5
195
175
89.74
2
142
138
97.18
5
298
284
95.30
4
138
58
42.03
1
157
142
90.45
3
192
190
98.96
5
243
78
32.10
1
113
16
14.16
1
636
1
0.16
1
192
66
34.38
1
750
740
98.67
5
210
128
60.95
1
11
11
100.00
5
34
22
64.71
1
257
251
97.67
5
0
0
0.00
0
142
122
85.92
1
113
39
34.51
1
71
28
39.44
1
204
187
91.67
3
126
122
96.83
5
127
126
99.21
5
189
187
98.94
5
2016-11-01 05:53:04
33.5 ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ที่ได้รับวัคซีน MMR ไม่น้อยกว่าร้อยละ 9516,034
14,108
87.99
1
640
634
99.06
5
45
45
100.00
5
0
0
0.00
0
501
484
96.61
4
501
499
99.60
5
410
397
96.83
4
125
124
99.20
5
400
332
83.00
1
573
539
94.07
2
777
744
95.75
3
361
351
97.23
5
691
685
99.13
5
244
211
86.48
1
495
436
88.08
1
507
449
88.56
1
613
542
88.42
1
671
644
95.98
3
436
394
90.37
1
468
456
97.44
5
521
484
92.90
1
194
191
98.45
5
858
817
95.22
3
982
970
98.78
5
481
473
98.34
5
195
186
95.38
3
142
138
97.18
5
298
288
96.64
4
138
59
42.75
1
157
149
94.90
2
192
191
99.48
5
243
88
36.21
1
113
17
15.04
1
636
4
0.63
1
192
79
41.15
1
750
740
98.67
5
210
152
72.38
1
11
11
100.00
5
34
23
67.65
1
257
253
98.44
5
0
0
0.00
0
142
125
88.03
1
113
42
37.17
1
71
30
42.25
1
204
195
95.59
3
126
123
97.62
5
127
127
100.00
5
189
187
98.94
5
2016-11-01 05:54:01
33..6 ร้อยละของเด็กอายุ 5 ปี ที่ได้รับวัคซีนทุกประเภทตามเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 9015,803
14,746
93.31
4
675
658
97.48
5
48
47
97.92
5
0
0
0.00
0
503
487
96.82
5
476
471
98.95
5
499
467
93.59
4
123
123
100.00
5
434
406
93.55
4
553
522
94.39
4
735
693
94.29
4
422
411
97.39
5
689
682
98.98
5
245
228
93.06
4
506
439
86.76
1
515
481
93.40
4
629
561
89.19
2
672
661
98.36
5
463
429
92.66
3
550
536
97.45
5
500
475
95.00
4
180
177
98.33
5
793
772
97.35
5
1,040
1,013
97.40
5
497
489
98.39
5
214
207
96.73
5
164
164
100.00
5
337
321
95.25
4
99
56
56.57
1
174
171
98.28
5
214
214
100.00
5
377
216
57.29
1
127
68
53.54
1
0
0
0.00
0
164
85
51.83
1
752
745
99.07
5
225
172
76.44
1
11
10
90.91
3
26
25
96.15
5
244
240
98.36
5
0
0
0.00
0
126
102
80.95
1
64
30
46.88
1
70
39
55.71
1
248
237
95.56
4
116
115
99.14
5
135
135
100.00
5
169
166
98.22
5
2016-11-01 05:54:16
33.7 ร้อยละของเด็ก 6 - 12 ปี (ป.1) ได้รับวัคซีนกระตุ้นทุกประเภทตามเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
33.8 ร้อยละของเด็ก 6 - 12 ปี (ป.6) ได้รับวัคซีนกระตุ้นทุกประเภทตามเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 9530,214
28,251
93.50
1
737
681
92.40
1
125
124
99.20
5
0
0
0.00
0
1,045
1,030
98.56
5
925
915
98.92
5
875
867
99.09
5
239
239
100.00
5
865
850
98.27
5
1,183
1,099
92.90
1
1,492
1,477
98.99
5
768
760
98.96
5
1,227
1,227
100.00
5
534
473
88.58
1
1,081
1,070
98.98
5
882
881
99.89
5
1,331
1,244
93.46
1
1,446
1,435
99.24
5
1,111
1,084
97.57
5
974
971
99.69
5
878
869
98.97
5
281
278
98.93
5
1,590
1,576
99.12
5
2,664
2,646
99.32
5
668
663
99.25
5
334
332
99.40
5
299
299
100.00
5
512
474
92.58
1
0
0
0.00
0
282
280
99.29
5
341
340
99.71
5
64
0
0.00
1
691
87
12.59
1
0
0
0.00
0
336
118
35.12
1
866
859
99.19
5
1,247
894
71.69
1
556
457
82.19
1
2
0
0.00
1
404
397
98.27
5
0
0
0.00
0
239
137
57.32
1
0
0
0.00
0
0
0
0.00
0
382
381
99.74
5
219
218
99.54
5
221
221
100.00
5
298
298
100.00
5
2016-11-01 05:55:11
4ความสำเร็จของการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพจังหวัดนครราชสีมา                                                
44.1.1 เด็กนักเรียน ป.1 ได้รับการตรวจวัดสายตา ที่ผิดปกติได้รับการแก้ไข ส่งต่อ30,029
24,737
82.38
4
710
590
83.10
4
122
122
100.00
5
0
0
0.00
0
1,111
1,025
92.26
5
853
844
98.94
5
838
821
97.97
5
242
235
97.11
5
764
761
99.61
5
1,046
935
89.39
5
1,520
971
63.88
1
728
726
99.73
5
1,214
1,202
99.01
5
472
378
80.08
3
970
915
94.33
5
807
689
85.38
4
1,273
1,209
94.97
5
1,300
1,290
99.23
5
903
596
66.00
1
979
906
92.54
5
846
838
99.05
5
261
261
100.00
5
1,520
1,478
97.24
5
2,759
2,513
91.08
5
679
673
99.12
5
346
345
99.71
5
285
273
95.79
5
579
530
91.54
5
0
0
0.00
0
225
224
99.56
5
339
336
99.12
5
123
123
100.00
5
717
0
0.00
1
0
0
0.00
0
730
294
40.27
1
688
627
91.13
5
1,883
108
5.74
1
552
409
74.09
1
0
0
0.00
0
386
356
92.23
5
0
0
0.00
0
264
225
85.23
4
0
0
0.00
0
0
0
0.00
0
372
288
77.42
2
209
207
99.04
5
182
182
100.00
5
232
232
100.00
5
2016-11-01 05:58:12
44.1.2 เด็กนักเรียน ป.1 ได้รับการตรวจการได้ยิน ที่ผิดปกติได้รับการแก้ไข ส่งต่อ30,029
26,071
86.82
0
710
603
84.93
0
122
122
100.00
0
0
0
0.00
0
1,111
1,104
99.37
0
853
847
99.30
0
838
833
99.40
0
242
242
100.00
0
764
762
99.74
0
1,046
956
91.40
0
1,520
979
64.41
0
728
726
99.73
0
1,214
1,206
99.34
0
472
382
80.93
0
970
918
94.64
0
807
752
93.18
0
1,273
1,247
97.96
0
1,300
1,300
100.00
0
903
744
82.39
0
979
914
93.36
0
846
842
99.53
0
261
261
100.00
0
1,520
1,483
97.57
0
2,759
2,608
94.53
0
679
674
99.26
0
346
346
100.00
0
285
285
100.00
0
579
531
91.71
0
0
0
0.00
0
225
224
99.56
0
339
339
100.00
0
123
123
100.00
0
717
0
0.00
0
0
0
0.00
0
730
461
63.15
0
688
686
99.71
0
1,883
518
27.51
0
552
550
99.64
0
0
0
0.00
0
386
360
93.26
0
0
0
0.00
0
264
225
85.23
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
0
372
297
79.84
0
209
207
99.04
0
182
182
100.00
0
232
232
100.00
0
2016-11-01 05:59:51
44.2 เด็กนักเรียนมีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน207,460
20,160
9.72
4
3,281
282
8.59
4
1,019
64
6.28
5
0
0
0.00
0
8,365
987
11.80
2
6,892
506
7.34
4
7,407
671
9.06
4
1,603
152
9.48
4
5,453
493
9.04
4
9,057
1,010
11.15
2
7,450
634
8.51
4
4,968
552
11.11
2
8,747
658
7.52
4
3,187
265
8.32
4
9,106
1,066
11.71
2
7,196
584
8.12
4
9,143
1,173
12.83
1
11,873
1,261
10.62
3
6,996
302
4.32
5
6,734
549
8.15
4
5,706
734
12.86
1
1,960
242
12.35
1
12,748
1,373
10.77
3
20,573
1,987
9.66
4
5,421
430
7.93
4
2,612
273
10.45
3
2,666
315
11.82
2
4,186
388
9.27
4
0
0
0.00
0
2,126
168
7.90
4
2,598
103
3.96
5
732
92
12.57
1
1,679
352
20.96
1
0
0
0.00
0
1,867
224
12.00
0
5,430
326
6.00
5
1,433
204
14.24
1
4,629
713
15.40
1
0
0
0.00
0
2,991
192
6.42
5
0
0
0.00
0
1,497
221
14.76
1
0
0
0.00
0
0
0
0.00
0
2,905
297
10.22
3
1,575
75
4.76
5
1,548
106
6.85
5
2,101
136
6.47
5
2016-11-01 06:01:31
44.3 เด็กนักเรียนมีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วนn/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
44.4 ร้อยละการยกระดับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพn/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
5ระดับความสำเร็จการป้องกันจมน้ำของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีn/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
6ระดับความสำเร็จของการจัดกิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียนประถมศึกษาn/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
66.1 เด็กนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2559 ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน ร้อยละ 2029,122
10,779
37.01
0
665
208
31.28
0
114
49
42.98
0
0
0
0.00
0
1,182
368
31.13
0
829
329
39.69
0
827
420
50.79
0
240
169
70.42
0
751
385
51.27
0
980
364
37.14
0
1,482
376
25.37
0
750
447
59.60
0
1,152
404
35.07
0
492
212
43.09
0
1,023
398
38.91
0
811
541
66.71
0
1,233
370
30.01
0
1,191
533
44.75
0
810
292
36.05
0
948
545
57.49
0
925
382
41.30
0
251
143
56.97
0
1,557
615
39.50
0
2,555
794
31.08
0
679
130
19.15
0
302
229
75.83
0
273
150
54.95
0
495
205
41.41
0
0
0
0.00
0
230
91
39.57
0
323
178
55.11
0
98
43
43.88
0
1,153
3
0.26
0
0
0
0.00
0
821
24
2.92
0
639
253
39.59
0
1,423
487
34.22
0
506
31
6.13
0
0
0
0.00
0
214
110
51.40
0
0
0
0.00
0
253
47
18.58
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
0
271
37
13.65
0
234
176
75.21
0
166
97
58.43
0
274
144
52.55
0
2016-11-01 06:03:11
7ความสำเร็จในการป้องกันการตั้งครรภ์ในหญิงอายุ 15-19 ปี                                                
77.1 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี (ไม่เกิน 50 ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน )85,317
2,785
32.64
1
4,260
98
23.00
1
242
11
45.45
1
0
0
0.00
0
2,616
114
43.58
1
2,291
48
20.95
3
1,906
55
28.86
1
547
19
34.73
1
1,997
87
43.57
1
2,676
96
35.87
1
3,366
119
35.35
1
2,014
75
37.24
1
3,337
136
40.76
1
1,132
26
22.97
2
2,208
80
36.23
1
2,938
69
23.49
1
3,195
110
34.43
1
3,378
92
27.24
1
2,160
79
36.57
1
1,996
86
43.09
1
2,499
102
40.82
1
849
34
40.05
1
4,036
223
55.25
1
5,079
222
43.71
1
2,173
121
55.68
1
867
12
13.84
5
586
18
30.72
1
1,722
80
46.46
1
519
4
7.71
5
731
25
34.20
1
1,008
33
32.74
1
879
15
17.06
4
743
17
22.88
2
0
0
0.00
0
1,258
37
29.41
1
4,287
126
29.39
1
2,314
42
18.15
4
6,510
42
6.45
5
241
2
8.30
5
953
45
47.22
1
0
0
0.00
0
672
19
28.27
1
1,045
1
0.96
5
789
38
48.16
1
1,255
63
50.20
1
690
21
30.43
1
519
15
28.90
1
834
28
33.57
1
2016-11-01 06:07:45
77.2 ร้อยละหญิงอายุ 15-19 ปี ที่เคยคลอดบุตรได้รับการวางแผนครอบครัวn/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
8ระดับความสำเร็จการดำเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
9ความสำเร็จในการดูลแลป่วยโรคซึมเศร้า และผู้ที่พยายามฆ่าตัวตาย                                                
89.1 ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการ (ร้อยละ 43)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
89.2 ผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายได้รับการดูแลต่อเนื่อง (ร้อยละ 100)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
10ความสำเร็จของการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ                                                
1010.1 ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรอง ประเมินผู้สูงอายุ มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ และมีการคัดกรอง Geriatric syndrome ในคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ (ร้อยละ 70)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
1010.2 ผู้สูงอายุได้รับการใส่ฟันเทียมพระราชทานและรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯn/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
1010.3 ร้อยละของผู้ป่วยหลอดเลือดสมองที่พ้นระยะวิกฤต (Post Stroke) ได้รับบริการครบถ้วน (ร้อยละ 100)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
1010.4 ร้อยละของผู้พิการทุกประเภทได้รับกายอุปกรณ์ ครบถ้วน11,895
8,300
69.78
2
450
399
88.67
4
52
52
100.00
5
0
0
0.00
0
434
337
77.65
3
279
277
99.28
5
509
450
88.41
4
133
72
54.14
1
987
197
19.96
1
216
172
79.63
3
525
445
84.76
4
412
405
98.30
5
431
427
99.07
5
145
144
99.31
5
169
167
98.82
5
669
100
14.95
1
799
116
14.52
1
356
319
89.61
4
120
116
96.67
5
313
308
98.40
5
398
275
69.10
2
147
124
84.35
4
738
708
95.94
5
975
809
82.97
4
169
167
98.82
5
83
83
100.00
5
60
37
61.67
2
153
149
97.39
5
23
0
0.00
1
140
108
77.14
3
93
92
98.92
5
83
67
80.72
4
22
2
9.09
1
0
0
0.00
0
13
0
0.00
1
906
685
75.61
3
208
1
0.48
1
21
13
61.90
2
0
0
0.00
0
235
215
91.49
5
3
0
0.00
1
79
79
100.00
5
0
0
0.00
0
0
0
0.00
0
268
106
39.55
1
9
9
100.00
5
40
38
95.00
5
30
30
100.00
5
2016-08-27 13:49:20
1010.5 ร้อยละ 50 ของผู้ป่วยเบาหวาน ได้รับการตรวจและบริการสุขภาพช่องปาก139,945
75,776
54.15
5
2,872
1,647
57.35
5
276
199
72.10
5
24,236
7,796
32.17
5
3,782
2,374
62.77
5
2,132
1,614
75.70
5
2,228
1,673
75.09
5
1,401
1,033
73.73
5
2,732
1,475
53.99
5
3,089
1,780
57.62
5
4,769
2,432
51.00
5
3,012
1,870
62.09
5
3,956
2,704
68.35
5
1,824
1,183
64.86
5
5,885
2,605
44.27
5
4,608
2,963
64.30
5
5,824
3,151
54.10
5
7,201
5,295
73.53
5
4,127
1,876
45.46
5
5,209
3,523
67.63
5
3,291
2,333
70.89
5
1,512
938
62.04
5
4,424
3,177
71.81
5
6,194
3,938
63.58
5
2,465
1,685
68.36
5
2,127
1,431
67.28
5
1,308
969
74.08
5
1,081
702
64.94
5
8,861
2,093
23.62
3
1,587
963
60.68
5
1,428
801
56.09
5
800
593
74.13
5
600
74
12.33
1
164
23
14.02
1
1,472
525
35.67
5
3,315
2,220
66.97
5
1,642
909
55.36
5
254
147
57.87
5
146
114
78.08
5
2,105
1,484
70.50
5
0
0
0.00
0
1,564
584
37.34
5
0
0
0.00
0
179
49
27.37
4
1,731
1,016
58.69
5
753
531
70.52
5
1,199
989
82.49
5
580
295
50.86
5
2016-10-21 08:13:25
11ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ                                                
1111.1 ระดับความสำเร็จ อำเภอผ่านเกณฑ์การดำเนินงานอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน (2 คุณลักษณะ) ร้อยละ 80n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
1111.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานควบคุมโรคหลอดเลือดหัวใจ (ระดับ 3)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
1111.3 ระดับความสำเร็จวัดการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม (ระดับ 3)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
1111.4 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคลินิก NCD คุณภาพ (ระดับ 4)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
1111.4.1 มีผลงานคัดกรองประชาชน 35-59 ปี ร้อยละ 90619,485
567,303
91.58
0
35,790
34,548
96.53
0
2,105
2,072
98.43
0
0
0
0.00
0
21,242
20,174
94.97
0
16,355
16,005
97.86
0
14,555
13,539
93.02
0
3,879
3,755
96.80
0
16,344
15,722
96.19
0
23,466
22,154
94.41
0
28,116
27,369
97.34
0
14,814
14,524
98.04
0
25,779
25,115
97.42
0
8,565
8,276
96.63
0
14,832
13,828
93.23
0
20,994
20,106
95.77
0
30,051
25,456
84.71
0
27,438
26,648
97.12
0
14,808
14,267
96.35
0
15,518
15,221
98.09
0
21,778
20,595
94.57
0
6,732
6,553
97.34
0
34,462
33,364
96.81
0
44,645
42,028
94.14
0
13,761
11,699
85.02
0
6,898
6,311
91.49
0
4,528
4,266
94.21
0
12,900
12,238
94.87
0
5,741
3,883
67.64
0
5,282
4,930
93.34
0
6,592
6,558
99.48
0
8,604
7,928
92.14
0
6,018
2,632
43.74
0
393
222
56.49
0
8,063
4,144
51.40
0
32,421
30,165
93.04
0
21,525
7,693
35.74
0
1,717
1,622
94.47
0
2,013
1,999
99.30
0
7,582
7,511
99.06
0
0
0
0.00
0
5,492
5,356
97.52
0
0
0
0.00
0
2,196
2,106
95.90
0
10,183
9,729
95.54
0
4,559
4,483
98.33
0
4,267
4,180
97.96
0
6,482
6,329
97.64
0
2016-08-22 13:02:47
1111.4.2 มีผลงานคัดกรองประชาชน 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 90206,133
188,689
91.54
0
8,476
8,080
95.33
0
848
846
99.76
0
0
0
0.00
0
7,514
7,094
94.41
0
5,063
4,976
98.28
0
6,606
6,211
94.02
0
1,655
1,608
97.16
0
5,641
5,441
96.45
0
7,061
6,628
93.87
0
10,467
10,135
96.83
0
6,090
5,863
96.27
0
10,716
10,458
97.59
0
3,951
3,794
96.03
0
6,526
5,955
91.25
0
6,405
6,119
95.53
0
11,586
9,856
85.07
0
10,630
10,307
96.96
0
5,816
5,378
92.47
0
6,276
6,081
96.89
0
6,704
6,378
95.14
0
1,884
1,829
97.08
0
10,778
10,295
95.52
0
12,006
11,155
92.91
0
4,114
3,561
86.56
0
2,623
2,398
91.42
0
1,970
1,930
97.97
0
3,644
3,240
88.91
0
1,522
1,035
68.00
0
2,263
2,213
97.79
0
2,450
2,433
99.31
0
1,702
1,544
90.72
0
2,173
685
31.52
0
28
17
60.71
0
3,123
1,393
44.60
0
7,514
7,058
93.93
0
5,311
2,175
40.95
0
373
321
86.06
0
589
575
97.62
0
3,065
3,048
99.45
0
0
0
0.00
0
1,346
1,267
94.13
0
0
0
0.00
0
431
413
95.82
0
3,175
3,052
96.13
0
2,144
2,075
96.78
0
1,894
1,869
98.68
0
1,980
1,900
95.96
0
2016-08-22 13:17:23
1111.4.3 มีการดำเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงสูง DM HT 20% กลุ่มสงสัยผู้ป่วยรายใหม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 100%n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
1111.4.4 ผลการดูแลผู้ป่วยเบาหวานควบคุมระดับน้ำตาลได้ดี ร้อยละ 40139,944
53,234
38.04
0
2,872
936
32.59
0
276
138
50.00
0
24,236
6,891
28.43
0
3,782
1,784
47.17
0
2,132
822
38.56
0
2,228
987
44.30
0
1,401
770
54.96
0
2,732
1,078
39.46
0
3,089
1,210
39.17
0
4,769
2,066
43.32
0
3,012
1,189
39.48
0
3,956
1,544
39.03
0
1,824
978
53.62
0
5,885
2,614
44.42
0
4,608
1,928
41.84
0
5,824
1,528
26.24
0
7,201
3,202
44.47
0
4,127
1,417
34.33
0
5,209
2,593
49.78
0
3,291
1,150
34.94
0
1,512
352
23.28
0
4,423
1,742
39.39
0
6,194
1,860
30.03
0
2,465
1,311
53.18
0
2,127
937
44.05
0
1,308
528
40.37
0
1,081
470
43.48
0
8,861
4,351
49.10
0
1,587
560
35.29
0
1,428
485
33.96
0
800
189
23.63
0
600
264
44.00
0
164
77
46.95
0
1,472
632
42.93
0
3,315
1,079
32.55
0
1,642
453
27.59
0
254
72
28.35
0
146
29
19.86
0
2,105
926
43.99
0
0
0
0.00
0
1,564
356
22.76
0
0
0
0.00
0
179
22
12.29
0
1,731
666
38.47
0
753
305
40.50
0
1,199
598
49.87
0
580
145
25.00
0
2016-10-18 14:28:43
1111.4.5 ผลการดูแลผู้ป่วยความดันโลหิตสูงควบคุมระดับความดันได้ดี ร้อยละ 50235,880
86,739
36.77
0
6,363
3,370
52.96
0
587
363
61.84
0
41,514
3,393
8.17
0
6,460
3,315
51.32
0
2,422
1,750
72.25
0
3,349
2,114
63.12
0
2,796
1,143
40.88
0
4,142
1,728
41.72
0
6,008
2,930
48.77
0
8,046
3,418
42.48
0
5,857
2,628
44.87
0
6,515
3,983
61.14
0
2,951
1,276
43.24
0
7,035
2,923
41.55
0
4,564
2,335
51.16
0
8,394
2,135
25.43
0
11,749
3,949
33.61
0
4,617
2,101
45.51
0
9,290
5,331
57.38
0
6,709
3,413
50.87
0
3,557
2,194
61.68
0
8,080
4,082
50.52
0
11,502
3,951
34.35
0
3,908
2,148
54.96
0
2,189
1,102
50.34
0
1,992
601
30.17
0
1,823
922
50.58
0
20,582
3,528
17.14
0
2,292
1,498
65.36
0
1,517
770
50.76
0
1,558
527
33.83
0
920
468
50.87
0
517
73
14.12
0
1,919
733
38.20
0
6,975
3,371
48.33
0
3,045
1,018
33.43
0
712
422
59.27
0
331
159
48.04
0
3,561
1,490
41.84
0
0
0
0.00
0
2,414
834
34.55
0
0
0
0.00
0
416
53
12.74
0
3,700
1,698
45.89
0
592
336
56.76
0
1,492
718
48.12
0
918
445
48.47
0
2016-08-22 13:58:31
1111.4.6 ผลการคัดกรอง CVD Risk ในผู้ป่วย DM HT ร้อยละ 80n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
12ความสำเร็จการดำเนินงานระบบสุขภาพอำเภอ (District Health System : DHS) ที่เชื่อมโยงระบบบริการปฐมภูมิกับชุมชนและท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ (ระดับ 4)                                                
1212.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ (DHS) ผ่านเกณฑ์ตามแนวทางการพัฒนา DHS-PCA (ระดับ 4)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
1212.2 ระดับความสำเร็จของตำบลจัดการด้านสุขภาพบูรณาการ (ร้อยละ 80)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
1212.3 ร้อยละของหน่วยบริการที่มีการใช้โปรแกรม COCR9 ในการติดตามเยี่ยมบ้านและส่งต่อn/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
1212.4 จำนวน รพ.สต. ที่ให้บริการสุขภาพช่องปาก 400 ครั้งต่อ 1,000 ประชากร2,009,541
670,211
333.51
0
106,422
23,094
217.00
0
6,721
1,935
287.90
0
0
0
0.00
0
68,385
20,915
305.84
0
53,080
26,080
491.33
0
49,659
16,903
340.38
0
13,248
6,239
470.94
0
50,467
19,151
379.48
0
72,318
22,365
309.26
0
91,307
30,210
330.86
0
51,545
19,856
385.22
0
86,773
39,290
452.79
0
28,891
16,642
576.03
0
51,464
20,704
402.30
0
64,720
19,126
295.52
0
92,966
31,666
340.62
0
87,640
37,752
430.76
0
49,883
19,834
397.61
0
50,068
30,800
615.16
0
69,797
18,879
270.48
0
22,964
8,787
382.64
0
107,421
32,269
300.40
0
136,634
46,332
339.10
0
47,294
15,876
335.69
0
22,743
7,661
336.85
0
15,230
6,607
433.81
0
40,891
10,114
247.34
0
20,868
2,826
135.42
0
17,323
5,214
300.99
0
21,370
6,304
294.99
0
30,881
7,997
258.96
0
20,060
972
48.45
0
2,561
3
1.17
0
30,269
2,428
80.21
0
102,852
38,112
370.55
0
61,554
5,867
95.31
0
23,168
841
36.30
0
6,594
1,717
260.39
0
25,618
12,290
479.74
0
0
0
0.00
0
17,095
3,720
217.61
0
0
0
0.00
0
7,379
0
0.00
0
33,407
9,049
270.87
0
15,439
7,769
503.21
0
14,310
9,835
687.28
0
20,262
6,180
305.00
0
2016-08-22 14:02:51
13ความสำเร็จของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (service plan )                                                
1313.1 สาขาหัวใจ : ผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI) ได้รับยาละลายลิ่มเลือด การขยายหลอดเลือด (PCI) ? 50 %n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
1313.2 สาขาอุบัติเหตุ : อัตราตายผู้ป่วยบาดเจ็บต่อสมองลดลงจากปีที่ผ่านมาn/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
1313.3 สาขามะเร็ง : สัดส่วนของมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก ระยะที่ 1 และ 2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
1313.4 สาขาทารกแรกเกิด : อัตราการเสียชีวิตในโรงพยาบาลของทารกแรกเกิดน้ำหนัก ต่ำกว่า 2,500 ภายใน 28 วัน (ลดลง 5%)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
1313.5 สาขาจิตเวช : ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า โรคจิต เข้าถึงบริการ (ไม่น้อยกว่า 31%)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
1313.6 สาขา 5 สาขาหลัก : ลดการ refer out ไป รพศ., รพท. 50 %n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
1313.7 สาขาจักษุวิทยา : อัตราความชุกของตาบอดลดลงn/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
1313.8 สาขาไต : ร้อยละของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่มีอัตราการกรองของไต (eGFR) ลดลงไม่เกิน 4 มล. ต่อ 1.73 มล.ต่อนาทีต่อปี > 50%n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
1313.9 สาขาสุขภาพช่องปาก : เพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปากของประชาชนทุกกลุ่มวัย ในหน่วยบริการทุกระดับ ร้อยละ 302,009,541
407,336
20.27
5
106,422
15,314
14.39
4
6,721
1,313
19.54
5
0
0
0.00
0
68,385
13,358
19.53
5
53,080
15,351
28.92
5
49,659
10,355
20.85
5
13,248
3,405
25.70
5
50,467
12,133
24.04
5
72,318
12,298
17.01
5
91,307
18,418
20.17
5
51,545
12,459
24.17
5
86,773
22,708
26.17
5
28,891
9,934
34.38
5
51,464
11,238
21.84
5
64,720
11,498
17.77
5
92,966
18,128
19.50
5
87,640
24,623
28.10
5
49,883
9,647
19.34
5
50,068
15,991
31.94
5
69,797
11,179
16.02
5
22,964
5,232
22.78
5
107,421
20,497
19.08
5
136,634
31,892
23.34
5
47,294
9,912
20.96
5
22,743
4,573
20.11
5
15,230
4,202
27.59
5
40,891
6,791
16.61
5
20,868
1,674
8.02
2
17,323
3,255
18.79
5
21,370
3,936
18.42
5
30,881
5,595
18.12
5
20,060
765
3.81
1
2,561
3
0.12
1
30,269
1,875
6.19
2
102,852
22,920
22.28
5
61,554
3,802
6.18
2
23,168
678
2.93
1
6,594
1,326
20.11
5
25,618
7,165
27.97
5
0
0
0.00
0
17,095
2,407
14.08
4
0
0
0.00
0
7,379
0
0.00
1
33,407
5,337
15.98
5
15,439
4,735
30.67
5
14,310
5,717
39.95
5
20,262
3,697
18.25
5
2016-08-22 15:10:29
1313.10 สาขาปฐมภูมิ ทุตติยภูมิ สุขภาพองค์รวม : ร้อยละของอำเภอที่มีระบบสุขภาพอำเภอที่เชื่อมโยงระบบบริการปฐมภูมิกับชุมชนและท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ (80%)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
1313.11 สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง : อัตราการรับไว้รักษาใน รพ. ของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังต่อประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไปn/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
1313.12 สาขาแพทย์แผนไทย : หน่วยบริการให้บริการคลินิกผู้ป่วยนอกการแพทย์แผนไทยคู่ขนานกับการแพทย์แผนปัจจุบัน ร้อยละ 70n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
14ความสำเร็จของการส่งต่อผู้ป่วย                                                
1414.1 จำนวนการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตบริการลดลง ร้อยละ 50n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
1414.2 ลดการ refer out ตามเกณฑ์ศักยภาพของหน่วยบริการ (RW)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
1414.3 รพช. มีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (IT) ในการประสานการส่งต่อผู้ป่วยไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 (ระดับอำเภอ)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
15ความสำเร็จของการป้องกันการตายจากอุบัติเหตุทางถนน และสาธารณภัย                                                
1515.1 ระดับความสำเร็จ อัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง ไม่เกิน 16 ต่อแสนประชากรn/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
1515.2 ผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินวิกฤต (สีแดง) และ Fast Tract (Stroke+Stemi) มาด้วยระบบ EMS (มากกว่าร้อยละ 40)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
1515.3 ผู้ป่วยเร่งด่วนและฉุกเฉินวิกฤต (เหลือง,แดง) ได้รับปฏิบัติการฉุกเฉินภายใน 10 นาที ที่ได้รับแจ้งเหตุ (ร้อยละ 70)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
1515.4 ร้อยละของผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล ระดับ A,S,M1 ทีมีค่า Probability of Survival (Ps) > 0.75 และรอดชีวิตหลังการดูแลรักษา (ร้อยละ 98.5)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
16ร้อยละของโรงพยาบาลมีค่าดัชนีผู้ป่วยใน (CMI) ของแต่ละระดับสถานบริการสุขภาพตาม Service Plan ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดn/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
17คะแนนคุณภาพเวชระเบียนของโรงพยาบาลศูนย์,โรงพยาบาลทั่วไป,โรงพยาบาลชุมชน (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
18ความสำเร็จของหน่วยบริการผ่านเกณฑ์รับรองคุณภาพมาตรฐาน                                                
1818.1 รพ.ทุกระดับผ่านเกณฑ์รับรองคุณภาพมาตรฐาน HAn/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
1818.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาห้องปฏิบัติการทางแพทย์และสาธารณสุขผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินระดับ 5 (ระดับโรงพยาบาล)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
19ความสำเร็จของการบริการแพทย์แผนไทย                                                
1919.1 ร้อยละของจำนวนผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน (ร้อยละ 18)5,970,043
689,453
11.55
2
174,761
14,160
8.10
1
23,987
4,288
17.88
4
360,545
7,914
2.20
1
221,718
24,511
11.06
2
152,527
19,786
12.97
2
149,323
7,305
4.89
1
56,304
6,862
12.19
2
136,088
17,331
12.74
2
204,361
33,115
16.20
4
280,323
35,483
12.66
2
165,626
26,424
15.95
3
292,463
48,552
16.60
4
105,404
20,801
19.73
5
196,145
28,619
14.59
3
187,233
23,540
12.57
2
227,558
20,230
8.89
1
307,603
35,296
11.47
2
155,480
28,412
18.27
5
163,748
18,460
11.27
2
197,250
36,765
18.64
5
87,761
9,470
10.79
2
258,881
32,697
12.63
2
382,343
41,763
10.92
2
152,018
21,878
14.39
3
60,537
6,078
10.04
2
48,319
3,800
7.86
1
92,111
10,352
11.24
2
183,600
11,668
6.36
1
58,966
5,763
9.77
1
59,855
5,537
9.25
1
39,991
65
0.16
1
41,710
28
0.07
1
9,107
28
0.31
1
45,867
1,169
2.55
1
159,044
14,952
9.40
1
58,538
1,874
3.20
1
19,332
1,786
9.24
1
6,968
874
12.54
2
91,189
10,645
11.67
2
0
0
0.00
0
120,474
16,228
13.47
2
0
0
0.00
0
6,250
0
0.00
1
84,195
14,942
17.75
4
44,819
6,618
14.77
3
62,434
8,562
13.71
2
37,287
4,822
12.93
2
0000-00-00 00:00:00
1919.2 มูลค่าการใช้ยาแผนไทยของ CUP ต่อประชากรทุกสิทธิ [13 บาทต่อประชากรทุกสิทธิ (กรณี CUP ที่มี รพ.ระดับ M1 M2 11 บาทต่อประชากรทุกสิทธิ)]n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
20ระดับความสำเร็จของโรงพยาบาลมีศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านการสาธารณสุขระดับอำเภอn/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
21ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพระบบสารสนเทศและการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
22ความสำเร็จการการดำเนินงานชมรม To be No.1 คุณภาพตามเกณฑ์                                                
2222.1 เยาวชน 6-24 ปี เป็นสมาชิก To be No.1n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
2222.2 มีศูนย์เพื่อนใจ To be No.1n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
2222.3 ส่งชมรม To be No.1 เข้าประกวดระดับอำเภอ หรือ จังหวัดn/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
2222.4 มีชมรม To be No.1 ต้นแบบn/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
23ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานของผู้ป่วยยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจำหน่ายจากการบำบัดรักษา (3 month remission rate)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
24ความสำเร็จของการดำเนินงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ระดับเครือข่ายสุขภาพคุณธรรม)                                                
2424.1 สสจ. โรงพยาบาลศูนย์ ร.พ.ทั่วไป มีระดับความสำเร็จระดับที่ 5n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
2424.2 ระดับอำเภอ ตำบล มีระดับความสำเร็จระดับที่ 3n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
25ระดับความสำเร็จระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน                                                
2525.1 ระดับความสำเร็จของหน่วยงานรับตรวจ มีการดำเนินการตามระบบการควบคุมภายในและมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปตามมาตรฐานn/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
2525.2 ระดับความสำเร็จของการตอบสนองของหน่วยงานต่อข้อทักท้วง ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในระดับจังหวัดตามระยะเวลาที่กำหนดn/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
26ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลัง                                                
2626.1 ระดับความสำเร็จในการบริหารการเงินการคลังของหน่วยบริการ ไม่เกินระดับ 4n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
2626.2 ความสำเร็จของโรงพยาบาลมีการจัดทำและใช้ข้อมูลต้นทุนผลผลิต (Unit Cost) ของหน่วยบริการn/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
27ระดับความสำเร็จด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ระดับ 5 (ร้อยละ 80)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
28