ปีงบประมาณ     CUP    
 
ประมวลผลวันที่ : 2018-08-16 05:06:23
ทารกแรกเกิดภาวะเสี่ยง (Low birth weight)
จังหวัดนครราชสีมา    ปีงบประมาณ 2561
ที่ CUP Low Birth Weight & BIRTH ASPHYXIA ได้ตรวจ 2 เดือน ได้ตรวจ 4 เดือน ได้ตรวจ 6 เดือน ได้ตรวจ 8 เดือน ได้ตรวจ 9 เดือน ได้ตรวจ 18 เดือน ได้ตรวจ 30 เดือน ได้ตรวจ 42 เดือน
1 ศรีษะละเลิง 210111000
2 รพศ.มหาราชนครราชสีมา 000000000
3 ค่ายสุรนารี 000000000
4 เดอะโกลเดนเกรท 000000000
5 โคราชเมโมเรียล 000000000
6 กองบิน 1 000000000
7 เทศบาล 000000000
8 มะค่า 800013000
9 หัวทะเล 000000000
10 คลินิกฯอบอุ่นมหาชัย 000000000
11 รพ.เทพรัตน์ 531001000
12 ศูนย์แพทย์ มทส. 000000000
13 ครบุรี 834303000
14 เสิงสาง 311001000
15 คง 522011000
16 บ้านเหลื่อม 300000000
17 จักราช 544503000
18 โชคชัย 622413000
19 ด่านขุนทด 15106434000
20 โนนไทย 833202000
21 ศพช.ตลาดแค 300000000
22 โนนสูง 700001000
23 ขามสะแกแสง 000000000
24 บัวใหญ่ 321111000
25 ประทาย 532222000
26 ปักธงชัย 844312000
27 พิมาย 1262305000
28 ห้วยแถลง 311001000
29 ชุมพวง 944412000
30 สูงเนิน 1076403000
31 ขามทะเลสอ 323301000
32 สีคิ้ว 643201000
33 ปากช่อง 621213000
34 คลีนิกเวชฯ ปากช่อง1 000000000
35 หนองบุญมาก 330211000
36 แก้งสนามนาง 311100000
37 โนนแดง 741011000
38 วังน้ำเขียว 210001000
39 เทพารักษ์ 300000000
40 เมืองยาง 511102000
41 พระทองคำ 100100000
42 ลำทะเมนชัย 100000000
43 บัวลาย 211001000
44 สีดา 200000000
45 เฉลิมพระเกียรติ 310000000
รวมทั้งสิ้น 175 76 54 48 15 50 0 0 0

ประมวลผลวันที่ : 2018-08-16 05:06:23