ปีงบประมาณ     CUP    
 
ประมวลผลวันที่ : 2018-02-20 05:01:06
ทารกแรกเกิดภาวะเสี่ยง (Low birth weight)
จังหวัดนครราชสีมา    ปีงบประมาณ 2561
ที่ CUP Low Birth Weight & BIRTH ASPHYXIA ได้ตรวจ 2 เดือน ได้ตรวจ 4 เดือน ได้ตรวจ 6 เดือน ได้ตรวจ 8 เดือน ได้ตรวจ 9 เดือน ได้ตรวจ 18 เดือน ได้ตรวจ 30 เดือน ได้ตรวจ 42 เดือน
1 ศรีษะละเลิง 320000000
2 รพศ.มหาราชนครราชสีมา 000000000
3 ค่ายสุรนารี 000000000
4 เดอะโกลเดนเกรท 000000000
5 โคราชเมโมเรียล 000000000
6 กองบิน 1 000000000
7 เทศบาล 000000000
8 มะค่า 400000000
9 หัวทะเล 000000000
10 วัดบูรพ์ 000000000
11 คลินิกฯอบอุ่นมหาชัย 000000000
12 รพ.เทพรัตน์ 100000000
13 ศูนย์แพทย์ มทส. 000000000
14 ครบุรี 300000000
15 เสิงสาง 420000000
16 คง 410000000
17 บ้านเหลื่อม 200000000
18 จักราช 430000000
19 โชคชัย 410000000
20 ด่านขุนทด 720000000
21 โนนไทย 610000000
22 ศพช.ตลาดแค 300000000
23 โนนสูง 500000000
24 ขามสะแกแสง 000000000
25 บัวใหญ่ 110000000
26 ประทาย 400000000
27 ปักธงชัย 530000000
28 พิมาย 820000000
29 ห้วยแถลง 200000000
30 ชุมพวง 601000000
31 สูงเนิน 520000000
32 ขามทะเลสอ 320000000
33 สีคิ้ว 640000000
34 ปากช่อง 620000000
35 คลีนิกเวชฯ ปากช่อง1 000000000
36 หนองบุญมาก 330000000
37 แก้งสนามนาง 110000000
38 โนนแดง 110000000
39 วังน้ำเขียว 210000000
40 เทพารักษ์ 200000000
41 เมืองยาง 311000000
42 พระทองคำ 100000000
43 ลำทะเมนชัย 000000000
44 บัวลาย 110000000
45 สีดา 200000000
46 เฉลิมพระเกียรติ 300000000
รวมทั้งสิ้น 115 36 2 0 0 0 0 0 0

ประมวลผลวันที่ : 2018-02-20 05:01:06