ปีงบประมาณ     CUP    
 
ประมวลผลวันที่ : 2018-06-21 04:59:32
ทารกแรกเกิดภาวะเสี่ยง (Low birth weight)
จังหวัดนครราชสีมา    ปีงบประมาณ 2561
ที่ CUP Low Birth Weight & BIRTH ASPHYXIA ได้ตรวจ 2 เดือน ได้ตรวจ 4 เดือน ได้ตรวจ 6 เดือน ได้ตรวจ 8 เดือน ได้ตรวจ 9 เดือน ได้ตรวจ 18 เดือน ได้ตรวจ 30 เดือน ได้ตรวจ 42 เดือน
1 ศรีษะละเลิง 210100000
2 รพศ.มหาราชนครราชสีมา 000000000
3 ค่ายสุรนารี 000000000
4 เดอะโกลเดนเกรท 000000000
5 โคราชเมโมเรียล 000000000
6 กองบิน 1 000000000
7 เทศบาล 000000000
8 มะค่า 700000000
9 หัวทะเล 000000000
10 คลินิกฯอบอุ่นมหาชัย 000000000
11 รพ.เทพรัตน์ 531000000
12 ศูนย์แพทย์ มทส. 000000000
13 ครบุรี 723300000
14 เสิงสาง 422100000
15 คง 522000000
16 บ้านเหลื่อม 300000000
17 จักราช 544300000
18 โชคชัย 520300000
19 ด่านขุนทด 14106300000
20 โนนไทย 933100000
21 ศพช.ตลาดแค 300000000
22 โนนสูง 700000000
23 ขามสะแกแสง 000000000
24 บัวใหญ่ 321100000
25 ประทาย 432200000
26 ปักธงชัย 844200000
27 พิมาย 1162100000
28 ห้วยแถลง 311000000
29 ชุมพวง 944300000
30 สูงเนิน 1075300000
31 ขามทะเลสอ 323100000
32 สีคิ้ว 855200000
33 ปากช่อง 821100000
34 คลีนิกเวชฯ ปากช่อง1 000000000
35 หนองบุญมาก 330200000
36 แก้งสนามนาง 311100000
37 โนนแดง 741000000
38 วังน้ำเขียว 210000000
39 เทพารักษ์ 300000000
40 เมืองยาง 511100000
41 พระทองคำ 100000000
42 ลำทะเมนชัย 100000000
43 บัวลาย 211000000
44 สีดา 200000000
45 เฉลิมพระเกียรติ 310000000
รวมทั้งสิ้น 175 77 53 35 0 0 0 0 0

ประมวลผลวันที่ : 2018-06-21 04:59:32