ปีงบประมาณ     CUP    
 
ประมวลผลวันที่ : 2019-05-26 05:04:48
ทารกแรกเกิดภาวะเสี่ยง (Low birth weight)
จังหวัดนครราชสีมา    ปีงบประมาณ 2562
ที่ CUP Low Birth Weight & BIRTH ASPHYXIA ได้ตรวจ 2 เดือน ได้ตรวจ 4 เดือน ได้ตรวจ 6 เดือน ได้ตรวจ 8 เดือน ได้ตรวจ 9 เดือน ได้ตรวจ 18 เดือน ได้ตรวจ 30 เดือน ได้ตรวจ 42 เดือน
1 ศรีษะละเลิง 700000000
2 รพศ.มหาราชนครราชสีมา 000000000
3 ค่ายสุรนารี 520000000
4 เดอะโกลเดนเกรท 000000000
5 โคราชเมโมเรียล 100000000
6 กองบิน 1 000000000
7 เทศบาล 000000000
8 มะค่า 700000000
9 หัวทะเล 000000000
10 คลินิกฯอบอุ่นมหาชัย 000000000
11 รพ.เทพรัตน์ 200100000
12 ศูนย์แพทย์ มทส. 000000000
13 ครบุรี 1275200000
14 เสิงสาง 332000000
15 คง 910000000
16 บ้านเหลื่อม 510000000
17 จักราช 622000000
18 โชคชัย 622100000
19 ด่านขุนทด 23104100000
20 โนนไทย 1030000000
21 ศพช.ตลาดแค 000000000
22 โนนสูง 800000000
23 ขามสะแกแสง 210000000
24 บัวใหญ่ 1142000000
25 ประทาย 1041100000
26 ปักธงชัย 1111000000
27 พิมาย 1664000000
28 ห้วยแถลง 861100000
29 ชุมพวง 721100000
30 สูงเนิน 311000000
31 ขามทะเลสอ 640000000
32 สีคิ้ว 1320000000
33 ปากช่อง 600000000
34 คลีนิกเวชฯ ปากช่อง1 000000000
35 หนองบุญมาก 511100000
36 แก้งสนามนาง 100000000
37 โนนแดง 430000000
38 วังน้ำเขียว 622000000
39 เทพารักษ์ 000000000
40 เมืองยาง 000000000
41 พระทองคำ 411000000
42 ลำทะเมนชัย 300000000
43 บัวลาย 000000000
44 สีดา 000000000
45 เฉลิมพระเกียรติ 310000000
รวมทั้งสิ้น 223 70 30 9 0 0 0 0 0

ประมวลผลวันที่ : 2019-05-26 05:04:48