ปีงบประมาณ     CUP    
 
ประมวลผลวันที่ : 2018-04-24 05:03:24
ทารกแรกเกิดภาวะเสี่ยง (Low birth weight)
จังหวัดนครราชสีมา    ปีงบประมาณ 2561
ที่ CUP Low Birth Weight & BIRTH ASPHYXIA ได้ตรวจ 2 เดือน ได้ตรวจ 4 เดือน ได้ตรวจ 6 เดือน ได้ตรวจ 8 เดือน ได้ตรวจ 9 เดือน ได้ตรวจ 18 เดือน ได้ตรวจ 30 เดือน ได้ตรวจ 42 เดือน
1 ศรีษะละเลิง 210000000
2 รพศ.มหาราชนครราชสีมา 000000000
3 ค่ายสุรนารี 000000000
4 เดอะโกลเดนเกรท 000000000
5 โคราชเมโมเรียล 000000000
6 กองบิน 1 000000000
7 เทศบาล 000000000
8 มะค่า 500000000
9 หัวทะเล 000000000
10 วัดบูรพ์ 000000000
11 คลินิกฯอบอุ่นมหาชัย 000000000
12 รพ.เทพรัตน์ 310000000
13 ศูนย์แพทย์ มทส. 000000000
14 ครบุรี 723000000
15 เสิงสาง 422000000
16 คง 522000000
17 บ้านเหลื่อม 300000000
18 จักราช 543000000
19 โชคชัย 520000000
20 ด่านขุนทด 14104200000
21 โนนไทย 931000000
22 ศพช.ตลาดแค 300000000
23 โนนสูง 600000000
24 ขามสะแกแสง 000000000
25 บัวใหญ่ 220000000
26 ประทาย 432000000
27 ปักธงชัย 533000000
28 พิมาย 1162000000
29 ห้วยแถลง 310000000
30 ชุมพวง 933000000
31 สูงเนิน 1063000000
32 ขามทะเลสอ 321000000
33 สีคิ้ว 852000000
34 ปากช่อง 821000000
35 คลีนิกเวชฯ ปากช่อง1 000000000
36 หนองบุญมาก 330000000
37 แก้งสนามนาง 311000000
38 โนนแดง 641000000
39 วังน้ำเขียว 210000000
40 เทพารักษ์ 300000000
41 เมืองยาง 511100000
42 พระทองคำ 100000000
43 ลำทะเมนชัย 100000000
44 บัวลาย 211000000
45 สีดา 200000000
46 เฉลิมพระเกียรติ 310000000
รวมทั้งสิ้น 165 72 36 3 0 0 0 0 0

ประมวลผลวันที่ : 2018-04-24 05:03:24