ปีงบประมาณ     CUP    
 
ประมวลผลวันที่ : 2019-02-17 05:05:00
ทารกแรกเกิดภาวะเสี่ยง (Low birth weight)
จังหวัดนครราชสีมา    ปีงบประมาณ 2562
ที่ CUP Low Birth Weight & BIRTH ASPHYXIA ได้ตรวจ 2 เดือน ได้ตรวจ 4 เดือน ได้ตรวจ 6 เดือน ได้ตรวจ 8 เดือน ได้ตรวจ 9 เดือน ได้ตรวจ 18 เดือน ได้ตรวจ 30 เดือน ได้ตรวจ 42 เดือน
1 ศรีษะละเลิง 400000000
2 รพศ.มหาราชนครราชสีมา 000000000
3 ค่ายสุรนารี 100000000
4 เดอะโกลเดนเกรท 000000000
5 โคราชเมโมเรียล 000000000
6 กองบิน 1 000000000
7 เทศบาล 000000000
8 มะค่า 400000000
9 หัวทะเล 000000000
10 คลินิกฯอบอุ่นมหาชัย 000000000
11 รพ.เทพรัตน์ 000000000
12 ศูนย์แพทย์ มทส. 000000000
13 ครบุรี 441000000
14 เสิงสาง 320000000
15 คง 400000000
16 บ้านเหลื่อม 100000000
17 จักราช 000000000
18 โชคชัย 220000000
19 ด่านขุนทด 721000000
20 โนนไทย 500000000
21 ศพช.ตลาดแค 000000000
22 โนนสูง 500000000
23 ขามสะแกแสง 100000000
24 บัวใหญ่ 300000000
25 ประทาย 530000000
26 ปักธงชัย 711000000
27 พิมาย 710000000
28 ห้วยแถลง 220000000
29 ชุมพวง 300000000
30 สูงเนิน 000000000
31 ขามทะเลสอ 220000000
32 สีคิ้ว 500000000
33 ปากช่อง 400000000
34 คลีนิกเวชฯ ปากช่อง1 000000000
35 หนองบุญมาก 110000000
36 แก้งสนามนาง 000000000
37 โนนแดง 100000000
38 วังน้ำเขียว 410000000
39 เทพารักษ์ 000000000
40 เมืองยาง 000000000
41 พระทองคำ 100000000
42 ลำทะเมนชัย 100000000
43 บัวลาย 000000000
44 สีดา 000000000
45 เฉลิมพระเกียรติ 200000000
รวมทั้งสิ้น 89 21 3 0 0 0 0 0 0

ประมวลผลวันที่ : 2019-02-17 05:05:00