ปีงบประมาณ     CUP    
 
ประมวลผลวันที่ : 2018-12-11 04:59:56
ทารกแรกเกิดภาวะเสี่ยง (Low birth weight)
จังหวัดนครราชสีมา    ปีงบประมาณ 2562
ที่ CUP Low Birth Weight & BIRTH ASPHYXIA ได้ตรวจ 2 เดือน ได้ตรวจ 4 เดือน ได้ตรวจ 6 เดือน ได้ตรวจ 8 เดือน ได้ตรวจ 9 เดือน ได้ตรวจ 18 เดือน ได้ตรวจ 30 เดือน ได้ตรวจ 42 เดือน
1 ศรีษะละเลิง 000000000
2 รพศ.มหาราชนครราชสีมา 000000000
3 ค่ายสุรนารี 000000000
4 เดอะโกลเดนเกรท 000000000
5 โคราชเมโมเรียล 000000000
6 กองบิน 1 000000000
7 เทศบาล 000000000
8 มะค่า 300000000
9 หัวทะเล 000000000
10 คลินิกฯอบอุ่นมหาชัย 000000000
11 รพ.เทพรัตน์ 000000000
12 ศูนย์แพทย์ มทส. 000000000
13 ครบุรี 000000000
14 เสิงสาง 100000000
15 คง 200000000
16 บ้านเหลื่อม 000000000
17 จักราช 000000000
18 โชคชัย 100000000
19 ด่านขุนทด 100000000
20 โนนไทย 000000000
21 ศพช.ตลาดแค 000000000
22 โนนสูง 200000000
23 ขามสะแกแสง 000000000
24 บัวใหญ่ 100000000
25 ประทาย 100000000
26 ปักธงชัย 200000000
27 พิมาย 100000000
28 ห้วยแถลง 000000000
29 ชุมพวง 000000000
30 สูงเนิน 000000000
31 ขามทะเลสอ 000000000
32 สีคิ้ว 000000000
33 ปากช่อง 000000000
34 คลีนิกเวชฯ ปากช่อง1 000000000
35 หนองบุญมาก 000000000
36 แก้งสนามนาง 100000000
37 โนนแดง 000000000
38 วังน้ำเขียว 200000000
39 เทพารักษ์ 000000000
40 เมืองยาง 000000000
41 พระทองคำ 000000000
42 ลำทะเมนชัย 000000000
43 บัวลาย 000000000
44 สีดา 000000000
45 เฉลิมพระเกียรติ 200000000
รวมทั้งสิ้น 20 0 0 0 0 0 0 0 0

ประมวลผลวันที่ : 2018-12-11 04:59:56