ปีงบประมาณ     CUP    
 
ประมวลผลวันที่ : 2017-08-08 04:12:14
ทารกแรกเกิดภาวะเสี่ยง (Low Birth Weight & BIRTH ASPHYXIA)
จังหวัดนครราชสีมา    ปีงบประมาณ 2560
ที่ CUP จำนวนเด็กเกิด นน. < 2500 กรัม ได้รับการคัดกรองรหัส 1B260,1B261,1B262 (ครั้ง)
1 ศรีษะละเลิง 1627
2 รพศ.มหาราชนครราชสีมา 00
3 ค่ายสุรนารี 20
4 เดอะโกลเดนเกรท 12
5 โคราชเมโมเรียล 18
6 กองบิน 1 00
7 เทศบาล 00
8 มะค่า 193
9 หัวทะเล 00
10 วัดบูรพ์ 00
11 คลินิกฯอบอุ่นมหาชัย 00
12 รพ.เทพรัตน์ 710
13 ศูนย์แพทย์ มทส. 00
14 ครบุรี 2136
15 เสิงสาง 1215
16 คง 168
17 บ้านเหลื่อม 98
18 จักราช 2442
19 โชคชัย 1213
20 ด่านขุนทด 3734
21 โนนไทย 1617
22 ศพช.ตลาดแค 10
23 โนนสูง 2713
24 ขามสะแกแสง 81
25 บัวใหญ่ 1210
26 ประทาย 75
27 ปักธงชัย 3015
28 พิมาย 4748
29 ห้วยแถลง 1520
30 ชุมพวง 2825
31 สูงเนิน 1525
32 ขามทะเลสอ 1016
33 สีคิ้ว 2132
34 ปากช่อง 1617
35 คลีนิกเวชฯ ปากช่อง1 00
36 หนองบุญมาก 129
37 แก้งสนามนาง 1515
38 โนนแดง 814
39 วังน้ำเขียว 94
40 เทพารักษ์ 50
41 เมืองยาง 75
42 พระทองคำ 32
43 ลำทะเมนชัย 20
44 บัวลาย 50
45 สีดา 52
46 เฉลิมพระเกียรติ 207
รวมทั้งสิ้น 521 508

ประมวลผลวันที่ : 2017-08-08 04:12:14