ปีงบประมาณ     CUP    
 
ประมวลผลวันที่ : 2017-11-20 10:01:44
ทารกแรกเกิดภาวะเสี่ยง (Low Birth Weight & BIRTH ASPHYXIA)
จังหวัดนครราชสีมา    ปีงบประมาณ 2561
ที่ CUP Low Birth Weight & BIRTH ASPHYXIA 2เดือน 4เดือน 6เดือน 8เดือน 9เดือน 18เดือน 30เดือน 42เดือน
1 ศรีษะละเลิง 100000000
2 รพศ.มหาราชนครราชสีมา 000000000
3 ค่ายสุรนารี 000000000
4 เดอะโกลเดนเกรท 000000000
5 โคราชเมโมเรียล 000000000
6 กองบิน 1 000000000
7 เทศบาล 000000000
8 มะค่า 000000000
9 หัวทะเล 000000000
10 วัดบูรพ์ 000000000
11 คลินิกฯอบอุ่นมหาชัย 000000000
12 รพ.เทพรัตน์ 000000000
13 ศูนย์แพทย์ มทส. 000000000
14 ครบุรี 000000000
15 เสิงสาง 000000000
16 คง 000000000
17 บ้านเหลื่อม 000000000
18 จักราช 000000000
19 โชคชัย 100000000
20 ด่านขุนทด 000000000
21 โนนไทย 000000000
22 ศพช.ตลาดแค 000000000
23 โนนสูง 100000000
24 ขามสะแกแสง 000000000
25 บัวใหญ่ 000000000
26 ประทาย 200000000
27 ปักธงชัย 100000000
28 พิมาย 200000000
29 ห้วยแถลง 000000000
30 ชุมพวง 100000000
31 สูงเนิน 000000000
32 ขามทะเลสอ 000000000
33 สีคิ้ว 000000000
34 ปากช่อง 000000000
35 คลีนิกเวชฯ ปากช่อง1 000000000
36 หนองบุญมาก 000000000
37 แก้งสนามนาง 000000000
38 โนนแดง 000000000
39 วังน้ำเขียว 000000000
40 เทพารักษ์ 000000000
41 เมืองยาง 000000000
42 พระทองคำ 000000000
43 ลำทะเมนชัย 000000000
44 บัวลาย 000000000
45 สีดา 000000000
46 เฉลิมพระเกียรติ 000000000
รวมทั้งสิ้น 9 0 0 0 0 0 0 0 0
# แหล่งข้อมูล 43 แฟ้ม
# แฟ้มที่ใช้ในการประมวลผล person, newborn, specialpp
# เงื่อนไขในการกรองข้อมูล
# 1. แฟ้ม newborn (BWEIGHT < 2500 OR ASPHYXIA = 1)
# 2. แฟ้ม specialpp (PPSPECIAL IN '1B260','1B261','1B262')
# 3. แฟ้ม person สถานะบุคคล = มีชื่ออยู่จริง หรือ ไม่มีชื่ออยู่จริง (1,3), สาเหตุการจำหน่าย = ไม่จำหน่าย (9)
ประมวลผลวันที่ : 2017-11-20 10:01:44