ปีงบประมาณ     CUP    
 
ประมวลผลวันที่ : 2019-05-26 04:24:49
ผลงานคัดกรองกลุ่มเสี่ยง เบาหวาน ความดัน
จังหวัดนครราชสีมา    ปีงบประมาณ 2562
ที่ CUP จำนวนปรชาการอายุ 35 ปีขึ้นไป ที่ไม่เป็นเบาหวาน หรือ ความดัน จำนวนปรชาการอายุ 35 ปีขึ้นไป ที่ได้รับการคัดกรอง คิดเป็นร้อยละ
1 ศรีษะละเลิง 234282315398.83
2 รพศ.มหาราชนครราชสีมา 000.00
3 ค่ายสุรนารี 9020524158.10
4 เดอะโกลเดนเกรท 8903825392.70
5 โคราชเมโมเรียล 8480393746.43
6 กองบิน 1 60760399.34
7 เทศบาล 10935464042.43
8 มะค่า 411704044198.23
9 หัวทะเล 26822894733.36
10 คลินิกฯอบอุ่นมหาชัย 2702260296.30
11 รพ.เทพรัตน์ 301242844694.43
12 ศูนย์แพทย์ มทส. 126664550.95
13 ครบุรี 277462716097.89
14 เสิงสาง 242162386098.53
15 คง 205281896492.38
16 บ้านเหลื่อม 5394521596.68
17 จักราช 209052047497.94
18 โชคชัย 295732888697.68
19 ด่านขุนทด 382783728497.40
20 โนนไทย 204592013798.43
21 ศพช.ตลาดแค 2921291999.93
22 โนนสูง 366643551796.87
23 ขามสะแกแสง 117791137496.56
24 บัวใหญ่ 230952241997.07
25 ประทาย 257512512697.57
26 ปักธงชัย 403313720392.24
27 พิมาย 363703572198.22
28 ห้วยแถลง 210842052697.35
29 ชุมพวง 221752195599.01
30 สูงเนิน 283222764997.62
31 ขามทะเลสอ 8639844397.73
32 สีคิ้ว 436654260997.58
33 ปากช่อง 614906071298.73
34 คลีนิกเวชฯ ปากช่อง1 2966291098.11
35 หนองบุญมาก 208552023797.04
36 แก้งสนามนาง 12152954778.56
37 โนนแดง 6537648699.22
38 วังน้ำเขียว 160241563997.60
39 เทพารักษ์ 113541041191.69
40 เมืองยาง 7167700397.71
41 พระทองคำ 111911108499.04
42 ลำทะเมนชัย 9037884197.83
43 บัวลาย 6331625098.72
44 สีดา 5927585698.80
45 เฉลิมพระเกียรติ 120041171197.56
รวมทั้งสิ้น 834387 777036 93.13
#ตรวจน้ำตาลโดยอดอาหาร
#- ปกติ หมายถึง ระดับน้ำตาล >=70 ถึง <= 100 mg%
#- เสี่ยง หมายถึง ระดับน้ำตาล > 100 ถึง <= 125 mg%
#- เสี่ยงสูง หมายถึง ระดับน้ำตาล > 125 mg%
#ตรวจน้ำตาลโดยไม่อดอาหาร
#- ปกติ หมายถึง ระดับน้ำตาล >= 70 ถึง <= 140 mg%
#- เสี่ยง หมายถึง ระดับน้ำตาล > 140 ถึง <= 200 mg%
#- เสี่ยงสูง หมายถึง ระดับน้ำตาล > 200 mg%

#จำนวนคัดกรองในรายงานนี้ ยังมิได้หักค่านอกเกณฑ์ที่ SBP < 50 และ/หรือ DBP <50 ออก
#- ปกติ หมายถึง ค่าความดันโลหิต sbp มีค่า >50 ถึง <120 mmHg หรือ dbp มีค่า >50 ถึง < 80 mmHg
#- เสี่ยง หมายถึง ค่าความดันโลหิต sbp มีค่า >= 120 ถึง < 140 mmHg หรือ dbp มีค่า >= 80 ถึง < 90 mmHg
#- เสี่ยงสูง หมายถึง ค่าความดันโลหิต sbp มีค่า >= 140 mmHg หรือ dbp มีค่า >= 90 mmHg
#*นอกเกณฑ์ ค่า SBP < 50 และ/หรือ DBP <50
Last update : 2019-05-26 04:24:49