ปีการศึกษา     CUP    
 
ประมวลผลวันที่ : 2018-06-21 03:39:32
ผลงานวัคซีนมะเร็งปากมดลูก นักเรียนหญิง ป.5
จังหวัดนครราชสีมา    ปีการศึกษา 2560
ที่ CUP เป้าหมาย HPVs1 HPVs2 HPVs+
1 ศรีษะละเลิง 1921661644
2 รพศ.มหาราชนครราชสีมา 0000
3 ค่ายสุรนารี 0000
4 เดอะโกลเดนเกรท 49110
5 โคราชเมโมเรียล 100540
6 กองบิน 1 0000
7 เทศบาล 4943012630
8 มะค่า 3763553521
9 หัวทะเล 8768028150
10 คลินิกฯอบอุ่นมหาชัย 0000
11 รพ.เทพรัตน์ 5004714030
12 ศูนย์แพทย์ มทส. 0000
13 ครบุรี 5694484450
14 เสิงสาง 3983863740
15 คง 40939940240
16 บ้านเหลื่อม 11681800
17 จักราช 3433212540
18 โชคชัย 4834514250
19 ด่านขุนทด 70561060034
20 โนนไทย 3443132862
21 ศพช.ตลาดแค 6262620
22 โนนสูง 5495054520
23 ขามสะแกแสง 24022620039
24 บัวใหญ่ 4092492241
25 ประทาย 3983643260
26 ปักธงชัย 64739732714
27 พิมาย 6375985960
28 ห้วยแถลง 4694464391
29 ชุมพวง 4654594550
30 สูงเนิน 4564264140
31 ขามทะเลสอ 17517210674
32 สีคิ้ว 4904254210
33 ปากช่อง 1272100697339
34 คลีนิกเวชฯ ปากช่อง1 0000
35 หนองบุญมาก 2882592560
36 แก้งสนามนาง 1611551590
37 โนนแดง 137100390
38 วังน้ำเขียว 2722482440
39 เทพารักษ์ 112109570
40 เมืองยาง 1301271240
41 พระทองคำ 1891841840
42 ลำทะเมนชัย 1621501500
43 บัวลาย 9184850
44 สีดา 8686740
45 เฉลิมพระเกียรติ 1431391181
รวมทั้งสิ้น 13994 12086 11353 250

ประมวลผลวันที่ : 2018-06-21 03:39:32