ปีการศึกษา     CUP    
 
ประมวลผลวันที่ : 2019-05-26 03:44:48
ผลงานวัคซีนมะเร็งปากมดลูก นักเรียนหญิง ป.5
จังหวัดนครราชสีมา    ปีการศึกษา 2562
ที่ CUP เป้าหมาย HPVs1 HPVs2 HPVs+
1 ศรีษะละเลิง 19417200
2 รพศ.มหาราชนครราชสีมา 0000
3 ค่ายสุรนารี 0000
4 เดอะโกลเดนเกรท 393210
5 โคราชเมโมเรียล 100000
6 กองบิน 1 0000
7 เทศบาล 32412100
8 มะค่า 40638100
9 หัวทะเล 86323100
10 คลินิกฯอบอุ่นมหาชัย 0000
11 รพ.เทพรัตน์ 53247601
12 ศูนย์แพทย์ มทส. 0000
13 ครบุรี 523498171
14 เสิงสาง 42339810
15 คง 39437800
16 บ้านเหลื่อม 1009900
17 จักราช 38735200
18 โชคชัย 49239423
19 ด่านขุนทด 78274700
20 โนนไทย 33530450
21 ศพช.ตลาดแค 535300
22 โนนสูง 58753700
23 ขามสะแกแสง 226177370
24 บัวใหญ่ 50047700
25 ประทาย 45940600
26 ปักธงชัย 64856400
27 พิมาย 70667710
28 ห้วยแถลง 498416820
29 ชุมพวง 45839800
30 สูงเนิน 42739900
31 ขามทะเลสอ 1397000
32 สีคิ้ว 724688067
33 ปากช่อง 131711967628
34 คลีนิกเวชฯ ปากช่อง1 0000
35 หนองบุญมาก 31424601
36 แก้งสนามนาง 15610200
37 โนนแดง 1405300
38 วังน้ำเขียว 25723600
39 เทพารักษ์ 12810800
40 เมืองยาง 969200
41 พระทองคำ 18214300
42 ลำทะเมนชัย 17813800
43 บัวลาย 11911000
44 สีดา 12211101
45 เฉลิมพระเกียรติ 16616300
รวมทั้งสิ้น 14494 12143 222 102

ประมวลผลวันที่ : 2019-05-26 03:44:48