ปีการศึกษา     CUP    
 
ประมวลผลวันที่ : 2018-12-11 03:39:55
ผลงานวัคซีนมะเร็งปากมดลูก นักเรียนหญิง ป.5
จังหวัดนครราชสีมา    ปีการศึกษา 2562
ที่ CUP เป้าหมาย HPVs1 HPVs2 HPVs+
1 ศรีษะละเลิง 19517300
2 รพศ.มหาราชนครราชสีมา 0000
3 ค่ายสุรนารี 0000
4 เดอะโกลเดนเกรท 393210
5 โคราชเมโมเรียล 100000
6 กองบิน 1 0000
7 เทศบาล 5007800
8 มะค่า 35128200
9 หัวทะเล 86423100
10 คลินิกฯอบอุ่นมหาชัย 0000
11 รพ.เทพรัตน์ 60847701
12 ศูนย์แพทย์ มทส. 0000
13 ครบุรี 52748301
14 เสิงสาง 42439410
15 คง 38432200
16 บ้านเหลื่อม 10210100
17 จักราช 38532000
18 โชคชัย 49239422
19 ด่านขุนทด 77348000
20 โนนไทย 33523550
21 ศพช.ตลาดแค 535200
22 โนนสูง 59337200
23 ขามสะแกแสง 225109260
24 บัวใหญ่ 50245200
25 ประทาย 44034700
26 ปักธงชัย 64951800
27 พิมาย 69866710
28 ห้วยแถลง 50929300
29 ชุมพวง 45837800
30 สูงเนิน 44138100
31 ขามทะเลสอ 13811400
32 สีคิ้ว 721659066
33 ปากช่อง 13221079028
34 คลีนิกเวชฯ ปากช่อง1 0000
35 หนองบุญมาก 30922501
36 แก้งสนามนาง 15510300
37 โนนแดง 15911200
38 วังน้ำเขียว 25420700
39 เทพารักษ์ 1132700
40 เมืองยาง 948400
41 พระทองคำ 18413500
42 ลำทะเมนชัย 17513600
43 บัวลาย 11911100
44 สีดา 12010901
45 เฉลิมพระเกียรติ 16912500
รวมทั้งสิ้น 14679 10797 36 100

ประมวลผลวันที่ : 2018-12-11 03:39:55