ปีการศึกษา     CUP    
 
ประมวลผลวันที่ : 2019-02-17 03:45:00
ผลงานวัคซีนมะเร็งปากมดลูก นักเรียนหญิง ป.5
จังหวัดนครราชสีมา    ปีการศึกษา 2562
ที่ CUP เป้าหมาย HPVs1 HPVs2 HPVs+
1 ศรีษะละเลิง 19417200
2 รพศ.มหาราชนครราชสีมา 0000
3 ค่ายสุรนารี 0000
4 เดอะโกลเดนเกรท 393210
5 โคราชเมโมเรียล 100000
6 กองบิน 1 0000
7 เทศบาล 32412100
8 มะค่า 41635800
9 หัวทะเล 86423100
10 คลินิกฯอบอุ่นมหาชัย 0000
11 รพ.เทพรัตน์ 53247601
12 ศูนย์แพทย์ มทส. 0000
13 ครบุรี 52549801
14 เสิงสาง 42239710
15 คง 39237400
16 บ้านเหลื่อม 1009900
17 จักราช 38534400
18 โชคชัย 34925420
19 ด่านขุนทด 77974500
20 โนนไทย 33530450
21 ศพช.ตลาดแค 535300
22 โนนสูง 59642100
23 ขามสะแกแสง 225108260
24 บัวใหญ่ 50347800
25 ประทาย 46238500
26 ปักธงชัย 64854900
27 พิมาย 70667610
28 ห้วยแถลง 51733700
29 ชุมพวง 45839600
30 สูงเนิน 43139900
31 ขามทะเลสอ 14111700
32 สีคิ้ว 722660067
33 ปากช่อง 13311089028
34 คลีนิกเวชฯ ปากช่อง1 0000
35 หนองบุญมาก 31424601
36 แก้งสนามนาง 15610300
37 โนนแดง 15911200
38 วังน้ำเขียว 25723300
39 เทพารักษ์ 1288900
40 เมืองยาง 959100
41 พระทองคำ 18014100
42 ลำทะเมนชัย 17813800
43 บัวลาย 11911000
44 สีดา 12211101
45 เฉลิมพระเกียรติ 16415700
รวมทั้งสิ้น 14421 11604 36 99

ประมวลผลวันที่ : 2019-02-17 03:45:00