ปีงบประมาณ     CUP    
 
ประมวลผลวันที่ : 2017-11-23 06:29:20
เด็ก 9,18,30,42 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการและพบสงสัยล่าช้า
จังหวัดนครราชสีมา    ปีงบประมาณ 2561
ที่ CUP รวมทั้งสิ้น ตุลาคม 60 พฤศจิกายน 60 ธันวาคม 60 มกราคม 61 กุมภาพันธ์ 61 มีนาคม 61 เมษายน 61 พฤษภาคม 61 มิถุนายน 61 กรกฎาคม 61 สิงหาคม 61 กันยายน 61
สงสัย
ล่าช้า
ตรวจ
ซ้ำ
ร้อย
ละ
สงสัย
ล่าช้า
ตรวจ
ซ้ำ
ร้อย
ละ
สงสัย
ล่าช้า
ตรวจ
ซ้ำ
ร้อย
ละ
สงสัย
ล่าช้า
ตรวจ
ซ้ำ
ร้อย
ละ
สงสัย
ล่าช้า
ตรวจ
ซ้ำ
ร้อย
ละ
สงสัย
ล่าช้า
ตรวจ
ซ้ำ
ร้อย
ละ
สงสัย
ล่าช้า
ตรวจ
ซ้ำ
ร้อย
ละ
สงสัย
ล่าช้า
ตรวจ
ซ้ำ
ร้อย
ละ
สงสัย
ล่าช้า
ตรวจ
ซ้ำ
ร้อย
ละ
สงสัย
ล่าช้า
ตรวจ
ซ้ำ
ร้อย
ละ
สงสัย
ล่าช้า
ตรวจ
ซ้ำ
ร้อย
ละ
สงสัย
ล่าช้า
ตรวจ
ซ้ำ
ร้อย
ละ
สงสัย
ล่าช้า
ตรวจ
ซ้ำ
ร้อย
ละ
1 ศรีษะละเลิง 221463.649888.8913646.15800.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
2 รพศ.มหาราชนครราชสีมา 000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
3 ค่ายสุรนารี 000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
4 เดอะโกลเดนเกรท 000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
5 โคราชเมโมเรียล 000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
6 กองบิน 1 000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
7 เทศบาล 100.00100.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
8 มะค่า 20630.008675.001200.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
9 หัวทะเล 200.00100.00100.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
10 วัดบูรพ์ 000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
11 คลินิกฯอบอุ่นมหาชัย 000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
12 รพ.เทพรัตน์ 200.00100.00100.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
13 ศูนย์แพทย์ มทส. 000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
14 ครบุรี 392256.41191263.16201050.00200.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
15 เสิงสาง 633758.73312374.19321443.751200.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
16 คง 231252.178450.0015853.33500.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
17 บ้านเหลื่อม 1300.00800.00500.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
18 จักราช 000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
19 โชคชัย 501428.00261350.002414.17000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
20 ด่านขุนทด 531018.8728414.2925624.00300.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
21 โนนไทย 411843.90151280.0026623.08300.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
22 ศพช.ตลาดแค 000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
23 โนนสูง 874349.43453373.33421023.818112.50000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
24 ขามสะแกแสง 2314.351317.691000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
25 บัวใหญ่ 782937.18432046.5135925.71300.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
26 ประทาย 33721.2112325.0021419.05000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
27 ปักธงชัย 22313.646233.331616.25000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
28 พิมาย 651421.54371232.432827.14200.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
29 ห้วยแถลง 10220.007228.57300.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
30 ชุมพวง 27311.1114214.291317.69100.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
31 สูงเนิน 19842.117342.8612541.67100.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
32 ขามทะเลสอ 7228.575240.00200.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
33 สีคิ้ว 642945.31351542.86291448.28200.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
34 ปากช่อง 954648.42312683.87642031.25700.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
35 คลีนิกเวชฯ ปากช่อง1 000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
36 หนองบุญมาก 3139.6811218.182015.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
37 แก้งสนามนาง 16318.7510220.006116.67000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
38 โนนแดง 1119.0910110.00100.00100.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
39 วังน้ำเขียว 300.00200.00100.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
40 เทพารักษ์ 300.00100.00200.00100.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
41 เมืองยาง 33100.00000.0033100.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
42 พระทองคำ 10110.004125.00600.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
43 ลำทะเมนชัย 1000.00100.00900.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
44 บัวลาย 191157.89151173.33400.00100.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
45 สีดา 341544.12161275.0018316.6711100.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
46 เฉลิมพระเกียรติ 1417.148112.50600.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
รวมทั้งสิ้น 101335835.3448823347.7552512523.816123.28000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00

ประมวลผลวันที่ : 2017-11-23 06:29:20