ปีการศึกษา     CUP    
 
ประมวลผลวันที่ : 2018-04-24 03:43:24
ผลงานวัคซีนมะเร็งปากมดลูก นักเรียนหญิง ป.5
จังหวัดนครราชสีมา    ปีการศึกษา 2560
ที่ CUP เป้าหมาย HPVs1 HPVs2 HPVs+
1 ศรีษะละเลิง 2051931844
2 รพศ.มหาราชนครราชสีมา 0000
3 ค่ายสุรนารี 0000
4 เดอะโกลเดนเกรท 49110
5 โคราชเมโมเรียล 100540
6 กองบิน 1 0000
7 เทศบาล 4943012560
8 มะค่า 3703493441
9 หัวทะเล 8768028150
10 วัดบูรพ์ 2402242240
11 คลินิกฯอบอุ่นมหาชัย 0000
12 รพ.เทพรัตน์ 2602471790
13 ศูนย์แพทย์ มทส. 0000
14 ครบุรี 5575495440
15 เสิงสาง 3983863740
16 คง 40939940240
17 บ้านเหลื่อม 1241231220
18 จักราช 3453211830
19 โชคชัย 4834514250
20 ด่านขุนทด 69966261468
21 โนนไทย 3283273002
22 ศพช.ตลาดแค 6262620
23 โนนสูง 5295254720
24 ขามสะแกแสง 24022620039
25 บัวใหญ่ 5185044791
26 ประทาย 4013863460
27 ปักธงชัย 65062851518
28 พิมาย 6526466420
29 ห้วยแถลง 4694464391
30 ชุมพวง 4654594550
31 สูงเนิน 4544414290
32 ขามทะเลสอ 175172910
33 สีคิ้ว 7206006800
34 ปากช่อง 12531193115739
35 คลีนิกเวชฯ ปากช่อง1 0000
36 หนองบุญมาก 2942762720
37 แก้งสนามนาง 1611551590
38 โนนแดง 144135740
39 วังน้ำเขียว 2742712650
40 เทพารักษ์ 112109570
41 เมืองยาง 1301271240
42 พระทองคำ 1891841820
43 ลำทะเมนชัย 1601491330
44 บัวลาย 9694950
45 สีดา 8686740
46 เฉลิมพระเกียรติ 1431391181
รวมทั้งสิ้น 14314 13353 12491 214

ประมวลผลวันที่ : 2018-04-24 03:43:24