ปีการศึกษา     CUP    
 
ประมวลผลวันที่ : 2018-02-20 03:41:06
ผลงานวัคซีนมะเร็งปากมดลูก นักเรียนหญิง ป.5
จังหวัดนครราชสีมา    ปีการศึกษา 2560
ที่ CUP เป้าหมาย HPVs1 HPVs2 HPVs+
1 ศรีษะละเลิง 203192380
2 รพศ.มหาราชนครราชสีมา 0000
3 ค่ายสุรนารี 0000
4 เดอะโกลเดนเกรท 49000
5 โคราชเมโมเรียล 100520
6 กองบิน 1 0000
7 เทศบาล 486208140
8 มะค่า 360348660
9 หัวทะเล 87680200
10 วัดบูรพ์ 2402241270
11 คลินิกฯอบอุ่นมหาชัย 0000
12 รพ.เทพรัตน์ 261246220
13 ศูนย์แพทย์ มทส. 0000
14 ครบุรี 5575501730
15 เสิงสาง 3983881040
16 คง 40839800
17 บ้านเหลื่อม 125124810
18 จักราช 345320310
19 โชคชัย 483447711
20 ด่านขุนทด 684650320
21 โนนไทย 32732600
22 ศพช.ตลาดแค 626200
23 โนนสูง 5335234215
24 ขามสะแกแสง 24022500
25 บัวใหญ่ 518503490
26 ประทาย 401386230
27 ปักธงชัย 65162700
28 พิมาย 6526461500
29 ห้วยแถลง 470447200
30 ชุมพวง 4664591072
31 สูงเนิน 45543370
32 ขามทะเลสอ 17617380
33 สีคิ้ว 72059900
34 ปากช่อง 1255965610
35 คลีนิกเวชฯ ปากช่อง1 0000
36 หนองบุญมาก 2942763527
37 แก้งสนามนาง 16115500
38 โนนแดง 14513600
39 วังน้ำเขียว 275271120
40 เทพารักษ์ 11210900
41 เมืองยาง 13012700
42 พระทองคำ 18918410
43 ลำทะเมนชัย 150142640
44 บัวลาย 9480012
45 สีดา 868600
46 เฉลิมพระเกียรติ 143139441
รวมทั้งสิ้น 14280 12981 1384 58

ประมวลผลวันที่ : 2018-02-20 03:41:06