ปีการศึกษา     CUP    
 
ประมวลผลวันที่ : 2018-10-17 03:42:47
ผลงานวัคซีนมะเร็งปากมดลูก นักเรียนหญิง ป.5
จังหวัดนครราชสีมา    ปีการศึกษา 2560
ที่ CUP เป้าหมาย HPVs1 HPVs2 HPVs+
1 ศรีษะละเลิง 19090874
2 รพศ.มหาราชนครราชสีมา 0000
3 ค่ายสุรนารี 0000
4 เดอะโกลเดนเกรท 38000
5 โคราชเมโมเรียล 100540
6 กองบิน 1 0000
7 เทศบาล 4732341940
8 มะค่า 33077750
9 หัวทะเล 8635675780
10 คลินิกฯอบอุ่นมหาชัย 0000
11 รพ.เทพรัตน์ 5502212120
12 ศูนย์แพทย์ มทส. 0000
13 ครบุรี 50247470
14 เสิงสาง 42717170
15 คง 35625251
16 บ้านเหลื่อม 99110
17 จักราช 350113720
18 โชคชัย 47490890
19 ด่านขุนทด 7011181171
20 โนนไทย 33324240
21 ศพช.ตลาดแค 52000
22 โนนสูง 5611651640
23 ขามสะแกแสง 225300
24 บัวใหญ่ 51454511
25 ประทาย 4321291090
26 ปักธงชัย 6491401310
27 พิมาย 6951080
28 ห้วยแถลง 4822582530
29 ชุมพวง 450760
30 สูงเนิน 44271660
31 ขามทะเลสอ 1781037537
32 สีคิ้ว 71589880
33 ปากช่อง 13062772821
34 คลีนิกเวชฯ ปากช่อง1 0000
35 หนองบุญมาก 27150490
36 แก้งสนามนาง 155110
37 โนนแดง 15639240
38 วังน้ำเขียว 25252490
39 เทพารักษ์ 11413120
40 เมืองยาง 92550
41 พระทองคำ 17653540
42 ลำทะเมนชัย 16940370
43 บัวลาย 122110
44 สีดา 11220190
45 เฉลิมพระเกียรติ 17437360
รวมทั้งสิ้น 14280 3246 3062 45

ประมวลผลวันที่ : 2018-10-17 03:42:47