ปีงบประมาณ     CUP    
 
ประมวลผลวันที่ : 2018-08-16 03:16:24
เด็ก 6-14 ปี อ้วน ผอม เตี้ย
จังหวัดนครราชสีมา    ปีงบประมาณ 2561
ที่ CUP จำนวนเด็กทั้งหมด เด็กอ้วน เด็กผอม เด็กเตี้ย เด็กเริ่มอ้วน เด็กค่อนข้างผอม เด็กค่อนข้างเตี้ย
1 ศรีษะละเลิง 339714057549313684
2 รพศ.มหาราชนครราชสีมา 0000000
3 ค่ายสุรนารี 0000000
4 เดอะโกลเดนเกรท 787261430332538
5 โคราชเมโมเรียล 4133000000
6 กองบิน 1 0000000
7 เทศบาล 4262174119122203160146
8 มะค่า 6266288190140186187175
9 หัวทะเล 7722414233312440292377
10 คลินิกฯอบอุ่นมหาชัย 0000000
11 รพ.เทพรัตน์ 7230449406179448388266
12 ศูนย์แพทย์ มทส. 0000000
13 ครบุรี 9348609496316532610396
14 เสิงสาง 7037232151149296229252
15 คง 6943383352180387409260
16 บ้านเหลื่อม 197912470611209274
17 จักราช 5981207132119181225217
18 โชคชัย 9177665502240644596355
19 ด่านขุนทด 10595484377253469453391
20 โนนไทย 53472379486199192124
21 ศพช.ตลาดแค 983531111191410
22 โนนสูง 10177569297219442467374
23 ขามสะแกแสง 414623120790217220139
24 บัวใหญ่ 8952677514227577578326
25 ประทาย 7554356389214369431269
26 ปักธงชัย 8901708384458603507478
27 พิมาย 12070651489211609597371
28 ห้วยแถลง 8378262190166241270274
29 ชุมพวง 8717301217218303351427
30 สูงเนิน 7663552372239446441329
31 ขามทะเลสอ 1960149536812694120
32 สีคิ้ว 13056737454346655560450
33 ปากช่อง 2260612957835411167984901
34 คลีนิกเวชฯ ปากช่อง1 0000000
35 หนองบุญมาก 5634208206180202255238
36 แก้งสนามนาง 23431388183153109108
37 โนนแดง 2495683116463518
38 วังน้ำเขียว 4315188158133173188184
39 เทพารักษ์ 1834724855626560
40 เมืองยาง 2019109914410410784
41 พระทองคำ 32401479070109100108
42 ลำทะเมนชัย 2813617965788892
43 บัวลาย 176589107187213653
44 สีดา 1979552123332031
45 เฉลิมพระเกียรติ 269315513195141166124
รวมทั้งสิ้น 236497 12263 8596 6031 11178 10777 8723