ปีงบประมาณ     CUP    
 
ประมวลผลวันที่ : 2018-12-11 03:09:56
เด็ก 6-14 ปี อ้วน ผอม เตี้ย
จังหวัดนครราชสีมา    ปีงบประมาณ 2562
ที่ CUP จำนวนเด็กทั้งหมด เด็กอ้วน เด็กผอม เด็กเตี้ย เด็กเริ่มอ้วน เด็กค่อนข้างผอม เด็กค่อนข้างเตี้ย
1 ศรีษะละเลิง 366414362488312677
2 รพศ.มหาราชนครราชสีมา 0000000
3 ค่ายสุรนารี 0000000
4 เดอะโกลเดนเกรท 788241554392665
5 โคราชเมโมเรียล 4133000000
6 กองบิน 1 0000000
7 เทศบาล 4423170108139207155146
8 มะค่า 6183347221170296246212
9 หัวทะเล 8066471279325485343378
10 คลินิกฯอบอุ่นมหาชัย 0000000
11 รพ.เทพรัตน์ 7909544500198506490290
12 ศูนย์แพทย์ มทส. 0000000
13 ครบุรี 9345644483320538636425
14 เสิงสาง 7041248171160319267280
15 คง 7027421367185435446284
16 บ้านเหลื่อม 198112470611209175
17 จักราช 5988205108121175194205
18 โชคชัย 9229670515236651604359
19 ด่านขุนทด 10746556402294559494429
20 โนนไทย 53542349973194184135
21 ศพช.ตลาดแค 982521111191410
22 โนนสูง 10192575327226458491382
23 ขามสะแกแสง 414718019287182203138
24 บัวใหญ่ 8947675513227577580326
25 ประทาย 7550347393197367440258
26 ปักธงชัย 9217768365476629530509
27 พิมาย 12061655486204586593355
28 ห้วยแถลง 8413265190168248276262
29 ชุมพวง 8765296239222301380427
30 สูงเนิน 7633531364227421434322
31 ขามทะเลสอ 1956148536812693117
32 สีคิ้ว 13085743469357670607485
33 ปากช่อง 2237012037475751148951987
34 คลีนิกเวชฯ ปากช่อง1 0000000
35 หนองบุญมาก 5674208194173199243222
36 แก้งสนามนาง 23461388183153109108
37 โนนแดง 26031731126713112675
38 วังน้ำเขียว 4323210165137201204201
39 เทพารักษ์ 1834724855626560
40 เมืองยาง 2186115994911111093
41 พระทองคำ 32371488578107100121
42 ลำทะเมนชัย 27946070648072105
43 บัวลาย 176491108187213447
44 สีดา 1979552123332031
45 เฉลิมพระเกียรติ 268115413195140166124
รวมทั้งสิ้น 238616 12663 8863 6271 11628 11243 9125