ปีงบประมาณ     CUP    
 
ประมวลผลวันที่ : 2019-05-26 03:14:48
เด็ก 6-14 ปี อ้วน ผอม เตี้ย
จังหวัดนครราชสีมา    ปีงบประมาณ 2562
ที่ CUP จำนวนเด็กทั้งหมด เด็กอ้วน เด็กผอม เด็กเตี้ย เด็กเริ่มอ้วน เด็กค่อนข้างผอม เด็กค่อนข้างเตี้ย
1 ศรีษะละเลิง 3660611538416771
2 รพศ.มหาราชนครราชสีมา 0000000
3 ค่ายสุรนารี 0000000
4 เดอะโกลเดนเกรท 58717434311133
5 โคราชเมโมเรียล 4133000000
6 กองบิน 1 0000000
7 เทศบาล 4993199141128211173136
8 มะค่า 7219244111134198139143
9 หัวทะเล 80561941453823515179
10 คลินิกฯอบอุ่นมหาชัย 0000000
11 รพ.เทพรัตน์ 7933455455132466420239
12 ศูนย์แพทย์ มทส. 0000000
13 ครบุรี 9550590454328556582433
14 เสิงสาง 711914211990186178240
15 คง 7297413305172436386296
16 บ้านเหลื่อม 197211461721269289
17 จักราช 5956208103186170185207
18 โชคชัย 9177609455245604533374
19 ด่านขุนทด 10786496270262514408381
20 โนนไทย 53412449870203155143
21 ศพช.ตลาดแค 9844710922524
22 โนนสูง 10195564327208477434388
23 ขามสะแกแสง 414616616674187214144
24 บัวใหญ่ 8931662387219568456281
25 ประทาย 7513244174127262259210
26 ปักธงชัย 9197637255432551401425
27 พิมาย 12172630432259581599386
28 ห้วยแถลง 8688272148222258217319
29 ชุมพวง 8737215145155220247333
30 สูงเนิน 7547537260189409349271
31 ขามทะเลสอ 18561073761886472
32 สีคิ้ว 13024657366341609472464
33 ปากช่อง 22498829455474770593854
34 คลีนิกเวชฯ ปากช่อง1 0000000
35 หนองบุญมาก 5653196117118179163181
36 แก้งสนามนาง 2404121757315710788
37 โนนแดง 254714912170117128105
38 วังน้ำเขียว 4318208142161212181259
39 เทพารักษ์ 2017452322403635
40 เมืองยาง 2189908567124113113
41 พระทองคำ 3499116537011273158
42 ลำทะเมนชัย 28035546738176219
43 บัวลาย 17458410020729952
44 สีดา 2149702339532494
45 เฉลิมพระเกียรติ 26561551157613611993
รวมทั้งสิ้น 241247 10842 6798 5488 10262 8909 8432