ปีงบประมาณ     CUP    
 
ประมวลผลวันที่ : 2018-06-21 03:09:33
เด็ก 6-14 ปี อ้วน ผอม เตี้ย
จังหวัดนครราชสีมา    ปีงบประมาณ 2561
ที่ CUP จำนวนเด็กทั้งหมด เด็กอ้วน เด็กผอม เด็กเตี้ย เด็กเริ่มอ้วน เด็กค่อนข้างผอม เด็กค่อนข้างเตี้ย
1 ศรีษะละเลิง 41222061286412518189
2 รพศ.มหาราชนครราชสีมา 0000000
3 ค่ายสุรนารี 0000000
4 เดอะโกลเดนเกรท 838414447527253
5 โคราชเมโมเรียล 4133000000
6 กองบิน 1 0000000
7 เทศบาล 4320176120114189143136
8 มะค่า 6058273161136182145168
9 หัวทะเล 8080469222326477292379
10 คลินิกฯอบอุ่นมหาชัย 0000000
11 รพ.เทพรัตน์ 7910489409224531423308
12 ศูนย์แพทย์ มทส. 0000000
13 ครบุรี 9057531417263492549345
14 เสิงสาง 718619598134289180210
15 คง 7343394313197383367289
16 บ้านเหลื่อม 2043140667310494103
17 จักราช 5906216102143184158242
18 โชคชัย 9065637329228648521358
19 ด่านขุนทด 10859422292278492439441
20 โนนไทย 520220510379173161132
21 ศพช.ตลาดแค 881221027671956
22 โนนสูง 10125512395391465517594
23 ขามสะแกแสง 406019017110384217112
24 บัวใหญ่ 4560270217125256294225
25 ประทาย 7507290370177335494291
26 ปักธงชัย 8923627369430610478514
27 พิมาย 12042635467258630646430
28 ห้วยแถลง 8539245122167224237281
29 ชุมพวง 8944306252295285392393
30 สูงเนิน 7003454292189401333260
31 ขามทะเลสอ 2466184806615186116
32 สีคิ้ว 11918556283318479398434
33 ปากช่อง 22367114074458411489741006
34 คลีนิกเวชฯ ปากช่อง1 0000000
35 หนองบุญมาก 5361139132110134124175
36 แก้งสนามนาง 24001387989154145200
37 โนนแดง 2471624426687254
38 วังน้ำเขียว 4246161118115187143172
39 เทพารักษ์ 20226939112736697
40 เมืองยาง 201292753710013099
41 พระทองคำ 34841258865117122126
42 ลำทะเมนชัย 28046549566260105
43 บัวลาย 1771725518728264
44 สีดา 2174662240492754
45 เฉลิมพระเกียรติ 273813114092137183137
รวมทั้งสิ้น 232940 10945 7417 6196 10609 9964 9248