ปีงบประมาณ     CUP    
 
ประมวลผลวันที่ : 2019-02-17 03:15:00
เด็ก 6-14 ปี อ้วน ผอม เตี้ย
จังหวัดนครราชสีมา    ปีงบประมาณ 2562
ที่ CUP จำนวนเด็กทั้งหมด เด็กอ้วน เด็กผอม เด็กเตี้ย เด็กเริ่มอ้วน เด็กค่อนข้างผอม เด็กค่อนข้างเตี้ย
1 ศรีษะละเลิง 366014160507912979
2 รพศ.มหาราชนครราชสีมา 0000000
3 ค่ายสุรนารี 0000000
4 เดอะโกลเดนเกรท 58717434311133
5 โคราชเมโมเรียล 4133000000
6 กองบิน 1 0000000
7 เทศบาล 4993254166163272206168
8 มะค่า 7208267156155227180182
9 หัวทะเล 8062466280324497340378
10 คลินิกฯอบอุ่นมหาชัย 0000000
11 รพ.เทพรัตน์ 7936541489165518476278
12 ศูนย์แพทย์ มทส. 0000000
13 ครบุรี 9449625483320571611415
14 เสิงสาง 7122232156138313232275
15 คง 7030405344185442421299
16 บ้านเหลื่อม 197212057701259375
17 จักราช 5985204108202166201220
18 โชคชัย 7520498363189499478336
19 ด่านขุนทด 10784556350292579512445
20 โนนไทย 53572329465194162124
21 ศพช.ตลาดแค 9844710922524
22 โนนสูง 10187622334241504493367
23 ขามสะแกแสง 414618620699178227125
24 บัวใหญ่ 8933678404223571464282
25 ประทาย 7541320282181350388284
26 ปักธงชัย 9216768327521634484535
27 พิมาย 12174683491270621652432
28 ห้วยแถลง 8448272176163239256253
29 ชุมพวง 8733285246210294376416
30 สูงเนิน 7576553350231442410317
31 ขามทะเลสอ 1955151528012385118
32 สีคิ้ว 13017729393354668489474
33 ปากช่อง 22436114769757310959121038
34 คลีนิกเวชฯ ปากช่อง1 0000000
35 หนองบุญมาก 5654218150152204203219
36 แก้งสนามนาง 2343124758315410492
37 โนนแดง 260618613672148148108
38 วังน้ำเขียว 4309211142152212179251
39 เทพารักษ์ 1963744997656894
40 เมืองยาง 21841049160116103104
41 พระทองคำ 3498147789712290186
42 ลำทะเมนชัย 28035663628370157
43 บัวลาย 17628591237710548
44 สีดา 2149712136512577
45 เฉลิมพระเกียรติ 266115912191131155123
รวมทั้งสิ้น 239076 12434 8095 6432 11617 10543 9431