ผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์
ที่ อำเภอ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ รวม ขออนุมัติเป็นผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ พอ.สว.
1 เมือง 1
2 ครบุรี 1
3 เสิงสาง 1
4 คง
5 บ้านเหลื่อม 3
6 จักราช 12
7 โชคชัย 2
8 ด่านขุนทด
9 โนนไทย 819
10 โนนสูง 4
11 ขามสะแกแสง 2
12 บัวใหญ่ 552
13 ประทาย
14 ปักธงชัย 1313
15 พิมาย
16 ห้วยแถลง 9
17 ชุมพวง 5
18 สูงเนิน
19 ขามทะเลสอ 1
20 สีคิ้ว
21 ปากช่อง 1
22 หนองบุญมาก
23 แก้งสนามนาง 2
24 โนนแดง 3
25 วังน้ำเขียว 771
26 เทพารักษ์ 1111
27 เมืองยาง
28 พระทองคำ
29 ลำทะเมนชัย 1
30 บัวลาย 222
31 สีดา
32 เฉลิมพระเกียรติ
รวม 20 19 1 7 47 53