ปีงบประมาณ     CUP    
 
ประมวลผลวันที่ : 2018-04-25 03:13:20
เด็ก 6-14 ปี อ้วน ผอม เตี้ย
จังหวัดนครราชสีมา    ปีงบประมาณ 2561
ที่ CUP จำนวนเด็กทั้งหมด เด็กอ้วน เด็กผอม เด็กเตี้ย เด็กเริ่มอ้วน เด็กค่อนข้างผอม เด็กค่อนข้างเตี้ย
1 ศรีษะละเลิง 4092247196101209214133
2 รพศ.มหาราชนครราชสีมา 0000000
3 ค่ายสุรนารี 0000000
4 เดอะโกลเดนเกรท 835433934615732
5 โคราชเมโมเรียล 41333887824931298250
6 กองบิน 1 0000000
7 เทศบาล 3778247143164249183182
8 มะค่า 6117257151135218136184
9 หัวทะเล 6864297168109266204131
10 วัดบูรพ์ 4647357403119346345168
11 คลินิกฯอบอุ่นมหาชัย 0000000
12 รพ.เทพรัตน์ 314516817190153156135
13 ศูนย์แพทย์ มทส. 0000000
14 ครบุรี 9388563488374519604452
15 เสิงสาง 7199223155115281219230
16 คง 7415419309218363403285
17 บ้านเหลื่อม 20501391027610016693
18 จักราช 5389237121133200194188
19 โชคชัย 9095599442245590536341
20 ด่านขุนทด 11094522401341544535448
21 โนนไทย 5188290167109242231154
22 ศพช.ตลาดแค 1000822938635756
23 โนนสูง 9960477408311436573430
24 ขามสะแกแสง 3966216188112207266165
25 บัวใหญ่ 8916641419226588530350
26 ประทาย 7510293366188304452313
27 ปักธงชัย 8891694455370633550420
28 พิมาย 12509755633355673713434
29 ห้วยแถลง 8040267190171223317284
30 ชุมพวง 8959338288317329433405
31 สูงเนิน 7019427304186332307268
32 ขามทะเลสอ 188613574631188689
33 สีคิ้ว 12862712425467640538553
34 ปากช่อง 21952125889469012541042901
35 คลีนิกเวชฯ ปากช่อง1 0000000
36 หนองบุญมาก 5428214296138232304238
37 แก้งสนามนาง 23571517089142129136
38 โนนแดง 248715612675169157112
39 วังน้ำเขียว 4243203147140190228178
40 เทพารักษ์ 202977471136985119
41 เมืองยาง 21001051095710714996
42 พระทองคำ 3557129786511611393
43 ลำทะเมนชัย 27187166497011592
44 บัวลาย 1773827249698984
45 สีดา 2145582436442343
46 เฉลิมพระเกียรติ 272115918193140192142
รวมทั้งสิ้น 235457 12696 9423 7010 11801 11729 9407