ปีงบประมาณ     CUP    
 
ประมวลผลวันที่ : 2018-01-09 08:51:52
Post Stroke น้อยกว่า 1 ปี
จังหวัดนครราชสีมา    ปีงบประมาณ 2561
ที่ CUP จำนวนผู้ป่วยรายใหม่ในปี จำนวนผู้ป่วยรายใหม่ในเดือน
1 ศรีษะละเลิง 250
2 ศพช.ตลาดแค 40
3 รพศ.มหาราชนครราชสีมา 00
4 ครบุรี 460
5 เสิงสาง 250
6 คง 480
7 บ้านเหลื่อม 130
8 จักราช 380
9 โชคชัย 330
10 ด่านขุนทด 820
11 โนนไทย 300
12 โนนสูง 400
13 ขามสะแกแสง 290
14 บัวใหญ่ 660
15 ประทาย 320
16 ปักธงชัย 590
17 พิมาย 790
18 ห้วยแถลง 260
19 ชุมพวง 220
20 สูงเนิน 340
21 ขามทะเลสอ 150
22 สีคิ้ว 630
23 ปากช่อง 540
24 หนองบุญมาก 230
25 แก้งสนามนาง 110
26 โนนแดง 190
27 วังน้ำเขียว 190
28 ค่ายสุรนารี 80
29 เมืองยาง 200
30 ลำทะเมนชัย 140
31 เดอะโกลเดนเกรท 30
32 โคราชเมโมเรียล 120
33 กองบิน 1 10
34 เทศบาล 130
35 มะค่า 340
36 หัวทะเล 190
37 วัดบูรพ์ 10
38 คลินิกฯ อบอุ่นมหาชัย 30
39 พระทองคำ 100
40 รพ.เทพรัตน์ 410
41 ศูนย์แพทย์ มทส. 80
42 คลีนิกเวชฯ ปากช่อง1 40
43 เฉลิมพระเกียรติ 70
44 บัวลาย 30
45 สีดา 91
46 เทพารักษ์ 110
รวมทั้งสิ้น 1156 1

ประมวลผลวันที่ : 2018-01-09 08:51:52