ปีงบประมาณ     CUP    
 
ประมวลผลวันที่ : 2018-06-21 04:49:33
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองรายใหม่ (POST STROKE)
จังหวัดนครราชสีมา    ปีงบประมาณ 2561
ที่ CUP จำนวนผู้ป่วยรายใหม่ในปี จำนวนผู้ป่วยรายใหม่ในเดือน
1 ศรีษะละเลิง 1001
2 ศพช.ตลาดแค 150
3 รพศ.มหาราชนครราชสีมา 00
4 ครบุรี 1271
5 เสิงสาง 690
6 คง 1261
7 บ้านเหลื่อม 250
8 จักราช 842
9 โชคชัย 1100
10 ด่านขุนทด 1896
11 โนนไทย 910
12 โนนสูง 1361
13 ขามสะแกแสง 681
14 บัวใหญ่ 22014
15 ประทาย 632
16 ปักธงชัย 1927
17 พิมาย 1941
18 ห้วยแถลง 900
19 ชุมพวง 873
20 สูงเนิน 1070
21 ขามทะเลสอ 511
22 สีคิ้ว 1577
23 ปากช่อง 2150
24 หนองบุญมาก 780
25 แก้งสนามนาง 240
26 โนนแดง 404
27 วังน้ำเขียว 691
28 ค่ายสุรนารี 351
29 เมืองยาง 360
30 ลำทะเมนชัย 415
31 เดอะโกลเดนเกรท 370
32 โคราชเมโมเรียล 340
33 กองบิน 1 30
34 เทศบาล 670
35 มะค่า 1340
36 หัวทะเล 740
37 คลินิกฯ อบอุ่นมหาชัย 140
38 พระทองคำ 480
39 รพ.เทพรัตน์ 1070
40 ศูนย์แพทย์ มทส. 170
41 คลีนิกเวชฯ ปากช่อง1 110
42 เฉลิมพระเกียรติ 431
43 บัวลาย 211
44 สีดา 352
45 เทพารักษ์ 360
รวมทั้งสิ้น 3520 63

ประมวลผลวันที่ : 2018-06-21 04:49:33