ปีงบประมาณ     CUP    
 
ประมวลผลวันที่ : 2019-02-17 04:55:00
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองรายใหม่ (POST STROKE)
จังหวัดนครราชสีมา    ปีงบประมาณ 2562
ที่ CUP จำนวนผู้ป่วยรายใหม่ในปี จำนวนผู้ป่วยรายใหม่ในเดือน
1 ศรีษะละเลิง 510
2 ศพช.ตลาดแค 50
3 รพศ.มหาราชนครราชสีมา 00
4 ครบุรี 915
5 เสิงสาง 553
6 คง 444
7 บ้านเหลื่อม 222
8 จักราช 523
9 โชคชัย 740
10 ด่านขุนทด 1108
11 โนนไทย 451
12 โนนสูง 921
13 ขามสะแกแสง 220
14 บัวใหญ่ 849
15 ประทาย 515
16 ปักธงชัย 10314
17 พิมาย 940
18 ห้วยแถลง 453
19 ชุมพวง 550
20 สูงเนิน 480
21 ขามทะเลสอ 361
22 สีคิ้ว 790
23 ปากช่อง 1104
24 หนองบุญมาก 410
25 แก้งสนามนาง 302
26 โนนแดง 110
27 วังน้ำเขียว 342
28 ค่ายสุรนารี 160
29 เมืองยาง 190
30 ลำทะเมนชัย 170
31 เดอะโกลเดนเกรท 250
32 โคราชเมโมเรียล 130
33 กองบิน 1 10
34 เทศบาล 260
35 มะค่า 810
36 หัวทะเล 470
37 คลินิกฯ อบอุ่นมหาชัย 60
38 พระทองคำ 290
39 รพ.เทพรัตน์ 590
40 ศูนย์แพทย์ มทส. 30
41 คลีนิกเวชฯ ปากช่อง1 30
42 เฉลิมพระเกียรติ 170
43 บัวลาย 121
44 สีดา 110
45 เทพารักษ์ 230
รวมทั้งสิ้น 1892 68

ประมวลผลวันที่ : 2019-02-17 04:55:00