ปีงบประมาณ     CUP    
 
ประมวลผลวันที่ : 2018-08-16 04:56:23
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองรายใหม่ (POST STROKE)
จังหวัดนครราชสีมา    ปีงบประมาณ 2561
ที่ CUP จำนวนผู้ป่วยรายใหม่ในปี จำนวนผู้ป่วยรายใหม่ในเดือน
1 ศรีษะละเลิง 1150
2 ศพช.ตลาดแค 200
3 รพศ.มหาราชนครราชสีมา 00
4 ครบุรี 1723
5 เสิงสาง 871
6 คง 1541
7 บ้านเหลื่อม 300
8 จักราช 1020
9 โชคชัย 1470
10 ด่านขุนทด 2261
11 โนนไทย 1090
12 โนนสูง 1750
13 ขามสะแกแสง 810
14 บัวใหญ่ 2613
15 ประทาย 790
16 ปักธงชัย 2394
17 พิมาย 2380
18 ห้วยแถลง 1040
19 ชุมพวง 1060
20 สูงเนิน 1350
21 ขามทะเลสอ 630
22 สีคิ้ว 1973
23 ปากช่อง 2770
24 หนองบุญมาก 1000
25 แก้งสนามนาง 320
26 โนนแดง 470
27 วังน้ำเขียว 901
28 ค่ายสุรนารี 390
29 เมืองยาง 380
30 ลำทะเมนชัย 480
31 เดอะโกลเดนเกรท 430
32 โคราชเมโมเรียล 340
33 กองบิน 1 40
34 เทศบาล 740
35 มะค่า 1630
36 หัวทะเล 860
37 คลินิกฯ อบอุ่นมหาชัย 210
38 พระทองคำ 570
39 รพ.เทพรัตน์ 1300
40 ศูนย์แพทย์ มทส. 220
41 คลีนิกเวชฯ ปากช่อง1 130
42 เฉลิมพระเกียรติ 551
43 บัวลาย 323
44 สีดา 451
45 เทพารักษ์ 494
รวมทั้งสิ้น 4339 26

ประมวลผลวันที่ : 2018-08-16 04:56:23