ปีงบประมาณ     CUP    
 
ประมวลผลวันที่ : 2018-12-11 04:49:56
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองรายใหม่ (POST STROKE)
จังหวัดนครราชสีมา    ปีงบประมาณ 2562
ที่ CUP จำนวนผู้ป่วยรายใหม่ในปี จำนวนผู้ป่วยรายใหม่ในเดือน
1 ศรีษะละเลิง 30
2 ศพช.ตลาดแค 20
3 รพศ.มหาราชนครราชสีมา 00
4 ครบุรี 390
5 เสิงสาง 90
6 คง 90
7 บ้านเหลื่อม 130
8 จักราช 180
9 โชคชัย 120
10 ด่านขุนทด 400
11 โนนไทย 190
12 โนนสูง 280
13 ขามสะแกแสง 60
14 บัวใหญ่ 280
15 ประทาย 130
16 ปักธงชัย 290
17 พิมาย 430
18 ห้วยแถลง 220
19 ชุมพวง 200
20 สูงเนิน 170
21 ขามทะเลสอ 100
22 สีคิ้ว 160
23 ปากช่อง 370
24 หนองบุญมาก 170
25 แก้งสนามนาง 130
26 โนนแดง 81
27 วังน้ำเขียว 101
28 ค่ายสุรนารี 40
29 เมืองยาง 120
30 ลำทะเมนชัย 80
31 เดอะโกลเดนเกรท 50
32 โคราชเมโมเรียล 30
33 กองบิน 1 00
34 เทศบาล 00
35 มะค่า 20
36 หัวทะเล 30
37 คลินิกฯ อบอุ่นมหาชัย 00
38 พระทองคำ 80
39 รพ.เทพรัตน์ 140
40 ศูนย์แพทย์ มทส. 10
41 คลีนิกเวชฯ ปากช่อง1 20
42 เฉลิมพระเกียรติ 50
43 บัวลาย 30
44 สีดา 50
45 เทพารักษ์ 60
รวมทั้งสิ้น 562 2

ประมวลผลวันที่ : 2018-12-11 04:49:56