ปีงบประมาณ     CUP    
 
ประมวลผลวันที่ : 2018-04-24 04:53:24
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองรายใหม่ (POST STROKE)
จังหวัดนครราชสีมา    ปีงบประมาณ 2561
ที่ CUP จำนวนผู้ป่วยรายใหม่ในปี จำนวนผู้ป่วยรายใหม่ในเดือน
1 ศรีษะละเลิง 700
2 ศพช.ตลาดแค 100
3 รพศ.มหาราชนครราชสีมา 00
4 ครบุรี 1023
5 เสิงสาง 520
6 คง 972
7 บ้านเหลื่อม 210
8 จักราช 682
9 โชคชัย 810
10 ด่านขุนทด 1577
11 โนนไทย 710
12 โนนสูง 940
13 ขามสะแกแสง 550
14 บัวใหญ่ 1624
15 ประทาย 520
16 ปักธงชัย 1290
17 พิมาย 1541
18 ห้วยแถลง 681
19 ชุมพวง 690
20 สูงเนิน 830
21 ขามทะเลสอ 420
22 สีคิ้ว 1220
23 ปากช่อง 1380
24 หนองบุญมาก 610
25 แก้งสนามนาง 221
26 โนนแดง 290
27 วังน้ำเขียว 470
28 ค่ายสุรนารี 220
29 เมืองยาง 320
30 ลำทะเมนชัย 260
31 เดอะโกลเดนเกรท 260
32 โคราชเมโมเรียล 310
33 กองบิน 1 20
34 เทศบาล 490
35 มะค่า 1060
36 หัวทะเล 530
37 วัดบูรพ์ 60
38 คลินิกฯ อบอุ่นมหาชัย 120
39 พระทองคำ 350
40 รพ.เทพรัตน์ 800
41 ศูนย์แพทย์ มทส. 90
42 คลีนิกเวชฯ ปากช่อง1 90
43 เฉลิมพระเกียรติ 290
44 บัวลาย 150
45 สีดา 272
46 เทพารักษ์ 231
รวมทั้งสิ้น 2648 24

ประมวลผลวันที่ : 2018-04-24 04:53:24