ปีงบประมาณ     CUP    
 
ประมวลผลวันที่ : 2019-05-26 04:54:48
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองรายใหม่ (POST STROKE)
จังหวัดนครราชสีมา    ปีงบประมาณ 2562
ที่ CUP จำนวนผู้ป่วยรายใหม่ในปี จำนวนผู้ป่วยรายใหม่ในเดือน
1 ศรีษะละเลิง 820
2 ศพช.ตลาดแค 90
3 รพศ.มหาราชนครราชสีมา 00
4 ครบุรี 16916
5 เสิงสาง 1015
6 คง 701
7 บ้านเหลื่อม 343
8 จักราช 826
9 โชคชัย 1160
10 ด่านขุนทด 1919
11 โนนไทย 970
12 โนนสูง 1593
13 ขามสะแกแสง 380
14 บัวใหญ่ 1558
15 ประทาย 857
16 ปักธงชัย 1691
17 พิมาย 1590
18 ห้วยแถลง 943
19 ชุมพวง 977
20 สูงเนิน 970
21 ขามทะเลสอ 481
22 สีคิ้ว 1350
23 ปากช่อง 2005
24 หนองบุญมาก 770
25 แก้งสนามนาง 434
26 โนนแดง 150
27 วังน้ำเขียว 563
28 ค่ายสุรนารี 351
29 เมืองยาง 383
30 ลำทะเมนชัย 300
31 เดอะโกลเดนเกรท 350
32 โคราชเมโมเรียล 230
33 กองบิน 1 10
34 เทศบาล 600
35 มะค่า 1350
36 หัวทะเล 690
37 คลินิกฯ อบอุ่นมหาชัย 80
38 พระทองคำ 500
39 รพ.เทพรัตน์ 1010
40 ศูนย์แพทย์ มทส. 40
41 คลีนิกเวชฯ ปากช่อง1 50
42 เฉลิมพระเกียรติ 441
43 บัวลาย 263
44 สีดา 232
45 เทพารักษ์ 472
รวมทั้งสิ้น 3312 94

ประมวลผลวันที่ : 2019-05-26 04:54:48