ปีงบประมาณ     CUP    
 
ประมวลผลวันที่ : 2018-12-11 02:39:56
หญิงตั้งครรภ์มีภาวะเสี่ยง
จังหวัดนครราชสีมา    ปีงบประมาณ 2562
ที่ CUP จำนวนหญิงตั้งครรภ์ทั้งหมด มีภาวะเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ
1 ศรีษะละเลิง 43511.63
2 รพศ.มหาราชนครราชสีมา 000.00
3 ค่ายสุรนารี 4125.00
4 เดอะโกลเดนเกรท 31619.35
5 โคราชเมโมเรียล 8112.50
6 กองบิน 1 100.00
7 เทศบาล 2913.45
8 มะค่า 12875.47
9 หัวทะเล 3339.09
10 คลินิกฯอบอุ่นมหาชัย 500.00
11 รพ.เทพรัตน์ 1341511.19
12 ศูนย์แพทย์ มทส. 500.00
13 ครบุรี 1838646.99
14 เสิงสาง 1092522.94
15 คง 782329.49
16 บ้านเหลื่อม 211047.62
17 จักราช 1564327.56
18 โชคชัย 1601911.88
19 ด่านขุนทด 235166.81
20 โนนไทย 1153833.04
21 ศพช.ตลาดแค 12433.33
22 โนนสูง 2073617.39
23 ขามสะแกแสง 57712.28
24 บัวใหญ่ 1101816.36
25 ประทาย 11797.69
26 ปักธงชัย 891415.73
27 พิมาย 1505637.33
28 ห้วยแถลง 8067.50
29 ชุมพวง 1252318.40
30 สูงเนิน 1883116.49
31 ขามทะเลสอ 41717.07
32 สีคิ้ว 2877726.83
33 ปากช่อง 2196228.31
34 คลีนิกเวชฯ ปากช่อง1 20315.00
35 หนองบุญมาก 1481912.84
36 แก้งสนามนาง 5958.47
37 โนนแดง 19736.84
38 วังน้ำเขียว 1071413.08
39 เทพารักษ์ 5036.00
40 เมืองยาง 29724.14
41 พระทองคำ 611016.39
42 ลำทะเมนชัย 3013.33
43 บัวลาย 8225.00
44 สีดา 1915.26
45 เฉลิมพระเกียรติ 56712.50
รวมทั้งสิ้น 3766 728 19.33

Last update : 2018-12-11 02:39:56