ปีงบประมาณ     CUP    
 
ประมวลผลวันที่ :
หญิงตั้งครรภ์มีภาวะเสี่ยง
จังหวัดนครราชสีมา    ปีงบประมาณ 2562
Table 'hdc_korat.kreport_ancrisk_62' doesn't exist
ที่ CUP จำนวนหญิงตั้งครรภ์ทั้งหมด มีภาวะเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ