ปีงบประมาณ     CUP    
 
ประมวลผลวันที่ : 2018-02-20 03:51:06
ผู้ป่วยเบาหวานที่ฉีด INSULIN
จังหวัดนครราชสีมา    ปีงบประมาณ 2561
ที่ CUP เป้าหมาย ผลงาน
1 ศรีษะละเลิง 6435
2 รพศ.มหาราชนครราชสีมา 00
3 ค่ายสุรนารี 4515
4 เดอะโกลเดนเกรท 237
5 โคราชเมโมเรียล 209
6 กองบิน 1 31
7 เทศบาล 3221
8 มะค่า 169115
9 หัวทะเล 13550
10 วัดบูรพ์ 1310
11 คลินิกฯอบอุ่นมหาชัย 216
12 รพ.เทพรัตน์ 5429
13 ศูนย์แพทย์ มทส. 137
14 ครบุรี 4525
15 เสิงสาง 5227
16 คง 7246
17 บ้านเหลื่อม 2210
18 จักราช 7143
19 โชคชัย 311127
20 ด่านขุนทด 6728
21 โนนไทย 3123
22 ศพช.ตลาดแค 3924
23 โนนสูง 14357
24 ขามสะแกแสง 2910
25 บัวใหญ่ 3624
26 ประทาย 6342
27 ปักธงชัย 12230
28 พิมาย 8465
29 ห้วยแถลง 6337
30 ชุมพวง 7955
31 สูงเนิน 5321
32 ขามทะเลสอ 5840
33 สีคิ้ว 8367
34 ปากช่อง 221155
35 คลีนิกเวชฯ ปากช่อง1 11
36 หนองบุญมาก 18196
37 แก้งสนามนาง 3810
38 โนนแดง 85
39 วังน้ำเขียว 2926
40 เทพารักษ์ 2112
41 เมืองยาง 7362
42 พระทองคำ 188
43 ลำทะเมนชัย 2517
44 บัวลาย 378
45 สีดา 175
46 เฉลิมพระเกียรติ 2926
รวมทั้งสิ้น 2813 1537

Last update : 2018-02-20 03:51:06