ปีงบประมาณ     CUP    
 
ประมวลผลวันที่ :
ผู้ป่วยเบาหวานที่ฉีด INSULIN
จังหวัดนครราชสีมา    ปีงบประมาณ 2562
Table 'hdc_korat.kreport_insulin_62' doesn't exist
ที่ CUP เป้าหมาย ผลงาน