ปีงบประมาณ     CUP    
 
ประมวลผลวันที่ : 2018-12-11 03:49:56
ผู้ป่วยเบาหวานที่ฉีด INSULIN
จังหวัดนครราชสีมา    ปีงบประมาณ 2562
ที่ CUP เป้าหมาย ผลงาน
1 ศรีษะละเลิง 2718
2 รพศ.มหาราชนครราชสีมา 00
3 ค่ายสุรนารี 84
4 เดอะโกลเดนเกรท 124
5 โคราชเมโมเรียล 53
6 กองบิน 1 00
7 เทศบาล 134
8 มะค่า 9056
9 หัวทะเล 8315
10 คลินิกฯอบอุ่นมหาชัย 160
11 รพ.เทพรัตน์ 2716
12 ศูนย์แพทย์ มทส. 76
13 ครบุรี 1911
14 เสิงสาง 3717
15 คง 4223
16 บ้านเหลื่อม 64
17 จักราช 5422
18 โชคชัย 153111
19 ด่านขุนทด 2711
20 โนนไทย 2118
21 ศพช.ตลาดแค 2213
22 โนนสูง 6535
23 ขามสะแกแสง 116
24 บัวใหญ่ 178
25 ประทาย 4332
26 ปักธงชัย 5325
27 พิมาย 3724
28 ห้วยแถลง 3114
29 ชุมพวง 11795
30 สูงเนิน 325
31 ขามทะเลสอ 278
32 สีคิ้ว 2421
33 ปากช่อง 534478
34 คลีนิกเวชฯ ปากช่อง1 44
35 หนองบุญมาก 7139
36 แก้งสนามนาง 2015
37 โนนแดง 54
38 วังน้ำเขียว 3526
39 เทพารักษ์ 1511
40 เมืองยาง 4737
41 พระทองคำ 32
42 ลำทะเมนชัย 2711
43 บัวลาย 338
44 สีดา 196
45 เฉลิมพระเกียรติ 3419
รวมทั้งสิ้น 1973 1289

Last update : 2018-12-11 03:49:56