ปีงบประมาณ     CUP    
 
ประมวลผลวันที่ : 2019-05-26 03:54:48
ผู้ป่วยเบาหวานที่ฉีด INSULIN
จังหวัดนครราชสีมา    ปีงบประมาณ 2562
ที่ CUP เป้าหมาย ผลงาน
1 ศรีษะละเลิง 7442
2 รพศ.มหาราชนครราชสีมา 00
3 ค่ายสุรนารี 7318
4 เดอะโกลเดนเกรท 3913
5 โคราชเมโมเรียล 2210
6 กองบิน 1 41
7 เทศบาล 5233
8 มะค่า 202137
9 หัวทะเล 18845
10 คลินิกฯอบอุ่นมหาชัย 234
11 รพ.เทพรัตน์ 10256
12 ศูนย์แพทย์ มทส. 139
13 ครบุรี 6038
14 เสิงสาง 6636
15 คง 12339
16 บ้านเหลื่อม 116
17 จักราช 14153
18 โชคชัย 253184
19 ด่านขุนทด 6539
20 โนนไทย 5138
21 ศพช.ตลาดแค 2916
22 โนนสูง 18096
23 ขามสะแกแสง 3920
24 บัวใหญ่ 5433
25 ประทาย 9968
26 ปักธงชัย 11158
27 พิมาย 11355
28 ห้วยแถลง 4726
29 ชุมพวง 316275
30 สูงเนิน 8819
31 ขามทะเลสอ 6031
32 สีคิ้ว 8761
33 ปากช่อง 718630
34 คลีนิกเวชฯ ปากช่อง1 53
35 หนองบุญมาก 156120
36 แก้งสนามนาง 3322
37 โนนแดง 96
38 วังน้ำเขียว 5940
39 เทพารักษ์ 5245
40 เมืองยาง 9274
41 พระทองคำ 114
42 ลำทะเมนชัย 3923
43 บัวลาย 5319
44 สีดา 3813
45 เฉลิมพระเกียรติ 8565
รวมทั้งสิ้น 4135 2623

Last update : 2019-05-26 03:54:48