ปีงบประมาณ     CUP    
 
ประมวลผลวันที่ : 2019-02-17 03:55:00
ผู้ป่วยเบาหวานที่ฉีด INSULIN
จังหวัดนครราชสีมา    ปีงบประมาณ 2562
ที่ CUP เป้าหมาย ผลงาน
1 ศรีษะละเลิง 6133
2 รพศ.มหาราชนครราชสีมา 00
3 ค่ายสุรนารี 5111
4 เดอะโกลเดนเกรท 279
5 โคราชเมโมเรียล 189
6 กองบิน 1 31
7 เทศบาล 3824
8 มะค่า 160116
9 หัวทะเล 15736
10 คลินิกฯอบอุ่นมหาชัย 222
11 รพ.เทพรัตน์ 6939
12 ศูนย์แพทย์ มทส. 129
13 ครบุรี 4222
14 เสิงสาง 5026
15 คง 8129
16 บ้านเหลื่อม 94
17 จักราช 9044
18 โชคชัย 222161
19 ด่านขุนทด 5330
20 โนนไทย 3929
21 ศพช.ตลาดแค 2314
22 โนนสูง 13078
23 ขามสะแกแสง 2410
24 บัวใหญ่ 3721
25 ประทาย 7047
26 ปักธงชัย 9648
27 พิมาย 6340
28 ห้วยแถลง 4022
29 ชุมพวง 222193
30 สูงเนิน 6416
31 ขามทะเลสอ 5024
32 สีคิ้ว 5941
33 ปากช่อง 657588
34 คลีนิกเวชฯ ปากช่อง1 54
35 หนองบุญมาก 12892
36 แก้งสนามนาง 2920
37 โนนแดง 85
38 วังน้ำเขียว 5539
39 เทพารักษ์ 3024
40 เมืองยาง 7053
41 พระทองคำ 73
42 ลำทะเมนชัย 3519
43 บัวลาย 4714
44 สีดา 3812
45 เฉลิมพระเกียรติ 6748
รวมทั้งสิ้น 3258 2109

Last update : 2019-02-17 03:55:00