ปีงบประมาณ     CUP    
 
ประมวลผลวันที่ : 2017-11-23 02:09:17
ผลงานคัดกรองกลุ่มเสี่ยง เบาหวาน ความดัน
จังหวัดนครราชสีมา    ปีงบประมาณ 2561
ที่ CUP จำนวนปรชาการอายุ 35 ปีขึ้นไป ที่ไม่เป็นเบาหวาน หรือ ความดัน จำนวนปรชาการอายุ 35 ปีขึ้นไป ที่ได้รับการคัดกรอง คิดเป็นร้อยละ
1 ศรีษะละเลิง 23841739731.03
2 รพศ.มหาราชนครราชสีมา 000.00
3 ค่ายสุรนารี 85585266.15
4 เดอะโกลเดนเกรท 88902352.64
5 โคราชเมโมเรียล 84882983.51
6 กองบิน 1 800435.38
7 เทศบาล 108162332.15
8 มะค่า 42015834619.86
9 หัวทะเล 279218192.93
10 วัดบูรพ์ 2311883.81
11 คลินิกฯอบอุ่นมหาชัย 2710207676.61
12 รพ.เทพรัตน์ 294041290043.87
13 ศูนย์แพทย์ มทส. 488873114.95
14 ครบุรี 2835319456.86
15 เสิงสาง 22360436719.53
16 คง 20489235111.47
17 บ้านเหลื่อม 552278514.22
18 จักราช 219449044.12
19 โชคชัย 3020028739.51
20 ด่านขุนทด 388231158429.84
21 โนนไทย 20964538125.67
22 ศพช.ตลาดแค 29551976.67
23 โนนสูง 3667116664.54
24 ขามสะแกแสง 122376545.34
25 บัวใหญ่ 22012251311.42
26 ประทาย 27717578020.85
27 ปักธงชัย 410481121327.32
28 พิมาย 37196477512.84
29 ห้วยแถลง 20265297014.66
30 ชุมพวง 22358474921.24
31 สูงเนิน 28319369113.03
32 ขามทะเลสอ 8784234626.71
33 สีคิ้ว 45906663314.45
34 ปากช่อง 6595062829.53
35 คลีนิกเวชฯ ปากช่อง1 290491631.54
36 หนองบุญมาก 20594463722.52
37 แก้งสนามนาง 96855535.71
38 โนนแดง 6492205931.72
39 วังน้ำเขียว 162425183.19
40 เทพารักษ์ 11990480.40
41 เมืองยาง 7395430258.17
42 พระทองคำ 11225439539.15
43 ลำทะเมนชัย 90764785.27
44 บัวลาย 636474911.77
45 สีดา 6035107217.76
46 เฉลิมพระเกียรติ 12270445536.31
รวมทั้งสิ้น 850987 141533 16.63

Last update : 2017-11-23 02:09:17