CUP    
 
ประมวลผลวันที่ : 2018-02-19 23:31:07
ผู้พิการด้านการเคลื่อนไหว (ขาขาด)
จังหวัดนครราชสีมา
ที่ CUP ผู้พิการทั้งหมด ไม่ต้องการกายอุปกรณ์ ต้องการกายอุปกรณ์ ได้รับการช่วยเหลือ ไม่ได้รับการช่วยเหลือ
1 ศรีษะละเลิง (เมืองย่า 1) 52349491
2 ค่ายสุรนารี 10110
3 เดอะโกลเดนเกรท 50550
4 โคราชเมโมเรียล 30321
5 กองบิน 1 00000
6 นครนครราชสีมา 00000
7 มะค่า (เมืองย่า 3) 63162591
8 หัวทะเล (เมืองย่า 5) 00000
9 วัดบูรพ์ (เมืองย่า 6) 00000
10 ชุมชนอบอุ่นมหาชัย 00000
11 ชุมชนการเคหะ 20200
12 ครบุรี 63459572
13 เสิงสาง 35035350
14 คง 36036354
15 บ้านเหลื่อม 91880
16 จักราช 16016151
17 โชคชัย 55748471
18 ด่านขุนทด 65263620
19 โนนไทย 45540390
20 ตลาดแค 40440
21 โนนสูง 58058570
22 ขามสะแกแสง 20416150
23 บัวใหญ่ 521537361
24 ประทาย 19415150
25 ปักธงชัย 34925232
26 พิมาย 591544440
27 ห้วยแถลง 27819180
28 ชุมพวง 32131300
29 สูงเนิน 43043430
30 ขามทะเลสอ 70770
31 สีคิ้ว 62359590
32 ปากช่องนานา 92290881
33 หนองบุญมาก 17116160
34 แก้งสนามนาง 19217170
35 โนนแดง 12111110
36 วังน้ำเขียว 27126250
37 เมืองยาง 11011110
38 พระทองคำ 16016160
39 ลำทะเมนชัย 19118180
40 บัวลาย 10110
41 สีดา 13211110
รวมทั้งสิ้น 1094 92 1002 979 15

ประมวลผลวันที่ : 2018-02-19 23:31:07