CUP    
 
ประมวลผลวันที่ : 2019-03-20 23:35:05
ผู้พิการด้านการเคลื่อนไหว (ขาขาด)
จังหวัดนครราชสีมา
ที่ CUP ผู้พิการทั้งหมด ไม่ต้องการกายอุปกรณ์ ต้องการกายอุปกรณ์ ได้รับการช่วยเหลือ ไม่ได้รับการช่วยเหลือ
1 ศรีษะละเลิง (เมืองย่า 1) 49445450
2 ค่ายสุรนารี 10110
3 เดอะโกลเดนเกรท 50550
4 โคราชเมโมเรียล 30321
5 กองบิน 1 00000
6 นครนครราชสีมา 00000
7 มะค่า (เมืองย่า 3) 61160571
8 หัวทะเล (เมืองย่า 5) 00000
9 วัดบูรพ์ (เมืองย่า 6) 00000
10 ชุมชนอบอุ่นมหาชัย 00000
11 ชุมชนการเคหะ 20200
12 ครบุรี 631152502
13 เสิงสาง 33033330
14 คง 36036352
15 บ้านเหลื่อม 91880
16 จักราช 16016151
17 โชคชัย 55748480
18 ด่านขุนทด 64361600
19 โนนไทย 40139390
20 ตลาดแค 40440
21 โนนสูง 59059590
22 ขามสะแกแสง 20317170
23 บัวใหญ่ 511437370
24 ประทาย 19316160
25 ปักธงชัย 33924222
26 พิมาย 581444440
27 ห้วยแถลง 27819180
28 ชุมพวง 32131300
29 สูงเนิน 42042420
30 ขามทะเลสอ 60660
31 สีคิ้ว 62458580
32 ปากช่องนานา 95293891
33 หนองบุญมาก 17116160
34 แก้งสนามนาง 18117170
35 โนนแดง 12012120
36 วังน้ำเขียว 26125240
37 เมืองยาง 90990
38 พระทองคำ 17017170
39 ลำทะเมนชัย 19118180
40 บัวลาย 10110
41 สีดา 13211110
รวมทั้งสิ้น 1077 92 985 965 10

ประมวลผลวันที่ : 2019-03-20 23:35:05