ปีงบประมาณ     CUP    
 
ประมวลผลวันที่ :
เด็ก 6 เดือน - 2 ปี ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก
จังหวัดนครราชสีมา    ปีงบประมาณ 2562
Table 'hdc_korat.kreport_ferrous_62' doesn't exist
ที่ CUP จำนวนเด็ก ได้รับยาเสริมธาตุเหล็ก คิดเป็นร้อยละ