ปีงบประมาณ     CUP    
 
ประมวลผลวันที่ : 2018-02-20 03:31:06
ผลงานการตรวจภาวะแทรกซ้อนตาเท้าผู้ป่วยเบาหวานตามTYPEAREA
จังหวัดนครราชสีมา    ปีงบประมาณ 2561
ที่ CUP เป้าหมาย เท้าปกติ เท้าผิดปกติ ไม่ได้ตรวจเท้า Opthalmoscopeปกติ Opthalmoscopeผิดปกติ Fundusปกติ Fundusผิดปกติ ไม่ได้ตรวจตา
1 ศรีษะละเลิง 3659160542244134611184932136
2 รพศ.มหาราชนครราชสีมา 000000000
3 ค่ายสุรนารี 1635196207879221812303
4 เดอะโกลเดนเกรท 141414938861511292756
5 โคราชเมโมเรียล 12164141172011028713660
6 กองบิน 1 185302000303
7 เทศบาล 233437441205210010851073
8 มะค่า 5840203916370550417913051283472
9 หัวทะเล 378757291762201553141440
10 วัดบูรพ์ 33188015720821135
11 คลินิกฯอบอุ่นมหาชัย 4641260203101111170
12 รพ.เทพรัตน์ 356677356212362533291884
13 ศูนย์แพทย์ มทส. 81789626731837196
14 ครบุรี 404222821373310463319141863278
15 เสิงสาง 28422085442390009911462493
16 คง 3430407212899250278112859
17 บ้านเหลื่อม 98371045876407834860
18 จักราช 27751041128232810789342318
19 โชคชัย 372218931403001801554432982
20 ด่านขุนทด 660926786184726253127674514650
21 โนนไทย 33641936117236112016101742516
22 ศพช.ตลาดแค 487144040200457397
23 โนนสูง 5184113812343143011621414263
24 ขามสะแกแสง 1826119726916185013231031602
25 บัวใหญ่ 38654944326917721041213148
26 ประทาย 40552514610363510324944023671
27 ปักธงชัย 55239023533794307043133742
28 พิมาย 50791840164043812941528293374324
29 ห้วยแถลง 3548251324432308019161933265
30 ชุมพวง 3721273016335767840164143399
31 สูงเนิน 4127776213134204863234
32 ขามทะเลสอ 2020103212015341081917751524
33 สีคิ้ว 479525702603938189120764953870
34 ปากช่อง 67242245214490696116511264902
35 คลีนิกเวชฯ ปากช่อง1 123280340028034
36 หนองบุญมาก 29541616146249313201326162485
37 แก้งสนามนาง 190997623163320950481631
38 โนนแดง 9817841587520070936869
39 วังน้ำเขียว 13816921291134005251871149
40 เทพารักษ์ 1272523131962111444183970
41 เมืองยาง 1344105859130630685471303
42 พระทองคำ 179311351601129301230501094
43 ลำทะเมนชัย 144812001512984081551326
44 บัวลาย 124347354108920512561067
45 สีดา 1134101614105850667821071
46 เฉลิมพระเกียรติ 17141157801378520896501409
รวมทั้งสิ้น 121265 50083 6157 92068 3383 3383 41913 4237 89933

Last update : 2018-02-20 03:31:06