ปีงบประมาณ     CUP    
 
ประมวลผลวันที่ : 2017-11-23 02:08:52
เด็ก 0 - 1 ปี ได้รับวัคซีนทุกประเภทตามเกณฑ์
จังหวัดนครราชสีมา    ปีงบประมาณ 2561
ที่ CUP จำนวนเด็ก 0-1 ปี ได้รับวัคซีน
1 ศรีษะละเลิง 373373
2 รพศ.มหาราชนครราชสีมา 00
3 ค่ายสุรนารี 82
4 เดอะโกลเดนเกรท 169
5 โคราชเมโมเรียล 8467
6 กองบิน 1 62
7 เทศบาล 12488
8 มะค่า 776733
9 หัวทะเล 215162
10 วัดบูรพ์ 1210
11 คลินิกฯอบอุ่นมหาชัย 1614
12 รพ.เทพรัตน์ 386349
13 ศูนย์แพทย์ มทส. 00
14 ครบุรี 584544
15 เสิงสาง 522502
16 คง 356337
17 บ้านเหลื่อม 129120
18 จักราช 510450
19 โชคชัย 474459
20 ด่านขุนทด 876838
21 โนนไทย 482452
22 ศพช.ตลาดแค 6657
23 โนนสูง 751689
24 ขามสะแกแสง 233221
25 บัวใหญ่ 490456
26 ประทาย 466408
27 ปักธงชัย 679608
28 พิมาย 817783
29 ห้วยแถลง 451422
30 ชุมพวง 557541
31 สูงเนิน 551525
32 ขามทะเลสอ 194184
33 สีคิ้ว 838777
34 ปากช่อง 901834
35 คลีนิกเวชฯ ปากช่อง1 2117
36 หนองบุญมาก 462423
37 แก้งสนามนาง 235228
38 โนนแดง 149139
39 วังน้ำเขียว 258235
40 เทพารักษ์ 150136
41 เมืองยาง 142130
42 พระทองคำ 211197
43 ลำทะเมนชัย 173160
44 บัวลาย 118109
45 สีดา 119109
46 เฉลิมพระเกียรติ 296290
รวมทั้งสิ้น 15277 14189

ประมวลผลวันที่ : 2017-11-23 02:08:52