ปีงบประมาณ     CUP    
 
ประมวลผลวันที่ : 2019-05-26 03:24:49
เด็ก 6 เดือน - 2 ปี ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก
จังหวัดนครราชสีมา    ปีงบประมาณ 2562
ที่ CUP จำนวนเด็ก ได้รับยาเสริมธาตุเหล็ก คิดเป็นร้อยละ
1 ศรีษะละเลิง 108180874.75
2 รพศ.มหาราชนครราชสีมา 000.00
3 ค่ายสุรนารี 19800.00
4 เดอะโกลเดนเกรท 12864.69
5 โคราชเมโมเรียล 33500.00
6 กองบิน 1 2300.00
7 เทศบาล 3989724.37
8 มะค่า 2173114552.69
9 หัวทะเล 61122937.48
10 คลินิกฯอบอุ่นมหาชัย 3900.00
11 รพ.เทพรัตน์ 128045735.70
12 ศูนย์แพทย์ มทส. 4800.00
13 ครบุรี 1606135984.62
14 เสิงสาง 1391101673.04
15 คง 116800.00
16 บ้านเหลื่อม 37824063.49
17 จักราช 1542146595.01
18 โชคชัย 141284359.70
19 ด่านขุนทด 2376181076.18
20 โนนไทย 133973154.59
21 ศพช.ตลาดแค 151151100.00
22 โนนสูง 2245212994.83
23 ขามสะแกแสง 79371490.04
24 บัวใหญ่ 149839126.10
25 ประทาย 153182653.95
26 ปักธงชัย 195947324.14
27 พิมาย 2079119657.53
28 ห้วยแถลง 141636425.71
29 ชุมพวง 1493704.69
30 สูงเนิน 1668119471.58
31 ขามทะเลสอ 62329747.67
32 สีคิ้ว 2440123350.53
33 ปากช่อง 2897260189.78
34 คลีนิกเวชฯ ปากช่อง1 8800.00
35 หนองบุญมาก 130996473.64
36 แก้งสนามนาง 85021825.65
37 โนนแดง 4546714.76
38 วังน้ำเขียว 85700.00
39 เทพารักษ์ 48310.21
40 เมืองยาง 47229261.86
41 พระทองคำ 78167886.81
42 ลำทะเมนชัย 616619.90
43 บัวลาย 38533185.97
44 สีดา 36325570.25
45 เฉลิมพระเกียรติ 78755770.78
รวมทั้งสิ้น 45764 25269 55.22

ประมวลผลวันที่ : 2019-05-26 03:24:49