ปีงบประมาณ     CUP    
 
ประมวลผลวันที่ : 2019-01-17 03:34:04
ผลงานการตรวจภาวะแทรกซ้อนตาเท้าผู้ป่วยเบาหวานตามTYPEAREA
จังหวัดนครราชสีมา    ปีงบประมาณ 2562
ที่ CUP เป้าหมาย เท้าปกติ เท้าผิดปกติ ไม่ได้ตรวจเท้า Opthalmoscopeปกติ Opthalmoscopeผิดปกติ Fundusปกติ Fundusผิดปกติ ไม่ได้ตรวจตา
1 ศรีษะละเลิง 34627131620782381522211998
2 รพศ.มหาราชนครราชสีมา 000000000
3 ค่ายสุรนารี 17031231342413012515261
4 เดอะโกลเดนเกรท 1387104161111272558
5 โคราชเมโมเรียล 126056664520465619
6 กองบิน 1 14810900101
7 เทศบาล 2369159398120561924
8 มะค่า 55611178272672274354142721
9 หัวทะเล 3782854104550564952
10 คลินิกฯอบอุ่นมหาชัย 464701601050147
11 รพ.เทพรัตน์ 359938451197690345271920
12 ศูนย์แพทย์ มทส. 247341700032462
13 ครบุรี 4038191110529745120102552840
14 เสิงสาง 29731715112336001700562405
15 คง 34441567273274718012828322803
16 บ้านเหลื่อม 993676498714075760865
17 จักราช 27299123523606616423292014
18 โชคชัย 37531428122816401388392805
19 ด่านขุนทด 66901101254473245520843994615
20 โนนไทย 33091850671740326314101261747
21 ศพช.ตลาดแค 494203910010390
22 โนนสูง 5204500844079104801134064
23 ขามสะแกแสง 18673863815571040298151553
24 บัวใหญ่ 3923580713114243056073090
25 ประทาย 4025177758326331015863552829
26 ปักธงชัย 54691803275310210117674293036
27 พิมาย 5071184244122452134244039
28 ห้วยแถลง 352823378731522020622833158
29 ชุมพวง 3772252032320915102252443213
30 สูงเนิน 42151539421746104932909
31 ขามทะเลสอ 155888597210133976
32 สีคิ้ว 47521670151342965219641703402
33 ปากช่อง 5859126617370313027683892
34 คลีนิกเวชฯ ปากช่อง1 12710031008131
35 หนองบุญมาก 29871115159227525601124582268
36 แก้งสนามนาง 23282031019510021151950
37 โนนแดง 965413568056041033808
38 วังน้ำเขียว 128259238998414151281000
39 เทพารักษ์ 1251130229252101024171911
40 เมืองยาง 1343924518828082836935
41 พระทองคำ 178711471398281101181109852
42 ลำทะเมนชัย 14281085765961697631062
43 บัวลาย 1250803133117320853191180
44 สีดา 112680827103850732801026
45 เฉลิมพระเกียรติ 171190939131010601416
รวมทั้งสิ้น 119233 36795 3018 79331 2099 2099 32177 4236 80247

Last update : 2019-01-17 03:34:04