ปีงบประมาณ     CUP    
 
ประมวลผลวันที่ : 2018-11-12 12:08:44
ผลงานการตรวจภาวะแทรกซ้อนตาเท้าผู้ป่วยเบาหวานตามTYPEAREA
จังหวัดนครราชสีมา    ปีงบประมาณ 2562
ที่ CUP เป้าหมาย เท้าปกติ เท้าผิดปกติ ไม่ได้ตรวจเท้า Opthalmoscopeปกติ Opthalmoscopeผิดปกติ Fundusปกติ Fundusผิดปกติ ไม่ได้ตรวจตา
1 ศรีษะละเลิง 373500000000
2 รพศ.มหาราชนครราชสีมา 000000000
3 ค่ายสุรนารี 167300000000
4 เดอะโกลเดนเกรท 142600000000
5 โคราชเมโมเรียล 124600000000
6 กองบิน 1 19500000000
7 เทศบาล 236800000000
8 มะค่า 593800000000
9 หัวทะเล 383700000000
10 คลินิกฯอบอุ่นมหาชัย 47200000000
11 รพ.เทพรัตน์ 394700000000
12 ศูนย์แพทย์ มทส. 83300000000
13 ครบุรี 409400000000
14 เสิงสาง 290700000000
15 คง 350400000000
16 บ้านเหลื่อม 100900000000
17 จักราช 281900000000
18 โชคชัย 382200000000
19 ด่านขุนทด 674200000000
20 โนนไทย 340800000000
21 ศพช.ตลาดแค 49200000000
22 โนนสูง 531300000000
23 ขามสะแกแสง 190700000000
24 บัวใหญ่ 394800000000
25 ประทาย 411600000000
26 ปักธงชัย 557900000000
27 พิมาย 517000000000
28 ห้วยแถลง 362100000000
29 ชุมพวง 380600000000
30 สูงเนิน 428700000000
31 ขามทะเลสอ 159700000000
32 สีคิ้ว 487200000000
33 ปากช่อง 696700000000
34 คลีนิกเวชฯ ปากช่อง1 13100000000
35 หนองบุญมาก 301500000000
36 แก้งสนามนาง 194400000000
37 โนนแดง 99700000000
38 วังน้ำเขียว 139900000000
39 เทพารักษ์ 128100000000
40 เมืองยาง 137600000000
41 พระทองคำ 180800000000
42 ลำทะเมนชัย 144900000000
43 บัวลาย 128700000000
44 สีดา 114100000000
45 เฉลิมพระเกียรติ 174200000000
รวมทั้งสิ้น 123220 0 0 0 0 0 0 0 0

Last update : 2018-11-12 12:08:44