ปีงบประมาณ     CUP    
 
ประมวลผลวันที่ : 2018-07-22 03:27:46
ผลงานการตรวจภาวะแทรกซ้อนตาเท้าผู้ป่วยเบาหวานตามTYPEAREA
จังหวัดนครราชสีมา    ปีงบประมาณ 2561
ที่ CUP เป้าหมาย เท้าปกติ เท้าผิดปกติ ไม่ได้ตรวจเท้า Opthalmoscopeปกติ Opthalmoscopeผิดปกติ Fundusปกติ Fundusผิดปกติ ไม่ได้ตรวจตา
1 ศรีษะละเลิง 37352771482980118411524952637
2 รพศ.มหาราชนครราชสีมา 000000000
3 ค่ายสุรนารี 16733262299731034220369
4 เดอะโกลเดนเกรท 1426254410283102263862
5 โคราชเมโมเรียล 12465151480817032515727
6 กองบิน 1 19544036503105
7 เทศบาล 236861571479254032351276
8 มะค่า 59383389393984760325801643713
9 หัวทะเล 3837702111995310691161578
10 คลินิกฯอบอุ่นมหาชัย 4721300223201151182
11 รพ.เทพรัตน์ 394713827427814811107342443
12 ศูนย์แพทย์ มทส. 833175113431601389261
13 ครบุรี 409427271553658653525322673605
14 เสิงสาง 290722055026340020092242634
15 คง 35041784315315316013187843112
16 บ้านเหลื่อม 100971546920407864903
17 จักราช 281915601272551801551682509
18 โชคชัย 38222266156331210017501123262
19 ด่านขุนทด 674229987635006273230364534936
20 โนนไทย 34082238134292912020742152894
21 ศพช.ตลาดแค 49228754463002649457
22 โนนสูง 531336012444712245033462874658
23 ขามสะแกแสง 1907136327417657013921031765
24 บัวใหญ่ 39482576189358329622519513507
25 ประทาย 41162865624378410227964393805
26 ปักธงชัย 5579247360644351471720575314260
27 พิมาย 51732179166147084762030873564616
28 ห้วยแถลง 3621271327034608022852613462
29 ชุมพวง 3806279816351567940181053530
30 สูงเนิน 42872674106381580711500973821
31 ขามทะเลสอ 20511504125171515311329751669
32 สีคิ้ว 487230162734302229124555264221
33 ปากช่อง 696744133285808588536961455728
34 คลีนิกเวชฯ ปากช่อง1 131460540043054
35 หนองบุญมาก 30151967147272027701763322700
36 แก้งสนามนาง 1944113328717243012281691720
37 โนนแดง 9978211791720075036909
38 วังน้ำเขียว 139978420612131006622271218
39 เทพารักษ์ 128166613310301454443831041
40 เมืองยาง 1376107159134330900541343
41 พระทองคำ 1808117116215951101267581584
42 ลำทะเมนชัย 144912431613447096061358
43 บัวลาย 1287100766122920981701224
44 สีดา 1141102724111240782821110
45 เฉลิมพระเกียรติ 174212238115371331939501540
รวมทั้งสิ้น 123677 71417 7944 102700 7027 7027 61712 6241 99208

Last update : 2018-07-22 03:27:46