ปีงบประมาณ     CUP    
 
ประมวลผลวันที่ : 2019-03-21 03:35:03
ผลงานการตรวจภาวะแทรกซ้อนตาเท้าผู้ป่วยเบาหวานตามTYPEAREA
จังหวัดนครราชสีมา    ปีงบประมาณ 2562
ที่ CUP เป้าหมาย เท้าปกติ เท้าผิดปกติ ไม่ได้ตรวจเท้า Opthalmoscopeปกติ Opthalmoscopeผิดปกติ Fundusปกติ Fundusผิดปกติ ไม่ได้ตรวจตา
1 ศรีษะละเลิง 3432176625260563541080562352
2 รพศ.มหาราชนครราชสีมา 000000000
3 ค่ายสุรนารี 17052452390132024520331
4 เดอะโกลเดนเกรท 136522937731311533602
5 โคราชเมโมเรียล 126028710760170938684
6 กองบิน 1 148202610105
7 เทศบาล 23853853133172019431144
8 มะค่า 5518283434354688281602413541
9 หัวทะเล 3714643131804270575241464
10 คลินิกฯอบอุ่นมหาชัย 4571180191301110159
11 รพ.เทพรัตน์ 359710367523741125911502085
12 ศูนย์แพทย์ มทส. 244511901045567
13 ครบุรี 40092355143342723122082823378
14 เสิงสาง 29672056152611102099592588
15 คง 34241907336295221013598352900
16 บ้านเหลื่อม 983750598794076060873
17 จักราช 27211698104242112617533352346
18 โชคชัย 374021573630675019911113024
19 ด่านขุนทด 666026576554880252530154884798
20 โนนไทย 32832081852670323315001312746
21 ศพช.ตลาดแค 490289334051017817396
22 โนนสูง 517620581324290172118491684226
23 ขามสะแกแสง 1864119611016532652961641636
24 บัวใหญ่ 39047807632352440108183197
25 ประทาย 4000235867935121021394433550
26 ปักธงชัย 54552374340397417121954483836
27 พิมาย 5046177413743815812629073084260
28 ห้วยแถลง 3527255110732484121192883254
29 ชุมพวง 3762257533329016102288443281
30 สูงเนิน 41872765112294459601779513335
31 ขามทะเลสอ 1546586641252270501301233
32 สีคิ้ว 470828131823975231224771693925
33 ปากช่อง 584229412444343330120941174423
34 คลีนิกเวชฯ ปากช่อง1 124420360040137
35 หนองบุญมาก 29811640199247128101481562458
36 แก้งสนามนาง 2336138431519892114062281986
37 โนนแดง 958634688326061858824
38 วังน้ำเขียว 12718231211093517092371103
39 เทพารักษ์ 1273633909522761439292949
40 เมืองยาง 1339988511246160861401251
41 พระทองคำ 17881340144139816013751401400
42 ลำทะเมนชัย 142111497106861801631176
43 บัวลาย 1243855133118820853191194
44 สีดา 111888129107050775801070
45 เฉลิมพระเกียรติ 16991132411446408461331431
รวมทั้งสิ้น 118670 59818 5067 92599 5685 5685 52420 5813 90518

Last update : 2019-03-21 03:35:03