ปีงบประมาณ     CUP    
 
ประมวลผลวันที่ : 2017-11-23 02:08:27
เด็ก 2 ปี ได้รับวัคซีนทุกประเภทตามเกณฑ์
จังหวัดนครราชสีมา    ปีงบประมาณ 2561
ที่ CUP จำนวนเด็ก 0-1 ปี ได้รับวัคซีน
1 ศรีษะละเลิง 468443
2 รพศ.มหาราชนครราชสีมา 00
3 ค่ายสุรนารี 5914
4 เดอะโกลเดนเกรท 3315
5 โคราชเมโมเรียล 14276
6 กองบิน 1 111
7 เทศบาล 15289
8 มะค่า 892733
9 หัวทะเล 232150
10 วัดบูรพ์ 2518
11 คลินิกฯอบอุ่นมหาชัย 1817
12 รพ.เทพรัตน์ 498397
13 ศูนย์แพทย์ มทส. 1080
14 ครบุรี 642548
15 เสิงสาง 554461
16 คง 452372
17 บ้านเหลื่อม 161137
18 จักราช 638524
19 โชคชัย 570520
20 ด่านขุนทด 1006895
21 โนนไทย 534483
22 ศพช.ตลาดแค 5741
23 โนนสูง 866699
24 ขามสะแกแสง 308259
25 บัวใหญ่ 578494
26 ประทาย 609459
27 ปักธงชัย 804697
28 พิมาย 806733
29 ห้วยแถลง 583537
30 ชุมพวง 608558
31 สูงเนิน 677560
32 ขามทะเลสอ 255207
33 สีคิ้ว 1025868
34 ปากช่อง 1232949
35 คลีนิกเวชฯ ปากช่อง1 4518
36 หนองบุญมาก 553450
37 แก้งสนามนาง 257222
38 โนนแดง 199185
39 วังน้ำเขียว 346264
40 เทพารักษ์ 260181
41 เมืองยาง 194166
42 พระทองคำ 315279
43 ลำทะเมนชัย 238220
44 บัวลาย 155122
45 สีดา 166136
46 เฉลิมพระเกียรติ 309274
รวมทั้งสิ้น 18640 15471

ประมวลผลวันที่ : 2017-11-23 02:08:27