ปีงบประมาณ     CUP    
 
ประมวลผลวันที่ : 2018-09-23 03:34:14
ผลงานการตรวจภาวะแทรกซ้อนตาเท้าผู้ป่วยเบาหวานตามTYPEAREA
จังหวัดนครราชสีมา    ปีงบประมาณ 2561
ที่ CUP เป้าหมาย เท้าปกติ เท้าผิดปกติ ไม่ได้ตรวจเท้า Opthalmoscopeปกติ Opthalmoscopeผิดปกติ Fundusปกติ Fundusผิดปกติ ไม่ได้ตรวจตา
1 ศรีษะละเลิง 37352784493038118411569962674
2 รพศ.มหาราชนครราชสีมา 000000000
3 ค่ายสุรนารี 167335322105931038920379
4 เดอะโกลเดนเกรท 1426267410453102393866
5 โคราชเมโมเรียล 12465241482017033015733
6 กองบิน 1 19546044503305
7 เทศบาล 236867881504254034751294
8 มะค่า 59383398434310762326191644036
9 หัวทะเล 3837730142064320732161618
10 คลินิกฯอบอุ่นมหาชัย 4721310229201221184
11 รพ.เทพรัตน์ 394714167628094811144352458
12 ศูนย์แพทย์ มทส. 833179113541601489268
13 ครบุรี 409427441533671723525562703625
14 เสิงสาง 290722145026490020112242646
15 คง 35041828318316615013257843121
16 บ้านเหลื่อม 100972846924407904907
17 จักราช 281915791272570801652982532
18 โชคชัย 38222268157336510017921243299
19 ด่านขุนทด 674230007645060273230404534989
20 โนนไทย 34082246134299012021112182950
21 ศพช.ตลาดแค 49228754466002649459
22 โนนสูง 531336042444729245033512874672
23 ขามสะแกแสง 1907136327417857013921031768
24 บัวใหญ่ 39482638189359529622551523532
25 ประทาย 41162885625379610228244463813
26 ปักธงชัย 5579253561445131661721075364325
27 พิมาย 51702183166147314772030973564638
28 ห้วยแถลง 3621271327034678022862613463
29 ชุมพวง 3806279816353767940181153548
30 สูงเนิน 42872692107383180711524973832
31 ขามทะเลสอ 20511508125172715311332751679
32 สีคิ้ว 487230272754324229124765264242
33 ปากช่อง 696744213295875588537141485792
34 คลีนิกเวชฯ ปากช่อง1 131470550044055
35 หนองบุญมาก 30151968147272827701773322707
36 แก้งสนามนาง 1944113428717363012281691733
37 โนนแดง 9978211792020075036911
38 วังน้ำเขียว 139978720612311106662271231
39 เทพารักษ์ 128166613310391454445831047
40 เมืองยาง 1376107159134430900541343
41 พระทองคำ 1808117616216051101271581594
42 ลำทะเมนชัย 144912431613487096161359
43 บัวลาย 1287100766123020981701226
44 สีดา 1141102724111240783821110
45 เฉลิมพระเกียรติ 174212268115531331942501550
รวมทั้งสิ้น 123674 71940 7971 103948 7057 7057 62422 6307 100213

Last update : 2018-09-23 03:34:14