ปีงบประมาณ     CUP    
 
ประมวลผลวันที่ : 2018-05-23 03:30:04
ผลงานการตรวจภาวะแทรกซ้อนตาเท้าผู้ป่วยเบาหวานตามTYPEAREA
จังหวัดนครราชสีมา    ปีงบประมาณ 2561
ที่ CUP เป้าหมาย เท้าปกติ เท้าผิดปกติ ไม่ได้ตรวจเท้า Opthalmoscopeปกติ Opthalmoscopeผิดปกติ Fundusปกติ Fundusผิดปกติ ไม่ได้ตรวจตา
1 ศรีษะละเลิง 3735212648294873311344952596
2 รพศ.มหาราชนครราชสีมา 000000000
3 ค่ายสุรนารี 16732962298918033220357
4 เดอะโกลเดนเกรท 142618749622101753794
5 โคราชเมโมเรียล 12465051479315032315714
6 กองบิน 1 19537036003105
7 เทศบาล 236855071446250031051245
8 มะค่า 59383079314163661323111583890
9 หัวทะเล 3837651101960230648161541
10 คลินิกฯอบอุ่นมหาชัย 4721290219101151177
11 รพ.เทพรัตน์ 394713557227621501077342425
12 ศูนย์แพทย์ มทส. 83314111337701259253
13 ครบุรี 409426971553628643524812553565
14 เสิงสาง 290721875026160020082232616
15 คง 35041734315311126013087843070
16 บ้านเหลื่อม 100971546917407864900
17 จักราช 281913061272523001159652483
18 โชคชัย 3822209015632729016881013192
19 ด่านขุนทด 674229477634975272230364534899
20 โนนไทย 34082165126286712019011972840
21 ศพช.ตลาดแค 49222054456002649451
22 โนนสูง 531335892444654245033332874597
23 ขามสะแกแสง 1907135727317577013851031762
24 บัวใหญ่ 39482573189355029622513303468
25 ประทาย 41162818619375310227374313779
26 ปักธงชัย 557919955794341791718445194149
27 พิมาย 51732126166146434552030553564547
28 ห้วยแถลง 3621255925334308022562433418
29 ชุมพวง 3806279216346767840173253484
30 สูงเนิน 42872304101369180211369973665
31 ขามทะเลสอ 20511503125166615211329751627
32 สีคิ้ว 487229082704264223123465214186
33 ปากช่อง 696741092595622543633881415536
34 คลีนิกเวชฯ ปากช่อง1 131430500041050
35 หนองบุญมาก 30151951147267127701715302648
36 แก้งสนามนาง 194411141941703301183981699
37 โนนแดง 9978211790720075036900
38 วังน้ำเขียว 13997301851192106262191201
39 เทพารักษ์ 128154513110171334447831017
40 เมืองยาง 1376107059133730899541338
41 พระทองคำ 1808117116215451101266581527
42 ลำทะเมนชัย 144912421613296081651353
43 บัวลาย 128795966122320957691219
44 สีดา 1141102724109640781821096
45 เฉลิมพระเกียรติ 174212218115231331938501528
รวมทั้งสิ้น 123677 67644 7682 101411 6222 6222 59128 6039 97807

Last update : 2018-05-23 03:30:04