ปีงบประมาณ     CUP    
 
ประมวลผลวันที่ : 2017-11-23 02:08:01
เด็ก 3 ปี ได้รับวัคซีนทุกประเภทตามเกณฑ์
จังหวัดนครราชสีมา    ปีงบประมาณ 2561
ที่ CUP จำนวนเด็ก 0-1 ปี ได้รับวัคซีน
1 ศรีษะละเลิง 523224
2 รพศ.มหาราชนครราชสีมา 00
3 ค่ายสุรนารี 1060
4 เดอะโกลเดนเกรท 7618
5 โคราชเมโมเรียล 1547
6 กองบิน 1 190
7 เทศบาล 17344
8 มะค่า 1041421
9 หัวทะเล 244124
10 วัดบูรพ์ 146
11 คลินิกฯอบอุ่นมหาชัย 276
12 รพ.เทพรัตน์ 604236
13 ศูนย์แพทย์ มทส. 1580
14 ครบุรี 704297
15 เสิงสาง 689319
16 คง 579284
17 บ้านเหลื่อม 16985
18 จักราช 640313
19 โชคชัย 669352
20 ด่านขุนทด 1064540
21 โนนไทย 545302
22 ศพช.ตลาดแค 6824
23 โนนสูง 927383
24 ขามสะแกแสง 287130
25 บัวใหญ่ 580250
26 ประทาย 708287
27 ปักธงชัย 874398
28 พิมาย 932534
29 ห้วยแถลง 595350
30 ชุมพวง 652321
31 สูงเนิน 717339
32 ขามทะเลสอ 260154
33 สีคิ้ว 1013458
34 ปากช่อง 1446621
35 คลีนิกเวชฯ ปากช่อง1 9124
36 หนองบุญมาก 617263
37 แก้งสนามนาง 264132
38 โนนแดง 18699
39 วังน้ำเขียว 376120
40 เทพารักษ์ 268117
41 เมืองยาง 16886
42 พระทองคำ 306172
43 ลำทะเมนชัย 284119
44 บัวลาย 13761
45 สีดา 18375
46 เฉลิมพระเกียรติ 315188
รวมทั้งสิ้น 20452 9283

ประมวลผลวันที่ : 2017-11-23 02:08:01