ปีงบประมาณ     CUP    
 
ประมวลผลวันที่ : 2018-02-20 02:51:06
วัคซีนเด็ก 0 - 5 ปี
จังหวัดนครราชสีมา    ปีงบประมาณ 2561
ที่ CUP จำนวนเด็ก 0-5 ปี
1 ศรีษะละเลิง 2612
2 รพศ.มหาราชนครราชสีมา 0
3 ค่ายสุรนารี 359
4 เดอะโกลเดนเกรท 692
5 โคราชเมโมเรียล 760
6 กองบิน 1 74
7 เทศบาล 1026
8 มะค่า 5298
9 หัวทะเล 1355
10 วัดบูรพ์ 92
11 คลินิกฯอบอุ่นมหาชัย 137
12 รพ.เทพรัตน์ 2960
13 ศูนย์แพทย์ มทส. 579
14 ครบุรี 3665
15 เสิงสาง 3433
16 คง 2869
17 บ้านเหลื่อม 860
18 จักราช 3255
19 โชคชัย 3362
20 ด่านขุนทด 5373
21 โนนไทย 2880
22 ศพช.ตลาดแค 332
23 โนนสูง 4820
24 ขามสะแกแสง 1636
25 บัวใหญ่ 3207
26 ประทาย 3454
27 ปักธงชัย 4585
28 พิมาย 4941
29 ห้วยแถลง 3099
30 ชุมพวง 3580
31 สูงเนิน 3720
32 ขามทะเลสอ 1537
33 สีคิ้ว 5720
34 ปากช่อง 7115
35 คลีนิกเวชฯ ปากช่อง1 334
36 หนองบุญมาก 3168
37 แก้งสนามนาง 1457
38 โนนแดง 1075
39 วังน้ำเขียว 2058
40 เทพารักษ์ 1389
41 เมืองยาง 994
42 พระทองคำ 1681
43 ลำทะเมนชัย 1339
44 บัวลาย 849
45 สีดา 900
46 เฉลิมพระเกียรติ 1750
รวมทั้งสิ้น 106381

ประมวลผลวันที่ : 2018-02-20 02:51:06