ปีงบประมาณ     CUP    
 
ประมวลผลวันที่ : 2017-11-23 02:07:31
เด็ก 5 ปี ได้รับวัคซีนทุกประเภทตามเกณฑ์
จังหวัดนครราชสีมา    ปีงบประมาณ 2561
ที่ CUP จำนวนเด็ก 0-1 ปี ได้รับวัคซีน
1 ศรีษะละเลิง 563426
2 รพศ.มหาราชนครราชสีมา 00
3 ค่ายสุรนารี 12824
4 เดอะโกลเดนเกรท 35827
5 โคราชเมโมเรียล 17369
6 กองบิน 1 240
7 เทศบาล 26488
8 มะค่า 1192756
9 หัวทะเล 344124
10 วัดบูรพ์ 2114
11 คลินิกฯอบอุ่นมหาชัย 4629
12 รพ.เทพรัตน์ 679425
13 ศูนย์แพทย์ มทส. 1640
14 ครบุรี 772549
15 เสิงสาง 764514
16 คง 664468
17 บ้านเหลื่อม 184147
18 จักราช 640480
19 โชคชัย 778575
20 ด่านขุนทด 1153915
21 โนนไทย 576476
22 ศพช.ตลาดแค 6751
23 โนนสูง 1044722
24 ขามสะแกแสง 399285
25 บัวใหญ่ 687495
26 ประทาย 799500
27 ปักธงชัย 1003670
28 พิมาย 1081891
29 ห้วยแถลง 673544
30 ชุมพวง 743596
31 สูงเนิน 797565
32 ขามทะเลสอ 287227
33 สีคิ้ว 13151001
34 ปากช่อง 1572912
35 คลีนิกเวชฯ ปากช่อง1 10632
36 หนองบุญมาก 744523
37 แก้งสนามนาง 306214
38 โนนแดง 231189
39 วังน้ำเขียว 524275
40 เทพารักษ์ 338154
41 เมืองยาง 236166
42 พระทองคำ 404324
43 ลำทะเมนชัย 279178
44 บัวลาย 190152
45 สีดา 200142
46 เฉลิมพระเกียรติ 339252
รวมทั้งสิ้น 23851 16166

ประมวลผลวันที่ : 2017-11-23 02:07:31