ปีงบประมาณ     CUP    
 
ประมวลผลวันที่ : 2019-02-17 02:55:00
วัคซีนเด็ก 0 - 5 ปี
จังหวัดนครราชสีมา    ปีงบประมาณ 2562
ที่ CUP จำนวนเด็ก 0-5 ปี
1 ศรีษะละเลิง 2501
2 รพศ.มหาราชนครราชสีมา 0
3 ค่ายสุรนารี 406
4 เดอะโกลเดนเกรท 552
5 โคราชเมโมเรียล 704
6 กองบิน 1 61
7 เทศบาล 905
8 มะค่า 4997
9 หัวทะเล 1266
10 คลินิกฯอบอุ่นมหาชัย 109
11 รพ.เทพรัตน์ 2909
12 ศูนย์แพทย์ มทส. 131
13 ครบุรี 3549
14 เสิงสาง 3212
15 คง 2734
16 บ้านเหลื่อม 824
17 จักราช 3221
18 โชคชัย 3103
19 ด่านขุนทด 5228
20 โนนไทย 2820
21 ศพช.ตลาดแค 313
22 โนนสูง 4724
23 ขามสะแกแสง 1596
24 บัวใหญ่ 3171
25 ประทาย 3383
26 ปักธงชัย 4338
27 พิมาย 4694
28 ห้วยแถลง 2956
29 ชุมพวง 3437
30 สูงเนิน 3639
31 ขามทะเลสอ 1291
32 สีคิ้ว 5379
33 ปากช่อง 6428
34 คลีนิกเวชฯ ปากช่อง1 257
35 หนองบุญมาก 2824
36 แก้งสนามนาง 1798
37 โนนแดง 998
38 วังน้ำเขียว 1871
39 เทพารักษ์ 1186
40 เมืองยาง 946
41 พระทองคำ 1596
42 ลำทะเมนชัย 1304
43 บัวลาย 817
44 สีดา 833
45 เฉลิมพระเกียรติ 1708
รวมทั้งสิ้น 100719

ประมวลผลวันที่ : 2019-02-17 02:55:00