ปีงบประมาณ     CUP    
 
ประมวลผลวันที่ :
วัคซีนเด็ก 0 - 5 ปี
จังหวัดนครราชสีมา    ปีงบประมาณ 2562
Table 'hdc_korat.kreport_epi_05y_62' doesn't exist
ที่ CUP จำนวนเด็ก 0-5 ปี