ปีงบประมาณ     CUP    
 
ประมวลผลวันที่ : 2017-11-23 02:07:20
เด็ก 0-5 ปี ได้รับวัคซีนทุกประเภทตามเกณฑ์
จังหวัดนครราชสีมา    ปีงบประมาณ 2561
ที่ CUP จำนวนเด็ก 0-5 ปี
1 ศรีษะละเลิง 2510
2 รพศ.มหาราชนครราชสีมา 0
3 ค่ายสุรนารี 395
4 เดอะโกลเดนเกรท 681
5 โคราชเมโมเรียล 697
6 กองบิน 1 74
7 เทศบาล 941
8 มะค่า 5063
9 หัวทะเล 1336
10 วัดบูรพ์ 87
11 คลินิกฯอบอุ่นมหาชัย 137
12 รพ.เทพรัตน์ 2811
13 ศูนย์แพทย์ มทส. 579
14 ครบุรี 3484
15 เสิงสาง 3241
16 คง 2672
17 บ้านเหลื่อม 811
18 จักราช 3027
19 โชคชัย 3225
20 ด่านขุนทด 5204
21 โนนไทย 2713
22 ศพช.ตลาดแค 322
23 โนนสูง 4636
24 ขามสะแกแสง 1558
25 บัวใหญ่ 3012
26 ประทาย 3330
27 ปักธงชัย 4362
28 พิมาย 4781
29 ห้วยแถลง 2950
30 ชุมพวง 3390
31 สูงเนิน 3519
32 ขามทะเลสอ 1235
33 สีคิ้ว 5507
34 ปากช่อง 6722
35 คลีนิกเวชฯ ปากช่อง1 330
36 หนองบุญมาก 3033
37 แก้งสนามนาง 1386
38 โนนแดง 1031
39 วังน้ำเขียว 1959
40 เทพารักษ์ 1334
41 เมืองยาง 947
42 พระทองคำ 1600
43 ลำทะเมนชัย 1268
44 บัวลาย 808
45 สีดา 854
46 เฉลิมพระเกียรติ 1641
รวมทั้งสิ้น 101203

ประมวลผลวันที่ : 2017-11-23 02:07:20