ปีงบประมาณ     CUP    
 
ประมวลผลวันที่ : 2018-12-11 02:49:56
วัคซีนเด็ก 0 - 5 ปี
จังหวัดนครราชสีมา    ปีงบประมาณ 2562
ที่ CUP จำนวนเด็ก 0-5 ปี
1 ศรีษะละเลิง 2413
2 รพศ.มหาราชนครราชสีมา 0
3 ค่ายสุรนารี 371
4 เดอะโกลเดนเกรท 544
5 โคราชเมโมเรียล 678
6 กองบิน 1 57
7 เทศบาล 894
8 มะค่า 4838
9 หัวทะเล 1198
10 คลินิกฯอบอุ่นมหาชัย 106
11 รพ.เทพรัตน์ 2811
12 ศูนย์แพทย์ มทส. 133
13 ครบุรี 3444
14 เสิงสาง 3044
15 คง 2607
16 บ้านเหลื่อม 772
17 จักราช 3151
18 โชคชัย 3028
19 ด่านขุนทด 5065
20 โนนไทย 2710
21 ศพช.ตลาดแค 319
22 โนนสูง 4493
23 ขามสะแกแสง 1529
24 บัวใหญ่ 3035
25 ประทาย 3236
26 ปักธงชัย 4221
27 พิมาย 4557
28 ห้วยแถลง 2831
29 ชุมพวง 3317
30 สูงเนิน 3493
31 ขามทะเลสอ 1253
32 สีคิ้ว 5197
33 ปากช่อง 6322
34 คลีนิกเวชฯ ปากช่อง1 257
35 หนองบุญมาก 2773
36 แก้งสนามนาง 1473
37 โนนแดง 977
38 วังน้ำเขียว 1795
39 เทพารักษ์ 1158
40 เมืองยาง 903
41 พระทองคำ 1542
42 ลำทะเมนชัย 1253
43 บัวลาย 777
44 สีดา 798
45 เฉลิมพระเกียรติ 1635
รวมทั้งสิ้น 97008

ประมวลผลวันที่ : 2018-12-11 02:49:56