ปีงบประมาณ     CUP    
 
ประมวลผลวันที่ : 2017-09-25 01:20:56
เด็ก 0-5 ปี ได้รับวัคซีนทุกประเภทตามเกณฑ์
จังหวัดนครราชสีมา    ปีงบประมาณ 2560
ที่ CUP จำนวนเด็ก 0-5 ปี
1 ศรีษะละเลิง 3045
2 รพศ.มหาราชนครราชสีมา 0
3 ค่ายสุรนารี 626
4 เดอะโกลเดนเกรท 1165
5 โคราชเมโมเรียล 880
6 กองบิน 1 109
7 เทศบาล 1214
8 มะค่า 6080
9 หัวทะเล 1716
10 วัดบูรพ์ 109
11 คลินิกฯอบอุ่นมหาชัย 165
12 รพ.เทพรัตน์ 3375
13 ศูนย์แพทย์ มทส. 719
14 ครบุรี 4288
15 เสิงสาง 3917
16 คง 3296
17 บ้านเหลื่อม 957
18 จักราช 3701
19 โชคชัย 4072
20 ด่านขุนทด 6306
21 โนนไทย 3250
22 ศพช.ตลาดแค 367
23 โนนสูง 5657
24 ขามสะแกแสง 1912
25 บัวใหญ่ 3652
26 ประทาย 3985
27 ปักธงชัย 5254
28 พิมาย 5726
29 ห้วยแถลง 3631
30 ชุมพวง 4114
31 สูงเนิน 4213
32 ขามทะเลสอ 1475
33 สีคิ้ว 6670
34 ปากช่อง 8020
35 คลีนิกเวชฯ ปากช่อง1 468
36 หนองบุญมาก 3624
37 แก้งสนามนาง 1718
38 โนนแดง 1256
39 วังน้ำเขียว 2423
40 เทพารักษ์ 1634
41 เมืองยาง 1146
42 พระทองคำ 1963
43 ลำทะเมนชัย 1583
44 บัวลาย 967
45 สีดา 1065
46 เฉลิมพระเกียรติ 1950
รวมทั้งสิ้น 123463

ประมวลผลวันที่ : 2017-09-25 01:20:56