ปีงบประมาณ     CUP    
 
ประมวลผลวันที่ : 2019-05-26 02:54:48
วัคซีนเด็ก 0 - 5 ปี
จังหวัดนครราชสีมา    ปีงบประมาณ 2562
ที่ CUP จำนวนเด็ก 0-5 ปี
1 ศรีษะละเลิง 2584
2 รพศ.มหาราชนครราชสีมา 0
3 ค่ายสุรนารี 458
4 เดอะโกลเดนเกรท 566
5 โคราชเมโมเรียล 731
6 กองบิน 1 67
7 เทศบาล 952
8 มะค่า 5109
9 หัวทะเล 1331
10 คลินิกฯอบอุ่นมหาชัย 111
11 รพ.เทพรัตน์ 3070
12 ศูนย์แพทย์ มทส. 125
13 ครบุรี 3682
14 เสิงสาง 3257
15 คง 2785
16 บ้านเหลื่อม 846
17 จักราช 3303
18 โชคชัย 3214
19 ด่านขุนทด 5414
20 โนนไทย 2902
21 ศพช.ตลาดแค 327
22 โนนสูง 4901
23 ขามสะแกแสง 1673
24 บัวใหญ่ 3303
25 ประทาย 3482
26 ปักธงชัย 4484
27 พิมาย 4868
28 ห้วยแถลง 3103
29 ชุมพวง 3481
30 สูงเนิน 3771
31 ขามทะเลสอ 1301
32 สีคิ้ว 5499
33 ปากช่อง 6694
34 คลีนิกเวชฯ ปากช่อง1 260
35 หนองบุญมาก 2894
36 แก้งสนามนาง 1853
37 โนนแดง 1026
38 วังน้ำเขียว 1944
39 เทพารักษ์ 1180
40 เมืองยาง 978
41 พระทองคำ 1730
42 ลำทะเมนชัย 1359
43 บัวลาย 839
44 สีดา 782
45 เฉลิมพระเกียรติ 1761
รวมทั้งสิ้น 104000

ประมวลผลวันที่ : 2019-05-26 02:54:48