ปีงบประมาณ     CUP    
 
ประมวลผลวันที่ : 2017-11-23 01:49:09
รายงานผู้ติดยาเสพติด
จังหวัดนครราชสีมา    ปีงบประมาณ 2561
ที่ CUP สุรา ฝิ่นและอนุพันธ์ของฝิ่น กัญชา ยากล่อมประสาทและยานอนหลับ โคเคน สารกระตุ้นระบบประสาทอื่นรวมทั้งกาแฟ ยาหลอนประสาท ยาสูบ สารระเหย สารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทอื่น
1 ศรีษะละเลิง 12000000000
2 รพศ.มหาราชนครราชสีมา 0000000000
3 ค่ายสุรนารี 0000000000
4 เดอะโกลเดนเกรท 37000000000
5 โคราชเมโมเรียล 0000000000
6 กองบิน 1 0000000000
7 เทศบาล 1000000001
8 มะค่า 21000110501
9 หัวทะเล 4000000000
10 วัดบูรพ์ 0000000000
11 คลินิกฯอบอุ่นมหาชัย 0000000000
12 รพ.เทพรัตน์ 9020012410
13 ศูนย์แพทย์ มทส. 0000000000
14 ครบุรี 251101103000
15 เสิงสาง 7000040100
16 คง 7000100800
17 บ้านเหลื่อม 0000000300
18 จักราช 9000000300
19 โชคชัย 150000203001
20 ด่านขุนทด 50000702000
21 โนนไทย 50001160900
22 ศพช.ตลาดแค 0000010000
23 โนนสูง 370001601701
24 ขามสะแกแสง 7000200501
25 บัวใหญ่ 50000301200
26 ประทาย 2000000200
27 ปักธงชัย 7010060800
28 พิมาย 9000100402
29 ห้วยแถลง 2000000200
30 ชุมพวง 8000040000
31 สูงเนิน 900041703801
32 ขามทะเลสอ 0000000000
33 สีคิ้ว 2106101206400
34 ปากช่อง 160100140005
35 คลีนิกเวชฯ ปากช่อง1 0000000000
36 หนองบุญมาก 3002010200
37 แก้งสนามนาง 0000000000
38 โนนแดง 80000001800
39 วังน้ำเขียว 1000000000
40 เทพารักษ์ 2000000200
41 เมืองยาง 9000010600
42 พระทองคำ 4000000001
43 ลำทะเมนชัย 0000000000
44 บัวลาย 0000010000
45 สีดา 2000010200
46 เฉลิมพระเกียรติ 8010000000
รวมทั้งสิ้น 317 1 12 3 12 99 2 295 1 14

Last update : 2017-11-23 01:49:09