ปีงบประมาณ     CUP    
 
ประมวลผลวันที่ : 2017-11-23 01:47:57
ผลงานสะสมตรวจมะเร็งปากมดลูก (PAP Smear) หญิง 30-60 ปี 5 ปี
จังหวัดนครราชสีมา    ปีงบประมาณ 2561
ที่ CUP เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
1 ศรีษะละเลิง 1430413439.39
2 รพศ.มหาราชนครราชสีมา 000.00
3 ค่ายสุรนารี 43843507.98
4 เดอะโกลเดนเกรท 49521412.85
5 โคราชเมโมเรียล 49701613.24
6 กองบิน 1 5149518.48
7 เทศบาล 6117540.88
8 มะค่า 25749341313.25
9 หัวทะเล 164627024.26
10 วัดบูรพ์ 15551479.45
11 คลินิกฯอบอุ่นมหาชัย 1607321.99
12 รพ.เทพรัตน์ 1745012927.40
13 ศูนย์แพทย์ มทส. 32752417.36
14 ครบุรี 15009380925.38
15 เสิงสาง 11586223719.31
16 คง 10033321832.07
17 บ้านเหลื่อม 2824100735.66
18 จักราช 11294234520.76
19 โชคชัย 16467293117.80
20 ด่านขุนทด 20174340116.86
21 โนนไทย 10645253423.80
22 ศพช.ตลาดแค 152174548.98
23 โนนสูง 18378283215.41
24 ขามสะแกแสง 5954127521.41
25 บัวใหญ่ 10658268825.22
26 ประทาย 14156456032.21
27 ปักธงชัย 2126118768.82
28 พิมาย 18810646334.36
29 ห้วยแถลง 10361281327.15
30 ชุมพวง 11202257322.97
31 สูงเนิน 1566215329.78
32 ขามทะเลสอ 5082102820.23
33 สีคิ้ว 23906365915.31
34 ปากช่อง 3565027287.65
35 คลีนิกเวชฯ ปากช่อง1 156000.00
36 หนองบุญมาก 10740169915.82
37 แก้งสนามนาง 5066114822.66
38 โนนแดง 316893829.61
39 วังน้ำเขียว 8662107512.41
40 เทพารักษ์ 62403165.06
41 เมืองยาง 367883522.70
42 พระทองคำ 5784139324.08
43 ลำทะเมนชัย 446399022.18
44 บัวลาย 307775024.37
45 สีดา 301090830.17
46 เฉลิมพระเกียรติ 6936121717.55
รวมทั้งสิ้น 454356 75494 16.62
# แหล่งข้อมูล 43 แฟ้ม
# แฟ้มที่ใช้ในการประมวลผล person, diagnosis_opd, specialpp
# เงื่อนไขในการกรองข้อมูล
# 1.หญิงอายุ 30-60 ปี
# 2.TYPEAREA IN('1','3') and DISCHARGE = '9' and NATION = '099'
# 3.ดึงผลงาน 5 ปี จากตาราง diagnosis_opd (DATE_SERV between '2011-10-01' AND '2017-09-30') and (DIAGCODE IN ('Z014','Z124') และ
# specialpp (DATE_SERV between '2011-10-01' AND '2017-09-30') and LEFT(ppspecial,4) IN ('1B30','1B40')
# หมายเหตุ หน้าเว็บนี้ใช้สำหรับเป็นแนวทางเพื่อดูกลุ่มเป้าหมายที่ต้องได้รับการตรวจหามะเร็งปากมดลูก โดยการดำเนินงานยังส่งข้อมูลยังใช้โปรแกรม CSX ตามเดิม 
# แต่ผลงานที่ขึ้นหน้าเว็บนี้อ้างอิงจากรหัสข้างต้นประกอบเท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงเป็นผลงานที่แท้จริงได้
Last update : 2017-11-23 01:47:57