ปีงบประมาณ     CUP    
 
ประมวลผลวันที่ : 2017-11-23 01:41:25
ผู้ป่วยล้างไต
จังหวัดนครราชสีมา    ปีงบประมาณ 2561
ที่ CUP ผู้ป่วยล้างไตทั้งหมด ผู้ป่วยล้างไตทางหน้าท้อง ผู้ป่วยล้างไตทางเส้นเลือด
1 ศรีษะละเลิง 7300
2 รพศ.มหาราชนครราชสีมา 000
3 ค่ายสุรนารี 4100
4 เดอะโกลเดนเกรท 1500
5 โคราชเมโมเรียล 3420
6 กองบิน 1 000
7 เทศบาล 3901
8 มะค่า 13210
9 หัวทะเล 22300
10 วัดบูรพ์ 700
11 คลินิกฯอบอุ่นมหาชัย 300
12 รพ.เทพรัตน์ 17000
13 ศูนย์แพทย์ มทส. 2000
14 ครบุรี 54730
15 เสิงสาง 22321
16 คง 18900
17 บ้านเหลื่อม 9500
18 จักราช 24200
19 โชคชัย 17410
20 ด่านขุนทด 34500
21 โนนไทย 17101
22 ศพช.ตลาดแค 4500
23 โนนสูง 65400
24 ขามสะแกแสง 22500
25 บัวใหญ่ 65100
26 ประทาย 49501
27 ปักธงชัย 476232
28 พิมาย 59905
29 ห้วยแถลง 93101
30 ชุมพวง 45230
31 สูงเนิน 27610
32 ขามทะเลสอ 2500
33 สีคิ้ว 52922
34 ปากช่อง 575650
35 คลีนิกเวชฯ ปากช่อง1 300
36 หนองบุญมาก 16700
37 แก้งสนามนาง 22100
38 โนนแดง 8000
39 วังน้ำเขียว 9340
40 เทพารักษ์ 6500
41 เมืองยาง 18210
42 พระทองคำ 9002
43 ลำทะเมนชัย 7410
44 บัวลาย 8500
45 สีดา 8500
46 เฉลิมพระเกียรติ 18901
รวมทั้งสิ้น 10010 109 17

Last update : 2017-11-23 01:41:25