ปีงบประมาณ     CUP    
 
ประมวลผลวันที่ : 2017-11-23 01:39:33
ผู้ป่วยโรคเรื้อน
จังหวัดนครราชสีมา    ปีงบประมาณ 2561
ที่ CUP ผู้ป่วยโรคเรื้อนทั้งหมด
1 ศรีษะละเลิง 0
2 รพศ.มหาราชนครราชสีมา 0
3 ค่ายสุรนารี 0
4 เดอะโกลเดนเกรท 0
5 โคราชเมโมเรียล 0
6 กองบิน 1 0
7 เทศบาล 0
8 มะค่า 0
9 หัวทะเล 0
10 วัดบูรพ์ 0
11 คลินิกฯอบอุ่นมหาชัย 0
12 รพ.เทพรัตน์ 0
13 ศูนย์แพทย์ มทส. 0
14 ครบุรี 0
15 เสิงสาง 1
16 คง 0
17 บ้านเหลื่อม 0
18 จักราช 0
19 โชคชัย 0
20 ด่านขุนทด 0
21 โนนไทย 1
22 ศพช.ตลาดแค 0
23 โนนสูง 0
24 ขามสะแกแสง 0
25 บัวใหญ่ 0
26 ประทาย 0
27 ปักธงชัย 0
28 พิมาย 0
29 ห้วยแถลง 0
30 ชุมพวง 0
31 สูงเนิน 0
32 ขามทะเลสอ 0
33 สีคิ้ว 0
34 ปากช่อง 0
35 คลีนิกเวชฯ ปากช่อง1 0
36 หนองบุญมาก 0
37 แก้งสนามนาง 0
38 โนนแดง 0
39 วังน้ำเขียว 0
40 เทพารักษ์ 0
41 เมืองยาง 0
42 พระทองคำ 0
43 ลำทะเมนชัย 0
44 บัวลาย 0
45 สีดา 1
46 เฉลิมพระเกียรติ 0
รวมทั้งสิ้น 3

Last update : 2017-11-23 01:39:33