ปีงบประมาณ     CUP    
 
ประมวลผลวันที่ : 2017-11-23 01:27:41
ผู้ป่วยเบาหวานตรวจภาวะแทรกซ้อนตาเท้า
จังหวัดนครราชสีมา    ปีงบประมาณ 2561
ที่ CUP เป้าหมาย เท้าปกติ เท้าผิดปกติ ไม่ได้ตรวจเท้า Opthalmoscopeปกติ Opthalmoscopeผิดปกติ Fundusปกติ Fundusผิดปกติ ไม่ได้ตรวจตา
1 ศรีษะละเลิง 3594393148510801491
2 รพศ.มหาราชนครราชสีมา 000000000
3 ค่ายสุรนารี 156315613700182140
4 เดอะโกลเดนเกรท 138763044410610445
5 โคราชเมโมเรียล 116253800012180
6 กองบิน 1 17800200002
7 เทศบาล 225932038527050384
8 มะค่า 5712314419891020112122030
9 หัวทะเล 38091208212070823
10 วัดบูรพ์ 355101040000105
11 คลินิกฯอบอุ่นมหาชัย 445201340000134
12 รพ.เทพรัตน์ 3465160393000501044
13 ศูนย์แพทย์ มทส. 8018088006088
14 ครบุรี 3980264242029423319062044
15 เสิงสาง 268118313129700101464
16 คง 3354211134700101354
17 บ้านเหลื่อม 96155334634406300641
18 จักราช 2714187105108800001359
19 โชคชัย 3661472019610023002121
20 ด่านขุนทด 64964372212619015761732559
21 โนนไทย 3338730415014066194513
22 ศพช.ตลาดแค 483102620020262
23 โนนสูง 5088202842001292825
24 ขามสะแกแสง 175700106000001060
25 บัวใหญ่ 3811811202764118811883
26 ประทาย 3927287398181600409752038
27 ปักธงชัย 54611542023005112031
28 พิมาย 496623527329856013851422589
29 ห้วยแถลง 347370414213300310192300
30 ชุมพวง 367850132310201325
31 สูงเนิน 399990118200101188
32 ขามทะเลสอ 153748123880010443
33 สีคิ้ว 474531184900111848
34 ปากช่อง 7012611278760812792
35 คลีนิกเวชฯ ปากช่อง1 1281010001010
36 หนองบุญมาก 276910163700001637
37 แก้งสนามนาง 1869141110600201114
38 โนนแดง 946424780010481
39 วังน้ำเขียว 1293114680001469
40 เทพารักษ์ 1252406320002632
41 เมืองยาง 1294330215490031786
42 พระทองคำ 175830658208003607204
43 ลำทะเมนชัย 14172571580000313
44 บัวลาย 123817136600481354
45 สีดา 111124227490043539639
46 เฉลิมพระเกียรติ 16671108610020867
รวมทั้งสิ้น 118594 6137 1249 47874 260 260 5699 598 48911

Last update : 2017-11-23 01:27:41