ปีงบประมาณ     CUP    
 
ประมวลผลวันที่ : 2017-11-23 01:26:18
เด็ก 0-5 ปี ได้รับการประเมินพัฒนาการ
จังหวัดนครราชสีมา    ปีงบประมาณ 2561
ที่ CUP จำนวนเด็ก 0-5 ปี ตรวจพัฒนาการ ร้อยละ ปกติ ร้อยละ สงสัย ร้อยละ ล่าช้า ร้อยละ ไม่ได้ตรวจ ร้อยละ
1 ศรีษะละเลิง 31282648.4424492.42186.8220.76286491.56
2 รพศ.มหาราชนครราชสีมา 000.0000.0000.0000.0000.00
3 ค่ายสุรนารี 57200.0000.0000.0000.00572100.00
4 เดอะโกลเดนเกรท 1148151.3115100.0000.0000.00113398.69
5 โคราชเมโมเรียล 89200.0000.0000.0000.00892100.00
6 กองบิน 1 10800.0000.0000.0000.00108100.00
7 เทศบาล 1257362.8636100.0000.0000.00122197.14
8 มะค่า 63566089.5759097.04142.3040.66574990.45
9 หัวทะเล 17471005.729999.0011.0000.00164794.28
10 วัดบูรพ์ 11676.037100.0000.0000.0010993.97
11 คลินิกฯอบอุ่นมหาชัย 172126.9812100.0000.0000.0016093.02
12 รพ.เทพรัตน์ 35282807.94280100.0000.0000.00325292.18
13 ศูนย์แพทย์ มทส. 71900.0000.0000.0000.00719100.00
14 ครบุรี 441854712.3852495.80234.2000.00387387.66
15 เสิงสาง 405843910.8240291.57378.4300.00362089.21
16 คง 34122457.1822893.06166.5310.41316792.82
17 บ้านเหลื่อม 98311812.0011294.9265.0800.0086788.20
18 จักราช 3787772.0377100.0000.0000.00371097.97
19 โชคชัย 408375218.4271595.08344.5230.40332681.46
20 ด่านขุนทด 639095114.8887191.59808.4100.00543485.04
21 โนนไทย 33642657.8824190.94249.0600.00309992.12
22 ศพช.ตลาดแค 401163.9916100.0000.0000.0038596.01
23 โนนสูง 57793626.2632389.233910.7700.00541893.75
24 ขามสะแกแสง 1979592.984576.271423.7300.00192297.12
25 บัวใหญ่ 3742106028.33101595.75454.2500.00268371.70
26 ประทาย 41821503.5913187.331912.6700.00403296.41
27 ปักธงชัย 54102454.5322089.80239.3920.82516595.47
28 พิมาย 59634717.9044093.42285.9430.64549292.10
29 ห้วยแถลง 369143111.6842799.0740.9300.00325888.27
30 ชุมพวง 42242916.8927393.81186.1900.00393393.11
31 สูงเนิน 43573778.6534792.04195.04112.92398191.37
32 ขามทะเลสอ 152820113.1519697.5152.4900.00132586.71
33 สีคิ้ว 692591813.2688996.84272.9420.22600786.74
34 ปากช่อง 83547018.3965092.72517.2800.00765091.57
35 คลีนิกเวชฯ ปากช่อง1 466377.9437100.0000.0000.0042992.06
36 หนองบุญมาก 37232516.7423392.83187.1700.00348593.61
37 แก้งสนามนาง 17561407.9712287.141611.4321.43161692.03
38 โนนแดง 12841229.5011392.6297.3800.00116290.50
39 วังน้ำเขียว 24751084.3610799.0710.9300.00236795.64
40 เทพารักษ์ 1664140.841178.57321.4300.00165099.16
41 เมืองยาง 1190968.0796100.0000.0000.00109491.93
42 พระทองคำ 201978138.6877499.1070.9000.00123060.92
43 ลำทะเมนชัย 1615875.397990.8089.2000.00152894.61
44 บัวลาย 99022522.7321997.3362.6700.0076276.97
45 สีดา 109812211.1110888.521411.4800.0097688.89
46 เฉลิมพระเกียรติ 2021773.817192.2167.7900.00194496.19
รวมทั้งสิ้น 127074 12058 9.49 11395 94.50 633 5.25 30 0.25 115016 90.51

ประมวลผลวันที่ : 2017-11-23 01:26:18