ปีงบประมาณ     CUP    
 
ประมวลผลวันที่ : 2017-11-23 01:16:02
ผู้ป่วยเบาหวานชนิดพึ่งอินซูลิน
จังหวัดนครราชสีมา    ปีงบประมาณ 2561
ที่ CUP เป้าหมาย ผลงาน
1 ศรีษะละเลิง 2719
2 รพศ.มหาราชนครราชสีมา 00
3 ค่ายสุรนารี 52
4 เดอะโกลเดนเกรท 93
5 โคราชเมโมเรียล 10
6 กองบิน 1 00
7 เทศบาล 74
8 มะค่า 7449
9 หัวทะเล 6114
10 วัดบูรพ์ 10
11 คลินิกฯอบอุ่นมหาชัย 50
12 รพ.เทพรัตน์ 104
13 ศูนย์แพทย์ มทส. 11
14 ครบุรี 1710
15 เสิงสาง 278
16 คง 2214
17 บ้านเหลื่อม 176
18 จักราช 2511
19 โชคชัย 18674
20 ด่านขุนทด 2411
21 โนนไทย 148
22 ศพช.ตลาดแค 2514
23 โนนสูง 7030
24 ขามสะแกแสง 143
25 บัวใหญ่ 138
26 ประทาย 2925
27 ปักธงชัย 3316
28 พิมาย 4131
29 ห้วยแถลง 4127
30 ชุมพวง 2215
31 สูงเนิน 155
32 ขามทะเลสอ 156
33 สีคิ้ว 3627
34 ปากช่อง 7737
35 คลีนิกเวชฯ ปากช่อง1 00
36 หนองบุญมาก 5722
37 แก้งสนามนาง 251
38 โนนแดง 22
39 วังน้ำเขียว 73
40 เทพารักษ์ 108
41 เมืองยาง 1814
42 พระทองคำ 81
43 ลำทะเมนชัย 62
44 บัวลาย 231
45 สีดา 141
46 เฉลิมพระเกียรติ 1513
รวมทั้งสิ้น 1149 550

Last update : 2017-11-23 01:16:02