ปีการศึกษา     CUP    
 
ประมวลผลวันที่ : 2017-11-23 01:06:26
ผลงานการฉีดวัคซีน HPV นักเรียนหญิง ป.5
จังหวัดนครราชสีมา    ปีการศึกษา 2560
ที่ CUP เป้าหมาย HPVs1 HPVs2 HPVs+
1 ศรีษะละเลิง 20619400
2 รพศ.มหาราชนครราชสีมา 0000
3 ค่ายสุรนารี 0000
4 เดอะโกลเดนเกรท 49000
5 โคราชเมโมเรียล 100500
6 กองบิน 1 0000
7 เทศบาล 46318800
8 มะค่า 36434700
9 หัวทะเล 87680200
10 วัดบูรพ์ 24022400
11 คลินิกฯอบอุ่นมหาชัย 0000
12 รพ.เทพรัตน์ 26024500
13 ศูนย์แพทย์ มทส. 0000
14 ครบุรี 55855000
15 เสิงสาง 39738700
16 คง 41039900
17 บ้านเหลื่อม 12412300
18 จักราช 34424200
19 โชคชัย 48845101
20 ด่านขุนทด 68465000
21 โนนไทย 32932600
22 ศพช.ตลาดแค 626200
23 โนนสูง 532480015
24 ขามสะแกแสง 23320800
25 บัวใหญ่ 51750600
26 ประทาย 402348230
27 ปักธงชัย 65362800
28 พิมาย 65464500
29 ห้วยแถลง 48340600
30 ชุมพวง 46646000
31 สูงเนิน 45543400
32 ขามทะเลสอ 13011300
33 สีคิ้ว 72160100
34 ปากช่อง 125780700
35 คลีนิกเวชฯ ปากช่อง1 0000
36 หนองบุญมาก 293276027
37 แก้งสนามนาง 16215600
38 โนนแดง 14413500
39 วังน้ำเขียว 27627100
40 เทพารักษ์ 11210600
41 เมืองยาง 12812700
42 พระทองคำ 18918400
43 ลำทะเมนชัย 15114200
44 บัวลาย 968200
45 สีดา 868600
46 เฉลิมพระเกียรติ 14414000
รวมทั้งสิ้น 14238 12536 23 43

ประมวลผลวันที่ : 2017-11-23 01:06:26