ปีงบประมาณ     CUP    
 
ประมวลผลวันที่ : 2019-02-17 05:55:00
เด็ก 9, 18, 30, 42 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการ
จังหวัดนครราชสีมา    ปีงบประมาณ 2562
ที่ CUP รวมทั้งสิ้น ธันวาคม 61 มกราคม 62 กุมภาพันธ์ 62 มีนาคม 62 เมษายน 62 พฤษภาคม 62 มิถุนายน 62 กรกฎาคม 62 สิงหาคม 62 กันยายน 62 ตุลาคม 61 พฤศจิกายน 61
เป้า
หมาย
ตรวจ ร้อย
ละ
สงสัย
ล่าช้า
ร้อย
ละ
เป้าหมาย ตรวจ สงสัยล่าช้า เป้าหมาย ตรวจ สงสัยล่าช้า เป้าหมาย ตรวจ สงสัยล่าช้า เป้าหมาย ตรวจ สงสัยล่าช้า เป้าหมาย ตรวจ สงสัยล่าช้า เป้าหมาย ตรวจ สงสัยล่าช้า เป้าหมาย ตรวจ สงสัยล่าช้า เป้าหมาย ตรวจ สงสัยล่าช้า เป้าหมาย ตรวจ สงสัยล่าช้า เป้าหมาย ตรวจ สงสัยล่าช้า เป้าหมาย ตรวจ สงสัยล่าช้า เป้าหมาย ตรวจ สงสัยล่าช้า
1 ศรีษะละเลิง 000.0000.00000000000000000000000000000000000000
2 รพศ.มหาราชนครราชสีมา 000.0000.00000000000000000000000000000000000000
3 ค่ายสุรนารี 000.0000.00000000000000000000000000000000000000
4 เดอะโกลเดนเกรท 000.0000.00000000000000000000000000000000000000
5 โคราชเมโมเรียล 000.0000.00000000000000000000000000000000000000
6 กองบิน 1 000.0000.00000000000000000000000000000000000000
7 เทศบาล 000.0000.00000000000000000000000000000000000000
8 มะค่า 000.0000.00000000000000000000000000000000000000
9 หัวทะเล 000.0000.00000000000000000000000000000000000000
10 คลินิกฯอบอุ่นมหาชัย 000.0000.00000000000000000000000000000000000000
11 รพ.เทพรัตน์ 000.0000.00000000000000000000000000000000000000
12 ศูนย์แพทย์ มทส. 000.0000.00000000000000000000000000000000000000
13 ครบุรี 000.0000.00000000000000000000000000000000000000
14 เสิงสาง 000.0000.00000000000000000000000000000000000000
15 คง 000.0000.00000000000000000000000000000000000000
16 บ้านเหลื่อม 000.0000.00000000000000000000000000000000000000
17 จักราช 000.0000.00000000000000000000000000000000000000
18 โชคชัย 000.0000.00000000000000000000000000000000000000
19 ด่านขุนทด 000.0000.00000000000000000000000000000000000000
20 โนนไทย 000.0000.00000000000000000000000000000000000000
21 ศพช.ตลาดแค 000.0000.00000000000000000000000000000000000000
22 โนนสูง 000.0000.00000000000000000000000000000000000000
23 ขามสะแกแสง 000.0000.00000000000000000000000000000000000000
24 บัวใหญ่ 000.0000.00000000000000000000000000000000000000
25 ประทาย 000.0000.00000000000000000000000000000000000000
26 ปักธงชัย 000.0000.00000000000000000000000000000000000000
27 พิมาย 000.0000.00000000000000000000000000000000000000
28 ห้วยแถลง 000.0000.00000000000000000000000000000000000000
29 ชุมพวง 000.0000.00000000000000000000000000000000000000
30 สูงเนิน 000.0000.00000000000000000000000000000000000000
31 ขามทะเลสอ 000.0000.00000000000000000000000000000000000000
32 สีคิ้ว 000.0000.00000000000000000000000000000000000000
33 ปากช่อง 000.0000.00000000000000000000000000000000000000
34 คลีนิกเวชฯ ปากช่อง1 000.0000.00000000000000000000000000000000000000
35 หนองบุญมาก 000.0000.00000000000000000000000000000000000000
36 แก้งสนามนาง 000.0000.00000000000000000000000000000000000000
37 โนนแดง 000.0000.00000000000000000000000000000000000000
38 วังน้ำเขียว 000.0000.00000000000000000000000000000000000000
39 เทพารักษ์ 000.0000.00000000000000000000000000000000000000
40 เมืองยาง 000.0000.00000000000000000000000000000000000000
41 พระทองคำ 000.0000.00000000000000000000000000000000000000
42 ลำทะเมนชัย 000.0000.00000000000000000000000000000000000000
43 บัวลาย 000.0000.00000000000000000000000000000000000000
44 สีดา 000.0000.00000000000000000000000000000000000000
45 เฉลิมพระเกียรติ 000.0000.00000000000000000000000000000000000000
รวมทั้งสิ้น 000.0000.00000000000000000000000000000000000000
# แหล่งข้อมูล 43 แฟ้ม
# แฟ้มที่ใช้ในการประมวลผล person, nutition
# เงื่อนไขในการกรองข้อมูล
# 1. เด็ก 9, 18, 30, 42 เดือน
# 2. สถานะบุคคล = มีชื่ออยู่จริง หรือ ไม่มีชื่ออยู่จริง ( 1,3 ) 
# 3. สาเหตุการจำหน่าย = ไม่จำหน่าย ( 9 )
ประมวลผลวันที่ : 2019-02-17 05:55:00