ปีงบประมาณ     CUP    
 
ประมวลผลวันที่ :
เด็ก 9, 18, 30, 42 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการ
จังหวัดนครราชสีมา    ปีงบประมาณ 2562
Table 'hdc_korat.kreport_specialpp_62' doesn't exist
ที่ CUP รวมทั้งสิ้น ตุลาคม 61 พฤศจิกายน 61 ธันวาคม 61 มกราคม 62 กุมภาพันธ์ 62 มีนาคม 62 เมษายน 62 พฤษภาคม 62 มิถุนายน 62 กรกฎาคม 62 สิงหาคม 62 กันยายน 62
เป้า
หมาย
ตรวจ ร้อย
ละ
สงสัย
ล่าช้า
ร้อย
ละ
เป้าหมาย ตรวจ สงสัยล่าช้า เป้าหมาย ตรวจ สงสัยล่าช้า เป้าหมาย ตรวจ สงสัยล่าช้า เป้าหมาย ตรวจ สงสัยล่าช้า เป้าหมาย ตรวจ สงสัยล่าช้า เป้าหมาย ตรวจ สงสัยล่าช้า เป้าหมาย ตรวจ สงสัยล่าช้า เป้าหมาย ตรวจ สงสัยล่าช้า เป้าหมาย ตรวจ สงสัยล่าช้า เป้าหมาย ตรวจ สงสัยล่าช้า เป้าหมาย ตรวจ สงสัยล่าช้า เป้าหมาย ตรวจ สงสัยล่าช้า