ปีงบประมาณ     CUP    
 
ประมวลผลวันที่ : 2018-04-25 03:03:20
เด็ก 0-5 ปี อ้วน ผอม เตี้ย
จังหวัดนครราชสีมา    ปีงบประมาณ 2561
ที่ CUP เด็ก 0-5 ปี เด็กอ้วน เด็กผอม เด็กเตี้ย เด็กเริ่มอ้วน เด็กค่อนข้างผอม เด็กค่อนข้างเตี้ย
1 ศรีษะละเลิง 32347161155855275
2 รพศ.มหาราชนครราชสีมา 0000000
3 ค่ายสุรนารี 536002000
4 เดอะโกลเดนเกรท 1188103154104638
5 โคราชเมโมเรียล 1017221269910
6 กองบิน 1 108000000
7 เทศบาล 1362147197116
8 มะค่า 66209953123946083
9 หัวทะเล 1759432641381921
10 วัดบูรพ์ 121415623
11 คลินิกฯอบอุ่นมหาชัย 172212101
12 รพ.เทพรัตน์ 3728775273794890
13 ศูนย์แพทย์ มทส. 725000000
14 ครบุรี 4602203233252196249223
15 เสิงสาง 42766469102785384
16 คง 36131251121278986103
17 บ้านเหลื่อม 1055363844504056
18 จักราช 4028121175142151133148
19 โชคชัย 4227142138193140121130
20 ด่านขุนทด 6608311169310295138269
21 โนนไทย 3536128581129760103
22 ศพช.ตลาดแค 411181110141425
23 โนนสูง 597818895167172104152
24 ขามสะแกแสง 2098667854636445
25 บัวใหญ่ 4008150126191147102186
26 ประทาย 4345134148158138126172
27 ปักธงชัย 5651310239355265191289
28 พิมาย 6140196151224197152170
29 ห้วยแถลง 3888967880966868
30 ชุมพวง 4416122124143124128149
31 สูงเนิน 458619710723420698173
32 ขามทะเลสอ 1923965367743655
33 สีคิ้ว 71422218621522779164
34 ปากช่อง 8871205133241237133205
35 คลีนิกเวชฯ ปากช่อง1 4761102326
36 หนองบุญมาก 413913410716613793149
37 แก้งสนามนาง 18459142759255118
38 โนนแดง 1328582249593344
39 วังน้ำเขียว 2600555878745181
40 เทพารักษ์ 17315760200513377
41 เมืองยาง 1239552367323950
42 พระทองคำ 2110332041402735
43 ลำทะเมนชัย 1696405549423447
44 บัวลาย 1032184439234731
45 สีดา 1148362127423833
46 เฉลิมพระเกียรติ 2138140951499794102
รวมทั้งสิ้น 133454 4189 3222 4843 4077 2968 4069
# แหล่งข้อมูล 43 แฟ้ม
# แฟ้มที่ใช้ในการประมวลผล person, nutition
# เงื่อนไขในการกรองข้อมูล
# 1. เด็ก หมายถึง เด็กอายุ 5 ปี 12 เดือน 29 วัน
# 2. สถานะบุคคล = มีชื่ออยู่จริง หรือ ไม่มีชื่ออยู่จริง ( 1,3 ) 
# 3. สาเหตุการจำหน่าย = ไม่จำหน่าย ( 9 )
Last update : 2018-04-25 03:03:20