ปีงบประมาณ     CUP    
 
ประมวลผลวันที่ : 2018-02-20 03:01:06
เด็ก 0-5 ปี อ้วน ผอม เตี้ย
จังหวัดนครราชสีมา    ปีงบประมาณ 2561
ที่ CUP เด็ก 0-5 ปี เด็กอ้วน เด็กผอม เด็กเตี้ย เด็กเริ่มอ้วน เด็กค่อนข้างผอม เด็กค่อนข้างเตี้ย
1 ศรีษะละเลิง 32316776168765278
2 รพศ.มหาราชนครราชสีมา 0000000
3 ค่ายสุรนารี 536002000
4 เดอะโกลเดนเกรท 118893154104638
5 โคราชเมโมเรียล 1017221269910
6 กองบิน 1 108000000
7 เทศบาล 1358548371
8 มะค่า 6605935811912155108
9 หัวทะเล 1759361633291914
10 วัดบูรพ์ 121416632
11 คลินิกฯอบอุ่นมหาชัย 172516513
12 รพ.เทพรัตน์ 3727725371844568
13 ศูนย์แพทย์ มทส. 725000000
14 ครบุรี 4614202240257195225217
15 เสิงสาง 4274576997815588
16 คง 361011896114857491
17 บ้านเหลื่อม 1056355832554247
18 จักราช 4025110156141148123159
19 โชคชัย 4224123126135116118112
20 ด่านขุนทด 6585311146324312129264
21 โนนไทย 353012252111955094
22 ศพช.ตลาดแค 411997876
23 โนนสูง 596618275201166108179
24 ขามสะแกแสง 2096746157615744
25 บัวใหญ่ 400213212314314299187
26 ประทาย 43409810310511190103
27 ปักธงชัย 5643301205296249166257
28 พิมาย 6127258212334277179253
29 ห้วยแถลง 38521108086977872
30 ชุมพวง 4407143136163130133129
31 สูงเนิน 457719811323520087188
32 ขามทะเลสอ 1920815563794260
33 สีคิ้ว 71252709724427082223
34 ปากช่อง 8855240159270262146223
35 คลีนิกเวชฯ ปากช่อง1 470291116
36 หนองบุญมาก 413413110714212667140
37 แก้งสนามนาง 18387745669545116
38 โนนแดง 1328532844603849
39 วังน้ำเขียว 2594546171546275
40 เทพารักษ์ 17254535188473863
41 เมืองยาง 1241422043352829
42 พระทองคำ 2101282430352742
43 ลำทะเมนชัย 1690405442503947
44 บัวลาย 1032171416111717
45 สีดา 1145353031474531
46 เฉลิมพระเกียรติ 2135142991529810194
รวมทั้งสิ้น 133219 4153 3149 4714 4141 2835 4027
# แหล่งข้อมูล 43 แฟ้ม
# แฟ้มที่ใช้ในการประมวลผล person, nutition
# เงื่อนไขในการกรองข้อมูล
# 1. เด็ก หมายถึง เด็กอายุ 5 ปี 12 เดือน 29 วัน
# 2. สถานะบุคคล = มีชื่ออยู่จริง หรือ ไม่มีชื่ออยู่จริง ( 1,3 ) 
# 3. สาเหตุการจำหน่าย = ไม่จำหน่าย ( 9 )
Last update : 2018-02-20 03:01:06