ปีงบประมาณ     CUP    
 
ประมวลผลวันที่ : 2018-06-21 02:59:33
เด็ก 0-5 ปี อ้วน ผอม เตี้ย
จังหวัดนครราชสีมา    ปีงบประมาณ 2561
ที่ CUP เด็ก 0-5 ปี เด็กอ้วน เด็กผอม เด็กเตี้ย เด็กเริ่มอ้วน เด็กค่อนข้างผอม เด็กค่อนข้างเตี้ย
1 ศรีษะละเลิง 3234683572482772
2 รพศ.มหาราชนครราชสีมา 0000000
3 ค่ายสุรนารี 536006000
4 เดอะโกลเดนเกรท 1188113056124638
5 โคราชเมโมเรียล 1017212359126
6 กองบิน 1 108000000
7 เทศบาล 136214122071111
8 มะค่า 66209044115795165
9 หัวทะเล 1759533649422530
10 คลินิกฯอบอุ่นมหาชัย 172214200
11 รพ.เทพรัตน์ 38498364878857100
12 ศูนย์แพทย์ มทส. 725000000
13 ครบุรี 4602208247241195260258
14 เสิงสาง 42766575101805787
15 คง 3613124126123110122125
16 บ้านเหลื่อม 1055414842524242
17 จักราช 4028116193156141142148
18 โชคชัย 4227160129212134125140
19 ด่านขุนทด 6608279165294298140270
20 โนนไทย 3536119551139164103
21 ศพช.ตลาดแค 411201014112027
22 โนนสูง 5978221124196182124164
23 ขามสะแกแสง 2098619165595852
24 บัวใหญ่ 4008152130197151135200
25 ประทาย 4345155150162133133185
26 ปักธงชัย 5651320246417280217305
27 พิมาย 6140204165224183172185
28 ห้วยแถลง 388810585771016790
29 ชุมพวง 4416114144161143106159
30 สูงเนิน 4586197132201215111182
31 ขามทะเลสอ 1923885864863555
32 สีคิ้ว 7142255136257241114178
33 ปากช่อง 8871216143263216148198
34 คลีนิกเวชฯ ปากช่อง1 4762111227
35 หนองบุญมาก 4139130126192130102151
36 แก้งสนามนาง 184581587010362100
37 โนนแดง 1328582351592953
38 วังน้ำเขียว 2600538492736871
39 เทพารักษ์ 17316470206503783
40 เมืองยาง 1239553870344446
41 พระทองคำ 2110342551373234
42 ลำทะเมนชัย 1696375659373855
43 บัวลาย 1032125045334833
44 สีดา 1148394034503136
45 เฉลิมพระเกียรติ 213813510116010296117
รวมทั้งสิ้น 133454 4262 3579 5025 4099 3210 4261
# แหล่งข้อมูล 43 แฟ้ม
# แฟ้มที่ใช้ในการประมวลผล person, nutition
# เงื่อนไขในการกรองข้อมูล
# 1. เด็ก หมายถึง เด็กอายุ 5 ปี 12 เดือน 29 วัน
# 2. สถานะบุคคล = มีชื่ออยู่จริง หรือ ไม่มีชื่ออยู่จริง ( 1,3 ) 
# 3. สาเหตุการจำหน่าย = ไม่จำหน่าย ( 9 )
Last update : 2018-06-21 02:59:33