ปีงบประมาณ     CUP    
 
ประมวลผลวันที่ : 2017-11-15 08:40:42
เด็กอายุ 0-5 ปี อ้วน ผอม เตี้ย
จังหวัดนครราชสีมา    ปีงบประมาณ 2561
ที่ CUP จำนวยเด็กทั้งหมด เด็กอ้วน เด็กผอม เด็กเตี้ย เด็กเริ่มอ้วน เด็กค่อนข้างผอม เด็กค่อนข้างเตี้ย
1 ศรีษะละเลิง 31184962434922
2 รพศ.มหาราชนครราชสีมา 0000000
3 ค่ายสุรนารี 574000000
4 เดอะโกลเดนเกรท 1179110001
5 โคราชเมโมเรียล 937000000
6 กองบิน 1 108000000
7 เทศบาล 1250223223
8 มะค่า 629872289911133110
9 หัวทะเล 17388571375
10 วัดบูรพ์ 116414633
11 คลินิกฯอบอุ่นมหาชัย 171103178021
12 รพ.เทพรัตน์ 3540553570732361
13 ศูนย์แพทย์ มทส. 725000000
14 ครบุรี 44371241481329198114
15 เสิงสาง 4067274644612956
16 คง 3433313432291837
17 บ้านเหลื่อม 1009234029333221
18 จักราช 3782312843472339
19 โชคชัย 4093874583795373
20 ด่านขุนทด 642714011810614194135
21 โนนไทย 3354795778674556
22 ศพช.ตลาดแค 395041120
23 โนนสูง 58021165170954577
24 ขามสะแกแสง 2006438141414938
25 บัวใหญ่ 382280611028568122
26 ประทาย 4207559054606776
27 ปักธงชัย 5388204166196155103188
28 พิมาย 5967174146248216134178
29 ห้วยแถลง 3732677057515757
30 ชุมพวง 422293951287786106
31 สูงเนิน 43638057104934183
32 ขามทะเลสอ 1538373236411916
33 สีคิ้ว 69471846017017270128
34 ปากช่อง 83991196014316649158
35 คลีนิกเวชฯ ปากช่อง1 465010000
36 หนองบุญมาก 40008958133833294
37 แก้งสนามนาง 1779384530505093
38 โนนแดง 1282241113331520
39 วังน้ำเขียว 2487353436372535
40 เทพารักษ์ 16632791046
41 เมืองยาง 118318271225
42 พระทองคำ 20101291722711
43 ลำทะเมนชัย 1603152522222923
44 บัวลาย 99122239121816
45 สีดา 1096213123333123
46 เฉลิมพระเกียรติ 202610387124757384
รวมทั้งสิ้น 127729 2374 1903 2544 2437 1545 2394
# แหล่งข้อมูล 43 แฟ้ม
# แฟ้มที่ใช้ในการประมวลผล person, nutition
# เงื่อนไขในการกรองข้อมูล
# 1. เด็ก หมายถึง เด็กอายุ 5 ปี 12 เดือน 29 วัน
# 2. สถานะบุคคล = มีชื่ออยู่จริง หรือ ไม่มีชื่ออยู่จริง ( 1,3 ) 
# 3. สาเหตุการจำหน่าย = ไม่จำหน่าย ( 9 )
# 4. สถานะบุคคล = คนไทย ( 099 )
Last update : 2017-11-15 08:40:42