ปีงบประมาณ     CUP    
 
ประมวลผลวันที่ : 2018-08-16 03:06:24
เด็ก 0-5 ปี อ้วน ผอม เตี้ย
จังหวัดนครราชสีมา    ปีงบประมาณ 2561
ที่ CUP เด็ก 0-5 ปี เด็กอ้วน เด็กผอม เด็กเตี้ย เด็กเริ่มอ้วน เด็กค่อนข้างผอม เด็กค่อนข้างเตี้ย
1 ศรีษะละเลิง 3234655299425092
2 รพศ.มหาราชนครราชสีมา 0000000
3 ค่ายสุรนารี 536006000
4 เดอะโกลเดนเกรท 1188333664244157
5 โคราชเมโมเรียล 10172423912178
6 กองบิน 1 108000000
7 เทศบาล 1362151521101312
8 มะค่า 662081731118890114
9 หัวทะเล 1759534356572735
10 คลินิกฯอบอุ่นมหาชัย 172000001
11 รพ.เทพรัตน์ 384994761061126779
12 ศูนย์แพทย์ มทส. 725000000
13 ครบุรี 4602232355317222257292
14 เสิงสาง 4276787414810479132
15 คง 3613130133148127151129
16 บ้านเหลื่อม 1055466648506956
17 จักราช 4028171269218165173205
18 โชคชัย 4227201195291163168219
19 ด่านขุนทด 6608297206343322177308
20 โนนไทย 35361057092957483
21 ศพช.ตลาดแค 41118112271811
22 โนนสูง 5978202131162166157152
23 ขามสะแกแสง 20987210693668151
24 บัวใหญ่ 4008167187261160174240
25 ประทาย 4345162195192146142183
26 ปักธงชัย 5651338314414280238308
27 พิมาย 6140186221245165199167
28 ห้วยแถลง 388810211010710986109
29 ชุมพวง 4416113138165116141163
30 สูงเนิน 4586173156206154134153
31 ขามทะเลสอ 1672794458815777
32 สีคิ้ว 7142230165302238133218
33 ปากช่อง 8870257220314266173227
34 คลีนิกเวชฯ ปากช่อง1 4762113318
35 หนองบุญมาก 4139145254212125144204
36 แก้งสนามนาง 1845857476876285
37 โนนแดง 1328472236422938
38 วังน้ำเขียว 2600761141018110099
39 เทพารักษ์ 17315881152433779
40 เมืองยาง 1239616077546249
41 พระทองคำ 2110425257334943
42 ลำทะเมนชัย 1696364454294240
43 บัวลาย 1032265645234933
44 สีดา 1148363727335132
45 เฉลิมพระเกียรติ 2138134124147108100110
รวมทั้งสิ้น 133202 4472 4613 5605 4208 3912 4701
# แหล่งข้อมูล 43 แฟ้ม
# แฟ้มที่ใช้ในการประมวลผล person, nutition
# เงื่อนไขในการกรองข้อมูล
# 1. เด็ก หมายถึง เด็กอายุ 5 ปี 12 เดือน 29 วัน
# 2. สถานะบุคคล = มีชื่ออยู่จริง หรือ ไม่มีชื่ออยู่จริง ( 1,3 ) 
# 3. สาเหตุการจำหน่าย = ไม่จำหน่าย ( 9 )
Last update : 2018-08-16 03:06:24