ปีงบประมาณ     CUP    
 
ประมวลผลวันที่ : 2019-05-26 03:04:48
เด็ก 0-5 ปี อ้วน ผอม เตี้ย
จังหวัดนครราชสีมา    ปีงบประมาณ 2562
ที่ CUP เด็ก 0-5 ปี เด็กอ้วน เด็กผอม เด็กเตี้ย เด็กเริ่มอ้วน เด็กค่อนข้างผอม เด็กค่อนข้างเตี้ย
1 ศรีษะละเลิง 3150121722099252104
2 รพศ.มหาราชนครราชสีมา 0000000
3 ค่ายสุรนารี 5791110261
4 เดอะโกลเดนเกรท 9313343190292771
5 โคราชเมโมเรียล 100214118863
6 กองบิน 1 90375433
7 เทศบาล 1239553395343229
8 มะค่า 628224711451816081210
9 หัวทะเล 16636763106545054
10 คลินิกฯอบอุ่นมหาชัย 161001001
11 รพ.เทพรัตน์ 383811669163896495
12 ศูนย์แพทย์ มทส. 169000000
13 ครบุรี 4457230278386235223302
14 เสิงสาง 40711151202459290143
15 คง 3612208205425135151197
16 บ้านเหลื่อม 1051488363665770
17 จักราช 3941275231484207201246
18 โชคชัย 4379242215445182167227
19 ด่านขุนทด 6648338222487339224305
20 โนนไทย 3471123762728465130
21 ศพช.ตลาดแค 3941813819918
22 โนนสูง 5952249209459214165262
23 ขามสะแกแสง 21131281152641039490
24 บัวใหญ่ 4308308173550207149301
25 ประทาย 4290234242579182167184
26 ปักธงชัย 5506345275491270193293
27 พิมาย 5936203250319204180177
28 ห้วยแถลง 421611311221010992130
29 ชุมพวง 42511379030012291148
30 สูงเนิน 4595298183508260168214
31 ขามทะเลสอ 160211751147734559
32 สีคิ้ว 6800273161547250109244
33 ปากช่อง 8284282183601238102222
34 คลีนิกเวชฯ ปากช่อง1 365161370
35 หนองบุญมาก 382512212918713674152
36 แก้งสนามนาง 22359246139804181
37 โนนแดง 1262631791541776
38 วังน้ำเขียว 250916011741814383113
39 เทพารักษ์ 14897564182533465
40 เมืองยาง 1216495972374944
41 พระทองคำ 21415895152555768
42 ลำทะเมนชัย 1653411855612160
43 บัวลาย 1020161984252942
44 สีดา 9686138108413450
45 เฉลิมพระเกียรติ 212312212418199111141
รวมทั้งสิ้น 129787 5801 4632 10765 4850 3620 5425
# แหล่งข้อมูล 43 แฟ้ม
# แฟ้มที่ใช้ในการประมวลผล person, nutition
# เงื่อนไขในการกรองข้อมูล
# 1. เด็ก หมายถึง เด็กอายุ 5 ปี 12 เดือน 29 วัน
# 2. สถานะบุคคล = มีชื่ออยู่จริง หรือ ไม่มีชื่ออยู่จริง ( 1,3 ) 
# 3. สาเหตุการจำหน่าย = ไม่จำหน่าย ( 9 )
Last update : 2019-05-26 03:04:48