ปีงบประมาณ     CUP    
 
ประมวลผลวันที่ : 2019-02-17 03:05:00
เด็ก 0-5 ปี อ้วน ผอม เตี้ย
จังหวัดนครราชสีมา    ปีงบประมาณ 2562
ที่ CUP เด็ก 0-5 ปี เด็กอ้วน เด็กผอม เด็กเตี้ย เด็กเริ่มอ้วน เด็กค่อนข้างผอม เด็กค่อนข้างเตี้ย
1 ศรีษะละเลิง 3066481866592943
2 รพศ.มหาราชนครราชสีมา 0000000
3 ค่ายสุรนารี 526116251
4 เดอะโกลเดนเกรท 9154748141342885
5 โคราชเมโมเรียล 9641547982
6 กองบิน 1 84000000
7 เทศบาล 1189301551231320
8 มะค่า 61681329925614070110
9 หัวทะเล 1595312536262419
10 คลินิกฯอบอุ่นมหาชัย 157001001
11 รพ.เทพรัตน์ 36688947110855571
12 ศูนย์แพทย์ มทส. 177000000
13 ครบุรี 4325228235348203199243
14 เสิงสาง 4021110632518657100
15 คง 3401141157217124101134
16 บ้านเหลื่อม 1028645057564245
17 จักราช 4091174200246190153160
18 โชคชัย 4269175205331175168208
19 ด่านขุนทด 6468267168283282166251
20 โนนไทย 33891033796783477
21 ศพช.ตลาดแค 3801671215710
22 โนนสูง 5772196110283204124185
23 ขามสะแกแสง 20239685164767375
24 บัวใหญ่ 4006229165423181134253
25 ประทาย 4197153192255154120124
26 ปักธงชัย 5358281218324254169216
27 พิมาย 5758214199349240136211
28 ห้วยแถลง 363996961357782111
29 ชุมพวง 4192125112164115110122
30 สูงเนิน 4460257151422215155192
31 ขามทะเลสอ 1606803967553755
32 สีคิ้ว 66772568829820493214
33 ปากช่อง 8005225161426224109253
34 คลีนิกเวชฯ ปากช่อง1 362151240
35 หนองบุญมาก 375410610816912885135
36 แก้งสนามนาง 2175663250643167
37 โนนแดง 1235621569502444
38 วังน้ำเขียว 24351098924011163104
39 เทพารักษ์ 14946849128412349
40 เมืองยาง 1182574878354240
41 พระทองคำ 2007203640302130
42 ลำทะเมนชัย 1598602984653082
43 บัวลาย 997141430213121
44 สีดา 1017573391463447
45 เฉลิมพระเกียรติ 20641289913110874106
รวมทั้งสิ้น 125894 4627 3552 6936 4287 2963 4316
# แหล่งข้อมูล 43 แฟ้ม
# แฟ้มที่ใช้ในการประมวลผล person, nutition
# เงื่อนไขในการกรองข้อมูล
# 1. เด็ก หมายถึง เด็กอายุ 5 ปี 12 เดือน 29 วัน
# 2. สถานะบุคคล = มีชื่ออยู่จริง หรือ ไม่มีชื่ออยู่จริง ( 1,3 ) 
# 3. สาเหตุการจำหน่าย = ไม่จำหน่าย ( 9 )
Last update : 2019-02-17 03:05:00