ปีงบประมาณ     CUP    
 
ประมวลผลวันที่ : 2018-12-11 03:00:02
เด็ก 0-5 ปี อ้วน ผอม เตี้ย
จังหวัดนครราชสีมา    ปีงบประมาณ 2562
ที่ CUP เด็ก 0-5 ปี เด็กอ้วน เด็กผอม เด็กเตี้ย เด็กเริ่มอ้วน เด็กค่อนข้างผอม เด็กค่อนข้างเตี้ย
1 ศรีษะละเลิง 2980372130411219
2 รพศ.มหาราชนครราชสีมา 0000000
3 ค่ายสุรนารี 494000000
4 เดอะโกลเดนเกรท 9041020229242249
5 โคราชเมโมเรียล 927756262
6 กองบิน 1 80000000
7 เทศบาล 11809271239
8 มะค่า 601362491346037107
9 หัวทะเล 15207657711
10 คลินิกฯอบอุ่นมหาชัย 154021112
11 รพ.เทพรัตน์ 3569714072842949
12 ศูนย์แพทย์ มทส. 181000000
13 ครบุรี 421711815014810899116
14 เสิงสาง 383586421191686985
15 คง 3264313030373328
16 บ้านเหลื่อม 974274323543325
17 จักราช 4022101146121106109123
18 โชคชัย 419215314320514695155
19 ด่านขุนทด 6298191137176216119189
20 โนนไทย 3278934064744173
21 ศพช.ตลาดแค 386955533
22 โนนสูง 5545675693754649
23 ขามสะแกแสง 1952556982654149
24 บัวใหญ่ 38691361051569586117
25 ประทาย 4049879393806965
26 ปักธงชัย 5238201163259197148166
27 พิมาย 5601131148142143114133
28 ห้วยแถลง 35139183122728072
29 ชุมพวง 4067112142197116109124
30 สูงเนิน 4312126762161007984
31 ขามทะเลสอ 1572502233421831
32 สีคิ้ว 649420312625415787184
33 ปากช่อง 8046133142166176107155
34 คลีนิกเวชฯ ปากช่อง1 366042201
35 หนองบุญมาก 37098079104766976
36 แก้งสนามนาง 1794492016454558
37 โนนแดง 1212432237432335
38 วังน้ำเขียว 2355523690452654
39 เทพารักษ์ 1463283347151221
40 เมืองยาง 1139281924171019
41 พระทองคำ 194714730141317
42 ลำทะเมนชัย 1534423678243329
43 บัวลาย 956201525181217
44 สีดา 98271214181517
45 เฉลิมพระเกียรติ 1990847787725056
รวมทั้งสิ้น 122173 2851 2466 3742 2852 2010 2674
# แหล่งข้อมูล 43 แฟ้ม
# แฟ้มที่ใช้ในการประมวลผล person, nutition
# เงื่อนไขในการกรองข้อมูล
# 1. เด็ก หมายถึง เด็กอายุ 5 ปี 12 เดือน 29 วัน
# 2. สถานะบุคคล = มีชื่ออยู่จริง หรือ ไม่มีชื่ออยู่จริง ( 1,3 ) 
# 3. สาเหตุการจำหน่าย = ไม่จำหน่าย ( 9 )
Last update : 2018-12-11 03:00:02