ระบบรายงานคัดกรองผู้สูงอายุ สสจ.นครราชสีมา

เป้าหมาย/ผลงาน/ร้อยละ
368743/310374/84.17%

ทันตกรรม/ร้อยละ
69268/22.32%

สายตาระยะไกล/ร้อยละ
22809/7.35%

สายตาระยะใกล้/ร้อยละ
24942/8.04%

เสี่ยงต้อกระจก/ร้อยละ
26524/8.55%

เสี่ยงต้อหิน/ร้อยละ
10307/3.32%


จอตาเสื่อม/ร้อยละ
9814/3.16%

สมอง/ร้อยละ
16173/5.21%

2Q/ร้อยละ
3027/0.98%

เข่าเสื่อม/ร้อยละ
53348/17.19%

หกล้ม/ร้อยละ
16741/5.39%

กลั้นปัสสาวะ/ร้อยละ
4956/1.60%


ติดสังคม/ร้อยละ
314103/101.20%

ติดบ้านกลุ่ม1/ร้อยละ
5316/1.71%

ติดบ้านกลุ่ม2/ร้อยละ
349/0.11%

ติดเตียงกลุ่ม3/ร้อยละ
1882/0.61%

ติดเตียงกลุ่ม4/ร้อยละ
144/0.05%

การนอน/ร้อยละ
9722/3.13%


ออกกำลังกาย/ร้อยละ
41715/13.44%

อาหาร/ร้อยละ
12549/4.04%

ดื่มน้ำ/ร้อยละ
14631/4.71%

สูบบุหรี่/ร้อยละ
10075/3.25%

ดื่มแอลกอฮฮร์/ร้อยละ
7233/2.33%