อำเภอ   
โครงการ 'ลดน้ำหนัก สร้างสุข บุคลากร'
จังหวัดนครราชสีมา
ที่ ชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ ตำบล บ้าน/ชุมชน พค.2561(ตั้งต้น) มิย.2561 กค.2561 สค.2561 กย.2561 ตค.2561 พย.2561 ธค.2561 มค.2562 กพ.2562 มีค.2562 เมย.2562 พค.2562
ส่วนสูง น้ำหนัก รอบเอว BMI น้ำหนัก รอบเอว BMI น้ำหนัก (+/-) น้ำหนัก รอบเอว BMI น้ำหนัก (+/-) น้ำหนัก รอบเอว BMI น้ำหนัก (+/-) น้ำหนัก รอบเอว BMI น้ำหนัก (+/-) น้ำหนัก รอบเอว BMI น้ำหนัก (+/-) น้ำหนัก รอบเอว BMI น้ำหนัก (+/-) น้ำหนัก รอบเอว BMI น้ำหนัก (+/-) น้ำหนัก รอบเอว BMI น้ำหนัก (+/-) น้ำหนัก รอบเอว BMI น้ำหนัก (+/-) น้ำหนัก รอบเอว BMI น้ำหนัก (+/-) น้ำหนัก รอบเอว BMI น้ำหนัก (+/-) น้ำหนัก รอบเอว BMI น้ำหนัก (+/-)
อำเภอเมืองนครราชสีมา
1หรรษา ชื่นชูผลในเมืองชุมชนทุ่งสว่าง-ศาลาลอย163.0062.0082.0023.34
2สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธรโคกกรวดโคกกรวด169.0072.0033.0025.2172.0033.025.21
รวม332.00134.00115.0012.1672.0033.006.530.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 255 ม.11 ต.โคกกรวด อ.เมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280 044465011-4