อำเภอ   
โครงการ 'ลดเค็ม ลดหวาน ลดล้านกิโล หลานย่าโม ทำความดีถวายพ่อของแผ่นดิน'
จังหวัดนครราชสีมา
ที่ ชื่อหน่วยงาน/บุคคล ตำบล บ้าน/ชุมชน ธค.2559 (ตั้งต้น) มค.2560 กพ.2560 มีค.2560 เมย.2560 พค.2560 มิย.2560 กค.2560 สค.2560 กย.2560 ตค.2560 พย.2560 ธค.2560
จำนวนสมาชิก นน.ตั้งต้น จำนวนสมาชิก นน.ที่ชั่งได้ ลดลง จำนวนสมาชิก นน.ที่ชั่งได้ ลดลง จำนวนสมาชิก นน.ที่ชั่งได้ ลดลง จำนวนสมาชิก นน.ที่ชั่งได้ ลดลง จำนวนสมาชิก นน.ที่ชั่งได้ ลดลง จำนวนสมาชิก นน.ที่ชั่งได้ ลดลง จำนวนสมาชิก นน.ที่ชั่งได้ ลดลง จำนวนสมาชิก นน.ที่ชั่งได้ ลดลง จำนวนสมาชิก นน.ที่ชั่งได้ ลดลง จำนวนสมาชิก นน.ที่ชั่งได้ ลดลง จำนวนสมาชิก นน.ที่ชั่งได้ ลดลง จำนวนสมาชิก นน.ที่ชั่งได้ ลดลง
อำเภอเมืองนครราชสีมา
1ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (โพธิ์กลาง)ในเมืองชุมชนประสพสุข201249.00201231.0018.00201229.0020.00
2ประชาชนและเจ้าหน้าที่ศูนย์แพทย์เมือง 2 วัดป่าสาลวันในเมืองชุมชนหนองแก้ช้าง44931391.50
3นางประทวน คำลายในเมืองชุมชนหนองไผ่ล้อม160.00159.800.20
4Lrrp3 (ทภ.2)ในเมืองชุมชนหนองไผ่ล้อม527859.40527859.40
5หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิงในเมืองชุมชนหนองไผ่ล้อม168.00
6หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิงในเมืองชุมชนหนองไผ่ล้อม197.00
7หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิงในเมืองชุมชนหนองไผ่ล้อม169.00
8หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิงในเมืองชุมชนหนองไผ่ล้อม171.00
9กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๓ในเมืองชุมชนหนองไผ่ล้อม181541.00
10โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ในเมืองชุมชนหลังวัดสามัคคี1009264.001008846.00418.001008753.50510.501007752.401511.601007269.051994.951007094.852169.151007028.002236.001007233.002031.001007523.701740.301007297.401966.601007162.552101.45
11ส.ท.สมภพ วังอินต๊ะ (กกพ.ทภ.2)ในเมืองชุมชนวัดหนองบัวรอง194.00
12โรงพยาบาลโคราชเมโมเรียลในเมืองชุมชนบ้านรุ่งเรือง-บุญเรือง1388104.001388089.0015.001388040.0064.001378000.00104.001377988.00116.001377970.00134.001357796.00308.001357780.00324.001357745.00359.001357731.00373.00
13กัญญา มโนเสงี่ยมในเมืองชุมชนเดชอุดมสามัคคี176.00
14ศูนย์ทันตสุขภาพชุมชนวัดบูรพ์ในเมืองชุมชนวัดบูรพ์7450.00
15ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง 2 วัดป่าสาลวันในเมืองชุมชนพานิชเจริญ44931391.5044931360.7030.8044931187.80203.7044931142.40249.1044931138.30253.2044931130.20261.30
16ศูนย์บริการสาธารณสุข ๓ (สวนพริกไทย)ในเมืองชุมชนสวนพริกไทย11659.5011657.002.5011653.506.0011651.008.5011649.0010.5011647.0012.5011646.0013.5011644.5015.00
17บริษัทพีพีโมบายในเมืองชุมชนหลังวัดโพธิ์10650.00
18เรือนจำกลางนครราชสีมาในเมืองชุมชนประตูไชยณรงค์-เรืนจำ1085.00
19นางนิพาดา อุปัชฌาย์ในเมืองชุมชนสุรนารายณ์พัฒนา(ปภ.)158.00
20สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมาในเมืองชุมชน 30 กันยาพัฒนา292023.00292144.10-121.10312166.50-143.50
21รพ.โคราชเมโมเรียลในเมืองชุมชนอัมพวันพัฒนา10519.0010517.002.0010508.0011.0010506.0013.0010511.008.0010501.0018.0010499.0020.00
22สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมาในเมืองชุมชนอัมพวันพัฒนา774235.00774221.0014.00774208.0027.00774193.0042.00774180.0055.00774164.0071.00
23Kittipong Namyaiในเมืองชุมชนวัดป่าสาละวัน173.00
24ป.๓ พัน.๓ในเมืองชุมชนบ้านพักทหารหนองไผ่ล้อม178.00
25สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมาในเมืองชุมชนชลประทาน493197.70
26สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมาในเมืองชุมชนปาริชาติ9687.00
27สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมาในเมืองชุมชนปาริชาติ10749.00
28สุผล ตติยนันทพรในเมืองชุมชนปาริชาติ167.00
29นายอครพงษ์ ประยงค์หอมในเมืองชุมชนช้างเผือก174.00
30โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาในเมืองชุมชนช้างเผือก70051025.00
31โรงพยาบาลโคราชเมโมเรียล ในเมืองชุมชนอรุณสามัคคี13813.00
32โรงพยาบาลโคราชเมโมเรียลในเมืองชุมชนโพธิ์ทอง10622.00
33โรงพยาบาลโคราชเมโมเรียลในเมืองชุมชนโพธิ์ทอง10552.0010550.002.00
34โรงพยาบาลโคราชเมโมเรียลในเมืองชุมชนท่าตะโก-สวนผัก181069.00
35นายเฉลิมชัย อินทรกำแหงในเมืองกลุ่มเรือนจำกลางนครราชสีมา187.00
36นายเกียรติศักดิ์ หัตถกิจในเมืองกลุ่มเรือนจำกลางนครราชสีมา1120.00
37นายจงรักษ์ ชื่นโพธิ์ในเมืองกลุ่มเรือนจำกลางนครราชสีมา188.00
38นายสราวุธ หมั่นดีในเมืองกลุ่มเรือนจำกลางนครราชสีมา1103.00
39นายพงษ์วิวัฒน์ จงรักในเมืองกลุ่มเรือนจำกลางนครราชสีมา1110.00
40นายอนุพงษ์ จันทร์เทพในเมืองกลุ่มเรือนจำกลางนครราชสีมา190.00
41นายธนกร พรประสิทธิ์ในเมืองกลุ่มเรือนจำกลางนครราชสีมา196.00
42ศูนย์แพทย์ชุมชน 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาในเมืองกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา13744.0013743.400.6013742.501.5013741.003.0013743.900.1013742.701.3012695.0049.0012694.5049.5012694.5049.50
43คณะสาธารณสุขศาสตร์ในเมืองกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา192.00
44องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาในเมืองกำแหงสงคราม594330.50594330.50594330.50594112.20218.30594115.00215.50594041.90288.60594126.00204.50594204.50126.00594188.50142.00594180.00150.50594139.10191.40594133.00197.50594134.00196.50
45สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครราชสีมาในเมืองจอมพล322057.00322039.5017.50322031.9025.10322025.0032.00322020.0037.00322000.0057.00342000.0057.00
46ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง 3 วัดบูรพ์ในเมืองจอมพล191181.00191181.50-0.50
47พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์ในเมืองจอมพล196.00
48สำนักงานเขตสุขภาพที่9ในเมืองจอมพล211347.00211342.005.00211340.007.00211336.0011.00211335.0012.00211329.0018.00211322.0025.00211317.0030.00211315.0032.00211196.00151.00211143.00204.00221138.00209.00221082.00265.00
49สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมาในเมือง60.00
50ชมรม อสม.2โพธิ์กลางหนองไผ่452880.00452810.0070.00452801.0079.00452755.00125.00452745.00135.00452730.00150.00452715.00165.00452714.00166.00452710.00170.00452720.00160.00452715.00165.00
51tobenumber 2โพธิ์กลางหนองไผ่452858.00452850.008.00452800.0058.00452795.0063.00452782.0076.00452770.0088.00452760.0098.00452755.00103.00452750.00108.00452754.00104.00452752.00106.00
52ประชาชนสุขภาพดีโพธิ์กลางหนองไผ่3650262856.003650262120.00736.003650261370.001486.003650260800.002056.003650260100.002756.003650258000.004856.003650257300.005556.003650257000.005856.003650256700.006156.003650256200.006656.003650255900.006956.00
53รพ.สต.หนองพลวงมะนาวโพธิ์กลางหนองพลวงน้อย211283.00211280.003.00211280.003.00211278.005.00211275.008.00211265.0018.00211260.0023.00211261.0022.00211258.0025.00211250.0033.00211245.0038.00
54ชมรม อสม หมู่ 1โพธิ์กลางหนองพลวงน้อย362448.00362440.008.00362430.0018.00362415.0033.00362408.0040.00362390.0058.00362380.0068.00362375.0073.00362370.0078.00362368.0080.00362365.0083.00
55ชมรม อสม หมู่ 3โพธิ์กลางหนองพลวงน้อย241560.00241555.005.00241550.0010.00241540.0020.00241536.0024.00241525.0035.00241513.0047.00241513.0047.00241510.0050.00241508.0052.00241506.0054.00
56ชมรม อสม.4โพธิ์กลางหนองพลวงน้อย301940.00301935.005.00301930.0010.00301920.0020.00301914.0026.00301900.0040.00301885.0055.00301881.0059.00301880.0060.00301878.0062.00301876.0064.00
57เทศบาลตำบลโพธิ์กลางโพธิ์กลางหนองพลวงน้อย593715.00593700.0015.00593690.0025.00593680.0035.00593665.0050.00593610.00105.00593600.00115.00593595.00120.00593590.00125.00593585.00130.00593575.00140.00
58tobenumber 1โพธิ์กลางหนองพลวงน้อย362174.00362166.008.00362160.0014.00362150.0024.00362145.0029.00362130.0044.00362125.0049.00362120.0054.00362118.0056.00362116.0058.00362114.0060.00
59tobenumber 3โพธิ์กลางหนองพลวงน้อย241539.00241530.009.00241525.0014.00241520.0019.00241512.0027.00241500.0039.00241495.0044.00241493.0046.00241490.0049.00241489.0050.00241488.0051.00
60tobenumber 4โพธิ์กลางหนองพลวงน้อย301618.00301610.008.00301600.0018.00301590.0028.00301584.0034.00301570.0048.00301565.0053.00301565.0053.00301563.0055.00301561.0057.00301560.0058.00
61ชมรม อสม.5โพธิ์กลางหนองพุดซา201360.00201355.005.00201350.0010.00201345.0015.00201341.0019.00201330.0030.00201320.0040.00201318.0042.00201318.0042.00201316.0044.00201314.0046.00
62tobenumber 5โพธิ์กลางหนองพุดซา201345.00201342.003.00201337.008.00201330.0015.00201324.0021.00201316.0029.00201313.0032.00201315.0030.00201313.0032.00201312.0033.00201310.0035.00
63tobenumber 10โพธิ์กลางหนองพุดซา251538.00251532.006.00251525.0013.00251520.0018.00251516.0022.00251500.0038.00251495.0043.00251491.0047.00251488.0050.00251486.0052.00251484.0054.00
64ชมรม อสม.7โพธิ์กลางบึงแสนสุข281710.00281704.006.00281700.0010.00281691.0019.00281685.0025.00281670.0040.00281656.0054.00281650.0060.00281655.0055.00281654.0056.00281653.0057.00
65tobenumber 7โพธิ์กลางบึงแสนสุข281670.00281665.005.00281660.0010.00281651.0019.00281645.0025.00281635.0035.00281631.0039.00281630.0040.00281628.0042.00281626.0044.00281624.0046.00
66ชมรม อสม.8โพธิ์กลางศรีสมบูรณ์352250.00352240.0010.00352234.5015.50352230.0020.00352225.0025.00352210.0040.00352200.0050.00352195.0055.00352190.0060.00352188.0062.00352186.0064.00
67tobenumber 8โพธิ์กลางศรีสมบูรณ์352238.00352231.007.00352225.0013.00352215.0023.00352209.0029.00352195.0043.00352191.0047.00352188.0050.00352185.0053.00352180.0058.00352177.0061.00
68ประชาชนตำบลโพธิ์กลางโพธิ์กลางค่ายสุรธรรมพิทักษ์3760257250.003760256498.00752.003760255746.001504.003760255000.002250.003760254500.002750.003760254050.003200.003760253500.003750.003760253000.004250.003760252700.004550.003760252300.004950.003760252000.005250.00
69กองทหารพลาธิการ กองพลทหารราบที่ 3 / ส.อ.มงคล เหล่าอำนาจโพธิ์กลางค่ายสุรธรรมพิทักษ์180.00
70กอง สพบ.พล.ร.3 (ทภ.2)โพธิ์กลางค่ายสุรธรรมพิทักษ์393215.00393142.0073.00393101.00114.00393100.00115.00393128.0087.00393114.00101.00393085.00130.00393086.00129.00393083.00132.00393061.00154.00393057.00158.00393055.00160.00
71ช.พัน.201(ทภ.2)โพธิ์กลางค่ายสุรธรรมพิทักษ์463452.00463452.00
72พัน.พัฒนา 2 (ทภ.2)โพธิ์กลางค่ายสุรธรรมพิทักษ์211862.00211862.00211847.0015.00211845.0017.00211839.0023.00211837.0025.00
73กรมทหารช่างที่ 2โพธิ์กลางค่ายสุรธรรมพิทักษ์150.00
74กองพันเสนารักษ์ที่ 3 (ทภ.2)โพธิ์กลางค่ายสุรธรรมพิทักษ์10798.4010798.40
75ร.23 (ทภ.2)โพธิ์กลางค่ายสุรธรรมพิทักษ์9895.009890.504.509893.501.509889.505.509888.506.509883.0012.009866.0029.00
76กองพันเสนารักษ์ที่ 3โพธิ์กลางค่ายสุรธรรมพิทักษ์10846.3010846.3010830.3016.0010829.0017.3010833.7012.6010830.4015.90
77กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 23 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 6โพธิ์กลางค่ายสุรธรรมพิทักษ์241924.00241925.00-1.00241918.055.95241906.0018.00241899.0025.00
78ชมรม อสม.10โพธิ์กลางหนองไผ่พัฒนา251548.00251542.006.00251535.0013.00251530.0018.00251525.0023.00251515.0033.00251500.0048.00251497.0051.00251499.0049.00251495.0053.00251495.0053.00
79ช.พัน.202โพธิ์กลางช.201ช.20220015227.5520015225.552.00
80ชมรม อสม.บ้านต่างตาหนองจะบกต่างตา24514982.0024514972.0010.0024514965.0017.0024514960.0022.0024514951.0031.0024514944.0038.0024514940.0042.0024514938.0044.0024514934.0048.0024514924.0058.0024514920.0062.0024514913.0069.00
81ชมรม อสม.บ้านกรีนหนองจะบกกรีน39429215.0039429203.0012.0039429195.0020.0039429191.0024.0039429179.0036.0039429171.0044.0039429165.0050.0039429163.0052.0039429160.0055.0039429157.0058.0039429154.0061.0039429150.0065.00
82ชมรม อสม.บ้านถนนหักหนองจะบกถนนหัก108764906.00108764899.007.00108764890.0016.00108764882.0024.00108764864.0042.00108764855.0051.00108764844.0062.00108764841.0065.00108764838.0068.00108764831.0075.00108764829.0077.00108764818.0088.00
83รพ.สต.หนองปรูหนองจะบกหนองปรู201208.70201205.503.20201202.506.20201199.509.20201198.5010.20201197.5011.20201196.0012.70201194.0014.70201191.0017.70201189.0019.70201187.0021.70201185.0023.70
84ชมรม อสม.บ้านหนองปรูหนองจะบกหนองปรู2571153539.002571153530.009.002571153520.0019.002571153512.0027.002571153482.0057.002571153470.0069.002571153457.0082.002571153455.0084.002571153449.0090.002571153440.0099.002571153435.00104.002571153414.00125.00
85ชมรม อสม.บ้านบุญเรืองหนองจะบกบุญเรือง3279204740.003279204725.0015.003279204713.0027.003279204706.0034.003279204673.0067.003279204658.0082.003279204646.0094.003279204643.0097.003279204638.00102.003279204630.00110.003279204625.00115.003279204608.00132.00
86ชมรม อสม.สุรนารีวิลเลจหนองจะบกบุญเรือง301748.00301740.008.00301735.0013.00301732.0016.00301712.0036.00301707.0041.00301701.0047.00301698.0050.00301694.0054.00301690.0058.00301685.0063.00301668.0080.00
87บ้านโคกสูงโคกสูงโคกสูง41227925.0041227927.00-2.0041227915.0010.0041227915.0010.0041227915.0010.0041227905.0020.0041227905.0020.0041227914.0011.0041227901.0024.00
88บ้านหนองโพธิ์โคกสูงหนองโพธิ์21614415.0021614415.0021614408.007.0021614408.007.0021614408.007.0021614398.0017.0021614398.0017.0021614400.0015.0021614399.0016.00
89บ้านส่องใต้โคกสูงส่องใต้22415397.0022415397.0022415391.006.0022415391.006.0022415391.006.0022415381.0016.0022415381.0016.0022415354.0043.0022415361.0036.00
90บ้านระงมโคกสูงระงม26918245.0026918245.0026918237.008.0026918237.008.0026918237.008.0026918227.0018.0026918217.0028.0026918204.0041.0026918200.0045.00
91บ้านหัวสระโคกสูงหัวสระ17411388.0017411388.0017411382.006.0017411382.006.0017411382.006.0017411372.0016.0017411376.0012.0017411354.0034.0017411351.0037.00
92บ้านระงมพัฒนาโคกสูงระงมพัฒนา15610404.0015610404.0015610400.004.0015610400.004.0015610400.004.0015610390.0014.0015610397.007.0015610385.0019.0015610370.0034.00
93บ้านมะม่วงพัฒนาโคกสูงมะม่วงพัฒนา1298611.001298612.00-1.001298608.003.001298608.003.001298608.003.001298598.0013.001298599.0012.001298584.0027.001298599.0012.00
94บ้านส่องเหนือโคกสูงหนองโบสถ์21914685.0021914685.0021914678.007.0021914678.007.0021914678.007.0021914668.0017.0021914678.007.0021914655.0030.0021914660.0025.00
95บ้านลำเชิงไกรโคกสูงลำเชิงไกร25216451.0025216452.00-1.0025216445.006.0025216445.006.0025216445.006.0025216435.0016.0025216453.00-2.0025216419.0032.0025216437.0014.00
96โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสูงโคกสูงสำคัญ201179.00201179.00201179.00201179.00201179.00201165.0014.00201170.009.00201176.003.00201170.009.00
97รพ.สต.โคกสูงโคกสูงสำคัญ1654106716.001654106550.00166.001654106484.00232.001654106484.00232.001654106484.00232.001654106474.00242.001654106494.00222.001654106474.00242.001654106650.0066.00
98บ้านสำคัญ โคกสูงสำคัญ38625543.0038625546.00-3.0038625535.008.0038625535.008.0038625535.008.0038625525.0018.0038625545.00-2.0038625537.006.0038625536.007.00
99บ้านหนองกระชายโคกสูงหนองกระชายสูง36724367.0036724367.0036724357.0010.0036724357.0010.0036724357.0010.0036724347.0020.0036724367.0036724353.0014.00
100รพ.สต.บ้านพระ(บ้านหัวช้าง)มะเริงหัวช้าง1799845.001799840.005.001799842.422.581799839.006.001799831.0014.001799829.0016.001799825.0020.001799820.0025.001799818.0027.001799815.0030.001799813.0032.00
101รพ.สต.บ้านพระ(บ้านใหม่)มะเริงใหม่75039300.0075039295.005.0075039290.0010.0075039286.0014.0075039280.0020.0075039275.0025.0075039271.0029.0075039268.0032.0075039264.0036.0075039262.0038.0075039260.0040.00
102รพ.สต.บ้านพระ(บ้านสารภี)มะเริงสารภี93247159.2093247155.114.0992647148.1011.1092647146.0013.2092647142.1017.1092647138.0021.2092647135.0024.2092647130.0029.2092647126.0033.2092647123.0036.2092647121.0038.20
103รพ.สต.บ้านพระ(บ้านพระ)มะเริงพระ75743376.1075743370.066.0475743358.0018.1075743354.0022.1075743350.0026.1075743346.0030.1075743341.0035.1075743338.0038.1075743335.0041.1075743332.0044.1075743330.0046.10
104รพ.สต.บ้านพระมะเริงพระ12761.0012759.002.0012752.009.0012750.0011.0012749.0012.0012745.0016.0012745.0016.0013835.00-74.0013833.00-72.0013831.00-70.0013829.00-68.00
105ชมรมอสม.รพ.สต.บ้านพระ ต.มะเริงมะเริงพระ1619702.001619697.005.001619688.0014.001619684.0018.001619679.0023.001609609.0093.001609605.0097.001609605.0097.001609600.00102.001609597.00105.001609596.00106.00
106รพ.สต.บ้านพระ (บ้านบึงสาร)มะเริงบึงสาร66038412.0066038409.003.0066038399.0013.0066038394.0018.0066038389.0023.0066038387.0025.0066038385.0027.0066038382.0030.0066038379.0033.0066038376.0036.0066038374.0038.00
107รพ.สต.บ้านพระ(บ้านพระ)มะเริงพระ64835707.8064835704.203.6064835697.1110.6964835695.0012.8064835690.0017.8064835687.0020.8064835682.0025.8064835679.0028.8064835675.0032.8064835672.0035.8064835670.0037.80
108รพ.สต.บ้านพระ (บ้านโคก)มะเริงโคก29615924.8029615920.504.3029615906.2518.5529615904.0020.8029615897.0027.8029615896.0028.8029615892.0032.8029615890.0034.8029615885.0039.8029615882.0042.8029615880.0044.80
109รพ.สต.บ้านพระ(บ้านกระทอน)มะเริงกระทอน48529585.0048529582.003.0048529571.4613.5448529568.0017.0048529560.0025.0048529557.0028.0048529555.0030.0048529552.0033.0048529550.0035.0048529548.0037.0048549545.00-19960.00
110รพ.สต.บ้านพระ(บ้านเคียงบึง)มะเริงเคียงบึง54031698.0054031693.005.0054031684.1613.8454031679.5018.5054031670.5027.5054031666.0032.0054031660.0038.0054031659.0039.0054031655.0043.0054031653.0045.0054031651.0047.00
111รพ.สต.โตนด บ้านยองแยงหนองระเวียงยองแยง1949816.401949810.386.021949801.2515.151949815.500.901949810.006.401949801.5014.901949800.0016.401949796.4020.001949793.4023.001949790.5025.901949787.5028.901949785.4031.00
112รพ.สต.โตนดบ้านหนองไทรหนองระเวียงหนองไทร24912674.1024912670.004.1024912665.009.1024912668.006.1024912665.009.1024912660.0014.1024912657.0017.1024912655.0019.1024912652.5021.6024912650.0024.1024912648.0026.1024912646.1028.00
113รพ.สต.โตนด บ้านหนองม่วงหนองระเวียงหนองม่วง55730356.5055730349.427.0855730346.4510.0555730348.508.0055730345.5011.0055730340.5016.0055730338.5018.0055730336.0020.5055730332.5024.0055730330.5026.0055730328.0028.5055730326.5030.00
114องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียงหนองระเวียงหนองม่วง674434.00674473.00-39.00704637.80-203.80704616.50-182.50704605.00-171.00
115รพ.สต.โตนด บ้านทับช้าง5หนองระเวียงทับช้าง46723256.6046723250.556.0546723252.254.3546723251.505.1046723254.002.6046723250.006.6046723245.0011.6046723240.0016.6046723237.5019.1046723235.5021.1046723233.5023.1046723231.0025.60
116รพ.สต.โตนด บ้านทับช้าง6หนองระเวียงทับช้าง98454415.2098454411.154.0598454410.005.2098454410.005.2098454412.003.2098454408.007.2098454406.009.2098454399.5015.7098454395.5019.7098454392.0023.2098454390.0025.2098454388.5026.70
117รพ.สต.โตนดบ้านมาบมะค่าหนองระเวียงมาบมะค่า69533985.5069533983.482.0269533981.504.0069533980.005.5069533982.003.5069533978.007.5069533974.0011.5069533970.0015.5069533965.5020.0069533962.0023.5069533960.0025.5069533958.5027.00
118รพ.สต.โตนดบ้านชะอมหนองระเวียงชะอม30116645.3030116640.255.0530116639.505.8030116637.507.8030116635.0010.3030116630.5014.8030116627.0018.3030116624.0021.3030116622.0023.3030116620.0025.3030116618.0027.3030116616.0029.30
119รพ.สต.โตนด บ้านชะอม9หนองระเวียงชะอม59828704.0059828700.004.0059828699.005.0059828697.506.5059828695.009.0059828690.0014.0059828687.0017.0059828684.0020.0059828681.0023.0059828679.0025.0059828676.0028.0059828674.0030.00
120รพ.สต.โตนด หนองระเวียงหนองระเวียงโตนด13709.0013705.004.0013703.006.0013700.009.0013696.0013.0013695.0014.0013693.0016.0013691.0018.0013690.0019.0013690.0019.0013686.0023.0013684.0025.00
121ชมรมอสม.รพ.สต.โตนด อ.เมืองหนองระเวียงโตนด1509038.001509035.003.001509025.0013.001509030.008.001509027.0011.001509020.0018.001509015.0023.001509012.0026.001509010.0028.001509008.0030.00
122รพ.สต.โตนด บ้านโตนด10หนองระเวียงโตนด28817280.0028817275.005.0028817272.507.5028817271.508.5028817270.0010.0028817265.0015.0028817262.0018.0028817259.0021.0028817257.0023.0028817255.0025.0028817253.0027.0028817251.0029.00
123รพ.สต.โตนดบ้านโตนด11หนองระเวียงโตนด57227443.2057227440.103.1057227438.005.2057227436.007.2057227435.757.4557227431.0012.2057227427.0016.2057227423.0020.2057227421.0022.2057227419.0024.2057227417.0026.2057227415.2028.00
124รพ.สต.โตนดบ้านหนองระเวียงหนองระเวียงหนองระเวียง51223941.8051223938.663.1451223936.255.5551223934.507.3051223933.008.8051223928.0013.8051223925.5016.3051223920.5021.3051223918.5023.3051223916.0025.8051223914.0027.8051223912.8029.00
125รพ.สต.โตนด บ้านโนนมะกอกหนองระเวียงโนนมะกอก1598350.301538347.153.151538346.503.801538344.256.051538342.507.801538338.0012.301538335.0015.301538330.0020.301538328.0022.301538326.0024.301598324.3026.001598322.0028.30
126โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองพะลานหนองระเวียงหนองพระลาน122679789.00
127กลุ่มวัยทำงาน หมู่ 1ปรุใหญ่คนชุม100365195.00100360180.005015.00100358174.007021.00100357171.008024.00100352159.0013036.00100355165.0010030.00100356168.009027.0010005400.0059795.00100053000.0012195.00100252104.0013091.00100152052.0013143.00
128กลุ่มวันทำงานหมู่ 2ปรุใหญ่ตะคลองเก่า57437310.0057434440.002870.0057433866.003444.0057432144.005166.0055028050.009260.0055029700.007610.0054528885.008425.0054829044.008266.0056030800.006510.0055629468.007842.0055429362.007948.00
129กลุ่มวัยทำงาน หมู่3ปรุใหญ่หนองหอย1429230.001428520.00710.001427952.001278.001428094.001136.001407840.001390.001427810.001420.001417755.001475.001427526.001704.001407560.001670.001417473.001757.001407420.001810.00
130กลุ่มวัยทำงาน หมู่4ปรุใหญ่วิโรจน์พัฒนา73747905.0073744220.003685.0073742746.005159.0073742009.005896.0070039200.008705.0073540425.007480.0073541160.006745.0073639747.008158.0073236600.0011305.0073136550.0011355.0073036500.0011405.00
131กลุ่มวัยทำงานหมู่5ปรุใหญ่พบสุข138990285.00138983340.006945.00138980562.009723.00138979173.0011112.0013807590.0082695.00138073140.0017145.00137877168.0013117.00137977224.0013061.00138976395.0013890.00138776285.0014000.00138676230.0014055.00
132โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหลักร้อยปรุใหญ่เลียบ10700.00
133กลุ่มวัยทำงานหมู่ 6ปรุใหญ่เลียบ1347810.001348040.00-230.001347772.0038.001347638.00172.001347236.00574.001347102.00708.001347370.00440.001347236.00574.001337182.00628.001327128.00682.001326996.00814.00
134กลุ่มวัยทำงานหมู่ 7ปรุใหญ่แสนสุข93260580.0093255920.004660.0093254056.006524.0093253124.007456.0093053010.007570.0093050220.0010360.0093050228.0010352.0093052080.008500.0093051150.009430.0092850112.0010468.0092949237.0011343.00
135รพ.สต.โพนสูงหมื่นไวยประโดก94354514.0094354357.00157.0094354267.00247.0094354047.00467.0094353890.00624.0094353740.00774.0094353580.00934.0094353480.001034.0094353310.001204.0094353015.001499.0094352890.001624.0094352760.001754.0094352628.001886.00
136รพ.สต.โพนสูงหมื่นไวยหมื่นไวย79448665.0079448533.00132.0079448421.00244.0079448211.00454.0079448079.00586.0079447954.00711.0079447824.00841.0079447704.00961.0079447579.001086.0079447329.001336.0079447250.001415.0079447165.001500.0079447077.001588.00
137รพ.สต.โพนสูงหมื่นไวยโนนตาสุก59333561.0059333462.0099.0059333360.00201.0059333152.00409.0059333049.00512.0059332969.00592.0059332884.00677.0059332804.00757.0059332721.00840.0059332521.001040.0059332476.001085.0059332427.001134.0059332375.001186.00
138รพ.สต.โพนสูงหมื่นไวยโพนสูง181066.00181063.003.00181059.007.00181052.0014.00181047.0019.00181044.0022.00181042.0024.00181041.0025.00181040.0026.00181039.0027.00
139รพ.สต.โพนสูงหมื่นไวยโพนสูง59417749.0059417650.0099.0059417567.00182.0059417334.00415.0059417230.00519.0059417149.00600.0059417064.00685.0059416994.00755.0059416909.00840.0059416699.001050.0059416653.001096.0059416608.001141.0059416561.001188.00
140รพ.สต.โพนสูงหมื่นไวยคลองบริบูรณ์40724581.0040724513.0068.0040724432.00149.0040724123.00458.0040724045.00536.0040724015.00566.0040723995.00586.0040723975.00606.0040723938.00643.0040723778.00803.0040723772.00809.0040723770.00811.0040723767.00814.00
141รพ.สต.โพนสูงหมื่นไวยโคกไผ่65339290.0065339182.00108.0065339071.00219.0065338765.00525.0065338665.00625.0065338581.00709.0065338501.00789.0065338426.00864.0065338254.001036.0065338014.001276.0065338005.001285.0065337995.001295.0065337984.001306.00
142รพ.สต.โพนสูงหมื่นไวยหนองนาลุ่ม55730314.0055730221.0093.0055730167.00147.0055729877.00437.0055729775.00539.0055729704.00610.0055729633.00681.0055729564.00750.0055729494.00820.0055729294.001020.0055729262.001052.0055729232.001082.0055729200.001114.00
143รพ.สต.โพนสูงหมื่นไวยโคกพะงาด59332841.0059332742.0099.0059332672.00169.0059332347.00494.0059332246.00595.0059332174.00667.0059332102.00739.0059332031.00810.0059331959.00882.0059331749.001092.0059331718.001123.0059331686.001155.0059331655.001186.00
144รพ.สต.โพนสูงหมื่นไวยโคกไผ่250630308.0050630223.0085.0050630114.00194.0050629984.00324.0050629886.00422.0050629815.00493.0050629746.00562.0050629673.00635.0050629603.00705.0050629433.00875.0050629398.00910.0050629346.00962.0050629296.001012.00
145บ้านพลกรังหมู่ที่1พลกรังพลกรัง1146931.001146922.009.001146915.0016.001146911.0020.001146906.0025.001146904.0027.00
146บ้านพลกรังหมู่ที่2พลกรังพลกรัง23413679.0023413660.0019.0023413642.0037.0023413636.0043.0023413633.0046.0023413626.0053.00
147บ้านพลกรังหมู่ที่3พลกรังพลกรัง23114177.5021314165.0012.5021314144.0033.5021314139.0038.5021314132.0045.5021314121.0056.50
148รพ.สต.พลกรังพลกรังสะแกกรัง14875.0014872.003.0014865.0010.0014862.0013.0013800.0075.0013800.0075.0013800.0075.0013800.0075.0013800.0075.0013800.0075.0012745.00130.0012745.00130.00
149ชมรมอสม.ตำบลพลกรังพลกรังสะแกกรัง1046425.001046404.0021.001046389.0036.001036335.0090.001036330.0095.001036325.00100.00
150บ้านสะแกกรังหมู่ที่4พลกรังสะแกกรัง22413248.0022413221.0027.0022413201.5046.5022413195.0053.0022413190.0058.0022413175.0073.00
151บ้านบุขี้ตุ่นหมู่ที่5พลกรังบ้านบุขี้ตุ่น1247132.001247115.0017.001247100.5031.501247091.0041.001247081.0051.00
152บ้านตาท้าวหมู่ที่6พลกรังตาท้าว20412286.0020412256.0030.0020412236.5049.5020412224.0062.0020412217.0069.00
153บ้านบึงตะโกหมู่ที่7พลกรังบึงตะโก30817800.0030817765.0035.0030817724.2075.8030817713.0087.0030817704.0096.00
154บ้านบึงประเสริฐหมู่ที่8พลกรังบังประเสริฐ804626.00804601.0025.00804588.0038.00804580.0046.00804576.0050.00
155ทต.หัวทะเลหัวทะเลหัวทะเล865514.10
156ประชาชนและเจ้าหน้าที่ศูนย์แพทย์เมือง 1 หัวทะเลหัวทะเลหัวทะเล26118753.0026118750.003.0026018745.008.0025818740.0013.0025518740.0013.0025618737.0016.0025718735.0018.00
157บ้านดอนขวางหัวทะเลดอนขวาง97763974.0097763974.0097763932.0042.0097763922.0052.0097763903.0071.0097763906.0068.0097763907.0067.0097763952.0022.0097763940.0034.0097763951.0023.00
158บ้านโนนฝรั่งหัวทะเลโนนฝรั่ง74547549.0074547549.0074547516.0033.0074547509.0040.0074547495.0054.0074547498.0051.0074547490.0059.0074547500.0049.0074547491.0058.0074547500.0049.00
159รพ.สต.โนนฝรั่งหัวทะเลโนนฝรั่ง185.00184.001.00183.002.00182.003.00182.003.00182.003.00178.007.00178.007.00177.008.00
160รพ.สต.โนนฝรั่งหัวทะเลโนนฝรั่ง191179.00191174.005.00191170.009.00191170.009.00191170.009.00191172.007.00191173.006.00191174.005.00191175.004.00
161บ้านหนองสองห้องหัวทะเลหนองสองห้อง1710111916.001710111916.001710111842.0074.001710111825.0091.001710111791.00125.001710111790.00126.001710111760.00156.001710111850.0066.001710111872.0044.001710111876.0040.00
162บ้านพะไล ม.5หัวทะเลพะไล118077157.00118077157.00118077105.0052.00118077093.0064.00118077070.0087.00118077064.0093.00118077038.00119.00118077100.0057.00118077124.0033.00118077136.0021.00
163บ้านพะไลหมู 6หัวทะเลพะไล57837982.0057837982.0057837957.0025.0057837951.0031.0057837940.0042.0057837940.0042.0057837921.0061.0057837921.0061.0057837941.0041.0057837962.0020.00
164บ้านหัวถนนหัวทะเลหัวถนน65942710.0065942710.0065942618.0092.0065942674.0036.0065942661.0049.0065942658.0052.0065942640.0070.0065942671.0039.0065942689.0021.0065942691.0019.00
165บ้านข่อยงามหัวทะเลข่อยงาม20313313.0020313306.007.0020313297.0016.0020313295.0018.0020313291.0022.0020313290.0023.0020313270.0043.0020313284.0029.0020313287.0026.0020313285.0028.00
166บ้านท่ากระสังหัวทะเลท่ากระสังข์20013194.0020013172.0022.0020013163.0031.0020013161.0033.0020013157.0037.0020013156.0038.0020011142.002052.0020013177.0017.0020013168.0026.0020013165.0029.00
167บ้านหนองสองห้องหัวทะเลหนองสองห้องเหนือ92758530.0092758530.0092758490.0040.0092758481.0049.0092758463.0067.0092758458.0072.0092758410.00120.0092758570.00-40.0092758495.0035.0092758499.0031.00
168บ้านบุญนิมิตรหัวทะเลบุญนิมิต42427289.0042427289.0042427270.0019.0042427265.0024.0042427258.0031.0042427256.0033.0042427230.0059.0042427263.0026.0042427254.0035.0042427263.0026.00
169บ้านทุ่งทะเลร่วมใจหัวทะเลทุ่งทะเลร่วมใจ32921861.0032921824.0037.0032921810.0051.0032921807.0054.0032921800.0061.0032921798.0063.0032921778.0083.0032921825.0036.0032921823.0038.0032921826.0035.00
170นายณรงค์ เสือบุญบ้านเกาะเกาะ3180.00
171อบต.บ้านเกาะบ้านเกาะเกาะ442750.00442750.00442749.001.00442740.0010.00442711.0039.00442700.0050.00442698.0052.00442695.0055.00442690.0060.00442680.0070.00442670.0080.00442660.0090.00
172อสม.ตำบลบ้านเกาะบ้านเกาะเกาะ1308442.001308440.002.001308435.007.001308400.0042.001308370.0072.001308370.0072.001308365.0077.001308360.0082.001308350.0092.001308345.0097.001308345.0097.001308340.00102.00
173ประขาขนบ้านเกาะหมู่1บ้านเกาะเกาะ2305132879.502305132879.000.502305132870.009.502305132800.0079.502305132744.00135.502305132700.00179.502305132600.00279.502305132450.00429.502305132320.00559.502305132000.00879.502305131900.00979.502305131801.001078.50
174ประชาชนตำบลบ้านเกาะหมู่2บ้านเกาะเกาะ119068490.50119068490.000.50119068485.005.50119068400.0090.50119068350.00140.50119068300.00190.50119068159.00331.50119068001.00489.50119067903.00587.50119067850.00640.50119067700.00790.50119067500.00990.50
175โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขนายบ้านเกาะขนาย171044.00171042.002.00171041.003.00171000.0044.0017998.0046.0017990.0054.0017985.0059.0017980.0064.0017975.0069.0017910.00134.0017900.00144.0017890.00154.00
176ประชาชนตำบลบ้านเกาะหมู่3บ้านเกาะขนาย67138841.8067138841.000.8067138820.0021.8067138800.0041.8067138749.0092.8067138700.00141.8067138550.00291.8067138330.00511.8067138005.00836.8067137950.00891.8067137800.001041.8067137789.001052.80
177นายนิวัฒน์ อุดมมะดันบ้านเกาะโคกไผ่น้อย39722546.7039722546.000.7039722540.006.7039722500.0046.7039722450.0096.7039722350.00196.7039722295.00251.7039722150.00396.7039721978.00568.7039721900.00646.7039721879.00667.7039721800.00746.70
178ประชาชนตำบลบ้านเกาะหมู่5บ้านเกาะบึงพญาปราบ86150108.4086150108.000.4086150100.008.4086150050.0058.4086150000.00108.4086149925.00183.4086149795.00313.4086149578.00530.4086149301.00807.4086149000.001108.4086148805.001303.4086148700.001408.40
179ประชาชนตำบลบ้านเกาะหมู่6บ้านเกาะเกาะราชสามัคคี58633615.0058633615.0058633610.005.0058633580.0035.0058633540.0075.0058633498.00117.0058633320.00295.0058633015.00600.0058632975.00640.0058632810.00805.0058632751.00864.0058632690.00925.00
180บ้านใหม่ม.1บ้านใหม่ใหม่36421952.0036421952.0036421947.005.0036421930.0022.0036421930.0022.0036421850.00102.0036421800.00152.0036421800.00152.0036421780.00172.0036421780.00172.00
181โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ บ้านใหม่ใหม่13838.0013838.0013834.703.3013832.405.6013832.006.0013800.0038.0013795.0043.0013795.0043.0013790.0048.0013790.0048.00
182บ้านใหม่ม.2บ้านใหม่ใหม่67941046.0067941046.0067941037.009.0067941017.0029.0067941017.0029.0067941000.0046.0067940952.0094.0067940952.0094.0067940940.00106.0067940940.00106.00
183โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ บ้านหัวสิบบ้านใหม่หัวสิบ29517932.7029517932.7029517926.206.5029517921.0011.7029517921.0011.7029517890.0042.7029517800.00132.7029517800.00132.7029517780.00152.7029517780.00152.70
184โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ บ้านมะขามเฒ่าบ้านใหม่มะขามเฒ่า93356478.0093356478.0093356460.7017.3093356414.0064.0093356414.0064.0093356300.00178.0093356300.00178.0093356254.00224.0093356230.00248.0093356230.00248.00
185อสม ม.5 รพ.สต.ศีรษะละเลิงบ้านใหม่ภูเขาลาด332071.70332070.001.70332068.003.70332050.0021.70332032.0039.70332007.0064.70331984.0087.70331925.00146.70331907.00164.70331900.00171.70331892.00179.70331870.00201.70331865.00206.70
186ประชาชนทั่วไป ม.5 ศีรษะละเลิงบ้านใหม่ภูเขาลาด150376679.00150376678.001.00150376670.009.00150376650.0029.00150376400.00279.00150376372.00307.00150376243.00436.00150376127.00552.00150376014.00665.00150376001.00678.00150375997.00682.00150375980.00699.00150375970.00709.00
187Kunnanut Naksuriyotบ้านใหม่ภูเขาลาด173.50174.00-0.50168.005.50170.003.50173.000.50
188วิรามร แสนสุวรรณบ้านใหม่ภูเขาลาด175.00
189อสม ม. 6 รพ.สต.ศีรษะละเลิงบ้านใหม่สำโรงเหนือ271665.70271664.001.70271660.005.70271650.0015.70271620.0045.70271593.0072.70271578.0087.70271526.00139.70271496.00169.70271450.00215.70271429.00236.70271400.00265.70271394.00271.70
190ประชาชน ม.6 รพ.สต.ศีรษะละเลิงบ้านใหม่สำโรงเหนือ80449564.0080449563.001.0080449559.005.0080449540.0024.0080449300.00264.0080449285.00279.0080449128.00436.0080449004.00560.0080448995.00569.0080448971.00593.0080448900.00664.0080448888.00676.0080448880.00684.00
191โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมาบ้านใหม่ศรีษะละเลิง20014000.00
192อสม ม.7 รพ.สต.ศีรษะละเลิงบ้านใหม่ศรีษะละเลิง191187.80191187.000.80191185.002.80191179.008.80191161.0026.80191147.0040.80191112.0075.80191086.00101.80191025.00162.80191010.00177.80191001.00186.8019995.00192.8019990.00197.80
193ประชาชนทั่วไปในเขตรับผิดชอบ รพ.สต.ศีรษะละเลิงบ้านใหม่ศรีษะละเลิง75822344.7075822344.000.7075822340.004.7075822330.0014.7075822150.00194.7075822096.00248.7075822043.00301.7075821740.00604.7075821258.001086.7075821217.001127.7075821202.001142.7075821196.001148.7075821184.001160.70
194อสม ม.8 รพ.สต.ศีรษะละเลิงบ้านใหม่กำทวด291869.80291869.000.80291867.002.80291852.0017.80291811.0058.80291782.0087.80291702.00167.80291697.00172.80291630.00239.80291620.00249.80291602.00267.80291594.00275.80291590.00279.80
195ประชาชนทั่วไป ม. 8 รพ.สต.ศีรษะละเลิงบ้านใหม่กำทวด76141229.0076141228.001.0076141220.009.0076141180.0049.0076141130.0099.0076141028.00201.0076140954.00275.0076140563.00666.0076140487.00742.0076140430.00799.0076140400.00829.0076140390.00839.0076140380.00849.00
196อสม ม.9 รพ.สต.ศีรษะละเลิงบ้านใหม่สำโรง301911.90301911.000.90301908.003.90301900.0011.90301895.0016.90301871.0040.90301851.0060.90301812.0099.90301787.00124.90301770.00141.90301765.00146.90301755.00156.90301750.00161.90
197ประชาชนทั้วไป ม.9 รพ.สต.ศีรษะละเลิงบ้านใหม่สำโรง69939876.0069839875.001.0069839865.0011.0069839850.0026.0069839740.00136.0069839678.00198.0069839581.00295.0069839408.00468.0069839400.00476.0069839390.00486.0069839385.00491.0069839374.00502.0069839364.00512.00
198รพ.สต.ศีรษะละเลิงบ้านใหม่ศรีษะละเลิง251544.00251611.00-67.00251596.00-52.00251590.00-46.00251574.00-30.00251554.00-10.00251540.004.00251489.0055.00251412.00132.00251400.00144.00251395.00149.00251344.00200.00251340.00204.00
199อสม ม.10 รพ.สต.ศีรษะละเลิงบ้านใหม่ศรีษะละเลิง362287.50362287.000.50362285.002.50362285.002.50362270.0017.50362223.0064.50362193.0094.50362045.00242.50362020.00267.50362009.00278.50362002.00285.50361994.00293.50361990.00297.50
200ประชาชนทั้วไป2 รพ.สต.ศีรษะละเลิงบ้านใหม่ศรีษะละเลิง165074689.00165074680.009.00165074674.0015.00164074670.0019.00165074500.00189.00165074476.00213.00165074372.00317.00165074286.00403.00165074123.00566.00165074102.00587.00165074092.00597.00165074080.00609.00165074074.00615.00
201โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ บ้านยางน้อยบ้านใหม่ยางน้อย55533887.0055533887.0055533773.90113.1055533864.0023.0055533864.0023.0055533850.0037.0055533800.0087.0055533800.0087.0055533785.00102.0055533785.00102.00
202บ้านใหม่ม.12บ้านใหม่มะขามเฒ่าพัฒนา44626989.5044626989.000.5044626981.707.8044626973.0016.5044626973.0016.5044626930.0059.5044626900.0089.5044626900.0089.5044626886.00103.5044626886.00103.50
203ชมรมอสม.บ้านมะเดื่อ ม.1พุดซามะเดื่อ8569.008561.008.008559.0010.008557.0012.008556.0013.008554.0015.008553.0016.008550.0019.008550.0019.00
204ชมรมอสม.2พุดซาพุดซา795530.00795492.0038.00785485.0045.00785480.0050.00785478.0052.00765470.0060.00735468.0062.00735446.0084.00725443.0087.00
205โรงเรียนพุดซาพิทยาคมพุดซาพุดซา201311.00
206ชมรมอสม.บ้านพุดซาม.3พุดซาพุดซาริมบึง1158280.001158182.0098.001138178.00102.001138170.00110.001138168.00112.001138166.00114.001108165.00115.001108161.00119.001108160.00120.00
207เทศบาลตำบลพุดซาพุดซาบุกระถิน302183.00302205.80-22.80302207.30-24.30302205.60-22.60302209.20-26.20292120.4062.60292121.6061.40292119.3063.70292123.0060.00292128.6054.40292132.4050.60292129.9053.10292132.8050.20
208ชมรมอสม.5พุดซาบุกระถิน1148322.001148289.0033.001148279.0043.001148277.0045.001148274.0048.001148273.0049.001148268.0054.001148265.0057.001148261.0061.00
209รพ.สต.พุดซาพุดซาตะโก131015.00
210โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพุดซาพุดซาตะโก1451112247.001451112209.0038.001441112189.0058.001440112180.0067.001440112167.0080.001350112160.0087.001350112157.0090.001345112150.0097.001340112118.00129.00
211ชมรมอสม.7พุดซาตะโก755250.00755217.0033.00755210.0040.00755206.0044.00755202.0048.00755200.0050.00745118.00132.00745112.00138.00745111.00139.00
212รพ.สต.หนองยารักษ์พุดซาหนองยารักษื12769.0012761.008.0012764.005.0012762.007.0014760.009.0014758.0011.0014755.0014.0014753.0016.00
213กลุ่มประชาชนหนองยารักษ์พุดซาหนองยารักษื2512175500.00
214ชมรมรักสุขภาพ ลดเค็ม ลดหวาน ลดล้านกิโล หลานย่าโม ทำความดีถวายพ่อของแผ่นดินบ้านโพธิ์ยุ้ง29516651.5029516301.50350.0029516013.20638.3029515902.00749.5029515816.40835.1029515662.10989.4029515421.541229.9629515231.801419.70
215ชมรมรักสุขภาพ ลดเค็ม ลดหวาน ลดล้านกิโล หลานย่าโม ทำความดีถวายพ่อของแผ่นดินบ้านโพธิ์โตนด44027525.1044027154.30370.8044026811.20713.9044026654.40870.7044026481.801043.3044026211.471313.6344026006.501518.6044025910.701614.40
216ชมรมรักสุขภาพ ลดเค็ม ลดหวาน ลดล้านกิโล หลานย่าโม ทำความดีถวายพ่อของแผ่นดินบ้านโพธิ์บูรณพาณิชย์27015338.0027015165.30172.7027014923.50414.5027014837.40500.6027014752.80585.2027014644.60693.4027014427.40910.6027014233.401104.60
217ชมรมรักสุขภาพ ลดเค็ม ลดหวาน ลดล้านกิโล หลานย่าโม ทำความดีถวายพ่อของแผ่นดินบ้านโพธิ์ศรีพัฒนา50128901.9050128681.70220.2050128495.60406.3050128269.80632.1050128174.30727.6050127946.30955.6050127811.401090.5050127635.501266.40
218ชมรมรักสุขภาพ ลดเค็ม ลดหวาน ลดล้านกิโล หลานย่าโม ทำความดีถวายพ่อของแผ่นดินบ้านโพธิ์วังหิน28715432.0028715194.50237.5028714932.70499.3028714812.60619.4028714745.30686.7028714543.70888.3028714342.801089.2028714106.601325.40
219โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะค่าบ้านโพธิ์มะค่า251489.00
220ชมรมรักสุขภาพ ลดเค็ม ลดหวาน ลดล้านกิโล หลานย่าโม ทำความดีถวายพ่อของแผ่นดินบ้านโพธิ์มะค่า33519157.0033518947.20209.8033518728.50428.5033518614.70542.3033518428.40728.6033518227.20929.8033518107.401049.6033517962.601194.40
221ชมรมรักสุขภาพ ลดเค็ม ลดหวาน ลดล้านกิโล หลานย่าโม ทำความดีถวายพ่อของแผ่นดินบ้านโพธิ์แสนเมือง64636089.4064635974.90114.5064635748.60340.8064635611.20478.2064635476.50612.9064635119.80969.6064634993.201096.2064634782.101307.30
222ชมรมรักสุขภาพ ลดเค็ม ลดหวาน ลดล้านกิโล หลานย่าโม ทำความดีถวายพ่อของแผ่นดินบ้านโพธิ์หนองบัว71729615.1071729329.70285.4071729147.31467.7971728940.70674.4071728813.40801.7071728712.80902.3071728587.701027.4071728395.201219.90
223ชมรมรักสุขภาพ ลดเค็ม ลดหวาน ลดล้านกิโล หลานย่าโม ทำความดีถวายพ่อของแผ่นดินบ้านโพธิ์ลองดอง47926314.7047926027.80286.9047925811.30503.4047925623.90690.8047925388.70926.0047925274.501040.2047925009.701305.0047924933.201381.50
224ชมรมรักสุขภาพ ลดเค็ม ลดหวาน ลดล้านกิโล หลานย่าโม ทำความดีถวายพ่อของแผ่นดินบ้านโพธิ์มะค่าพัฒนา50528741.7250528357.20384.5250528119.70622.0250527906.90834.8250527841.50900.2250527721.701020.0250527655.201086.5250527452.101289.62
225ชมรมบ้านกล้ายจอหอกล้วย122730677.00122730670.007.00122730665.0012.00122730660.0017.00122730650.0027.00122730649.0028.00112730648.0029.00112730649.0028.00112730647.0030.00112730646.0031.00112730645.0032.00112730644.0033.00
226ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมาจอหอจอหอ1440.00
227อสม.ศูนย์สุขภาพชุมชนจอหอจอหอจอหอ1589836.601589829.007.601589797.0039.601589790.8045.801589789.5047.101589788.3048.301589767.7068.90
228โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลระกายจอหอระกาย17976.0017974.002.0017970.006.0017964.0012.0017963.0013.0017962.0014.0017961.0015.0017961.0015.0017960.0016.0017960.0016.00181001.00-25.00181001.00-25.00
229ชมรมบ้านระกายจอหอระกาย3221133552.803224133540.2012.593224133535.0017.803224133530.0022.803224133527.0025.803224133524.0028.803224133523.0029.803224133522.0030.803224133522.0030.803224133521.0031.803224133521.0031.80322413521.00120031.80
230โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฏร์สามัคคี)จอหอระกาย155.00
231ศัทธา บุดดาเพ็งจอหอระกาย2103.002103.002102.500.50
232ชมรมบ้านบึงทับช้างจอหอบึงทับช้าง79947890.3079947880.0010.3079947879.0011.3079947860.0030.3079947857.0033.3079947856.0034.3079947856.0034.3079847855.0035.3079847854.0036.3079847854.0036.3079847853.0037.3079847851.0039.30
233ชมรมบ้านสระธรรมขันธ์จอหอสระธรรมขันธ์23413662.5023413658.004.5023413650.0012.5023413640.0022.5023413637.0025.5023413636.0026.5023413636.0026.5023413636.0026.5023413635.0027.5023413635.0027.5023413634.0028.5023413633.0029.50
234ชมรมบ้านสำโรงจอหอสำโรง1176874.201176870.004.201176860.0014.201176850.0024.201176844.0030.201176842.0032.201176841.0033.201176840.0034.201176840.3933.811176841.4532.751186875.00-0.801186875.00-0.80
235ชมรมบ้านหนองออกจอหอหนองออก86555090.9086555087.203.7086555086.104.8086555080.0010.9086555074.0016.9086555072.0018.9086555071.0019.9086555071.0019.9086555070.0020.9086555071.0019.9086555070.0020.9086555070.0020.90
236ชมรมบ้านกรูดจอหอกรูด60329583.4060329580.203.2060329575.208.2060329570.0013.4060329560.0023.4060329558.0025.4060329557.0026.4060329555.0028.4060229557.0026.4060229556.0027.4060329555.0028.4060329556.0027.40
237ชมรมบ้านสระตาราชจอหอสระตราราช57935048.6057935048.400.2057935030.0018.6057935027.0021.6057935020.0028.6057935019.0029.6057935019.0029.6057935019.0029.6057935018.0030.6057935018.0030.6057935017.0031.6057935017.0031.60
238ชมรมบ้านหนองกระดังงาจอหอหนองกระดังงา20512263.4020512240.0023.4020512230.0033.4020512220.0043.4020512218.0045.4020512217.0046.4020512217.0046.4020512210.0053.4020512210.0053.4020512209.0054.4020512209.0054.4020512208.0055.40
239งานเลขานุการกิจและอำนวยการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาโคกกรวดโคกกรวด13830.5013829.501.0013826.504.0013822.008.5013821.009.5013818.5012.0013818.5012.0013817.5013.0013816.5014.0013816.0014.50
240โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกกรวดโคกกรวดโคกกรวด15900.0015899.700.3015893.706.3015890.709.3015887.7012.3015883.7016.3015880.7019.3015878.7021.30
241สำนักงานงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา (กลุ่มงานควบคุมโรค)โคกกรวดโคกกรวด211322.00
242มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนนารีโคกกรวดโคกกรวด1130.00
243ศูนย์สุขภาพชุนชนเมืองโคกกรวดสระมโนรา11642.0011620.0022.00
244ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลโคกกรวดโคกกรวดสระมโนรา1106687.001106457.00230.00
245โรงพยาบาลเทพรัตน์โคกกรวดสระมโนรา46321354.0046320428.00926.00
246เทศบาลตำบลโคกกรวดโคกกรวดสระมโนรา795269.00
247กลุ่มงานประกันสุขภาพโคกกรวดหนองขอน8525.008525.008524.001.008523.002.008523.002.008524.001.008524.001.008524.001.009671.00-146.00
248กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมโคกกรวดหนองขอน7453.00
249กลุ่มงานทันตสาธารณสุขโคกกรวดหนองขอน10638.0010626.5011.5010623.5014.5010619.5018.5010618.0020.0010620.5017.5010623.0015.0010625.5012.509627.0011.009629.508.5010629.009.0010620.0018.00
250กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกโคกกรวดหนองขอน7452.507417.5035.007417.0035.507425.5027.007425.0027.507422.5030.006371.9080.606373.2079.307452.50
251กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขโคกกรวดหนองขอน261822.00261803.5018.50261800.5021.50261788.0034.00261790.0032.00261786.0036.00
252กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการโคกกรวดหนองขอน221028.00221332.00-304.00221333.00-305.00
253งานสุขภาพจิตและผู้พิการโคกกรวดหนองขอน4277.004276.001.004275.501.504275.002.004276.001.004275.002.00
254กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯโคกกรวดหนองขอน201200.00
255กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาโคกกรวดหนองขอน191089.50191089.50191089.000.50191085.504.00191085.504.00191086.503.00191085.504.00191085.004.50191085.004.50191085.004.50191085.004.50
256กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมโคกกรวดหนองขอน9601.009596.005.009594.007.009595.006.009594.007.009594.007.009594.007.00
257กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพโคกกรวดหนองขอน15862.0015853.508.5015860.002.00
258กลุ่มงานบริหารทั่วไปโคกกรวดหนองขอน684302.00
259งานระบาดวิทยาโคกกรวดหนองขอน3201.00
260กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพโคกกรวดหนองขอน15862.00
261งานบำบัดยาเสพติดโคกกรวดหนองขอน4260.004259.001.004258.002.004257.003.004256.004.00
262ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมาโคกกรวดโคกเพชร18110944.4018111009.20-64.8018111028.40-84.0018111084.90-140.5018111071.00-126.6018111068.60-124.2018111020.80-76.4018111001.30-56.9018110971.30-26.9017510555.70388.7017310448.20496.20
263โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมาโคกกรวดโคกเพชร503674.00503673.001.00503670.004.00503664.0010.00503657.0017.00503666.008.00503659.0015.00503677.30-3.30503677.00-3.00503680.00-6.00503681.00-7.00
264บ้านไชยมงคลไชยมงคลไชยมงคล96862920.0096862436.00484.0096861468.001452.0097061318.001602.0097561210.001710.0098561010.001910.0098861000.001920.00
265พล.พัฒนา 2 (ทภ.2)ไชยมงคลไชยมงคล1048203.001048198.005.001048189.0014.001048173.0030.001048148.0055.001048121.0082.001048092.00111.001048070.00133.001048053.00150.001048030.00173.001048010.00193.001047998.00205.001047989.00214.00
266กรมพัฒนา 2 (ทภ.2)ไชยมงคลไชยมงคล241700.00241688.0012.00241685.0015.00241680.0020.00241678.0022.00241675.0025.00241665.0035.00241660.0040.00241655.0045.00
267บ้านบุตาลไชยมงคลบุตาล94861620.0094861170.00450.0094860222.001398.0095560001.001619.0096259985.001635.0067159815.001805.0067559800.001820.00
268บ้านหนองพลวงใหญ่ไชยมงคลหนองพลวงใหญ่98564025.0098563565.00460.0098562580.001445.0099062412.001613.0099862350.001675.0092062215.001810.0092662200.001825.00
269บ้านหนองปลิงไชยมงคลหนองปลิง89057850.0089057460.00390.0089056570.001280.0090256410.001440.0094256340.001510.0098556213.001637.0098056200.001650.00
270โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไชยมงคลไชยมงคลหนองไทร10558.1010553.005.1010543.0015.1010536.0022.1010530.0028.1010525.0033.1011522.0036.10
271บ้านหนองไทรไชยมงคลหนองไทร95962335.0095961850.00485.0095960891.001444.00101160751.001584.00102560615.001720.00103060515.001820.00102560510.001825.00
272น.ส.นวลจิรา ทิศกระโทกหนองบัวศาลาหนองตะคอง158.00
273นางสาวประภัสสร ดอกหอมกลางหนองบัวศาลาหนองตะคอง165.00
274นางสาววรัญธร ปรมัตถากรหนองบัวศาลาหนองตะคอง156.00
275นางชัญญา กิติยามาศหนองบัวศาลาหนองตะคอง154.00
276นางพิพารัตน์ หวังก่อกลางหนองบัวศาลาหนองตะคอง160.00
277นายก้องเกียรติ เกษรหอมหนองบัวศาลาหนองตะคอง167.00
278นายจักรกฤช คมเจษฎาหนองบัวศาลาหนองตะคอง160.00
279นายมงคล ใจแก้วหนองบัวศาลาหนองตะคอง156.00
280นายวิจิตร เงินจตุรัสหนองบัวศาลาหนองตะคอง164.00
281นายวิรัตน์ แก้วสุรินทร์หนองบัวศาลาหนองตะคอง155.00
282นายสมยศ ไชโยหนองบัวศาลาหนองตะคอง156.00
283นายสันติ เผนโคกสูงหนองบัวศาลาหนองตะคอง156.00
284นางาวเครือมาส พรมสุรินทร์หนองบัวศาลาหนองตะคอง155.00
285นางสาวจันทร์กมล รัตนศิวโมกข์หนองบัวศาลาหนองตะคอง153.00
286นางสาวจันทร์ปภร รัตนศิวโมกข์หนองบัวศาลาหนองตะคอง148.00
287นางสาวน้ำผึ้ง เสคำพันธ์หนองบัวศาลาหนองตะคอง190.00
288นางสาวปรารถนา สีมาณรงค์หนองบัวศาลาหนองตะคอง145.00
289นางสาวพัทธนันท์ กะสินรัมย์หนองบัวศาลาหนองตะคอง155.00
290นางสาวละออง กรองกลางหนองบัวศาลาหนองตะคอง155.00
291นางสาวสุกัญญา ปัตถาวะโรหนองบัวศาลาหนองตะคอง155.00
292นางเนตรนภา แสนปลื้มหนองบัวศาลาหนองตะคอง155.00
293นางวีณา โตไทยหนองบัวศาลาหนองตะคอง148.00
294นางศรีแพร ชายทองหนองบัวศาลาหนองตะคอง147.00
295นางสมร เพ็งศรีหนองบัวศาลาหนองตะคอง152.00
296นางสุชาดา โอนิลล์หนองบัวศาลาหนองตะคอง147.00
297นายสุรศักดิ์ จันทินมาธรหนองบัวศาลาหนองตะคอง160.00
298นายโสภณ ปินะกาเสหนองบัวศาลาหนองตะคอง155.00
299นางสาวจินตนา อินทรผลหนองบัวศาลาหนองตะคอง152.00
300นางสาวจุไรรัตน์ วุ่นพันธ์ุหนองบัวศาลาหนองตะคอง152.00
301นางสาวประภา พรมสุรินทร์หนองบัวศาลาหนองตะคอง152.00
302นางสาววรรณา ไทรพงศ์พันธ์ุหนองบัวศาลาหนองตะคอง153.00
303นางสาวสมพร ด่านกลางหนองบัวศาลาหนองตะคอง170.00
304นางสาวสีวัน ใจแก้วหนองบัวศาลาหนองตะคอง152.00
305นางสาวอภิสรา ศรีสะเทือนหนองบัวศาลาหนองตะคอง156.00
306นางสาวอรอุมา ลำกระโทกหนองบัวศาลาหนองตะคอง148.00
307บ้านหนองตะคลอง ตำบลหนองบัวศาลาหนองบัวศาลาหนองตะคอง63834716.0063834562.00154.0063834562.00154.0063834560.00156.0063834559.00157.0063834534.00182.0063834534.00182.00
308หมู่ 2 บ้านหนองตะลุมปุ๊กหนองบัวศาลาหนองตะลุมปุ๊ก64134078.0064134075.003.0064134075.003.0064134060.0018.0064134060.0018.0064134060.0018.0064134060.0018.00
309บ้านหนองตะลุมปุ๊กใหม่พัฒนาหนองบัวศาลาหนองตะลุมปุ๊ก97155430.0097155430.0097155430.0097155402.0028.0097155385.0045.0097155380.0050.0097155372.0058.00
310โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลิงหนองบัวศาลาหนองปลิง231417.00
311สมพิศ เที่ยงโคกกรวดหนองบัวศาลาหนองปลิง10.00
312นางมาธุดา เข็มหมื่นไวยหนองบัวศาลาหนองปลิง170.00170.00
313นางสาวมธุรส บุญใช้หนองบัวศาลาหนองปลิง10.00
314รพ.สต.หนองปลิงหนองบัวศาลาหนองปลิง231417.70231415.002.70231415.002.70231413.004.70231413.004.70231409.008.70231409.008.70
315นางสาวจรรยา สดชื่นหนองบัวศาลาหนองปลิง152.00152.00
316นางสาวชัญญาชุดา ตรีรัตน์หนองบัวศาลาหนองปลิง163.00163.00
317นางสาวอาศิราพร ใหม่โพธิ์กลางหนองบัวศาลาหนองปลิง140.00140.00
318นางไพรินทร์ แซงทะเลหนองบัวศาลาหนองปลิง165.00165.00
319นางสาวรุ่งทิวา เกิดขุนทดหนองบัวศาลาหนองปลิง150.00150.00
320นางบุญนา อนันต์ภักดีหนองบัวศาลาหนองปลิง171.50171.000.50
321นางสาวฤดีพร ขวัญกระโทกหนองบัวศาลาหนองปลิง161.50161.000.50
322นางอัมพร โพยนอกหนองบัวศาลาหนองปลิง150.50150.000.50
323นางสาวกุลภรณ์ สุดทะเลหนองบัวศาลาหนองปลิง156.00156.00
324นายธีรพงษ์ พรมจันทร์หนองบัวศาลาหนองปลิง176.00176.00
325นางสาวจุฑาทิพย์ ปรีการหนองบัวศาลาหนองปลิง158.00158.00
326นางสาววริศรา เฉื่อยกลางหนองบัวศาลาหนองปลิง187.00187.00
327นางสาวภัทรภร นนทกรชยางกรูหนองบัวศาลาหนองปลิง168.00167.001.00
328นายพฒนพงษ์ เข็มทะเลหนองบัวศาลาหนองปลิง168.00168.00
329นางสาวพิรานันท์ แกมขุนทดหนองบัวศาลาหนองปลิง165.00165.00
330หมู่ 3 บ้านหนองปลิงหนองบัวศาลาหนองปลิง72038948.0072038938.0010.0072038938.0010.0072038918.0030.0072038918.0030.0072038806.00142.0072038806.00142.00
331ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมาหนองบัวศาลาหนองปลิง563489.50
332หมู่ 4 บ้านหนองบัวศาลาหนองบัวศาลาหนองบัวศาลา132035692.00132035590.00102.00132035590.00102.00132035570.00122.00132035570.00122.00132035514.00178.00132035514.00178.00
333ชมรม อสม. และผู้นำชุมชนตำบลหนองบัวศาลาหนองบัวศาลาหนองบัวศาลา17411080.0017411070.0010.0017411070.0010.0017411057.0023.0017411050.0030.0017411042.0038.0017411042.0038.00
334หมู่ 5 บ้านอ่างหนองแหนหนองบัวศาลาอ่างหนองแหน63933441.0063933421.0020.0063933410.0031.0063933410.0031.0063933405.0036.0063933405.0036.0063933381.0060.00
335หมู่ 6 บ้านหนองโสมงหนองบัวศาลาหนองโสมง67635960.5067635950.5010.0067635950.5010.0067635935.0025.5067635935.0025.5067635892.0068.5067635811.00149.50
336บ้านใหม่หนองแหนหนองบัวศาลาใหม่หนองแหน62834785.0062834781.004.0062834781.004.0062834765.0020.0062834765.0020.0062834765.0020.0062834698.0087.00
337บ้านหนองปลิงใหม่หนองบัวศาลาใหม่หนองแหน50825823.0050825823.0050825823.0050825767.0056.0050825756.0067.0050825743.0080.0050825740.0083.00
338หมู่ 8 บ้านหนองตาคงหนองบัวศาลาหนองตาคง2193120699.002193120045.00654.002193120045.00654.002193119963.00736.002193119963.00736.002193119960.00739.002193119959.00740.00
339พิรานันท์ แกมขุนทดหนองบัวศาลาหนองปลิงใหม่172.00
340บ้านราชสีมาสุรนารีราชสีมา144979695.00144978970.50724.50144978451.501243.50144978362.501332.50144978366.001329.00144978360.001335.00144978310.001385.00144978309.001386.00144978299.001396.00144978290.001405.00144978288.001407.00144978277.001418.00144978277.001418.00
341บ้านโนนไม้แดงสุรนารีโนนไม้แดง118965395.00118964800.50594.50118964589.50805.50118964559.00836.00118964565.00830.00118964561.00834.00118964552.00843.00118964550.00845.00118964548.00847.00118964540.00855.00118964539.00856.00118964530.00865.00118964529.00866.00
342บ้านยางใหญ่สุรนารียางใหญ่149982445.00149981695.50749.50149981596.00849.00149981051.001394.00149981069.001376.00149981060.001385.00149981049.001396.00149981045.001400.00149981040.001405.00149981032.001413.00149981025.001420.00149981019.001426.00149981019.001426.00
343โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางใหญ่สุรนารียางใหญ่171157.50171154.003.50171152.005.50171149.008.50171150.007.50171150.007.50171148.009.50171148.009.50171145.0012.50171139.0018.50171138.0019.50171135.0022.50171135.0022.50
344บ้านตะเภาทองสุรนารีตะเภาทอง45925245.0045925015.50229.5045924974.00271.0045924775.00470.0045924780.00465.0045624779.00466.0045624759.00486.0045624758.00487.0045624757.00488.0045624748.00497.0045624744.00501.0045624735.00510.0045624736.00509.00
345บ้านหนองบงสุรนารีหนองบง89949445.0089948995.50449.5089948897.00548.0089948559.00886.0089948564.00881.0089948561.00884.0089948544.00901.0089948540.00905.0089948539.00906.0089948528.00917.0089948525.00920.0089948515.00930.0089948515.00930.00
346สำนักงานเทศบาลตำบลสุรนารีสุรนารีหนองบง1198200.00
347บ้านมาบเอื้องสุรนารีมาบเอื้อง103056650.00103056135.00515.00103056076.00574.00103055717.00933.00103055725.00925.00103055724.00926.00103055712.00938.00103055709.00941.00103055705.00945.00103055694.00956.00103055690.00960.00103055681.00969.00103055681.00969.00
348บ้านโกรกเดือนห้าสุรนารีโกรกเดือนห้า44224310.0044224089.00221.0044224047.00263.0044223852.00458.0044223855.00455.0044223851.00459.0044223840.00470.0044223839.00471.0044223836.00474.0044223834.00476.0044223829.00481.0044223818.00492.0044223818.00492.00
349บ้านสะพานหินสุรนารีสะพานหิน19510725.0019510627.5097.5019510598.00127.0019510513.00212.0019510520.00205.0019510518.00207.0019510509.00216.0019510505.00220.0019510502.00223.0019510499.00226.0019510498.00227.0019510495.00230.0019510495.00230.00
350นางสาวชนน์ชนก จันทรสุรนารีสุรนารี154.00153.500.50
351บ้านยางใหญ่พัฒนาสุรนารีสุรนารี100955495.00100954990.50504.50100954845.00650.00100954420.001075.00100954425.001070.00100954422.001073.00100954408.001087.00100954407.001088.00100954405.001090.00100954400.001095.00100954397.001098.00100954390.001105.00100954391.001104.00
352สมใจ เข็มทองสุรนารีท้าวสุระ87548125.0087547687.50437.5087547662.00463.0087547343.00782.0087547349.00776.0087547347.00778.0087547332.00793.0087547330.00795.0087547328.00797.0087547325.00800.0087547320.00805.0087547311.00814.0087547311.00814.00
353โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสีมุมสีมุมดอน33820170.0033820170.0033820066.00104.0033819932.00238.0033819930.00240.0033819890.00280.0033819935.00235.0033819681.00489.0033819579.00591.00
354โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสีมุมสีมุมสีมุม26518260.0026518260.0026518154.00106.0026518050.00210.0026518032.00228.0026518000.00260.0036518037.00223.0026517838.00422.0026517758.00502.00
355โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสีมุมสีมุมสีมุม35522655.0035522655.0035522476.00179.0035522334.00321.0035522304.00351.0035522300.00355.0035522339.00316.0035522071.00584.0035521966.00689.00
356โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสีมุมสีมุมสีมุม27516022.0027516022.0027515840.00182.0027515730.00292.0027515701.00321.0027515680.00342.0027515721.00301.0027515513.00509.0027515429.00593.00
357โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสีมุมสีมุมสีมุม22915136.0022915136.0022914971.00165.0022914879.00257.0022914869.00267.0022914802.00334.0022914845.00291.0022914670.00466.0022914600.00536.00
358โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสีมุมสีมุมสีมุม28216771.0028216771.0028216683.0088.0028216572.00199.0028216502.00269.0028216488.00283.0028216533.00238.0028216319.00452.0028216233.00538.00
359โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสีมุมสีมุมสีมุม20211394.0020211394.0020211303.0091.0020211218.00176.0020211198.00196.0020211178.00216.0020211227.00167.0020211073.00321.0020211011.00383.00
360อสม.8สีมุมแปะ1306630.001300.016629.99
361รพ.สต.ทุ่งกระโดนสีมุมทุ่งกระโดน52032360.0052032200.00160.00
362นุจรินทร์ กุลโคกกรวดสีมุมทุ่งกระโดน201364.00
363อสม.หมู่10 ทุ่งกระโดนสีมุมมะกอก553315.00553310.005.00
364ชมรมรักสุขภาพบ้านบุ1ตลาดบุ50292408.0050292223.00185.0050292124.00284.0050292070.00338.0049891887.00521.0049891867.00541.0050191852.00556.0048991820.00588.0049091819.00589.0048891802.00606.0049091850.00558.00
365ชมรมรักสุขภาพบ้านบุ2ตลาดบุ31429080.0031428499.00581.0031428407.00673.0031428391.00689.0031428307.00773.0031028288.00792.0031028280.00800.0030428240.00840.0030728408.00672.0031028467.00613.0030728385.00695.00
366ชมรม ทีบีนันเบอร์วัน ต.ตลาดตลาดบุ3491920.003491536.00384.00
367ชมรมรักสุขภาพบ้านตลาดตลาดตลาด38935262.0038934560.00702.0038934408.00854.0038934388.00874.0038634377.00885.0038534300.00962.0038534292.00970.0038034285.00977.0038434298.00964.0038134989.00273.0038334950.00312.00
368ชมรมรักสุขภาพบ้านโพธิ์ตลาดโพธิ์19417917.0019417742.00175.0019417720.00197.0019417688.00229.0019417524.00393.0019217486.00431.0019217480.00437.0019017475.00442.0018917462.00455.0019217352.00565.0019017348.00569.00
369โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระฉอดตลาดกระฉอด12429.00
370ชมรมรักสุขภาพบ้านกระฉอดตลาดกระฉอด959304.00949047.00257.00949021.00283.00949070.00234.00948912.00392.00928842.00462.00908802.00502.00898795.00509.00928807.00497.00908708.00596.00928718.00586.00
371ชมรมรักสุขภาพบ้านราษฎร์ประสงค์ตลาดราษฎร์ประสงค์27124703.0027124209.00494.0027124108.00595.0027124004.00699.0027123897.00806.0027123855.00848.0027023792.00911.0026823748.00955.0026523781.00922.0027123751.00952.0027024574.00129.00
372ชมรมรักสุขภาพบ้านหนองตะคลองตลาดหนองตะคลอง24221250.0024221047.00203.0024220987.00263.0024220886.00364.0024020655.00595.0024020589.00661.0024120578.00672.0023820540.00710.0023520504.00746.0023720547.00703.0023920598.00652.00
373ชมรมรักสุขภาพบ้านบุพัฒนาตลาดบุพัฒนา39535143.0039534486.00657.0039534355.00788.0039534278.00865.0039534157.00986.0039234127.001016.0039534007.001136.0038734588.00555.0038534557.00586.0039034370.00773.0038934257.00886.00
374รพ.สต.มะเริงน้อยพะเนาหนองสายไพร14785.0014776.009.0014771.0014.0014764.0021.0014761.0024.0014768.0017.0014765.0020.0014763.0022.00763760.0025.00
375อาสาสมัครตำบลพะเนาพะเนาหนองสายไพร1117004.001116996.008.001116990.0014.001116977.0027.001116960.0044.001116963.0041.001116959.0045.001116965.0039.001116949.0055.00
376ประชาชนตำบลพะเนาพะเนาหนองสายไพร2855168939.002855168901.0038.002855168852.0087.002855168652.00287.002855168789.00150.002855168856.0083.002855168841.0098.002855168855.0084.002855168840.0099.00
377องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนาพะเนามะเริงใหม่241000.0024994.006.0024986.0014.0024981.0019.0024975.2024.8024972.6027.4024969.5030.5024968.2031.80
378ชมรม อสม.หมู่1 หนองกระทุ่มหนองหญ้างาม45729703.0045729704.00-1.0045729705.00-2.0045729703.0045729703.00
379ชมรม อสม. หมู่ 2หนองกระทุ่มหนองโพธิ์83757889.0083757889.50-0.5083757891.00-2.0083757890.50-1.5083757890.00-1.00
380ชมรม อสม หมู่ 3หนองกระทุ่มพระ21213780.0021213783.00-3.0021213781.00-1.0021213780.0021213781.00-1.00
381ชมรม อสม. หมู่.4หนองกระทุ่มฝ้าย1299288.001299288.001299289.00-1.001299288.001299287.001.00
382ชมรม อสม. หมู่.5หนองกระทุ่มช่องลม14710731.0014710732.00-1.0014710733.00-2.0014710734.00-3.0014710734.00-3.00
383ชมรม อสม. หมู่ 6 หนองกระทุ่มคอกวัว60140267.0060140266.200.8060140264.003.0060140264.003.0060140264.003.00
384รพ.สต.หนองกระทุ่มหนองกระทุ่มหนองกระทุ่ม13865.00
385โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกระทุ่มหนองกระทุ่มหนองกระทุ่ม13865.0013863.501.5013862.003.0013859.006.0013854.0011.0013848.0017.0013840.0025.0013836.0029.00
386ชมรม อสม. หมู่ 7หนองกระทุ่มหนองกระทุ่ม32923409.0032923408.001.0032923408.001.0032923408.001.0032923409.00
387ชมรม อสม. หมู่ 8หนองกระทุ่มส้มป่อย543942.00543942.50-0.50543943.00-1.00543943.00-1.00543944.00-2.00
388ชมรม อสม. หมู่ 9หนองกระทุ่มนาตม14912217.0014912217.0014912217.0014912217.0014912218.00-1.00
389โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไข่น้ำหนองไข่น้ำหนองไข่น้ำพัฒนา13652.00
390ชมรมออกกำลงกายบ้านหนองไข่น้ำพัฒนาหนองไข่น้ำหนองไข่น้ำพัฒนา38022800.0038022750.0050.0038022750.0050.0038022730.0070.0038022710.0090.0038022700.00100.0038022650.00150.0038022650.00150.0038022630.00170.00
391ชมรมออกกำลังกายบ้านสนวนหนองไข่น้ำหนองไข่น้ำพัฒนา34520700.0034520700.0034520700.0034520690.0010.0034520670.0030.0034520665.0035.0034520600.00100.0034520580.00120.0034520560.00140.00
392ชมรมออกกำลังกายบ้านโกรกหนองไข่น้ำหนองไข่น้ำพัฒนา39623760.0039623700.0060.0039623700.0060.0039623690.0070.0039623670.0090.0039623650.00110.0039623600.00160.0039623580.00180.0039623560.00200.00
393ชมรมเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำหนองไข่น้ำหนองไข่น้ำพัฒนา301944.00301944.00301940.004.00301900.0044.00301880.0064.00301875.0069.00301870.0074.00301850.0094.00301840.00104.00
394ชมรมออกกำลังกายบ้านบึงรีหนองไข่น้ำบึงรี28216920.0028216900.0020.0028216880.0040.0028216870.0050.0028216850.0070.0028216840.0080.0028216800.00120.0028216780.00140.0028216780.00140.00
395ชมรมออกกำลังกายคอหนองบัวหนองไข่น้ำคอหนองบัว44026400.0044026400.0044026400.0044026380.0020.0044026370.0030.0044026365.0035.0044026300.00100.0044026250.00150.0044026200.00200.00
396ชมรมออกกำลังกายบ้านโกรกพัฒนาหนองไข่น้ำโกรกพัฒนา30618360.0030618360.0030618340.0020.0030618320.0040.0030618300.0060.0030618280.0080.0030618200.00160.0030618180.00180.0030618160.00200.00
397ชมรมออกกำลังกายบ้านหนองไข่น้ำหนองไข่น้ำหนองไข่น้ำ40624360.0040624320.0040.0040624300.0060.0040624290.0070.0040624270.0090.0040624265.0095.0040624200.00160.0040624180.00180.0040624160.00200.00
398ชมรมออกกำลังกายบ้านกระโดนหนองไข่น้ำกระโดน20613390.0020613320.0070.0020613300.0090.0020813300.0090.0020813280.00110.0020813275.00115.0020813200.00190.0020813180.00210.0020813160.00230.00
399แผนกส่งเสริมสุขาภาพและเวชกรรมป้องกัน รพ.ค่ายสุรนารีหนองไผ่ล้อมซ.วีระโยธา522838.00271699.701138.30271691.301146.70271683.901154.10271682.501155.50271673.701164.30271666.601171.40271652.101185.90271651.301186.70271649.801188.20271649.801188.20271648.001190.00
400นางสาวนงคราญ ปรีจำรัสหนองไผ่ล้อมซ.วีระโยธา173.00
401สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมาหนองไผ่ล้อมซ.วีระโยธา13893.00
402สพร.(รพ.ค่ายสุรนารี)หนองไผ่ล้อมซ.วีระโยธา10638.0010632.605.4010632.006.0010631.406.6010631.206.80
403กองสูตินารีเวชกรรม (รพ.ค่ายสุรนารี)หนองไผ่ล้อมซ.วีระโยธา5329.00
404แผนกตรวจสุขภาพ (รพ.ค่ายสุรนารี)หนองไผ่ล้อมซ.วีระโยธา5319.005320.00-1.005320.00-1.004256.0063.004260.5058.50
405หอผู้ป่วยพิเศษ 7 หนองไผ่ล้อมซ.วีระโยธา7502.00
406โรงประกอบเลี้ยง (รพ.ค่ายสุรนารี)หนองไผ่ล้อมซ.วีระโยธา291830.70291830.70291830.70291891.00-60.30291898.00-67.30291906.00-75.30291902.00-71.30291893.00-62.30291886.00-55.30291802.0028.70281800.0030.70281800.0030.70281806.0024.70
407แผนกงบประมาณ กอ.รพ.ค่ายสุรนารี (รพ.ค่ายสุรนารี)หนองไผ่ล้อมซ.วีระโยธา6353.006351.901.106351.701.306349.403.606348.304.706347.405.606348.005.00
408ห้องตรวจโรคศัยลกรรม(รพ.ค่ายสุรนารี)หนองไผ่ล้อมซ.วีระโยธา10670.00
409บก.กองศัลยกรรม(รพ.ค่ายสุรนารี)หนองไผ่ล้อมซ.วีระโยธา5311.00
410แผนกเก็บเงินรายได้หนองไผ่ล้อมซ.วีระโยธา13794.0013795.00-1.0013794.0013794.0013793.001.0013792.002.0013792.002.00
411แผนกธุรการและกำลังพล (รพ.ค่ายสุรนารี)หนองไผ่ล้อมซ.วีระโยธา151609.50151609.50
412กองทันตกรรม (รพ.ค่ายสุรนารีหนองไผ่ล้อมซ.วีระโยธา5339.00
413แผนกการเงิน รพ.ค่ายสุรนารีหนองไผ่ล้อมซ.วีระโยธา191184.00191182.002.00191180.004.00191179.005.00191147.0037.00181095.5088.50191140.0044.00181090.0094.00171023.00161.00
414กองพยาธิวิทยา(รพ.ค่ายสุรนารี)หนองไผ่ล้อมซ.วีระโยธา281920.00281920.00
415กองพยาธิวิทยา(รพ.ค่ายสุรนารี)หนองไผ่ล้อมซ.วีระโยธา281920.00
416แผนกเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล/โรงพยาาลค่ายสุรนารีหนองไผ่ล้อมซ.วีระโยธา14860.0014869.00-9.0014865.00-5.0014863.40-3.4014862.50-2.5014866.50-6.50
417502(รพ.ค่ายสุรนารี)หนองไผ่ล้อมซ.วีระโยธา11724.4011724.4011716.607.80
418303 โรงพยาบาลค่ายสุรนารีหนองไผ่ล้อมซ.วีระโยธา178.00
419พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2หนองไผ่ล้อมซ.วีระโยธา644730.00644720.0010.00644712.0018.00644706.0024.00644700.0030.00644685.0045.00
420Ward 102 (รพ.ค่ายสุรนารี)หนองไผ่ล้อมซ.วีระโยธา231369.00
421พัน.สร.22 บชร.2หนองไผ่ล้อมซ.วีระโยธา725523.00725622.00-99.00
422หอผู้ป่วย403(รพ.ค่ายสุรนารี)หนองไผ่ล้อมซ.วีระโยธา4337.004335.002.004332.005.004330.007.004327.0010.004325.0012.004324.0013.004322.0015.004322.0015.004322.0015.004320.0017.004317.0020.004315.5021.50
423กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 3หนองไผ่ล้อมซ.วีระโยธา13210264.00
424แหล่งรวมรถ(รพ.ค่ายสุรนารี)หนองไผ่ล้อมซ.วีระโยธา4183.004183.004183.004180.003.004180.003.004178.005.004177.006.004176.007.004176.007.004175.008.004175.008.00
425OPDPED รพ.ค่ายสุรนารีหนองไผ่ล้อมซ.วีระโยธา6407.606407.200.406406.001.606407.000.606409.60-2.006412.20-4.606411.30-3.706409.80-2.206410.80-3.206480.00-72.406352.9054.70
426กองทัพน้อยที่ 2หนองไผ่ล้อมซ.วีระโยธา1005000.00
427ศูนย์กรรมวิธีข้อมูล รพ.ค่ายสุรนารีหนองไผ่ล้อมซ.วีระโยธา9647.009647.009646.500.509644.003.008564.0083.009622.0025.009618.0029.009619.0028.009618.0029.00
428กองการพยาบาล รพ.ค่ายสุรนารีหนองไผ่ล้อมซ.วีระโยธา2125.502125.50
429เเผนกรังสีกรรม หนองไผ่ล้อมซ.วีระโยธา11778.5011778.5012833.00-54.5012833.00-54.5012833.00-54.5012836.00-57.5012826.00-47.5012826.00-47.50
430เวชกรรมฉุกเฉินหนองไผ่ล้อมซ.วีระโยธา362051.10362044.406.70362137.00-85.90362017.3033.80
431ห้องตรวจโรคสูตินรีเวชกรรม รพ.ค่ายสุรนารีหนองไผ่ล้อมซ.วีระโยธา10574.9010574.9010572.402.5010572.402.5010567.607.3010574.400.5010574.400.5010574.400.5010574.400.5010570.404.5010574.9010574.9010574.90
432เวชระเบียน(รพ.ค่ายสุรนารี)หนองไผ่ล้อมซ.วีระโยธา131026.50
433รพ.ค่ายสุรนารีหนองไผ่ล้อมซ.วีระโยธา183.00183.00
434รพ.ค่ายสุรนารีหนองไผ่ล้อมซ.วีระโยธา153.00153.00
435รพ.ค่ายสุรนารีหนองไผ่ล้อมซ.วีระโยธา158.00158.00
436รพ.ค่ายสุรนารีหนองไผ่ล้อมซ.วีระโยธา171.00171.00
437รพ.ค่ายสุรานรีหนองไผ่ล้อมซ.วีระโยธา173.00173.00
438รพ.ค่ายสุรนารีหนองไผ่ล้อมซ.วีระโยธา152.00153.00-1.00
439รพ.ค่ายสุรนารีหนองไผ่ล้อมซ.วีระโยธา167.00167.00
440รพ.ค่ายสุรนารีหนองไผ่ล้อมซ.วีระโยธา187.00187.00
441รพ.ค่ายสุรนารีหนองไผ่ล้อมซ.วีระโยธา145.00145.00
442รพ.ค่ายสุรนารีหนองไผ่ล้อมซ.วีระโยธา158.00160.00-2.00
443รพ.คา่ยสุรนารีหนองไผ่ล้อมซ.วีระโยธา159.00159.00
444รพ.ค่ายสุรนารีหนองไผ่ล้อมซ.วีระโยธา173.00171.002.00
445รพ.ค่ายสุรนารีหนองไผ่ล้อมซ.วีระโยธา168.00167.001.00
446รพ.ค่ายสุรนารีหนองไผ่ล้อมซ.วีระโยธา161.00161.50-0.50
447รพ.ค่ายสุรนารี หนองไผ่ล้อมซ.วีระโยธา180.00180.00
448รพ.ค่ายสุรนารีหนองไผ่ล้อมซ.วีระโยธา198.00198.00
449ร.ต.ศุุภวัฒน์ วงศ์อิทธิอรุณหนองไผ่ล้อมซ.วีระโยธา167.00166.001.00
450รพ.ค่ายสุรนารีหนองไผ่ล้อมซ.วีระโยธา165.00165.00
451รพ.ค่ายสุรนารีหนองไผ่ล้อมซ.วีระโยธา146.50146.000.50
452รพ.ค่ายสุรนารีหนองไผ่ล้อมซ.วีระโยธา145.00145.00
453รพ.ค่ายสุรนารีหนองไผ่ล้อมซ.วีระโยธา178.00178.00
454รพ.ค่ายสุรนารีหนองไผ่ล้อมซ.วีระโยธา185.00183.002.00
455ฝ่ายสาธารณูปโภค (รพ.ค่ายสุรนารี)หนองไผ่ล้อมซ.วีระโยธา241625.50241621.504.00
456ส.พัน.๒๒ (ทภ.2)หนองไผ่ล้อมซ.วีระโยธา775937.00775932.005.00775912.7524.25775893.5043.50775874.2562.75775855.0082.00775840.0097.00775820.00117.00
457กองพันส่งกำลังและบริการที่22 กองบัญชาการช่วยรบที่2หนองไผ่ล้อมซ.วีระโยธา16812228.00
458หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 302 (รพ.ค่ายสุรนารี)หนองไผ่ล้อมซ.วีระโยธา9716.609709.107.50
459กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 103 ( กองทัพภาคที่ 2 )หนองไผ่ล้อมซ.วีระโยธา473534.00473523.0011.00
460หอผู้ป่วย 51 (รพ.ค่ายสุรนารี)หนองไผ่ล้อมซ.วีระโยธา5320.005315.005.005312.008.005310.0010.004308.0012.004307.0013.004306.0014.004305.0015.00
461เวชศาสตร์ฟื้นฟู(รพ.ค่ายสุรนารี)หนองไผ่ล้อมซ.วีระโยธา5400.00
462ห้องตรวจพิเศษ รพ.ค่ายสุรนารีหนองไผ่ล้อมซ.วีระโยธา8470.008469.001.008467.902.108467.702.308467.702.308466.703.308464.905.108464.905.108463.906.108463.906.108463.007.00
463กองร้อยพลเสนารักษ์ (รพ.ค่ายสุรนารี)หนองไผ่ล้อมซ.วีระโยธา5425.00
464โรงพยาบาลกองบิน กองบิน1หนองไผ่ล้อมซ.วีระโยธา178.00177.800.20177.500.50177.001.00175.003.00174.004.00172.006.00
465หน่วยจ่ายกลาง(รพ.ค่ายสุรนารี)หนองไผ่ล้อมซ.วีระโยธา161041.00161040.001.00
466ICU(รพ.ค่่ายสุรนารี)หนองไผ่ล้อมซ.วีระโยธา10.009651.50-651.50
467หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิงหนองไผ่ล้อมซ.วีระโยธา166.00
468กองร้อยลาดตระเวนระยะไกลที่ 3 (ทภ.2)หนองไผ่ล้อมซ.วีระโยธา521340.00521330.0010.00521328.0012.00
469OPD GP รพ.ค่ายสุรนารีหนองไผ่ล้อมซ.วีระโยธา8584.008579.005.008583.001.008581.003.008578.805.208587.50-3.508586.00-2.008586.00-2.008590.00-6.008588.00-4.007510.0074.007507.0077.00
470หอผู้ป่วย52 ( รพ ค่ายสุรนารีหนองไผ่ล้อมซ.วีระโยธา2135.00
471พัน.สพ.กระสุน ๒๒ บชร.๒(บชร.๒)หนองไผ่ล้อมซ.วีระโยธา654947.00654937.0010.00654925.0022.00654915.0032.00654910.0037.00654902.0045.00
472กองพันทหารเสนารักษ์ที่22 บชร.2หนองไผ่ล้อมซ.วีระโยธา100.00
473กองพันซ่อมบำรุงที่ ๒๒ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒หนองไผ่ล้อมซ.วีระโยธา725575.00725575.00725575.00725575.00725575.00725575.00725650.60-75.60725625.10-50.10
474พัน.ร.มทบ.21 (ทภ.2)หนองไผ่ล้อมซ.วีระโยธา251891.00251845.0046.00251825.0066.00
475มทบ.๒๑หนองไผ่ล้อมซ.วีระโยธา232142.00232142.00232270.60-128.60232260.40-118.40232238.70-96.70
476พัน.สบร.22 บชร.2 (ค่ายสุรนารี)หนองไผ่ล้อมซ.วีระโยธา483620.00483617.003.00483614.006.00483612.008.00483610.0010.00483607.0013.00483595.7724.23483587.0033.00
477กองพลทหารราบที่ 3หนองไผ่ล้อมซ.วีระโยธา212003.00
478ส.พัน.3 (ทภ.๒)หนองไผ่ล้อมซ.วีระโยธา322425.50322425.50322360.5065.00322352.0073.50322342.0083.50322340.0085.50
479กองบัญชาการช่วยรบที่2หนองไผ่ล้อมซ.วีระโยธา181558.00181558.00181542.0016.00
480พัน.สร.22 บชร.2 ( ทภ.2)หนองไผ่ล้อมซ.วีระโยธา10915.0010915.00
481พัน.ขส.22 บชร.2 (ทภ.2)หนองไผ่ล้อมซ.วีระโยธา310.00
482ร.3 พัน.2 (ทภ.2)หนองไผ่ล้อมซ.วีระโยธา20414615.0020414615.00
483ช.พัน.๓ (ทภ.๒)หนองไผ่ล้อมซ.วีระโยธา483939.00483939.00483935.004.00483914.0025.00483911.0028.00
484กรมทหารปืนใหญ่ที่ 3หนองไผ่ล้อมซ.วีระโยธา674110.00674110.00674100.0010.00674090.0020.00674080.0030.00674075.0035.00
อำเภอครบุรี
485รพ.สต.ซับก้านเหลืองแชะแชะ762.00
486อสม.ตำบลแชะแชะแชะ17710788.5017610787.501.0017510804.50-16.0017510784.504.0017510780.508.0017610906.50-118.0017610867.00-78.5017710901.00-112.5017710928.00-139.5017610859.00-70.5017510755.3033.2017510765.3023.2017410754.0034.50
487นายธีรเดช ภักดิ์กระโทกแชะแชะ10.00
488สำนักงานสาธารณสุขอำเภอครบุรีแชะแชะ8555.008552.402.608552.003.008551.703.308551.503.508551.303.708551.004.008550.504.508550.404.608550.005.008550.005.008550.005.008550.005.00
489โรงพยาบาลครบุรีแชะแชะ27916466.6028016563.50-96.9028016580.30-113.7027516261.10205.5027616293.20173.4027616302.40164.2027616445.6021.0028016446.7019.9027015984.20482.4026715849.60617.0026615816.30650.3026415700.70765.9026615796.75669.85
490ประชาชนัท่วไปตำบลเฉลียงเฉลียงเฉลียงใหญ่39623548.5039623230.50318.0039623152.00396.5039623106.50442.0039623059.50489.0039622828.50720.0039622762.00786.5039622708.00840.5039622689.50859.0039622657.00891.5039622636.00912.50
491โรงพยาบาลส่งเสริมสุขตำบลตลิ่งชันเฉลียงหนองหว้า60.00
492รพ.สต.เฉลียงเฉลียงเฉลียงโคก11698.0011696.501.5011697.500.5011697.500.5011704.50-6.5011708.00-10.0011703.00-5.0011702.00-4.0011701.00-3.0011700.00-2.0011702.00-4.00
493องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียงเฉลียงเฉลียงโคก392441.00
494โรงเรียนเฉลียงพิทยาคมเฉลียงเฉลียงโคก311912.00311907.005.00311907.005.00
495อสม_หมู่1ไทรโยง_ตำบลครบุรีครบุรีไทรโยง342070.00342088.00-18.00342072.00-2.00342070.00342075.00-5.00342076.00-6.00342078.00-8.00342078.00-8.00342079.00-9.00342080.00-10.00342076.00-6.00342074.00-4.00342072.00-2.00
496อสมหมู่ 2 ตำบลครบุรีครบุรีไชยวาล191193.00191192.001.00191194.00-1.00191196.00-3.00191198.00-5.00191196.00-3.00191193.00191192.001.00191195.00-2.00191198.00-5.00191120.0073.00191197.00-4.00191194.00-1.00
497อสมหมู่2 ไชยวาล ตำบลครบุรีครบุรีไชยวาล191193.00191190.003.00
498โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนแสนสุขครบุรีดอนแสนสุข10578.0010575.003.0010577.001.0010575.003.0010567.0011.009576.002.009576.002.009575.003.009575.003.009574.004.009576.002.009578.009580.00-2.00
499อสม.ตำบลครบุรีครบุรีดอนแสนสุข1207379.00
500อสมหมู่3ตำบลครบุรีครบุรีดอนแสนสุข221310.00221309.001.00221315.00-5.00221317.00-7.00221315.00-5.00221329.00-19.00221328.00-18.00221320.00-10.00221318.00-8.00221315.00-5.00221322.00-12.00221325.00-15.00221319.00-9.00
501อสมหมู่4ตำบลครุบรีครบุรีโกรกสำโรง9569.009571.00-2.009573.00-4.009575.00-6.009578.00-9.009574.00-5.009572.00-3.009570.00-1.009568.001.009565.004.009565.004.009563.006.009560.009.00
502ชมรมอสม.บ้านหนองต้อครบุรีหนองต้อ10656.0010656.0010655.001.0010654.002.0010650.006.0010644.0012.0010644.0012.0010634.0022.0010634.0022.0010634.0022.0010630.0026.0010129.00527.00
503สารวัตรกำนันตำบลครบุรีครบุรีหนองต้อ2129.002129.002120.009.002120.009.002120.009.002120.009.002120.009.002121.008.002121.008.002121.008.002120.009.002120.009.00
504อสมหมู่6ตำบลครบุรีครบุรีเหมืองตะโก6304.006304.006303.001.006303.001.006303.001.006303.001.006303.001.006303.001.006304.006305.00-1.006306.00-2.006305.00-1.006302.002.00
505อสมหมู่7หนองใหญ่ครบุรีหนองใหญ่9613.009613.009614.00-1.009615.00-2.009612.001.009611.002.009610.003.009611.002.009610.003.009610.003.009610.003.009610.003.009612.001.00
506ชมรมอสม.บ้านใหญ่ครบุรีใหญ่13743.0013743.0013740.003.0013735.008.0013730.0013.0013730.0013.0013730.0013.0013730.0013.0013730.0013.0013730.0013.0013730.0013.0013720.0023.00
507โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคมครบุรีใหญ่1568644.00
508ชมรมอสม.บ้านดอนกระชายครบุรีดอนกระชาย7429.00
509ชมรมอสม.บ้านดอนกระชายครบุรีดอนกระชาย7429.007429.007425.004.007420.009.007415.0014.007414.0015.007414.0015.007414.0015.007414.0015.007414.0015.007410.0019.007410.0019.00
510อสมหมู่10ตำบลครบุรีครบุรีหนองใหญ่พัฒนา7441.007441.007439.002.007439.002.007439.002.007437.004.007437.004.007437.004.007438.003.007437.004.007436.005.007436.005.007436.005.00
511ชมรมอสม.บ้านหนองปรือครบุรีหนองปรือ15970.00
512รพ.สต.บ้านใหญ่ครบุรีหนองปรือ6360.006356.004.006350.0010.006350.0010.006345.0015.006345.0015.006345.0015.006345.0015.006360.006360.006362.00-2.006362.00-2.00
513ชมรมอสม.บ้านหนองปรือครบุรีหนองปรือ151006.00151006.00151000.006.00151000.006.0015995.0011.0015995.0011.00151006.00151000.006.00151000.006.00151000.006.00151000.006.0015990.0016.00
514กลุ่มเสี่ยงน้ำหนักเกินครบุรีหนองปรือ43628067.0043628067.0043628060.007.0043628050.0017.0043628040.0027.0043528000.0067.0043528000.0067.0043528000.0067.0043528000.0067.0043528000.0067.0043528000.0067.0043527950.00117.00
515กลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนครบุรีหนองปรือ1038009.001038009.001038000.009.001037980.0029.001037975.0034.001037975.0034.001037975.0034.001037970.0039.001037970.0039.001037970.0039.001027960.0049.001007900.00109.00
516ชุมชนบ้านใหญ่ครบุรีหนองปรือ52027999.0052027999.0052027990.009.0052027950.0049.0051927945.0054.0051927930.0069.0051927999.0051927999.0051927999.0051927999.0052027900.0099.0052027900.0099.00
517ชมรมอสม.บ้านใหญ่ริมคลองครบุรีใหญ่ริมคลอง13758.0014758.0014755.003.0014750.008.0014745.0013.0014745.0013.0014745.0013.0014744.0014.0014744.0014.0014744.0014.0014867.00-109.00
518ชมรมผญ.บ้านม.12 ต.ครบุรีครบุรีใหญ่ริมคลอง5331.00
519อสมหมู่13 ตำบลครบุรีครบุรีหนองกาด10647.0010645.002.0010644.003.0010644.003.0010644.003.0010642.005.0010643.004.0010642.005.0010643.004.0010643.004.0010643.004.0010643.004.0010641.006.00
520อสม หมู่ 14 ตำบลครบุรีครบุรีใหม่ริมมูล4231.004230.001.004231.004231.004230.001.004230.001.004230.001.004230.001.004230.001.004230.001.004228.003.004229.002.004229.002.00
521รพ.สต.โคกกระชายโคกกระชายโคกกระชาย9609.009607.002.009607.002.009609.009608.001.009608.001.009608.001.009608.001.009608.001.009608.001.009608.001.009608.001.00
522องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระชายโคกกระชายโคกกระชาย352263.00
523ชมรม อสม.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโบสถ์โคกกระชายหนองโบสถ์512856.00512855.001.00512849.007.00
524โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบกราดโคกกระชายมาบกราด866230.00
525โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบกราดโคกกระชายมาบกราด7420.007419.001.007417.003.007417.003.007415.005.007416.004.007415.005.007413.007.007413.007.007401.0019.007397.0023.007395.0025.007390.0030.00
526ชมรม อสม.รพ.สต.มาบกราดโคกกระชายมาบกราด684355.00674353.002.00
527บ้านมาบกราด หมู่5โคกกระชายมาบกราด30218724.0030218725.00-1.0030218723.001.0030218720.004.0030218715.009.0030218710.0014.0030218705.0019.0030218707.0017.0030218705.0019.0030218685.0039.0030218674.0050.0030218666.0058.0030218600.00124.00
528โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโบสถ์โคกกระชายหนองโบสถ์8441.008438.003.008437.004.00
529ชมรมอสม.รพ.สต.โคกกระชายโคกกระชายโนนกุ่ม1488867.001488867.001488860.007.001488860.007.001488858.009.001488857.0010.001488855.0012.001488855.0012.001488855.0012.001488855.0012.001488855.0012.001488855.0012.00
530บ้านมาบกราดหมู่ที่ 14โคกกระชายมาบกราด19012160.0019012157.003.0019012150.0010.0019012144.0016.0019012140.0020.0019012138.0022.0019012141.0019.0019012135.0025.0019012130.0030.0019012120.0040.0019012115.0045.0019012110.0050.0019012100.0060.00
531บ้านใหม่ชัยมงคล หมู่15โคกกระชายใหม่ชัยมงคล22514625.0022514623.002.0022514620.005.0022514619.006.0022514615.0010.0022514617.008.0022514614.0011.0022514600.0025.0022514590.0035.0022514575.0050.0022514570.0055.0022514560.0065.0022514500.00125.00
532บ้านมาบกราด หมู่ 17โคกกระชายมาบกราด34022100.0034022095.005.0034022090.0010.0034022088.0012.0034022085.0015.0034022080.0020.0034022075.0025.0034022064.0036.0034022050.0050.0034022040.0060.0034022032.0068.0034022001.0099.0034021900.00200.00
533ฝ่ายปกครองตำบลโคกกระชายโคกกระชายโคกกระชาย865276.00865276.00865274.002.00865274.002.00865272.004.00865272.004.00865271.005.00865270.006.00865270.006.00865270.006.00865270.006.00865270.006.00
534บ้านมาบกราด หมู่ที่ 22โคกกระชายมาบกราดพัฒนา31020150.0031020144.006.0031020140.0010.0031020142.008.0031020140.0010.0031020138.0012.0031020135.0015.0031020131.0019.0031020122.0028.0031020115.0035.0031020105.0045.0031020095.0055.0031020050.00100.00
535บ้านมาบกราด ม.23โคกกระชายมาบกราด28017920.0028017910.0010.0028017909.0011.0028017905.0015.0028017900.0020.0028017890.0030.0028017884.0036.0028017880.0040.0028017870.0050.0028017861.0059.0028017852.0068.0028017845.0075.0028017800.00120.00
536โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจระเข้หินจระเข้หินจระเข้หิน11649.0011648.001.0011646.003.0011645.004.00
537ชมรม อสม.รพ.สต.จระเข้หินจระเข้หินจระเข้หิน20912704.0020912679.0025.0020912669.0035.0020912630.0074.0020912600.00104.0020812589.00115.0020812578.00126.0020812568.00136.0020812565.00139.0020812560.00144.0020812545.00159.0020812540.00164.0020812535.00169.00
538ประชาชนบ้านจระเข้หิน หมู๋ที่ 1 จระเข้หินจระเข้หิน52830629.7052830620.009.7052830615.0014.7052830600.0029.7052830582.0047.7052830569.0060.7052830558.0071.7052830550.0079.7052830545.0084.7052830540.0089.7052830530.0099.7052830515.00114.7052830510.00119.70
539ประชาชนบ้านจระเข้หิน หมู่ที่ 2จระเข้หินจระเข้หิน30517679.7030517670.009.7030517665.0014.7030517635.0044.7030517600.0079.7030517585.0094.7030517565.00114.7030517560.00119.7030517558.00121.7030517555.00124.7030517500.00179.7030517495.00184.7030517490.00189.70
540ประชาชนบ้านจระเข้หิน หมู่ที่ 3 จระเข้หินจระเข้หิน21812683.5021812673.0010.5021812660.0023.5021812648.0035.5021812628.0055.5021812608.0075.5021812600.0083.5021812590.0093.5021812587.0096.5021812585.0098.5021812580.00103.5021812576.00107.5021812570.00113.50
541ประชาชนบ้านไผ่ หมู่ที่ 4 จระเข้หินไผ่19611151.5019611139.0012.5019611105.0046.5019611100.0051.5019611087.0064.5019611065.0086.5019611055.0096.5019611045.00106.5019611043.00108.5019611040.00111.5019611030.00121.5019611026.00125.5019611000.00151.50
542โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลิ่งชันจระเข้หินตลิ่งชัน655.00
543โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลิ่งชันจระเข้หินตลิ่งชัน650.00
544โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลิ่งชันจระเข้หินตลิ่งชัน657.00
545โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลิ่งชันจระเข้หินตลิ่งชัน60.00
546โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลิ่งชันจระเข้หินตลิ่งชัน6369.00