แบบฟอร์ใบสม้ครเข้าร่วมโครงการ
โครงการ 'ลดน้ำหนัก สร้างสุข บุคลากร'
ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน ยืนยันรหัสผ่าน
1 ชื่อนามสกุล
2 ที่อยู่
อำเภอ   ตำบล   หมู่บ้าน


3 ประเภทสมาชิก
4 น้ำหนัก(กก.)
ส่วนสูง(ซม.)
รอบเอว(ซม.)
BMI
  
5 เป้าหมายที่ต้องการลดน้ำหนัก (กก.)
ชื่อ หน.หน่วยงาน
ตำแหน่ง
เบอร์มือถือ
ชื่อ Buddy
เบอร์มือถือ
E-mail
ID Line
 
 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 255 ม.11 ต.โคกกรวด อ.เมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280 044465011-4