อำเภอ   
โครงการ 'ลดเค็ม ลดหวาน ลดล้านกิโล หลานย่าโม ทำความดีถวายพ่อของแผ่นดิน'
จังหวัดนครราชสีมา
ที่ วันที่สมัคร ชื่อหน่วยงาน/บุคคล ที่อยู่ หมู่บ้าน/ชุมชน ตำบล ประเภทสมาชิก จำนวนสมาชิก นน.ก่อนเข้าร่วมโครงการ นน.ที่ต้องการลด ชื่อ หน.หน่วยงาน/บุคคล ตำแหน่ง เบอร์มือถือ ชื่อผู้ประสานงาน เบอร์มือถือ E-mail ID Line
อำเภอเมืองนครราชสีมา
12017-03-02ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (โพธิ์กลาง)695 ถ.โพธิ์กลาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000ชุมชนประสพสุขในเมืองภาครัฐ201249.0040นางสุพาภรณ์ กลั่นวารีรก.ในตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (โพธิ์กลาง)0812828991นางสุพาภรณ์ กลั่นวารี0812828991้hongnuad@hotmail.com
22017-02-01ประชาชนและเจ้าหน้าที่ศูนย์แพทย์เมือง 2 วัดป่าสาลวันศูนย์แพทย์เมือง 2 วัดป่าสาลวันชุมชนหนองแก้ช้างในเมืองบุคคลทั่วไป44931391.50898วรัญญา ดรดีพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ044275811ไมวดี อื้อศรีวงศ์0859295484
32016-12-23นางประทวน คำลาย123 หมู่11ชุมชนหนองไผ่ล้อมในเมืองบุคคลทั่วไป160.002นางประทวน คำลายนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ0898469301นางประทวน คำลาย0898469301
42017-01-19Lrrp3 (ทภ.2)ต.หนองไผ่ล้อม อ.เมือง จ.นครราชสีมาชุมชนหนองไผ่ล้อมในเมืองภาครัฐ527859.40104ร.อ.ภานุวัฒน์ ชัยสุระรอง ผบ.ร้อย.ลว.ไกล ๓09029026637ส.อ.สมพร เติมสันเทียะ0870919091lrrp_273@hotmail.comarmy_1727
52017-02-25หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิงboq 1 ห้องที่4ชุมชนหนองไผ่ล้อมในเมืองภาครัฐ168.002พ.ต.หญิงรชาดา ธรรมจิรเดชหัวหน้าอายุรกรรมหญิง0898465368นางสาวอัจฉราพรรณ0935061778
62017-02-25หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง211 รพ.ค่ายสุรนารี ชุมชนหนองไผ่ล้อมในเมืองภาครัฐ197.002พ.ต.หญิงรชาดา ธรรมจิรเดช หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง0898465368นางสาวอัจฉราพรรณ0935061778
72017-02-25หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง1410/1 ชุมชนหนองไผ่ล้อมในเมืองภาครัฐ169.002พ.ต.หญิงรชาดา ธรรมจิรเดชหัวหน้าหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง0898465368นางสาวอัจฉราพรรณ0935061778
82017-02-25หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิงฺิboq 1ชุมชนหนองไผ่ล้อมในเมืองภาครัฐ171.002พ.ต.หญิงรชาดา ธรรมจิรเดชหัวหน้าหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง0898465368นางสาวอัจฉราพรรณ0935061778
92017-06-28กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๓214ชุมชนหนองไผ่ล้อมในเมืองภาครัฐ181541.0036พ.ท.ปฏิภาณ พนาพิศาลผบ.ป.๓ พัน.๓0883781010ร.อ.สุดทนง พระสุพรรณ์0879668296
102016-12-14โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์86ชุมชนหลังวัดสามัคคีในเมืองภาครัฐ1009264.00200พญ.สุวรรณี เรืองเดชผู้อำนวยการ094-5295871นางจิรัฐิติกาล ดวงสา094-5295871mameawd@yahoo.com094-5295871
112017-01-10ส.ท.สมภพ วังอินต๊ะ (กกพ.ทภ.2)151/47 ชุมชนวัดหนองบัวรองในเมืองภาครัฐ194.002ส.ท.สมภพ วังอินต๊ะช่วยราชการ กกพ.ทภ.20897564160ส.ท.สมภพ วังอินต๊ะ0897564160zkathod
122016-12-14โรงพยาบาลโคราชเมโมเรียล398 ถนนสุรนารีชุมชนบ้านรุ่งเรือง-บุญเรืองในเมืองอื่น ๆ1388104.00276นางมณีฑิภาศ์ อาตมียะนันท์ผู้จัดการ OPC044263777นายสันติ ชิณพันธ์0848239306khonkorat2009@gmail.comrasi2532
132016-12-23กัญญา มโนเสงี่ยม2102 - 2104ชุมชนเดชอุดมสามัคคีในเมืองบุคคลทั่วไป176.002กัญญา มโนเสงี่ยมพนักงานการตลาด 60840369924กัญญา มโนเสงี่ยม0840369924
142016-12-08ศูนย์ทันตสุขภาพชุมชนวัดบูรพ์ถนนจอมพล ชุมชนวัดบูรพ์ในเมืองภาครัฐ7450.0014ไพศาล วิไลจิตเลิศทันตแพทย์0812663956กาญจนา พัชรวาสนันท์0988163354
152017-02-09ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง 2 วัดป่าสาลวันศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง 2 วัดป่าสาลวันชุมชนพานิชเจริญในเมืองบุคคลทั่วไป44931391.50898นางวรัญญา ดรดีพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ0981051226นางไมวดี อื้อศรีวงศ์0859295484
162017-01-12ศูนย์บริการสาธารณสุข ๓ (สวนพริกไทย)2516/1ชุมชนสวนพริกไทยในเมืองภาครัฐ11659.5022นางนันทนา วรรณโกพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ0815474220นายสุริยัน จันทร0896163424totohot1983@hotmail.comtotohot2526
172016-12-26บริษัทพีพีโมบาย114/71ชุมชนหลังวัดโพธิ์ในเมืองภาคเอกชน10650.0020ศุภมาตรที่ปรึกษาบริษัท0969246635ไพวัลย์พิทักษา0969246635
182017-01-16เรือนจำกลางนครราชสีมา182 ถ.สรรพสิทธิ์ ชุมชนประตูไชยณรงค์-เรืนจำในเมืองภาครัฐ1085.0020นายภักดี ตั้งธรรมผู้บัญชาการเรือนจำนครราชสีมา044-242119นางสาวศศิพร ชินภา0981036797
192017-01-04นางนิพาดา อุปัชฌาย์771/78 ชุมชนสุรนารายณ์พัฒนา(ปภ.)ในเมืองบุคคลทั่วไป158.002นางนิพาดา อุปัชฌาย์ผู้อำนวยการ0819664394นางนิพาดา อุปัชฌาย์0819664394
202017-01-31สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา278 ถนนช้างเผือกชุมชน 30 กันยาพัฒนาในเมืองภาครัฐ292023.0058นางสาวอรนุชา มงคลรัตนชาติผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา0892809848นางสาวอนัศยา ปาฐกานนท์0874472101banratchasima@hotmail.com
212016-12-20รพ.โคราชเมโมเรียล398 ถนนสุรนารีชุมชนอัมพวันพัฒนาในเมืองภาคเอกชน10519.0020นายสันติ ชิณพันธ์หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและป้องกันโรค0848239306นางบุษดี วิริยาภิรมย์0895733997khonkorat2009@gmail.com0895733997
222017-05-15สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมาสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมาชุมชนอัมพวันพัฒนาในเมืองภาครัฐ774235.00154นายไพโรจน์ พุทธิวิศิษฏ์ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา0614203842นางสาววศินี บูรณะกุล0862470626wisny_20@hotmail.comwisny20
232017-01-12Kittipong Namyai254/2 ถ สืบศิริ ซอย3/34ชุมชนวัดป่าสาละวันในเมืองบุคคลทั่วไป173.002รพ ค่ายสุรนารีรพ ค่ายสุรนารี044234336รพ ค่ายสุรนารี0818766558
242017-05-15ป.๓ พัน.๓ป.๓ พัน.๓ชุมชนบ้านพักทหารหนองไผ่ล้อมในเมืองภาครัฐ178.002พ.ท.ปฏิภาณ พนาพิศาลผบ.ป.๓ พัน.๓0883781010ร.อ.ณรงค์ฤทธิ์ กาใจ0879668296
252016-12-21สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา364 ถนนสืบศิริ ชุมชนชลประทานในเมืองภาครัฐ493197.7098นายอิทธิ คงวีระวัฒน์จัดหางานจังหวัดนครราชสีมา090-5195492นางสาวนันทิยา วรธงไชย085-5240539aor_nantiya1112@hotmail.comaor8328
262016-12-03สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา285/18 ซ.มิตรภาพ 15 (ปาริชาติซอย3)ชุมชนปาริชาติในเมืองภาครัฐ9687.0018นายสุเมธ อำภรณ์ผู้อำนวยการ081-7520358นางกอมาศ มาสันเทียะ095-6128352komat13tang@gmail.comkomat13tang
272016-12-09สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา285/18 ซ.มิตรภาพ 15 (ปาริชาติซอย3)ชุมชนปาริชาติในเมืองภาครัฐ10749.0020นายสุเมธ อำภรณ์ผู้อำนวยการ081-7520358นางกอมาศ มาสันเทียะ095-6126352komat13tang@gmail.comkomat13tang
282016-12-25สุผล ตติยนันทพร22/24 ม รชารมย์วิตี้ ซ มิตรภาพ15 ถ มิตรภาพชุมชนปาริชาติในเมืองบุคคลทั่วไป167.002สุผล ตติยนันทพรผอ รพพิมาย0819990793สุผล ตติยนันทพร0819990793spjntt@gmail.com
292016-12-16นายอครพงษ์ ประยงค์หอม49 ถ.ช้างเผือก ชุมชนช้างเผือกในเมืองภาครัฐ174.002โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานักวิชาการสาธารณสุข0807999750นายอครพงษ์ ประยงค์หอม0807999750night_toomeet_u@hotmail.commaiiam2375
302016-12-19โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา49 ถ.ช้างเผือกชุมชนช้างเผือกในเมืองภาครัฐ70051025.001400กลุ่มงานสุขศึกษานักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ081-2646920นายอครพงษ์ ประยงค์หอม0807999750night_toomeet_u@hotmail.commaiiam2375
312016-12-24โรงพยาบาลโคราชเมโมเรียล 398 ถนนสุรนารีชุมชนอรุณสามัคคีในเมืองภาคเอกชน13813.0026นายสันติ ชิณพันธ์หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและป้องกันฯ0848239306นายสันติ ชิณพันธ์0848239306khonkorat2009@gmail.comrasi2532
322016-12-24โรงพยาบาลโคราชเมโมเรียล398 ถนนสุรนารีชุมชนโพธิ์ทองในเมืองภาคเอกชน10622.0020นายสันติ ชิณพันธ์หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและป้องกันฯ0848239306นายสันติ ชิณพันธ์0848239306khonkorat2009@gmail.comrasi2532
332016-12-24โรงพยาบาลโคราชเมโมเรียล398 ถนนสุรนารีชุมชนโพธิ์ทองในเมืองภาคเอกชน10552.0020นายสันติ ชิณพันธ์หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและป้องกันฯ0848239306นายสันติ ชิณพันธ์0848239306khonkorat2009@gmail.comrasi2532
342016-12-24โรงพยาบาลโคราชเมโมเรียล398 ถนนสุรนารีชุมชนท่าตะโก-สวนผักในเมืองภาคเอกชน181069.0036นายสันติ ชิณพันธ์หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและป้องกันฯ0848239306นายสันติ ชิณพันธ์0848239306khonkorat2009@gmail.comrasi2532
352017-02-01นายเฉลิมชัย อินทรกำแหง182กลุ่มเรือนจำกลางนครราชสีมาในเมืองภาครัฐ187.002นายภักดี ตั้งธรรมผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครราชสีมา0981036797ศศิพร ชินภา0981036797
362017-02-01นายเกียรติศักดิ์ หัตถกิจ182กลุ่มเรือนจำกลางนครราชสีมาในเมืองภาครัฐ1120.002นายภักดี ตั้งธรรมผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครราชสีมา0981036797ศศิพร ชินภา0981036797
372017-02-01นายจงรักษ์ ชื่นโพธิ์182กลุ่มเรือนจำกลางนครราชสีมาในเมืองภาครัฐ188.002นายภักดี ตั้งธรรมผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครราชสีมา0981036797ศศิพร ชินภา0981036797
382017-02-01นายสราวุธ หมั่นดี182กลุ่มเรือนจำกลางนครราชสีมาในเมืองภาครัฐ1103.002นายภักดี ตั้งธรรมผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครราชสีมา0981036797ศศิพร ชินภา0981036797
392017-02-01นายพงษ์วิวัฒน์ จงรัก182กลุ่มเรือนจำกลางนครราชสีมาในเมืองภาครัฐ1110.002นายภักดี ตั้งธรรมผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครราชสีมา0981036797ศศิพร ชินภา0981036797
402017-02-01นายอนุพงษ์ จันทร์เทพ182กลุ่มเรือนจำกลางนครราชสีมาในเมืองภาครัฐ190.002นายภักดี ตั้งธรรมผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครราชสีมา0981036797ศศิพร ชินภา0981036797
412017-02-01นายธนกร พรประสิทธิ์182กลุ่มเรือนจำกลางนครราชสีมาในเมืองภาครัฐ196.002นายภักดี ตั้งธรรมผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครราชสีมา0981036797ศศิพร ชินภา0981036797
422016-12-09ศูนย์แพทย์ชุมชน 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาศูนย์แพทย์ชุมชน 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 340 ถ.สุรนารายณ์กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมาในเมืองภาครัฐ13744.0026นางปราณีต์ กุลกระจ่างหัวหน้าศูนย์แพทย์ชุมชน 9 (ม.ราชภัฏนครราชสีมา)0819970324นางรัตติกาล ยศสูงเนิน0815479584Rattikal9684@gmail.comtoy96844
432017-01-11คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เลขที่ 340 กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมาในเมืองภาครัฐ192.002รศ.ดร.พุฒิพงศ์ สัตยวงศ์ทิพย์คณบดี0899441513อนุสรณ์ เป๋าสูงเนิน0898484195paotwice@gmail.com
442017-02-21องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาถนนกำแหงสงครามกำแหงสงครามในเมืองภาครัฐ594330.50118ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา044-260335นางวาสนา หนูวุ่น090-2376329tangmo.mom14@gmail.comseptember2514
452016-12-08สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครราชสีมา351 จอมพลในเมืองภาครัฐ322057.0064นายณรงค์ เสือบุญสาธารณสุขอำเภอเมืองนครราชสีมา0857648877นางยุพา อัมพันศิริ0896168610kaewyupa2@gmail.comkaew_yupa
462016-12-09ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง 3 วัดบูรพ์ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง 3 วัดบูรพ์ ถ.จอมพล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมาจอมพลในเมืองภาครัฐ191181.0038ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง 3 วัดบูรพ์ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง 3 วัดบูรพ์044-268849 , 044-268153นางกมลวรรณ จันสูงเนิน086-2632253watboonepid@gmail.com
472016-12-09พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์ ถนนราชดำเนินจอมพลในเมืองภาครัฐ196.002นายสมพงษ์ ศุกระศรพนักงานขับรถยนต์0819978400นางวรรณสุรีย์ แก่นวงศ์0898451279mahaviravong_mu@yahoo.com
482017-08-05สำนักงานเขตสุขภาพที่9สำนักงานเขตสุขภาพที่9จอมพลในเมืองภาครัฐ211347.0042นางพรอนันต์ กิตติมั่นคง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ085-7781533นายธนพงศ์ กูละพัฒน์085-7781533
492016-11-29สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมาศาลากลางจังหวัดชั้น 1 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000ในเมืองภาครัฐ60.0012นายศักดิ์ศิริ หยวกฉิมพลีนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ08-15934089นางสาวทิวาพร แสนเมืองชิน08-15934089PRKORAT@GMAIL.COM
502016-12-30ชมรม อสม.2หมู่2หนองไผ่โพธิ์กลางอื่น ๆ452880.0090นางแฉล้ม กรองมะเริงพยาบาลวิชาชีพ0819991642นางยุภร เจริญกลาง0819991642
512016-12-30tobenumber 2หมู่ที่ 2หนองไผ่โพธิ์กลางภาคเอกชน452858.0090นางแฉล้ม กรองมะเริงพยาบาลวิชาชีพ0819991642นางแฉล้ม กรองมะเริง0819991642
522017-01-12ประชาชนสุขภาพดี86หนองไผ่โพธิ์กลางบุคคลทั่วไป3650262856.007300รพ.สต.หนองพลวงมะนาวพยาบาลวิชาชีพ044930290นางวารุณี หิรัญรัตนา044930290
532016-12-08รพ.สต.หนองพลวงมะนาว86 หมู่ที่ 4 หนองพลวงน้อยโพธิ์กลางภาครัฐ211283.0042วุฒิชัย อัจฉริยะเมธากุลนักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ0817903044นางวารุณี หิรัญรัตนา0885828214nongpluang02536@gmail.com0885828214
542016-12-30ชมรม อสม หมู่ 1หมู่ 1หนองพลวงน้อยโพธิ์กลางอื่น ๆ362448.0072นางวารุณี หิรัญรัตนาพยาบาลวิชาชีพ0885828214ประนัย เทพกมล0885828214
552016-12-30ชมรม อสม หมู่ 3หมู่ที่ 3หนองพลวงน้อยโพธิ์กลางบุคคลทั่วไป241560.0048นางศศิธร สุขสะอาดพยาบาลวิชาชีพ0872391184นางระวีวรรณ โอมาตร0872391184
562016-12-30ชมรม อสม.4หมู่ที่ 4หนองพลวงน้อยโพธิ์กลางบุคคลทั่วไป301940.0060นายวัชระ เกษทองมานักวิชาการสาธารณสุข09314242292นางสงบ เจริญศรี09314242292
572016-12-30เทศบาลตำบลโพธิ์กลางหมู่ที่ 4หนองพลวงน้อยโพธิ์กลางภาครัฐ593715.00118นายอัมพร มณีกรรณ์นายกเทศมนตรี0819991642นางวารุณี หิรัญรัตนา0819991642
582016-12-30tobenumber 1หมู่ที่ 1หนองพลวงน้อยโพธิ์กลางภาคเอกชน362174.0072นางวารุณี หิรัญรัตนาพยาบาลวิชาชีพ0885828214นางวารุณี หิรัญรัตนา0885828214
592016-12-30tobenumber 3หมู่ที่ 3หนองพลวงน้อยโพธิ์กลางภาคเอกชน241539.0048นางศศิธร สุขสอาดพยาบาลวิชาชีพ0872391184นางศศิธร สุขสอาด0872391184
602016-12-30tobenumber 4หมู่ที่ 4หนองพลวงน้อยโพธิ์กลางภาคเอกชน301618.0060นายวัชระ เกษทองมานักวิชาการสาธารณสุข0625164249นายวัชระ เกษทองมา0625164249
612016-12-30ชมรม อสม.5หมู่ที่ 5หนองพุดซาโพธิ์กลางบุคคลทั่วไป201360.0040นางภมร หมั่นคำนักวิชาการสาธารณสุข0851364124นางสาวชุ่ม นามกระโทก0851364124
622016-12-30tobenumber 5หมู่ที่ 5หนองพุดซาโพธิ์กลางภาคเอกชน201345.0040นางภมร หมั่นคำนักวิชาการสาธารณสุข0851364124นางภมร หมั่นคำ0851364124
632016-12-30tobenumber 10หมู่ที่ 10หนองพุดซาโพธิ์กลางภาคเอกชน251538.0050นางฉวีวรรณ สะอาดถิ่นเจ้าพนักงานสาธารณสุข0931424292นางฉวีวรรณ สะอาดถิ่น0931424292
642016-12-30ชมรม อสม.7หมู่ที่ 7บึงแสนสุขโพธิ์กลางบุคคลทั่วไป281710.0056นางสุพรรษา วัฒนากรูเจ้าพนักงานสาธารณสุข0991692651นางวนัสวรรณ บุญช่วย0991692651
652016-12-30tobenumber 7หมู่ที่ 7บึงแสนสุขโพธิ์กลางภาคเอกชน281670.0056นางสุพรรษา วัฒนากรูเจ้าพนักงานสาธารณสุข0991692651นางสุพรรษา วัฒนากรู0991692651
662016-12-30ชมรม อสม.8หมู่ที่ 8ศรีสมบูรณ์โพธิ์กลางภาครัฐ352250.0070นางมิ่งขวัญ อุดมผลพยาบาลวิชาชีพ0918302917นางนุกสรา จันทร์วิเศษ0918302917
672016-12-30tobenumber 8หมู่ที่ 8ศรีสมบูรณ์โพธิ์กลางภาคเอกชน352238.0070นางมิ่งขวัญ อุดมผลพยาบาลวิชาชีพ0918302917นางมิ่งขวัญ อุดมผล0918302917
682017-01-09ประชาชนตำบลโพธิ์กลาง86ค่ายสุรธรรมพิทักษ์โพธิ์กลางอื่น ๆ3760257250.007520นางวารุณ๊ หิรัญรัตนาพยาบาลวิชาชีพ044930290นางวารุณ๊ หิรัญรัตนา044930290
692017-01-19กองทหารพลาธิการ กองพลทหารราบที่ 3 / ส.อ.มงคล เหล่าอำนาจกองทหารพลาธิการ กองพลทหารราบที่ 3ค่ายสุรธรรมพิทักษ์โพธิ์กลางบุคคลทั่วไป180.002ร.อ.วรวิทย์ แนวมั่นผู้บังคับกองทหารพลาธิการ กองพลทหารราบที่ 30942491425มงคล เหล่าอำนาจ0801022087loaumnat9
702017-01-31กอง สพบ.พล.ร.3 (ทภ.2)ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ค่ายสุรธรรมพิทักษ์โพธิ์กลางภาครัฐ393215.0078พ.ต.วิชญะ สืบนุชผบ.กอง สพบ.พล.ร.30872929922ร.ต.มงคล ทองลาด0877780860mongkol1973@hotmail.comบิ๊กหมง
712017-05-15ช.พัน.201(ทภ.2)201/1 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ ค่ายสุรธรรมพิทักษ์โพธิ์กลางภาครัฐ463452.0092พ.ท.รัตนศักดิ์ อัคพินผบ.ช.พัน.2010980144051ส.ท.อุทาร ธานี0885180731pae-ba@hotmailutan_thani
722017-05-15พัน.พัฒนา 2 (ทภ.2)ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ค่ายสุรธรรมพิทักษ์โพธิ์กลางภาครัฐ211862.0042พ.ท.ธวัชชัย กาจหาญผบ.พัน.พัฒนา 20819643383ส.ท.สัญชัย ดีขุนทด0920506734Dtone407@gmail.comDtoneolo
732017-05-17กรมทหารช่างที่ 2กรมทหารช่างที่ 2ค่ายสุรธรรมพิทักษ์โพธิ์กลางภาครัฐ150.0030พ.อ.สาธิต อุ่นกายผู้บังคับการกรมทหารช่างที่ 20933215999พ.ต.พิสิทธิ์ ศรีวิชา09846396650857670914
742017-05-17กองพันเสนารักษ์ที่ 3 (ทภ.2)กองพันเสนารักษ์ที่ 3 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ค่ายสุรธรรมพิทักษ์โพธิ์กลางภาครัฐ10798.4020พันโท ภาคย์ โลหารชุนผบ.พัน.สร.30817833690ร้อยโท เฉลิมวุฒิ จันทวงค์0873581094ntt_cadet@hotmail.com
752017-05-22ร.23 (ทภ.2)230 หมู่ 9 ต.โพธ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000ค่ายสุรธรรมพิทักษ์โพธิ์กลางภาครัฐ9895.0018พันเอก อดุล บุญธรรมเจริญผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 230898446600พันตรี สากล พลศิลา0819678638
762017-06-22กองพันเสนารักษ์ที่ 3กองพันเสนารักษ์ที่ 3ค่ายสุรธรรมพิทักษ์โพธิ์กลางภาครัฐ10846.3020พันโท ภาคย์ โลหารชุนผบ.พัน.สร.30817833690ร้อยโท เฉลิมวุฒิ จันทวงค์0994257997
772017-06-27กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 23 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 6235 ม.9ค่ายสุรธรรมพิทักษ์โพธิ์กลางภาครัฐ241924.0048ป.6 พัน.23นายสิบธุรการและกำลังพล0959104701ส.ท. กฤษดา อิ่มใจ0959104701kritsada.army19@gmail.comkritsadad.i
782016-12-30ชมรม อสม.10หมู่ที่ 10หนองไผ่พัฒนาโพธิ์กลางบุคคลทั่วไป251548.0050นางฉวีวรรณ สอาดถิ่นเจ้าพนักงานสาธารณสุข0931424292นางอมรรัตน์ เข็มพุดซา0931424292
792017-01-23ช.พัน.202กองพันทหารช่างที่ 202ช.201ช.202โพธิ์กลางภาครัฐ20015227.55400กองพันทหารช่างที่ 202นายสิบการประปา0972605459ส.ท.โชคอนันต์ พร่องครบุรี0972605459yoyosege
802016-12-29ชมรม อสม.บ้านต่างตา1ต่างตาหนองจะบกบุคคลทั่วไป24514982.00490นายประสพโชค บัวบุญประธาน อสม.0892826289น.ส.ศศิธร พชรวัฒนากุล0938795364
812016-12-29ชมรม อสม.บ้านกรีน1กรีนหนองจะบกบุคคลทั่วไป39429215.00788นางสุพาภรณ์ เข็มทองประธาน อสม.0828656977น.ส.ศศิธร พชรวัฒนากุล0938795364
822016-12-29ชมรม อสม.บ้านถนนหัก1ถนนหักหนองจะบกบุคคลทั่วไป108764906.002174นางสมร ตั้งไพโรจน์วงศ์ประธาน อสม.0862503813นางสวัสดิพร ทศพร0896166386
832016-12-01รพ.สต.หนองปรูตำบลหนองจะบก อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาหนองปรูหนองจะบกภาครัฐ201208.7040สิรัญญา ไมตรีจิตต์ผอ.รพ.สต.0819992214นางพรรัชดา ธีรชาญไชย0953241445nongpru@live.com
842016-12-29ชมรม อสม.บ้านหนองปรู1หนองปรูหนองจะบกบุคคลทั่วไป2571153539.005142นางเรียม นิลวิเศษประธาน อสม.0862638253นายณัฐพงษ์ แสนศรี0918325444
852016-12-29ชมรม อสม.บ้านบุญเรือง1บุญเรืองหนองจะบกบุคคลทั่วไป3279204740.006558นางจีราวรรณ ชัยวิรูญรัตน์ประธาน อสม.ตำบลหนองจะบก0899469472นางวลีวัลย์ เกียรติจตุรงค์0819663303
862016-12-29ชมรม อสม.สุรนารีวิลเลจ111บุญเรืองหนองจะบกบุคคลทั่วไป301748.0060ร.ต.จรัส รัตน์ตะคุประธาน อสม.0865837738นางนลป์ธนัญศ์ ไชยวงค์0815483176
872016-12-31บ้านโคกสูง-โคกสูงโคกสูงอื่น ๆ41227925.00824นายสุทธิ โกสันเทียะผู้ใหญ่บ้านม 1089-9484322นางเฉลียว สันทัด089-9177059--
882016-12-31บ้านหนองโพธิ์-หนองโพธิ์โคกสูงอื่น ๆ21614415.00432นายสมาน กองโฑธิ์ผู็ใหญ่บ้านหมู่20585-2087076นางจำนอง ก้อนแก้ว085-6307998--
892016-12-31บ้านส่องใต้-ส่องใต้โคกสูงอื่น ๆ22415397.00448นายเริง อินทร์โคกสูงผู้ใหญ่บ้านหมู่3089-8448976นางแตงอ่อน อินทร์โคกสูง088-4822763--
902016-12-31บ้านระงม-ระงมโคกสูงอื่น ๆ26918245.00538นางจิตตรา แต้มพุดซาผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4081-8775329นส.สายรุ้ง เอิบโคกสูง080-7825684--
912016-12-31บ้านหัวสระ-หัวสระโคกสูงอื่น ๆ17411388.00348นายเกษม พงษ์เกาะกำนันตำบลโคกสูง/ ผญบ หมู่5081-7904187นางช่อผกา บรรจบพุดซา089-2847497--
922016-12-31บ้านระงมพัฒนา-ระงมพัฒนาโคกสูงอื่น ๆ15610404.00312นายไพโรจน์ สัญจรโคกสูงผู้ใหญ่บ้านหมู่6081-0639214นางคัมภีร์ เชิดพุดซา099-9574964--
932016-12-31บ้านมะม่วงพัฒนา-มะม่วงพัฒนาโคกสูงอื่น ๆ1298611.00258นางนิตยา ชมโคกสูงผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7080-7262992นางนรรษนรรณ สุวรรพัฒ087-2483721--
942016-12-31บ้านส่องเหนือ-หนองโบสถ์โคกสูงอื่น ๆ21914685.00438นายสมทบ กลีบพุดซาผู้ใหญ่บ้านหมู่8084-9362547นส.เปรมสุข แอบโคกสูง089-6167827--
952017-01-17บ้านลำเชิงไกรหมู่9ลำเชิงไกรโคกสูงอื่น ๆ25216451.00504นายจรัล เชือกจอหอผู้ใหญ่บ้าน ม 9081-3898130นางกชกร จันรอดประธาน อสม ม 9
962016-12-08โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสูงหมู่ 10 ตำบลโคกสูง สำคัญโคกสูงภาครัฐ201179.0040นายนเรนทร์ แฝงสูงเนินผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสูง044-953089นางปราณีย์ ปรางค์นอก089-8488687khoksung@gmail.com
972017-01-10รพ.สต.โคกสูงหมู่ 10สำคัญโคกสูงบุคคลทั่วไป1654106716.003308นายนเรนทร์ แฝงสูงเนิงผอ.รพสต.โคกสูง0815476359นางเสาวนีย์ บ่อสารคาม0873756162--
982017-01-11บ้านสำคัญ หมู่10สำคัญโคกสูงอื่น ๆ38625543.00772นางสายยนต์ ศรีโพธิ์ผู้ใหญ่บ้านหมู่10087-3756162นางรำไพ ฤทธิวัชร087-3756162
992016-12-31บ้านหนองกระชาย-หนองกระชายสูงโคกสูงอื่น ๆ36724367.00734นายบรรจง ทนโคกสูงผู้ใหญ่บ้านหมู่11082-1310185นางนารี สิงห์สันเทียะ085-4956469--
1002017-01-07รพ.สต.บ้านพระ(บ้านหัวช้าง)166 ม.4 ตำบลมะเริง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาหัวช้างมะเริงบุคคลทั่วไป1799845.00358นางบุญจันทร์ เชยโพธิ์ประธาน อสม. หมู่10856123030นางสาวกษิรา รัชมาศ0942903442tomkasira
1012017-01-16รพ.สต.บ้านพระ(บ้านใหม่)166 ม.4ใหม่มะเริงบุคคลทั่วไป75039300.001500นางสำราญ ถึงอินทร์ประธานอสม.หมู่2 บ้านใหม่0801529676น.ส.กษิรา รัชมาศ0942903442tomkasira
1022017-01-09รพ.สต.บ้านพระ(บ้านสารภี)166 ม.4สารภีมะเริงบุคคลทั่วไป93247159.201864นางจิรภา สุขทะเลประธานอสม.หมู่30848349575นางสาวกษิรา รัชมาศ0942903442tomkasira
1032017-01-09รพ.สต.บ้านพระ(บ้านพระ)166 ม.4พระมะเริงบุคคลทั่วไป75743376.101514นางเสงี่ยม ก้อนกระสังประธานอสม. ม.4044220336นางสาวกษิรา รัชมาศ0942903442tomkasira
1042017-01-09รพ.สต.บ้านพระ166 ม.4พระมะเริงภาครัฐ12761.0024นายทวีทรัพย์ อวยสวัสดิ์ผอ.รพ.สต.บ้านพระ0849338898นางสาวกษิรา รัชมาศ0942903442tomkasira
1052017-01-09ชมรมอสม.รพ.สต.บ้านพระ ต.มะเริง166 ม.4พระมะเริงอื่น ๆ1619702.00322นางสุนันท์ ทวีคูณประธานอสม.ตำบลมะเริง0837483799นางสาวกษิรา รัชมาศ0942903442tommie_ok@hotmail.comtomkasira
1062017-01-09รพ.สต.บ้านพระ (บ้านบึงสาร)166 มง4บึงสารมะเริงบุคคลทั่วไป66038412.001320นางวันเพ็ญ นิลปานัน์ประธานอสม.หมู่50845855242นางสาวกษิรา รัชมาศ0942903442tomkasira
1072017-01-07รพ.สต.บ้านพระ(บ้านพระ)166 หมู่4 ตำบลมะเริง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาพระมะเริงบุคคลทั่วไป64835707.801296นางสมจิต เจียมเกาะประธาน อสม.หมู่60973438359นางสาวกษิรา รัชมาศ0942903442tomkasira
1082017-01-07รพ.สต.บ้านพระ (บ้านโคก)166 หมู่4 ตำบลมะเริง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาโคกมะเริงบุคคลทั่วไป29615924.80592นางสุนันท์ ทวีคูณประธาน อสม.หมู่70837483799นางสาวกษิรา รัชมาศ0942903442tomkasira
1092017-01-07รพ.สต.บ้านพระ(บ้านกระทอน)166 หมู่4 ตำบลมะเริง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมากระทอนมะเริงบุคคลทั่วไป48529585.00970นางเจียรนัย อาณุพาบประธาน อสม.หมู่80896111441นางสาวกษิรา รัชมาศ0942903442tomkasira
1102017-01-07รพ.สต.บ้านพระ(บ้านเคียงบึง)166 หมู่4 ตำบลมะเริง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาเคียงบึงมะเริงบุคคลทั่วไป54031698.001080นางประนอม วัฒวิถีประธาน อสม.หมู่90895847995นางสาวกษิรา รัชมาศ0942903442tomkasira
1112017-01-28รพ.สต.โตนด บ้านยองแยง114 ม.11 ยองแยงหนองระเวียงบุคคลทั่วไป1949816.40388นางบุญชู เพชรรรามประธานอสม.บ้านยองแยง08337313314นางสาวสุดารัตน์ พรหมรินทร์0933835455tanod506@gmail.com
1122017-01-28รพ.สต.โตนดบ้านหนองไทร114 ม.11หนองไทรหนองระเวียงบุคคลทั่วไป24912674.10498นาง สาย โฉมบุตรประธานอสม.บ้านหนองไทร0833819157นางสาวสุดารัตน์ พรหมมินทร์0933835455tanod506@gmail.com
1132017-01-28รพ.สต.โตนด บ้านหนองม่วง114 ม.11หนองม่วงหนองระเวียงบุคคลทั่วไป55730356.501114นางทับทิม สรสิทธิ์ประธานอสม.บ้านหนองม่วง0637513489นางสาวสุดารัตน์ พรหมรินทร์0933835455tanod506@gmail.com
1142017-02-03องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียงหมู่ที่ 3หนองม่วงหนองระเวียงภาครัฐ674434.00134นายอนุชา ศิริโภคานนท์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง0817257533นางบุบผา นรสาร0862498732bupphasayan@hotmail.com0862498732
1152017-01-29รพ.สต.โตนด บ้านทับช้าง5114 ม.11ทับช้างหนองระเวียงบุคคลทั่วไป46723256.60934นางน้ำทิพย์ ก้อนมะเริงประธานอสม.ม.50637513489นางสาวสุดารัตน์ พรหมรินทร์0933835455tanod506@gmail.com
1162017-01-29รพ.สต.โตนด บ้านทับช้าง6114 ม.11ทับช้างหนองระเวียงบุคคลทั่วไป98454415.201968นางกันยามาส แซ่อังประธานอสม.ม.60810624652นางสาวสุดารัตน์ พรหมรินทร์0933835455tanod506@gmail.com
1172017-01-29รพ.สต.โตนดบ้านมาบมะค่า114 ม.11มาบมะค่าหนองระเวียงบุคคลทั่วไป69533985.501390นางประทุม มีใหม่ประธานอสม.ม.70883637002นางสาวสุดารัตน์ พรหมรินทร์0933835455tanod506@gmail.com
1182017-01-29รพ.สต.โตนดบ้านชะอม114 ม.11ชะอมหนองระเวียงบุคคลทั่วไป30116645.30602นางทองรินทร์ จันทร์สนิทศรีประธานอสม.ม.80821570498นางสาวสุดารัตน์ พรหมรินทร์0933835455tanod506@gmail.com
1192017-01-29รพ.สต.โตนด บ้านชะอม9114 ม.11ชะอมหนองระเวียงบุคคลทั่วไป59828704.001196นางอุทัย ยินคำประธานอสมม.90958602802นางสาวสุดารัตน์ พรหมรินทร์0933855455tanod506@gmail.com
1202017-01-28รพ.สต.โตนด หนองระเวียง114 ม.11 โตนดหนองระเวียงภาครัฐ13709.0026นางฐิติมา ศิริภาร์ผอ.รพ.สต.โตนดหนองระเวียง0866480424นางสาวสุดารัตน์ พรหมรินทร์0933835455tanod506@gmail.com
1212017-01-28ชมรมอสม.รพ.สต.โตนด อ.เมือง114 ม.11โตนดหนองระเวียงอื่น ๆ1509038.00300นายวรากร ศรีนาคพะเนาประธานอสม.ตำบลหนองระเวียง0821332428นางสาวสุดารัตน์ พรหมรินทร์0933835455tanod506@gmail.com
1222017-01-29รพ.สต.โตนด บ้านโตนด10114 ม.11โตนดหนองระเวียงบุคคลทั่วไป28817280.00576นางสมหวัง แดนงูเหลือมประธานอสม.ม.100982328537นางสาวสุดารัตน์ พรหมรินทร์0933835455tanod506@gmail.com
1232017-01-29รพ.สต.โตนดบ้านโตนด11114 ม.11โตนดหนองระเวียงบุคคลทั่วไป57227443.201144นายวรากร ศรีนาคพะเนาประธานอสม.ม.110821332428นางสาวสุดารัตน์ พรหมรินทร์0933835455tanod506@gmail.com
1242017-01-29รพ.สต.โตนดบ้านหนองระเวียง114 ม.11หนองระเวียงหนองระเวียงบุคคลทั่วไป51223941.801024นางเป้า ขุนศรีกลางประธานอสม.ม.120810690424นางสาวสุดารัตน์ พรหมรินทร์0933835455tanod506@gmail.com
1252017-01-29รพ.สต.โตนด บ้านโนนมะกอก114 ม.11โนนมะกอกหนองระเวียงบุคคลทั่วไป1598350.30318นางช่วย บริสุทธิ์ประธานอสม.ม.140879581769นางสาวสุดารัตน์ พรหมรินทร์0933835455tanod506@gmail.com
1262016-12-02โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองพะลาน130 หมู่ 15หนองพระลานหนองระเวียงภาครัฐ122679789.002452นายศิริวัฒน์ ศรีวรกุลผอ.รพ.สต.หนองพะลาน0956017438นายมานพ ผสม0817902001manop5555@gmail.commanop_18042522
1272017-01-07กลุ่มวัยทำงาน หมู่ 1บ้านคนชุมคนชุมปรุใหญ่ภาคเอกชน100365195.002006นายพิภพ ดุมภ์ใหม่ประธานอสม.หมู่ 10895077677นายพิภพ ดุมภ์ใหม่0895077677
1282017-01-24กลุ่มวันทำงานหมู่ 2บ้านตะคลองเก่าตะคลองเก่าปรุใหญ่ภาคเอกชน57437310.001148กลุ่มวัยทำงานหมู่ 2อสม.หมู่ 2044213013มยุรี ประมูลใหม่044213013
1292017-01-07กลุ่มวัยทำงาน หมู่3บ้านหนองหอยหนองหอยปรุใหญ่ภาคเอกชน1429230.00284น.ส.สมฤดี สินปรุอสม. หมู่ 30903657037น.ส.สมฤดี สินปรุ0903657037
1302017-01-07กลุ่มวัยทำงาน หมู่4บ้านวิโรจน์พัฒนาวิโรจน์พัฒนาปรุใหญ่ภาคเอกชน73747905.001474นางฉวีวรรณ ชมสนประธานอสม.หมู่4044213013นางฉวีวรรณ ชมสน044213013
1312017-01-07กลุ่มวัยทำงานหมู่5บ้านพบสุขพบสุขปรุใหญ่ภาคเอกชน138990285.002778นางพิมลพรรณ ศิริปรุประธานอสม.หมู่5044213013นางพิมลพรรณ ศิริปรุ044213013
1322016-12-08โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหลักร้อย42/4 ซอยมุขมนตรี 20 ถนนมุขมนตรีเลียบปรุใหญ่ภาครัฐ10700.0020นายสุรชัย พฤกษาพิสิทธิ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล0819971596นางนิศากร แก้วใส0810754982Luk100@windowslive.com
1332017-01-07กลุ่มวัยทำงานหมู่ 6บ้านเลียบเลียบปรุใหญ่ภาคเอกชน1347810.00268นางนิตยา เทียนปรุอสม.หมู่ 60801653190นางนิตยา เทียนปรุ0801653190
1342017-01-07กลุ่มวัยทำงานหมู่ 7บ้านแสนสุขแสนสุขปรุใหญ่ภาคเอกชน93260580.001864นางปราณี เคนเหลื่อมอสม.หมู่ 7044213013นางปราณี เคนเหลื่อม044213013
1352017-01-04รพ.สต.โพนสูง1ประโดกหมื่นไวยบุคคลทั่วไป94354514.001886นางปิยลักษณ์ อินทะนินพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ0819554450นางม้วย มากนอก0817308565
1362017-01-04รพ.สต.โพนสูง1หมื่นไวยหมื่นไวยบุคคลทั่วไป79448665.001588นางสุนีย์ โพอุทัยพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ0813211317นางวาสนา วอนสุข0814709532
1372017-01-04รพ.สต.โพนสูง1โนนตาสุกหมื่นไวยบุคคลทั่วไป59333561.001186น.ส.เจนจิรา จันขุนนักวิชาการ0890537133นางแสงจันทร์ บุญศรี0839666259
1382016-12-09รพ.สต.โพนสูง122 ม.4โพนสูงหมื่นไวยภาครัฐ181066.0036นายคงเดช กล้าผจญผอ.รพ.สต.โพนสูง044-271894นางสุดคนึง เหียนขุนทด084-4740865poansung@gmail.com
1392017-01-04รพ.สต.โพนสูง1โพนสูงหมื่นไวยภาครัฐ59417749.001188นายคงเดช กล้าผจญหัวหน้า รพ.สต.โพนสูง044271894นางเติม พับเกาะ0848977003
1402017-01-04รพ.สต.โพนสูง1คลองบริบูรณ์หมื่นไวยภาครัฐ40724581.00814นางเขมจิรา พานิชนอกนักวิชาการชำนาญการ0939695470นางชาลี ชำนาญพุดซา0897220840
1412017-01-04รพ.สต.โพนสูง1โคกไผ่หมื่นไวยบุคคลทั่วไป65339290.001306นางปิยพัชร์ ปิ่นกมลเศรษฐ์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ0812658570นางจำปี อาจพินิจ044270722
1422017-01-04รพ.สต.โพนสูง1หนองนาลุ่มหมื่นไวยภาครัฐ55730314.001114นางเอ็นดู ฉิมนอกพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ0817906655นางประภา ฤทธิวัชร0833872041
1432017-01-04รพ.สต.โพนสูง1โคกพะงาดหมื่นไวยบุคคลทั่วไป59332841.001186นางสุดารัตน์ พรพัชรพิทูรพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ0898467573นางภาณี แพเกาะ0873779164
1442017-01-04รพ.สต.โพนสูง1โคกไผ่2หมื่นไวยบุคคลทั่วไป50630308.001012นางสุดคนึง เหียนขุนทดนักวิชาการชำนาญการ0844740865น.ส.นุสรา ผลเรือง0621120886
1452017-01-09บ้านพลกรังหมู่ที่1ม.1พลกรังพลกรังอื่น ๆ1146931.00228นางลลิตา ชูทิพย์ผู้ประสานงาน0800038297นางลลิตา ชูทิพย์0800038297
1462017-01-09บ้านพลกรังหมู่ที่2ม.2พลกรังพลกรังอื่น ๆ23413679.00468นางถยอย โนนพลกรังผู้ประสานงาน0879602477นางถยอย โนนพลกรัง0879602477
1472017-01-09บ้านพลกรังหมู่ที่3ม.3พลกรังพลกรังอื่น ๆ23114177.50462นางสายฝน เนียนพลกรังผู้ประสานงาน0872418809นางสายฝน เนียนพลกรัง0872418809
1482016-12-09รพ.สต.พลกรัง30 หมู่ที่ 4 สะแกกรังพลกรังภาครัฐ14875.0028นายสุระพงษ์ ฝ่ายเคนาผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพลกรัง0895153597นายสุระพงษ์ ฝ่ายเคนา0895153597surapong605@gmail.comsurapongchang
1492016-12-09ชมรมอสม.ตำบลพลกรัง30 หมู่ที่ 4สะแกกรังพลกรังอื่น ๆ1046425.00208นางพัชรินทร์ ไถจัตุรัสประธานชมรมอสม.ตำบลพลกรัง0985876405นางพัชรินทร์ ไถจัตุรัส0985876405
1502017-01-09บ้านสะแกกรังหมู่ที่4ม.4สะแกกรังพลกรังอื่น ๆ22413248.00448นางพัชรินทร์ ไถจัตุรัสผู้ประสานงาน0872629928นางพัชรินทร์ ไถจัตุรัส0872629928
1512017-01-09บ้านบุขี้ตุ่นหมู่ที่5ม.5บ้านบุขี้ตุ่นพลกรังอื่น ๆ1247132.00248นางสมนึก ฤทธิยาณผู้ประสานงาน0848231206นางสมนึก ฤทธิยาณ0848231206
1522017-01-09บ้านตาท้าวหมู่ที่6ม.6ตาท้าวพลกรังอื่น ๆ20412286.00408นางทิม นางามผู้ประสานงาน0872433002นางทิม นางาม0872433002
1532017-01-09บ้านบึงตะโกหมู่ที่7ม.7บึงตะโกพลกรังอื่น ๆ30817800.00616นางยุพิน แขค้างพลูผู้ประสานงาน0898480665นางยุพิน แขค้างพลู0898480665
1542017-01-09บ้านบึงประเสริฐหมู่ที่8ม.8บังประเสริฐพลกรังอื่น ๆ804626.00160นางประทีป สุกำปังผู้ประสานงาน0850717720นางประทีป สุกำปัง0850717720
1552017-01-10ทต.หัวทะเล1555 ม.1 ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมาหัวทะเลหัวทะเลภาครัฐ865514.10172นายเอกภพ โตมรศักดิ์นายกเทศมนตรีตำบลหัวทะเล044-92511-4 ต่อ 202นางศิวิมล แก้ววิจิตร081-2669571siwimon_k@hotmail.com
1562017-02-01ประชาชนและเจ้าหน้าที่ศูนย์แพทย์เมือง 1 หัวทะเลศูนย์แพทย์เมือง 1 หัวทะเลหัวทะเลหัวทะเลบุคคลทั่วไป26118753.00522วัลฉวี กิตติสัตยกุลพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ044245236ไมวดี อื้อศรีวงศ์0859295484
1572016-12-28บ้านดอนขวางหมู่ 2ดอนขวางหัวทะเลภาครัฐ97763974.001954นายประสิทธิ์ บ่อสารคามอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านื0804814763นางแสงจันทร์ พรมศรี089-1245992
1582017-01-08บ้านโนนฝรั่งหมู่ที่ 3โนนฝรั่งหัวทะเลอื่น ๆ74547549.001490นางพรทิพย์ แสงจันทร์ประธาน อสม0804814763นางสุภาพ วิทยากุล0804814763--
1592017-01-10รพ.สต.โนนฝรั่ง199 หมู่ 3โนนฝรั่งหัวทะเลบุคคลทั่วไป185.002นายประสิทธิ์ บ่อสารคามผอ.รพสต.โนนฝรั่ง0804814763นางราตรี คุปตมุณี0834696860nonpharung@gmail.com-
1602017-01-18รพ.สต.โนนฝรั่ง199 หมู่3 โนนฝรั่งหัวทะเลภาครัฐ191179.0038นายประสิทธิ์ บ่อสารคามผอ.รพ.สต.โนนฝรั่ง0804814763นางราตรี คุปตมุนี0834696860k4908.ratree@gmail.com0834696860
1612017-01-31บ้านหนองสองห้องหมู่ 4หนองสองห้องหัวทะเลอื่น ๆ1710111916.003420นายประสิทธิ์ บ่อสารคามผอ.รพสต.โนนฝรั่ง0804814763นางจันทมาศ น้ำเพชร0804814763
1622016-12-31บ้านพะไล ม.5หมู่ 5พะไลหัวทะเลอื่น ๆ118077157.002360นายสำรวย พยัคฆาผู้ใหญ่บ้าน0804814763นางวรรณภา นภาสกุล0843909196--
1632016-12-31บ้านพะไลหมู 6หมู่ 6พะไลหัวทะเลบุคคลทั่วไป57837982.001156นายสมเพียร ดวงจันทร์ผู้ใหญ่บ้าน0967598933นางอุไร เพ็งสันเทียะ0934736435--
1642016-12-31บ้านหัวถนนหมู่ที่ 7หัวถนนหัวทะเลอื่น ๆ65942710.001318นางอารีย์ รักวิเศษผู้ใหญ่บ้าน0833872531นางนงเยาว์ รองพล0833872531--
1652016-12-31บ้านข่อยงามหมู่ 8ข่อยงามหัวทะเลอื่น ๆ20313313.00406นางระเบียบ พยัคฆาผู้ใหญ่บ้าน0854136246นายจักรกฤษณ์ พิมพ์บุญมา0854136246--
1662016-12-31บ้านท่ากระสังหมู่ 9ท่ากระสังข์หัวทะเลอื่น ๆ20013194.00400นายเฉลิม เทพเกาะผู้ใหญ่บ้าน0866070037นางสาวน้ำฝน สงกลาง0866070037--
1672016-12-31บ้านหนองสองห้องหมู่ 10หนองสองห้องเหนือหัวทะเลอื่น ๆ92758530.001854นายโกวิน ชนะวัฒน์ผู้ใหญ่บ้าน0930947398นางอารุณ เนียดพลกรัง0807380939--
1682016-12-31บ้านบุญนิมิตรหมู่ 11บุญนิมิตหัวทะเลอื่น ๆ42427289.00848นางสาธิต สินปรุผู้ใหญ่บ้าน0878695856นางดาวเรือง ศิริปรุ0825519172--
1692016-12-31บ้านทุ่งทะเลร่วมใจหมู่ 12ทุ่งทะเลร่วมใจหัวทะเลอื่น ๆ32921861.00658นางชุลีพร ผลเจริญผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน0836825781นางกันยกร โพธิ์มี09041666848--
1702016-12-23นายณรงค์ เสือบุญ855/35 ซอย 9 ถนนสุรนารายณ์ หมู่ที่ 1เกาะบ้านเกาะบุคคลทั่วไป3180.006นายณรงค์ เสือบุญสาธารณสุขอำเภอเมืองนครราชสีมา0857648877นายณรงค์ เสือบุญ0857648877suaboon59@gmail.comsuaboon59
1712016-12-23อบต.บ้านเกาะ700เกาะบ้านเกาะภาครัฐ442750.0088นายวัชรพล จอนเกาะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ0818782615นางพรประเสริฐ ปะกำแหง0898459142
1722017-01-06อสม.ตำบลบ้านเกาะ224เกาะบ้านเกาะอื่น ๆ1308442.00260นางศศิธร ชูพิพัฒน์กุลประธานอสม.ตำบลบ้านเกาะ0967899138นางศศิธร ชูพิพัฒน์กุล0967899138
1732017-01-06ประขาขนบ้านเกาะหมู่1224เกาะบ้านเกาะบุคคลทั่วไป2305132879.504610นางศศิธร ชูพิพัฒน์กุลประธานอสม.0967899138นางศศิธร ชูพิพัฒน์กุล0967899138
1742017-01-06ประชาชนตำบลบ้านเกาะหมู่287เกาะบ้านเกาะบุคคลทั่วไป119068490.502380นางรำพึง จงหมายกลางประธานอสม.หมู่20933745947นางรำพึง จงหมายกลาง0933745947
1752016-12-08โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขนาย164 หมู่ 3ขนายบ้านเกาะภาครัฐ171044.0034นางประยูร ยุพินนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ081-9990980นางดลนภา เพชรพลอยนิล081-2822332pcukanai@gmail.com0812822332
1762017-01-06ประชาชนตำบลบ้านเกาะหมู่3404ขนายบ้านเกาะบุคคลทั่วไป67138841.801342นางวัลลภา แสงน้อยประธานอสม.หมู่30896249485นางวัลลภา แสงน้อย0896249485
1772017-01-06นายนิวัฒน์ อุดมมะดัน13โคกไผ่น้อยบ้านเกาะบุคคลทั่วไป39722546.70794นายนิวัฒน์ อุดมมะดันประธานอสม.0973417513นายนิวัฒน์ อุดมมะดัน0973417513
1782017-01-06ประชาชนตำบลบ้านเกาะหมู่5236บึงพญาปราบบ้านเกาะบุคคลทั่วไป86150108.401722นางทัศนีย์ แตกโพธิ์ประธานอสม.หมู่50902601523นางทัศนีย์ แตกโพธิ์0902601523
1792017-01-06ประชาชนตำบลบ้านเกาะหมู่6286/59เกาะราชสามัคคีบ้านเกาะบุคคลทั่วไป58633615.001172นางแดง เสือชมประธานอสม.หมู่60867233390นางแดง เสือชม0867233390
1802017-01-17บ้านใหม่ม.1ม.1ใหม่บ้านใหม่อื่น ๆ36421952.00728นายเสกสรร ตั้งชีพชูชัยนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ0856820359นางธนัญญา กสิกรรม0817253212banmaipcu@gmail.com
1812016-12-09โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ หมู่ที่ 2 ใหม่บ้านใหม่ภาครัฐ13838.0026นายเสกสรร ตั้งชีพชูชัยนักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ0856820359นางธนัญญา กสิกรรม0817253212ิbanmaipcu@gmail.comwnk809
1822017-01-17บ้านใหม่ม.2ม.2ใหม่บ้านใหม่อื่น ๆ67941046.001358นายเสกสรร ตั้งชีพชูชัยนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ0856820359นางธนัญญา กสิกรรม0817253212ิbanmaipcu@gmail.com
1832017-01-11โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ บ้านหัวสิบม.3 หัวสิบบ้านใหม่อื่น ๆ29517932.70590นายเสกสรร ตั้งชีพชูชัยนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ0856820359นางธนัญญา กสิกรรม0817253212banmaipcu@gmail.com
1842017-01-12โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ บ้านมะขามเฒ่าม.4มะขามเฒ่าบ้านใหม่อื่น ๆ93356478.001866นายเสกสรร ตั้งชีพชูชัยนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ0856820359นางธนัญญา กสิกรรม0817253212banmaipcu@gmail.com
1852017-01-04อสม ม.5 รพ.สต.ศีรษะละเลิงม.5ภูเขาลาดบ้านใหม่อื่น ๆ332071.7066นายสายันต์ เพียงใหม่ประธานอสม ม.50868779116พัชรนันท์0837387576
1862017-01-12ประชาชนทั่วไป ม.5 ศีรษะละเลิงม.5ภูเขาลาดบ้านใหม่บุคคลทั่วไป150376679.003006นางมะลิวัลย์ บางนิ่มน้อยผอ.รพ.สต.ศีรษะละเลิง0898450354น.ส.ปวีณา มูระคา0899834001
1872017-05-13Kunnanut Naksuriyot33 ม.6 ภูเขาลาดบ้านใหม่บุคคลทั่วไป173.502กัญญ์ณณัฎฐ์ นาคสุริยศวิศวกรสิ่งแวดล้อม0984080539กัญญ์ณณัฎ นาคสุริยศ0984080539kunnanut.envi@gmail.comEnjoyEnvi
1882017-06-09วิรามร แสนสุวรรณ216/171 หมู่5ภูเขาลาดบ้านใหม่บุคคลทั่วไป175.002วิรามร แสนสุวรรณหัวหน้าหน่วยงาน095-8139612วิรามร แสนสุวรรณ0958139612pkongjanda@gmail.comrat1980
1892017-01-04อสม ม. 6 รพ.สต.ศีรษะละเลิงม.6สำโรงเหนือบ้านใหม่อื่น ๆ271665.7054วงค์สุวัฒน์ แย้มโคกสูงประธานอสมม.60868779116จีรภา สืบปรุ0934280211
1902017-01-12ประชาชน ม.6 รพ.สต.ศีรษะละเลิงม. 6สำโรงเหนือบ้านใหม่บุคคลทั่วไป80449564.001608นางมะลิวัลย์ บางนิ่มน้อยผอ.รพ.สต.ศีรษะละเลิง0898450354น.ส.ปวีณา มูระคา0899834001
1912016-12-13โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมาต.บ้านใหม่ ศรีษะละเลิงบ้านใหม่ภาครัฐ20014000.00400นายสภูษณพงศ์ เครื่องกลางผู้อำนวยการโรงเรียน0862654221นางวัณณา พัดเกาะ0849835733wanna23112507@hotmail.co.th0849835733
1922017-01-04อสม ม.7 รพ.สต.ศีรษะละเลิงม.7ศรีษะละเลิงบ้านใหม่อื่น ๆ191187.8038สุนันทา ปลั่งกลางประธานอสมม.70892855549สุนันทา0892855549
1932017-01-05ประชาชนทั่วไปในเขตรับผิดชอบ รพ.สต.ศีรษะละเลิงม.5-10ศรีษะละเลิงบ้านใหม่บุคคลทั่วไป75822344.701516วิรคร แหชัยภูมิประธานอสม บ้านใหม่0868779116ปวีณา มูระคา0899834001
1942017-01-05อสม ม.8 รพ.สต.ศีรษะละเลิงม.8กำทวดบ้านใหม่อื่น ๆ291869.8058วิรคร แหชัยภูมิประธานม.80868779116ประจวบ หาญพนม0812643406
1952017-01-12ประชาชนทั่วไป ม. 8 รพ.สต.ศีรษะละเลิงม.8กำทวดบ้านใหม่บุคคลทั่วไป76141229.001522นางมะลิวัลย์ บางนิ่มน้อยผอ.รพ.สต.ศีรษะละเลิง0898450354น.ส.ปวีณา มูระคา0899834001
1962017-01-05อสม ม.9 รพ.สต.ศีรษะละเลิงม.9สำโรงบ้านใหม่อื่น ๆ301911.9060นางคมคาย สว่างโคกกรวดประธานอสมม.90868779116นางพรทิพย์ ห่วงกระโทก0610715759
1972017-01-12ประชาชนทั้วไป ม.9 รพ.สต.ศีรษะละเลิงม.9สำโรงบ้านใหม่บุคคลทั่วไป69939876.001398นางมะลิวัลย์ บางนิ่มน้อยผอ.รพ.สต.ศีรษะละเลิง0898450354น.ส.ปวีณา มูระคา0899834001
1982016-12-09รพ.สต.ศีรษะละเลิง335 ม. 10ศรีษะละเลิงบ้านใหม่ภาครัฐ251544.0050นางมะลิวัลย์ บางนิ่มน้อยผอ.รพ.สต.ศีรษะละเลิง0898450354น.ส.ปวีณา มูระคา0899834001
1992017-01-05อสม ม.10 รพ.สต.ศีรษะละเลิงม.10ศรีษะละเลิงบ้านใหม่อื่น ๆ362287.5072นางทองเมี้ยน เรือนใหม่ประธานอสมม.100868779116นางสุภาภรณ์ เสืออยู่สาย0819995786
2002017-01-09ประชาชนทั้วไป2 รพ.สต.ศีรษะละเลิงม.5-ม.10ศรีษะละเลิงบ้านใหม่บุคคลทั่วไป165074689.003300นางมะลิวัลย์ บางนิ่มน้อยผอ.รพ.สต.ศีรษะละเลิง0898450354นางสาวปว๊ณา มูระคา0899834001
2012017-01-12โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ บ้านยางน้อยม.11ยางน้อยบ้านใหม่อื่น ๆ55533887.001110นายเสกสรร ตั้งชีพชูชัยนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ0856820359นางธนัญญา กสิกรรม0817253212banmaipcu@gmail.com
2022017-01-17บ้านใหม่ม.12ม.12มะขามเฒ่าพัฒนาบ้านใหม่อื่น ๆ44626989.50892นายเสกสรร ตั้งชีพชูชัยนักวิการสาธารณสุขชำนาญการ0856820359นางธนัญญา กสิกรรม0817253212banmaipcu@gmail.com
2032017-01-07ชมรมอสม.บ้านมะเดื่อ ม.1ม.1มะเดื่อพุดซาภาครัฐ8569.0016นาง ปัตย์ โตกพุดซาประธานอสม.บ้านมะเดื่อ844960906นาง ปัตย์ โตกพุดซา844960906
2042017-01-07ชมรมอสม.2ม.2พุดซาพุดซาภาคเอกชน795530.00158นางสมภาท กกสันเทียะ ประธานชมรมอสม.ม.20849618929นางสมภาท กกสันเทียะ 0849618929
2052017-01-12โรงเรียนพุดซาพิทยาคม65 หมู่ 3 พุดซาพุดซาภาครัฐ201311.0040นางณัชชา ศรีเเสนปางผู้บริหารสถานศึกษา0839391818นางสาวกมลชนก บูรณะ0986248727Nasirichanok_panam@hotmail.companam 3799
2062017-01-07ชมรมอสม.บ้านพุดซาม.3ม.3พุดซาริมบึงพุดซาภาคเอกชน1158280.00230นางศรีไพร แอบบัวประธานชมรมอสม.บ้านพุดซา ม.30899477350นางศรีไพร แอบบัว0899477350
2072017-01-05เทศบาลตำบลพุดซา134 ม. 5 บุกระถินพุดซาภาครัฐ302183.0060นายเกรียงศักดิ์ นาคหฤทัยนายกเทศมนตรีตำบลพุดซา0856391018นางสาววรางคณา เรียมริมมะดัน089-0266006reamrimmadun@hotmail.compuy1308
2082017-01-07ชมรมอสม.5ม.5บุกระถินพุดซาภาคเอกชน1148322.00228นางยุพาวรรณ กล่องพุดซาประธานอสม.ม.50852028661นางยุพาวรรณ กล่องพุดซา0852028661
2092016-12-08รพ.สต.พุดซาม.7 ตำบลพุดซาตะโกพุดซาภาครัฐ131015.0026นายอภิชาติ เจริญยุทธนักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ0884715916นายจารุวรรณ สังข์สุข0894233672puudsa@gmail.comapichat chatt
2102017-01-07โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพุดซาม.7ตะโกพุดซาภาครัฐ1451112247.002902นายอภิชาติ เจริญยุทธผอ.รพ.สต.พุดซา0884715916นายอภิชาติ เจริญยุทธ0884715916
2112017-01-07ชมรมอสม.7ม.7ตะโกพุดซาภาคเอกชน755250.00150นางศรันยาพร สกุลรัตนาพันธ์ประธานชมรมอสม.60833655687นางศรันยาพร สกุลรัตนาพันธ์0833655687
2122016-12-09รพ.สต.หนองยารักษ์10 ม.12หนองยารักษืพุดซาภาครัฐ12769.0024นายสมควร โสโทผอ.รพ.สต.หนองยารักษ์0909477588นายสมควร โสโท0909477588nongyarak@gmail.com
2132017-01-06กลุ่มประชาชนหนองยารักษ์บ้านหนองยารักษ์หนองยารักษืพุดซาบุคคลทั่วไป2512175500.005024นายสมควร โสโทผอ.รพ.สต.หนองยารักษ์0909477588นายสมควร โสโท0909477588
2142017-01-08ชมรมรักสุขภาพ ลดเค็ม ลดหวาน ลดล้านกิโล หลานย่าโม ทำความดีถวายพ่อของแผ่นดิน61ยุ้งบ้านโพธิ์บุคคลทั่วไป29516651.50590สำราญ กิ่งโพธิ์ประธานอสม.0807231595สายชล เหงกระโทก0862653522
2152017-01-08ชมรมรักสุขภาพ ลดเค็ม ลดหวาน ลดล้านกิโล หลานย่าโม ทำความดีถวายพ่อของแผ่นดิน2โตนดบ้านโพธิ์บุคคลทั่วไป44027525.10880สำรอง ซำโพธิ์ประธานอสม.0862502932จงจินดา ทับจะบก0923146363
2162017-01-08ชมรมรักสุขภาพ ลดเค็ม ลดหวาน ลดล้านกิโล หลานย่าโม ทำความดีถวายพ่อของแผ่นดิน8บูรณพาณิชย์บ้านโพธิ์บุคคลทั่วไป27015338.00540สุมาลี เพ็ชรพะเนาว์ประธานอสม.0872433843จินตนา ผ่องแผ้ว0878750090
2172017-01-08ชมรมรักสุขภาพ ลดเค็ม ลดหวาน ลดล้านกิโล หลานย่าโม ทำความดีถวายพ่อของแผ่นดิน174ศรีพัฒนาบ้านโพธิ์บุคคลทั่วไป50128901.901002วิลาวรรณ ทองธรรมประธานอสม.0880426924ประภัสสร มนอยู่พะเนาว์0819779315
2182017-01-08ชมรมรักสุขภาพ ลดเค็ม ลดหวาน ลดล้านกิโล หลานย่าโม ทำความดีถวายพ่อของแผ่นดิน103วังหินบ้านโพธิ์บุคคลทั่วไป28715432.00574เจียมจิรา กอทรายกลางประธานอสม.0844706540สายชิน กัลยาณี0857801143
2192016-12-09โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะค่า367 หมู่ที่ 6 บ้านมะค่ามะค่าบ้านโพธิ์ภาครัฐ251489.0050นายสังวาล จ่างโพธิ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะค่า0813609775นายสังวาล จ่างโพธิ์0813609775muangya3@gmail.com0813609775
2202017-01-08ชมรมรักสุขภาพ ลดเค็ม ลดหวาน ลดล้านกิโล หลานย่าโม ทำความดีถวายพ่อของแผ่นดิน32มะค่าบ้านโพธิ์บุคคลทั่วไป33519157.00670นพวงค์ ถมโพธิ์ประธานอสม.0857681441สายชิน กัลยาณี0857801143
2212017-01-08ชมรมรักสุขภาพ ลดเค็ม ลดหวาน ลดล้านกิโล หลานย่าโม ทำความดีถวายพ่อของแผ่นดิน73แสนเมืองบ้านโพธิ์บุคคลทั่วไป64636089.401292มาลา ปลั่งกลางประธานอสม.0817789462ธนาภรณ์ ดวนสันเทียะ0956012204
2222017-01-08ชมรมรักสุขภาพ ลดเค็ม ลดหวาน ลดล้านกิโล หลานย่าโม ทำความดีถวายพ่อของแผ่นดิน13หนองบัวบ้านโพธิ์บุคคลทั่วไป71729615.101434สุวรรณ เลิศนอกประธานอสม.0842981670วิลาวัณย์ ศรีโพธิ์0817253917
2232017-01-08ชมรมรักสุขภาพ ลดเค็ม ลดหวาน ลดล้านกิโล หลานย่าโม ทำความดีถวายพ่อของแผ่นดิน196ลองดองบ้านโพธิ์บุคคลทั่วไป47926314.70958วิภาพร เชยโพธิ์ประธานอสม.0857652889บรรจง จันทวีวัฒน์0818779847
2242017-01-08ชมรมรักสุขภาพ ลดเค็ม ลดหวาน ลดล้านกิโล หลานย่าโม ทำความดีถวายพ่อของแผ่นดิน195มะค่าพัฒนาบ้านโพธิ์บุคคลทั่วไป50528741.721010จวง ปลั่งกลางประธานอสม.0852426968สายชล เหงกระโทก0862653522
2252016-12-29ชมรมบ้านกล้ายหมู่บ้านกล้วยกล้วยจอหอบุคคลทั่วไป122730677.002454หมู่บ้าน กล้วยหมู่บ้าน0819763435ธนพนธ์ ประดิษฐ์0819763435
2262017-02-01ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา214 หมู่ 2 จอหอจอหอภาครัฐ1440.00288นายรังสิสวุฒิ สุวรรณ์โรจนผู้อำนวยการ0848248885นายฐาปนา คำสมัย0892801367pr_thapana@hotmail.com0892801367
2272017-02-01อสม.ศูนย์สุขภาพชุมชนจอหอ49 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจอหอจอหอบุคคลทั่วไป1589836.60316สุรีย์พร แสงสุวรรณพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ0844621288ไมวดี อื้อศรีวงศ์0859295484maiwadee.k@gmail.com
2282016-12-09โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลระกายม.6 ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมาระกายจอหอภาครัฐ17976.0034นาง จิณัฐตา คำพัฒน์เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส081-9763435นางเพ็ญแข ความหมั่น089-8469035tom602257@gmail.compenkhae
2292016-12-29ชมรมบ้านระกายชมรมบ้านระกายระกายจอหอบุคคลทั่วไป3221133552.806442ชมรมบ้านระกายชมรมบ้านระกาย0982072081ธนพนธ์ ประดิษฐ์0982072081
2302017-01-05โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฏร์สามัคคี)799/60 หมู่บ้านโฮมการ์เด้นท์วิลล์ 7/2 หมู่ 6 ระกายจอหอภาครัฐ155.002นายจรัญ ใจแน่นผู้อำนวยการโรงเรียน0945305669Suwimol Songserm0872413809m.2-5-0-7@hotmail.com
2312017-01-07ศัทธา บุดดาเพ็ง828/5ระกายจอหอภาคเอกชน2103.004ศัทธา บุดดาเพ็งเจ้าบ้าน0892801601ศัทธา บุดดาเพ็ง0892801601
2322016-12-29ชมรมบ้านบึงทับช้างชมรมบ้านบึงทับช้างบึงทับช้างจอหอบุคคลทั่วไป79947890.301598ชมรมบ้านบึงทับช้างชมรมบ้านบึงทับช้าง0982072081ธนพนธ์ ประดิษฐ์0982072081
2332016-12-29ชมรมบ้านสระธรรมขันธ์ชมรมบ้านสระธรรมขันธ์สระธรรมขันธ์จอหอบุคคลทั่วไป23413662.50468ชมรมบ้านสระธรรมขันธ์ชมรมบ้านสระธรรมขันธ์0982072081ธนพนธ์ ประดิษฐ์0982072081
2342016-12-29ชมรมบ้านสำโรงชมรมบ้านสำโรงสำโรงจอหอบุคคลทั่วไป1176874.20234ชมรมบ้านสำโรงชมรมบ้านสำโรง0982072081ธนพนธ์ ประดิษฐ์0982072081
2352016-12-29ชมรมบ้านหนองออกชมรมบ้านหนองออกหนองออกจอหอบุคคลทั่วไป86555090.901730ชมรมบ้านหนองออกชมรมบ้านหนองออก0982072081ธนพนธ์ ประดิษฐ์0982072081
2362016-12-29ชมรมบ้านกรูดชมรมบ้านกรูดกรูดจอหอบุคคลทั่วไป60329583.401206ชมรมบ้านกรูดชมรมบ้านกรูด0982072081ธนพนธ์ ประดิษฐ์0982072081
2372016-12-29ชมรมบ้านสระตาราชชมรมบ้านสระตาราชสระตราราชจอหอบุคคลทั่วไป57935048.601158ชมรมบ้านสระตาราชชมรมบ้านสระตาราช0982072081ธนพนธ์ ประดิษฐ์0982072081
2382016-12-29ชมรมบ้านหนองกระดังงาชมรมบ้านหนองกระดังงาหนองกระดังงาจอหอบุคคลทั่วไป20512263.40410ชมรมบ้านหนองกระดังงาชมรมบ้านหนองกระดังงา0982072081ธนพนธ์ ประดิษฐ์0982072081
2392016-12-08งานเลขานุการกิจและอำนวยการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา255 หมู่ 11 โคกกรวดโคกกรวดภาครัฐ13830.5026นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธรนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 0817902622นายวรพงษ์ สายโสภา0918324355guntistry@hotmail.co.thguntistry
2402016-12-19โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกกรวด253โคกกรวดโคกกรวดภาครัฐ15900.0030นางนิตยา ริมประนามพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รักษาการ ผอ.รพ.สต.โคกกรวด092 4536629นางสุภีย์ เมืองทรัพย์081 9973873kkpcu07@gmail.comlooksang8188
2412016-12-26สำนักงานงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา (กลุ่มงานควบคุมโรค)(กลุ่มงานควบคุมโรค)โคกกรวดโคกกรวดภาครัฐ211322.0042นางลดาพิชญ์สมัย อมัตรวงศ์หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค0625514619นายพิเชษฐ์ หอสูติสิมา0831282036koratncd@gmail.com0831282036
2422017-01-21มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนนารีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีโคกกรวดโคกกรวดบุคคลทั่วไป1130.002มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี/กิตติคมนักศึกษา0835639440กิตติคม0835639440kekkub56@gmail.com
2432016-12-22ศูนย์สุขภาพชุนชนเมือง345/5 หมู่ที่6 ตำบลโคกกรวด อำเภอมือง จังนครราชสีมาสระมโนราโคกกรวดภาครัฐ11642.0022นางวัชรา สอนใหม่พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ091-0163713นายวชิรพล บริสัย062-8614494
2442016-12-22ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลโคกกรวด345/5 หมู่ที่6 ตำบลโคกกรวดสระมโนราโคกกรวดอื่น ๆ1106687.00220นางกัญญา คำโคกกรวดประธานอสม.081-8794566นายวชิรพล บริสัย062-8614494
2452016-12-22โรงพยาบาลเทพรัตน์345/5หมู่ที่6 สระมโนราโคกกรวดภาครัฐ46321354.00926นายแพทย์จิรศักดิ์ วิลักขณาลัญฉ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาล044-395000นายวชิรพล บริสัย062-8614494
2462016-12-28เทศบาลตำบลโคกกรวดสำนักงานเทศบาลตำบลโคกกรวด เลขที่ 345สระมโนราโคกกรวดภาครัฐ795269.00158นายปรีชา มิตรสูงเนินนายกเทศมนตรีตำบลโคกกรวด081-9767440นางสมมาตร อินทรมงคล0817607479่jutarat6666@hotmail.com
2472016-12-02กลุ่มงานประกันสุขภาพ255 หมู่ 11หนองขอนโคกกรวดภาครัฐ8525.0016นางณัฐอร พลสวัสดิ์หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ081 8764792นางจำรัส ใจงาม0956121150uckorat@gmail.com0956121150
2482016-12-06กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม255 หมู่ท่ี 11 หนองขอนโคกกรวดภาครัฐ7453.0014นายชาญศักดิ์ สุภรโภคีนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ081 760 4237นางปิยมาภรณ์ ป้ำกระโทก081 548 3048tang2502@hotmail.com
2492016-12-06กลุ่มงานทันตสาธารณสุข255 หมู่ 11 หนองขอนโคกกรวดภาครัฐ10638.0020นางศิริรัตน์ รัศมีโสรัจหัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข0818280846นางสาวกรรณิการ์ เขียนโคกกรวด0830566514dentkorat@gmail.com-
2502016-12-07กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาหนองขอนโคกกรวดภาครัฐ7452.5014กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนักจัดการงานทั่วไป0878693955นางสุปราณี ผุดผ่อง0973424407panthai_424@hotmail.com
2512016-12-08กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข255 ม.11หนองขอนโคกกรวดภาครัฐ261822.0052ดร.สันติ ทวยมีฤทธิ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน0818766748นายวรศักดิ์ มะเริงสิทธิ์0632310687aotworasak7@gmail.com
2522016-12-08กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาหนองขอนโคกกรวดภาครัฐ221028.0044นางสาวนิตยา โชตินอกนวก.สาธารณสุขชำนาญการพิเศษ0813899190นายวิทธวัช เจริญศรี0877768649wittawut.abm@hotmail.comphoto_country
2532016-12-08งานสุขภาพจิตและผู้พิการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาหนองขอนโคกกรวดภาครัฐ4277.008นางสาวรุจิวรรณ สอนสมภารพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ0899495489นายหาญ จินดา0819774430
2542016-12-08กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาหนองขอนโคกกรวดภาครัฐ201200.0040นิตยา โชตินอกนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ0813899190นางอนิศรา บริบูรณ์092-6417039hrdkorat@gmail.com
2552016-12-08กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา255 หมู่ 11หนองขอนโคกกรวดภาครัฐ191089.5038นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธรนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา044-465010-4นายพิสิทธิ์ คงศักดิ์ตระกูล044-465010-4fdakorat@hotmail.com
2562016-12-08กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม255 หมู่ท่ี 11หนองขอนโคกกรวดภาครัฐ9601.0018นายชาญศักดิ์ สุภรโภคีนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ0817604237นางปิยมาภรณ์ ่ป้ำกระโทก0815483048env.Korat.com
2572016-12-09กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ255 หมู่ 11 หนองขอนโคกกรวดภาครัฐ15862.0030นางสุวรรณี สมปราชญ์นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ081-8788349นางสาวฑิตยาวรรณ สุขเสนี087-8738034tityakorat@gmail.com0878738034
2582016-12-09กลุ่มงานบริหารทั่วไปสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 255 หมู่ 11หนองขอนโคกกรวดภาครัฐ684302.00136นางฉวีวรรณ จันณรงค์นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ0899173589นางสาวอรุณี ชนะภัย0819663223
2592016-12-09งานระบาดวิทยาสสจ.นครราชสีมา หนองขอนโคกกรวดภาครัฐ3201.006นายปัญญา ฉนำกลางนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 0862503255นายอนุศักดิ์ พรหมทอง0837241202anusak.promthong@gmail.commtena7979
2602017-02-09กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ255 หมู่ 11หนองขอนโคกกรวดภาครัฐ15862.0030นางสุวรรณี สมปราชญ์นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ081-8788349นางสาวฑิตยาวรรณ สุขเสนี087-8738034tityakorat@gmail.com087-8738034
2612017-05-08งานบำบัดยาเสพติด255หนองขอนโคกกรวดภาครัฐ4260.008นางจรูญศรี โคมพุดซานักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ0818240966นางสาวสุนิศา โสบกระโทก0878806131sunisasob@gmail.comjeed0525
2622016-12-16ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา177 ม.6โคกเพชรโคกกรวดภาครัฐ18110944.40362นายแพทย์เอกชัย เพียรศรีวัชราผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา091-8904608นางสาวปิยมาภรณ์ โล่ห์ทวีมงคล085-3084368piyamongkol@gmail.com
2632017-02-01โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา345/5 หมู่ 6 โคกเพชรโคกกรวดภาครัฐ503674.00100นพ.จิรศักดิ์ วิจักขณาลัญฉ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา0818768974น.ส.นฤมล ปรางค์สูงเนิน0988314782psnnarumon@gmail.com
2642016-12-30บ้านไชยมงคล226ม.1 ต.ไชยมงคลไชยมงคลไชยมงคลอื่น ๆ96862920.001936นายสวัสดิ์ ดีขันประธานอสม.0848297815นางสาวพรรณงาม คูณจัตุรัส0828611470phanngam.thai@gmail.com025531
2652017-01-23พล.พัฒนา 2 (ทภ.2)กองบัญชาการกองพลพัฒนาที่2 ไชยมงคลไชยมงคลภาครัฐ1048203.00208พ.ท.อชิระ ราศรีรัตนะพญ.พล.พัฒนา 20896165785ส.ต.อาทิพย์ กระจ่างฉาย0995231626Thid.Krajangchay@gmail.comThid.K
2662017-06-12กรมพัฒนา 2 (ทภ.2)หมู่ 6 ไชยมงคลไชยมงคลภาครัฐ241700.0048พ.อ.สุรยุทธ รัตนจารุผบ.กรมพัฒนา 2081-302-9999ร.ท.เอกสิทธิ์ อึ้งสกุล097-343-6531
2672016-12-30บ้านบุตาล87 หมู่ 2 ต.ไชยมงคลบุตาลไชยมงคลอื่น ๆ94861620.001896นางวงเดือน ใคร่กระโทกประธานอสม.0878710847พรรณงาม คูณจัตุรัส0828611470phanngam.thai@gmail.com02553
2682016-12-30บ้านหนองพลวงใหญ่360 หมู่3 ต.ไชยมงคลหนองพลวงใหญ่ไชยมงคลอื่น ๆ98564025.001970น.ส พะเยาว์ ญาติดอนประธานอสม.0935638481พรรณงาม คูณจัตุรัส0828611470phanngam.thai@gmail.comphanngamester
2692016-12-30บ้านหนองปลิง21 หมู่4 ต.ไชยมงคลหนองปลิงไชยมงคลอื่น ๆ89057850.001780นางละออง ศิริสวัสดิ์ประธานอสม.0895858441พรรณงาม คูณจัตุรัส0828611470phanngam.thai@gmail.comphanngamester
2702016-12-09โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไชยมงคล2 ม.5 หนองไทรไชยมงคลภาครัฐ10558.1020นางจรัมพร มลโมลีผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไชยมงคล089-9568789นางจรัมพร มลโมลี089-9568789chaimongcholS16@gmail.com
2712016-12-30บ้านหนองไทร80 หมู่5 ต.ไชยมงคลหนองไทรไชยมงคลอื่น ๆ95962335.001918น.ส นิสากร เกวียนโคกกรวดประธานอสม.0935371532พรรณงาม คูณจัตุรัส0828611470phanngam.thai@gmail.comphanngamester
2722016-12-29น.ส.นวลจิรา ทิศกระโทก47/55หนองตะคองหนองบัวศาลาบุคคลทั่วไป158.002นางสาวนวลจิรา ทิศกระโทกประชาชน0863677908นางสาวณัฐพร จอมคำสิงห์0863677908
2732016-12-29นางสาวประภัสสร ดอกหอมกลาง50/33หนองตะคองหนองบัวศาลาบุคคลทั่วไป165.002นางสาวประภัสสร ดอกหอมกลางประชาชน0863677908นางสาวณับพร จอมคำสิงห์0863677908
2742016-12-29นางสาววรัญธร ปรมัตถากร47/53หนองตะคองหนองบัวศาลาบุคคลทั่วไป156.002นางสาววรัญธร ปรมัตถากรประชาชน0863677908นางสาวณัฐพร จอมคำสิงห์0863677908
2752016-12-29นางชัญญา กิติยามาศ137 ม.1หนองตะคองหนองบัวศาลาบุคคลทั่วไป154.002นางชัญญา กิติยามาศประชาชน0863677908นางสาวณัฐพร จอมคำสิงห์0863677908
2762016-12-29นางพิพารัตน์ หวังก่อกลางแป้งมันอิสาน หมู่ 1 หนองตะคองหนองบัวศาลาบุคคลทั่วไป160.002นางพิพารัตน์ หวังก่อกลางประชาชน0863677908นางสาวณัฐพร จอมคำสิงหื0863677908
2772016-12-29นายก้องเกียรติ เกษรหอม50/24 ม.1หนองตะคองหนองบัวศาลาบุคคลทั่วไป167.002นายก้องเกียรติ เการหอมประชาชน0863677908นางสาวณัฐพร จอมคำสิงห์0863677908
2782016-12-29นายจักรกฤช คมเจษฎา52/1-2 หมู่ 1หนองตะคองหนองบัวศาลาบุคคลทั่วไป160.002นายจักรกฤช คมเจษฎาประชาชน0863677908นางสาวณัฐพร จอมคำสิงห์0863677908
2792016-12-29นายมงคล ใจแก้วึ7 หมู่ 1 หนองตะคองหนองบัวศาลาบุคคลทั่วไป156.002นายมงคล ใจแก้วประชาชน0863677908นางสาวณับพร จอมคำสิงห์0863677908
2802016-12-29นายวิจิตร เงินจตุรัส144 หมู่ 1 หนองตะคองหนองบัวศาลาบุคคลทั่วไป164.002นายวิจิตร เงินจตุรัสประชาชน0863677908นางสาวณัฐพร จอมคำสิงหื0863677908
2812016-12-29นายวิรัตน์ แก้วสุรินทร์139 หมู่ 1 หนองตะคองหนองบัวศาลาบุคคลทั่วไป155.002นายวิรัตน์ แก้วสุรินทร์ประชาชน0863677908นางสาวณัฐพร จอมคำสิงห์0863677908
2822016-12-29นายสมยศ ไชโย30/3 หมู่ 1 หนองตะคองหนองบัวศาลาบุคคลทั่วไป156.002นายสมยศ ไชโยประชาชน0863677908นางสาวณัฐพร จอมคำสิงห์086367798
2832016-12-29นายสันติ เผนโคกสูง 2 หมู่ 1หนองตะคองหนองบัวศาลาบุคคลทั่วไป156.002นายสันติ เผนโคกสูงประชาชน0863677908นางสาวณัฐพร จอมคำสิงห์0863677908
2842016-12-29นางาวเครือมาส พรมสุรินทร์68 หมู่ 1 หนองตะคองหนองบัวศาลาภาครัฐ155.002นางสาวเครือมาส พรมสุรินทร์ประชาชน0863677908นางสาวณัฐพร จอมคำสิงห์0863677908
2852016-12-29นางสาวจันทร์กมล รัตนศิวโมกข์321 หมู่ 1 หนองตะคองหนองบัวศาลาบุคคลทั่วไป153.002นางสาวจันทร์กมล รัตนศิวโมกข์ประชาชน0863677908นางสาวณัฐพร จอมคำสิงห์0863677908
2862016-12-29นางสาวจันทร์ปภร รัตนศิวโมกข์321 หมู่ 1 หนองตะคองหนองบัวศาลาภาครัฐ148.002นางสาวจันทร์ปภร รัตนศิวโมกข์ประชาชน0863677908นางสาวณัฐพร จอมคำสิงห์0863677908
2872016-12-29นางสาวน้ำผึ้ง เสคำพันธ์แป้งมันอิสาน หมู่ 1 หนองตะคองหนองบัวศาลาภาครัฐ190.002นางสาวน้ำผึ้ง เสคำพันธ์ประชาชน0863677908นางสาวณัฐพร จอมคำสิงห์0863677908
2882016-12-29นางสาวปรารถนา สีมาณรงค์178 หมู่ 1 หนองตะคองหนองบัวศาลาบุคคลทั่วไป145.002นางสาวปรารถนา สีมาณรงค์ประชาชน0863677908นางสาวณัฐพร จอมคำสิงห์0863677908
2892016-12-29นางสาวพัทธนันท์ กะสินรัมย์141 หมู่ 1หนองตะคองหนองบัวศาลาภาครัฐ155.002นางสาวพัทธนันท์ กะสินรัมย์ประชาชน0863677908นางสาวณัฐพร จอมคำสิงห์0863677908
2902016-12-29นางสาวละออง กรองกลาง7 หมู่ 1 หนองตะคองหนองบัวศาลาบุคคลทั่วไป155.002นางสาวละออง กรองกลางประชาชน0863677908นางสาวณัฐพร จอมคำสิงห์0863677908
2912016-12-29นางสาวสุกัญญา ปัตถาวะโร123 หมู่ 1 หนองตะคองหนองบัวศาลาบุคคลทั่วไป155.002นางสาวสุกัญญา ปัตถาวะโรประชาชน0863677908นางสาวณัฐพร จอมคำสิงห์0863677908
2922016-12-29นางเนตรนภา แสนปลื้ม50/22 หมู่ 1 หนองตะคองหนองบัวศาลาบุคคลทั่วไป155.002นางเนตรนภา แสนปลื้มประชาชน0863677908นางสาวณัฐพร จอมคำสิงห์0863677908
2932016-12-29นางวีณา โตไทย11 หมู่ 1หนองตะคองหนองบัวศาลาบุคคลทั่วไป148.002นางวีณา โตไทยประชาชน0863677908นางสาวณัฐพร จอมคำสิงห์0863677908
2942016-12-29นางศรีแพร ชายทองแป้งมันอิสาน หมู่ 1หนองตะคองหนองบัวศาลาบุคคลทั่วไป147.002นางศรีแพร ชายทองประชาชน0863677908นางสาวณัฐพร จอมคำสิงห์0863677908
2952016-12-29นางสมร เพ็งศรี921 หมู่ 1หนองตะคองหนองบัวศาลาบุคคลทั่วไป152.002นางสมร เพ็งศรีประชาชน0863677908นางสาวณัฐพร จอมคำสิงห์0863677908
2962016-12-29นางสุชาดา โอนิลล์118 หมู่ 1หนองตะคองหนองบัวศาลาภาครัฐ147.002นางสุชาดา โอนิลล์ประชาชน0863677908นางสาวณัฐพร จอมคำสิงห์0863677908
2972016-12-29นายสุรศักดิ์ จันทินมาธร138 หมู่ 1หนองตะคองหนองบัวศาลาภาครัฐ160.002นายสุรศักดิ์ จันทินมาธรประชาชน0863677908นางสาวณัฐพร จอมคำสิงห์0863677908
2982016-12-29นายโสภณ ปินะกาเส190 หมู่ 1 หนองตะคองหนองบัวศาลาบุคคลทั่วไป155.002นายโสภณ ปินะกาเสประชาชน0863677908นางสาวณัฐพร จอมคำสิงห์0863677908
2992016-12-29นางสาวจินตนา อินทรผล19 หมู่ 1หนองตะคองหนองบัวศาลาภาครัฐ152.002นางสาวจินตนา อินทรผลประชาชน0863677908นางสาวณัฐพร จอมคำสิงห์0863677908
3002016-12-29นางสาวจุไรรัตน์ วุ่นพันธ์ุ23 หมู่ 1 หนองตะคองหนองบัวศาลาบุคคลทั่วไป152.002นางสาวจุไรรรัตน์ วุ่นพันธ์ุประชาชน0863677908นางสาวณัฐพร จอคำสิงห์0863677908
3012016-12-29นางสาวประภา พรมสุรินทร์195 หมู่ 1หนองตะคองหนองบัวศาลาบุคคลทั่วไป152.002นางสาวประภา พรมสุรินทร์ ประชาชน0863677908นางสาวณัฐพร จอมคำสิงห์0863677908
3022016-12-29นางสาววรรณา ไทรพงศ์พันธ์ุ94 หมู่ 1หนองตะคองหนองบัวศาลาบุคคลทั่วไป153.002นางสาววรรณา ไทรพงศ์พันธ์ุประชาชน0863677908นางสาวณัฐพร จอมคำสิงห์0863677908
3032016-12-29นางสาวสมพร ด่านกลาง137 หมู่ 1หนองตะคองหนองบัวศาลาบุคคลทั่วไป170.002นางสาวสมพร ด่านกลางประชาชน0863677908นางสาวณัฐพร จอมคำสิงห์0863677908
3042016-12-29นางสาวสีวัน ใจแก้ว173 หมู่ 1หนองตะคองหนองบัวศาลาบุคคลทั่วไป152.002นางสาวสีวัน ใจแก้วประชาชน 0863677908นางสาวณัฐพร จอมคำสิงห์0863677908
3052016-12-29นางสาวอภิสรา ศรีสะเทือน50/26 หมู่ 1หนองตะคองหนองบัวศาลาบุคคลทั่วไป156.002นางสาวอภิสรา ศรีสะเทือนประชาชน0863677908นางสาวณัฐพร จอมคำสิงห์0863677908
3062016-12-29นางสาวอรอุมา ลำกระโทก310 หมู่ 1หนองตะคองหนองบัวศาลาบุคคลทั่วไป148.002นางสาวอรอุมา ลำกระโทกประชาชน0863677908นางสาวณัฐพร จอมคำสิงห์0863677908
3072016-12-31บ้านหนองตะคลอง ตำบลหนองบัวศาลาหมู่ 1 บ้านหนองตะคลองหนองตะคองหนองบัวศาลาบุคคลทั่วไป63834716.001276นายบรรลือศักดิ์ แก้วสุรินทร์ผู้ใหญ่บ้านหนองตะคลอง0810739054นางสาวณัฐพร จอมคำสิงห์ 0863677908
3082016-12-31หมู่ 2 บ้านหนองตะลุมปุ๊กหมู่ 2 บ้านหนองตะลุมปุ๊กหนองตะลุมปุ๊กหนองบัวศาลาบุคคลทั่วไป64134078.001282นายประสาร หลงทะเลผู้ใหญ่บ้านหนองตะลุมปุ๊ก083460076นางสาวณัฐพร จอมคำสิงห์0863677908
3092017-01-10บ้านหนองตะลุมปุ๊กใหม่พัฒนาหมู่ 10 บ้านหนองตะลุมปุ๊กใหม่พัฒนา หนองตะลุมปุ๊กหนองบัวศาลาบุคคลทั่วไป97155430.001942นายปรีชา แซ่เล้าผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองตะลุมปุ๊กใหม่พัฒนา0895801328นางสาวณัฐพร จอมคำสิงห์0863677908
3102016-12-08โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลิง284 หมู่ 3 ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาหนองปลิงหนองบัวศาลาภาครัฐ231417.0046นางประทวน คำลายผอ.รพ.สต.หนองปลิง089-8469301นางสาวณัฐพร จอมคำสิงห์086-3677908 ,044-212808minniepooh_num@hotmail.comNattapron3762
3112016-12-27สมพิศ เที่ยงโคกกรวด284 ม3 ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมาหนองปลิงหนองบัวศาลาภาครัฐ10.002นางประทวน คำลายผอ.รพ.สต0898469301นางสาวณัฐพร จอมคำสิงห์0863677908minniepooh_num@hotmail.comnattapron 3762
3122016-12-27นางมาธุดา เข็มหมื่นไวย248 ม3หนองปลิงหนองบัวศาลาภาครัฐ170.002นางประทวน คำลายผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลิง0898469301นางสาวณัฐพร จอมคำสิงห์0863677908minniepooh_num@hotmail.comnattapron3762
3132016-12-27นางสาวมธุรส บุญใช้2480ม.3หนองปลิงหนองบัวศาลาภาครัฐ10.002นางประทวน คำลายผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลิง0898469301นางสาวณัฐพร จอมคำสิงห์0863677908minniepooh_num@hotmail.comnattapron3762
3142016-12-27รพ.สต.หนองปลิง284 ม.3หนองปลิงหนองบัวศาลาภาครัฐ231417.7046นางประทวน คำลาย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลิง0897469301นางสาวณัฐพร จอมคำสิงห์0863677908minniepooh_num@hotmail.comnattapron3862
3152016-12-27นางสาวจรรยา สดชื่น284 ม.3หนองปลิงหนองบัวศาลาภาครัฐ152.002นางประทวน คำลายผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลิง0898469301นางสาวณัฐพร จอมคำสิงห์0863677908minniepooh_num@hotmail.comnattapron3762
3162016-12-27นางสาวชัญญาชุดา ตรีรัตน์284 ม.3หนองปลิงหนองบัวศาลาภาครัฐ163.002นางประทวน คำลายผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลิง0898469301นางสาวณัฐพร จอมคำสิงห์0863677908minniepooh_num@hotmail.comnattapron3762
3172016-12-27นางสาวอาศิราพร ใหม่โพธิ์กลาง284 ม.3หนองปลิงหนองบัวศาลาภาครัฐ140.002นางประทวน คำลายผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลิง0898469301นางสาวณัฐพร จอมคำสิงห์0863677908minniepooh_num@hotmail.comnattapron3762
3182016-12-27นางไพรินทร์ แซงทะเล284 ม.3หนองปลิงหนองบัวศาลาภาครัฐ165.002นางประทวน คำลายผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลิง0898469301นางสาวณัฐพร จอมคำสิงห์0863677908minniepooh_num@hotmail.comnattapron3762
3192016-12-27นางสาวรุ่งทิวา เกิดขุนทด284 ม3หนองปลิงหนองบัวศาลาภาครัฐ150.002นางประทวน คำลายผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลิง0898469301นางสาวณัฐพร จอมคำสิงห์0863677908minniepooh_num@hotmail.comnattapron3762
3202016-12-27นางบุญนา อนันต์ภักดี284 ม.3หนองปลิงหนองบัวศาลาภาครัฐ171.502นางประทวน คำลายผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลิง0898469301นางสาวณัฐพร จอมคำสิงห์ 0863677908minniepooh_num@hotmail.comnattapron3762
3212016-12-27นางสาวฤดีพร ขวัญกระโทก284 ม.3หนองปลิงหนองบัวศาลาภาครัฐ161.502นางประทวน คำลายผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลิง0898469301นางสาวณัฐพร จอมคำสิงห์0563677908minniepooh_num@hotmail.comnattapron3762
3222016-12-27นางอัมพร โพยนอก284 ม3หนองปลิงหนองบัวศาลาภาครัฐ150.502นางประทวน คำลายผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลิง0898469301นางสาวณัฐพร จอมคำสิงห์0463677908minniepooh_num@hotmail.comnattapron3762
3232016-12-27นางสาวกุลภรณ์ สุดทะเล284 ม3หนองปลิงหนองบัวศาลาภาครัฐ156.002นางประทวน คำลายผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลิง0898469301นางสาวณัฐพร จอมคำสิงห์086 3677908minniepooh_num@hotmail.comnattapron3762
3242016-12-27นายธีรพงษ์ พรมจันทร์284 ม.3หนองปลิงหนองบัวศาลาภาครัฐ176.002นายประทวน คำลายผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลิง0898469301นางสาวณัฐพร จอมคำสิงห์0563677908minniepooh_num@hotmail.comnattapron3762
3252016-12-27นางสาวจุฑาทิพย์ ปรีการ284 ม3หนองปลิงหนองบัวศาลาภาครัฐ158.002นางประทวน คำลายผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลิง0898469301นางสาวณัฐพร จอมคำสิงห์0863677908minniepooh_num@hotmail.comnattapron3762
3262016-12-27นางสาววริศรา เฉื่อยกลาง284 ม.3หนองปลิงหนองบัวศาลาภาครัฐ187.002นางประทวน คำลายผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลิง0898469301นางสาวณัฐพร จอมคำสิงห์0863677908minniepooh_num@hotmail.comnattapron3762
3272016-12-27นางสาวภัทรภร นนทกรชยางกรู284 ม.3หนองปลิงหนองบัวศาลาภาครัฐ168.002นางประทวน คำลายผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลิง0898469301นางสาวณัฐพร จอมคำสิงห์0863677908minniepooh_num@hotmail.comnattapron3762
3282016-12-27นายพฒนพงษ์ เข็มทะเล284 ม.ม3หนองปลิงหนองบัวศาลาภาครัฐ168.002นางประทวน คำลายผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลิง0898469301นางสาวณัฐพร จอมคำสิงห์0863677908minniepooh_num@hotmail.comnattapron3762
3292016-12-27นางสาวพิรานันท์ แกมขุนทด284 ม.3หนองปลิงหนองบัวศาลาภาครัฐ165.002นางประทวน คำลายผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลิง0898469301นางสาวณัฐพร จอมคำสิงห์0863677908minniepooh_num@hotmail.comnattapron3762
3302016-12-31หมู่ 3 บ้านหนองปลิงหมู่ 3 บ้านหนองปลิงหนองปลิงหนองบัวศาลาบุคคลทั่วไป72038948.001440นายสด เคนสารภักตร์ผู้ใหญ่บ้านหนองปลิง0819670897นางสาวณัฐพร จอมคำสิงห์0863677908
3312017-01-24ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา54หนองปลิงหนองบัวศาลาภาครัฐ563489.50112นายบรรจง กิติรัตน์ตระการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา0815492777นางสาวสิริกาญจน์ ทานะ0850050644sirigan.t@dmsc.mail.go.thganinlove
3322016-12-31หมู่ 4 บ้านหนองบัวศาลาหมู่ 4 บ้านหนองบัวศาลาหนองบัวศาลาหนองบัวศาลาบุคคลทั่วไป132035692.002640นายรังสรรค์ อินทรากำนันตำบลหนองบัวศาลา0818786486นางสาวณับพร จอมคำสิงห์0863677908
3332016-12-31ชมรม อสม. และผู้นำชุมชนตำบลหนองบัวศาลาชมรม อสม ผู้นำชุมชนตำบลหนองบัวศาลาหนองบัวศาลาหนองบัวศาลาอื่น ๆ17411080.00348นายรังสรรค์ อินทรากำนันตำบลหนองบัวศาลา0818786486นางสาวณัฐพร จอมคำสิงห์0863677908
3342016-12-31หมู่ 5 บ้านอ่างหนองแหนหมู่ 5 บ้านอ่างหนองแหนอ่างหนองแหนหนองบัวศาลาบุคคลทั่วไป63933441.001278นายสมศักดิ์ นิตย์ผักแว่นผู้ใหญ่บ้านอ่างหนองแหน0625764536นางสาวณัฐพร จอมคำสิงห์0863677908
3352016-12-31หมู่ 6 บ้านหนองโสมงหมู่ 6 บ้านหนองโสมงหนองโสมงหนองบัวศาลาบุคคลทั่วไป67635960.501352นายพิสิทธิ์ เนื่องกระโทกผู้ใหญ่บ้านหนองโสมง0856381676นางสาวณัฐพร จอมคำสิงห์0863677908
3362017-01-06บ้านใหม่หนองแหนหมู่ 7 บ้านใหม่หนองแหนใหม่หนองแหนหนองบัวศาลาบุคคลทั่วไป62834785.001256นางสาววิมพ์วิภา น้อยทะเลผู้ใหญ่บ้านใหม่หนองแหน0817256865นางสาวณัฐพร จอมคำสิงห์0863677908
3372017-01-06บ้านหนองปลิงใหม่หมู่ 9 บ้านหนองปลิงใหม่ใหม่หนองแหนหนองบัวศาลาบุคคลทั่วไป50825823.001016นายจำลอง มหิงษาเดชผู้ใหญ่บ้านหนองปลิงใหม่0917032770นางสาวณัฐพร จอมคำสิงห์0863677908
3382016-12-31หมู่ 8 บ้านหนองตาคงหมู่ 8 บ้านหนองตาคงหนองตาคงหนองบัวศาลาบุคคลทั่วไป2193120699.004386นายชื่น ป้อมทะเลผู้ใหญ่บ้านหนองตาคง086245669นางสาวณัฐพร จอมคำสิงห์0863677608
3392016-12-25พิรานันท์ แกมขุนทดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลิงหนองปลิงใหม่หนองบัวศาลาบุคคลทั่วไป172.002โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลิงนักวิชาการสาธารณสุข0920514728ณัฐพร จอมคำสิงห์ 044212808
3402017-01-08บ้านราชสีมาม.1ราชสีมาสุรนารีภาคเอกชน144979695.002898นิรุตติ พ่วงรอดผอ.รพ.สต.ยางใหญ่044938442นิรุตติ พ่วงรอด044938442yangyai50@gmail.com
3412017-01-08บ้านโนนไม้แดงม.2โนนไม้แดงสุรนารีภาคเอกชน118965395.002378นิรุตติ พ่วงรอดผอ.รพ.สต.ยางใหญ่044938442นิรุตติ พ่วงรอด044938442yangyai50@gmail.com
3422017-01-08บ้านยางใหญ่ม.3ยางใหญ่สุรนารีภาคเอกชน149982445.002998น้ำฝน ดานขุนทดประธานอสม.ม.3044938442น้ำฝน ดานขุนทด044938442yangyai50@gmail,com
3432017-02-15โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางใหญ่414ยางใหญ่สุรนารีภาครัฐ171157.5034นิรุตติ พ่วงรอดผอ.รพ.สต.ยางใหญ่044938262ประภาพร พยอมใหม่044938262
3442017-01-08บ้านตะเภาทองม.4ตะเภาทองสุรนารีภาคเอกชน45925245.00918สมใจ เข็มทองประธานอสม.ต.สุรนารี044938442สมใจ เข็มทอง044938442yangyai50@gmail.com
3452017-01-09บ้านหนองบงม.5หนองบงสุรนารีภาคเอกชน89949445.001798สมใจ เข็มทองประธานอสม.ตำบลสุรนารี044938262สมใจ เข็มทอง044938262
3462017-01-12สำนักงานเทศบาลตำบลสุรนารี310 ม.5 หนองบงสุรนารีภาครัฐ1198200.00238นายสมยศ รัตนปริยานุชนายกเทศมนตรีตำบลสุรนารี0819762102นางพรพรรณ เพ็งเจริญ0898296444totlemom@gmail.com
3472017-01-09บ้านมาบเอื้องม.6มาบเอื้องสุรนารีภาคเอกชน103056650.002060สมใจ เข็มทองประธานอสม.ตำบลสุรนารี044938262สมใจ เข็มทอง044938262
3482017-01-09บ้านโกรกเดือนห้าม.7โกรกเดือนห้าสุรนารีภาคเอกชน44224310.00884สมใจ เข็มทองประธานอสม.ตำบลสุรนารี044938262สมใจ เข็มทอง044938262
3492017-01-09บ้านสะพานหินม.8สะพานหินสุรนารีภาคเอกชน19510725.00390สมใจ เข็มทองประธานอสม.ตำบลสุรนารี044938262สมใจ เข็มทอง044938262
3502016-12-23นางสาวชนน์ชนก จันทร744 หมู่10สุรนารีสุรนารีบุคคลทั่วไป154.002นางสาวชนน์ชนก จันทรนักวิชาการสาธารณสุข0881340734นางสาวชนน์ชนก จันทร0881340734
3512017-01-09บ้านยางใหญ่พัฒนาม.9สุรนารีสุรนารีภาคเอกชน100955495.002018สมใจ เข็มทองประธานอสม.ตำบลสุรนารี044938262สมใจ เข็มทอง044938262
3522017-01-09สมใจ เข็มทองม.10ท้าวสุระสุรนารีภาคเอกชน87548125.001750สมใจ เข็มทองประธานอสม.ตำบลสุรนารี044938262สมใจ เข็มทอง044938262
3532017-01-26โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสีมุม116 หมู่ 4ดอนสีมุมบุคคลทั่วไป33820170.00676นายสุชาติ สนพะเนาว์ผอ.รพ.สต.สีมุม0819661981นางพัชรินทร์ ทวยหาญ044959128seemoom@gmail.com-
3542017-01-26โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสีมุม116 หมู่ 4สีมุมสีมุมบุคคลทั่วไป26518260.00530นายสุชาติ สนพะเนาว์ผอ.รพ.สต.สีมุม0819661981นางน้อย รวมดอน044959128seemoom@gmail.com-
3552017-01-26โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสีมุม116 หมู่ 4สีมุมสีมุมบุคคลทั่วไป35522655.00710นายสุชาติ สนพะเนาว์ผอ.รพ.สต.สีมุม0819661981นางอบเชย ปราณีตพลกรัง044959128seemoom@gmail.com-
3562017-01-26โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสีมุม116 หมู่ 4สีมุมสีมุมบุคคลทั่วไป27516022.00550นายสุชาติ สนพะเนาว์ผอ.รพ.สต.สีมุม0819661981นางกนกวรรณ เพียรขุนทด044959128seemoom@gmail.com-
3572017-01-26โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสีมุม116 หมู่ 4สีมุมสีมุมบุคคลทั่วไป22915136.00458นายสุชาติ สนพะเนาว์ ผอ.รพ.สต.สีมุม0819661981นางณิชกานต์ เตียนพลกรัง 044959128seemoom@gmail.com-
3582017-01-26โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสีมุม116 หมู่ 4สีมุมสีมุมบุคคลทั่วไป28216771.00564นายสุชาติ สนพะเนาว์ ผอ.รพ.สต.สีมุม0819661981นางสมหวัง ไกรพนม044959128seemoom@gmail.com-
3592017-01-26โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสีมุม116 หมู่ 4สีมุมสีมุมบุคคลทั่วไป20211394.00404นายสุชาติ สนพะเนาว์ ผอ.รพ.สต.สีมุม0819661981นางมณี ปราณีตพลกรัง044959128seemoom@gmail.com-
3602017-01-10อสม.8หมู่8แปะสีมุมภาครัฐ1306630.00260รพ.สต.ทุ่งกระโดนผอ.รพ.สต.ทุ่งกระโดน044-215076นางบุญมา นาคสมบรูณ์0898478626tungkradone@hotmail.com
3612016-12-09รพ.สต.ทุ่งกระโดนหมู่9 ทุ่งกระโดนสีมุมภาครัฐ52032360.001040นางรัตนา พาพิชนอกผอ.รพ.สต0945154259นางอาดารัศมิ์ เชาว์รักษ์หิรัญ0853033123adarut2514@gmail.comada41mam
3622017-01-07นุจรินทร์ กุลโคกกรวด86 หมู่ 9ทุ่งกระโดนสีมุมภาครัฐ201364.0040นางอาดารัศมิ์ เชาว์รักษ์หิรัญพยาบาลวิชาชีพ0853033123นางนุจรินทร์ กุลโคกกรวด0847915923tungkradone@gmail.com
3632017-01-10อสม.หมู่10 ทุ่งกระโดนบ้านมะกอก หมู่10มะกอกสีมุมภาครัฐ553315.00110รพ.สต.ทุ่งกระโดนผอ.รพ.สต.ทุ่งกระโดน0853033123นางสาลี่ นันท์ขุนทด0853033123tungkradone@gmail.com
3642017-01-10ชมรมรักสุขภาพบ้านบุ1166บุตลาดบุคคลทั่วไป50292408.001004สุภาพ ชังจอหอประธานอสม.0899494515แจ่มจันทร์ วรรณปะเก044206439
3652017-01-10ชมรมรักสุขภาพบ้านบุ286บุตลาดบุคคลทั่วไป31429080.00628ธีรภรณ์ ทิพย์วงศ์ษาประธานอสม.0897177879อุไรรัตน์ นามประเสริฐ044206439
3662017-01-18ชมรม ทีบีนันเบอร์วัน ต.ตลาด217 ม.8บุตลาดบุคคลทั่วไป3491920.00698นส.จิราพร พันโพธิ์เยาวชนกลุ่ม0854948045นางบุญเพลิน วงศ์เวชวินิต0857765252
3672017-01-10ชมรมรักสุขภาพบ้านตลาด56ตลาดตลาดบุคคลทั่วไป38935262.00778เที่ยง จิตรพัฒน์ประธานอสม.0873788754ประภาส จีบโพธิ์044206439
3682017-01-10ชมรมรักสุขภาพบ้านโพธิ์31โพธิ์ตลาดบุคคลทั่วไป19417917.00388นัดดา ตอนจอหอประธานอสม.0811854815รัตนาวดี ขัดโพธิ์044206439
3692017-01-10โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระฉอด38กระฉอดตลาดภาครัฐ12429.0024ประภาส จีบโพธิ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระฉอด0872394180บุญเพลิน วงศ์เวชวินิต0857765252
3702017-01-10ชมรมรักสุขภาพบ้านกระฉอด16กระฉอดตลาดบุคคลทั่วไป959304.00190สำรอง จ่างโพธิ์ประธานอสม.0833977003บุญเพลิน วงศ์เวชวินิต044206439
3712017-01-10ชมรมรักสุขภาพบ้านราษฎร์ประสงค์60ราษฎร์ประสงค์ตลาดบุคคลทั่วไป27124703.00542ถม ดังใหม่ประธานอสม.0811862151บุญเพลิน วงศ์เวชวินิต044206439
3722017-01-10ชมรมรักสุขภาพบ้านหนองตะคลอง17หนองตะคลองตลาดบุคคลทั่วไป24221250.00484ซ้อน มุ่งขอบกลางประธานอสม.0853062569บุญเพลิน วงศ์เวชวินิต044206439
3732017-01-10ชมรมรักสุขภาพบ้านบุพัฒนา15บุพัฒนาตลาดบุคคลทั่วไป39535143.00790วารี อ่อนตาประธานอสม.0918619511นวลพรรณ นาคดิลก044206439
3742016-12-09รพ.สต.มะเริงน้อย179 หมู่3 บ้านหนองสายไพร หนองสายไพรพะเนาภาครัฐ14785.0028รพ.สต.มะเริงน้อยพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ044951022นางอุบลวรรณ ออสุวรรณ์0897229686tr02559@gmail.com-
3752017-01-05อาสาสมัครตำบลพะเนาตำบลพะเนาหนองสายไพรพะเนาอื่น ๆ1117004.00222นางนันทยา วงศ์บุตรดีประธานอสม.ตำบลพะเนา0872593384นางนันทยา วงศ์บุตรดี084950808tr02559@gmail.com
3762017-01-05ประชาชนตำบลพะเนาตำบลพะเนาหนองสายไพรพะเนาบุคคลทั่วไป2855168939.005710ประชาชนตำบลพะเนาประชาชนทั่วไป0837970700นางลำพันธ์ บุญจันทร์062148330tr02559@gmail.comtr02559
3772017-01-04องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา109 หมู่ที่ 7มะเริงใหม่พะเนาภาครัฐ241000.0048นายสิรวิชญ์ ไทยมะณีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา0985844209นายเปี่ยมศักดิ์ แก่นจันทร์0994495505piamsak599@gmail.compiam599
3782017-01-09ชมรม อสม.หมู่1 31 ม.1 หนองหญ้างามหนองกระทุ่มอื่น ๆ45729703.00914นางสุกานดา เยี่ยมสูงเนินประธานชมรม อสม. หมู่ 1 000000000นางสุกานดา เยี่ยมสูงเนิน000000000
3792017-01-09ชมรม อสม. หมู่ 266 ม.2หนองโพธิ์หนองกระทุ่มอื่น ๆ83757889.001674นางวิลาวรรณ คงหมื่นไวยประธานชมรมอสม 0000000000นางวิลาวรรณ คงหมื่นไวย000000000
3802017-01-09ชมรม อสม หมู่ 335 หมู่ 3 พระหนองกระทุ่มอื่น ๆ21213780.00424นางดวงใจ ทรงจอหอประธานชมรม อสม. หมู่.3000000000นางดวงใจ ทรงจอหอ000000000
3812017-01-09ชมรม อสม. หมู่.436 หมู่ 4 ฝ้ายหนองกระทุ่มอื่น ๆ1299288.00258นางสมพิศ อยู่หมื่นไวยประธานชมรม อสม. หมู่.4000000000นางสมพิศ อยู่หมื่นไวย000000000
3822017-01-09ชมรม อสม. หมู่.544 หมู่5ช่องลมหนองกระทุ่มอื่น ๆ14710731.00294นางพวงเพชร ทองหมื่นไวยประธานชมรม อสม. หมู่.5000000000นางพวงเพชร ทองหมื่นไวย000000000
3832017-01-10ชมรม อสม. หมู่ 6 42 หมู่ 6คอกวัวหนองกระทุ่มอื่น ๆ60140267.001202นางศิริรัตน์ สมใจประธานชมรม อสม. หมู่ 6000000000นางศิริรัตน์ สมใจ000000000
3842016-12-13รพ.สต.หนองกระทุ่มบ้านหนองกระทุ่ม หมู่ 7 ต.หนองกระทุ่ม อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมาหนองกระทุ่มหนองกระทุ่มภาครัฐ13865.0026นายจักรกฤษณ์ สุ่นจันทร์นักวิชาการสาธารณสุข0910199946นางสาวสุดารัตน์ บุญวิจิตร0933292595nongkratoom@gmail.com0933292595
3852016-12-13โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกระทุ่มบ้านหนองกระทุ่ม ม.7 ต.หนองกระทุ่ม อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมาหนองกระทุ่มหนองกระทุ่มภาครัฐ13865.0026นายจักรกฤษณ์ สุ่นจันทร์นักวิชาการสาธารณสุข0910199946นางสาวสุดารัตน์ บุญวิจิตร0933292595nongkratoom@gmail.com0933292595
3862017-01-10ชมรม อสม. หมู่ 7105 ม.7หนองกระทุ่มหนองกระทุ่มอื่น ๆ32923409.00658นางจินตะนา ขอถือกลางประธานชมรม อสม. หมู่ 7000000000นางจินตะนา ขอถือกลาง000000000
3872017-01-10ชมรม อสม. หมู่ 85 หมู่ 8ส้มป่อยหนองกระทุ่มอื่น ๆ543942.00108นางจวน สุกระสุริยะประธานชมรม อสม หมู่ 8000000000นางจวน สุกระสุริยะ000000000
3882017-01-10ชมรม อสม. หมู่ 915 หมู่ 9นาตมหนองกระทุ่มอื่น ๆ14912217.00298นางจันรัตน์ รัตนสุวรรณประธานชมรม อสม. หมู่ 9000000000นางจันรัตน์ รัตนสุวรรณ000000000
3892016-12-09โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไข่น้ำ26 หมู่ 1 บ้านหนองไข่น้ำพัฒนา ตำบลหนองไข่น้ำหนองไข่น้ำพัฒนาหนองไข่น้ำภาครัฐ13652.0026นายปักษา เสนาสังข์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไข่น้ำ652081-0705656นางสมพร มีเงิน081-9998620ta02560@gmail.com081-9998620
3902017-01-07ชมรมออกกำลงกายบ้านหนองไข่น้ำพัฒนา26 ม.1หนองไข่น้ำพัฒนาหนองไข่น้ำอื่น ๆ38022800.00760นายชคดี มะเริงสิทธิ์ผู้ใหญ่บ้าน ม.1089-2137206นางสมพร มีเงิน081-9998620ta02560@gmail.com0819998620
3912017-01-07ชมรมออกกำลังกายบ้านสนวนหมู่ 4หนองไข่น้ำพัฒนาหนองไข่น้ำอื่น ๆ34520700.00690นายคูณ แย้มจอหอผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4083-7308493นางสมพร มีเงิน081-9998620ta02560@gmail.com0819998620
3922017-01-07ชมรมออกกำลังกายบ้านโกรกหมู่ 6หนองไข่น้ำพัฒนาหนองไข่น้ำอื่น ๆ39623760.00792นายบุญมาก สอดโคกสูงผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6087-9668169นางสมพร มีเงิน081-9998620ta02560@gmail.com0819998620
3932017-01-17ชมรมเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำหมู่ 1 ตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอเมือง จ.นครราชสีมาหนองไข่น้ำพัฒนาหนองไข่น้ำภาครัฐ301944.0060นายสัญญา พรโคกสูงนายกเทศมนตรีตำบลหนองไข่น้ำ099-4499778น.ส.ชลิดาอภิทรัพย์ดำรง081-8471379
3942017-01-07ชมรมออกกำลังกายบ้านบึงรีหมู่ที่ 2บึงรีหนองไข่น้ำอื่น ๆ28216920.00564นายวิธิพงษ์ ชาวทองหลางผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2088-3066774นางสมพร มีเงิน081-9998620ta02560@gmail.com0819998620
3952017-01-07ชมรมออกกำลังกายคอหนองบัวหมู่ 3คอหนองบัวหนองไข่น้ำอื่น ๆ44026400.00880นายอรุณ เผนโคกสูงผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3087-2489199นางสมพร มีเงิน081-9998620ta02560@gmail.com0819998620
3962017-01-07ชมรมออกกำลังกายบ้านโกรกพัฒนาหมู่ 5โกรกพัฒนาหนองไข่น้ำอื่น ๆ30618360.00612นายกำไร สารโคกสูงผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5085-3077199นางสมพร มีเงิน081-9998620ta02560@gmail.com0819998620
3972017-01-07ชมรมออกกำลังกายบ้านหนองไข่น้ำหมู่ 7หนองไข่น้ำหนองไข่น้ำอื่น ๆ40624360.00812นางสมจิตร ชมโคกสูงผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7082-1567094นางสมพร มีเงิน081-9998620ta02560@gmail.com0819998620
3982017-01-07ชมรมออกกำลังกายบ้านกระโดนหมู่ 8กระโดนหนองไข่น้ำอื่น ๆ20613390.00412นายวัฒนชัย โปรยโคกสูงกำนันตำบลหนองไข่น้ำ087-2610409นางสมพร มีเงิน081-9998620ta02560@gmail.com0819998620
3992016-12-06แผนกส่งเสริมสุขาภาพและเวชกรรมป้องกัน รพ.ค่ายสุรนารีรพ.ค่ายสุรนารีซ.วีระโยธาหนองไผ่ล้อมภาครัฐ522838.00104พ.ท.หญิงหัสยา พงษ์จุฬากุลหน.ผสวป.รพ.ค่ายสุรนารี098-0975342ร.ท.หญิงปราณี ภูวนาถ088-3506072fish_star@hotmail.comlamood1428
4002016-12-07นางสาวนงคราญ ปรีจำรัส726/74 ม.1ซ.วีระโยธาหนองไผ่ล้อมบุคคลทั่วไป173.002นางสาวนงคราญ ปรีจำรัสผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว093-5409893นางสาวนงคราญ ปรีจำรัส093-5409893nongkran1968@hotmail.comnongkranpu
4012017-01-06สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา567/6-7 ถ.พิบูลละเอียด ซ.วีระโยธาหนองไผ่ล้อมภาครัฐ13893.0026นายสุชาติ วิชชาวุธแรงงานจังหวัดนครราชสีมา0899494210นางสาววาสนา ศิริทองสุข0850058919nakhonrat.mol@gmail.com0850058919
4022017-01-09สพร.(รพ.ค่ายสุรนารี)211 ม.1 ต.หนองไผ่ล้อม อ. เมือง จ. นครราชสีมาซ.วีระโยธาหนองไผ่ล้อมภาครัฐ10638.0020พ.อ.รุ่งธรรม บวรยรรยงหน.สพร.รพ.ค่ายสุรนารี0817255057ร.ท.หญิงสุวรรณภา เมบขุนทด0872593600mouyly55@hotmail.commouyly102
4032017-01-10กองสูตินารีเวชกรรม (รพ.ค่ายสุรนารี)211ซ.วีระโยธาหนองไผ่ล้อมภาครัฐ5329.0010พ.ท.หญิงลลิตพรรณ ปัญญาประดิษฐ์หน.บก.กสน.รพ.ค่ายสุรนารี 044-234517จ.ส.ต.หญิงวีร์รัศมี์ โพธิ์กัณฑ์ 086-2513538weechacha123
4042017-01-10แผนกตรวจสุขภาพ (รพ.ค่ายสุรนารี)211ซ.วีระโยธาหนองไผ่ล้อมภาครัฐ5319.0010พ.ท.หญิง ศิริวิไล สิงห์หนองโดนหน.แผนกตรวจสุขภาพ (รพ.ค่ายสุรนารี)089-8442796น.ส.ปรียาภรณ์ เหล่าอุด095-6176787bbgun_tong@hotmail.comblue.sky.9999
4052017-01-11หอผู้ป่วยพิเศษ 7 รพ.ค่ายสุรนารี ถ.พิบูลละเอียดซ.วีระโยธาหนองไผ่ล้อมภาครัฐ7502.0014พ.ต.หญิงนภัสวรรณ บุญญประภาหน.หอผู้ป่วยพิเศษ 70836942518น.ส.เวธกา กุลนันทศิริ0933210262wakka3949@gmail.comsoda_wakka3949
4062017-01-11โรงประกอบเลี้ยง (รพ.ค่ายสุรนารี)211ซ.วีระโยธาหนองไผ่ล้อมภาครัฐ291830.7058พ.ต.หญิงฐิตินันท์ อาบสุวรรณหน.โรงประกอบเลี้ยง รพ.ค่ายสุรนารี 087-0993580น.ส.อภิริญา วัฒนากุล095-6021477
4072017-01-12แผนกงบประมาณ กอ.รพ.ค่ายสุรนารี (รพ.ค่ายสุรนารี)211 ถนนพิบูลละเอียด ซ.วีระโยธาหนองไผ่ล้อมภาครัฐ6353.0012พ.ต.หญิงชุติมาภรณ์ เตชะเสนหน.แผนก งบประมาณ กอ.รพ.ค่ายสุรนารี091-9999109นายธนิกวัฒน์ สาริกา089-5833870tawin_sariga99@hotmail.com089-5833870
4082017-01-12ห้องตรวจโรคศัยลกรรม(รพ.ค่ายสุรนารี)211ซ.วีระโยธาหนองไผ่ล้อมภาครัฐ10670.0020พ.ต.หญิงบุรินรัตน์ สังฆมานนท์หน.ห้องตรวจโรคศัยลกรรม(รพ.ค่ายสุรนารี)098-6349594จ.ส.อ.หญิงภัทรกมลภรณ์ วงษ์ละครวงศ์098-6349594่jaruvanklinom@hotmail.com
4092017-01-12บก.กองศัลยกรรม(รพ.ค่ายสุรนารี)211ซ.วีระโยธาหนองไผ่ล้อมภาครัฐ5311.0010ร.อ.พีระชาย กลิ่มอ้มน.ธุรการ กองศัลยกรรม(รพ.ค่ายสุรนารี)098-0960041จ.ส.อ.ณัฐวุฒิ สุวรรณหงษ์098-0960041ืnatthawut@gmail.comืnat_swnh
4102017-01-12แผนกเก็บเงินรายได้ โรงพยาบาลค่ายสุรนารี 211 ถนนพิบูลละเอียด ต.หนองไผ่ล้อม อ.เมือง จังหวัดนครราชสีมาซ.วีระโยธาหนองไผ่ล้อมภาครัฐ13794.0026พ.ท.หญิงอุษณี คำมณีหน.แผนกเก็บเงินรายได้0845624626น.ส.อัชพร อังกุลดี0813212861apkj3200@gmail.compoohsoidao
4112017-01-13แผนกธุรการและกำลังพล (รพ.ค่ายสุรนารี)211 ม.1 ถ.พิบูลละเอียดซ.วีระโยธาหนองไผ่ล้อมภาครัฐ151609.5030พ.ท.ประนอม รันดอนหน.ผธก./กพ.กอ.รพ.ค่ายสุรนารี0812651805น.ส.เสาวลักษณ์ คิดถูก0812651805/0862442929yibso_saow@hotmail.com
4122017-01-13กองทันตกรรม (รพ.ค่ายสุรนารี211 ม.1 ตซ.วีระโยธาหนองไผ่ล้อมภาครัฐ5339.0010พ.อ.หญิงดวงพร พรสุขสว่างผู้อำนวยการกองทันตกรรม รพ.ค่ายสุรนารี081-5471890ร.ต.สุนทร คำหอม087-8752328--
4132017-01-13แผนกการเงิน รพ.ค่ายสุรนารี211 หมู่ 1 ถ.พิบูลละเอียดซ.วีระโยธาหนองไผ่ล้อมภาครัฐ191184.0038พันโท ณรงค์ เศรษฐวิวัฒน์หัวหน้าแผนกการเงิน รพ.ค่ายสุรนารี0854790928ส.ต.โยธิน วงเวียน09975402140997540214
4142017-01-13กองพยาธิวิทยา(รพ.ค่ายสุรนารี)211 ม.1 ถ.พิบูลละเอียดซ.วีระโยธาหนองไผ่ล้อมภาครัฐ281920.0056พ.อ.ธัญพฤฒ สายบุ่งคล้าหก.กองพยาธิวิทยา0616439453จ.ส.อ.หญิงมะลิ กระจ่างโพธิ์0856374884payath@hotmail.com
4152017-01-13กองพยาธิวิทยา(รพ.ค่ายสุรนารี)211 ม.1 ถ.พิบูลละเอียด ซ.วีระโยธาหนองไผ่ล้อมภาครัฐ281920.0056พ.อ.ธัญพฤฒ สายบุ่งคล้าหก.กองพยาธิวิทยา0616439453จ.ส.อ.หญิงมะลิ กระจ่างโพธิ์05856374884payath@hotmail.com
4162017-01-14แผนกเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล/โรงพยาาลค่ายสุรนารีโรงพยาบาลค่านสุรนารีซ.วีระโยธาหนองไผ่ล้อมภาครัฐ14860.0028พ.ท.หญิงปราณี โสมาบุตรหน.แผนกเรียกกเ็บค่ารักษาพยาบาล0862525121น.ส.อัมภาพันธุ์ ตรีนุชหมื่นไวย0933286996
4172017-01-17502(รพ.ค่ายสุรนารี)211 ม.1 แผนกสูตินรีเวชกรรม รพ.ค่ายสุรนารีซ.วีระโยธาหนองไผ่ล้อมภาครัฐ11724.4022พ.ต.หญิงสุภาพร แสงสว่างสถิตย์หัวหน้าหอผู้ป่วย0840958948พ.ต.หญิงสุภาพร แสงสว่างสถิตย์0840958948tae_4056@hotmail.commajorjum
4182017-01-19303 โรงพยาบาลค่ายสุรนารีโรงพยาบาลค่ายสุรนารีซ.วีระโยธาหนองไผ่ล้อมภาครัฐ178.002พ.ต.หญิง รำพรรณ เบ้ามโนหัวหน้าแผนกอายุรกรรมชาย3030810628049ผสวป. โรงพยาบาลค่ายสุรนารี044-234685
4192017-01-20พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2ซ.วีระโยธาหนองไผ่ล้อมภาครัฐ644730.00128พ.อ.เกียรติพงษ์ เศลารมย์ผบ.พัน.ฯ044-934711ส.อ. ธนวัฒน์ บวรชาติ098-0971674marineeresort@gmail.comtanawatome
4202017-01-20Ward 102 (รพ.ค่ายสุรนารี)รพ.ค่ายสุรนารี 221 หมู่ 1 ถ.พิบูลละเอียดซ.วีระโยธาหนองไผ่ล้อมภาครัฐ231369.0046ร.อ.หญิงศิรานุช ทองราชหน.หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม0933495939ร.อ.หญิงศิรานุช ทองราช0933495939Nuchjung_36@hotmail.comNuchnift
4212017-01-20พัน.สร.22 บชร.2757/1 ม.1 ต.หนองไผ่ล้อม อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมาซ.วีระโยธาหนองไผ่ล้อมภาครัฐ725523.00144พ.อ.นพสิทธิ์ พงศ์วราพิศาลผบ.พัน.สร.๒๒ บชร.๒080-3535635ร.อ.นิกร คะสูงเนิน085-4189544
4222017-01-20หอผู้ป่วย403(รพ.ค่ายสุรนารี)หอผู้ป่วย 403 รพ.ค่ายสุรนารีซ.วีระโยธาหนองไผ่ล้อมภาครัฐ4337.008พ.ต.หญิง กัลยาณี พลอยมะกล่ำหัวหน้าหอผู้ป่วย403 รพ.ค่ายสุรนารี086 6435586ร.ต.หญิง มธุรสจณี ไพเราะ095 6171196maturot2525@gmail.commaturot2525
4232017-01-23กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 3กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 3 ต.หนองไผ่ล้อม อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000ซ.วีระโยธาหนองไผ่ล้อมภาครัฐ13210264.00264พันโทสุพรเทพ ไชยยงค์ผู้บังคับกองพัน0877749599จ่าสิบเอกวรพงศ์ หรั่งน้อย0872887284batt3002@gmail.comaun1933
4242017-01-24แหล่งรวมรถ(รพ.ค่ายสุรนารี)211ซ.วีระโยธาหนองไผ่ล้อมภาครัฐ4183.008ร.อ.บุญส่ง ใจออ่นหน.แหล่งรวมรถ(รพ.ค่ายสุรนารี)0833713656นายธนวรรน์ คุ้มญาติ0864565966Kitarzero@hotmail.com
4252017-01-24OPDPED รพ.ค่ายสุรนารี211 หมู่1 ถนนพิบูลย์ละเอียด ซ.วีระโยธาหนองไผ่ล้อมภาครัฐ6407.6012พ.ต.หญิงหทัยรัตน์หน.หน่วยงานโรคกุมารเวชกรรม0819671128จ.ส.อ.หญิงจิตรลดา เชปเปอร์098-5762454chitladascheppers@gmail.com.com
4262017-01-25กองทัพน้อยที่ 2บก.ทน.2ซ.วีระโยธาหนองไผ่ล้อมภาครัฐ1005000.00200พล.ท.ศักดา เปรุนาวินมทน.2044957255พ.อ.กำจร พิมพ์เกาะ0872216226kpimkao@gmail.com
4272017-01-26ศูนย์กรรมวิธีข้อมูล รพ.ค่ายสุรนารีโรงพยาบาลค่ายสุรนารี 211 ถ.พิบูลละเอียดซ.วีระโยธาหนองไผ่ล้อมภาครัฐ9647.0018พ.อ.กานต์ ชะนะหัวหน้าศูนย์กรรมวิธีข้อมูล0897179799ส.ท.วันชัย ขันธีฤกษ์0807270747happycommer@gmail.comhappycommer
4282017-01-26กองการพยาบาล รพ.ค่ายสุรนารี211 หมู่ 1ซ.วีระโยธาหนองไผ่ล้อมภาครัฐ2125.504กองการพยาบาลรพ.ค่ายสุรนารี0890261445น.ส.ดารารัตน์ งามเมืองปัก0953511099
4292017-01-26เเผนกรังสีกรรม รพ.ค่ายสุรนารีซ.วีระโยธาหนองไผ่ล้อมภาครัฐ11778.5022พ.ท.กิตติพงษ์ นามใหญ่หัวหน้าเเผนกรังสีกรรม0897179425รุ่งเรือง ศิริวงศ์พานิช0895803567puyrungsiri
4302017-01-28เวชกรรมฉุกเฉิน211 ถ.พิบูลละเอียด ซ.วีระโยธาหนองไผ่ล้อมอื่น ๆ362051.1072พ.ต.หญิงประภาพร น้าพานิชหน.เวชกรรมฉุกเฉิน0881160961พ.ต.หญิงประภาพร น้าพานิช0881160961angle_._arm34@hotmail.comporandgoor
4312017-01-29ห้องตรวจโรคสูตินรีเวชกรรม รพ.ค่ายสุรนารีเลขที่ 211 อาคารสุรนารี รพ.ค่ายสุรนารีซ.วีระโยธาหนองไผ่ล้อมภาครัฐ10574.9020พ.ต.หญิงลักษมี โรหิตาคนีพยาบาล หน.ห้องตรวจโรคสูตินรีเวชกรรม0818386990พ.ต.หญิงลักษมี โรหิตาคนี0818386990laksa_mee18@hotmail.com
4322017-01-30เวชระเบียน(รพ.ค่ายสุรนารี)โรงพยาบาลค่ายสุรนารี 211ซ.วีระโยธาหนองไผ่ล้อมภาครัฐ131026.5026พ.ต.หญิง วันเพ็ญ ปัจจัยเจริญหน.แผนกเวชระเบียนและสถิติ0955914104นาย กรกรัณย์ กุลปวร0955914104konkaran2567@gmail.comhangman2567
4332017-01-30รพ.ค่ายสุรนารี211ซ.วีระโยธาหนองไผ่ล้อมภาครัฐ183.002ร.อ. พงษ์สนอง ช่วยพันธ์นายทหารสาธารณูปโภค089-5846915นาย อิทธิพล วาจาสัตย์0815474005
4342017-01-30รพ.ค่ายสุรนารี211ซ.วีระโยธาหนองไผ่ล้อมภาครัฐ153.002ร.อ. พงษ์สนอง ช่วยพันธ์นายทหารสาธารณูปโภค089-5846915นาย อัษวฏางค์ ทวีชีพ087-8708322
4352017-01-30รพ.ค่ายสุรนารี211ซ.วีระโยธาหนองไผ่ล้อมภาครัฐ158.002ร.อ. พงษ์สนอง ช่วยพันธ์นายทหารสาธารณูปโภค089-5846915นาย ยอดแก้ว นิลพรมมา0944678212
4362017-01-30รพ.ค่ายสุรนารี211ซ.วีระโยธาหนองไผ่ล้อมภาครัฐ171.002ร.อ. พงษ์สนอง ช่วยพันธ์นายทหารสาธารณูปโภค0895846915นาย วัฒนศักดิ์ คำหา0812650459
4372017-01-30รพ.ค่ายสุรานรี211ซ.วีระโยธาหนองไผ่ล้อมภาครัฐ173.002ร.อ. พงษ์สนอง ช่วยพันธ์นายทหารสาธารณูปโภค0895846915นาย ศรราม ซอมกระโทก0848973686
4382017-01-30รพ.ค่ายสุรนารี211ซ.วีระโยธาหนองไผ่ล้อมภาครัฐ152.002ร.อ. พงษ์สนอง ช่วยพันธ์นายทหารสาธารณูปโภค0895846915นาย วุฒิไกร ก่อบุญ0611624369
4392017-01-30รพ.ค่ายสุรนารี211ซ.วีระโยธาหนองไผ่ล้อมภาครัฐ167.002ร.อ. พงษ์สนอง ช่วยพันธ์นายทหารสาธารณูปโภค0895846915นาย สราวุฒิ วิริยะจิตต์0885819723
4402017-01-30รพ.ค่ายสุรนารี211ซ.วีระโยธาหนองไผ่ล้อมภาครัฐ187.002ร.อ. พงษ์สนอง ช่วยพันธ์นายทหารสาธารณูปโภค0895846915นาย ภูรินท์ แก้วตะพาน0913379426
4412017-01-30รพ.ค่ายสุรนารี211ซ.วีระโยธาหนองไผ่ล้อมภาครัฐ145.002ร.อ. พงษ์สนอง ช่วยพันธ์นายทหารสาธารณูปโภค0895846915นาย ราชศักดิ์ ไวว่อง0823788722
4422017-01-30รพ.ค่ายสุรนารี211ซ.วีระโยธาหนองไผ่ล้อมภาครัฐ158.002ร.อ. พงษ์สนอง ช่วยพันธ์นายทหารสาธารณูปโภค0895846915นาย วรวุฒิ ช่างเหล็ก0935735191
4432017-01-30รพ.คา่ยสุรนารี211ซ.วีระโยธาหนองไผ่ล้อมภาครัฐ159.002ร.อ. พงษ์สนอง ช่วยพันธ์นายทหารสาธารณูปโภค0895846915นาย โสภณ เพิกโสภณ0813894581
4442017-01-30รพ.ค่ายสุรนารี211ซ.วีระโยธาหนองไผ่ล้อมภาครัฐ173.002ร.อ. พงษ์สนอง ช่วยพันธ์นายทหารสาธารณูปโภค0895846915นาย นเรศ ชาติชัยภูมิ0969631984
4452017-01-30รพ.ค่ายสุรนารี211ซ.วีระโยธาหนองไผ่ล้อมภาครัฐ168.002ร.อ. พงษ์สนอง ช่วยพันธ์นายทหารสาธารณูปโภค0895846915นาย นันท์มนัส ภมรมานพ0880457558
4462017-01-30รพ.ค่ายสุรนารี211ซ.วีระโยธาหนองไผ่ล้อมภาครัฐ161.002ร.อ. พงษ์สนอง ช่วยพันธ์นายทหารสาธารณูปโภค0895846915นาย เดชา ชนะนาน0917540398
4472017-01-30รพ.ค่ายสุรนารี 211ซ.วีระโยธาหนองไผ่ล้อมภาครัฐ180.002ร.อ. พงษ์สนอง ช่วยพันธ์นายทหารสาธารณูปโภค0895846915นาย วัลลภ ซอมกระโทก0913311997
4482017-01-30รพ.ค่ายสุรนารี211ซ.วีระโยธาหนองไผ่ล้อมภาครัฐ198.002ร.อ. พงษ์สนอง ช่วยพันธ์ นายทหารสาธารณูปโภค0895846915นาย อลงกรณ์ มาศพิมลศิลป์0806579224
4492017-01-30ร.ต.ศุุภวัฒน์ วงศ์อิทธิอรุณ21/36 ต.หนองไผ่ล้อม อ.เมือง จว.นม. รพ.ค่ายสุรนารีซ.วีระโยธาหนองไผ่ล้อมภาครัฐ167.002รพ.ค่ายสุรนารีหน.บก.กตร.รพ.ค่ายสุรนารี0834318945จ.ส.อ.ปราบ พันโนราช0868796343
4502017-01-31รพ.ค่ายสุรนารี211ซ.วีระโยธาหนองไผ่ล้อมภาครัฐ165.002ร.อ. พงษ์สนอง ช่วยพันธ์นายทหารสาธารณูปโภค0895846915นาย พลชัย กลิ่นศรีสุข0865859043
4512017-01-31รพ.ค่ายสุรนารี211ซ.วีระโยธาหนองไผ่ล้อมภาครัฐ146.502ร.อ. พงษ์สนอง ช่วยพันธ์นายทหารสาธารณูปโภค0895846915น.ส. สุนิจิรา ชัยณรงค์0851057946
4522017-01-31รพ.ค่ายสุรนารี211ซ.วีระโยธาหนองไผ่ล้อมภาครัฐ145.002ร.อ. พงษ์สนอง ช่วยพันธ์นายทหารสาธารณูปโภค0895846915น.ส. ภิญญดา วรสิทธิภณ0982786301
4532017-01-31รพ.ค่ายสุรนารี211ซ.วีระโยธาหนองไผ่ล้อมภาครัฐ178.002ร.อ. พงษ์สนอง ช่วยพันธ์ นายทหารสาธารณูปโภค0895846915นาย วิศณุ หวานสูงเนิน0851056937
4542017-01-31รพ.ค่ายสุรนารี211ซ.วีระโยธาหนองไผ่ล้อมภาครัฐ185.002ร.อ. พงษ์สนอง ช่วยพันธ์นายทหารสาธารณูปโภค0895846915จ.ส.ท. ภูวนาท โลนุช0892824742
4552017-01-31ฝ่ายสาธารณูปโภค (รพ.ค่ายสุรนารี)211ซ.วีระโยธาหนองไผ่ล้อมภาครัฐ241625.5048ร.อ. พงษ์สนอง ช่วยพันธ์นายทหารสาธารณูปโภค0895846915ยย.รพ.ค่ายสุรนารี044-234393
4562017-01-31ส.พัน.๒๒ (ทภ.2)209 ม.1 ค่ายสุรนารีซ.วีระโยธาหนองไผ่ล้อมภาครัฐ775937.00154พ.ท.รุหาญ รุจธารจรูญผู้บังคับกองพันทหารสื่อสารที่ 22095 - 569 - 1414ร.อ.สุวรรณ์ ทองรส089 - 917 - 1938suwan.s2232@gmail.comSuwan.s2232
4572017-02-01กองพันส่งกำลังและบริการที่22 กองบัญชาการช่วยรบที่2200/10000ซ.วีระโยธาหนองไผ่ล้อมภาครัฐ16812228.00336พันเอก ธานิน คำทิพย์ผู้บังคับกองพันส่งกำลังและบริการที่ 220900422642สิบเอก วีระวัฒน์ สุวรรณ์0902741142mooping_a7@hotmail.commoopinga7
4582017-02-01หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 302 (รพ.ค่ายสุรนารี)211 หมู๋ 1 ถ.พิบูลละเอียดซ.วีระโยธาหนองไผ่ล้อมภาครัฐ9716.6018พ.ต.หญิงสมลักษณ์ ตั้งสุณาวรรณหัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 302084-037-5339นายปิยพงษ์ นฤมิตสุวิมล062-186-95020830582351
4592017-02-02กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 103 ( กองทัพภาคที่ 2 )714/24 ซ.วีระโยธาหนองไผ่ล้อมภาครัฐ473534.0094พ.ท.วิรัตน์ พึ่งพิงผบ.ป.พัน.1030819543234จ.ส.อ.วุฒิชัย เขียวรัมย์0857794509wuttichai3103@gmail.compaewut1482102632
4602017-02-02หอผู้ป่วย 51 (รพ.ค่ายสุรนารี)211 ซ.วีระโยธาหนองไผ่ล้อมภาครัฐ5320.0010พ.ต.หญิง ภาณุมาศ อินทรกำแหงหอผู้ป่วย 51 (รพ.ค่ายสุรนารี)081-9662564จ.ส.ต.หญิงณัฏฐ์ธนาภรณ์ เสนานนท์090-2801329
4612017-02-03เวชศาสตร์ฟื้นฟู(รพ.ค่ายสุรนารี)211ซ.วีระโยธาหนองไผ่ล้อมภาครัฐ5400.0010พ.อ วรทัศน์ โทเทอดวิไลหน.กองศัลยกรรม(รพ.ค่ายสุรนารี)081-8434387จ.ส.อ.กิตติพงษ์ เปรมกระโทก065-0826585
4622017-02-07ห้องตรวจพิเศษ รพ.ค่ายสุรนารี211 ม.1 ต.หนองไผ่ล้อม ซ.วีระโยธาหนองไผ่ล้อมภาครัฐ8470.0016นางสุกัญญา ยศสุนทรพยาบาลห้องตรวจพิเศษ099-4624992น.ส.มัสยา จันทเขต099-4624992
4632017-02-07กองร้อยพลเสนารักษ์ (รพ.ค่ายสุรนารี)211ซ.วีระโยธาหนองไผ่ล้อมภาครัฐ5425.0010พ.ต.บพิตร รั้งกลางผบ.ร้อย.พล..สร.รพ.ค่ายสุรนารี089-9174405ร.ท.สมยศ เจนไธสง084-9601328swasdi594@gmail.com
4642017-02-22โรงพยาบาลกองบิน กองบิน1กองบิน1 ซ.วีระโยธาหนองไผ่ล้อมภาครัฐ178.002โรงพยาบาลกองบิน กองบิน1เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลและประมวลผล0958613515นายนนทกร งัดสันเทียะ0958613515medicalairmen_87@hotmail.comnonny_wing1hospital
4652017-02-23หน่วยจ่ายกลาง(รพ.ค่ายสุรนารี)211ซ.วีระโยธาหนองไผ่ล้อมภาครัฐ161041.0032พ.ต.หญิงทัศนาลัย หน.หน่วยจ่ายกลาง(รพ.ค่ายสุรนารี)081-8771580ส.อ.หญฺงกาญจนา เพชรสุข081-2822435
4662017-02-24ICU(รพ.ค่่ายสุรนารี)211ซ.วีระโยธาหนองไผ่ล้อมภาครัฐ10.002พ.ต.กานต์สินี พงษ์กิตติพรหัวหน้าหอผู้ป่วยวิกฤต0866513964จิราภรณ์ โบ้บสูงเนิน0931098745chabakoy@hotmail.comk0705m0612km
4672017-02-25หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง742/74 ม.1 ตำบลหนองไผ่ล้อม ซ.วีระโยธาหนองไผ่ล้อมภาครัฐ166.002พ.ต.หญิงรชาดา ธรรมจิรเเดชหัวหน้าหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง0898465368นางสาวอัจฉราพรรณ0935061778
4682017-03-02กองร้อยลาดตระเวนระยะไกลที่ 3 (ทภ.2)ร้อย.ลว.ไกล 3ซ.วีระโยธาหนองไผ่ล้อมภาครัฐ521340.00104ร.อ.ภานุวัฒน์ ไชยสุระผบ.ร้อย.ลว.ไกล 30862382681ส.อ.สมพร เติมสันเทียะ0870919091
4692017-03-09OPD GP รพ.ค่ายสุรนารี211 ถ.พิบูลละเอียดซ.วีระโยธาหนองไผ่ล้อมภาครัฐ8584.0016พ.ต.หญิงอุดมลักษณ์ แพเกาะหน.ห้องตรวจโรคทั่วไป0957919043พ.ต.หญิงอุดมลักษณ์ แพเกาะ0957919043opdgp44@gmail.com
4702017-04-03หอผู้ป่วย52 ( รพ ค่ายสุรนารี211 รพ.ค่ายสุรนารีซ.วีระโยธาหนองไผ่ล้อมภาครัฐ2135.004พันตรีหญิงเรณุกา จักรโนวันหัวหน้าหอผู้ป่วย 520610288476ร.ต.หญิง สุกัญญา ชัยศรี0800658359kratae032077@gmail.comktnurse34
4712017-05-11พัน.สพ.กระสุน ๒๒ บชร.๒(บชร.๒)200/ผ1 ถ.ปักธงชัย-นครราชสีมาซ.วีระโยธาหนองไผ่ล้อมภาครัฐ654947.00130พ.อ. เกียรติพงษ์ เศลารมย์ผบ.พัน.ฯ044-934713-4ส.อ.ธนวัฒน์ บวรชาติ0980971674marineeresort@gmail.comtanawatome
4722017-05-11กองพันทหารเสนารักษ์ที่22 บชร.2กองพันทหารเสนารักษ์ที่22 บชร.2ซ.วีระโยธาหนองไผ่ล้อมภาครัฐ100.0020ร.อ.ศรันย์ ค้าข้าวนางพยาบาล0896677650ร.อ.ศรันย์ ค้าข้าวนางพยาบาล
4732017-05-11กองพันซ่อมบำรุงที่ ๒๒ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒758/1 หมู่ที่1 ซ.วีระโยธาหนองไผ่ล้อมภาครัฐ725575.00144ร.ท.วีระศักดิ์ รินทะไชยผบ.มว.ซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์สายสื่่อสาร0833651229ส.ท.อธศักดิ์ สังสนา0908567507op2433
4742017-05-14พัน.ร.มทบ.21 (ทภ.2)พัน.ร.มทบ.21ซ.วีระโยธาหนองไผ่ล้อมภาครัฐ251891.0050พ.ท.สิริรัฐ หนองแสงผบ.พัน.ร.มทบ.๒๑080-6306663ส.ท.เอกชัย เชื้อมอญยาว097-3340048eakkachai.chueamonyao@gmail.comaexrdfnco3857
4752017-05-15มทบ.๒๑มณฑลทหารบกที่ 21 ค่ายสุรนารีซ.วีระโยธาหนองไผ่ล้อมภาครัฐ232142.0046พล.ต.วิฑูรย์ ศิริปักมานนท์ผบ.มทบ.210911377255พ.ต.ภัทร ธีรภัทรพลเดช0911377255
4762017-05-16พัน.สบร.22 บชร.2 (ค่ายสุรนารี)743/4ซ.วีระโยธาหนองไผ่ล้อมภาครัฐ483620.0096พัน.สบร.22 บชร.2ช่วยราชการ ฝธก./กพ.ฯ พัน.สบร.22 บชร.20801544425ร.อ.สมพร คำรินทร์0934693233qms125141@gmail.com
4772017-05-18กองพลทหารราบที่ 3ค่ายสุรนารีซ.วีระโยธาหนองไผ่ล้อมภาครัฐ212003.0042พล.ต.ดร.สมชาติ แน่นอุดรผบ.พล.ร.30819546012ร.ท.ถนัด เกิดโชค0917325409, 0878689419s1div3@gmail.com
4782017-05-18ส.พัน.3 (ทภ.๒)709/26 ซ.วีระโยธาหนองไผ่ล้อมภาครัฐ322425.5064พ.ท.ญาณพล บุบผามาลาผบ.ส.พัน.30910200129ร.ต.อมตะ เวงสูงเนิน0885843753
4792017-05-22กองบัญชาการช่วยรบที่21ซ.วีระโยธาหนองไผ่ล้อมภาครัฐ181558.0036พล.ต.เภา โพธิ์เงินผู้บัญชาการ กองบัญชาการช่วยรบที่ 2081-789-4204ร.อ.ศตพร สุนทรปาน081-360-8800
4802017-05-24พัน.สร.22 บชร.2 ( ทภ.2)757 ม1ซ.วีระโยธาหนองไผ่ล้อมภาครัฐ10915.0020พ.อ.นพสิทธิ์ พงศ์วราพิศาลผบ.พัน.สร.22 บชร.2044355207ร.อ. ศรัณย์ ค้าข้าว0896677650olesaran_thailand@hotmail.com0896677650
4812017-05-25พัน.ขส.22 บชร.2 (ทภ.2)พัน.ขส.22 บชร.2 ค่ายสุรนารี ซ.วีระโยธาหนองไผ่ล้อมภาครัฐ310.0062พ.ต.เขมรัฐ ศรีวงษ์น.ฝ่ายธุรการและกำลังพล พัน.ขส.22 บชร.2087-2417493ส.อ.กลยุทธ์ ศรีสงเปลือย081-3892655LAM_3303@hotmail.com , LAM3303.aa@gmail.com1452103214
4822017-05-26ร.3 พัน.2 (ทภ.2)ร.3 พัน.2 ค่ายสุรนารีซ.วีระโยธาหนองไผ่ล้อมภาครัฐ20414615.00408พ.ท.สุพรเทพ ไชยยงค์ผบ.ร.3 พัน.20812628453ร.ท.ทองดี พิมพ์เชื้อ0857713891
4832017-06-08ช.พัน.๓ (ทภ.๒)ค่ายสุรนารีซ.วีระโยธาหนองไผ่ล้อมภาครัฐ483939.0096พ.ท.ณัฐพล โรจนบุรานนท์ผบ.ช.พัน.๓0897220038ร.ท.เกียรติศักดิ์ จิตรซื่อ0817302550
4842017-06-08กรมทหารปืนใหญ่ที่ 3อาคารกรมทหารปืนใหญ่ที่ 3 505/20ซ.วีระโยธาหนองไผ่ล้อมภาครัฐ674110.00134พ.อ.ยุวัต ขันธปรีชาผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๓0817095689พ.ต.ธนาชัย ช่อปทุมมา0862514564
อำเภอครบุรี
4852016-12-08รพ.สต.ซับก้านเหลือง610/2 ม.4แชะแชะภาครัฐ762.0014นายวิชัย ปักกาเวสูงผู้อำนวยการโรงพยบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซับก้านเหลือง0857765891นายนิติศาสตร์ สุขอุดมพันธ์08847470650884747065
4862017-01-23อสม.ตำบลแชะ629 ม.4แชะแชะอื่น ๆ17710788.50354นางป้อ กือสันเทียะประธาน อสม.ตำบลแชะ0895843243นายพิชัย ไทยอุดม0812596971pthaiudom@hotmail.com
4872016-12-06นายธีรเดช ภักดิ์กระโทก923 แชะแชะภาครัฐ10.002นายธีรเดช ภักดิ์กระโทกเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน0933271591นายธีรเดช ภักดิ์กระโทก0933271591
4882016-12-09สำนักงานสาธารณสุขอำเภอครบุรี610 หมู่4แชะแชะภาครัฐ8555.0016นายประสิทธิ์ จอมกระโทกสาธารณสุขอำเภอครบุรี0819667382นายอภิชัย พรมนา0854954916ssakhonburi@hotmail.co.th0854954916
4892016-12-23โรงพยาบาลครบุรี628 ม.4แชะแชะภาครัฐ27916466.60558นายพัฒนา เบ้าสาทรผู้อำนวยการโรงพยาบาลครบุรี0892803670นายพิชัย ไทยอุดม0812596971pthaiudom@hotmail.compichaithaiudom
4902017-04-04ประชาชนัท่วไปตำบลเฉลียงตำบลเฉลียงเฉลียงใหญ่เฉลียงบุคคลทั่วไป39623548.50792นายครรชิต วัชระพงษ์เทพผอ.รพ.สต.เฉลียง0868698484นายครรชิต วัชระพงษ์เทพ0868698484pcu_chalieng@hotmail.com
4912016-12-09โรงพยาบาลส่งเสริมสุขตำบลตลิ่งชัน182 ม.3หนองหว้าเฉลียงภาครัฐ60.0012นายเนวิน เผื่อนงูเหลือมนักวิชาการสาธารณสุข088-595-1221 088-464-7574น.ส.สายใจ รนกระโทก087-870-4741
4922016-12-09รพ.สต.เฉลียงหมู่ที 4เฉลียงโคกเฉลียงภาครัฐ11698.0022นายครรชิต วัชระพงษ์เทพนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ0868698484นายครรชิต วัชระพงษ์เทพ0868698484pcu_chalieng@hotmail.com
4932016-12-13องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียงม.4เฉลียงโคกเฉลียงภาครัฐ392441.0078นางสาวสมิตรา รอดกระโทกหัวหน้าสำนักงานปลัด089-9468778นางสาวยุพา ขวัญมา097-3233561yupaboban2530@gmail.combobon_is
4942016-12-26โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม160 หมู่ 4 ต. เฉลียง อ. ครบุรี จ. นครราชสีมา 30250เฉลียงโคกเฉลียงภาครัฐ311912.0062นายวสันต์ กล่อมสุนทรผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม089 917 2880นางสาวอัจฉรา แสงเหลือง085 611 8996atchara_eng@hotmail.com
4952017-01-19อสม_หมู่1ไทรโยง_ตำบลครบุรีหมู่ 1ไทรโยงครบุรีภาครัฐ342070.0068หนูแดง ปิ่นสุวรรณประธาน อสม ม.10868698565หนูแดง ปิ่นสุวรรณ0868698565
4962017-01-19อสมหมู่ 2 ตำบลครบุรีหมู่2ไชยวาลครบุรีภาครัฐ191193.0038หนูน้อยประธาน อสมหมู่ 2 ตำบลครบุรี0810179373หนูน้อย0810179373
4972017-01-19อสมหมู่2 ไชยวาล ตำบลครบุรีหมู่2 ไชยวาลครบุรีภาครัฐ191193.0038หนูน้อย จันทร์พรมประธาน อสมหมู่20810179373หนูน้อย จันทร์พรม0810179373
4982016-12-09โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนแสนสุข215 หมู่3ดอนแสนสุขครบุรีภาครัฐ10578.0020นายบุญฤทธิ์ เพชรเปล่งสีนวก.สาธารณสุข0837286670นางโรจน์รวี แสนทวีสุข0819970320donsansuk@hotmail.comnokkie_meena
4992017-01-19อสม.ตำบลครบุรีรพ.สต.ดอนแสนสุขดอนแสนสุขครบุรีภาครัฐ1207379.00240นางอำนวย หวายสันเทียะประธาน อสม ตำบลครบุรี0833780980นางอำนวย หวายสันเทียะ0833780980
5002017-01-19อสมหมู่3ตำบลครบุรีหมู่3ดอนแสนสุขครบุรีภาครัฐ221310.0044อำนวย หวายสันเทียะประธานอสม หมู่30833780980อำนวย หวายสันเทียะ0833780980
5012017-01-19อสมหมู่4ตำบลครุบรีหมู่4โกรกสำโรงครบุรีภาครัฐ9569.0018สมบัติ เชิดกระโทกประธานอสม หมู่40619750863สมบัติ เชิดกระโทก0619750863
5022016-12-09ชมรมอสม.บ้านหนองต้อบ้านหนองต้อ ม.5ตำบลครบุรีหนองต้อครบุรีบุคคลทั่วไป10656.0020นางอำนวย เดชดอนประธานอสม.บ้านหนองต้อ0909138794นางปิยนุช วิเศษกลิ่น0878694902pcu_banyai@hotmail.compim1845
5032016-12-09สารวัตรกำนันตำบลครบุรีม.5 บ้านหนองต้อ ตำบลครบุรีหนองต้อครบุรีบุคคลทั่วไป2129.004นางบังอร ง้วนกระโทกสารวัตรกำนันตำบลครบุรี0862445556นางปิยนุช วิเศษกลิ่น0878694902pcu_banyai@hotmail.compim1845
5042017-01-19อสมหมู่6ตำบลครบุรีหมู่6เหมืองตะโกครบุรีภาครัฐ6304.0012สาคร เหงี่ยมสำโรงประธานอสม หมู่ 6 0933709419สาคร เหงี่ยมสำโรง0933709419
5052017-01-19อสมหมู่7หนองใหญ่หมู่7หนองใหญ่ครบุรีภาครัฐ9613.0018อุทัย ช่วยครบุรีประธานอสม หมู่70959872976อุทัย ช่วยครบุรี0959872976
5062016-12-09ชมรมอสม.บ้านใหญ่ม.8 ตำบลครบุรีใหญ่ครบุรีบุคคลทั่วไป13743.0026นางม้วย ชุมครบุรีประธานอสม.บ้านใหญ๋0908361243นางปิยนุช วิเศษกลิ่น0878694902pcu_banyai@hotmail.compim1845
5072017-01-17โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคมบ้านใหญ่ หมู่ที่ 8ใหญ่ครบุรีภาครัฐ1568644.00312นายสุภาพ ยืนคำพะเนาว์ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม0878722428นายศุกขกฤษณ์ วิเชียร0878722428
5082016-12-08ชมรมอสม.บ้านดอนกระชายบ้านดอนกระชาย ม.9 ต.ครบุรีดอนกระชายครบุรีบุคคลทั่วไป7429.0014ชมรมอสม.บ้านดอนกระชายอาสาสมัครสาธารณสุข087-8694902นางปิยนุช วิเศษกลิ่น087-8694902pcu_banyai@hotmail.compim1845
5092016-12-09ชมรมอสม.บ้านดอนกระชายบ้านดอนกระชาย ตำบลครบุรีดอนกระชายครบุรีบุคคลทั่วไป7429.0014นางใย ช่วงครบุรีประธานอสม.บ้านดอนกระชาย0823686279นางปิยนุช วิเศษกลิ่น0878694902pcu_banyai@hotmail.compim1845
5102017-01-19อสมหมู่10ตำบลครบุรีหมู่10หนองใหญ่พัฒนาครบุรีภาครัฐ7441.0014ติ๋ม โคกกิ่งประธานอสม หมู่100611547375ติ๋ม โคกกิ่ง0611547375
5112016-12-08ชมรมอสม.บ้านหนองปรือบ้านหนองปรือ ม.11ต.ครบุรีหนองปรือครบุรีบุคคลทั่วไป15970.0030ชมรมอสม.บ้านหนองปรืออาสาสมัครสาธารณสุข0878694902นางปิยนุช วิเศษกลิ่น0878694902pcu_banyai@hotmail.compim1845
5122016-12-09รพ.สต.บ้านใหญ่ตำบลครบุรีหนองปรือครบุรีภาครัฐ6360.0012นายสุเทพ เกษรครบุรีนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ0804826909นางปิยนุช วิเศษกลิ่น0878694902pcu_banyai@hotmail.compim1845
5132016-12-09ชมรมอสม.บ้านหนองปรือม.11ต.ครบุรีหนองปรือครบุรีภาครัฐ151006.0030นางทองย้อย เชิดครบุรีประธารอสม.บ้านหนองปรือ0862486351นางปิยนุช วิเศษกลิ่น0878694902pcu_banyai@hotmail.compim1845
5142016-12-29กลุ่มเสี่ยงน้ำหนักเกินรพ.สต.บ้านใหญ่ อ.ครบุรีหนองปรือครบุรีบุคคลทั่วไป43628067.00872นายสุเทพ เกษรครบุรีนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ0804826909นางปิยนุช วิเศษกลิ่น0878694902pcu_banyaipim1845
5152016-12-29กลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนรพ.สต.บ้านใหญ่ อ.ครบุรีหนองปรือครบุรีบุคคลทั่วไป1038009.00206นายสุเทพ เกษรครบุรีนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ0804826909นางปิยนุช วิเศษกลิ่น0878694902pcu_banyai@hotmail.compim1845
5162017-01-05ชุมชนบ้านใหญ่บ้านหนองปรือหมู่ 11 ต.ครบุรีหนองปรือครบุรีบุคคลทั่วไป52027999.001040นายสุเทพ เกษรครบุรีนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ080-4826909ปิยนุช วิเศษกลิ่น0878694902pcu_banyai@hotmail.compim1845
5172016-12-09ชมรมอสม.บ้านใหญ่ริมคลองม.12 ต.ครบุรีใหญ่ริมคลองครบุรีบุคคลทั่วไป13758.0026นางมะลิ พึ่งกิ่งประธานอสม.บ้านใหม่ริมคลอง0844962077นางปิยนุช วิเศษกลิ่น0578694902pcu_banyai@hotmail.compim1845
5182016-12-21ชมรมผญ.บ้านม.12 ต.ครบุรีบ้านหนองปรือ ม.12 ต.ครบุรีใหญ่ริมคลองครบุรีภาครัฐ5331.0010นายประภาษ จ่อยครบุรีผู้ใหญ่บ้านใหญ่ริมคลอง0878694902นางปิยนุช วิเศษกลิ่น0878694902pcu_banyai@hotmail.compim1845
5192017-01-19อสมหมู่13 ตำบลครบุรีหมู่13หนองกาดครบุรีภาครัฐ10647.0020นกน้อย ละไมครบุรีประธาน อสม หมู่130823194469นกน้อย ละไมครบุรี0823194469
5202017-01-19อสม หมู่ 14 ตำบลครบุรีหมู่ 14ใหม่ริมมูลครบุรีภาครัฐ4231.008ทองย้อย ปราณกระโทกประธานอสม หมู่140986686959ทองย้อย ปราณกระโทก0986686959
5212016-12-08รพ.สต.โคกกระชาย72 ม.1โคกกระชายโคกกระชายภาครัฐ9609.0018นายสิทธิกร ศาสตร์กลางนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ0868734617นายสิทธิกร ศาสตร์กลาง0868734617pcu_khokrachai@hotmail.com
5222017-01-04องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระชายที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระชาย หมู่ที่ ๑ โคกกระชายโคกกระชายภาครัฐ352263.0070นายเฉลิม ยศกระโทกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระชาย๐๘๑๙๕๕๔๙๐๗นายศิริ เรืองมัจฉา๐๘๙๒๘๒๕๓๔๓ruengmatcha5343@gmail.com๐๘๙๒๘๒๕๓๔๓
5232017-01-18ชมรม อสม.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโบสถ์417 ม.8หนองโบสถ์โคกกระชายภาคเอกชน512856.00102นางสายพิณ เอี่ยมสำโรงประธานชมรม0801583795นายวิทยา อ่ำกลาง0965740233nongbost14699@outlook.co.thjoe14699
5242016-12-07โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบกราด514 ,ม.5มาบกราดโคกกระชายภาครัฐ866230.00172นายสมชาติ ผันกระโทกนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ089171863นายอดุลย์ พิมพ์ทอง0879637115pcu_mabkrad@hotmail.comadul1428
5252017-01-09โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบกราด514 หมู่ 5 ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี จ.นครราชสีมามาบกราดโคกกระชายภาครัฐ7420.0014นายสมชาติ ผันกระโทกผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบกราด0899171863นายอดุลย์ พิมพ์ทอง0879637115pcu_mabkrad@hotmail.com
5262017-01-09ชมรม อสม.รพ.สต.มาบกราด514 หมู่5มาบกราดโคกกระชายอื่น ๆ684355.00136นางเปรมปวีร์ อ้นถาวรประธาน อสม.0810704995นายอดุลย์ พิมพ์ทอง0879637115
5272017-01-09บ้านมาบกราด หมู่55มาบกราดโคกกระชายบุคคลทั่วไป30218724.00604นายประกอบ สายกระโทกผู้ใหญ่บ้าน0933710472นายวิเชียร แสงกระโทก0883758913
5282016-12-08โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโบสถ์474หนองโบสถ์โคกกระชายภาครัฐ8441.0016นายวิทยา อ่ำกลางผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโบสถ์0965740233น.ส.จุฑามาศ คงสมปราชญ์0958988935nongbost14699@outlook.co.thjoe14699
5292016-12-08ชมรมอสม.รพ.สต.โคกกระชาย34 ม.13โนนกุ่มโคกกระชายภาคเอกชน1488867.00296นางสุวรรณา รวงกระโทกประธานชมรมอสม.รพ.สต.โคกกระชาย0879613527นางสุวรรณา รวงกระโทก0879613527
5302017-01-09บ้านมาบกราดหมู่ที่ 1414มาบกราดโคกกระชายบุคคลทั่วไป19012160.00380นายบรรเจิด อ่วมกระโทกผู้ใหญ่บ้าน0807214440นายพงษ์ศักดิ์ ตุ้มจอหอ0898654326
5312017-01-09บ้านใหม่ชัยมงคล หมู่1515ใหม่ชัยมงคลโคกกระชายบุคคลทั่วไป22514625.00450นางระเบียบ โลกระโทกผู้ใหญ่บ้าน0872415424นางอ้อยใจ ยืนกระโทก0810666407
5322017-01-09บ้านมาบกราด หมู่ 1717มาบกราดโคกกระชายบุคคลทั่วไป34022100.00680นายโสน ส่องกระโทกผู้ใหญ่บ้าน0813219024นายสมพิส โยนกระโทก0870313766
5332016-12-08ฝ่ายปกครองตำบลโคกกระชาย124 ม.19โคกกระชายโคกกระชายภาครัฐ865276.00172นายสมชัย หยุดกระโทกกำนันตำบลโคกกระชาย0819999373นายสมชัย หยุดกระโทก0819999373
5342017-01-09บ้านมาบกราด หมู่ที่ 2222มาบกราดพัฒนาโคกกระชายบุคคลทั่วไป31020150.00620นายบริสุทธิ์ ส่องกระโทกผู้ใหญ่บ้าน0903654122นางดาวรุ่ง โอดกระโทก0868695621
5352017-01-09บ้านมาบกราด ม.2323มาบกราดโคกกระชายบุคคลทั่วไป28017920.00560นายสนอง ส่องกระโทกผู้ใหญ่บ้าน0817250816นางลักษมี ช่างผัด0856324942
5362016-12-09โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจระเข้หิน441 ม.1จระเข้หินจระเข้หินภาครัฐ11649.0022นายรวงทิพย์ แดงสูงเนินเจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน087-2626414นางสาวปัทมากร ช่อทับทิม 096-7232965Pcujorake@hotmail.co.thkaew5408
5372016-12-15ชมรม อสม.รพ.สต.จระเข้หิน441 ม.1จระเข้หินจระเข้หินภาคเอกชน20912704.00418นางปัทมาภรณ์ โชติเบญจรัตน์ประธาน อสม. รพ.สต.จระเข้หิน091-1367782 นางสาวปัทมากร ช่อทับทิม096-7232965pcujorake@hotmail.co.thkaew5408
5382017-02-16ประชาชนบ้านจระเข้หิน หมู๋ที่ 1 บ้านจระเข้หิน หมู่ที่ 1จระเข้หินจระเข้หินบุคคลทั่วไป52830629.701056นางปัทมาภรณ์ โชติเบญจรัตน์ประธาน อสม.บ้านจระเข้หิน หมู่ที่ 1 086-2458288นางสาวปัทมากร ช่อทับทิม096-7232965pcujorake@hotmail.co.thkaew5408
5392017-02-16ประชาชนบ้านจระเข้หิน หมู่ที่ 2บ้านจระเข้หิน หมู่ที่ 2จระเข้หินจระเข้หินบุคคลทั่วไป30517679.70610นางสาวทองเบ้า แหยมกระโทกประธาน อสม. หมู่ที่ 2 บ้านจระเข้หิน082-1418104นางสาวปัทมากร ช่อทับทิม096-7232965pcujorake@hotmail.co.thkaew5408
5402017-02-16ประชาชนบ้านจระเข้หิน หมู่ที่ 3 บ้านจระเข้หิน หมู่ที่ 3จระเข้หินจระเข้หินบุคคลทั่วไป21812683.50436นางมณฑิรา นาถาประธาน อสม.บ้านจระเข้หิน หมู่ที่ 3088-3639291นางสาวปัทมากร ช่อทับทิม096-7232965pcujorake@hotmail.co.thkaew5408
5412017-02-16ประชาชนบ้านไผ่ หมู่ที่ 4 บ้านไผ่ หมู่ที่ 4 ไผ่จระเข้หินบุคคลทั่วไป19611151.50392นางสุภาพ ขำผักแว่นประธาน อสม.บ้านไผ่ หมู่ที่ 4089-7174393นางสาวปัทมากร ช่อทับทิม096-7232965pcujorake@hotmail.co.thkaew5408
5422016-12-07โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลิ่งชัน39 หมู่ 9 ตลิ่งชันจระเข้หินภาครัฐ655.0012นาย เนวิน เผื่อนงูเหลือมนักวิชาการสาธารณสุข088-4647574 088-5951221นางสาว สายใจ รนกระโทก087-8704741jedai123@windowslive.com087-8704741
5432016-12-07โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลิ่งชัน12 หมู่5 ตลิ่งชันจระเข้หินภาครัฐ650.0012นาย เนวิน เผื่อนงูเหลือมนักวิชาการสาธารณสุข088-4647574 088-5951221นางสาว พนิดา จอมครบุรี091-6605213viewbmk@gmail.com
5442016-12-07โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลิ่งชัน289 หมู่ 5ตลิ่งชันจระเข้หินภาครัฐ657.0012นาย เนวิน เผื่อนงูเหลือมนักวิชาการสาธารณสุข088-5951221 088-4647574นาง สุรกิจ คูณกิ่ง085-4647664
5452016-12-09โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลิ่งชันหมู่5ตลิ่งชันจระเข้หินภาครัฐ60.0012นายเนวิน เผื่อนงูเหลือมนักวิชาการสาธารณสุข088-595-1221 088-464-7574น.ส.สายใจ รนกระโทก087-874-4741
5462016-12-09โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลิ่งชันหมู่ที่ 5ตลิ่งชันจระเข้หินภาครัฐ6369.0012นายเนวิน เผื่อนงูเหลื่อมนักวิชาการสาธารณสุข088-595-1221 088-464-7574น.ส.สายใจ รนกระโทก087-870-4741
5472016-12-13โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลิ่งชันหมู่ที่ 5ตลิ่งชันจระเข้หินภาครัฐ341859.0068นายเนวิน เผื่อนงูเหลือมนักวิชาการสาธารณสุข088-595-1221 088-464-7574น.ส.สายใจ รนกระโทก087-870-4741
5482017-02-16ประชาชน บ้านไผ่ หมู่ที่ 6 บ้านไผ่ หมู่ที่ 6 ไผ่จระเข้หินบุคคลทั่วไป42124772.30842นางนงนุช ภักดิ์กระโทกประธาน อสม.บ้านไผ่ หมู่ที่ 6 083-3700450นางสาวปัทมากร ช่อทับทิม096-7232965pcujorake@hotmail.co.thkaew5408
5492017-02-16ประชาชนบ้านมูลบน หมู่ที่ 7บ้านมูลบน หมู่ 7 มูลบนจระเข้หินบุคคลทั่วไป583585.00116นางดารา คงนวมประธาน อสม.บ้านมูลบน หมู่ที่ 7081-1203659นางสาวปัทมากร ช่อทับทิม096-7232965pcujorake@hotmail.co.thkaew5408
5502017-02-16ประชาชน บ้านจระเข้หิน หมู่ที่ 8บ้านจระเข้หิน หมู่ที่ 8 จระเข้หินจระเข้หินบุคคลทั่วไป37021345.00740นางณัฐมล เหลืองกระโทกประธาน อสม.บ้านจระเข้หิน หมู่ที่ 8 089-8485095นางสาวปัทมากร ช่อทับทิม 096-7232965pcujorake@hotmail.co.thkaew5408
5512017-02-16ประชาชนบ้านใหม่มูลบน หมู่ที่ 12 บ้านใหม่มูลบน หมู่ที่ 12ใหม่มูลบนจระเข้หินบุคคลทั่วไป754286.00150นางน้อย เรือนจังหรีดประธาน อสม.บ้านใหม่มูลบน หมู่ที่ 12098-8165725นางสาวปัทมากร ช่อทับทิม096-7232965pcujorake@hotmail.co.thkaew5408
5522017-02-16ประชาชนบ้านสระหลวง หมู่ที่ 13 บ้านสระหลวง หมู่ที่ 13 สระหลวงจระเข้หินบุคคลทั่วไป21412773.00428นางคำนึง ภาษี ประธาน อสม.บ้านสระหลวง หมู่ที่ 13088-3571879นางสาวปัทมากร ช่อทับทิม096-7232965pcujorake@hotmail.co.thkaew5408
5532016-12-09โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม174 หมู่ที่ 1บุมะค่ามาบตะโกเอนภาครัฐ251611.0050นางนัทภา วรรณประพันธ์ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม0812823342นางวรรณา คะรัมย์0807355692wanna5692@gmail.com3003wanna
5542016-12-08สถานีอนามัยมาบตะโกเอนหมู่ที่ 2มาบตะโกเอนมาบตะโกเอนภาครัฐ7435.0014นายนคร บัวคำโคกนักวิชาการสาธารณสุข0885925326นางสาวอาทิตยา วังกลาง0875208873pcu_mabtago@hotmail.com
5552016-12-08ชมรม อสม.มาบตะโกเอนหมู่ที่ 2 มาบตะโกเอนมาบตะโกเอนภาคเอกชน1016466.00202นางสาวพัชนีย์ ทือเกาะประธานอสม.ตำบลมาบตะโกเอน089-5790768นางพรปวีณ์ เรืองธนกาญจน์098-3314112
5562017-05-25ประชาชนตำบลมาบตะโกเอน2มาบตะโกเอนมาบตะโกเอนบุคคลทั่วไป2463133591.004926นางสาวพัชนีย์ ทือเกาะประธาน อสม.ต.มาบตะโกเอน0895790768นายบุญเที่ยง หมั่นพิมาย0898882851
5572016-12-09สถานีอนามัยนาราก345 ม.1 ต.อรพิมพ์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250อรพิมพ์อรพิมพ์ภาครัฐ9567.0018นางปราณี ประไพวัชรพันธ์พยาบาลวิชาชีพ0918319962นางสุพรรณี ชะเอมน้อย0819661013pcu_narak@hotmail.comsong-kor
5582016-12-09ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลอรพิมพ์345 ม.1 ต.อรพิมพ์ อรพิมพ์อรพิมพ์บุคคลทั่วไป1110.00222นางนิตยา มุ่งกระโทกประธานอสม.0819661013นางนิตยา มุ่งกระโทก0819661013
5592017-02-09เทศบาลตำบลอรพิมพ์333 หมู่ที่ 1 อรพิมพ์อรพิมพ์ภาครัฐ470.0094นายบุญเติบ ชัชวาลนายกเทศมนตรีตำบลอรพิมพ์044991536นางสาวรพีพรรณ จิตรครบุรี044991536
5602017-05-13ชมรมอสม.ม.1 ตำบลอรพิมพ์หมู่ 1 ตำบลอรพิมพ์อรพิมพ์อรพิมพ์บุคคลทั่วไป18930.0036นางนิตยา มุ่งกระโทกประธาน อสม.0998769298นางสุพรรณี ชะเอมน้อย0924245697narakkhon@hotmail.comsong-kor
5612017-05-13ชมรมอสม.หมู่2หมู่ 2นารากอรพิมพ์บุคคลทั่วไป191010.0038นางสมเพศ โจทย์ครบุรีประธานอสม.0924245697นางสุพรรณี ชะเอมน้อย0924245697narakkhon@hotmail.comsong-kor
5622017-05-13ชมรมอสม.หมู่ 3บ้านนนาราก ต.อรพิมพ์นารากอรพิมพ์บุคคลทั่วไป16815.0032นายบุญเริ่ม แย้มกระโทกประธานอสม.0857732889นางสุพรรณี ชะเอมน้อย0924245697narakkhon@hotmail.comsong-kor
5632017-05-13ชมรมอสม.หมู่ 4หมู่ 4 ตำบลอรพิมพ์หนองเสือบองอรพิมพ์บุคคลทั่วไป8405.0016นางปราณี ปรึกมะเริงปรธะานอสม.0971291367นางสุพรรณี ชะเอมน้อย0924245697narakkhon@hotmail.comsong-kor
5642017-01-04ชมรม อสม. รพ.สต.อังโกน80 ม.1 หัวบึงบ้านใหม่ภาครัฐ1216126.00242นางแตงเรี่ย ป้อมกระโทกประธาน อสม.044448762นางลำพรวน หอมกระโทก0844979946
5652016-12-09โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอังโกนม.2 ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250อังโกนบ้านใหม่ภาครัฐ6320.0012นางสุกานดา สาอุตม์นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ0813935384นางสาวสุภัทรา อักษรสระน้อย0900350898pcu_angkon@hotmail.com-
5662016-12-08ชมรมอสม.รพ.สต.โนนกลาง13บุตาโฮบ้านใหม่ภาคเอกชน734445.00146นางเจียมใจ ช่วยสำโรงประธาน อสม.รพ.สต.โนนกลาง0810675009เจียมใจ0810675009--
5672016-12-08รพ.สต.โนนกลาง72 ม.7โนนกลางบ้านใหม่ภาครัฐ7459.0014นายปองพล ภูริทัตสิรินักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ0817181385สุวรรณา0844308577pcu_nonklang@hotmail.comsuwanna_mint
5682016-12-08โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำเพียก200 หมู่ 11ลำเพียกลำเพียกภาครัฐ7460.0014นายชัยยศ ทอนสูงเนินผอ.รพ.สต.0937782561นางสาวสุนิสา หาวกระโทก0624974659pcu_lampieak@Outlook.co.thsunisa0421
5692016-12-13กำนัน ผู้ใหญ่บ้านบ้านลำเพียก หมู่ 1ลำเพียกลำเพียกภาครัฐ5343.0010นายมนูญ รักมณีกำนัน0817601614บ้านลำเพียก0817601614
5702016-12-24อสม หมู่ 1บ้านลำเพียกหมู่ 1ลำเพียกลำเพียกภาครัฐ10650.0020นางดำ กลางพิมายประธาน อสม.0847224615อสม.หมู่ 10847224615
5712016-12-28โรงเรียนบ้านลำเพียกบ้านลำเพียกหมู่ที่ 1ลำเพียกลำเพียกภาครัฐ191161.0038นางรัชนี ศรีผาผอ.โรงเรียน0814152769โรงเรียนบ้านลำเพียก0814152769
5722016-12-28พนักงาน อบต.ลำเพียกหมู่ 1 ตำบลลำเพียกลำเพียกลำเพียกภาครัฐ281897.0056นายสันติ แบ๊ะหลีนายกอบต.0977797840อบต.ลำเพียก0977797840
5732016-12-28สมาชิก อบต.ลำเพียกล้านเลขที่ 1 หมู่ 1ลำเพียกลำเพียกภาครัฐ241681.0048นายสันติ แบ๊ะหลีนายก อบต.0895850803สมาชิก อบต.0898580803
5742016-12-28ประชาชนอายุ 15- 60 ปีบ้านลำเพียก หมู่ 1ลำเพียกลำเพียกบุคคลทั่วไป23013340.00460นายมนูญ รักมณีกำนัน0817601641บ้านลำเพียก0817601641
5752016-12-09รพ.สต.ซับระวิง19 หมู่ 2ซับระวิงลำเพียกภาครัฐ5316.0010นายนที ศุภลักษณ์นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ0854796049นายนที ศุภลักษณ์0854796049pcu_subrawing@hotmail.co.th
5762016-12-20ชมรม อสม.รพ.สต.ซับระวิง19 ม.2ซับระวิงลำเพียกอื่น ๆ422795.0084นางวิลัย โนนนอกประธานชมรม อสม.รพ.สต.ซับระวิง0630507837นายนที ศุภลักษณ์0854796049pcu_subrawing@hotmail.co.th
5772016-12-24ชมรมคนรักสุขภาพ ซับระวิง ม.2ม.2 ซับระวิงซับระวิงลำเพียกบุคคลทั่วไป33016808.00660นายนที ศุภลักษณ์นักวิชาการสาธารศุขชำนาญการ085-4796049นายนที ศุภลักษณ์085-4796049pcu_subrawing@hotmail.co.th
5782016-12-13ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย บ้านหนองแคทราย หมู่ 3หนองแคทรายลำเพียกภาครัฐ4228.008นายประทีป ฉิมนอกผู้ใหญ่บ้าน0616936052บ้านหนองแคทราย0616936052
5792016-12-16อสม.หมู่ 3บ้านหนองแคทราย หมู่ 3หนองแคทรายลำเพียกภาครัฐ12705.0024นางสาวสาริศา ธัญธรเจริญประธาน อสม.0934274501อสม.หมู่ 30934274501
5802016-12-28ประชาชนอายุ 15- 60 ปีบ้านหนองแคทรายหมู่ 3หนองแคทรายลำเพียกภาครัฐ23013340.00460นายประทีป ฉิมนอกผู้ใหญ่บ้าน0934274501บ้านหนองแคทราย0934274501
5812016-12-13ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยบ้านหนองไทร หมู่ 4หนองไทรลำเพียกภาครัฐ4243.008นายสนิท ทิพย์คูนอกผู้ใหญ่บ้านหมู่ 40812650389บ้านหนองไทร0812650389
5822016-12-24อสม.หมู่ 4บ้านหนองไทรหมู่ 4หนองไทรลำเพียกภาครัฐ16894.0032นางนฤมล ลายทองประธาน อสม.0970372058อสม.หมู่ 40970372058
5832016-12-28โรงเรียนบ้านหนองไทรหมู่ 4 บ้านหนองไทรหนองไทรลำเพียกภาครัฐ14845.0028นายสิทธิพร ผมงามผอ.รร0935169186โรงเรียนบ้านหนองไทร0807363046
5842016-12-28ประชาชนอายุ 15- 60 ปีบ้านหนองไทร หมู่ 4หนองไทรลำเพียกบุคคลทั่วไป29316994.00586นายสนิทย์ ทิพย์คูนอกผู้ใหญ่บ้าน0812350389บ้านหนองไทร0812650389
5852016-12-13ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยบ้านไร่แหลมทอง หมู่ 5ไร่แหลมทองลำเพียกภาครัฐ4285.008นายแสนสุข สุดศรีผู้ใหญ่บ้าน0817897795บ้านไร่แหลมทอง0817897798
5862016-12-24อสม.หมู่ 5บ้านไร่แหลมทอง หมู่ 5ไร่แหลมทองลำเพียกภาครัฐ6336.0012นางสมร หมวกพิมายประธานอสม.0862494325อสม.หมู่ 50862494325
5872016-12-28ประชาชนอายุ 15- 60 ปีบ้านไร่แหลมทอง หมู่ 5ไร่แหลมทองลำเพียกบุคคลทั่วไป17910382.00358นายแสนสุข สุดศรีผู้ใหญ่บ้าน0817897795บ้านไร่แหลมทอง0817897798
5882016-12-16อสม.หมู่ 6บ้านป้ายอุบล หมู่ 6ป้ายอุบลลำเพียกภาครัฐ12725.0024นางสาวสุภารัตน์ กลั่นประโคนประธาน อสม.0872505365อสม.หมู่ 60872505365
5892016-12-28ประชาชนอายุ 15- 60 ปีบ้านป้ายุอบล หมู่ 6ป้ายอุบลลำเพียกบุคคลทั่วไป25614848.00512นายชาญ เถาว์บุญผู้ใหญ่บ้าน0878736148บ้านป้ายอุบล0878736148
5902016-12-13ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยบ้านโปร่งสนวน หมู่ 7โปร่งสนวนลำเพียกภาครัฐ4255.008นายอนัน ช่องป่าผู้ใหญ่บ้าน0872451740บ้านโปร่งสนวน0872451740
5912016-12-28ประชาชนอายุ 15- 60 ปีบ้านโปร่งสนวน หมู่ 7 โปร่งสนวนลำเพียกบุคคลทั่วไป20211716.00404นายอนันต์ ช่องป่าผู้ใหญ่บ้าน0872459740บ้านโปร่งสนวน0872459740
5922016-12-13ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยบ้านหนองแคทราย หมู่ 8หนองแคทรายลำเพียกภาครัฐ5315.0010นายบุญคง มิเลผู้ใหญ่บ้าน0934849200บ้านหนองแคทรายหมู่ 80934849200
5932016-12-24อสม.หมู่ 8บ้านหนองแคทรายหมู่ 8หนองแคทรายลำเพียกภาครัฐ9580.0018นางภัทราภา สีนาคสุขประธาน อสม.0933254194อสม.หมู่ 80933254149
5942016-12-28ประชาชนอายุ 15- 60 ปีบ้านหนองแคทราย หมู่ 8หนองแคทรายลำเพียกบุคคลทั่วไป27616008.00552นายบุญคง มิเลผู้ใหญ่บ้าน0899497141บ้านหนองแคทราย0899497141
5952016-12-24ชมรมคนรักสุขภาพ ซับระวิง ม.9ม.9ใหม่ซับระวิงลำเพียกบุคคลทั่วไป28117126.00562นายนที ศุภลักษณ์นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ085-4796049นายนที ศุภลักษณ์085-4796049pcu_subrawing@hotmail.co.th
5962016-12-13ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยบ้านไทรงามหมู่ 10ไทรงามลำเพียกภาครัฐ4252.008นายประจวบ ซอกจอหอผู้ใหญ่บ้าน0862530815บ้านไทรงาม0862530851
5972016-12-24อสม.หมู่ 10บ้านไทรงาม หมู่ 10ไทรงามลำเพียกภาครัฐ8483.0016นางวันเพ็ญ เข็งนอกประธาน อสม.0862528914อสม.หมู่ 100935309694
5982016-12-28ประชาชนอายุ 15- 60 ปีบ้านไทรงาม หมู่ 10ไทรงามลำเพียกบุคคลทั่วไป18310614.00366นายประจวบ ซอกจอหอผู้ใหญ่บ้าน0862530851บ้านไทรงาม0862530851
5992016-12-13ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยบ้านใหม่ลำเพียก หมู่ 11ลำเพียกลำเพียกภาครัฐ3184.006นายบุญมา มาตรคำจันทร์ผู้ใหญ่บ้าน0860135721บ้านใหม่ลำเพียก0860135721
6002016-12-24อสม.หมู่ 11บ้านใหม่ลำเพียก หมู่ 11ลำเพียกลำเพียกภาครัฐ14950.0028นางรำเภา หาญนอกประธาน อสม.0899475872อสม.หมู่ 110899475872
6012016-12-28ประชาชนอายุ 15- 60 ปีบ้านใหม่ลำเพียกหมู่ 11ลำเพียกลำเพียกบุคคลทั่วไป28316414.00566นายบุญมา มาตรคำจันทร์ผู้ใหญ่บ้าน0899475872บ้านใหม่ลำเพียก0899475872
6022016-12-13ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยบ้านไร่แหลมทองพัฒนา หมู่ 12ไร่แหลมทองพัฒนาลำเพียกภาครัฐ3200.006นายทองอินทร์ โสมกลางผู้ใหญ่บ้าน0933914111บ้านไร่แหลมทองพัฒนา0933914144
6032016-12-16อสม.หมู่ 12บ้านไร่แหลมทอง พัฒนา หมู่ 12ไร่แหลมทองพัฒนาลำเพียกภาครัฐ5310.0010นางสาวบัวพิศ รักขุขันต์ประธาน อสม.0872627068อสม.หมู่ 120872627068
6042016-12-28ประชาชนอายุ 15- 60 ปีบ้านไร่แหลมทองพัฒนา หมู่ 12ไร่แหลมทองพัฒนาลำเพียกบุคคลทั่วไป965568.00192นายทองอินทร์ โสมกลางผู้ใหญ่บ้าน0828692142บ้านไร่แหลมทองพัฒนา0828692142
6052017-02-21นาย วิชัย ปักกาเวสูงม.1 บ้านหนองโสนหนองโสนครบุรีใต้บุคคลทั่วไป100051078.002000นาย วิชัย ปักกาเวสูงผอ.รพ.สต0884747065นายนิติศาสตร์ สุขอุดมพันธ์nitisatzaa2535@gmail.com
6062017-06-23รพ.สต.ซับก้านเหลือง2สระผักโพดครบุรีใต้ภาครัฐ22014500.00440นายวิชัย ปักกาเวสูงผอ.รพ.สต.0857765891นิติศาสตร์0884747065
6072017-06-23รพ.สต.ซับก้านเหลือง3คลองยางครบุรีใต้ภาครัฐ32014502.00640นายวิชัย ปักกาเวสูงผอ.รพ.สต.0857765891นิติศาสตร์0884747065
6082016-12-09รพ.สต.ซับก้านเหลืองตำยลครบุรีใต้ อ.ครบุรี จังหวัดนครราชสีมาซับก้านเหลืองครบุรีใต้ภาครัฐ7465.0014นายวิชัย ปักกาเวสูงผอ.รพ.สต.ซับก้านเหลือง0857765891นางสาวน้ำทิพย์ ภูเขียว0821367503pcu_subkan@hotmail.com
6092017-02-21อสม.ครบุรีใต้ตำบลครบุรีใต้ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมาซับก้านเหลืองครบุรีใต้บุคคลทั่วไป1758750.00350รพ.สต.ซับก้านเหลืองผอ.รพ.สต.ซับก้านเหลือง0857765891นางละม่อม ตรงกระโทก0895851046ืnamthipza29@gmail.com
6102017-02-21รพ.สต.ซับก้านเหลืองหมู่ 4 ตำบลครบุรีใต้ อำเภอครบุรี จ.นครราชวีมาซับก้านเหลืองครบุรีใต้ภาครัฐ7410.0014นายวิชัย ปักกาเวสูงผอ.รพ.สต.ซับก้านเหลือง0857765891นางสาวน้ำทิพย์ ภูเขียว0821367503pcu_subkan@hotmail.com
6112017-06-23รพ.สต.ซับก้านเหลือง5หนองรังกาครบุรีใต้ภาครัฐ36415460.00728นายวิชัย ปักกาเวสูงผอ.รพ.สต.0857765891นิติศาสตร์0884747065
6122016-12-08รพ.สต.หนองบัวหมู่ที่ 1 หนองบัวตะแบกบานภาครัฐ955628.00190นางสาวนงคราญ ปรีจำรัสผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว0862602554นางเกศสุดา เนื่องกระโทก0981495901ืnongbua2558@outlook.co.thdazkp
6132016-12-26ประชาชนบ้านหนองเมา หมู่ที่ 1บ้านหนองเมา หมู่ที่ 1หนองเมาสระว่านพระยาอื่น ๆ29817605.00596นางสาวจันทร์จิรา ไล่กระโทกผอ.รพ.สต.สระว่านพระยา0988919923นางสาวอุษณีพร ห่วงกระโทก0956090534srawanpraya01@hotmail.co.thusaneeporn15
6142016-12-29ประชาชนบ้านโนนแสนสุข หมู่ที่ 2บ้านโนนแสนสุข หมู่ที่ 2โนนแสนสุขสระว่านพระยาบุคคลทั่วไป1277300.00254นางสาวจันทร์จิรา ไล่กระโทกผอ.รพ.สต.สระว่านพระยา0988919923นางสาวอุษณีพร ห่วงกนะโทก0956090534srawanpraya01@hotmail.co.thusaneeporn15
6152016-12-09โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระว่านพระยาหมู่ที่ 3สระว่านพระยาสระว่านพระยาภาครัฐ8481.0016นางสาวจันทร์จิรา ไล่กระโทกเจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน0988919923นางสาวอุษณีพร ห่วงกระโทก0956090534www.srawanpraya01@hotmail.co.th0982138603
6162016-12-09ชมรมอสม.ตำบลสระว่านพระยาชมรมอสม.ตำบลสระว่านพระยา หมู่ที่ 3สระว่านพระยาสระว่านพระยาอื่น ๆ865702.00172นางสวัส วังกลางประธาน อสม.ตำบลสระว่านพระยา0981979519นางสาวอุษณีพร ห่วงกระโทก0956090534www.srawanpraya01@hotmail.co.th0982138603
6172016-12-26ประชาชนบ้านสระว่านพระยา หมู่ที่ 3บ้านสระว่านพระยา หมู่ที่ 3สระว่านพระยาสระว่านพระยาบุคคลทั่วไป39323741.00786นางสาวจันทร์จิรา ไล่กระโทกผอ.รพ.สต.สระว่านพระยา0988919923นางสาวอุษณีพร ห่วงกระโทก0956090534srawanpraya01@hotmail.co.thusaneeporn15
6182016-12-29ประชาชนบ้านหนองหินดาด หมู่ที่ 4บ้านหนองหินดาด หมู่ที่ 4หนองหินดาดสระว่านพระยาบุคคลทั่วไป1549134.00308นางสาวจันทร์จิรา ไล่กระโทกผอ.รพ.สต.สระว่านพระยา0988919923นางสาวอุษณีพร ห่วงกระโทก0956090534srawanpraya01@hotmail.co.thusaneeporn15
6192016-12-29ประชาชนบ้านหนองหินโคน หมูที่ 5บ้านหนองหินโคน หมูที่ 5หนองหินโดนสระว่านพระยาบุคคลทั่วไป1267537.00252นางสาวจันทร์จิรา ไล่กระโทกผอ.รพ.สต.สระว่านพระยา0988919923นางสาวอุษณีพร ห่วงกระโทก0956090534srawanprawa@hotmail.co.thusaneeporn15
6202016-12-29ประชาชนบ้านราษฎร์สุขสันต์ หมู่ที่ 6บ้านราษฎร์สุขสันต์ หมู่ที่ 6ราษร์สุขสันต์สระว่านพระยาบุคคลทั่วไป17010173.00340นางสาวจันทร์จิรา ไล่กระโทกผอ.รพ.สต.สระว่านพระยา0988919923นางสาวอุษณีพร ห่วงกระโทก0956090534srawanpraya01@hotmail.co.thusaneeporn15
6212016-12-29ประชาชนบ้านโนนหอม หมู่ที่ 7บ้านโนนหอม หมู่ที่ 7โนนหอมสระว่านพระยาบุคคลทั่วไป30117926.00602นางสาวจันทร์จิรา ไล่กระโทกผอ.รพ.สต.สระว่านพระยา0988919923นางสาวอุษณีพร ห่วงกระโทก0956090534srawanpraya01@hotmail.co.thusaneeporn15
6222016-12-29ประชาชนบ้านบุหว้า หมู่ที่ 8บ้านบุหว้า หมู่ที่ 8บุหว้าสระว่านพระยาบุคคลทั่วไป24715129.00494นางสาวจันทร์จิรา ไล่กระโทกผอ.รพ.สต.สระว่านพระยา0988919923นางสาวอุษณีพร ห่วงกระโทก0956090534srawanpraya01@hotmail.co.thusaneeporn15
6232017-01-04อบต.สระว่านพระยาอบต.สระว่านพระยาบุหว้าสระว่านพระยาภาครัฐ321976.0064นางสาวสุทุมากรณ์ สวัสดีลาภานักบริหารงานทั่วไป0903321954นางสาวอุษณีพร ห่วงกระโทก0956090534srawanpraya01@hotmail.co.thusaneeporn15
6242016-12-29ประชาชนบ้านหนองหัวไหล่งาม หมู่ที่ 9บ้านหนองหัวไหล่งาม หมู่ที่ 9หนองหัวไหล่งามสระว่านพระยาบุคคลทั่วไป1509122.00300นางสาวจันทร์จิรา ไล่กระโทกผอ.รพ.สต.สระว่านพระยา0988919923นางสาวอุษณีพร ห่วงกระโทก0956090534srawanpraya01@hotmail.co.thusaneeporn15
6252017-01-04ประชาชนบ้านว่านพระยาสามัคคี หมู่ที่ 10บ้านว่านพระยาสามัคคี หมู่ที่ 10ว่านพระยาสามัคคีสระว่านพระยาบุคคลทั่วไป20612226.00412นางสาวอุษณีพร ห่วงกระโทกผอ.รพ.สต.สระว่านพระยา0988919923นางสาวอุษณีพร ห่วงกระโทก0956090534Srawanpraya01@hotmail.co.thusaneeporn15
อำเภอเสิงสาง
6262016-12-20สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสิงสาง3 ม.3 ต.เสิงสางบัวหลวงเสิงสางภาครัฐ9605.0018นายยงยุทธ ยิ้มกระโทกสาธารณสุขอำเภอ0812655528นายกิตติ เอ้กระโทก0898463769kitti3769@gmail.com0898463769
6272016-12-08โรงพยาบาลเสิงสาง66 หมู่ 8รุ่งเรืองพัฒนาเสิงสางภาครัฐ20312179.00406นพ.วิญญู จันทร์เนตรผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสิงสาง0815470209น.ส.พรทิวา ทบคลัง0985844330san_hpt@hotmail.com
6282016-12-23ประชาชนตำบลเสิงสาง ลดเค็ม ลดหวาน ลดล้านกิโล หลานย่าโม ทำความดีถวายพ่อของแผ่นดิน66 หมู่ 8 ตำบลเสิงสาง รุ่งเรืองพัฒนาเสิงสางบุคคลทั่วไป6389351398.0012778นายสุชาติ สุรพันธ์พงศ์นักวิชาการสาธารณสุข0872455242นายสุชาติ สุรพันธ์พงศ์0872455242San_hpt@hotmail.com
6292017-02-08โรงเรียนบ้านประชาสันต์หมู่ 10 ประชาสันต์เสิงสางภาครัฐ8418.0016โรงเรียนบ้านประชาสันต์ผู้อำนวยการโรงเรียน0870749352นางเพลินพัฒน พัฒนทองทิพย์0821345697panapornboonpathum@gmail.com0821345697
6302016-12-08โรงพยาบาลเสิงสาง244 ม.11บัวคำเสิงสางภาครัฐ165.002นาย วิญญู จันทร์เนตรผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสิงสาง0885812051นางสาว แจ่ม กรกระโทก0884819153
6312016-12-23อสม.ตำบลเสิงสาง ลดเค็ม ลดหวาน ลดล้านกิโล หลานย่าโมทำความดีถวายพ่อของแผ่นดิน223 ม.11 ต.เสิงสางบัวคำเสิงสางอื่น ๆ25714135.00514อสม.ตำบลเสิงสาง ประธานอสม.ตำบลเสิงสาง0804638886นางสาวพรทิวา ทบคลัง0985844330porntiwa.tk@gmail.comaukaik88
6322016-12-21สถานีอนามัยโคกไม้ตาย111 ม.4 โคกไม้ตายสระตะเคียนภาครัฐ10620.0020นางบังอร นาเรืองผู้อำนวยการสถานีอนามัยโคกไม้ตาย085-3116660นางสาว พรหทัย วรพรมราช094-3850865porn14pani26@gmail.compani26porn14
6332016-12-26ชมรมลดหวาน ลดเค็ม ลดล้านกิโล รพสต.โคกไม้ตาย111 ม.4โคกไม้ตายสระตะเคียนภาครัฐ1479001.00294นางบังอร นาเรืองผู้อำนวยการ รพสต.โคกไม้ตาย085-3116660นางฉลาม มนุษย์ชาติ083-3705895fern.love26@gmail.com
6342017-01-06อบต.สระตะเคียน99/1 ม.4 ต.สระตะเคียน โคกไม้ตายสระตะเคียนภาครัฐ452920.8090นายชนดิลก นินทราชนายกองค์การบริหารส่วนตำบล สระตะเคียน093-5789225นางรินดา ถ้ำกลาง062-6529842yanisa1205@hotmail.com0819772278
6352017-02-06รพสต.โคกไม้ตาย111 ม.4 ต.สระตะเคียน อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330โคกไม้ตายสระตะเคียนภาครัฐ10620.0020นางบังอร นาเรืองผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลโคกไม้ตาย085-3116660นางสาวพรหทัย วรพรมราช094-3850865porn14pani26@gmail.com
6362017-02-06ชมรมลดเค็ม ลดหวาน ลดล้านกิโล ทำความดีถวายพ่อของแผ่นดิน ชาวสระตะเคียน111 ม.4 อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330คลองศรีสุขสระตะเคียนภาครัฐ3033181980.006066นางบังอร นาเรืองผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลสระตะเคียน085-3116660นางฉลาม มนุษย์ชาติ083-3705895fern.love26@gmail.com
6372016-12-13รพ.สต.สันติสุข42 หมู่ 13สันติพัฒนาสระตะเคียนภาครัฐ7428.0014นายวิศรุต สาดกระโทกผอ.รพ.สต.สันติสุข0902864454นางสุวจี นวลปักษี0862520963
6382016-12-20ชมรมลดเค็ม ลดหวาน ลดล้านกิโล รพ.สต.สันติสุข42 หมู่ 13สันติพัฒนาสระตะเคียนอื่น ๆ52734255.001054นายวิศรุต สาดกระโทกผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสันติสุข090-2864454นางสุวจี นวลปักษี086-2520963santiuk_sso@hotmail.com
6392016-12-20เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์999โคกน้อยโนนสมบูรณ์ภาครัฐ10.002นายอุดร อินทาผู้อำนวยการกองการศึกษา081-2658354นางลำไพ จำปามี086-2621662
6402016-12-20เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์999 โคกน้อยโนนสมบูรณ์ภาครัฐ704584.00140นายอุดร อินทา ผู้อำนวยการกองการศึกษา051265-8354นางลำไพ จำปามี086-262-1662
6412016-12-21โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกน้อย444 โคกน้อยโนนสมบูรณ์ภาครัฐ9608.0018นายสุรชาติ กลองจันทร์นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ085-6370980น.ส.กฤษฎาพร เตชะวีระกูล085-6370980koknoi_sso@hotmail.com
6422016-12-29ชมรมลดเค็ม ลดหวาน ลดล้านกิโล รพ.สต.โคกน้อย444โคกน้อยโนนสมบูรณ์อื่น ๆ110256202.002204นางอนงค์ วรรณสุทธิ์ประธาน อสม.ต.โนนสมบูรณ์089-8489678น.ส.กฤษฎาพร เตชะวีระกูล089-6278361koknoi_sso@hotmail.com
6432016-12-08รพ.สต.ราษฎร์สามัคคีม.7ราษฎร์สามัคคีโนนสมบูรณ์ภาครัฐ5322.0010นายราชันย์ เกี้ยวกลางผอ.รพ.สต.ราษฎร์สามัคคี0862558359น.ส.จิราวรรณ นาเจริญ0833643878
6442016-12-21ชมรมลดเค็ม ลดหวานฯ รพ.สต.ราษฎร์สามัคคีม.7ราษฎร์สามัคคีโนนสมบูรณ์บุคคลทั่วไป47628812.50952นางสมจิตร เทียนพิมายประธาน อสม.รพ.สต.ราษฎร์สามัคคี0849419762นายราชันย์ เกี้ยวกลาง0862558359bandan_sso@hotmail.com
6452016-12-09รพ.สต.กุดโบสถ์39 หมู่ 1กุดโบสถ์กุดโบสถ์ภาครัฐ11698.0022นายสมยศ ภูมิค้าผอ.รพ.สต.กุดโบสถ์0819992207นางกาญจนา แก้วไทย0849369925Kudbostpcu@gmail.comkjn_kaewthai
6462016-12-22รพ.สต.กุดโบสถ์ม.1กุดโบสถ์กุดโบสถ์อื่น ๆ102170461.002042นางมัณทนา คลังนอกประธาน อสม.ตำบลกุดโบสถ์0800014541นางกาญจนา แก้วไทย0849369925kudbostpcu@gmail.comkjn_kaewthai
6472016-12-02รพ.สต.สมบัติเจริญบ้านสมบัติเจริญ หมู่ที่ 6สมบัติเจริญกุดโบสถ์ภาครัฐ7446.0014นายสมศักดิ์ ภูวนารถผอ.รพ.สต.สมบัติเจริญ0981022324นางสาวอัจฉรา มาเก่าน้อย0981022324sombatchareon_sso@hotmail.com0970539508
6482016-12-22ชมรม อสม.รพ.สต.สมบัติเจริญที่ตั้ง รพ.สต.สมบัติเจริญสมบัติเจริญกุดโบสถ์อื่น ๆ1116105.00222นางละเอียด ทองวิจิตรประธาน อสม.รพ.สต.สมบัติเจริญ0981022324นายบรรจง เสือทองหลาง0981022324
6492017-01-23รพ.สต.สมบัติเจริญหมู่ที่ 6สมบัติเจริญกุดโบสถ์ภาครัฐ7446.0014สมศักดิ์ ภูวนารถผอ.รพ.สต.สมบัติเจริญ0981022324นส.อัจฉรา มาเก่าน้อย0981022324sombatchareon_sso@hotmail.com
6502017-01-23ชมรมลดเค็ม ลดหวานฯอสม.สมบัติเจริญหมู่ที่ 6สมบัติเจริญกุดโบสถ์อื่น ๆ1116105.00222ละเอียด ทองวิจิตรประธาน อสม.รพ.สต.สมบัติเจริญ0981022324บรรจง เสือทองหลาง0981022324
6512017-02-20ชมรมลดเค็ม ลดหวานฯ อสม.สมบัติเจริญ6 หมู่ 6สมบัติเจริญกุดโบสถ์อื่น ๆ1116105.00222นางละเอียด ทองวิจิตรประธาน อสม.0981022324นายบรรจง เสือทองหลาง0981022324
6522017-02-20ชมรมลดเค็ม ลดหวานฯ อสม.สมบัติเจริญ6 หมู่ 6สมบัติเจริญกุดโบสถ์อื่น ๆ1116105.00222นางละเอียด ทองวิจิตรประธาน อสม.0981022324นายบรรจง เสือทองหลาง0981022324
6532016-11-29นางสาวรุจิพร อินทรสร70 หมู่ 2 ตำบลสุขไพบูลย์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมาดอนแขวนสุขไพบูลย์บุคคลทั่วไป189.002นางสาวรุจิพร อินทรสรนักศึกษา0834655465นางสาวรุจิพร อินทรสร0834655465misscoffee17
6542016-12-21สถานีอนามัยดอนแขวนหมู่2 ตำบลสุขไพบูลย์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมาดอนแขวนสุขไพบูลย์ภาครัฐ7448.0014นางนวลอนงค์ เด่นวงษ์พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ0819770295นายพีระ มานะการ0848339457peeraolo@gmail.compeeramanakarn
6552016-12-21สถานีอนามัยดอนแขวนหมู่2 ตำบลสุขไพบูลย์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมาดอนแขวนสุขไพบูลย์บุคคลทั่วไป2296153832.004592นางสาวจรรยาวรรธน์ เขตสมุทรรองประธาน อสม.ตำบลสุขไพบูลย์0898469719นายพีระ มานะการ0848339457peeraolo@gmail.compeeramanakarn
6562016-12-20ชมรมลดเค็ม ลดหวานฯ รพ.สต.หนองตูมหมู่ 7หนองตูมสุขไพบูลย์อื่น ๆ92753766.001854นางบัวศร พฤกษ์ชาติประธาน อสม. ระดับตำบล0957041372น.ส.ขนิษฐา ทองเพ็ชรมะดัน0981578661nongtum.sso@gmail.com
6572016-12-21รพ.สต.หนองตูมหมู่ 7 หนองตูมสุขไพบูลย์ภาครัฐ8503.0016นายกิตติ เอ้กระโทกผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล0898463769น.ส.ลลิณ ศรีกระสัง0801512423nongtum.sso@gmail.com
6582016-12-21รพ.สต.หนองตูมหมู่ 7หนองตูมสุขไพบูลย์ภาครัฐ8508.0016นายกิตติ เอ้กระโทกผอ.รพ.สต.0898463769น.ส.ลลิณ ศรีกระสัง0801512423nongtum.sso@gmail.com
6592016-12-09รพ.สต.ราษฎร์พัฒนา6ม.6ราษฎร์พัฒนาบ้านราษฎร์อื่น ๆ9617.0018นายวิกร วัฒนะดิฐนักวิชาการสาธารณสุข06-19569162จิราภรณ์ คล้ายนาค0639569653
6602016-12-26ชมรมลดเค็ม ลดหวาน รพ.สต.ราษฎร์พัฒนาุ6ม.6ราษฎร์พัฒนาบ้านราษฎร์อื่น ๆ3424205440.006848จุฑารัตน์ ช่างเหล็กประธาน อสม ตำบลบ้านราษฎร์0877601089จิราภรณ์ คล้ายนาค0639569653
6612017-01-10รพ.สต.ราษฎร์พัฒนา016 ม.6ราษฎร์พัฒนาบ้านราษฎร์ภาครัฐ9567.0018นายวิกร วัฒนะดิษนักวิชาการสาธารณสุข0619569162จิราภรณ์ คล้ายนาค0639569653earnny_care
6622017-01-10ชมรม ลดเค็ม ลดหวาน ลดล้านกิโล อสม บ้านราษฎร์6ม.6ราษฎร์พัฒนาบ้านราษฎร์บุคคลทั่วไป3424205440.006848นางจุฑารัตน์ ช่างเหล็กประธาน อสม.ตำบลบ้านราษฎร์0878601089จิราภรณ์ คล้ายนาค0639569653
อำเภอคง
6632016-12-26บ้านห้วยน้อยหมู่ 1ห้วยน้อยเมืองคงบุคคลทั่วไป1855500.00370นายวิเชียร ค้าเป็นผ๔เใหญ่บ้านบ้านห้วยน้อย098-1058326นางลำพึง โชตินอก080-1684783
6642017-01-09นางแคทลียา ไกรอ่ำ90ห้วยน้อยเมืองคงบุคคลทั่วไป157.002นางแคทลียา ไกรอ่ำ12345678900818745640นางแคทลียา ไกรอ่ำ0818745640cattleya2502@hotmail.comkhaetthaliya
6652016-12-15โรงเรียนบ้านโคกเพ็ดหมู่ 2 โคกเพ็ดเมืองคงภาครัฐ8543.0016โรงเรียนบ้านโคกเพ็ดผู้อำนวยการโรงเรียน0918356941นายสถานุ เกตุคัมธิวัตร์0918356941thanu572@gmail.com
6662016-12-26บ้านโคกเพ็ดหมู่ 2โคกเพ็ดเมืองคงบุคคลทั่วไป2501200.00500นายเศรษฐพล นามบุญลาผู้ใหญ่บ้านบ้านโคกเพ็ด081-0741035นายประวัติ จิตรผล088-3512088
6672016-12-26บ้านหนองสรวงหมู่ 3หนองสรวงเมืองคงบุคคลทั่วไป1956800.00390นายโสพิษ บุญนอกผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองสรวง098-2090791นางพัชรีพรรณ กรรณลา088-7595598
6682016-12-26บ้านโนนตาลหมู่ 4โนนตาลเมืองคงบุคคลทั่วไป985532.00196นายแก้ว ปลั่งกลางผู้ใหญ่บ้านบ้านโนนตาล086-2455847นายอิสระ ตากิ่มนอก084-8335153
6692016-12-26บ้านหนองเสากี่หมู่ 5หนองเสากี่เมืองคงบุคคลทั่วไป22113100.00442นายดี จันทร์ชนะแสงผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองเสากี่086-2650537นางนิตยา ขอฟุ้งกลาง084-5356396
6702016-12-26บ้านโนนวัดหมู่ 6โนนวัดเมืองคงบุคคลทั่วไป1709000.00340นายสมพงษ์ หินนอกผู้ใหญ่บ้านบ้านโนนวัด081-0768972นายฉลอง ขอเหนี่ยวกลาง063-0150695
6712016-12-26บ้านตะคร้อหมู่ 7ตะคร้อเมืองคงบุคคลทั่วไป25013500.00500นายสมพงษ์ จุตะโนผู้ใหญ่บ้านบ้านตะคร้อ084-9154676นายธีรศักดิ์ สิทธิ์เสือพะเนาว์087-28533164
6722016-12-09สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคง340 ม.8กุดรังเมืองคงภาครัฐ9669.0018นายอนัน โกนสันเทียะสาธารณสุขอำเภอคง0813897033นางสาวธิติยา จารุกิจพิพัฒน์0887033077maymae_tty@hotmail.comyaoleeching
6732016-12-13ที่ว่าการอำเภอคงถนนเทศบาล2 ต.เมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมากุดรังเมืองคงภาครัฐ201160.0040นายพัลลภ สิงห์ทองนายอำเภอคง0818671728นางสาวผกามาศ รัตนวิชัย0985945146babyaom_2528@gmail.comaomfinloy
6742016-12-16หน่วยสัสดีอำเภอคงหน่วยสัสดีอำเภอคง ที่ว่าการอำเภอคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมากุดรังเมืองคงภาครัฐ3210.006พ.ต.ปรีชา ปะทักขินังสัสดีอำเภอคง081 9013938จ.ส.อ.สามารถ สิงหะสุริยะ081 2660558samart.sing@gmail.com
6752016-12-19สำนักงานเกษตรอำเภอคงสำนักงานเกษตรอำเภอคง ม.8 ต.เมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมากุดรังเมืองคงภาครัฐ10717.0020สำนักงานเกษตรอำเภอคงนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร044 - 459026คุณ วนิชา วรยันต์086 - 24350702523wanicha@gmail.comwa0862435070
6762016-12-26บ้านกุดรังหมู่ 8กุดรังเมืองคงบุคคลทั่วไป34017200.00680นายไพศาล เกียรติชัยพัฒนกำนันตำบลเมืองคง089-8485787นายประจวบ นิลหมื่นไวย์080-1603996
6772017-01-06โรงเรียนวันครู ๒๕๐๒160กุดรังเมืองคงภาครัฐ181106.3036นายสมยศ หล้าเพชรผู้อำนวยการโรงเรียน0817253001นางสาววิไลลักษณ์ สวยกลาง0819556096wonkru2502@gmail.com
6782017-01-23สถานีตำรวจภูธรงคงหมู่ 8กุดรังเมืองคงภาครัฐ513901.70102สถานีตำรวจภูธรคงผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรคง0 4445 9191ด.ต.กฤษณะ สระแก้ว08 6460 8005kritsana.kit@gmail.com0864608005
6792017-04-04สำนักงานเกษตรอำเภอคงสำนักงานเกษตรอำเภอคง ม.8 ต.เมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมากุดรังเมืองคงภาครัฐ10711.4020สำนักงานเกษตรอำเภอคงนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร0862435070คุณวนิชา วรยันต์08624350702523wanicha@gmail.comwa0862435070
6802016-12-26บ้านโนนพิมานหมู่ 9โนนพิมายเมืองคงบุคคลทั่วไป1066360.00212นายสมพงษ์ รัตนวิชัยผู้ใหญ่บ้านบ้านโนนพิมาน087-2561627นายสุภาพ รัตนวิชัย093-1067058
6812016-12-26บ้านดอนดู่หมู่ 10ดอนดู่เมืองคงบุคคลทั่วไป1055250.00210นายสุรัตน์ ว่าความดีผู้ใหญ่บ้านบ้านดอนดู่090-4217424นายคำกอง ศรีทา081-9767018
6822016-12-16ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคงถนนเทศบาล 3 ต.เมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา 30260คงสามัคคีเมืองคงภาครัฐ171146.0034นางสาวกฤษณา อินทร์หมื่นไวย ผู้อำนวยการ0819671272นางสาวสุพรรณี ลิ้มภัทราพร 0828702652limpattraporn.suphannee@gmail.com0815482736
6832016-12-21โรงเรียนชุมชนคงวิทยา199 หมู่ 11 คงสามัคคีเมืองคงภาครัฐ412382.0082นายอนันท์ ยิ่งนอกผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนคงวิทยา081-5469499นางกุลณัฐ พลวิมลฉันท์091-8342975080-1608780
6842016-12-26บ้านคงสามัคคีหมู่ 11คงสามัคคีเมืองคงบุคคลทั่วไป1056775.00210นายธีระ เบียดขุนทดผู้ใหญ่บ้านบ้านคงสามัคคี091-6768386นางพัชราพร ขันธริโย097-3375004
6852016-12-26บ้านหนองบงหมู่ 12หนองบงเมืองคงบุคคลทั่วไป1547700.00308นายวิโรจน์ นานอกผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองบง081-7904683นางสมพร กองสิทธิ์085-8588156
6862016-12-26บ้านโกรกตะไก้หมู่ 13โกรกตะไก้เมืองคงบุคคลทั่วไป924600.00184นายจรูญ หมื่นหาญชนะผู้ใหญ่บ้านบ้านโกรกตะไก้082-8634934น.ส.อนุสรา หมื่นหาญชนะ099-7750380
6872016-12-26บ้านหนองสมอหมู่ 14หนองสมอเมืองคงบุคคลทั่วไป1559498.00310นายสุนทร อ่อนมาผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองสมอ083-3807413นายสมพิศ ปักการะถา098-2930847
6882016-12-26บ้านโนนสูงหมู่ 15โนนสูงเมืองคงบุคคลทั่วไป513010.00102นายทองพูน ทองนอกผู้ใหญ่บ้านบ้านโนนสูง081-6001361นางชบา บ้วนนอก095-7745623
6892016-12-13โรงพยาบาลคง2 หมู่ 16 ตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมาผาสุขเมืองคงภาครัฐ1177099.00234นางกรรณิการ์ จิตรหาญพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ081-3604511นางสาวกิตติยา เรียนรอบ098-2746898่jume_nmc@hotmail.comjumkita
6902016-12-24ชมรมอสม.ตำบลเมืองคง2 ม.16ผาสุขเมืองคงอื่น ๆ25015000.00500นางอรชร แก้วนาพันธ์ประธานอสม.ตำบลเมืองคง0868789235นางอรชร แก้วนาพันธ์0868789235
6912016-12-26บ้านผาสุขหมู่ 16ผาสุขเมืองคงบุคคลทั่วไป982009.00196นายอำนาจ ปานนอกผู้ใหญ่บ้านบ้านผาสุข081-5796160นายพรรษา กรวยสวัสดิ์093-9437910
6922016-12-26บ้านห้วยสมบูรณ์หมู่ 17ห้วยสมบูรณ์เมืองคงบุคคลทั่วไป372302.0074นายภัยวัณ วรรธนะสุพรผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยสมบูรณ์085-7927702นายสมาน ใจชอบ085-0175364
6932016-12-26บ้านตะคร้อสามัคคีหมู่ 18ตะคร้อสามัคคีเมืองคงบุคคลทั่วไป19511750.00390นายบวร ถนอมพลกรังผู้ใหญ่บ้านบ้านตะคร้อสามัคคี081-5617017นายพล ตู้นอก091-8357300
6942016-12-21โรงเรียนเมืองคงโรงเรียนเมืองคง ตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260ชุมชนคงสามัคคีเมืองคงภาครัฐ1268753.50252นายสุพล เชื่อมพงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียน0956200039นายจิรยุทธ เกียรติชัยพัฒน0862607976chirayutk14@gmail.com
6952016-12-27โรงเรียนบ้านปอบิดหมูที่1ปอปิดคูขาดภาครัฐ14882.0028นายสมัคร ยศกระโทกผู้อำนวยการโรงเรียน0940181965นางจันเพ็ญ เดชโนนสังข์0818797566
6962016-12-28บ้านปอบิดหมู่ที่ 1ปอปิดคูขาดบุคคลทั่วไป26517675.00530นายอิทธิพัท วีระพัฒน์กำนัน0831286693นางบังอร รามะเริง0823063699
6972016-12-23บ้านเมืองคงม.2เมืองคงคูขาดบุคคลทั่วไป1688452.00336นายสุชาติ ชัยยะประธาน อสม.บ้านเมืองคง0958958274นายมานิตย์ คงเจริญ0857621030manit_bcnnv5@outlook.co.th0836068855
6982016-12-29โรงเรียนบ้านเมืองคงม.2เมืองคงคูขาดภาครัฐ16973.0032นายวีระชัย บุญกลางผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองคง0818787678นายมานิตย์ คงเจริญ0857621030manit_bcnnv5@outlook.co.th0836068855
6992016-12-23บ้านคูขาดม.3คูขาดคูขาดบุคคลทั่วไป924508.00184นางบงกช ทองสุกนอกประธาน อสม.บ้านคูขาด0917892852นายมานิตย์ คงเจริญ0857621030manit_bcnnv5@outlook.co.th
7002016-12-13โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคูขาดม.4 โนนแดงคูขาดภาครัฐ7404.0014นายเทอดพงศ์ พันธวิศิษฏ์พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ0857621030นายมานิตย์ คงเจริญ0857621030Manit_bcnnv5@outlook.co.th0836068855
7012016-12-23ชมรม อสม.ระดับตำบลคูขาด (รพ.สต.คูขาด)ม.4 บ้านโนนแดงโนนแดงคูขาดอื่น ๆ1297736.00258นางสุภาพ อ่อนคำประธาน อสม. ระดับตำบลคูขาด0973362193นายมานิตย์ คงเจริญ0857621030manit_bcnnv5@outlook.co.th0836068855
7022016-12-23บ้านโนนแดงม.4โนนแดงคูขาดบุคคลทั่วไป1286016.00256นางสังวาลย์ ศรีนอกประธาน อสม.บ้านโนนแดง0890547228นายมานิตย์ คงเจริญ0857621030manit_bcnnv5@outlook.co.th0836068855
7032016-12-29โรงเรียนบ้านหนองหว้าม.4โนนแดงคูขาดภาครัฐ14857.0028นายวีระศักดิ์ พวงสมบัติผู้อำนวยการโรงรียนบ้านหนองหว้า0981059917นายมานิตย์ คงเจริญ0857621030manit_bcnnv5@outlook.co.th0836068855
7042016-12-23บ้านหนองหว้าน้อยม.5หนองหว้าน้อยคูขาดบุคคลทั่วไป1758578.00350นางเดือนเพ็ญ ปราบอาตประธาน อสม.บ้านหนองหว้าน้อย0872577625นายมานิตย์ คงเจริญ0857621030manit_bcnnv5@outlook.co.th0836068855
7052016-12-23บ้านดอนยางม.6ดอนยางคูขาดบุคคลทั่วไป592655.00118นางสมปอง อินทร์ศรีประธาน อสม.บ้านดอนยาง0801670481นายมานิตย์ คงเจริญ0857621030manit_bcnnv5@outlook.co.th0836068855
7062016-12-23บ้านน้อยม.7น้อยคูขาดบุคคลทั่วไป1015543.00202นางหลงมา ทัพซ้ายประธาน อสม.บ้านน้อย0800517778นายมานิตย์ คงเจริญ0857621030manit_bcnnv5@outlook.co.th0836068855
7072016-12-23บ้านหนองหนาดม.8หนองหนาดคูขาดบุคคลทั่วไป924968.00184นางนิรัญ การบรรจงประธาน อสม.บ้านหนองหนาด0918282063นายมานิตย์ คงเจริญ0857621030manit_bcnnv5@outlook.co.th0836068855
7082016-12-28บ้านโคกเสี่ยวหมู่ที่ 9โคกเสี่ยวคูขาดบุคคลทั่วไป21214305.00424นายสมบูรณ์ หลั่นจันทึกผู้ใหญ่บ้าน0833860546นางลำเพลิน พลโดด0862586779
7092016-12-28บ้านงิ้วหมูที่ 10งิ้วคูขาดบุคคลทั่วไป845295.00168นางสุพิน ประจงจิตรผู้ใหญ่บ้าน09133990130นางประทิน นิลกรณ์0810758023
7102016-12-28บ้านโคกเพ็ดหมู่ 11โคกเพ็ดคูขาดบุคคลทั่วไป1328629.00264นายศิลปะ พันธ์สวัสดิ์ผู้ใหญ่บ้าน0873629479นางกุหลาบ อินทร์นอก0934623728
7112016-12-23บ้านหนองหว้าม.12หนองหว้าคูขาดบุคคลทั่วไป1005893.00200นายอุบล สุขนอกประธาน อสม.บ้านหนองหว้า0870981617นายมานิตย์ คงเจริญ0857621030manit_bcnnv5@outlook.co.th0836068855
7122016-12-28บ้านเหล่าหมู่ที่ 13เหล่าคูขาดบุคคลทั่วไป613698.00122นายอรุณ พรมชาติผู้ใหญ่บ้าน0872560194น.ส.นันทนา เกิดโมลี0857746879
7132016-12-28บ้านวังยาวหมูที่ 13วังยาวคูขาดบุคคลทั่วไป16710581.00334นายสมศักดิ์ นรินทร์นอกผู้ใหญ่บ้าน0872426796นางคำหาญ พิรักษา0833819431
7142016-12-13โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปอบิด130ดอนเต็งคูขาดภาครัฐ6316.0012นางสาวนงเยาว์ ดีเรือกนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ0831280514นายอนุวัฒน์ ศรีสุวอ0902501444Anova_2012@hotmail.co.thAnova_2
7152016-12-28บ้านดอนเต็งหมู่ที่ 15ดอนเต็งคูขาดบุคคลทั่วไป1398735.00278นางภิราวรรณ ปิ่นประวัติผู้ใหญ่บ้าน0833783298นางวรรณา เฉื่อยไธสง0817302269
7162017-02-01ชมรม อสม.ระดับตำบลคูขาด(รพ.สต.ปอบิด)หมู่ที่ 15ดอนเต็งคูขาดอื่น ๆ1106763.00220นางคำหาญ พิรักษาประธาร อสม.ระดับตำบล0833819431น.ส.ฉวีวรรณ แนบกลาง0879573672
7172016-12-27โรงเรียนวัดกูสามัคคีหมู่ที่ 16สนวนคูขาดภาครัฐ12689.0024นายเกียรติศักดิ์ สุทธิผู้อำนาวยการโรงเรียน0849365264นางณัฏยา มุ่งเคียงกลาง0918349062
7182016-12-28บ้านสนวนหมู่ที่ 16สนวนคูขาดบุคคลทั่วไป945863.00188นายพิชาญ นิ่มกลางผู้ใหญบ้าน0853134413นางเรียน นรินทร์นอก0881232572
7192016-12-23บ้านคงถาวรม.17คงถาวรคูขาดบุคคลทั่วไป1708160.00340นางนวล อินทรภิรมย์ประธาน อสม.บ้านคงถาวร0918276645นายมานิตย์ คงเจริญ0857621030manit_bcnnv5@outlook.co.th0836068855
7202016-12-28บ้านโนนตาแก้วหมู่ที่ 18โนนตาแก้วคูขาดบุคคลทั่วไป613763.00122น.ส.ดวงใจ ใจบุญนอกผู้ใหญ่บ้าน0877997767นางเฉลียว นิกระโทก0801684796
7212016-12-29องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาดม.18โนนตาแก้วคูขาดภาครัฐ372035.0074นายนิพนธ์ พันธวิศิษฏ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด0857621030นายมานิตย์ คงเจริญ0857621030manit_bcnnv5@outlook.co.th0836068855
7222016-12-23บ้านโนนทันม.19โนนถันคูขาดบุคคลทั่วไป512601.00102นางมาลัย เกาะสังข์ประธาน อสม.บ้านโนนทัน0956141045นายมานิตย์ คงเจริญ0857621030manit_bcnnv5@outlook.co.th0836068855
7232016-12-28บ้านโนนไร่หมูที่ 20โนนไร่คูขาดบุคคลทั่วไป482985.0096นายไพฑูรย์ มงคงพงษ์ผู้ใหญ่บ้าน0860795798นางกานต์นลิน เสาะไธสง0878764463
7242016-12-23บ้านโนนตาลพัฒนาม.21โนนตาลคูขาดบุคคลทั่วไป723672.00144นางหนูแดง การบรรจงประธาน อสม.บ้านโนนตาลพัฒนา0857707349นายมานิตย์ คงเจริญ0857621030manit_bcnnv5@outlook.co.th0836068855
7252016-12-29โรงเรียนบ้านน้อยหนองหนาดม.21โนนตาลคูขาดภาครัฐ11636.0022นายพูลศักดิ์ ุบุตรแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้อยหนองหนาด0872518606นายมานิตย์ คงเจริญ0857621030manit_bcnnv5@outlook.co.th0836068855
7262016-12-28หมู่บ้านบุตำแย ม.1หมู่ที่ 1บุตำแยเทพาลัยบุคคลทั่วไป1134799.00226นายมงคล สายเนตรผู้ใหญ่บ้านบุตำแย ม.1088-464-2465น.ส.กนกวรรณ เทียมทอง098-101-5920nunuikanokwan@gmail.comnui1259
7272016-12-14รพ.สต.คอนเมือง122 ม.2คอนเมืองเทพาลัยภาครัฐ6373.0012นางบังอร รอดวินิจผอ.รพ.สต.คอนเมือง0903208539นางสาวกนกวรรณ เทียมทอง0981015920ืnunuikanokwan@gmail.comnui1259
7282016-12-28หมู่บ้านคอนเมือง ม.2หมู่ที่ 2คอนเมืองเทพาลัยบุคคลทั่วไป1436352.00286นายวิสิฐ ค้าขึ้นผู้ใหญ่บ้านคอนเมือง ม.2082-156-6954น.ส.กนกวรรณ เทียมทอง098-101-5920nunuikanokwan@gmail.comnui1259
7292016-12-28โรงเรียนบ้านคอนเมืองหมู่ที่ 2คอนเมืองเทพาลัยภาครัฐ191205.0038จ่าสิบเอกสมนึก กล้าหาญผอ.โรงเรียนบ้านคอนเมือง081-266-6914น.ส.กนกวรรณ เทียมทอง098-101-5920nunuikanokwan@gmail.comnui1259
7302016-12-28ชมรม อสม.ระดับตำบลเทพาลัย (รพ.สต.คอนเมือง)หมู่ที่ 2คอนเมืองเทพาลัยอื่น ๆ1026194.00204นายวิชัย ฉิมงามประธาน อสม.ระดับตำบลเทพาลัย (รพ.สต.คอนเมือง)082-156-6954น.ส.กนกวรรณ เทียมทอง098-101-5920nunuikanokwan@gmail.comnui1259
7312016-12-28หมู่บ้านโคกแปะ ม.3หมู่ที่ 3โคกแปะเทพาลัยบุคคลทั่วไป844931.00168นายพศวัต โชตินอกผู้ใหญ่บ้านโคกแปะ ม.3093-328-8357น.ส.กนกวรรณ เทียมทอง098-101-5920nunuikanokwan@gmail.comnui1259
7322016-12-28หมู่บ้านตะคร้อ ม.4หมู่ที่ 4ตะคร้อเทพาลัยบุคคลทั่วไป1136514.00226นายอนุรักษ์ โนนทองผู้ใหญ่บ้านตะคร้อ ม.4089-284-8387น.ส.กนกวรรณ เทียมทอง098-101-5920nunuikanokwan@gmail.comnui1259
7332016-12-28หมู่บ้านกระถิน ม.5หมู่ที่ 5กระถินเทพาลัยบุคคลทั่วไป1738523.00346นายสัมพันธ์ คำสอนพันธ์ผู้ใหญ่บ้านกระถิน ม.5098-621-1605น.ส.กนกวรรณ เทียมทอง098-101-5920nunuikanokwan@gmail.comnui1259
7342016-12-28โรงเรียนบ้านกระถินหมู่ที่ 5กระถินเทพาลัยภาครัฐ9630.0018นางนภาพรรณ นาดีผอ.โรงเรียนบ้านกระถิน081-281-6406น.ส.กนกวรรณ เทียมทอง098-101-5920nunuikanokwan@gmail.comnui1259
7352016-12-31บ้านหนองพรานปานหมู่6 หนองพรานปานเทพาลัยภาครัฐ533211.00106นายอำนวย รามหริ่งประธาน อสม.บ้านหนองพรานปาน0887228039นางรัชนานันท์ รักพร้า0862639847kongdee.may@gmail.comratchananun
7362017-01-09โรงเรียนบ้านหนองพรานปานหมู่ 6 หนองพรานปานเทพาลัยภาครัฐ191343.0038นายกำธร คำเทียนทองผู้อำนวยการโรงเรียน0810653061นางสุทธิวรรณ บาระศรี0971080023suth.10@hotmail.comsu.br
7372016-12-27บ้านหนองบัวโคกหมู่ที่ 7หนองบัวโคกเทพาลัยบุคคลทั่วไป563549.00112นางสุพร งามสุขศรีประธาน อสม.บ้านหนองบัวโคก0819425976นางรัชนานันท์ รักพร้า0862639847kongdee.may@gmail.comratchananun
7382016-12-29โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคีบ้านหนองบัวโคก หมู่ 7 ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา 30260หนองบัวโคกเทพาลัยภาครัฐ11711.0022โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคีโรงเรียน044082047สุภาวดี หาญสงคราม0883714139
7392016-12-31บ้านดอนวัวหมูที่8ดอนวัวเทพาลัยบุคคลทั่วไป492801.6098นางคำมูล ชัยชนะประธาน อสม.บ้านดอนวัว0625204041นางรัชนานันท์ รักพร้า0862639847kongdee.may@gmail.com
7402016-12-13โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวัด295 หมู่ 9วัดเทพาลัยภาครัฐ7398.0014นายมนัส รอดวินิจนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ0898483210นางรัชนานันท์ รักพร้า0862639847kongdee.may@gmail.comRatchananun
7412016-12-29โรงเรียนชุมชนบ้านวัดหมู่ 15 วัดเทพาลัยภาครัฐ181062.0036นายธนยศ ปะเสทะกังผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านวัด0898456577นางสาวดอกไม้ ช้อนกลาง0894238951
7422016-12-31ชมรม อสม.ระดับตำบลเทพาลัย (รพ.สต.บ้านวัด)หมู่9 วัดเทพาลัยอื่น ๆ1096866.40218นายสมบัติ ดุ้งกลางประธาน อสม.ตำบลเทพาลัย0810631704นางรัชนานันท์ รักพร้า0862639847kongdee.may@gmail.comratchananun
7432017-01-04โรงเรียนเทพาลัยหมู่9วัดเทพาลัยภาครัฐ332008.0066นายชูชาติ อยู่สอาดผู้อำนวยการโรงเรียนเทพาลัย0898653376นางสาวชุติมา จันทร์อาหาร0930934587Pook_fr@hotmail.com
7442017-01-06องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัยหมู่ที่ 9วัดเทพาลัยภาครัฐ301950.0060พิสุทธิ์ พร้อมจะบกนายก อบต.เทพาลัย044756277เทิดพงศ์ มีศิลป์872561526ttom2569@gmail.com
7452017-01-04บ้านถนนนางคลานหมู่ 10ถนนนางคลานเทพาลัยบุคคลทั่วไป22413741.00448นางฉลวย สร้อยมณีประธาน อสม.บ้านถนนนางคลาน0981785617นางรัชนานันท์ รักพร้า0862639847kongdee.may@gmail.com
7462016-12-28หมู่บ้านดอนทะบวง ม.11หมู่ที่ 11ดอนทะบวงเทพาลัยบุคคลทั่วไป1136310.00226นายประเสริฐ จิตรพิมายผู้ใหญ่บ้านดอนทะบวง ม.11089-231-9733น.ส.กนกวรรณ เทียมทอง098-101-5920nunuikanokwan@gmail.comnui1259
7472017-01-04บ้านสระปทุมหมู่ที่12สระปทุมเทพาลัยบุคคลทั่วไป17910205.00358นายสมบัติ ดุ้งกลางประธานอสม.หมู่120810631704นางรัชนานันท์ รักพร้า0862639847kongdee.may@gmail.comratchananun
7482016-12-28หมู่บ้านโคกสง่า ม.13หมู่ที่ 13โคกสง่าเทพาลัยบุคคลทั่วไป422433.0084นายอนุพงศ์ ออกมาผู้ใหญ่บ้านโคกสง่า ม.13095-609-9613น.ส.กนกวรรณ เทียมทอง098-101-5920nunuikanokwan@gmail.comnui1259
7492016-12-28หมู่บ้านตะคร้อมิตรภาพ ม.14หมู่ที่ 14ตะคร้อมิตรภาพเทพาลัยบุคคลทั่วไป784520.00156นายพฤหัส สิริสร้อยสกุลผู้ใหญ่บ้านตะคร้อมิตรภาพ ม.14091-834-5614น.ส.กนกวรรณ เทียมทอง098-101-5920nunuikanokwan@gmail.comnui1259
7502016-12-28โรงเรียนบ้านตะคร้อมิตรภาพหมู่ที่ 14ตะคร้อมิตรภาพเทพาลัยภาครัฐ7420.0014นายธนภัทร ศรีสุขวัฒนกิจผอ.โรงเรียนบ้านตะคร้อมิตรภาพ095-617-8382น.ส.กนกวรรณ เทียมทอง098-101-5920nunuikanokwan@gmail.comnui1259
7512016-12-26บ้านใหม่สามัคคีหมู่15 ตำบลเทพาลัยใหม่สามัคคีเทพาลัยบุคคลทั่วไป895647.00178นายสำราญ แก้วนอกผู้ใหญ่บ้านใหม่สามัคคี0868976920นางรัชนานันท์ รักพร้า0862639847kongdee.may@gmail.comratchananun
7522016-12-28บ้านน้อยพัฒนาหมู่ที่ 16น้อยพัฒนาเทพาลัยบุคคลทั่วไป161088.0032นายธนกร สายหล้าผู้ใหญ่บ้านน้อยพัฒนา0801557592นางรัชนานันท์ รักพร้า0862639847kongdee.may@gmail.comratchananun
7532016-12-26บ้านโนนคูณพัฒนาหมู่ที่ 17 ตำบลเทพาลัยโนนคูณพัฒนาเทพาลัยบุคคลทั่วไป432662.0086นางตุ นามนอกประธาน อสม.บ้านโนนคูณพัฒนา0987905116นางรัชนานันท์ รักพร้า0862639847kongdee.may@gmail.comratchananun
7542016-12-27บ้านบุสนวนใน46 หมู่ 1บุสนวนในตาจั่นภาครัฐ452740.0090นางวันดี อินทร์นอกผู้ใหญ่บ้าน0819660931นางผานิต ทองงูเหลือม0930648255--
7552016-12-27ที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้านตาจั่นนอก64ม.2 ต.ตาจั่น อ.คง จ.นครราชสีมาตาจั่นนอกตาจั่นภาครัฐ261597.0052นายสรรชาย จรมั่งนอกผู้ใหญ่บ้านตาจั่นนอก0903647551นางรัตนา พิทักษ์นอก0883597570--
7562016-12-27บ้านโคกตะพาบ36 หมู่ 3โคกตะพาบตาจั่นภาครัฐ1097085.00218นายอุดมวิทย์ จุลโพธิ์ผู้ใหญ่บ้าน0872614393นายอนันต์ บุญกลาง0934914359--
7572016-12-27โรงเรียนบ้านโคกตะพาบบ้านโคกตะพาบ หมู่3 ตำบลตาจั่น อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมาโคกตะพาบตาจั่นภาครัฐ10599.0020โรงเรียนบ้านโคกตะพาบข้าราชการครู0902546741นางสาวกนิษฐา ดอกทุเรียน0902546741kanittha.d2519@gmail.com
7582017-01-27โรงเรียนบ้านโคกตะพาบบ้านโคกตะพาบ หมู่ 3 ตำบลตาจั่น อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมาโคกตะพาบตาจั่นภาครัฐ10599.0020นางสาวปานรดา ฟังสันเทียะผู้อำนวยการโรงเรียน0982538956นางสาวกนิษฐา ดอกทุเรียน0902546741kanittha.d2519@gmail.com
7592016-12-28บ้านตะโกโคก111ม.4 ต.ตาจั่น อ.คง จ.นครราชสีมาตะโกโคกุตาจั่นภาครัฐ1549493.00308นายประจักษ์ จุดอนผู้ใหญ่บ้านตะโกโคก0872424421นายพุฒ โสนริทร์0621625844--
7602016-12-29โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่งหมู่ 5 ตำบลตาจั่น หนองบัวทุ่งตาจั่นภาครัฐ161005.0032นายผดุง เกิดศรีทองผู้อำนวยการโรงเรียน081-7250593นางสุภารัตน์ อยู่ชาติประเสริฐ084-8349781iyara006@gmail.com251497
7612016-12-28บ้านหัวแหลม130 หัวแหลมตาจั่นภาครัฐ1377650.00274นายมานพ รัตนประเสริฐผู้ใหญ่บ้าน08919667181นางสายดาว รักใคร่กลาง0933291850
7622016-12-12รพ.สต.ตาจั่น97 หมู่ที่ 7บุสนวนนอกตาจั่นภาครัฐ8538.0016นางกชนิภา นราพินิจผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาจั่น0848265499นางกชนิภา นราพินิจ084 8265499ีuma1507m@gmail.com0885823599
7632017-02-04อบต.ตาจั่น129 หมู่ 7 บุสนวนนอกตาจั่นภาครัฐ171020.8034นายบุญธรรม ฉิมนอกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาจั่น0872459398นางสาววันวิสาข์ แก้วสุวรรณ0918319938sakaewsuwan1988@gmail.comkkkwanwisa
7642017-02-01กรมการปกครอง หมู่ 8 ตำบลตาจั่น อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมาตาชูตาจั่นอื่น ๆ1487.002นายทองย้อย ฉิมนอกผู้ใหญ่บ้าน0899473563นางวราภรณ์ ศูนย์กลาง08982714320898271432
7652017-02-01บ้านตาชูหมู่ 8ตาชูตาจั่นอื่น ๆ7487.0014นายทองย้อย ฉิมนอกผู้ใหญ่บ้าน0899473563นางวราภรณ์ ศูนย์กลาง0898271432
7662016-12-27โรงเรียนบ้านตะโกทุ่ง (คุรุราษฎร์รังสรรค์)หมู่ที่ 15ตะโกทุ่งตาจั่นภาครัฐ10677.0020นางศลิษา ลาน้ำเที่ยงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะโกทุ่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค)095-6054790นางสาวสมปอง ศิริธนะ096-3371033sompongg788@gmail.com
7672016-12-27บ้านตะโกทุ่ง122 หมู่ 9ตะโกทุ่งตาจั่นภาครัฐ13891.0026นายวรายุทธ บุญหลายผู้ใหญ่บ้าน 0801673700นางบำเพ็ญ ตรีวิเศษ0898292630--
7682016-12-28ที่การผญ บ้านตะโกทุ่ง9 หมู่ 9ตะโกทุ่งตาจั่นภาครัฐ13891.0026วรายุฤทธ์ บุญหลายผู้ใหญ่บ้าน080 1673700นางบำเพ็ญ ตรีวิเศษ089 8292630
7692016-12-28ุที่ทำการผู้ใหญ่บ้านบุหญ้าคา57ม.10 ต.ตาจั่น อ.คง จ.นครราชสีมาบุหญ้าคาตาจั่นภาครัฐ201129.0040ประทีป เขือนอกผู้ใหญ่บ้าน0933949156วิภารัตน์ เขือนอก0983366421--
7702016-12-28 บ้านโนนพลกรัง24 หมู่ที่ 12 โนนพลกรังตาจั่นภาครัฐ241479.0048นายอำนวย หมอยาผู้ใหญ่บ้านโนนพลกรัง083-3675960นางสาวศุภิสรา ดีนวล086-2495818supitsara.dee@gmail.com143002101975
7712016-12-28บ้านงิ้วพัฒนา1ม.13 ต.ตาจั่น อ.คง จ.นครราชสีมา งิ้วพัฒนาตาจั่นภาครัฐ201147.0040นายมงคล ภู่นอกผู้ใหญ่บ้านงิ้วพัฒนา0844771543นายสุวรรณ มิลดอน0844661002--
7722016-12-27บ้านโนนตาล83 หมู่ 14โนนตาลตาจั่นภาครัฐ402493.0080นายจรูญ มุ่งเติมกลางผู้ใหญ่บ้าน0833693983นายสมชัย หมั่นจิตร0923915439--
7732016-12-28บ้านโนนทราย155โนนทรายตาจั่นภาครัฐ1448025.00288นายเสนอ ฝีมือสารผู้ใหญ่บ้าน0813215620นางขนิฐา กาญจนศิริ0894508528
7742016-12-28สายชลโฉมกลาง21 ม.16 ต.ตาจั่น อ.คง หนองตายาตาจั่นภาครัฐ10.002ร.ต.สายชล โฉมกลางผู้ใหญ่บ้าน0812656321ผู้ใหญ่บ้านหนองตายา0812656321
7752017-01-31บ้านสนวนพัฒนา206 ม.18สนวนพัฒนาตาจั่นบุคคลทั่วไป301919.0060นายจันทร์ ไหวพริบผู้ใหญ่บ้าน0902752615นางจุฑามาศ เซียงนอก0870024037
7762016-12-12โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปรางค์บ้านปรางค์ หมู่ที่ 1 ปรางค์บ้านปรางค์ภาครัฐ9576.0018นายพรภิรมย์ มีโคนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ095-6138898นายพรภิรมย์ มีโค095-6138898
7772016-12-26อสม.ตำบลบ้านปรางค์52/2ปรางค์บ้านปรางค์อื่น ๆ20812775.00416นางเตือนใจ อุดนอกประธาน อสม.ตำบลบ้านปรางค์0872564061นางเตือนใจ อุดนอก0872564061
7782017-02-10บ้านปรางค์หมู่ที่ 1ปรางค์บ้านปรางค์บุคคลทั่วไป18611900.00372นางเตือนใจ อุดนอกประธาน อสม. ม.1087-2564061นางเตือนใจ อุดนอก087-2564061
7792017-01-30บ้านประคำหมู่ที่ 2ประคำบ้านปรางค์บุคคลทั่วไป2167338.00432นางมาลี วงษ์ศรีประธาน อสม. ม.2081-9679523นางมาลี วงษ์ศรี081-9679523
7802017-01-30บ้านดอนทะแยง หมู่ที่ 3ดอนทะแยงบ้านปรางค์บุคคลทั่วไป1225958.00244นางนวลจันทร์ สุขสวัสดิ์ประธาน อสม. ม.3086-2625844นางนวลจันทร์ สุขสวัสดิ์086-2625844
7812017-01-30บ้านหนองสำโรง หมู่ที่ 4หนองสำโรงบ้านปรางค์บุคคลทั่วไป2119581.00422นางเรณู โพธิ์นอกประธาน อสม. ม. 4086-2513163นางเรณู โพธิ์นอก086-2513163
7822017-01-30บ้านทัพมะขามหมู่ที่ 5ทับมะขามบ้านปรางค์บุคคลทั่วไป1566158.00312นางลำเพย งามสันเทียะประธาน อสม. ม.5097-3309352นางลำเพย งามสันเทียะ097-3309352
7832017-01-30บ้านดอนถั่วแปบหมู่ที่ 6ดอนถั่วแปบพัฒนาบ้านปรางค์บุคคลทั่วไป1908548.00380นางอ้อย นัยวิกุลประธาน อสม. ม.6089-9472079นางอ้อย นัยวิกุล089-9472079
7842017-01-25โรงเรียนบ้านตะโกหมู่7ตะโกบ้านปรางค์ภาครัฐ14868.0028นายสมพร หาญนอกผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะโก0813600888นายยุทธนา โพธิ์นอก0813606268popu4112popu@gmail.com
7852017-01-26บ้านตะโกหมู่ที่ 7ตะโกบ้านปรางค์บุคคลทั่วไป17410694.00348นางทัด อัครภัคสกุลประธาน อสม.บ้านตะโก087-9632394นางทัด อัครภัคสกุล087-9632394
7862017-01-25บ้านโพธิ์ทองหมู่ที่ 9โพธิ์ทองบ้านปรางค์บุคคลทั่วไป804882.00160นางสมใจ ปรุงกลางประธาน อสม.บ้านโพธิ์ทอง0887136362นางสมใจ ปรุงกลาง0887136362
7872017-02-10บ้านตะโกน้อยหมู่ที่ 10ตะโกน้อยบ้านปรางค์บุคคลทั่วไป1166987.00232นางอัมพาพร เจโคกกรวดประธาน อสม.ม.10088-7159919นางอัมพาพร เจโคกกรวด088-7159919
7882017-01-25บ้านห้วยลึก หมู่ที่ 12ห้วยลึกบ้านปรางค์บุคคลทั่วไป1426018.00284นางสาวเยาวลักษณ์ ชำนาญกิจประธาน อสม.บ้านห้วยลึก087-0597126นางสาวเยาวลักษณ์ ชำนาญกิจ087-0597126
7892016-12-27องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์155 หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านปรางค์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมาปรางค์ทองพัฒนาบ้านปรางค์ภาครัฐ463011.5092นางขวัญเรือน ไชยสีดาผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม0933195477นายสันติภาพ นวไพศาลกุล0982213419
7902017-01-05บ้านปรางค์ทอง หมู่ที่ 13หมู่ที่ 13 ปรางค์ทองพัฒนาบ้านปรางค์บุคคลทั่วไป4305.008นายสมยศ คลองกระทุ่มผู้ใหญ่บ้าน0813620056นายสมยศ คลองกระทุ่ม0813620056
7912017-01-30บ้านปรางค์ทองหมู่ที่ 13ปรางค์ทองพัฒนาบ้านปรางค์บุคคลทั่วไป2049211.00408นายเขียว สิงห์นอกประธาน อสม. ม.13084-7677238นายเขียว สิงห์นอก084-7677238
7922017-01-30บ้านปรางค์นครหมู่ที่ 14ปรางค์นครบ้านปรางค์บุคคลทั่วไป1177254.00234นางพรรณทิภา ขอร่วมกลางประธาน อสม. ม.14086-2451410นางพรรณทิภา ขอร่วมกลาง086-2451410
7932017-01-30บ้านดอนสามัคคีหมู่ที่ 15ดอนสามัคคีบ้านปรางค์บุคคลทั่วไป21418431.00428นายก้องหล้า ศาลางามประธาน อสม.15084-9055006นายก้องหล้า ศาลางาม084-9055006
7942017-01-25บ้านโพธิ์งามหมู่ที่ 17โพธิ์งามบ้านปรางค์บุคคลทั่วไป1367916.00272นางรำพึง รานอกประธาร อสม.บ้านโพธิ์งาม086-0601068นางรำพึง รานอก086-0601068
7952017-01-25บ้านโนนวัดหมู่ที่ 18โนนวัดบ้านปรางค์บุคคลทั่วไป361967.0072นางศศิธร เจิมขุนทดประธาน อสม. บ้านโนนวัด061-0601958นางศศิธร เจิมขุนทด061-0601958
7962016-12-23ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน48ม.1หมันหนองมะนาวบุคคลทั่วไป25415198.00508นายทน นาคนาผู้ใหญ่บ้าน0810151216นางสมจิตร ศรีทะรัง0611517138
7972016-12-28รร.บ้านหมันม.1หมันหนองมะนาวภาครัฐ15757.0030นายบรรลือ พุฒกลางผู้อำนวยการ0862479457นางกนกวรรณ ท้าวนอก0862545140--
7982016-12-09รพ.สต.หนองม่วงหมู่ที่2หนองม่วงหนองมะนาวภาครัฐ10563.0020น.ส.เพลินพิศ พรหมมานอกพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ0818773659นางมลุลี สิงห์กัน0872420040malulee2711@gmail.com0872420040
7992016-12-21อสม.ตำบลหนองมะนาวตำบลหนองมะนาว หนองม่วงหนองมะนาวอื่น ๆ17410175.00348นางจินตนา นำ้ใจดีประธานอสม.ตำบลหนองมะนาว0854658143นางสมจิตต์ คำชาลี0986188721
8002016-12-23ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหนองม่วงหมู่2154ม.2หนองม่วงหนองมะนาวบุคคลทั่วไป18210588.00364นายแจ่ม สิงห์กันผู้ใหญ่บ้าน0610189287สุพิณ สร้อยสองชั้น0935548725--
8012016-12-23ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านดอนกลางม.3ดอนกลางหนองมะนาวบุคคลทั่วไป23613977.00472นายวรโชติ กุลเบญจพลผู้ใหญ่บ้าน0933706782นางฐิติรันต์ เชื้อชา0934262802--
8022016-12-29รร.บ้านดอนกลางม.3ดอนกลางหนองมะนาวภาครัฐ191169.9038นายอุทัย มาลำโกนผู้อำนวยการ0994673399นายฐิติภากร ชาญวิศิษฏ์0982103123----
8032016-12-20อบต.หนองมะนาวหมู่ 4โจดหนองมะนาวภาครัฐ271535.0054นายอัครพงษ์ นพคุณสุวรรณ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว098-2011205นางประนอม เจริญศรีเศรษฐ์099-6953691smile_norm2@hotmailcom
8042016-12-28ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านโจดม.4โจดหนองมะนาวบุคคลทั่วไป1799956.00358นายจันทร์ ชื่นใจกำนัน(รักษาการผู้ใหญ่บ้านโจด)000000000นางกัญญาณัฐ กนกชัชวาลย์0901911892--
8052017-01-04รร.บ้านโจดม.4โจดหนองมะนาวภาครัฐ171063.0034นายสมเกียรติ ใจเอื้อผู้อำนวยการ0898484569นางผการัตน์ เบ้ามะโน0810769162--
8062017-01-18โรงเรียนบ้านเก่าค้อหมู่ 5เก่าคร้อหนองมะนาวภาครัฐ15855.0030นายศักดิ์ดา ศรีีศักดิ์นอกผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเก่าค้อ0898478548นางสาวธัญทิพย์ ปานขุนทด0918271962nantana_pan@hotmail.comam4424
8072017-01-24ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านเก่าค้อ42เก่าคร้อหนองมะนาวบุคคลทั่วไป16410046.00328ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านเก่าค้อผู้ใหญ่บ้าน0848346202นางคำตา งาสาร0852052375--
8082016-12-23ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านห้วยทรายม.6ห้วยทรายหนองมะนาวบุคคลทั่วไป27818159.00556นายประไพ ศิริบุญคุณผู้ใหญ่บ้าน0895839902นางสุกัญญา จันทประโคตร0828729135--
8092016-12-28รร.บ้านห้วยทรายม.6ห้วยทรายหนองมะนาวภาครัฐ6372.0012นายฐานิต นิลโทผู้อำนวยการ0934569909นางสุพรรษา เตี้ยไธสง0810496365poosuphans@hotmail.com-
8102016-12-28ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านตลุกนำ้ขาวม.7ตลุกน้ำขาวหนองมะนาวบุคคลทั่วไป714325.00142นายสมาน สืบมาผู้ใหญ่บ้านตลุกนำ้ขาว0818792774นางหนูไกร รัฐเมือง0856325247--
8112016-12-28ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหนองมะนาว117ม.8หนองมะนาวหนองมะนาวบุคคลทั่วไป754179.00150นายเวนิชย์ อนุภวาลย์ผู้ใหญ่บ้าน0933588485อ้อมเดือน พื้นชมภู0970195107--
8122016-12-28ที่ทำการกำนันต.หนองมะนาวม.9ตลุกม่วงหนองมะนาวบุคคลทั่วไป1096349.00218นายจันทร์ ชื่นใจกำนัน0870458676นายปองพล น้อยการนา0828642064--
8132016-12-28ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหนองอ้ายจ้อนม.10หนองอ้ายจ้อนหนองมะนาวบุคคลทั่วไป452706.0090นายพงศกร เลือนสันเทียะผู้ใหญ่บ้าน000000000นางสุรีพร กุลนอก0000000000--
8142016-12-28ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหนองมะนาวม.11หนองชุมแสงหนองมะนาวบุคคลทั่วไป703937.00140นายเจริญ ศรีนอกผู้ใหญ่บ้าน-000000000นางอรัญญาโลหากาศ0000000000--
8152016-12-21โรงเรียนบ้านหนองม่วงหมู่ 12หนองม่วงหนองมะนาวภาครัฐ161028.0032โรงเรียนบ้านหนองม่วงครุูธุรการ0928271962ธัญทิพย์ ปานขุนทด0928271962nantana_pan@hotmai.comam4424
8162016-12-28ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหนองม่วง2ม.12ม.12หนองม่วงหนองมะนาวบุคคลทั่วไป18013885.00360นางพงศภัค ไสวงามผู้ใหญ่บ้าน0967919913นางสมจิตต์ คำชาลี000000000--
8172016-12-23ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านใหม่เจริญศรีม.13ใหม่เจริญศรีหนองมะนาวบุคคลทั่วไป1267259.00252นายประเสริฐ ลาดฮูมผู้ใหญ่บ้าน0872590230นางจินตนา นำ้ใจดี0854658143--
8182016-12-23ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหนองจิกพัฒนา78ม.14หนองจิกหนองมะนาวบุคคลทั่วไป1287513.00256นายอดุลย์ แซ่เตียวผู้ใหญ่บ้าน0611392091น.ส.กาญจนา วงอัง062-4646678--
8192016-12-23ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหินร่องม.15หินร่องหนองมะนาวบุคคลทั่วไป472759.0094นางบัวผิน โตค้างพลูผู้ใหญ่บ้าน0862542849นางวันนา พรมนอก0854683591--
8202016-12-23ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหนองโสน69ม.16หนองโสนหนองมะนาวบุคคลทั่วไป653544.00130นายวิสิทธิ์ชัย ศรีจตุพรชัยผู้ใหญ่บ้าน0630515568นางอัจฉรา ทองประดิษฐิ์0929029775--
8212017-01-26บ้านโนนปอแดงหมู่ 1โนนปอแดงหนองบัวบุคคลทั่วไป1829828.00364นายแดงต้อย เขียวนอกผู้ใหญ่บ้าน0987147209น.ส.สุขสรรค์ ตากิ่มนอก0833798210้huayhai002592@gmail.com0833798210
8222016-12-16โรงเรียนบ้านตากิ่มหมู่ 14 ตำบลหนองบัว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260ตากิ่มหนองบัวภาครัฐ14785.0028ศตวุฒิ รื่นกุหลาบผู้อำนวยการโรงเรียน0844756489นางสุกัญญา งีสันเทียะ0630218229
8232016-12-28บ้านตากิ่มหมู่ 2ตากิ่มหนองบัวบุคคลทั่วไป1679018.00334นายศรุต เอี่ยมกายผู้ใหญ่บ้าน086-2595745นางสาวสุขสรรค์ ตากิ่มนอก083-3798210huayhai002592@gmail.com0833798210
8242016-12-09รพ.สต.ห้วยไหราษฎร์พัฒนาหมู่ 3ห้วยไหหนองบัวภาครัฐ8464.0016นางเพ็ญศรี ใหม่โพธิ์กลางผอ.รพ.สต.ห้วยไหราษฎร์พัฒนา0812640717น.ส.สุขสรรค์ ตากิ่มนอก0833798210huayhai002592@gmail.com
8252016-12-27โรงเรียนห้วยวัฒนาหมู่ที่3ห้วยไหหนองบัวภาครัฐ10695.0020นายสุชาติ โยศรีคุณผู้อำนวยการโรงเรียน084-8339392นายสุชาติ โยศรีคุณ084-8339392
8262016-12-28ชมรม อสม.ตำบลหนองบัวหมู่3ห้วยไหหนองบัวอื่น ๆ19311675.50386นางจันทร์เสิง สอนกลางประธานชมรม อสม.ตำบลหนองบัว095-6207165นางสาวสุขสรรค์ ตากิ่มนอก083-3798210huayhai002592@gmail.com0833798210
8272017-01-26บ้านห้วยไหหมู่ 3ห้วยไหหนองบัวบุคคลทั่วไป1779558.00354นายคงเดช ตากิ่มนอกผู้ใหญ่บ้าน0610632924น.ส.สุขสรรค์ ตากิ่มนอก0833798210้huayhai002592@gmail.com0833798210
8282016-12-27ชมรม อสม.บ้านหนองสะแกหมู่ที่4หนองสะแกหนองบัวภาครัฐ12750.0024นางสาวยุพา จงนอกประธาน อสม.093-1213486นางสาวยุพา จงนอก093-1213486
8292017-01-26บ้านหนองสะแกหมู่4หนองสะแกหนองบัวบุคคลทั่วไป1377398.00274นายนิยม ฆ้องนอกผู้ใหญ่บ้าน089-0530780น.ส.สุขสรรค์ ตากิ่มนอก0833798210้huayhai002592@gmail.com0833798210
8302016-12-20โรงเรียนหนองบัวพิทยาคมหมู่ 5ท่าใหญ่หนองบัวภาครัฐ201285.0040นางบุษกร ตะวันผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนหนองบัวพิทยาคม0916203922นางสาวณัฐภรณ์ แพงศรี091-6203922tingtoou-1@hotmail.comtingtoou
8312017-01-26บ้านท่าใหญ่หมู่5ท่าใหญ่หนองบัวบุคคลทั่วไป1176418.00234นายกงจักร แบ่งสันเทียะผู้ใหญ่บ้าน0848258254น.ส.สุขสรรค์ ตากิ่มนอก0833798210huayhai002592@gmail.com0833798210
8322016-12-27ผู้นำบ้านหนองแวงหมู่ที่6หนองแวงหนองบัวภาครัฐ3196.006นายเชิงชาย จงขจรวิทย์กำนันตำบลหนองบัว081-8208215นายเชิงชาย จงขจรวิทย์081-8208215
8332017-01-26บ้านหนองแวงหมู่ 6หนองแวงหนองบัวภาครัฐ29615984.00592นายเชิงชาย จงขจรวิทย์กำนันตำบลหนองบัว0813899074น.ส.สุขสรรค์ ตากิ่มนอก0833798210huayhai002592@gmail.com0833798210
8342016-12-27ชมรม อสม.บ้านหนองบัวหมู่ที่ 7หนองบัวหนองบัวภาครัฐ10570.0020นางกองแก้ว นิพิฐกุลประธาน อสม.086-2498500นางกองแก้ว นิพิฐกุล086-2498500
8352016-12-28บ้านหนองโสนหมู่13หนองบัวหนองบัวบุคคลทั่วไป1347236.00268นายณรงค์ สอนกลางผู้ใหญ่บ้าน095-6207165นางสาวสุขสรรค์ ตากิ่มนอก083-3798210huayhai002592@gmail.com0833798210
8362017-01-26บ้านหนองขามหมู่ 8 หนองบัวหนองบัวบุคคลทั่วไป19410476.00388นายสมเดช ประกอบกลางผู้ใหญ่บ้านหนองขาม หมู่80934545739น.ส.สุขสรรค์ ตากิ่มนอก0833798210้huayhai002592@gmail.com0833798210
8372017-01-26บ้านหนองบัวหมู่ 7หนองบัวหนองบัวบุคคลทั่วไป1115994.00222นายไพศาล แข็งการผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองบัว หมู่ 70611817076น.ส.สุขสรรค์ ตากิ่มนอก0833798210้huayhai002592@gmail.com0833798210
8382017-01-26บ้านหนองหญ้าขาวหมู่ 9หนองหญ้าขาวหนองบัวบุคคลทั่วไป20811232.00416นายสมศักดิ์ สืบสมผู้ใหญ่บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ 90973415034น.ส.สุขสรรค์ ตากิ่มนอก0833798210้้้huayhai002592@gmail.com0833798210
8392017-02-06โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว134 หมู่ 9 หนองหญ้าขาวหนองบัวภาครัฐ11639.0022นายประสิทธิ์ โพธิ์นอกผู้อำนวยการโรงเรียน0872558097นางสาวอทิตยา เสมอไวย์0853036266pkzones2u@hotmail.compkzones
8402017-01-26บ้านบะดาวเรืองหมู่ 10บะดาวเรืองหนองบัวบุคคลทั่วไป1749396.00348นายใบ จำปีกลางบ้านบะดาวเรือง หมู่ 100960353798น.ส.สุขสรรค์ ตากิ่มนอก0833798210้huayhai002592@gmail.com0833798210
8412016-12-28บ้านหนองหลวงหมู่ 12ตลุกม่วงหนองบัวบุคคลทั่วไป24113014.00482นายรัตนะ ศรีจันอัดผู้ใหญ่บ้าน089-8483837นางสาวสุขสรรค์ ตากิ่มนอก083-3798210huayhai002592@gmail.com0833798210
8422017-01-26บ้านตลุกม่วงหมู่11 ตำบลหนองบัว อำเภอคงตลุกม่วงหนองบัวบุคคลทั่วไป1296966.00258นายบัญญัติ หวังเกี่ยวกลางผู้ใหญ่บ้านตลุกม่วง0931013505น.ส.สุขสรรค์ ตากิ่มนอก0833798210้huayhai002592@gmail.com0833798210
8432016-12-28บ้านโนนสะอาดหมู่ 14โนนสะอาดหนองบัวบุคคลทั่วไป693726.00138นางประนอม ศรีสุวรรณโนผู้ใหญ่บ้าน080-7998507นางสาวสุขสรรค์ ตากิ่มนอก083-3798210huayhai002592@gmail.com0833798210
8442016-12-28บ้านหนองสะแกงามหมูj15หนองสะแกงามหนองบัวบุคคลทั่วไป804320.00160นางสมคิด สวัสดิ์ผลผู้ใหญ่บ้าน080-1541610นางสาวสุขสรรค์ ตากิ่มนอก083-3798210huayhai002592@gmail.com0833798210
8452017-01-26บ้านโนนสมบูรณ์หมู่16โนนสมบูรณ์หนองบัวบุคคลทั่วไป945503.00188นางสวัสดิ์ ปานเกิดผู้ใหญ่บ้านโนนสมบูรณ์0833798210น.ส.สุขสรรค์ ตากิ่มนอก0833798210้huayhai002592@gmail.com0833798210
8462016-12-09โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนเต็งหมู่ 1 ต.โนนเต็งโนนเต็งโนนเต็งภาครัฐ9509.0018นายสายยัญ บืนขุนทดนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ0985867273นางจุฑารัตน์ หมื่นรัตน์0956026080pcunonteng@gmail.com0956026080
8472016-12-27โรงเรียนบ้านโนนเต็ง204โนนเต็งโนนเต็งภาครัฐ181171.3036นายอนุสรณ์ ควรขุนทดผู้อำนวยการโรงเรียน084-8267845นางสาวศภนิดา บุญงอก095-8391944eternity_may@hotmail.com
8482016-12-27บ้านโนนเต็งม.1โนนเต็งโนนเต็งบุคคลทั่วไป35121062.00702นายธง วิสุทธิกรกุลผู้ใหญ่บ้านโนนเต็ง094-529450นางจุฑารัตน์ หมื่นรัตน์095-6026080lakjutha2520@gmail.com0956026080
8492016-12-27อสม.ตำบลโนนเต็งม.1โนนเต็งโนนเต็งอื่น ๆ1439995.00286นางเปรียว ปลุกกลางประธาน อสม.ตำบลโนนเต็ง095-9183321นางจุฑารัตน์ หมื่นรัตน์095-6026080lakjutha2520@gmail.com0956026080
8502016-12-27โรงเรียนวัดบ้านหนองกกม.2หนองกกโนนเต็งภาครัฐ8511.0016นายจักรพันธ์ รัตนปราการผู้อำนวยการโรงเรียน093-3239054นางสาวนิตยา ถิ่นพุดซา082-1408454
8512016-12-27บ้านหนองกกม.2หนองกกโนนเต็งภาครัฐ24614764.00492นายจักรกฤษณ์ เมฆเสือผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2092-4065833นางจุฑารัตน์ หมื่นรัตน์095-6026080lakjitha2520@gmail.com0956026080
8522016-12-27โรงเรียนบ้านทองหลางม.3ทองหลางโนนเต็งภาครัฐ7391.0014นายไกรวุฒิ สว่างเมืองผู็อำนวยการโรงเรียน081-6001320นางสาวแพน หงษาพันธ์087-8566471087-8566471
8532016-12-27บ้านทองหลางม.3ทองหลางโนนเต็งบุคคลทั่วไป20412241.00408นายสุวิทย์ ชื่่นนอกผู้ใหญ่บ้านบ้านทองหลาง086-2600381นางจุฑารัตน์ หมื่นรัตน์095-6026080lakjutha2520@gmail0956026080
8542016-12-27องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็งม.4หนองอ้ายอูกโนนเต็งภาครัฐ442840.0088นายธีรพล ขอใบกลางนายกองค์การบริหารส่วนตำบล0935682521นายเริงศักดิ์ ทำทอง087-8686034
8552016-12-27บ้านหนองอ้ายอู้กม.4หนองอ้ายอูกโนนเต็งบุคคลทั่วไป19911949.00398นายรณชัย ผันกลางผู้ใหญ่บ้านหนองอ้ายอู้ก085-7791471นางจุฑารัตน์ หมื่นรัตน์095-6026080lakjutha2520@gmail.com0956026080
8562016-12-27โรงเรียนบ้านตลุกสาหร่ายม.5ตลุกสาหร่ายโนนเต็งภาครัฐ11707.0022จ่าสิบเอกธีรพล พึ่งโคกสูงผู้อำนวยการโรงเรียน081-9660421นางจิราภรณ์ หมอยา089-2850359Kanitta1901@hotmail.com
8572016-12-27บ้านตลุกสาหร่ายม.5ตลุกสาหร่ายโนนเต็งบุคคลทั่วไป23414040.00468นายนิวัฒน์ ตากิ่มนอกผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5095-6027281นางจุฑารัตน์ หมื่นรัตน์095-6026080lakjuitha2520@gmail.com0956026080
8582016-12-27บ้านหนองกระทุ่มเตียนม.6หนองกระทุ่มโนนเต็งบุคคลทั่วไป1488885.00296นายสมนึก ใหญ่พุดซาผู้ใหญ่บ้านหนองกระทุ่มเตียน095-5631279นางจุฑารัตน์ หมื่นรัตน์095-6026080lakjutha25200956026080
8592016-12-27บ้านโนนไร่พัฒนาม.7โนนไร่พัฒนาโนนเต็งบุคคลทั่วไป19711827.00394นายดาวเลิศ ถ่ายสูงเนินผู้ใหญ่บ้านโนนไร่พัฒนา084-8243167นางจุฑารัตน์ หมื่นรัตน์095-6026082lakjutha2520@gmail.com0956026080
8602016-12-28บ้านดอนสามัคคีม.8ดอนสามัคคีโนนเต็งบุคคลทั่วไป1026122.00204นายมิตร ผันกลางกำนันตำบลโนนเต็ง081-7657334นางจุฑารัตน์ หมื่นรัตน์095-6026080lakjutha2520@gmail.com0956026082
8612016-12-27บ้านโนนทองม.9โนนทองโนนเต็งบุคคลทั่วไป855109.00170นางเอื้อมพร บุญธรรมวัฒน์ผู้ใหญ่บ้านโนนทอง081-0141278นางจุฑารัตน์ หมื่นรัตน์095-6026080lakjutha2520@gmail.com0956026080
8622016-12-27บ้านโคกน้อยพัฒนาม.10โคกน้อยพัฒนาโนนเต็งบุคคลทั่วไป744446.00148นายเงิน เจนสำโรงผู้ใหญ่บ้านโคกน้อยพัฒนา088-5950917นางจุฑารัตน์ หมื่นรัตน์ 095-6026080lakjutha2520@gmail.com0956026080
8632017-02-24นายนิพล ม่วงกลางม.11ใหม่โพธิ์ทองโนนเต็งบุคคลทั่วไป935582.00186นายนิพล ม่วงกลางผู้ใหญ่บ้าน098-1913907นางจุฑารัตน์ หมื่นรัตน์095-6026082lak_jutha2520@gmail.com095-6026082
8642016-12-27โรงเรียนบ้านหนองบัวกระจายม.12หนองบัวกระจายโนนเต็งภาครัฐ231448.0046นายคำพี ตรงกลางผุู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวกระจาย092-2703144นางอรวรรณ แสงเนตร์082-1552466Kampee0813213718
8652016-12-27บ้านหนองบัวกระจายม.12หนองบัวกระจายโนนเต็งบุคคลทั่วไป17810689.00356นายมิตร ผันกลางกำนันตำบลโนนเต็ง081-7657334นางจุฑารัตน์ หมื่นรัตน์095-6026080lakjutha2520@gmail.com0956026080
8662016-12-10โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนใหญ่5/1ดอนใหญ่ดอนใหญ่ภาครัฐ7431.0014นางอมรรัตน์ แข็งการผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนใหญ่089-8473790นางสุธาสินี ฮวดศรี087-4541504beaut_1726@hotmail.com0874541504
8672016-12-27อสม.และประชาชนบ้านดอนใหญ่ม.1ดอนใหญ่ดอนใหญ่อื่น ๆ25014275.00500นายสุรชาติ จ่ายนอกกำนันตำบลดอนใหญ่0892838436น.ส.จิราพร มีรอด0892838436
8682017-01-27โรงเรียนบ้านดอนใหญ่หมู่ 1ดอนใหญ่ดอนใหญ่ภาครัฐ15994.0030นายสง่า ทองสวัสดิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนใหญ่0817609092นางสาวพรศิริ บุญกลาง 0862600435pronsiri2517
8692017-01-27อสม.และประชาชนบ้านศรีนิมิต ม.22ศรีนิมิตรดอนใหญ่อื่น ๆ1105870.00220นายพูน เอี้ยงกลางผู้ใหญ่บ้านศรีนิมิตร0801753688นางภาวนา จงกลาง0801753688
8702016-12-27อสม.และประชาชนบ้านดอนน้อยม.3ดอนน้อยดอนใหญ่อื่น ๆ21012695.00420นางวิเชียร จงฝังกลางผู้ใหญ่บ้าน0892381489นางสมสกุล คิดรอบ0892381489
8712017-01-25อสม.และชาวบ้านหนองแขม4หนองแขมดอนใหญ่อื่น ๆ27016258.00540นายวิฑูรย์ สินนอกผู้ใหญ่บ้านหนองแขม0895819031นางเพลิน จงย่อกลาง0895819031
8722017-01-25อสม.และประชาชนบ้านไทรโยง ม.55ไทรโยงดอนใหญ่อื่น ๆ24012921.00480นายอุดมศักดิ์ เทียบกลางผู้ใหญ่บ้านไทรโยง0611177411นางรำไพ ทองสุขนอก0611177411
8732017-01-25อสม.และประชาชนบ้านสี่เหลี่ยม ม.66สี่เหลี่ยมดอนใหญ่อื่น ๆ955468.00190นายเกษม วังสาไหว้ผู้ใหญ่บ้านสี่เหลี่ยม0906248130นางถม วังสาไหว้0903695945
8742017-01-25อสม.และประชาชนบ้านโนนมะเกลือ ม.77โนนมะเกลือดอนใหญ่อื่น ๆ1659623.00330นางสาวสมหญิง อยู่เย็นผู้ใหญ่บ้านโนนมะเกลือ0896248130นางติ๋ว ด้วงไพล0896248130
8752016-12-09รพ.สต.ขามสมบูรณ์58 หมู่ 1ขามขามสมบูรณ์ภาครัฐ7494.5014นางสาวสุภาวดี อาวัชนากรผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขามสมบูรณ์0866318266นางสาวชลิตา ศรีธาวิรัตน์0879624933esso.cm@hotmail.co.th0879624933
8762016-12-26ผู้ใหญ่บ้านขาม หมู่ 1 ตำบลขามสมบูรณ์109 หมู่ขามขามสมบูรณ์ภาครัฐ172.002นายสำเริง รังสิโยภาสผู้ใหญ่บ้านขาม หมู่ 1 ตำบลขามสมบูรณ์000-0000000นางสาวชลิตา ศรีธาวิรัตน์087-9624933esso.cm@hotmail.co.th087-9624933
8772016-12-26ชมรมอสม. หมู่ 1 บ้านขาม ตำบลขามสมบูรณ์68 หมู่1ขามขามสมบูรณ์ภาครัฐ190.002นางอารรีรัตน์ กล้าหาญชมรมอสม. หมู่ 1 บ้านขาม ตำบลขามสมบูรณ์097-1649913นางสาวชลิตา ศรีธาวิรัตน์0879624933esso.cm@hotmail.co.th0879624933
8782016-12-27โรงเรียนบ้านขาม(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบ)หมู่ 1 ขามขามสมบูรณ์ภาครัฐ6383.0012นายวีระศักดิ์ อิ่มกมลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขาม097-3417694นางสาวสาวิตรี พินิจ089-5791310kruposong2013@gmail.comkruposong
8792016-12-28ชมรม อสม.ตำบลขามสมบูรณ์58 หมู่ 1ขามขามสมบูรณ์อื่น ๆ1177085.00234นางลั่นทม สนิทบุญประธาน อสม.ตำบลขามสมบูรณ์081-1865939นางสาวชลิตา ศรีธาวิรัตน์087-9624933esso.cm@hotmail.co.th087-9624933
8802016-12-28บ้านขามหมู่ 1ขามขามสมบูรณ์บุคคลทั่วไป19213697.50384นายสำเริง รังสิโยภาสผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 บ้านขาม0971649913นางสาวชลิตา ศรีธาวิรัตน์087-9624933esso.cm@hotmail.co.th087-9624933
8812016-12-26ผู้ใหญ่บ้านโคกพะงาด หมู่ 2 ตำบลขามสมบูรณ์2 หมู่ 2โคกพะงาดขามสมบูรณ์ภาครัฐ176.002นายยุทธพงษ์ คำมะปะนาผู้ใหญ่บ้านโคกพะงาด หมู่ 2 ตำบลขามสมบูรณ์000-0000000นางสาวชลิตา ศรีธาวิรัตน์087-9624933esso.cm@hotmail.co.th087-9624933
8822016-12-26ชมรมอสม. หมู่ 2 บ้านโคกพะงาด ตำบลขามสมบูรณ์44 หมู่ 2โคกพะงาดขามสมบูรณ์ภาครัฐ165.002นางธันยะมัย มะลัยประธานอสม. หมู่ 2 บ้านโคกพะงาด ตำบลขามสมบูรณ์089-5814067นางสาวชลิตา ศรีธาวิรัตน์0879624933esso.cm@hotmail.co.th0879624933
8832016-12-29บ้านโคกพะงาดหมู่ 2โคกพะงาดขามสมบูรณ์บุคคลทั่วไป1105808.90220นายยุทธพงษ์ คำมะปะนาผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 บ้านโคกพะงาด0895814067นางสาวชลิตา ศรีธาวิรัตน์0879624933esso.cm@hotmail.co.th0879624933
8842016-12-26ผู้ใหญ่บ้านสระหลวง หมู่ 3 ตำบลขามสมบูรณ์79 หมู่ 3สระหลวงขามสมบูรณ์ภาครัฐ182.802นายปฏิภาน ภักดีแก้วผู้ใหญ่บ้านสระหลวง หมู่ 3 ตำบลขามสมบูรณ์000-0000000นางสาวชลิตา ศรีธาวิรัตน์087-9624933esso.cm@hotmail.co.th087-9624933
8852016-12-26ชมรมอสม. หมู่ 3 บ้านสระหลวง ตำบลขามสมบูรณ์11/1 หมู่ 3สระหลวงขามสมบูรณ์ภาครัฐ195.002นางนารี แสนดาหมื่นประธานอสม. หมู่ 3 บ้านสระหลวง ตำบลขามสมบูรณ์0872598715นางสาวชลิตา ศรีธาวิรัตน์0879624933esso.cm@hotmail.co.th0879624933
8862016-12-29บ้านโจดหมู่ 4สระหลวงขามสมบูรณ์บุคคลทั่วไป1337502.16266นายปฏิภาน ภักดีแก้วผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 บ้านโจด0872598715นางส่วชลิตา ศรีธาวิรัตน์0879624933esso.cm@hotmail.co.th0879624933
8872016-12-29บ้านสระหลวงหมู่ 3 สระหลวงขามสมบูรณ์บุคคลทั่วไป1308021.00260นายปฏิภาน ภักดีแก้วผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 บ้านสระหลวง0872598715นางสาวชลิตา ศรีธาวิรัตน์0879624933esso.cm@hotmail.co.th0879624933
8882016-12-26กำนันและผู้ใหญ่บ้านโจด หมู่ 4 ตำบลขามสมบูรณ์99 หมู่ 4โจดขามสมบูรณ์ภาครัฐ170.002นายอำพล พรมนอกกำนันและผู้ใหญ่บ้านโจด หมู่ 4 ตำบลขามสมบูรณ์000-0000000นางสาวชลิตา ศรีธาวิรัตน์087-9624933esso.cm@hotmail.co.th087-9624933
8892016-12-26ชมรมอสม. หมู่ 4 บ้านโจด ตำบลขามสมบูรณ์59 หมู่ 4โจดขามสมบูรณ์ภาครัฐ158.002นางทิพย์มนตรา คำนอกประธานอสม. หมู่ 4 บ้านโจด ตำบลขามสมบูรณ์0818775916นางสาวชลิตา ศรีธาวิรัตน์0879624933esso.cm@hotmail.co.th0879624933
8902016-12-31อบต.ขามสมบูรณ์หมู่ 4โจดขามสมบูรณ์ภาครัฐ332160.0066นายแดง ชุดกลางนายก อบต.0818063225นางสาวจิตรรัสดา สิริแวว0862490325
8912016-12-26ผู้ใหญ่บ้านโนนสีฟัน หมู่ 5 ตำบลขามสมบูรณ์15 หมู่ 5โนนสีฟันขามสมบูรณ์ภาครัฐ160.002นางสาวมะลิ ขอกลางผู้ใหญ่บ้านโนนสีฟัน หมู่ 5 ตำบลขามสมบูรณ์000-0000000นางสาวชลิตา ศรีธาวิรัตน์087-9624933esso.cm@hotmail.co.th087-9624933
8922016-12-26ชมรมอสม. หมู่ 5 บ้านโนนสีฟัน ตำบลขามสมบูรณ์99 หมู่ 5โนนสีฟันขามสมบูรณ์ภาครัฐ141.002นางวราภรณ์ เสือนอกประธาน อสม. หมู่ 5 บ้านโนนสีฟัน ตำบลขามสมบูรณ์0892589727นางสาวชลิตา ศรีธาวิรัตน์0879624933esso.cm@hotmail.co.th0879624933
8932016-12-29บ้านโนนสีฟันหมู่ 5โนนสีฟันขามสมบูรณ์บุคคลทั่วไป875117.00174นางสาวมะลิ ขอกลางผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 บ้านโนนสีฟัน0892859727นางสาวชลิตา ศรีธาวิรัตน์0879624933esso.cm@hotmail.co.th0879624933
8942016-12-26ผู้ใหญ่บ้านตะหนอด หมู่ 6 ตำบลขามสมบูรณ์28 หมูู่ 6ตะหนอดขามสมบูรณ์ภาครัฐ164.002นางตวงรัตน์ ขอกั้นกลางผู้ใหญ่บ้านตะหนอด หมู่ 6 ตำบลขามสมบูรณ์000-0000000นางสาวชลิตา ศรีธาวิรัตน์0879624933esso.cm@hotmail.co.th0879624933
8952016-12-26ชมรมอสม. หมู่ 6 บ้านตะหนอด ตำบลขามสมบูรณ์85 หมู่ 6ตะหนอดขามสมบูรณ์ภาครัฐ154.002นางวานิช กุนอกประธาน อสม. หมู่ 6 บ้านตะหนอด ตำบลขามสมบูรณ์0848364847นางสาวชลิตา ศรีธาวิรัตน์0879624933esso.cm@hotmail.co.th0879624933
8962016-12-29บ้านตะหนอดหมู่ 6ตะหนอดขามสมบูรณ์บุคคลทั่วไป865342.00172นางสาวตวงรัตน์ ขอกั้นกลางผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 บ้านตะหนอด0848364847นางสาวชลิตา ศรีธาวิรัตน์0879624933esso.cm@hotmail.co.th0879624933
8972016-12-26ผู้ใหญ่บ้านมะค่า หมู่ 7 ตำบลขามสมบูรณ์67 หมู่ 7 มะค่าขามสมบูรณ์ภาครัฐ150.002นายเฉลืม โสมสนวนนอกผู้ใหญ่บ้านมะค่า หมู่ 7 ตำบลขามสมบูรณ์000-00000000นางสาวชลิตา ศรีธาวิรัตน์0879624933esso.cm@hotmail.co.th0879624933
8982016-12-26ชมรมอสม. หมู่ 7 บ้านมะค่า ตำบลขามสมบูรณ์16/1 หมู่ 7มะค่าขามสมบูรณ์ภาครัฐ165.002นางโสรยา หอมดวงประธาน อสม. หมู่ 7 บ้านมะค่า ตำบลขามสมบูรณ์0843999835นางสาวชลิตา ศรีธาวิรัตน์0879624933esso.cm@hotmail.co.th0879624933
8992016-12-29บ้านมะค่าหมู่ 7มะค่าขามสมบูรณ์บุคคลทั่วไป885279.80176นายเฉลิม โสมสนวนนอกผู้ใหญ่บ้านหมู่ 70843999835นางสาวชลิตา ศรีธาวิรัตน์0879624933esso.cm@hotmail.co.th0879624933
9002016-12-26ผู้ใหญ่บ้านบุ่งตะครอง หมู่ 8 ตำบลขามสมบูรณ์3 หมู่ 8บุ่งตะครองขามสมบูรณ์ภาครัฐ173.002นายสมพงษ์ ประจงผู้ใหญ่บ้านบุ่งตะครอง หมู่ 8 ตำบลขามสมบูรณ์0000000000นางสาวชลิตา ศรีธาวิรัตนื0879624933esso.cm@hotmail.co.th0879624933
9012016-12-26ชมรมอสม. หมู่ 8 บ้านบุ่งตะครอง ตำบลขามสมบูรณ์3 หมู่ 8บุ่งตะครองขามสมบูรณ์ภาครัฐ10.002นางลออง ประจงประธาน อสม. หมู่ 8 บ้านบุ่งตะครอง ตำบลขามสมบูรณ์0801727515นางสาวชลิตา ศรีธาวิรัตน์0879624933esso.cm@hotmail.co.th0879624933
9022016-12-29บ้านบุ่งตะครองหมู่ 8บุ่งตะครองขามสมบูรณ์บุคคลทั่วไป643528.70128นายสมพงษ์ ประจงผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 บ้านบุ่งตะครอง0801727515นางสาวชลิตา ศรีธาวิรัตน์0879624933esso.cm@hotmail.co.th0879624933
9032016-12-26ประธาน อสม.ตำบลขามสมบูรณ์65 หมู่ 9โกรกพัฒนาขามสมบูรณ์ภาครัฐ157.502นางลั่นทม สนิทบุญประธาน อสม.ตำบลขามสมบูรณ์081-1865939นางสาวชลิตา ศรีธาวิรัตน์087-9624933esso.cm@hotmail.co.th087-9624933
9042016-12-26ผู้ใหญ่บ้านโกรกพัฒนา หมู่ 9 ตำบลขามสมบูรณ์38/1 หมู่ 9โกรกพัฒนาขามสมบูรณ์ภาครัฐ170.002นายทรงพล พลโดดผู้ใหญ่บ้านโกรกพัฒนา หมู่ 9 ตำบลขามสมบูรณ์0000000000นางสาวชลิตา ศรีธาวิรัตน์0879624933esso.cm@hotmail.co.th0879624933
9052016-12-26ชมรมอสม. หมู่ 9 บ้านโกรกพัฒนา ตำบลขามสมบูรณ์65 หมู่9โกรกพัฒนาขามสมบูรณ์ภาครัฐ157.502นางลั่นทม สนิทบุญประธาน อสม. หมู่ 9 บ้านโกรกพัฒนา ตำบลขามสมบูรณ์0811865939นางสาวชลิตา ศรีธาวิรัตน์0879624933esso.cm@hotmail.co.th0879624933
9062016-12-29บ้านโกรกพัฒนาหมู่ 9โกรกพัฒนาขามสมบูรณ์บุคคลทั่วไป1066286.00212นายทรงพล พลโดดผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 บ้านโกรกพัฒนา0811865939นางสาวชลิตา ศรีธาวิรัตน์0879624933esso.cm@hotmail.co.th0879624933
9072016-12-26ผู้ใหญ่บ้านใหม่สามัคคี หมู่ 10 ตำบลขามสมบูรณ์14 หมู่ 10ใหม่สามัคคีขามสมบูรณ์ภาครัฐ10.002นายสมชาย พิรักษาผู้ใหญ่บ้านใหม่สามัคคี หมู่ 10 ตำบลขามสมบูรณ์0000000000นางสาวชลิตา ศรีธาวิรัตน์0879624933esso.cm@hotmail.co.th0879624933
9082016-12-26ชมรมอสม. หมู่ 10 บ้านใหม่สามัคคี ตำบลขามสมบูรณ์14 หมู่10ใหม่สามัคคีขามสมบูรณ์ภาครัฐ170.002นางประหยัด พิรักษาประธาน อสม. หมู่ 10 บ้านใหม่สามัคคี ตำบลขามสมบูรณ์0933197322นางสาวชลิตา ศรีธาวิรัตน์0879624933esso.cm@hotmail.co.thนางสาวชลิตา ศรีธาวิรัตน์
9092016-12-29บ้านใหม่สามัคคีหมู่ 10ใหม่สามัคคีขามสมบูรณ์บุคคลทั่วไป663986.00132นายสมชาย พิรักษาผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 บ้านใหม่สามัคคี0933197322นางสาวชลิตา ศรีธาวิรัตน์0879624933esso.cm@hotmail.co.th0879624933
9102016-12-26ผู้ใหญ่บ้านหนองสะเดา หมู่ 11 ตำบลขามสมบูรณ์89 หมู่ 11 หนองสะเดาขามสมบูรณ์ภาครัฐ159.002นายวัขรินทร์ เพียนอกผู้ใหญ่บ้านหนองสะเดา หมู่ 11 ตำบลขามสมบูรณ์0000000000นางสาวชลิตา ศรีธาวิรัตน์0879624933esso.cm@hotmail.co.th0879624933
9112016-12-26ชมรมอสม. หมู่ 11 บ้านหนองสะเดา ตำบลขามสมบูรณ์9 หมู่ 11หนองสะเดาขามสมบูรณ์ภาครัฐ152.002นายบุญจันทร์ เสนามประธาน อสม. หมู่ 11 บ้านหนองสะเดา ตำบลขามสมบูรณ์0845183580นางสาวชลิตา ศรีธาวิรัตน์0879624933esso.cm@hotmail.co.th0879624933
9122016-12-29บ้านหนองสะเดาหมู่ 11 หนองสะเดาขามสมบูรณ์บุคคลทั่วไป794666.90158นายวัชรินทร์ เพียนอกผู้ใหญ่บ้านหมู่ 11 บ้านหนองสะเดา0845183580นางสาวชลิตา ศรีธาวิรัตน์0879624933esso.cm@hotmail.co.th0879624933
9132016-12-26ผู้ใหญ่บ้านพะงาดเหนือพัฒนา หมู่ 12 ตำบลขามสมบูรณ์17 หมู่ 12พะงาดเหนือพัฒนาขามสมบูรณ์ภาครัฐ175.002นางศศีธร ภักดีแก้วผู้ใหญ่บ้านพะงาดเหนือพัฒนา หมู่ 12 ตำบลขามสมบูรณ์0000000000นางสาวชลิตา ศรีธาวิรัตน์0879624933esso.cm@hotmail.co.th0879624933
9142016-12-26ชมรมอสม. หมู่ 12 บ้านพะงาดเหนือพัฒนา ตำบลขามสมบูรณ์22 หมู่ 12พะงาดเหนือพัฒนาขามสมบูรณ์ภาครัฐ165.002นางเทียม คงศักดิ์มาลากุลประธาน อสม. หมู่ 12 บ้านพะงาดเหนือพัฒนา ตำบลขามสมบูรณ์0884675052นางสาวชลิตา ศรีธาวิรัตน์0879624933esso.cm@hotmail.co.th0879624933
9152016-12-29บ้านพะงาดเหนือพัฒนาหมู่ 12 พะงาดเหนือพัฒนาขามสมบูรณ์บุคคลทั่วไป1358346.90270นางศศิธร ภักดีแก้วผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 12 บ้านพะงาดเหนือพัฒนา0884675052นางสาวชลิตา ศรีธาวิรัตน์0879624933esso.cm@hotmail.co.th0879624933
9162016-12-26ผู้ใหญ่บ้านหนองสะแกพัฒนา หมู่ 13 ตำบลขามสมบูรณ์24/2 หมู่ 13หนองสะแกพัฒนาขามสมบูรณ์ภาครัฐ181.002นายธงชัย นาประจัดผู้ใหญ่บ้านหนองสะแกพัฒนา หมู่ 13 ตำบลขามสมบูรณ์0000000000นางสาวชลิตา ศรีธาวิรัตน์0879624933esso.cm@hotmail.co.th0879624933
9172016-12-26ชมรมอสม. หมู่ 13 บ้านหนองสะแกพัฒนา ตำบลขามสมบูรณ์3 หมู่ 13หนองสะแกพัฒนาขามสมบูรณ์ภาครัฐ163.002นางสาวทศพร ทองดีนอกประธาน อสม. หมู่ 13 บ้านหนองสะแกพัฒนา ตำบลขามสมบูรณ์0896089210นางสาวชลิตา ศรีธาวิรัตน์0879624933esso.cm@hotmail.co.th0879624933
9182016-12-29บ้านหนองสะแกพัฒนาหมู่ 13 หนองสะแกพัฒนาขามสมบูรณ์บุคคลทั่วไป935615.00186นายธงชัย นาประจัดผู้ใหญ่บ้านหมู่ 13 บ้านหนองสะแกพัฒนา0896089210นางสาวชลิตา ศรีธาวิรัตนื0879624933esso.cm@hotmail.co.th0879624933
อำเภอบ้านเหลื่อม
9192017-01-06เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อมเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม ถนนส่วนราชการเหลื่อมบ้านเหลื่อมภาครัฐ533548.00106นายสมคิด ฤาชานายยกเทศมนตรี086-8788660นางสุภาภรณ์ เกลี้ยงกลางดอน0861532442anny0861532442
9202017-01-11กลุ่มประชาชนบ้านเหลื่อมหมู่ 1 บ้านเหลื่อมเหลื่อมบ้านเหลื่อมบุคคลทั่วไป43226527.00864นางสาวบุญทอม เหลื่อมสีจันทร์ประธาน อสม.084-6064332นางสาวศิริกานต์ นากระโทก086-8788660sirika_BCNNV36@hotmail.com086-8788660
9212017-01-11กลุ่มประชาชนบ้านตลาดหมู่ 2ตลาดบ้านเหลื่อมบุคคลทั่วไป1093761.00218นางนวลปรางค์ หยวกกลางประธาน อสม.089-5793586นางสาวศิริกานต์ นากระโทก086-8788660sirika_BCNNV36@hotmail.com086-8788660
9222017-01-11กลุ่มประชาชนบ้านโต้นหมู่ 3โต้นบ้านเหลื่อมบุคคลทั่วไป21813386.00436นางนราทิพย์ การปลูกประธาน อสม.087-2475912นางสาวศิริกานต์ นากระโทก086-8788660sirika_BCNNV36@hotmail.com0868788660
9232016-12-13โรงพยาบาลบ้านเหลื่อม392 หมู่ 4 ถนนส่วนราชการหนองใหญ่บ้านเหลื่อมภาครัฐ1308360.00260นายอิทธิพล อุดตมะปัญญา ผู้อำนวยโรงพยาบาลบ้านเหลื่อม093-2474461/098-2652715นางสาวศิริกานต์ นากระโทก086-8788660sirika_BCNNV36@hotmail.com086-8788660
9242016-12-30ชมรม อสม. ตำบลบ้านเหลื่อม394 หมู่ 4 ถนนส่วนราชการ หนองใหญ่บ้านเหลื่อมอื่น ๆ1227609.00244นางสาวบุญทอม เหลื่อมสีจันทร์ ประธาน อสม. ตำบลบ้านเหลื่อม086-8788660นางสาวศิริกานต์ นากระโทก086-8788660sirika_BCNNV36@Hotmail.com086-8788660
9252017-01-11กลุ่มประชาชนบ้านหนองใหญ่หมู่ 4หนองใหญ่บ้านเหลื่อมบุคคลทั่วไป21212997.00424นางวาสนา ทานอกประธาน อสม.0876450938นางสาวศิริกานต์ นากระโทก086-8788660sirika_BCNNV36@hotmail.com0868788660
9262017-01-12สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านเหลื่อม416 หมู่ 4 ถ.ศูนย์ราชการหนองใหญ่บ้านเหลื่อมภาครัฐ352035.0070นายอำนวย เนียมหมื่นไวย์สาธารณสุขอำเภอบ้านเหลื่อม089-8471334นางภัทรภร สุราเสถียรกุล095-6124340phensura@gmail.com
9272017-01-11กลุ่มประชาชนบ้านดอนทองหมู่ 5ดอนทองบ้านเหลื่อมบุคคลทั่วไป17710808.00354นางสาวประทิน โพธินอกประธาน อสม. 088-4749658นางสาวศิริกานต์ นากระโทก086-8788660sirika_BCNNV36@hotmail.com0868788660
9282017-01-11กลุ่มประชาชนบ้านดอนเปล้าหมู่ 6ดอนเปล้าบ้านเหลื่อมบุคคลทั่วไป28416794.00568นายสนิท รุกไพรีประธาน อสม.087-9952404นางสาวศิริกานต์ นากระโทก086-8788660sirika_BCNNV36@hotmail.com0868788660
9292017-02-08โรงเรียนบ้านดอนเปล้า46 หมู6ดอนเปล้าบ้านเหลื่อมภาครัฐ960.0018โรงเรียนบ้านดอนเปล้าโรงเรียนบ้านดอนเปล้า0931249026อัครา โพธิ์นอก0931249026akkaraparkphonok@gmail.comparklalala
9302017-01-11กลุ่มประชาชนบ้านโนนประดู่หมู่ 7 โนนประดู่บ้านเหลื่อมบุคคลทั่วไป583241.00116นายณรงค์ศักดิ์ สุ่มมาตย์ประธาน อสม. 085-4163428นางสาวศิริกานต์ นากระโทก086-8788660sirika_BCNNV36@hotmail.com0868788660
9312017-01-11กลุ่มประชาชนบ้านกลางหมู่ 8กลางบ้านเหลื่อมบุคคลทั่วไป1529238.00304นางเพ็ญพาส เสนาหมื่นประธาน อสม.087-2478841นางสาวศิริกานต์ นากระโทก086-8788660sirika_BCNNV36@hotmail.com0868788660
9322017-02-21หมู่1บ้านห้วยชงโค999 หมู่1 ต.วังโพธิ์ อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา 30350ห้วยชงโควังโพธิ์บุคคลทั่วไป19114077.00382อุ้ย สมัยกลางประธานอสม.หมู่10862437118ไชยณรงค์ มุ่งเครือกลาง0819555140
9332016-12-21ชมรม อสม. ตำบลวังโพธิ์111 ม.2 ต.วังโพธิ์ อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมาวังโพธิ์วังโพธิ์อื่น ๆ593647.00118ชมรม อสม.ตำบลวังโพธิ์ปธ.อสม.085-245-4122นายศุภวิชญ์ ภักดีนอก089-626-7807suphawich.pha@gmail.comnop097
9342017-02-21หมู่2วังโพธิ์999 หมู่2 ต.วังโพธิ์ อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา 30350วังโพธิ์วังโพธิ์บุคคลทั่วไป1006949.00200จรรยา รานอกประธานอสมหมู่20862437118ศุภวิชญ์ ภักดีนอก0896267807
9352017-02-21หมู่3บ้านนา999หมู่3 ต.วังโพธิ์ อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมานาวังโพธิ์บุคคลทั่วไป21615400.00432กำไล รานอกประธานอสมหมู่30862437118รัตติยา ราชมะโฮง0885759083
9362017-02-21หมู่4โนนทองหลาง999หมู่4 ต.วังโพธิ์ อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา 30350โนนทองหลางวังโพธิ์บุคคลทั่วไป12313180.00246โสภี สมัยกลางประธานอสมหมู่40862437118ศุภวิชญ์ ภักดีนอก0896267807
9372017-02-21หมู่5วังแร่999 หมู่5 ต.วังโพธิ์ อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา 30350วังแร่วังโพธิ์บุคคลทั่วไป963853.00192แย้ม โพธิ์นอกประธานอสมหมู่50862437118รัตติยา ราชมะโฮง0885759083
9382017-02-21หมู่6สระแดงพัฒนา999 หมู่6 ต.วังโพธิ์ อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา 30350สะแดงวังโพธิ์บุคคลทั่วไป281662.0056ธง สอนโคกสูงประธานอสมหมู่60822437118ไชยณรงค์ มุ่งเครือกลาง0819555140
9392016-12-23ชมรมอสม.รพ.สต.โคกกระเบื้องหมู่ที่1โคกกระเบื้องโคกกระเบื้องภาครัฐ687333.00136ชมรมอสม.รพ.สต.โคกกระเบื้องประธาน อสม.0860910398นางสาวระเบียบ การบรรจง0981890150mommy_2429@hotmail.com
9402017-02-20ประชาชนบ้านโคกกระเบื้องหมู่ 1ตำบลโคกกระเบื้องโคกกระเบื้องโคกกระเบื้องภาครัฐ31318984.00626หมู่ 1ตำบลโคกกระเบื้องประชาชน0990286708นางสาวระเบียบ การบรรจง0981890150
9412017-03-27ชมรม อสม. หมู่ที่1 โคกกระเบื้องโคกกระเบื้องภาครัฐ682473.00136ชมรม อสม. ชมรม อสม.0981890150นางสาวระเบียบ การบรรจง0981890150mommy_2429@hotmail.com
9422017-01-30ประชาชนดอนตะหนินหมู่ 2 บ้านดอนตะหนิน ดอนตะหนินโคกกระเบื้องอื่น ๆ17913173.00358ประชาชนบ้านดอนตะหนินประชาชน0981890150นางสาวระเบียบ การบรรจง0981890150kokkabeung@hotmail.com
9432017-02-20ประชาชนบ้านหนองแขมหมู่ - 3 ตำบลโคกกระเบื้องหนองแขมโคกกระเบื้องภาครัฐ21612412.00432หมู่ 3 ตำบลโคกกระเบื้องประชาชน0862583527นางสาวระเบียบ การบรรจง0981890150
9442017-01-30บ้านสระสี่เหลี่ยมหมู่ที่4สระสี่เหลี่ยมโคกกระเบื้องอื่น ๆ23414304.00468นางกชพรรณ ปุผาโลประธานอสม.0986946298นางสาวรัตนภรณ์ จิตมาตย์0969588166tuky1826@hotmail.comtukytuk
9452017-02-07บ้านตลุกพลวงหมู๋ที่5ตลุกพลวงโคกกระเบื้องอื่น ๆ30718696.50614นางสุดใจ บุญค้ำประธานอสม.0980814071รัตนภรณ์ จิตมาตย์0969588166tuky1826@hotmail.comtukytuk
9462017-02-07บ้านหนองสองห้องหมู่ที่6หนองสองห้องโคกกระเบื้องอื่น ๆ1006023.00200นางเมตตา เผียดนอกประธานอสม.0874473211นางสาวรัตนภรณ์ จิตมาตย์0969588166tuky1826@hotmail.comtukytuk
9472017-01-30บ้านหนองปรือโป่งหมู่ที่7หนองปรือโปร่งโคกกระเบื้องอื่น ๆ18510929.00370นางทองคำ เผือดนอกประธานอสม.0823674704นางสาวรัตนภรณ์ จิตมาตย์0969588166tuky1826@hotmail.comtukytuk
9482017-01-30บ้านหนองม่วงช่างพิมหมู่ที่8หนองม่วงช่างพิมโคกกระเบื้องอื่น ๆ19811970.00396นางไสว ชุ่มสีดาประธานอสม.0958709876นางสาวรัตนภรณ์ จิตมาตย์0969588166tuky1826@hotmail.comtukytuk
9492017-01-30บ้านหนองโจดหมู่ที่9หนองโจดโคกกระเบื้องอื่น ๆ1217371.00242นางพยอม จงคูณกลางประธานอสม.0856368202นางสาวรัตนภรณ์ จิตมาตย์0969588166tuky1826@hotmail.comtukytuk
9502017-02-20หมู่ 10 ตำบลโคกกระเบื้องหมู่ 10 บ้านหนองกุงน้อยหนองกุงน้อยโคกกระเบื้องภาครัฐ1186744.00236หมู่ 10 ตำบลโคกกระเบื้องประชาชน0860910398นางสาวระเบียบ การบรรจง0981890150
9512017-01-24บ้านโคกสามัคคีหมู่11โคกสามัคคีโคกกระเบื้องอื่น ๆ955556.00190นางกุหลาบ ลีพรมประธานอสม.0936390042นางสาวรัตนภรณ์ จิตมาตย์0969588166tuky1826@hotmail.comtukytuk
9522017-02-20หมู่ 12 ตำบลโคกกระเบื้องประชาชนโนนตาลเสี้ยนโคกกระเบื้องภาครัฐ17010370.00340หมู่ 10 ตำบลโคกกระเบื้องประชาชน0878798509นางสาวระเบียบ การบรรจง0981890150
9532017-01-24บ้านสามัคคีพัฒนาหมู่13สามัคคีพัฒนาโคกกระเบื้องอื่น ๆ1459054.00290นางละมัย จันทฮุยประธานอสม.0935375965นางสาวรัตนภรณ์ จิตมาตย์0969588166tuky1826@hotmail.comtukytuk
9542017-01-31บ้านหนองสองห้องใต้หมู่ที่14หนองสองห้องใต้โคกกระเบื้องอื่น ๆ1187324.00236นางลำดวน เชื้อกุลประธานอสม.0918278748นางสาวรัตนภรณ์ จิตมาตย์0969588166tuky1826@hotmail.comtukytuk
9552016-12-23ชมรมอสม. รพ.สต.ตลุกพลวง 33 ม.15สันติสุขโคกกระเบื้องอื่น ๆ16410026.00328นางลำดวน เชื้อกุลประธานอสม.ตำบลโคกกระเบื้อง0918278748นางสาวรัตนภรณ์ จิตมาตย์0969588166tuky1826@hotmail.comtukytuk
9562017-01-30บ้านสันติสุขหมู่ที่15สันติสุขโคกกระเบื้องอื่น ๆ25115163.00502นางสุมล ชำนานประธานอสม.0928864102นางสาวรัตนภรณ์ จิตมาตย์0969588166tuky1826@hotmail.comtukytuk
9572017-01-30บ้านหนองปรือพัฒนาหมู่ที่16หนองบรือพัฒนาโคกกระเบื้องอื่น ๆ20011836.00400นางยุพิน โยศรีคูณประธานอสม.0943038948นางสาวรัตนภรณ์ จิตมาตย์0969588166tuky1826@hotmail.comtukytuk
9582017-01-30ชมรมอสม.ตำบลช่อระกา299ช่อระกาช่อระกาอื่น ๆ734266.00146ชมรมอสม.ตำบลช่อระกาอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน0879596238นางสาวสุรีย์ กฤษสำโรง0849395498anny05@windowslive.com0849395498
9592017-02-20บ้านช่อระกาบ้านช่อระกาช่อระกาช่อระกาบุคคลทั่วไป1569593.00312บุญเกิด โคคำลาประธานอสม.086-2620143นิตยา ภัทรวิภาวัลย์085-0230575nit_ch2012@hotmail.com
9602017-02-28บ้านม่วงบ้านม่วงม.2ม่วงช่อระกาบุคคลทั่วไป1086392.00216สุณี ตะไลกลางประธานอสม.089-2851873นิตยา ภัทรวิภาวัลย์085-0230575ืnit-ch2012@hotmail.com
9612017-02-20บ้านขามเวียนบ้านขามเวียนขามเวียนช่อระกาบุคคลทั่วไป22213485.00444ประชีพ จงกลางประธานอสม.080-4812358นิตยา ภัทรวิภาวัลย์085-0230575nit_ch2012@hotmail.com
9622017-02-20บ้านโนนเพ็ดบ้านโนนเพ็ดโนนเพ็ดช่อระกาบุคคลทั่วไป1076562.00214มาลัย กว้างนอกประธานอสม.087-2444651นิตยา ภัทรวิภาวัลย์085-0230575nit_ch2012@hotmail.com
9632017-02-24บ้านดอนยาว บ้านดอนยาว ม.5ดอนยาวช่อระกาภาครัฐ905298.50180สุดานันท์ หาญนอกประธานอสม.095-8242254นิตยา ภัทรวิภาวัลย์085-0232575nit_ch2012@hotmail.com
9642017-02-20บ้านหนองรังบ้านหนองรังหนองรังช่อระกาบุคคลทั่วไป1197047.40238ศุภลักษณ์ ข้องนอกรองประธานอสม.082-1265779นิตยา ภัทรวิภาวัลย์085-0230575nit_ch2012@hotmail.com
9652017-02-20บ้านช่อบูรพาบ้านช่อบูรพาช่อบูรพาช่อระกาบุคคลทั่วไป1136714.00226พชรธร โพธิ์นอกประธานอสม.087-9596238นิตยา ภัทรวิภาวัลย์085-0230575nit_ch2012@hotmail.com
9662017-02-20บ้านช่อพัฒนาบ้านช่อพัฒนา ม.8ช่อพัฒนาช่อระกาบุคคลทั่วไป864977.00172หนูแปลง กิ่งนอกประธานอสม.087-6723600นิตยา ภัทรวิภาวัลย์085-0230575nit_ch2012@hotmail.com
9672017-02-20บ้านโนนสมบูรณ์บ้านโนนสมบูรณ์ ม.9โนนสมบูรณ์ช่อระกาบุคคลทั่วไป593570.50118สมพร หาญนอกประธานอสม.093-3937687นิตยา ภัทรวิภาวัลย์085-0230575nit_ch2012@hotmail.com
อำเภอจักราช
9682017-01-13สามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดตะกุดเครือปลอกวัดตะกุดเครือปลอกตะกุดเครือปลอกจักราชอื่น ๆ502152.00100สามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดตะกุดเครือปลอกอื่นๆ085-7781533นายธนพงศ์ กูละพัฒน์085-7781533remember_of_our_love@hotmail.com
9692016-12-02กวี ชิ้นจอหอสำนักงานสาธารณสุขอำเภอจักราชจักราชจักราชภาครัฐ173.002กวี ชิ้นจอหอสาธารณสุขอำเภอจักราช0818787167ศิริลักษณ์ ท้องพิมาย0801734081aan1burapa@gmail.com0801734081
9702016-12-02สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจักราชสำนักงานสาธารณสุขอำเภอจักราช จักราชจักราชภาครัฐ884980.00176นายกวี ชิ้นจอหอสาธารณสุขอำเภอ0818788167ศิริลักษณ์ ท้องพิมาย0801734081aan1burapa@gmail.com0801734081
9712016-12-16โรงพยาบาลจักราช30 หมู่ 4 ถนนเทศบาล 9จักราชจักราชภาครัฐ2089958.00416นายแพทย์โชคชัย มานะธุระผู้อำนวยการโรงพยาบาล085-7781533นายธนพงศ์ กูละพัฒน์085-7781533remember_of_our_love@hotmail.com085-7781533
9722016-12-21อาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอจักราชสำนักงานสาธารณสุขอำเภอจักราชจักราชจักราชอื่น ๆ146485351.002928กวี ชิ้นจอหอสาธารณสุขอำเภอจักราช0818787167ศิริลักษณ์ ท้องพิมาย0801734081aan1burapa@gmail.com0801734081
9732017-01-13ประชาชนตำบลจักราช30 หมู่ 4 ถนนเทศบาล 9จักราชจักราชบุคคลทั่วไป4237220324.008474ประชาชนตำบลจักราชบุคคลทั่วไป085-7781533นายธนพงศ์ กูละพัฒน์085-7781533remember_of_our_love@hotmail.com
9742017-01-13กลุ่มพนักงานทำความสะอาดโรงพยาบาลจักราช30 หมู่ 4 ถนนเทศบาล 9จักราชจักราชภาคเอกชน8481.0016นางหมิน ภักดีรัตน์หัวหน้าพนักงานทำความสะอาด085-7781533นายธนพงศ์ กูละพัฒน์085-7781533remember_of_our_love@hotmail.com
9752017-01-13ชมรมผู้สูงอายุตำบลจักราช30 หมู่ 4 ถนนเทศบาล 9จักราชจักราชบุคคลทั่วไป88740802.001774ชมรมผู้สูงอายุตำบลจักราชบุคคลทั่วไป085-7781533นายธนพงศ์ กูละพัฒน์085-7781533remember_of_our_love@hotmail.com
9762017-01-13กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังตำบลจักราช30 หมู่ 4 ถนนเทศบาล 9จักราชจักราชบุคคลทั่วไป98048510.001960กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังตำบลจักราชบุคคลทั่วไป085-7781533นายธนพงศ์ กูละพัฒน์085-7781533remember_of_our_love@hotmail.com
9772017-04-03รพ.สต.หนองบัวตะแบงโนนนางฝ้ายโนนทางฝ้ายทองหลางภาครัฐ2174121808.784348วรวุฒิ หาญพิทักษ์ชัยกุลผอ.รพ.สต.หนองบัวตะแบง0930814412วิภาวรรณ เที่ยงกระโทก0862513064wipawanheath@gmail.com
9782017-02-07โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสีสุก5 หมู่ที่ 3โคกหนองโสนสีสุกบุคคลทั่วไป29971650.005994นายเนื่อง พจน์ฉิมพลีผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำลบลสีสุก080-7288897น.ส.สุทธินุช มงคลชาติ093-0653890Rrim010933@gmail.comrimmy2014
9792017-02-06ชมรมสร้างสุขภาพบ้านหนองขาม17หนองขามหนองขามอื่น ๆ1894126369.003788นางทิพวรรณ วงษาผอ.รพ.สต.หนองขาม0812642353นางสุภาพร สิริพงศ์พัฒนะ0945416515tum25172010@hotmail.comtum25172010
9802017-03-17ประชาชนตำบลหนองขามสร้างสุขภาพ7หนองขามหนองขามบุคคลทั่วไป1794119510.003588นางทิพวรรณ วงษาผอ.รพ.หนองขาม0812642353นางสุภาพร สิริพงศ์พัฒนะ0945416515tum25172010@hotmail.com
9812017-02-06ชมรมสร้างสุขภาพบ้านหนองสะแกเครือ101หนองสะแกเครือหนองขามอื่น ๆ1258224.00250นางทิพวรรณ วงษาผอ.รพ.หนองขาม0812642353นางสุภาพร สิริพงศ์พัฒนะ0945416515tum25172010@hotmail.comtum25172010
9822017-02-06ชมรมสร้างสุขภาพบ้านโพธิ์7โพธิ์หนองขามอื่น ๆ1006899.00200นางทิพวรรณ วงษาผอ.รพ.สต.หนองขาม0812642353นางสุภาพร สิริพงศ์พัฒนะ0945416515tum25172010@hotmail.comtum25172010
9832017-02-06ชมรมสร้างสุขภาพบ้านโนนพะไล99โนนพะไลหนองขามอื่น ๆ1006888.00200นางทิพวรรณ วงษาผอ.รพ.สต.หนองขาม0812642353นางสุภาพร สิริพงศ์พัฒนะ0945416515tum25172010@hotmail.comtum25172010
9842017-02-06ชมรมสร้างสุขภาพบ้านโนนเต็ง99ใหม่โนนเต็งหนองขามอื่น ๆ1207995.00240นางทิพวรรณ วงษาผอ.รพ.สต.หนองขาม0812642353นางสุภาพร สิริพงศ์พัฒนะ0945416515tum25172010@hotmail.comtum25172010
9852017-02-06ชมรมสร้างสุขภาพบ้านหนองปื้ด178หนองปึ้ดหนองขามอื่น ๆ1258335.00250นางทิพวรรณ วงษาผอ.รพ.สต.หนองขาม0812642353นางสุภาพร สิริพง์พัฒนะ0945416515tum25172010@hotmail.comtum25172010
9862017-02-06ชมรมสร้างสุขภาพบ้านหนองนกคุ่ม179หนองบทคุ้มหนองขามอื่น ๆ1207999.00240นางทิพวรรณ วงษาผอ.รพ.สต.หนองขาม0812642353นางสุภาพร สิริพงศ์พัฒนะ0945416515tum25172010@hotmail.comtum25172010
9872017-02-06ชมรมสร้างสุขภาพบ้านหนองปื้ด61หนองปึ้ดหนองขามอื่น ๆ1006798.00200นางทิพวรรณ วงษาผอ.รพ.สต.หนองขาม0812642353นางสุภาพร สิริพงศ์พัฒนะ0945416515tum25172010@hotmail.comtum25172010
9882017-02-06ชมรมสร้างสุขภาพบ้านหนองซาด78หนองซาดหนองขามอื่น ๆ905995.00180นางทิพวรรณ วงษาผอ.รพ.สต.หนองขาม0812642353นางสุภาพร สิริพงศ์พัฒนะ0945416515tum25172010@hotmail.comtum25172010
9892017-02-06ชมรมสร้างสุขภาพบ้านหนองแมว41/1หนองแมวหนองขามอื่น ๆ1006885.00200นางทิพวรรณ วงษาผอ.รพ.สต.หนองขาม0812642353นางสุภาพร สิริพงศ์พัฒนะ0945416515tum25172010@hotmail.comtum25172010
9902017-02-06ชมรมสร้างสุขภาพบ้านโนนทะยูง25โนนทะยูงหนองขามอื่น ๆ1006892.00200นางทิพวรรณ วงษาผอ.รพ.สต.หนองขาม0812642353นางสุภาพร สิริพงศ์พัฒนะ0945416515tum25172010@hotmail.comtum25172010
9912017-02-06ชมรมสร้างสุขภาพบ้านโนนรังน้อย22โนนรังน้อยหนองขามอื่น ๆ503525.00100นางทิพวรรณ วงษาผอ.รพ.สต.หนองขาม0812642353นางสุภาพร สิริพงศ์พัฒนะ0945416515tum25172010@hotmail.comtum25172010
9922017-02-06ชมรมสร้างสุขภาพบ้านจาน10จานหนองขามอื่น ๆ503436.00100นางทิพวรรณ วงษาผอ.รพ.สต.หนองขาม0812642353นางสุภาพร สิริพงศ์พัฒนะ0945416515tum25172010@hotmail.comtum25172010
9932017-02-06ชมรมสร้างสุขภาพบ้านลุงม่วง3ลุงม่วงหนองขามภาครัฐ1006785.00200นางทิพวรรณ วงษาผอ.รพ.สต.หนองขาม0812642353นางสุภาพร สิริพงศ์พัฒนะ0945416515tum25172010@hotmail.comtum25172010
9942017-02-06ชมรมสร้างสุขภาพบ้านหนองขาม238หนองขามหนองขามอื่น ๆ1006829.00200นางทิพวรรณ วงษาผอ.รพ.สต.หนองขาม0812642353นางสุภาพร สิริพงศ์พัฒนะ0945416515tum25172010@hotmail.comtum25172010
9952017-01-16banbu02603ต.หนองพลวง อจักราช จ.ครราชสีมาพุดซาหนองพลวงภาครัฐ138079650.002760นายสุนทร โสภณอัมพรเสนีย์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบุ044-399485นางวรรณี ระไวกลาง0895792139Ainee_ja@hotmail.com
9962017-02-11ประชาชนเครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกพระ ลดเค็ม ลดหวาน ลดล้านกิโล หลานย่าโม ทำความดีถวายพ่อของแผ่นดิน150 หมู่ 4 โคกพระหนองพลวงบุคคลทั่วไป115565542.002310นางอพิณญา ปรุงโพธิ์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ0818762348นางสาวศิริวรรณ แก้วอรสาร0611688288april_looktao@hotmail.com0611688288naka
9972017-02-09รพ.สต.ละกอ143 หมู่ 3 ละกอศรีละกอภาครัฐ30015000.00600นายวันชัย อินทรขลิบนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ0804691280นางสาวศรัญญา หาญคงนอก085-6120162ranya_yaya@hotmail.com085-6120162
9982017-02-24รพ.สต.ดงพลอง ม.5 ดงพลองคลองเมืองภาครัฐ21213780.00424นายนพรัตน์ ปิยะชาติผอ.รพ.สต.0833403545นายเกษม ดำนอก0833403545kasem.dumnok@hotmail.comsemi1564
9992017-03-13ชมรมคนคลองเมืองสุขภาพดีด้วยการออกกำลังกาย5ดงพลองคลองเมืองภาครัฐ2080158688.004160นายนพรัตน์ ปิยะชาติผอ.รพ.สต.0807999178นายเกษม ดำนอก0833403545kasem.dumnok@hotmail.comsemi1564
10002017-03-14ตำบลหินโคน100 หมู่ที่ 1หินโคนหินโคนบุคคลทั่วไป2478141246.004956นายไพบูลย์ ขมโคกกรวดผู้อำนวยการ รพ.สต.หินโคน0862531315นายไพบูลย์ ขมโคกกรวด0862531315paiboonkhom@yahoo.co.th
10012017-02-18รพ.สต.หินโคน100 หมู่1หนองตะครอหินโคนภาครัฐ523395.00104นายไพบูลย์ ขมโคกกรวดผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินโคน0842872830นางทุเรียน ปานกระทอน0898461828meaw_tur@hotmail.com0898461828
อำเภอโชคชัย
10022017-01-18ชมรม อสม.กระโทก84/1 หมู่ 1ศรีพุทธากระโทกภาครัฐ1579389.60314นางธัญทิพา พูกระโทกประทานชมรม อสม.กระโทก0854926717นางสุปราณี แก้วศรี0823800720
10032016-12-22รพ.สต.พะโค96 ม.5พะโคกระโทกภาครัฐ8505.5016นางทุเรียน มั่งพิมายผู้อำนวยการ รพ.สต.พะโค0850240835นางวนิดา ชัยวีรพันธ์เดช0816045525jumjung_oil@hotmail.com
10042016-12-26โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพลับพลา77 หมู่ที่ 2 ต.พลับพลา อ.โชคชัยไทยพลับพลาภาครัฐ8529.5016นายชูศักดิ์ ปัดฐาผู้อำนายการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพลับพลา093-3190692นายไพรศาล มิ่งขวัญ094-5203366naipri9253@hotmail.com
10052016-12-26ชมรม อสม.ตำบลพลับพลา (รพ.สต.พลับพลา)35 หมู่ที่ 5 ต.พลับพลา อ.โชคชัยหนองยายเหลพลับพลาอื่น ๆ1408623.00280นางนาถวดี สุจิณณานนท์ประะธาน อสม.ตำบลพลับพลา094-3874031นายไพรศาล มิ่งขวัญ094-5203366naipri9253@hotmail.com
10062017-02-07บ้านท่าตะเคียน51/3 หมู่ที่ 13ท่าตะเคียนพลับพลาบุคคลทั่วไป34719765.00694นายสมบูรณ์ เดชพรผู้ใหญ่บ้าน0862551812นางทวาย อุ่นใจ0982096967
10072017-02-10บ้านคลองยาง43 ม.14คลองยางพลับพลาบุคคลทั่วไป22613147.00452นายสุนทร กำกระโทกผู้ใหญ่บ้าน0967601300นางสุนทร กกกระโทก0899471568
10082016-12-27รพ.สต.คลองกลาง101 ม.15 ต.พลับพลาคลองกลางพลับพลาภาครัฐ7450.0014นายมาตุภูมิ พอกระโทกนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ0933190701นางปราณี ประสงค์ดี0933190701
10092017-02-10บ้านคลองกลาง15/1 ม.15คลองกลางพลับพลาบุคคลทั่วไป24014446.00480นายเคียง พวงกระโทกผู้ใหญ่บ้าน0872520863นางมุจรินทร์ ขวางกระโทก0933898019
10102017-02-10บ้านโนนแดง68 ม.16โนนแดงพลับพลาบุคคลทั่วไป23213111.00464นายเสริม จอมกระโทกผู้ใหญ่บ้าน0821381513นางใจ เดชพร0645355604
10112017-02-07ชมรมอสม.คลองกลาง46 หมู่ที่ 18บ้านบุยอพลับพลาอื่น ๆ623700.00124นางเลียบ เปรียงกระโทกประธานอสม.คลองกลาง0987350522นางปราณี ประสงค์ดี0933190701
10122017-02-10บ้านบุยอ71 ม.18บ้านบุยอพลับพลาบุคคลทั่วไป22814050.00456นายสมใจ ม่วมกระโทกผู้ใหญ่บ้าน0862466104นางเลียบ เปรียงกระโทก0987350522
10132017-01-31ประชาชนตำบลท่าอ่าง ม.1ประชาชนตำบลท่าอ่าง ม.1ไร่ท่าอ่างอื่น ๆ19311517.10386นายบุญช่วย กาวกระโทกผอ.ร.สต.ท่าอ่าง0856825327นายบุญช่วย กาวกระโทก0856825327
10142017-02-17โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์หมู่ที่ 2กุดโบสถ์ท่าอ่างภาครัฐ6369.0012นายสราวุธ รุณชัยศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดโบสถ์088-4434077นางสาวรุ่งทิพย์ เหขุนทด081-0734602hrungthip2527@gmail.comter_13
10152016-12-09โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าอ่าง130/1 ม.6ท่าอ่างท่าอ่างภาครัฐ9514.5018นายบุญช่วย กาวกระโทกนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ0856825327นางกชวรรณ เทพกมล0902418894
10162016-12-27อสม.ตำบลท่าอ่างชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลท่าอ่างท่าอ่างท่าอ่างอื่น ๆ17810750.10356อสม.ตำบลท่าอ่างอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน0874462800พรสุดา นอใหม่0874462800
10172017-03-07วิทยาลัยเทคนิคสุรนารีวิทยาลัยเทคนิคสุรนารีหนองเสาเดียวท่าอ่างภาครัฐ443423.0088วิทยาลัยเทคนิคสุรนารีนายธนภัทร แสงจันทร์088-3785550นางวิภา ศรีรัมย์080-1746150wipa.sriram@gmail.comfukfang244
10182016-12-27รพ.สต.หนองปรึก160 ม.15 บ้านใหม่หนองบึกทุ่งอรุณภาครัฐ8550.0016นางจุไรรัตน์ อุตสาหพงษ์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ0898447960น.ส.กมลทิพย์ ทิศกระโทก0958591900
10192017-01-05ชมรมอสม.ตำบลทุ่งอรุณ160ม.15บ้านใหม่หนองบึกทุ่งอรุณบุคคลทั่วไป1348127.00268นางสว่าง เฉิดกระโทกประธานอสม.ตำบลทุ่งอรุณ0804685734นางสาวกมลทิพย์ ทิศกระโทก0958591900plagamoltip2533@hotmail.compla2398
10202017-01-10รพ.สต.ท่าลาดขาว/ บ้านท่าลาดขาว ม.2หมู่ 2 ตำบลท่าลาดขาวท่าลาดขาวท่าลาดขาวบุคคลทั่วไป24710636.00494นายดอน แสงผักแว่นกำนัน0892804508น.ส.กาวิน กิตติยศประดิษฐ์0892804508
10212017-01-13บ้านท่าลาดขาว ม.1ม.1 ตำบลท่าลาดขาวท่าลาดขาวท่าลาดขาวบุคคลทั่วไป593459.00118นางรุ่งกาญจน์ จุลกระโทกผ้ใหญ่บ้าน0892804508นางประกาย ชูเกียรติสกุล0892804508
10222016-12-09โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าลาดขาว103 หมู่ 2 ท่าลาดขาวท่าลาดขาวภาครัฐ8536.0016นางสาวกาญจนี บุณยวงศ์วิโรจน์นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ0933190695นางรัชนี วิชาภรณ์0817252961jang-np5@hotmail.co.thjangchertam
10232017-01-12บ้านท่าลาดขาวม.3 ตำบลท่าลาดขาวท่าลาดขาวท่าลาดขาวบุคคลทั่วไป1277555.00254นายธง กรุยกระโทกผู้ใหญ่บ้าน0892804508นางสังเวียน คงมณี0892804508
10242017-01-10บ้านโคกกระสัง ม.4 ตำบลท่าลาดขาวโคกกระสังข์ท่าลาดขาวบุคคลทั่วไป583713.00116นายมนัส ทองศรผู้ใหญ่บ้าน0892804508นางสมจิต คานกระโทก0892804508
10252017-01-12บ้านบึงพระม.5 ตำบลท่าลาดขาวบึงพระท่าลาดขาวบุคคลทั่วไป17610182.00352นายมนตรี แซวกระโทกผู้ใหญ่บ้าน0892804508นางบัญญัติ แก้วกุลธร0892804508
10262017-01-12บ้านบึงพระม.6 ตำบลท่าลาดขาวบึงพระท่าลาดขาวบุคคลทั่วไป1237174.00246นายอานนท์ จูกระโทกผู้ใหญ่บ้าน0892804508นางอัมพร สุขจิต0892804508
10272017-01-12บ้านบึงพระม.7 ตำบลท่าลาดขาวบึงพระท่าลาดขาวบุคคลทั่วไป845196.00168นายโชคไพศาล จูกระโทกผู้ใหญ่บ้าน0892804508นางสุกัญญา โจทย์กระโทก0892804508
10282017-01-12บ้านบึงไทยม.8 ต.ท่าลาดขาวบึงไทยท่าลาดขาวบุคคลทั่วไป1227036.00244นายรวม เฉียบกระโทกผู้ใหญ่บ้าน0892804508นางอรชร จูกระโทก0892804508
10292017-01-12บ้านบึงไทยม.9 ตำบลท่าลาดขาวบึงไทยท่าลาดขาวบุคคลทั่วไป1237235.00246นายวสันต์ จามกระโทกผู้ใหญ่บ้าน0892804508นางปราณีต รัตน์ภัทรโชติ0892804508
10302017-01-12บ้านสระพระม.10 ตำบลท่าลาดขาวสระพระท่าลาดขาวบุคคลทั่วไป643830.00128นางศุภลักษณ์ เปลื่องเกียรติภูมิผู้ใหญ่บ้าน0892804508นางสำรวม ขานกระโทก0892804508
10312017-01-13บ้านหนองแปลนม.11 ตำบลท่าลาดขาวหนองแปลนท่าลาดขาวบุคคลทั่วไป955693.00190นางสุนันทา เจินกระโทกผู้ใหญ่บ้าน0892804508นางแต๋ว จุกกระโทก0892804508
10322017-01-25ประชาชนท่าจะหลุง บ้านขี้ตุ่น ม.1บ้านขี้ตุ่น ม.1ขี้ตุ่นท่าจะหลุงบุคคลทั่วไป1328339.00264นายประเสริฐ เทพทะเลนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ0818764084นางปริยา นิจกระโทก0878733051
10332017-01-25ประชาชนท่าจะหลุง บ้านขี้ตุ่น ม.2บ้านขี้ตุ่น ม.2ขี้ตุ่นท่าจะหลุงบุคคลทั่วไป21712115.00434นายประเสริฐ เทพทะเลนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ0818764084นางพิไลวรรณ แนบกระโทก0817255513
10342017-01-25ประชาชนท่าจะหลุง บ้านหนองหญ้าปล้อง ม.3ประชาชนท่าจะหลุง บ้านหนองหญ้าปล้อง ม.3หนองหญ้าปล้องท่าจะหลุงบุคคลทั่วไป1564856.00312นายประเสริฐ เทพทะเลนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ0818764084นางภรณ์ศรี โอกิฬา0934214389
10352017-01-25ประชาชนท่าจะหลุง บ้านขี้ตุ่น ม.4บ้านขี้ตุ่น ม.4ข้ีตุ่นท่าจะหลุงบุคคลทั่วไป1245032.00248นายประเสริฐ เทพทะเลนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ0818764084นางประนอม เบี้ยกระโทก0862588310
10362017-01-25ประชาชนท่าจะหลุง บ้านสำโรง ม.5บ้านสำโรง ม.5สำโรงท่าจะหลุงบุคคลทั่วไป30219558.00604นายประเสริฐ เทพทะเลนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ0818764084นางมาลี ด่านกระโทก0630534926
10372017-01-31รพ.สต.ท่าจะหลุงม.5สำโรงท่าจะหลุงภาครัฐ11638.0022นายประเสริฐ เทพทะเลนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ0818764084นางวรรณวนัช พอกระโทก0919542956keetun_kt@hotmail.com
10382017-01-31รพ.สต.ท่าจะหลุงม.5สำโรงท่าจะหลุงภาครัฐ11638.0022นายประเสริฐ เทพทะเลนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ0818764084นางวรรณวนัช พอกระโทก0919542956keetun_kt@hotmail.com
10392017-01-25ประชาชนท่าจะหลุง บ้านงิ้ว ม.6บ้านงิ้ว ม.6งิวท่าจะหลุงบุคคลทั่วไป23814399.00476นายประเสริฐ เทพทะเลนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ0818764084นางมาลัย ปุ๋ยกระโทก0876472819
10402017-01-25ประชาชนท่าจะหลุง บ้านใหม่นานิยม ม.7ประชาชนท่าจะหลุง บ้านใหม่นานิยม ม.7ใหม่นานิยมท่าจะหลุงภาครัฐ1175258.00234นายประเสริฐ เทพทะเลนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ0818764084นางจำปี จิ๋วขุนทด0639216334
10412017-01-25ประชาชนท่าจะหลุง บ้านหนองกก ม.8ประชาชนท่าจะหลุง บ้านหนองกก ม.8หนองกกท่าจะหลุงบุคคลทั่วไป31219997.00624นายประเสริฐ เทพทะเลนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ0818764084นางปุ่น วงค์กระโทก0810716439
10422017-01-25ประชาชนท่าจะหลุง บ้านหัวดอน ม.9ประชาชนท่าจะหลุง บ้านหัวดอน ม.9หัวดอนท่าจะหลุงบุคคลทั่วไป1868406.00372นายประเสริฐ เทพทะเลนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ0818764084นางแฉล้ม พรมกระโทก0853041291
10432016-12-09ท่าจะหลุงหมู่ 5ท่าจะหลุ่งท่าจะหลุงภาครัฐ11638.0022นายประเสริฐ เทพทะเลนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ0818764084นางวรรณวนัช พอกระโทก0919542956keetun_kt@hotmail.com
10442017-01-05อสม.ท่าจะหลุงม.5ท่าจะหลุ่งท่าจะหลุงภาครัฐ1307828.00260นายประเสริฐ เทพทะเลนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ0818764084นางภรณ์ศรี โอกิฬา0934214389
10452017-01-25ประชาชนท่าจะหลุง บ้านโนนสวรรค์ ม.10ประชาชนท่าจะหลุง บ้านโนนสวรรค์ ม.10ท่าจะหลุ่งท่าจะหลุงบุคคลทั่วไป723665.00144นายประเสริฐ เทพทะเลนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ0818764084นางบุญทิ้ง เบี้ยกระโทก0812661479
10462016-12-07ศูนย์สุขภาพชุมชนดอนไพลม.15 ท่าเยี่ยมท่าเยี่ยมภาครัฐ9604.0018นางนริสรา ศิริกำเนิดหัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนดอนไพล044992006นางสุลาวัลย์ จึงสิริเสรีพันธ์044992006pcudonpai@yahoo.co.th0895801849
10472017-01-16บ้านท่าเยี่ยมบ้านท่าเยี่ยม ม.1ท่าเยี่ยมท่าเยี่ยมอื่น ๆ1498915.80298นายถวิล ชุมกระโทกกำนันตำบลท่าเยี่ยม0801542610นางสมหวัง ใจไหม0934137594
10482017-01-16บ้านคลองมะเดื่อบ้านคลองมะเดื่อ ม.2คลองมะเดื่อท่าเยี่ยมอื่น ๆ25915478.00518นายประจวบ กลางกระโทกผู้ใหญ่บ้าน ม.2 บ้านคลองมะเดื่อ0862607221นางคมขำ กลางกระโทก0927439972
10492017-01-16บ้านหนองกระทุ่มบ้านหนองกระทุ่ม ม.3หนองกระทุ่มท่าเยี่ยมอื่น ๆ27516283.60550นายสมพงษ์ พวกกระโทกผู้ใหญ่บ้านหนองกระทุ่ม ม.30934704265นางสำอางค์ โสดกระโทก0610637026
10502016-12-21โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโจด58 หมู่ที่ 4โจดท่าเยี่ยมภาครัฐ6366.0012นางสาวสุรัติชนม์ แดงสูงเนินพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ0902508338นางสาวสุรัติชนม์ แดงสูงเนิน0902508338banchod02614@hotmail.com
10512017-01-11ชมรม อสม.รพ.สต.บ้านโจด58 ม.4โจดท่าเยี่ยมบุคคลทั่วไป875464.00174นางสมหวัง ใจใหมประธาน อสม.รพ.สต.บ้านโจด0934137894นางสมหวัง ใจใหม0934137894
10522017-01-16บ้านโจดบ้านโจด ม.4โจดท่าเยี่ยมอื่น ๆ27316444.40546นายลำดวน เพ็ชร์กระโทกผู้ใหญ่บ้าน ม.4 บ้านโจด 0870881578นางเจือ บุตรงาม0800540171
10532017-01-16บ้านคลองบงบ้านคลองบง ม.5คลองบงท่าเยี่ยมอื่น ๆ784747.20156นางสาวปนัดดา คู่กระโทกผู้ใหญ่บ้าน ม.5 บ้านคลองบง0817070288นางสาวปาริชาต เวชกลาง0643289259
10542017-06-23บ้านโนนเพชรหมู่ 6 โนนเพชรท่าเยี่ยมบุคคลทั่วไป402856.0080จ่าเอกสมบัติ เดชพรผอ.รพ.สต.กอโจด0812650061นางจีราวรรณ มิ่งขวัญ0945309991van.da24@hotmail.com0862570122
10552016-12-26ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน PCU ดอนไพลศูนย์สุขภาพชุมชนดอนไพลดอนไพลท่าเยี่ยมภาครัฐ895387.00178นางสำรอง แก่นกระโทกประธาน อสม.PCU ดอนไพล0821364618นางสุลาวัลย์ จึงสิริเสรีพันธ์0895801849pcudonpai@yahoo.co.thningsulawun
10562017-06-23บ้านโนนสะอาดหมู่9โนนสะอาดท่าเยี่ยมบุคคลทั่วไป503750.00100จ่าเอกสมบัติ เดชพรผอ.รพ.สต.กอโจด0812650061นางจีราวรรณ มิ่งขวัญ0945309991van.da24@hotmail.com0862570122
10572017-06-23บ้านนาตลิ่งชันหมู่ 10นาตลิ่งชันท่าเยี่ยมบุคคลทั่วไป604680.00120จ่าเอกสมบัติ เดชพรผอ.รพ.สต.กอโจด0812650061นางจีราวรรณ มิ่งขวัญ0945309991van.da24@hotmail.com0862570122
10582016-12-08รพ.สต.กอโจดหมู่ 11กอโจดท่าเยี่ยมภาครัฐ7410.0014จ่าเอกสมบัติ เดชพรผอ.รพ.สต.กอโจด0933190698นางจีราวรรณ มิ่งขวัญ0945309991van.da24@hotmail.comjee242520
10592017-01-06ชมรม อสม.กอโจดหมู่ 11กอโจดท่าเยี่ยมอื่น ๆ985880.00196จ่าเอกสมบัติ เดชพรผอ.รพ.สต.กอโจด0933190698นางจีราวรรณ มิ่งขวัญ0945309991van.da24@hotmail.comjee242520
10602017-01-19ประชาชนคนรักสุขภาพ รพ.สต.กอโจดรพ.สต กอโจด ต.ท่าเยี่ยมกอโจดท่าเยี่ยมอื่น ๆ20414280.00408จ่าเอกสมบัติ เดชพรผอ.รพ.สต.กอโจด0933190698นางจีราวรรณ มิ่งขวัญ0945309991van.da24@hotmail.com
10612017-06-23บ้านกอโจดหมู่ 10กอโจดท่าเยี่ยมบุคคลทั่วไป503954.00100จ่าเอกสมบัติ เดชพรผอ.รพ.สต.กอโจด0812650061นางจีราวรรณ มิ่งขวัญ0945309991van.da24@hotmail.com0862570122
10622017-06-23บ้านนาใหม่หมู่ 12นาใหม่ท่าเยี่ยมบุคคลทั่วไป504106.00100จ่าเอกสมบัติ เดชพรผอ.รพ.สต.กอโจด0812650061นางจีราวรรณ มิ่งขวัญ0945309991van.da24@hotmail.com0862570122
10632017-06-23บ้านกอโจดไทรย้อยหมู่ 13กอโจดไทรย้อยท่าเยี่ยมบุคคลทั่วไป504234.00100จ่าเอกสมบัติ เดชพรผอ.รพ.สต.กอโจด0812650061นางจีราวรรณ มิ่งขวัญ0945309991van.da24@hotmail.com0862570122
10642017-01-16บ้านหัวระนามบ้านหัวระนาม ม.14บ้านหัวละนามท่าเยี่ยมอื่น ๆ26816109.30536นายประกอบ กวดกระโทกผู้ใหญ่บ้าน ม.14 บ้านหัวระนาม0810736167นางละเอียด กูบกระโทก0845692013
10652017-06-23บ้านหนองกกหมู่ 16บ้านหนอกกกพัฒนาท่าเยี่ยมบุคคลทั่วไป504326.00100จ่าเอกสมบัติ เดชพรผอ.รพ.สต.กอโจด0812650061นางจีราวรรณ มิ่งขวัญ0945309991van.da24@hotmail.com0862570122
10662016-12-09สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโชคชัย167 ม.1โชคชัยโชคชัยภาครัฐ8458.0016นายสันติ ไตรพรสาธารณสุขอำเภอ0854991082น้ำฝน วงศ์บุญเอื้อ0885957652namfonkaowfang@gmail.com
10672016-12-28อสม.ต.โชคชัย220 ม.13โชคชัยโชคชัยอื่น ๆ2650.00530นางหทัยรัตน์ แผ่นกระโทกหัวหน้างานบริการปฐมภูมิและองค์รวม 0895843317นางอัญชลี เคนวิเศษ0862635335aunchalee5599@gmail.com0862635335
10682017-01-04เทศบาลตำบลโชคชัย999 ม.1 ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมาโชคชัยโชคชัยภาครัฐ251735.5050นางลลิตภัทร พฤฒิศาสตร์นายกเทศมนตรี081-7259188นางอินทิรา วงษ์มา081-2666250inthirago@gmail.com
10692017-02-20อสม.ต.โชคชัย220,ม.13โชคชัยโชคชัยภาครัฐ26411120.00528นางหทัยรัตน์ แผ่นกระโทกหัวหน้างานเวช0895843317นางอัญชลี เคนวิเศษ0862635335aunchalee5599@gmail.com0862635335
10702016-12-28รพ.โชคชัย220 ม.13หนองไผ่โชคชัยภาครัฐ28311490.90566นพ.เกรียงศักดิ์ ครุธกูลผู้อำนวยการ รพ.0878771984นาง อัญชลี เคนวิเศษ0862635335aunchaleeken@hotmail.co.th0862635335
10712017-01-20นายโยธี หมายถมกลางบ้านละลม หมุู่ 1ละลมละลมใหม่พัฒนาบุคคลทั่วไป27214960.00544นายโยธี หมายถมกลางผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1088-7120619นางประยงค์ แบงกระโทก081-0688778
10722016-12-23โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลละลม127 หมู่ 2ละลมละลมใหม่พัฒนาภาครัฐ11649.0022นายสำริต ดับกระโทกนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ093-3190699นางพิชญ์ชาพัฒท์ ปรวัฒน์เมธา098-2692654pum_supitchaya@hotmail.com
10732016-12-31ชมรม อสม.ตำบลละลมใหม่พัฒนา127 หมุ่ 2ละลมละลมใหม่พัฒนาภาครัฐ17210237.00344นางประยงค์ แบงกระโทกประธานอสม.ตำบลละลมใหม่พัฒนา0810688778นายสำริต ดับกระโทก0933190699
10742017-01-20นายสมชาย เตยกระโทกบ้านละลม หมู่ 2ละลมละลมใหม่พัฒนาบุคคลทั่วไป29116005.00582นายสมชาย เตยกระโทกผู้ใหย่บ้าน หมู่ 2082-8731342นายพิทักษ์ ศรีรินแปง087-2461327
10752016-12-31องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา103ละลมละลมใหม่พัฒนาภาครัฐ271809.0054นายนำ ปลอดกระโทกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา0862649745นางวิภาพร เถวสูงเนิน0885816641
10762017-01-20นายจรัญ เทพกระโทกบ้านละลม หมู่ 3ละลมละลมใหม่พัฒนาบุคคลทั่วไป25514025.00510นายจรัญ เทพกระโทกผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3085-7671319นางอรอนงค์ ปลอดกระโทก093-3359924
10772017-01-20นายศิลปชัย เทพกระโทกบ้านละลม หมู่ 4ละลมละลมใหม่พัฒนาบุคคลทั่วไป1769680.00352นายศิลปชัย เทพกระโทกผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4089-0134182นางเพชร ผ่องกระโทก093-5313002
10782017-01-20นายสัญญา แปะกระโทกบ้านสระตะหมก หมู่ 5สระตะหมกละลมใหม่พัฒนาบุคคลทั่วไป1799845.00358นายสัญญา แปะกระโทกกำนันตำบลละลมใหม่พัฒนา089-5819197นายผาย แปะกระโทก082-8679954
10792017-01-20นายพีระ บองกระโทกบ้านกุดจอกน้อย หมู่ 6กุดจอกน้อยละลมใหม่พัฒนาบุคคลทั่วไป29116005.00582นายพีระ บองกระโทกผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6099-2086633นางสุนิสา ด่านกระโทก099-2086633
10802017-01-20นายจรูญ ปุ้มกระโทกบ้านกุดจอกใหญ่ หมู่ 7กุดจอกใหญ่ละลมใหม่พัฒนาบุคคลทั่วไป29116065.00582นยาจรูญ ปุ้มกระโทกผู้ใหญ่บ้านกุดจอกใหญ่093-469920นายชวลิต หน่อยกระโทก093-469920
10812017-01-20นายสง่า นิดกระโทกบ้านคลองกระชาย หมู่ 8คลองกระชายละลมใหม่พัฒนาบุคคลทั่วไป1146270.00228นายสง่า นิดกระโทกผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8081-0684044นางอรพรรณ แตะกระโทก089-8652720
10822017-01-20นายกุหลาบ แนะกระโทกบ้านคลองยาง หมู่ 9คลองยางละลมใหม่พัฒนาบุคคลทั่วไป1638965.00326นายกุหลาบ แนะกระโทกผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9080-7380548นายสมวงค์ แป้นกระโทก088-3787458
10832017-01-20นายวิชาติ ปุ๊กทะเลบ้านหนองชุมแสง หมู่ 10หนองชุมแสงละลมใหม่พัฒนาบุคคลทั่วไป27815290.00556นายวิชาติ ปุ๊กทะเลผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10084-8256344นางเลื่อน ปล้องกระโทก084-8256344
10842017-01-20นายพัน ด่านกระโทกบ้านหนองผักหวาน หมู่ 11หนองผักหวานละลมใหม่พัฒนาบุคคลทั่วไป18610230.00372นายพัน ด่านกระโทกผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 11082-2292928นางสาวกัญญา แนะกระโทก089-8650355
10852017-01-20นายเอื้อ บรรเลงการบ้านโคกพวง หมู่ 12โคงพวงละลมใหม่พัฒนาบุคคลทั่วไป29616280.00592นายเอื้อ บรรเลงการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 12086-2504566นางสาวบัวริม ชื่นกระโทก093-0523844
10862017-01-06โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด่านเกวียนหมู่ 7 ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมาด่านเกวียนด่านเกวียนภาครัฐ10632.0020นางเสารส ประเทืองชัยศรีพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ0894280047นายวัชระ หอมสมบัติ0857448074aaara@windwslive.com
10872017-01-13บ้านด่านเกวียนหมู่ 1 ตำบลด่านเกวียนที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมาด่านเกวียนด่านเกวียนบุคคลทั่วไป123471782.002468นางสุกิจ บวนกระโทกผู้ใหญ่บ้าน083717540นางรำพรรณ เปล้ากระโทก0934084012dankwianhospital@gmail.com
10882017-01-13บ้านด่านเกวียนหมู่ 2 ตำบลด่านเกวียนบ้านด่านเกวียนหมู่ 2 ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมาด่านเกวียนด่านเกวียนบุคคลทั่วไป75644123.001512นายประยงค์ ศรีกลางผู้ใหญ่บ้าน0810735105นางสมศรี นาคดี0926860887
10892017-01-13บ้านป่าบง หมู่ 3 ตำบลด่านเกวียนบ้านป่าบง หมู่ที่ 3 ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมาป่าบงด่านเกวียนภาครัฐ71842474.001436นายสม เปล้ากระโทกผู้ใหญ่บ้าน0885335289นางนันทิยา แปลงไลย์0903587787
10902017-01-13บ้านหมู่ หมู่ 4 ตำบลด่านเกวียน บ้านโนนม่วง หมู่ 4 ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมาโนนม่วงด่านเกวียนภาครัฐ34419952.00688นายสนัด บาดกระโทกผู้ใหญ่บ้าน0898481100นางศรี บาดกระโทก0898481100
10912017-01-13บ้านตูม หมู่ 5 ตำบลด่านเกวียนบ้านตูม หมู่ 5 ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จัหวัดนครราชสีมาตูมด่านเกวียนภาครัฐ68139623.001362นายบำรุง อาจิณกิจผู้ใหญ่บ้าน0872392415นางบุญเจือ ปุ้มกระโทก089996052
10922017-01-13บ้านหนองบอน หมู่ 6 ตำบลด่านเกวียนบ้านหนองบอน หมู่ 6 ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมาหนองบอนด่านเกวียนภาครัฐ61735931.001234นายคำรบ เพราะกระโทกผู้ใหญ่บ้าน0897215464นายทะวันแววนา0897215464
10932017-01-13บ้านด่านชัย หมู่ 7 ตำบลด่านเกวียนบ้านด่านชัย หมู่ 7 ตำบลด่านเกวียน ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัยด่านชัยด่านเกวียนภาครัฐ62736501.001254นายเมี้ยน สิงห์ทะเลผู้ใหญ่บ้าน0872546791นางพิกุล สิงห์ทะเล0879594011
10942017-03-24เทศบาลด่านเกวียนสำนักงานเทศบาลด่านเกวียนใหม่หนองขามด่านเกวียนภาครัฐ1086858.00216นางฝน คงศักดิ์ตระกูลนายกเทศมนตรีเทศบาลด่านเกวียน0981017981นายสมพร ปรีติกุล0981017981
10952017-01-13บ้านใหม่หนองขาม หมู่ 8 ตำบลด่านเกวียนบ้านใหม่หนองขาม หมู่ 8 ตำบลด่านเกวียน ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย หนองไผ่ด่านเกวียนบุคคลทั่วไป61735931.001234นายสมเดช ปากกระโทกผู้ใหญ่บ้าน0812822513นางสัญญา ทองแจ่ม08200032374
10962017-01-13บ้านหนองไผ่ หมู่ 9 ตำบลด่านเกวียนบ้านหนองไผ่ หมู่ 9 ตำบลด่านเกวียนหนองไผ่ด่านเกวียนบุคคลทั่วไป27015740.00540นายสมัย บวชกระโทกผู้ใหญ่บ้าน0821468499นางประยงค์ หลายโคตร08000032374
10972017-01-13บ้านหนองสระธาร หมู่่10 ตำบลด่านเกวียนบ้านหนองสระธาร หมู่่10 ตำบลด่านเกวียนหนองสระธารด่านเกวียนภาครัฐ92853874.001856นายเสมียน ชิดกระโทกกำนันตำบลด่านเกวียน0879616471นางสาวอุทัย ไทยวงค์089948086
อำเภอด่านขุนทด
10982017-01-18 อสม.บ้านถนนหักใหญ่หมูที่ 1 ถนนหักใหญ่กุดพิมานบุคคลทั่วไป181080.0036นางอุทัย พาขุนทดประธาน อสม.บ้านถนนหักใหญ่085-6388549นางสาวน้ำทิพย์ พูบขุนทด092-5132918
10992017-01-18อสม. บ้านโนนสง่า หมูที่ 2หมูท่ี 2โนนสง่ากุดพิมานบุคคลทั่วไป171054.0034นางธัญญาทิพย์ แพบขุนทดประธาน อสม.บ้านโนนสง่า081-7789142นางสาวน้ำทิพย์ พูบขุนทด092-5132918
11002017-01-18อสม.บ้านหนองกระเทียมเหนือหมู่ที่ 3หนองกระเทียมเหนือกุดพิมานบุคคลทั่วไป13806.0026นางเตียง รวยกระบือประธาน อสม.บ้านหนองกระเทียมเหนือ088-7052154นางสาวน้ำทิพย์ พูบขุนทด092-5132918
11012017-02-16ชมรมประชากร อายุ 15-60ปี รพ.สต.กุดพิมาน302 ม.7กุดพิมานกุดพิมานภาครัฐ4221253260.008442น.ส.น้ำทิพย์ พูบขุนทดพยาบาล0925132918นายจำรัส พบขุนทด0896676997
11022017-02-16ชมรม อสม.รพ.สต.กุดพิมาน302 ม.7กุดพิมานกุดพิมานภาครัฐ22313380.00446นายจักรินทร์ เรืองจาบผอ.รพ.สต.กุดพิมาน0956079368นางแก้วมณี พบขุนทด0986132099
11032017-01-04ชมรม อสม.บ้านหาญหมู่ที่1 หาญด่านขุนทดอื่น ๆ211510.0042นางอำไพ เหิบขุนทดประธาน อสม.0862548856นางสาวพิรดา สุริสาร0909544414yingplem2529@gmail.com
11042017-01-26โรงพยาบาลด่านขุนทด4 ม. 2หัวบึงด่านขุนทดภาครัฐ34721339.00694พญ.ต้องตา ชนยุทธผู้อำนวยการโรงพยาบาล0819779161สายชล ไทยอุดม0810713602saichol_thaiudom@yahoo.com0810713602
11052017-01-07ชมรม อสม. บ้านจั่นหมู่ 3จั่นด่านขุนทดอื่น ๆ372539.0074นางบุญประคอง ปานขุนทดประธาน อสม.0872513110นางสาวพิรดา สุริสาร0909544414yingplem2529@gmail.com
11062016-12-23บ้านโคกรักษ์หมู่4โคกรักษ์ด่านขุนทดอื่น ๆ493634.0098นางภิญโญ ควงขุนทดประธาน อสม.0819668851นางหงษ์สกุล เกษมจิต0857630300pcudkt@hotmail.com2811
11072017-01-11ชมรม อสม.บ้านถนนหักน้อยบ้านถนนหักน้อย หมู่ 6ถนนหักน้อยด่านขุนทดบุคคลทั่วไป392709.0078นางพรศิริ หันขุนทดประธาน อสม.บ้านถนนหักน้อย0810768216นายพลกฤษณ์ ตอนสันเทียะ0621424315yoddkt1987@gmaiil.com
11082017-01-13ชมรม อสม.บ้านดอนกลอยบ้านดอนกลอย หมู่ที่ 7ดอนกลอยด่านขุนทดบุคคลทั่วไป181212.0036นางพรวดี ทองศรประธาน อสม.0933495848นางนิธิรัชต์ เพ็ชรสุข08199935850819993585
11092016-12-01นางสาวพัชรี หมายเหนี่ยวกลางสพป.นม.5ด่านขุนทดด่านขุนทดภาครัฐ120.002นางสาวพัชรี 000000000000000000นางสาวพัชรี0955652642patmainiew@gmail.com
11102016-12-08สำนักงานสาธารณสุขอำเภอด่านขุนทดหมู่ 2 ด่านขุนทดด่านขุนทดภาครัฐ1579675.00314นายสามารถ คงแก้วสาธารณสุขอำเภอด่านขุนทด089-722-010-3นางสุปราณี บัตรจัตุรัส0945397799ssdkt2011@gmail.com0945397799
11112016-12-16สพป.นม.5/นายจัตุพร บุญระดมถนนสีคิ้วชัยภูมิด่านขุนทดด่านขุนทดภาครัฐ178.002สพป.นม.5ผอ.สพป.นม.50933769976นางสาวศิริลักษณ์ เมียกขุนทด0911377472sirilak_05@yahoo.comlakzaka
11122017-01-13ชมรม อสม.บ้านด่านขุนทดบ้านด่านขุนทด หมู่ที่ 8ด่านขุนทดด่านขุนทดบุคคลทั่วไป292060.0058นางสำรวย ภูมิโคกรักษ์ประธาน อสม.บ้านด่านขุนทด0630193855นางนิธิรัชต์ เพ็ชรสุข08199935850819993585
11132017-01-11ชมรม อสม.บ้านเมืองหาญบ้านหาญ หมู่ 9หาญด่านขุนทดบุคคลทั่วไป251773.0050นางเกษร เปียนขุนทดประธาน อสม.หมู่ 90873795941นางอัญชลี มากขุนทด0856117632aunchalee makk@hotmail.com
11142016-12-23อสม.หมู่10หมู่10ใหม่ไชยณรงค์ด่านขุนทดอื่น ๆ12848.0024นายพูนสุข เชื่อมหนองปลิงประธาน อสม.0857767153นางหงษ์สกุล เกษมจิต0857630300
11152017-01-11ชมรม อสม.บ้านหนองโสนหมู่ที่ 11หนองโสนด่านขุนทดอื่น ๆ272148.0054นางอำพวรรณ ดอนดีประธาน อสม.บ้านหนองโสน0985914098นางสาวนฤมล ศรีเสริม0885987768naruemol_nmc1058@hotmail.com
11162017-01-11ชมรม อสม.บ้านใหม่ไทยเจริญ บ้านใหม่ไทยเจริญ หมู่ 13ใหม่ไทยเจริญด่านขุนทดบุคคลทั่วไป261893.5052นางกาหลวง ศรีทองประธาน อสม.หมู่ 130997078504นางอัญชลี มากขุนทด0856117632aunchalee makk@hotmail
11172016-12-23บ้านโพธิ์ทองหมู่ 14โพธิ์ทองด่านขุนทดอื่น ๆ141047.0028นายประกาศิต จันทรทีประประธานอสม.หมู่140934899597นางสาวเกศทิพย์ โปยขุนทด0908937281puyjuk2014@gmail.compompom2015
11182016-12-23อสม.หมู่15หมู่15ถนนหักน้อยพัฒนาด่านขุนทดอื่น ๆ312235.0062นายพิษณุ หวังมุขกลางประธาน อสม.0812651486นางหงษ์สกุล เกษมจิต0857630300
11192016-12-23บ้านจั่นสันติสุขหมู่ 16จั่นสันติสุขด่านขุนทดอื่น ๆ211461.0042นางศิริรัตน์ โสดใหม่ประธาน อสม.0810755092นางหงษ์สกุล เกษมจิต0857630300
11202017-01-11ชมรม อสม.บ้านร่วมสร้างสรรค์พัฒนาบ้านร่วมสร้างสรรค์พัฒนา หมู่ 17ร่วมสร้างสรรค์พัฒนาด่านขุนทดบุคคลทั่วไป181303.0036นายสัญญา กายขุนทดประธาน อสม.บ้านร่วมสร้างสรรค์พัฒนา0801562719นายพลกฤษ ตอนสันเทียพ0621424315yoddkt1987@gmail.com
11212017-01-17ชมรมอสม.ตำบลด่านนอกบ้านด่านนอก ด่านนอกด่านนอกอื่น ๆ956326.00190นางสำลี ดีขุนทดประธานอสม.ตำบลด่านนอก0833873775นางอารีย์ นาราษฎร์0854150292
11222017-01-17บ้านหนองบงหมู่ที่ 1หนองบงด่านในบุคคลทั่วไป43823214.00876นายสังวาน นุมขุนทกกำนันตำบลด่านใน0899965614นางประดับ ประภาวิชา0944670055
11232017-01-17บ้านหนองหัวช้างหมู่ที่ 2หนองหัวช้างด่านในบุคคลทั่วไป904905.00180นายบุญชู นนท์ขุนทดผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 20854950304นางประดับ ประภาวิชา0944670055
11242017-01-17บ้านพระหมู่ที่3พระด่านในบุคคลทั่วไป27515400.00550นายแมน นนท์ขุนทดผู้ใหญ่บ้านพระ0879072191นางประดับ ประภาวิชา0944670055
11252017-01-17บ้านด่านในหมู่ที่ 4ด่านในด่านในบุคคลทั่วไป1789790.00356นายกรุณา พรีพรมผู้ใหญ่บ้านด่านใน09340709568นางประดับ ประภาวิชา0944670055
11262017-01-17บ้านดอนหมู่ที่5ดอนด่านในบุคคลทั่วไป21913249.50438นายวิโรจน์ พวงสันเทียะผู้ใหญ่บ้านดอน0883425055นางประดับ ประภาวิชา0944670055
11272017-01-17บ้านหัวบึงหมู่ที่6หัวบึงด่านในบุคคลทั่วไป21812644.00436นายบุญสม ดับสันเทียะผู้ใหญ่บ้านหัวบึง0895828304นางประดับ ประภาวิชา0944670055
11282017-01-17บ้านดอนขามหมู่ที่7ดอนจานด่านในบุคคลทั่วไป22013420.00440นายชำนาญ ทัศกุลผู้ใหญ่บ้านดอนขาม0890456607นางประดับ ประภาวิชา0944670055
11292016-12-21รพ.สต.บ้านพระหมู่ที่8 ตำบลด่านใน บึงน้อยด่านในภาครัฐ8536.5016นางประดับ ประภาวิชาผอ.รพ.สต.บ้านพระ044249096นางประดับ ประภาวิชา0944670055hso02620@gmail.compradab005
11302017-01-17ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลด่านในด่านในบึงน้อยด่านในภาคเอกชน1206738.50240นางสาววิลัยวัลย์ ธงสันเทียะประธานอสม.ตำบลด่านใน0833873757นางประดับ ประภาวิชา0944670055hso02620@gmail.com
11312017-01-17บ้านบึงน้อยหมู่ที่8บึงน้อยด่านในบุคคลทั่วไป1809900.00360นายบุญเชิด เดิงขุนทดผู้ใหญ่บ้านบึงน้อย0883693357นางประดับ ประภาวิชส0944670055
11322017-01-09ประชากร อายุ 15-60ปีหมู่7กุดมวงตะเคียนอื่น ๆ2603156180.005206นายบุญเสริม อุดมธนะทรัพย์ผอ.รพ.สต.044389993นายไลวัล มักขุนทด0898466799
11332017-01-09ชมรม อสม.กุดม่วงหมู่.7กุดมวงตะเคียนอื่น ๆ18511100.00370นายบุญเสริม อุดมธนะทรัพย์ผอ.รพ.สต.044389993นางชาริณี อธิคมสมบัติ0898466799
11342017-01-11ชมรมครูม.7กุดมวงตะเคียนภาครัฐ342040.0068นายบุญเสริม อุดมธนะทรัพย์ผอ.รพ.สต044389993นางสาวกัลยรัตน์ โชคบริบูรณ์0856860325
11352017-01-11อบต.ตะเคียนม.13ม่วงทองพัฒนาตะเคียนภาครัฐ251500.0050นายบุญเสริม อุดมธนะทรัพย์ผอ.รพ.สต044389993นายภาคิน คูณขุนทด0854940695
11362017-01-04โรงเรียนบ้านหนองแวง/นางสาวชวัลชาณัณท์ หมอกขุนทด134 หมู่ 11วังโป่งบ้านเก่าภาครัฐ158.002โรงเรียนบ้านหนองแวงครูธุรการ0856776393นางสาวชวัลชาณัณท์ หมอกขุนทด085ุ6776393Rungnapa_mok@hotmail.comRung2056
11372017-01-06ประชาชน อายุ 15 - 60 ปี46 ม. 11 วังโป่งบ้านเก่าภาครัฐ2766165960.005532สมจิตร พื้นบาดประธาน อสม. ต.บ้านเก่า0934891137ศิริญญา ชมขุนทด0621594296hso02623@gmail.compeawsri26
11382017-01-12โรงเรียนบ้านฝายโบสถ์บ้านฝายโบสถ์ ม.2ฝายโบสถ์บ้านแปรงภาครัฐ6352.0012นางบุษบา พูนสีมาครูอนามัยโรงเรียน0956100523อัจฉราภรณ์0821204178hso02624@gmail.com0821204178
11392017-01-16องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรงหมู่ที่ 4 บ้านแปรงใหม่พัฒนา ต.บ้านแปรงแปรงใหม่พัฒนาบ้านแปรงภาครัฐ352250.0070นายประยุทธ พิทยาภรณ์รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง0818780846อัจฉราภรณ์0821204178hso02624@gmail.com0821204178
11402017-01-12โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา157 ม.6ประดู่งามบ้านแปรงภาครัฐ211275.0042นางสาวกัญญารัตน์ ศิรินทร์ครูอนามัยโรงเรียน0930782615อัจฉราภรณ์ เทพประกอบ0821204178้hso02624@gmail.com0821204178
11412017-01-12โรงเรียนบ้านประดู่งามบ้านประดู่งาม ม.6ประดู่งามบ้านแปรงภาครัฐ6365.0012นางปิยมาศ ฉายชูวงษ์ครูอนามัยโรงเรียน0909977653อัจฉราภรณ์0821204178hso02624@gmail.com0821204178
11422017-01-12โรงเรียนบ้านหนองปรือบ้านหนองปรือ ม.9หนองปรือบ้านแปรงภาครัฐ16961.0032นางจุฬาลักษณ์ ศิลาเลิศครูอนามัยโรงเรียน0994894775อัจฉราภรณ์0821204178hso02624@gmail.com0821204178
11432017-01-12รพ.สต.บ้านแปรง300 ม.11แปรงบ้านแปรงภาครัฐ9463.0018นางนวินา ดุษฏีนิศากรผอ.รพ.สต.บ้านแปรง0818794497อัจฉราภรณ์ เทพประกอบ0821204178hso02624@gmail.com0821204178
11442017-01-12ชมรม อสม.ตำบลบ้านแปรง300 ม.11แปรงบ้านแปรงบุคคลทั่วไป16210530.00324นายพัฒนพงษ์ แขนสูงเนินประธาน อสม.ตำบลบ้านแปรง0862450245อัจฉราภรณ์0821204178hso02624@gmail.com0821204178
11452017-01-12โรงเรียนบ้านแปรงบ้านแปรง ม.11แปรงบ้านแปรงภาครัฐ201202.0040นางบุษบา ไชยณรงค์ครูอนามัยโรงเรียน0898446913อัจฉราภรณ์0821204178hso02624@gmail.com0821204178
11462017-01-16ประชาชนอายุ 15 - 60 ปี ตำบลบ้านแปรง300 ม.11แปรงบ้านแปรงบุคคลทั่วไป2535152100.005070นายพัฒนพงษ์ แขนสูงเนินประธาน อสม.ตำบลบ้านแปรง0862450245อัจฉราภรณ์0821204178hso02624@gmail.com0821204178
11472017-02-01ชมรม อสม.ตำบลพันชนะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพันชนะพันชนะพันชนะอื่น ๆ16910274.00338นายคมกริช หุตะวัฒนะผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพันชนะ0810684370นายคมกริช หุตะวัฒนะ0810684370kkomgrich@gmail.com0810684370
11482017-01-05โรงเรียนบ้านดอนหมู่ 2ดอนพันชนะภาครัฐ3200.006นางนิภาวรรณ สำราญพันธ์ครูชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน0856828644นางนิภาวรรณ สำราญพันธ์0856828644
11492017-01-04โรงเรียนบ้านมาบกราดหมู่ 4 มาบกราดพันชนะภาครัฐ5300.0010นางนงค์นุช คชาผู้อำนวยการโรงเรียน0932504441นางนงค์นุช คชา0932504441
11502017-01-05โรงเรียนบ้านโป่งกระสังหมู่ 7โป่งกระสังพันชนะภาครัฐ5300.0010นายศรศักดิ์ เพียรภูเขาผู้อำนวยการโรงเรียน0872558778นางทองพูล โคกขุนทด0897217862
11512017-01-10ชมรมอสม.บ้านหลุงบ้านหลุงหลุงสระจรเข้อื่น ๆ16996.0032ชิน สองขุนทดประธานอสม.0916736249ชิน สองขุนทด0916736249
11522017-01-10ชมรมอสม.บ้านบุบ้านบุบุสระจรเข้อื่น ๆ11683.0022นางชูชาคิ เสียนจุนทดประธานอสม.บ้านบุ0833794344นางชูชาติ เสียนขุนทด0833794344
11532017-01-10ชมรมอสม.บ้านใหม่บ้านใหม่ใหม่สระจรเข้อื่น ๆ13802.0026นางสมพอ เดมขุนทดประธานชมรมอสม.บ้านใหม่0800034682นางสมพอ เดมขุนทด0800034682
11542017-01-06รพ.สต.สระจรเข้134 ม.4 สระจรเข้สระจรเข้ภาครัฐ7419.0014นางสุภาพร เสียดขุนทดผอรพสต0897978732นางจรรยา จงปลูกกลาง0848749139่่jjadajong@gmail.com0848749139
11552017-01-10ชมรมอสม.บ้านสระจรเข้บ้านสระจรเข้สระจรเข้สระจรเข้อื่น ๆ161004.0032นางเฉียบ แสงทองประธานอสม.บ้านสระจรเข้0899480591นางสุนันท์ เหียบขุนทด0883107782
11562017-01-10ชมรมอสม.บ้านดอนตะหนินใหญ่บ้านดอนตะหนินใหญ่ดอนตะหนินใหญ่สระจรเข้อื่น ๆ9545.0018นางแฉล้ม สองขุนทดประธานอสม.บ้านดอนตะหนินใหญ่0810766346นางแฉล้ม สองขุนทด0810766346
11572017-01-10ชมรมอสม.บ้านดอนตะแบงชมรมอสม.บ้านดอนตะแบงดอนตะแบงสระจรเข้อื่น ๆ9519.0018นางอภิญญา ภูมิโคกรักษ์ชมรมอสม.บ้านดอนตะแบง0846346953นางอภิญญา ภูมิโคกรักษ์0846346953
11582017-01-10ชมรมอสม.บ้านโนนโบสถ์บ้านโนนโบสถ์โนนโบสถ์สระจรเข้อื่น ๆ8456.0016นางนี โหมขุนทดประธานอสม.บ้านโนนโบสถ์0913517740นางนี โหมขุนทด0913517740
11592017-01-10ชมรมอสม.บ้านดอนเซาะบ้านดอนเซาะดอนเชาะสระจรเข้อื่น ๆ7481.0014นางสมใจ โกเสยโยธินประธานอสม.บ้านดอนเซาะ086056590นางสมใจ ฏกเสยโยธิน0860565590
11602017-01-10ชมรมอสม.บ้านหนองสารบ้านหนองสารหนองสารสระจรเข้อื่น ๆ9569.0018นางนวลปรางค์ นูขุนทดประธานอสม.บ้านหนองสาร0821329399นางนวลปรางค์ นูขุนทด0821329399
11612017-01-10ชมรมอสม.บ้านดอนตะหนินน้อยบ้านดอนตะหนินน้อยดอนตะหมินน้อยสระจรเข้อื่น ๆ7448.0014นางปิน ศรีสังข์ประธานอสม.บ้านดอนตะหนินน้อย0897191424นางปิน ศรีสังข์0897191424
11622017-01-10ชมรมอสม.บ้านเทพไพรทองบ้านเทพไพรทองเทพไทรทองสระจรเข้ภาครัฐ6324.0012นางมาลัย มะโนประธานอสม.บ้านเทพไพรทอง0908190253นางมาลัย มะโน0908190253
11632017-01-10ชมรมอสม.บ้านไทรทองบ้านไทรทองไทรทองสระจรเข้อื่น ๆ9586.0018นายนันทวัช อินคงประธานอสม.บ้านไทรทอง0853196771นายนันทวัช อินคง0853196771
11642017-01-10ชมรมอสม.บ้านใหม่หนองสารบ้านใหม่หนองสารหนองสารสามัคคีสระจรเข้อื่น ๆ5273.0010นางสมหวัง รวมสันเทียะประธานอสม.บ้านใหม่หนองสาร0619319553นางสมหวัง รวมสันเทียะ0619319553
11652017-02-02อายุ 15 - 60 ปี ตำบลหนองกราดหนองกราดหนองกราดหนองกราดบุคคลทั่วไป4218253080.008436นายธรา ฐิติเรวุฒินักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ0981829949นางอัจฉรา มาขุนทดพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ้hso02627@gmail.com
11662017-02-02ชมรม อสม.หนองกราด1หนองกราดหนองกราดภาครัฐ27316380.00546นส.อัจฉรา มาขุนทดพยาบาลวิชาชีพชำนาญ0874478384นส.อัจฉรา มาขุนทด0874478384
11672017-02-02อบต.หนองกราด1หนองกราดหนองกราดภาครัฐ201220.0040อัจฉราพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ0874478384อัจฉรา0874478384
11682017-02-02เทศบาลตำบลหนองกราด1หนองกราดหนองกราดภาครัฐ412460.0082อัจฉราพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ0874478384อัจฉรา0874478384
11692017-01-06ชมรม อสม. ตำบลหนองบัวตะเกียด2/2 หมู่ 2ห้วยหนองบัวตะเกียดอื่น ๆ19912189.00398นายสมพาน ชุ่มขุนทดประธาน อสม.ตำบลหนองบัวตะเกียด0956054352นางอุสา ใจชอบ0956054352hso02628@gmail.com0956054352
11702017-01-06ประชาชนตำบลหนองบัวตะเกียดอาคารหอประชุม รพ.สต.หนองบัวตะเกียดใหญ่หนองบัวตะเกียดอื่น ๆ7402436199.0014804น.ส.วิจิตรา แถสูงเนินตัวแทนกลุ่ม0956054352นางอุสา ใจชอบ0956054352hso02628@gmail.com0956054352
11712017-01-09ชมรม อสม.หนองบัวละครหมู่2หนองบัวละครหนองบัวละครหนองบัวละครอื่น ๆ926440.00184นางสุพรรณี กุตาวันประธานอสม.หนองบัวละคร0821410551นางศิริพร เรืองจาบ0956079368
11722017-01-09คณะครูโรงเรียนบ้านหนองบัวละครหมู่2บ้านหนองบัวละครหนองบัวละครหนองบัวละครภาครัฐ13910.0026นายดุสิต ฮวบขุนทดครูผู้ช่วย0821410551นายอรุณ ค้ำชู0821410551
11732017-01-09คณะครูโรงเรียนบ้านโค้งตะคร้อ ต.หนองบัวละครหมู่6ต.หนองบัวละครหนองบัวละครหนองบัวละครภาครัฐ6366.0012นางระเบียบครูผู้ช่วย0828410554นายอรุณ คำชู0828410554
11742017-01-09คณะครูโรงเรียนบ้านเขื่อน ต.หนองบัวละครหมู่5คณะครูโรงเรียนบ้านโค้งตะคร้อ ต.หนองบัวละครหนองบัวละครหนองบัวละครภาครัฐ8560.0016นายประเสริฐ คำขุนทดครูผู้ช้วย0821410551นส.จุฑารัตน์ เอกวาสนานันต์086-2487244
11752017-01-09คณะครูโรงเรียนมัธยมหนองบัวละคร ต.หนองบัวละครหมู่1หนองบัวละครหนองบัวละครภาครัฐ15975.0030นางสาวอารมณ์ ชมสันเทียะครูผู้ช่วย0821410551นางศิราพร เรืองจาบ0956079368
11762017-01-09คณะ อบต.หนองบัวละคร ต.หนองบัวละครหมู่2หนองบัวละครหนองบัวละครรัฐวิสาหกิจ191235.0038นายสุพจน์ กึ่งกลางดอนนายก อบต.หนองบัวละคร0821410551นายอรุณ คำชู0821410551
11772017-03-07ประชาชนอายุ 15-60ปี ต.หนองบัวละครหนองบัวละครหนองบัวละครหนองบัวละครบุคคลทั่วไป115269120.002304นายอรุณผอ.รพสต.หนองบัวละคร0821410551นายอรุณ0821410551hso02629@gmail.com
11782016-12-30โรงเรียนบ้านหินดาดบ้านหินดาด หมู่ที่ 17หินดาดหินดาดภาครัฐ1745.0034โรงเรียนบ้านหินดาดโรงเรียน0828729046นางสาวปวีณา หัดขุนทด0828729046paveena.nim@gmail.comnim16092522
11792017-01-12ชมรมประชากร อายุ 15-60ปี รพ.สต.หินดาด169ม.1หินดาดหินดาดภาครัฐ3021181260.006042นายมานะ ดูพันดุงผอ.รพ.สต0639815075นายสมบัติ วงศ์ศร089-5812460
11802017-01-12ชมรม อสม.รพ.สต.หินดาด169ม.1หินดาดหินดาดอื่น ๆ20512300.00410นายมานะ ดูพันดุงผอ.รต.สต.หินดาด0639815075นางสายยู ทนขุนทด0833873856
11812017-01-12ชมรมครู รพ.สต.หินดาด169ม.1หินดาดหินดาดภาครัฐ452700.0090นายมานะ ดูพันดุงผอ.รพ.สต.หินดาด0639815075นางวารี ธูปขุนทด0844980595
11822017-01-10โรงเรียนท่าขี้เหล็ก1 ม.2ท่าขี้เหล็กหินดาดภาครัฐ8480.0016นายบุญเกิด สินขุนทดผู้อำนวยการโรงเรียนท่าขี้เหล็ก0857756538นางสาวกาญจนา นาประจักษ์0872163076ืhso02631@gmail.comaoy8468
11832017-01-10รพ.สต.ห้วยจรเข้350 ม.19ห้วยจรเข้หินดาดภาครัฐ2297137820.004594นายภาคิน บัวผันผอ.รพ.สต.ห้วยจรเข้0812666301นางสาวกาญจนา นาประจักษ์0872163076้hso02631@gmail.comaoy8468
11842017-01-10ชมรม อสม.350 ม.19ห้วยจรเข้หินดาดบุคคลทั่วไป21714105.00434นางจินดาภรณ์ พลนงค์ประธาน อสม.0833766619นางสาวกาญจนา นาประจักษ์0872163076aoydon@hotmail.comaoy8468
11852017-01-10โรงเรียนห้วยจรเข้1 ม.15ห้วยจรเข้หินดาดภาครัฐ15900.0030นายสุวิช คมพยัคฆ์ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยจรเข้0817093897นางสาวกาญจนา นาประจักษ์0872163076hso02631@gmail.comaoy8468
11862017-01-10โรงเรียนบ้านปราสาท1 ม.4ปราสาทหินดาดภาครัฐ8480.0016นางนงพงา เสาวภาคย์เมธีกุลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปราสาท0819761604นางสาวกาญจนา นาประจักษ์0872163076hso02631@gmail.comaoy8468
11872017-01-10โรงเรียนทุ่งสว่าง1 ม.7ทุ่งสว่างหินดาดภาครัฐ5300.0010นางธิดารัตน์ พงษ์เฉยครูโรงเรียนทุ่งสว่าง0871632543นางสาวกาญจนา นาประจักษ์0872163076hso02631@gmail.comaoy8468
11882017-01-10อบต.หินดาด120 ม.14ปราสาทใต้หินดาดภาครัฐ513060.00102นายประพันธ์ เชาวน์ดีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด0895784244นางสาวกาญจนา นาประจักษ์0872163076้hso02631@gmail.comaoy8468
11892017-01-06บ้านหินเพิงม.9ห้วยบงห้วยบงภาครัฐ915460.00182รพ.สต.หนองใหญ่เจ้าพนักงานสาธารณสุข0943909947นายอนาวัช ปัตยะคัง0943909947้hso02633@gmail.comืีnuianavat
11902017-01-06รพ.สต.ห้วยบง3 ม.15 ห้วยบงห้วยบงภาครัฐ8402.0016นายทวิช ทับขุนทดผอ.รพ.สต.ห้วยบง088-5911681นางธนัตถ์นันท์ ตระการวณิชยกุล097-3282468hso02632@gmail.comไม่มี
11912017-01-06บ้านห้วยบง1ม.1ห้วยบงห้วยบงบุคคลทั่วไป191235.0038นางสมจิตร เหงี่ยมสูงเนินประธาน อสม.086-2498272นางธนัตถ์นันท์ ตระการวณิชยกุล097-3282468hso02632@gmail.com-
11922017-01-06บ้านห้วยบง1ม.1ห้วยบงห้วยบงบุคคลทั่วไป191235.0038นางสมจิตร เหงี่ยมสูงเนินประธาน อสม.086-2498272นางธนัตถ์นันท์ ตระการวณิชยกุล097-3282468hso02632@gmail.comไม่มี
11932017-01-10รร.บ้านห้วยบง11 ม.1ห้วยบงห้วยบงภาครัฐ181080.0036นายบุญเหลือ ทาไธสงผอ.รร.บ้านห้วยบง081-9767166นางธนัตถ์นันท์ ตระการวณิชยกุล097-3282468hso02632@gmail.com-
11942017-01-10ห้วยบง12ม.1ห้วยบงห้วยบงบุคคลทั่วไป31618960.00632นายวิเชียร จึงรุ่งชัยวัฒนาผู้ใหญ่บ้านห้วยบง089-5790546นางธนัตถ์นันท์ ตระการวณิชยกุล097-3282468hso02632@gmail.com-
11952017-03-07บ้านห้วยบง1 ม.1ห้วยบงห้วยบงบุคคลทั่วไป31618950.00632นายวิเชียร จึงรุ่งชัยวัฒนาผู้ใหญ่บ้าน089-5790546นางธนัตถ์นันท์ ตระการวณิยชกุล097-3282468hso02632@gmail.com-
11962017-01-06หนองกราดน้อย1ม.2หนองกราดน้อยห้วยบงบุคคลทั่วไป171105.0034นางสุมาลีย์ น้อยนาท้าวประธาน อสม.080-7253651นางธนัตถ์นันท์ ตระการวณิชยกุล097-3282468hso02632@gmail,comไม่มี
11972017-01-10รร.บ้านหนองกราดน้อย11ม.2หนองกราดน้อยห้วยบงภาครัฐ11660.0022นายทศพร จันทนราชผอ.รร.บ้านหนองกราดน้อย081-8665284นางธนัตถ์นันท์ ตระการวณิชยกุล097-3282468hso02632@gmail.com-
11982017-03-07บ้านหนองกราดน้อย1 ม.2หนองกราดน้อยห้วยบงบุคคลทั่วไป43726220.00874นายประภาส ภูมิโคกรักษ์ผู้ใหญ่บ้าน080-7387754นางธนัตถ์นันท์ ตระการวณิชยกุล097-328-2468hso02632@gmail.com-
11992017-01-06ป่ารังงาม1ม.3ป่ารังงามห้วยบงภาครัฐ161040.0032นางจันทร์หอม ปุผาลาประธาน อสม.0801564101นางธนัตถ์นันท์ ตระการวณิชยกุล097-3282468hso02632@gmail.comไม่มี
12002017-01-10รร.บ้านป่ารังงาม11ม.3ป่ารังงามห้วยบงภาครัฐ10603.0020นายกฤต สุมขุนทดผอ.รร.บ้านป่ารังงาม081-2829520นางธนัตถ์นันท์ ตระการวณิชยกุล097-3282468hso02632@gmail.com-
12012017-01-10ป่ารังงาม32ม.3ป่ารังงามห้วยบงบุคคลทั่วไป28116860.00562นานทองหนัก ภูมิโคกรักษ์ผู้ใหญ่บ้านป่ารังงาม080-1564101นางธนัตถ์นันท์ ตระการวณิชยกุล097-3282468hso02632@gmail.com-
12022017-03-07บ้านป่ารังงาม1ม.3ป่ารังงามห้วยบงบุคคลทั่วไป28116860.00562นายทองหนัก ภูมิโคกรักษ์ผู้ใหญ่บ้าน087-8697912นางธนัตถ์นันท์ ตระการวณิยชกุล097-3282468hso02632@gmail.com-
12032017-01-06บ้านน้อยพัฒนา1ม.5น้อยพัฒนาห้วยบงบุคคลทั่วไป11725.0022นางลำไพ นาใหม่ประะาน อสม.086-1358821นางธนัตถ์นันท์ ตระการวณิชยกุล097-3282468hso02632@gmail.comไม่มี
12042017-01-10รร.บ้านน้อยพัฒนา11ม.5น้อยพัฒนาห้วยบงภาครัฐ14840.0028นายผิน มุ่งปั่นกลางผอ.รร.บ้านน้อยพัฒนา083-3672901นางธนัตถ์นันท์ ตระการวณิชยกุล097-3282468hso02632@gmail.com-
12052017-01-10บ้านน้อย52ม.5น้อยพัฒนาห้วยบงบุคคลทั่วไป18711220.00374นายชาน รักจันทึกผู้ใหญ่บ้านน้อยพัฒนา086-1358821นางธนัตถ์นันท์ ตระการวณิชยกุล097-3282468hso02632@gmail.com-
12062017-03-07บ้านน้อยพัฒนา1ม.5น้อยพัฒนาห้วยบงบุคคลทั่วไป20112060.00402นายชาญ รักจันทึกผู้ใหญ่บ้าน099-6958035นางธนัตถ์นันท์ ตระการวณิยชกุล097-3282468hso02632@gmail.com-
12072017-02-02ประชากรอายุ15-60ปี ตำบลซับพลู1ซับพลูห้วยบงบุคคลทั่วไป161897080.003236นายมงคล ชาลีเครือพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ0946496593นายจิระศักดิ์ เนตรนางรอง0807999165
12082017-02-02ชมรม อสม. ซับพลู1ซับพลูห้วยบงอื่น ๆ744440.00148มงคล ชาลีเครือพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ0946496593นายจิระศักดิ์ 0807999165
12092017-01-06บ้านหนองใหญ่ม.8หนองใหญ่ห้วยบงภาครัฐ19811880.00396รพ.สต.หนองใหญ่เจ้าพนักงานสาธารณสุข0943909947นายอนาวัช ปัตยะคัง0943909947้hso02633@gmail.comnuianavat
12102017-01-06บ้านภูผาทองม.10ภูผาทองห้วยบงภาครัฐ995940.00198รพ.สต.หนองใหญ่ เจ้าพนักงานสาธารณสุข0943909947นายอนาวัช ปัตยะคัง0943909947hso02633@gmail.comnuianavat
12112017-01-06บ้านวังผาแดงม.11วังผาแดงห้วยบงภาครัฐ1126720.00224รพ.สต.หนองใหญ่ เจ้าพนักงานสาธารณสุข0943909947นายอนาวัช ปัตยะคัง0943909947hso02633@gmail.comnuianavat
12122017-01-06บ้านไทยสงบม.13ไทยสงบห้วยบงภาครัฐ1559300.00310รพ.สต.หนองใหญ่ เจ้าพนักงานสาธารณสุข0943909947นายอนาวัช ปัตยะคัง0943909947hso02633@gmail.comnuianavat
12132017-01-06บ้านทรัพย์สมบูรณ์1ม.15ซับสมบูรณ์ห้วยบงบุคคลทั่วไป10650.0020นางจำนอง เก็กฮั้วประธาน อสม.085-6347532นางธนัตถ์นันท์ ตระการวณิชยกุล097-3282468hso02632@gmail.comไม่มี
12142017-01-10อบต.ห้วยบง11ม.15ซับสมบูรณ์ห้วยบงภาครัฐ422520.0084นายเจริญ บัวหลวงงามนายกอบต.ห้วยบง089-8445984นางธนัตถ์นันท์ ตระการวณิชยกุล097-3282468hso02632@gmail.com-
12152017-01-10สถานีตำรวจภูธรหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมาหมู่ที่ 15ซับสมบูรณ์ห้วยบงภาครัฐ423122.0084พ.ต.อ.สนอง บุญเกิดผกก.สภ.หินดาด0818774563ร.ต.อ.อำนาจ เผ่นจันทึก0981896876amnat_pank@hotmail.comamnat142514
12162017-01-10รร.มคธ12ม.15ซับสมบูรณ์ห้วยบงภาครัฐ241440.0048นายอัมพร ครองกลางผอ.รร.มคธ.081-2652720นางธนัตถ์นันท์ ตระการวณิชยกุล097-3282468hso02632@gmail.com-
12172017-01-10ทรัพย์สมบูรณ์152ม.15ซับสมบูรณ์ห้วยบงบุคคลทั่วไป1509000.00300นายสุวรรณ ตรีรัตนกุลพรกำนันตำบลห้วยบง089-8448304นางธนัตถ์นันท์ ตระการวณิชยกุล097-3282468hso02632@gmail.com-
12182017-01-11สภ.หินดาด15ม.15ซับสมบูรณ์ห้วยบงภาครัฐ482880.0096พ.ต.อ.สนอง บุญเกิดผู้กำกับ สภ.หินดาด081-8774563นางธนัตถ์นันท์ ตระการวณิชยกุล097-3282468hso02632@gmail.com-
12192017-03-07รร.มัธยมหลวงพ่อคูณม.15 ต.ห้วยบงซับสมบูรณ์ห้วยบงภาครัฐ241440.0048นายอัมพร ครองกลางผู้อำนวยการโรงเรียน081-2652720นางธนัตถ์นันท์ ตระการวณิชยกุล097-3282468hso02632@gmail.com-
12202017-03-07บ้านทรัพย์สมบูรณ์1ม.15ซับสมบูรณ์ห้วยบงบุคคลทั่วไป1509000.00300นายสุวรรณ ตรีรัตนกุลพรกำนัน089-8448304นางธนัตถ์นันท์ ตระการวณิยชกุล097-3282468hso02632@gmail.com-
12212017-01-06บ้านซับไทรม.16ซับไทรห้วยบงภาครัฐ1237380.00246รพ.สต.หนองใหญ่ เจ้าพนักงานสาธารณสุข0943909947นายอนาวัช ปัตยะคัง0943909947hso02633@gmail.comnuianavat
12222017-01-06บ้านถ้ำเต่า1ม.17ถ้ำเต่าห้วยบงบุคคลทั่วไป8520.0016นายสมชาย เติบจันทึกประธาน อสม.086-2536201นางธนัตถ์นันท์ ตระการวณิชยกุล097-3282468hso02632@gmail.comไม่มี
12232017-01-10ถ้ำเต่า172ม.17ถ้ำเต่าห้วยบงบุคคลทั่วไป17110260.00342นายสัมพันธ์ หัดขุนทดผู้ใหญ่บ้านถ้ำเต่า087-4010588นางธนัตถ์นันท์ ตระการวณิชยกุล097-3282468hso02632@gmail.com-
12242017-03-07บ้านถ้ำเต่า1ม.17ถ้ำเต่าห้วยบงบุคคลทั่วไป17110260.00342นายสำพันธ์ หัดขุนทดผู้ใหญ่บ้าน087-4010588นางธนัตถ์นันท์ ตระการวณิยชกุล097-3282468hso02632@gmail.com-
12252017-01-06บ้านโปร่งใหญ่1ม.20โปร่งใหญ่ห้วยบงบุคคลทั่วไป11715.0022นางศรีสุรางค์ บุตรประเสริฐประธาน อสม.098-2126826นางธนัตถ์นันท์ ตระการวณิชยกุล097-3282468hso02632@gmail.comไม่มี
12262017-01-11โปร่งใหญ่202ม.20โปร่งใหญ่ห้วยบงบุคคลทั่วไป26115660.00522นายมารุต หาญสูงเนินผู้ใหญ่บ้านโปร่งใหญ่089-2842420นางธนัตถ์นันท์ ตระการวณิชยกุล097-3282468hso02632@gmail.com-
12272017-03-07บ้านโปร่งใหญ่1ม.20โปร่งใหญ่ห้วยบงบุคคลทั่วไป26115660.00522นายมารุต หาญสูงเนินผู้ใหญ่บ้าน089-2842420นางธนัตถ์นันท์ ตระการวณิยชกุล097-3282468hso02632@gmail.com-
12282017-01-17ชมรม อสม.ต.โนนเมืองพัฒนาชมรม อสม.ต.โนนเมืองพัฒนาโนนเมืองโนนเมืองพัฒนาอื่น ๆ1086781.00216นางอุราพร ธงสันเทียะประธานชมรม อสม.0986042567จรรยาพร ปุราทะกา0856582960jomja11012535@gmail.com0856582960
12292017-03-20ประชากรอายุ15-34 ปี บ้านโนนเมืองบ้านโนนเมืองโนนเมืองโนนเมืองพัฒนาบุคคลทั่วไป301817.0060น.ส.รวีวรรณ แก้วกลางดอนประธานกลุ่ม085-074543จรรยาพร ปุราทะกา085-6582960jomja11012535@gmail.com0856582960
12302017-03-20ประชาชนอายุ 15-34 ปีบ้านโนนเต็งบ้านโนนเต็งโนนเต็งโนนเมืองพัฒนาบุคคลทั่วไป221297.0044น.ส.ธิรัฐฎา หงษ์ไชยประธานกลุ่ม087-8716949นายจตุพร สุขกิตติ089-2088150--
12312017-03-20ประชากร อายุ14-35 ปี บ้านคลองแคใต้บ้านคลองแคใต้คลองแคใต้โนนเมืองพัฒนาบุคคลทั่วไป512927.00102น.ส.ฐิติการต์ แปรสันเทียะประธานกลุ่ม083-3743265น.ส.จุรีรัตน์ อินอ่อน085-2083793
12322017-03-20ประชากรอายุ 15-34 ปี บ้านคลองแคเหนือบ้านคลองแคเหนือคลองแคเหนือโนนเมืองพัฒนาบุคคลทั่วไป231385.0046น.ส.วรรณภา ใจชอบประธานกลุ่ม0850159603น.ส.จุรีรัตน์ อินอ่อน0852083793
12332017-03-20ประชากร 15/34 ปี บ้านห้วยดินดำบ้านห้วยดินดำห้วยดินดำโนนเมืองพัฒนาภาครัฐ6402.0012นางสำลี จงจานกลางประธานกลุ่ม0850160852น.ส.จรรยาพร ปุราทะกา0856582960
12342017-03-20ประชากร 15/34 ปี บ้านดงมะเกลือบ้านดงมะเกลือดงมะเกลือโนนเมืองพัฒนาบุคคลทั่วไป27883.0054นางเรณู แหขุนทดประธานกลุ่ม0848285381น.ส.จรรยาพร ปุราทะกา0856582960
12352017-03-20ประชากร 15/34 ปี บ้านโนนสายทองบ้านโนนสายทองโนนสายทองโนนเมืองพัฒนาบุคคลทั่วไป293.004นางขวัญเรือน วิริยะประธานกลุ่ม0810739789นายจตุพร สุขกิตติ0892088150
12362017-03-20ประชากร 15/34 ปี บ้านหัวทำนบบ้านหัวทำนบหัวทำนบโนนเมืองพัฒนาบุคคลทั่วไป13774.0026นางสำราญ เวียนขุนทดประธานกลุ่ม0800012806นายจตุพร สุขกิตติ0892088150
12372017-03-20ประชากร 15-34 ปีบ้านสระสี่เหลี่ยมบ้านสระสี่เหลี่ยมสระสี่เหลี่ยมโนนเมืองพัฒนาบุคคลทั่วไป151036.0030นางอุราพร ธงสันเทียะประธานกลุ่ม0821486169น.ส.จรรยาพร ปุราทะกา0856582960
12382017-03-20ประชากร 15/34 ปี บ้านใหม่ทรายทองบ้านใหม่ทรายทองใหม่ทรายทองโนนเมืองพัฒนาบุคคลทั่วไป302066.2060นางสายฝน โหมสันเทียะประธานกลุ่ม0874497698นายจตุพร สุขกิตติ0892088150
12392017-03-20ประชากร 15-34 ปี บ้านคลองแคกลางบ้านคลองแคกลางคลองแคกลางโนนเมืองพัฒนาบุคคลทั่วไป271667.6054นางรำแพน ชอบสว่างประธานกลุ่ม0810703097น.ส.จุรีรัตน์ อินอ่อน0852083793
12402017-01-06อสม.ตำบลหนองไทร158 ม.6 ต.หนองไทร อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมาดอนป่าโอบหนองไทรอื่น ๆ1176490.00234นางศิรประภา อริยะมนตรีประธานอสม.ตำบลหนองไทร0862449160นางสาวนันทิยา แสงทอง080137121 nanthiya.sang@gmail.com0801137121
12412017-01-06ประชาชน ต.หนองไทร158 ม.6 ต.หนองไทร อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมาดอนป่าโอบหนองไทรบุคคลทั่วไป1820109200.003640นายประเสริฐ ยิ่งยงผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนป่าโอบ0910169509นางสาวนันทิยา แสงทอง0801137121 nanthiya.sang@gmail.com0801137121
อำเภอโนนไทย
12422016-12-08สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนไทย77สันเทียะโนนไทยภาครัฐ7457.0014นายคมกริช ฤทธ์บุรีสาธารณสุขอำเภอโนนไทย081-2658451นางรักใจ บุญระดม095-6159449nonthaidistrict_health@hotmail.com
12432016-12-22โรงพยาบาลโนนไทย707 ม.1สันเทียะโนนไทยภาครัฐ20412052.80408นายบุญชัย ธนบัตรชัยผู้อำนวยการโรงพยาบาลโนนไทย044381032นางสาววรพิชชา ท้องโคกสูง0961182066worapechcha_poona@hotmail.comworapechcha_poona
12442017-01-04โรงเรียนบ้านใหม่โคกพรม สพป.นม.5โรงเรียนบ้านใหม่โคกพรมโคกพรมโนนไทยภาครัฐ120.0024โรงเรียนบ้านใหม่โคกพรมผู้อำนวยการโรงเรียน0819760224นางสาวแพรวพรรณ โลสันเทียะ0801565756prawpan08@gmail.compairva_tum
12452016-12-29โรงเรียนบ้านด่านกรงกรางหมู่ 6 ตำบลโนนไทย ด่านกรงกรางโนนไทยภาครัฐ15889.0030นายอิสระ ไชยโคตรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านกรงกราง0637287622นางสุภาพร แตงอยู่0902415514สมส่วน แตงอยู่
12462016-12-26บ้านหนองกระสัง92 ม.1หนองกระสังด่านจากอื่น ๆ20414268.00408นางบุญเทียม เหล็กทะเลประธาน อสม.บ้านหนองกระสัง06-1041-0801นางบุญเทียม เหล็กทะเล06-1041-0801chaweewan@gmail.com
12472016-12-26บ้านโนนสูง226 ม.2โนนสูงด่านจากอื่น ๆ16711324.00334น.ส.ณัฐวรรณ ชาวไร่ประธาน อสม.08-7242-7079น.ส.ณัฐวรรณ ชาวไร่08-7242-7079chaweewan2509@gmail.com
12482016-12-27บ้านด่านจาก9 ม.3ด่านจากด่านจากอื่น ๆ412717.0082นางชโลม เหล็กลอยประธาน อสม.09-0375-5352นางชโลม เหล็กลอย09-0375-5352chaweewan2509@gmail.com
12492016-12-26บ้านบุ71 ม.4บุด่านจากอื่น ๆ1319119.00262นางดวงตา หินแดงประธาน อสม.09-3990-5914นางดวงตา หินแดง09-3990-5914chaweewan2509@gmail.com
12502016-12-09รัตนาภรณ์ รัตนพันธ์สถานีอนามัยตะคร้อตะคร้อด่านจากภาครัฐ5318.0010สถานีอนามัยตะคร้อหัวหน้าสถานีอนามัยตะคร้อ0857637114นางรัตนาภรณ์ รัตนพันธ์0621578589radtanaphon2514@gmail.comjai23032514
12512017-01-09บ้านตะคร้อ5ตะคร้อด่านจากอื่น ๆ73436700.001468สมพร โสภาพผู้ใหญ่บ้าน081-7223098ลำยอง คันทัพไทย081-7223098takro13830@hotmail.com
12522016-12-19โรงเรียนบ้านโนนพุทราม.6โนนพุทราด่านจากภาครัฐ7443.0014นางสกุณา สุวรรณโคผู้อำนวยการโรงเรียน084-9581133นางฒิรางค์กุล พรมพันธ์ใจ098-1015591aom tirang05@gmail.com
12532017-01-09บ้านโนนพุทรา6โนนพุทราด่านจากอื่น ๆ46923450.00938สมมารถ ม่วงประกายผู้ใหญ่บ้าน062-4963401สงวน วงษ์นัน062-4963401takro13830@hotmail.com
12542016-12-27บ้านหอกลอง104 ม.7หอกลองด่านจากอื่น ๆ16411218.20328นางจำปี อำนาคะประธาน อสม.08-5677-7404นางจำปี อำนาคะ08-5677-7404chaweewan2509@gmail.com
12552016-12-08รพ.สต.ด่านจาก122 ม.8 ต.ด่านจาก อ.โนนไทย จ.นครราชสีมาดอนด่านจากภาครัฐ9531.0018นางฉวีวรรณ โทแหล่งผอ.รพ.สต.ด่านจาก081-9765123นางฉวีวรรณ โทแหล่ง081-9765123chaweewan2509@gmail.com
12562016-12-27บ้านดอน25 ม.8ดอนด่านจากอื่น ๆ15510415.30310นางสุภากาญจณ์ สุวรรณ์ประธาน อสม.08-0374-0655นางสุภากาญจณ์ สุวรรณ์08-0374-0655chaweewan2509@gmail.com
12572017-01-09บ้านหนองสะแก9หนองสะแกด่านจากอื่น ๆ1477400.00294อนุจิตร เชาว์โคกสูงผู้ใหญ่บ้าน089-6276237ปิยณัฐ พจนา00857637114takro13830@hotmail.com
12582016-12-29บ้านหนองกระสังเหนือ62 ม.10หนองกระสังเหนือด่านจากอื่น ๆ1137638.00226น.ส.รัศมี กกกลางประธาน อสม.08-6868-5786น.ส.รัศมี กกกลาง08-6868-5786chaweewan2509@gmail.com
12592016-12-29บ้านโคก147 ม.11โคกด่านจากอื่น ๆ875645.50174นายบุญส่ง มรกตประธาน อสม.08-5308-3893นายบุญส่ง มรกต08-5308-3893chaweewan2509@gmail.com
12602017-01-09บ้านโนนมะค่า12โนนมะค่าด่านจากอื่น ๆ27614500.00552สมพงษ์ หงษ์ขาวผู้ใหญ่บ้าน089-5791521สำรวม เดือนสันเทียะ089-5791521takro13830@hotmail.com
12612016-12-20โรงเรียนบ้านตะคร้อม.5ตะคร้อด่านจากภาครัฐ201225.0040นายสมทบ ขุนระงับสังข์ผู้อำนวยการโรงเรียน089-8447884นางนคร ฉันทะปรีชา089-8447884takro13830@hotmail.com
12622017-01-09บ้านตะคร้อ213ตะคร้อด่านจากอื่น ๆ1889500.00376โพธิ์ทอง เกินสันเทียะผู้ใหญ่บ้าน087-9610349สาธิต มีคล้าย087-9610349takro13830@hotmail.com
12632017-01-04โรงเรียนบ้านนาหมู่ 7นากำปังภาครัฐ181132.1036นายสมรัฐ ดวงกลางผู้อำนวยการโรงเรียน089-8465534นายสมรัฐ ดวงกลาง089-8465534somrat.d@hotmail.comsomratdk
12642016-12-18โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใหม่นารี หมู่ 9ใหม่นารีกำปังภาครัฐ10494.0020นางเฉลิมศรี อานกำปังพยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ0933273752นางสาวไปรมา กลมค้างพลู0828747002praima_koy@hotmail.compraima102530
12652017-01-04นางอี๊ด เพิ่มสันเทียะบ้านใหม่นารีนารีพัฒนากำปังภาคเอกชน2230138260.004460นางอี๊ด เพิ่มสันเทียะประธานชมรมทูบีนัมเบอร์วัน044974256นางสาวไปรมา กลมค้างพลู0828747002praima_koy@hotmail.compraima102530
12662016-12-19โรงเรียนบ้านนารายณ์บ้านนารายณ์นารายณ์สำโรงภาครัฐ16997.0032นายนิลชัย ดาดีผู้อำนวยการโรงเรียน0878772971นางรจนา จันทรวิว้ฒน์08197725020819772502
12672016-12-08โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำโรง80สำโรงสำโรงภาครัฐ6342.0012นางรำไพพรรร์ วับสันเทียะนักวิฃาการสาธารณสุขชำนาญการ0850233596นางภุชฌา วับสันเทียะ0813580538pudcha08@gmail.com0813580538
12682016-12-19โรงเรียนบ้านสำโรงหมู่ 2 สำโรงสำโรงภาครัฐ7546.0014นายสิปกร แก้วทองหลางผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรง0895785372นายสิปกร แก้วทองหลาง078957853720895785372
12692016-12-19โรงเรียนบ้านทรงธรรมบ้านทรงธรรมสำโรงสำโรงภาครัฐ6422.0012นายสิงห์ชัย สุขเกษมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทรงธรรม0816695152นางวรรณา การนา08565887160856588716
12702016-12-19โรงเรียนคุรุอุปถัมภ์ 2บ้านโคกมงคลสำโรงสำโรงภาครัฐ594060.50118นายปราโมทย์ ต่วนสูงเนินผู้อำนวยการโรงเรียน0940898185นางเงินขาว ดอนเตาเหล็ก09339153020933915302
12712016-12-19ศูนย์เด็กเล็กบ้านสำโรงบ้านสำโรงสำโรงสำโรงภาครัฐ154.002นายมงคล ศรีบงกชนายก อบต.สำโรง0818787462ศูนย์เด็กเล็กบ้านสำโรง06217847600621784760
12722016-12-19องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงม 2 สำโรงสำโรงภาครัฐ131030.0026นายมงคล ศรีบงกชนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง0818788462นางสาวณัชชา เฉลิมกิตติกุล0868744784mini_cooperae@hotmail.commini9599
12732016-12-26อสม.หมู่ 1บ้านนารายณ์สำโรงสำโรงอื่น ๆ13727.0026นางสัมมาพร กลมสันเทียะประธาานอสม.0837459299นางสัมมาพร กลมสันเทียะ08374592990837459299
12742016-12-26อสม.หมู่ 2บ้านสำโรงสำโรงสำโรงอื่น ๆ16939.0032นางเจนจิรา บุตรไธสงประธาน อสม.0895461026นางเจนจิรา บุตรไธสง08954610260895461026
12752017-03-23บ้านนารายณ์ หมู่ 10สำโรงสำโรงภาคเอกชน703850.00140นางสัมมาพรประธาน อสม.0837459299นางสัมมาพร0837459299
12762017-03-23บ้านสำโรง หมู่ 20สำโรงสำโรงภาคเอกชน1728600.00344นางเจนจิรา บุตรไธสงประธาน อสม.0895461026นางเจนจิรา บุตรไธสง0895461026
12772017-03-24ชมรมผู้สูงอายุ1สำโรงสำโรงภาคเอกชน72139655.001442นายกิตติพัจน์ เงินทิพย์ประธานชมรมผุู้สูงอายุ0801699327นายกิตติพัจน์ เงินทิพย์0801699327
12782016-12-08สถานีอนามัยสระพังหมุ่ที่ 3สระพังสำโรงภาครัฐ5266.0010นางศิริพร ขอพันกลางหัวหน้าสถานีอนามัยสระพัง0933269008นางศิริพร ขอพันกลาง0933269008siriphornkho@gmail.comsiriphorn0933269008
12792017-02-03ชมรม อสม.หมู่3หมู่3สระพังสำโรงอื่น ๆ7466.7014นายสมส่วน สมขุนทดประธาน อสม.089-5828166นายสมส่วน สมขุนทด093-3261596kaka2524.kk@gmail.com
12802016-12-26อสม.หมู่ 4บ้านดอนงิ้วดอนงิ้วสำโรงอื่น ๆ8380.0016นางมยุรี ไกรสำโรงประธานอสม.062373472นางมยุรี ไกรสำโรง0623734720622373472
12812016-12-26อสม.หมู่ 5บ้านแปรงแปรงสำโรงอื่น ๆ7422.0014นางฐิตาพร แสงนาโกประธาน อสม.0887170060นางฐิติพร แสงนาโก08871700600887170060
12822017-02-01อสม.หมู่ 6บ้านหนองอุโลกหนองอุโลกสำโรงอื่น ๆ6378.2012นางจันที มูลสันเทียะประธานอสม.087-6454712นางจันที มูลสันเทียะ093-3261596kaka2524.kk@gmail.com
12832016-12-26อสม.หมู่ 7บ้านตะคร้อตะคร้อสำโรงอื่น ๆ11616.0022นางแดง ค้อสันเทียะประธานอสม.0877999816นางแดง ค้อสันเทียะ08779998160877999816
12842016-12-26อสม.บ้านทรงธรรมบ้านทรงธรรมทรงธรรมสำโรงอื่น ๆ14853.0028นางพัชรินทร์ รุ่งเรืองประธานอสม.0868767500นางพัชรินทร์ รุ่งเรือง08687675000868767500
12852017-03-23บ้านทรงธรรม หมู่ 80ทรงธรรมสำโรงภาคเอกชน24913446.00498นางพัชรินทร์ รุ่งเรืองประธาน อสม.0868767500นางพัชรินทร์ รุ่งเรือง0868767500
12862016-12-30อสม.หมู่ 9บ้านหนองกราดหนองกราดสำโรงอื่น ๆ9563.5018นายสุวิช พลสวัสดิ์ประธานอสม.087-2520858นายสุวิช พลสวัสดิ์093-3261596kaka2524.kk@gmail.com
12872016-12-30อสม.หมู่ 10บ้านหนองประดู่หนองประดู่สำโรงอื่น ๆ221385.1044นางปิยาภรย์ ชอบรักประธานอสม.082-8682365นางปิยาภรณ์ ชอบรัก093-3261596kaka2524.kk@gmail.com
12882016-12-30อสม.หมู่ 11บ้านโพธิ์โพธิ์สำโรงอื่น ๆ9483.5018นายยม เพิ่มสันเทียะประธานอสม.093-3261596นายยม เพิ่มสันเทียะ093-3261596kaka2524.kk@gmail.com
12892016-12-26อสม.หมู่ 12บ้านดอนขี้เหล็กดอนขี้เหล็กสำโรงอื่น ๆ10588.0020นางปราถนา ธงสันเทียะประธาานอสม.0801573243นางปราถนา ธงสันเทียะ08015732430801573243
12902017-03-24บ้านดอนขี้เหล็ก หมู่ 120ดอนขี้เหล็กสำโรงภาคเอกชน1056195.00210นางปราถนา ธงสันเทียะประธาน อสม.0903675834นางปราถนา ธงสันเทียะ0903675834
12912016-12-26อสม.หมู่ 13บ้านตูมตูมสำโรงอื่น ๆ9497.0018นางอุไร เดชสันเทียะประธานอสม.0801573243นางอุไร เดชสันเทียะ08015732430801573243
12922016-12-26อสม.หมู่ 14 บ้านโคกตะแบงโคกตะแบงสำโรงอื่น ๆ6338.0012นางสุภาพร เครืองกลางประธานอสม.0931710058นางสุภาพร เครี่องกลาง09317100580931710058
12932016-12-26อสม.หมู่ 15บ้านนารายรณ์เหนือนารายณ์เหนือสำโรงอื่น ๆ10570.0020นางสาลี่ รัตนพันธ์ประธานอสม.0862472368นางสาลี รัตนพันธ์08624723680862472368
12942016-12-26อสม. หมู่ 16บ้านมอดินแดงมอดินแดงสำโรงภาครัฐ6398.0012นางฉลอ แก้วสีสุขประธานอสม.0837479835นางฉลอ แก้วสีสุข08374798350837479835
12952016-12-26อสม.หมู่ 17บ้านโคกมงคลโคกมงคลสำโรงอื่น ๆ13727.0026นางประจบ ขิงสันเทียะประธานอสม.0837479835นางประจบ ขิงสันเทียะ08374798350837479835
12962017-03-24ชมรม to be number one1โคกมงคลสำโรงภาคเอกชน131069430.002620นางเจนจิรา บุตรไธสงประธานชมรม to be numberone0895461026นางเจนจิรา บุตรไธสง0895461026
12972016-12-24บ้านค้างพลูเหนือหมู่ที่ 1ค้างพลูเหนือค้างพลูอื่น ๆ714132.80142นางวาสนา รวยสันเทียะประธานชมรมอสม.บ้านค้างพลูเหนือ0894230219นางจุฑามาศ ดวงเสนา0910204784anny_nurse03@hotmail.com0910204784
12982016-12-02โรงเรียนบ้านซินหนองเขวา (คุรุราษฎร์บำรุง)หมู่ 2 ซินค้างพลูภาครัฐ231394.0046นายสวรรค์ สถิรภัทรพรผู้อำนวยการโรงเรียน0862463888นางปวีณา บอกสันเทียะ0899469017
12992016-12-24บ้านซินหมู่ที่ 2ซินค้างพลูอื่น ๆ935393.80186นายแช่ม อินอ่อนประธานชมรมอสม.บ้านซิน0894230219นางจุฑามาศ ดวงเสนา0910204784anny_nurse03@hotmail.com0910204784
13002016-12-08โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลค้างพลูหมู่ที่ 3ค้างพลูใต้ค้างพลูภาครัฐ8452.0016นางสายฝน คำสันเทียะนักิชาการสาธารณสุข0894230219นางจุฑามาศ ดวงเสนา09140204784anny_nurse03@hotmail.com0910204784
13012016-12-24บ้านค้างพลูใต้หมู่ที่ 3ค้างพลูใต้ค้างพลูอื่น ๆ1106453.40220นายเกรียงไกร ใจเย็นประธานชมรมอสม.บ้านค้างพลูใต้0610850090นางจุฑามาศ ดวงเสนา0910204784anny_nurse03@hotmail.0com0910204784
13022016-12-24บ้านหนองรางหมู่ที่ 4หนองรางค้างพลูอื่น ๆ834893.20166นายบุญนาค เสมากลางประธานชมรมอสม.บ้านหนองราง0867848451นางจุฑามาศ ดวงเสนา0910204784anny_nurse03@hotmail.com0910204784
13032016-12-24บ้านหนองเขวาหมู่ที่ 5หนองเขวาค้างพลูอื่น ๆ553209.40110นางดรุณี แคงสันเทียะประธานชมรมอสม.หมู่ที่ 50894230219นางจุฑามาศ ดวงเสนา0910204784anny_nurse03@hotmail.com0910204784
13042016-12-24บ้านกะพี้หมู่ที่ 6กะพี้ค้างพลูอื่น ๆ774624.70154นางหนา เบียบสันเทียะประธานชมรมอสม.บ้านกะพี้0970080691นางจุฑามาศ ดวงเสนา0910204784anny_nurse03@hotmail.com0910204784
13052016-12-24บ้านหนองตาลหมู่ที่ 7หนองตาลค้างพลูอื่น ๆ301719.2060นางเดช กาด่านจากประธานชมรมอสม.บ้านหนองตาล0894230219นางจุฑามาศ ดวงเสนา0910204784anny_nurse03@hotmail.com0910204784
13062016-12-24บ้านหนองบัวหมู่ที่ 8หนองบัวค้างพลูอื่น ๆ392309.7078นางจันทร์ห่าม วิกสันเทียะประธานชมรมอสม.หมู่ที่ 80899660092นางจุฑามาศ ดวงเสนา0910204784anny_nurse03@hotmail.com0910204784
13072016-12-24บ้านโนนหินขาวหมู่ที่ 9โนนหินขาวค้างพลูอื่น ๆ412406.0082นางอุ่นเรือน เฮงสันเทียะประธานชมรมอสม.บ้านโนนหินขาว0894230219นางจุฑามาศ ดวงเสนา0910204784anny_nurse03@hotmail.com0910204784
13082016-12-24บ้านค้างพลูกลางหมู่ที่ 10ค้างพลูกลางค้างพลูอื่น ๆ362069.6072นางอุบล อรรถาสิงห์ประธานชมรมอสม.บ้านค้างพลูกลาง0894230219นางจุฑามาศ ดวงเสนา0910204784anny_nurse03@hotmail.com0910204784
13092016-12-23อสม.หมู่ที่1หมู่1 ดอนตำแยบ้านวังอื่น ๆ1542.002นางแหว๋ว ชูสำโรงประธานหมู่บ้าน0807963082นางสาวจุฑารัตน์ โอมฤก0885821028poo_ju@hotmail.co.th0885821028
13102016-12-23อสม.หมู่1หมู่1ดอนตำแยบ้านวังอื่น ๆ9542.0018นางแหว๋ว ชูสำโรงประธานอสม.หมู่10807963082นางสาวจุฑารัตน์ โอมฤก0885821028่juom16309@gmail.com0885821028
13112017-01-18บ้านดอนตำแยหมู่ที่ 1 ดอนตำแยบ้านวังบุคคลทั่วไป402533.0080นางแหว๋ว ชูสำโรงประธานอสม.0807963082นายมหรรณพ ศรีทองกลาง0804765966
13122016-12-23อสม.หมู่ที่ 2หมู่ 2บุบ้านวังอื่น ๆ18974.0036นางกลอยใจ ภูมิโคกรักษ์ประธานอสม.0887099632นางสาวจุฑารัตน์ โอมฤก0885821028poo_ju@hotmail.co.th0885821028
13132016-12-23โรงเรียนบุ่งสะอาดวัฒนาหมู่2บุบ้านวังภาครัฐ11608.5022ผอ.อังคณา คำสิงห์นอกผู้อำนวยการโรงเรียน0896285248นางสาวจุฑารัตน์ โอมฤก0885821028poo_ju@hotmail.co.th0885821028
13142017-01-18บ้านบุหมู่ที่ 2บุบ้านวังบุคคลทั่วไป925808.00184นางกลอยใจ ประธานอสม.0887099632นายมหรรณพ ศรีทองกลาง0804765996
13152016-12-08รพ.สต.บ้านวัง248 วังบ้านวังภาครัฐ7404.0014นายมหรรณพ ศรีทองกลางพยาบาลวิชาชีพ(ปฏิบัติการ)0804765996นางสาวศิรินันท์ กล้ากลางดอน0883784197sirinantay.1987@gmail.comkratay2111
13162016-12-23อสม.หมู่3หมู่ 3วังบ้านวังอื่น ๆ16993.4032นางประเทือง กุลสำโรงประธานอสม.หมู่ 30966391649นางสาวจุฑารัตน์ โอมฤก0885821028poo_ju@hotmail.co.th0885821028
13172016-12-23อสม.หมู่11หมู่11วังบ้านวังอื่น ๆ15940.7030นางล้อม อมฤกประธานอสม.หมู่110890616530นางสาวจุฑารัตน์ โอมฤก0885821028poo_ju@hotmail.co.th0885821028
13182016-12-26อบต.บ้านวังอบต.บ้านวังวังบ้านวังภาครัฐ281768.0056นายประยูร ยันประเวชนายก อบต.บ้านวัง0872445599นางสาว บุษกร ธัญญานนท์09883666997bsk.bell1689@gmail.combsk1689
13192017-01-18บ้านวังหมู่3วังบ้านวังบุคคลทั่วไป795150.80158นางประเทืองประธานอสม.0966391649นายมหรรณพ ศรีทองกลาง0804765996
13202017-01-26บ้านวัง(หมู่5-หมู่11)ต.บ้านวังวังบ้านวังบุคคลทั่วไป35122747.30702นางล้อม อมฤกประธาน อสม.0890616530นายมหรรณพ ศรีทองกลาง0804765996poo_ju@hotmail.co.th
13212017-03-28อบต.บ้านวังต.บ้านวังวังบ้านวังภาครัฐ281768.0056นายประยูร ยันประเวศนายกองค์การบริหารส่วนตำบล0872445599น.ส.บุษกร ธัญญานนท์09883666997bsk.bell1689@gmail.com
13222016-12-23อสม.หมู่ที่ 4หมู่ 4หนองกลางดอนบ้านวังอื่น ๆ211188.0042นางบัวลอย ปราณีตพลกรังประธานอสม.หมู่40995813971นางสาวจุฑารัตน์ โอมฤก0885821028p00_ju@hotmail.co.th0885821028
13232016-12-23โรงเรียนบ้านหนองกลางดอนหมู่4หนองกลางดอนบ้านวังภาครัฐ8428.0016ผอ.ราตรี เคลือบหมื่นไวยผู้อำนวยการโรงเรียน0857775998นางสาวจุฑารัตน์ โอมฤก0885821028poo_ju@hotmail.co.th0885821028
13242017-01-18บ้านหนองกลางดอนหมู่4หนองกลางดอนบ้านวังบุคคลทั่วไป1106707.70220นางบัวลอย ปราณีตพลกรังประธานอสม.0995813971นายมหรรณพ ศรีทองกลาง0804765996
13252016-12-23อสม.หมู่ 5หมู่ 5หนองน้ำใสบ้านวังอื่น ๆ13697.0026นางปนัดดา พึ่งสำโรงประธานอสม.หมู่ 50621326092นางสาวจุฑารัตน์ โอมฤก0885821028poo_ju@hotmail.co.th0885821028
13262016-12-23โรงเรียนดอนน้ำใสวิทยาหมู่ 5หนองน้ำใสบ้านวังภาครัฐ161106.0032นายไพฑูรย์ สุขีสนธ์ผู้อำนวยการโรงเรียน0810627893นางสาวจุฑารัตน์ โอมฤก0885821028poo_ju@hotmail.co.th0885821028
13272016-12-23อสม.หมู่ 6หมู่ 6โคกสระอาดบ้านวังอื่น ๆ11663.0022นางประกอบ เจิมขุนทดประธานอสม.หมู่ 60887099632นางสาวจุฑารัตน์ โอมฤก0885821028poo_ju@hotmail.co.th0885821028
13282016-12-23อสม.หมู่7หมู่ 7ถนนวารีบ้านวังอื่น ๆ19991.0038นางคำเซา กลีบกลางดอนประธานอสม.หมู่70884823050นางสาวจุฑารัตน์ โอมฤก0885821028poo_ju@hotmail.co.th0885821028
13292016-12-23อสม.หมู่8หมู่8วังใหม่บ้านวังอื่น ๆ15917.3030นางจันทรา กล้าสันเทียะประธานอสม.หมู่80868660277นางสาวจุฑารัตน์ โอมฤก0885821028poo_ju@hotmail.co.th0885821028
13302016-12-23อสม.หมู่8หมู่8วังใหม่บ้านวังอื่น ๆ15917.3030นางจันทรา กล้าสันเทียะประธานอสม.หมู่80868660277นางสาวจุฑารัตน์ โอมฤก0885821028poo_ju@hotmail.co.th0885821028
13312016-12-23อสม.หมู่8หมู่8วังใหม่บ้านวังอื่น ๆ15917.3030นางจันทรา กล้าสันเทียะประธานอสม.หมู่80868660277นางสาวจุฑารัตน์ โอมฤก0885821028poo_ju@hotmail.co.th0885821028
13322016-12-23อสม.หมู่9หมู่9ดอนมะยมบ้านวังอื่น ๆ8438.0016นางสมทรง นุขุนทดประธานอสม.หมู่90997903290นางสาวจุฑารัตน์ โอมฤก0885821028poo_ju@hotmail.co.th0885821028
13332016-12-23อสม.หมู่10หมู่10ดอนใหม่บ้านวังอื่น ๆ10612.0020นางสมบูรณ์ พวงสันเทียะประธานอสม.หมู่100934429952นางสาวจุฑารัตน์ โอมฤก0885821028poo_ju@hotmail.co.th0885821028
13342016-12-22บ้านโนนเจดีย์หมู่ที่ 1โนนเจดีย์บัลลังก์อื่น ๆ1458101.00290นางกันยา แก่งสันเทียะประธาน อสม0857694039นางมัฒณา อู่ทองหลาง0878767142mat_a@hotmail.co.th
13352016-12-17โรงเรียนเทพคงคา-หนองแวงบัลลังก์ภาครัฐ5303.5010นายสมศักดิ์ บอกสันเทียะผู้อำนวยการโรงเรียนเทพคงคา089-8491271นางจินตนา เหลาสิทธิ์086-0428532532Kung_Jintana20@gmail.com
13362016-12-23บ้านหนองแวงบ้านหนองแวงหนองแวงบัลลังก์อื่น ๆ34719942.40694นางธารารัตน์ แฟสันเทียะประธาน อสม.บ้านหนองแวง092-9390593นางสาวนวพร ทรวงโพธิ์095-8392544nvppcu@hotmail.comnavapornsuangpho
13372016-12-08รพ.สต.คูเมือง42คูเมืองบัลลังก์ภาครัฐ6331.0012นางมลิซ้อน ชายดีพยาบาลวิชาชีพ081-9553-847นางมัฒณา อู่ทองหลาง087-8767-142mat_a@hotmail.co.th087-8767-142
13382016-12-22บ้านคูเมืองหมู่ 3คูเมืองบัลลังก์อื่น ๆ17510850.00350นางกิตลดา นนสันเทียะประธาน อสม0887159675นางมัฒณา อู่ทองหลาง0878767142mat_a@hotmail.co.th
13392016-12-28โรงเรียนบึงคำคูหมู่ 3 คูเมืองบัลลังก์ภาครัฐ181096.0036โรงเรียนบึงคำคูผู้อำนวยการ0862539516นางสาวอัจฉริยา บำรุงศิลป์0989365087bumrungsil84@gmail.combumrungsil_84
13402016-12-22บ้านกุดเวียนหมู่ที่ 4กุดเวียนบัลลังก์อื่น ๆ804960.00160นางมณี บอกสันเทียะประะาน อสม0843017225นางมลิซ้อน ชายดี0819553847
13412016-12-22เทศบาลตำบลบัลลังก์999 หมู่ 4กุดเวียนบัลลังก์ภาครัฐ151044.0030ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนานายกเทศมนตรี09 2283 5835จ.ส.อ.นุกูล ศุภมาตร09 5406 8133nu-kool@hotmail.comnukool544
13422017-02-10เทศบาลบัลลังก์9999กุดเวียนบัลลังก์ภาครัฐ151046.0030ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนานายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบัลลังก์0922835835จสอ.อนุกูล ศุภมาตร0954068133
13432016-12-22บ้านน้อยหมู่ 5น้อยบัลลังก์อื่น ๆ885720.00176นางอำนวย ก้านค้างพลูประธาน อสม0843310289นางมัฒณา อู่ทองหลาง0878767142mat_a@hotmail.co.th
13442016-12-22บ้านกระดานหมู่ 6กระดานบัลลังก์อื่น ๆ1207800.00240นางลั่นทม ซีกพุดวาประธาน อสม0878714584นางมลิซ้อน ชายดี0819553847
13452017-01-04โรงเรียนบ้านกระดาน(รัฐประชาสรรค์)หมู่ที่ 6กระดานบัลลังก์ภาครัฐ8504.0016นายณัฐพล ศรีสาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระดาน(รัฐประชาสรรค์)044-430-343น.ส.ณชพร สัจจะจิรโรจน์0824997092
13462016-12-23บ้านดอนยาวบ้านดอนยาวดอนยาวบัลลังก์อื่น ๆ1709601.40340นางสมบุญ ธงสันเทียะประโาน อสม.บ้านดอนยาว086-8581216นางสายสุดา ตั้งศิริวัฒนวงศ์081-8769396Dang2012@hotmail.co.th
13472016-12-08โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระตะเฆ่23 หมู่ 8 สระตะเฆ้บัลลังก์ภาครัฐ4242.008นางสายสุดา ตั้งศิริวัฒนวงศ์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ0818769396นางสาวนวพร ทรวงโพธิ์0958392544ืnvppcu@hotmail.comnavapornsuangpho
13482016-12-18โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่-สระตะเฆ้บัลลังก์ภาครัฐ12777.0024นายชาตรี จอดกลางผู้อำนวยการโรงเรียน081-7257315นางลัดดาวัลย์ มุขรักษ์085-2015912fifa_laddawan@hotmail.com
13492016-12-19ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบัลลังก์-สระตะเฆ้บัลลังก์ภาครัฐ2134.004นางแสงเดือน ข่อยจัตุรัสครูผู้ดูแลเด็ก084-3016493นางวนิดา เม่าขุนทด085-6307162kudaen.kudar@gmail.com
13502016-12-23บ้านสระตะเฆ่บ้านสระตะเฆ่สระตะเฆ้บัลลังก์อื่น ๆ40323857.80806นางถนัด กมลเพชรประธาน อสม.บ้านสระตะเฆ่094-1096667นางสายสุดา ตั้งศิริวัฒนวงศ์081-8769396Dang2012@hotmail.co.th
13512016-12-18โรงเรียนบ้านหนองแจง-หนองแจงบัลลังก์ภาครัฐ3147.006นางสมหวัง แพวขุนทดรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน088-3649225นางรัศมี จันทร์หอม081-8483039Russameechanhom
13522016-12-23บ้านหนองแจงบ้านหนองแจงหนองแจงบัลลังก์อื่น ๆ1237351.00246นางจันทร์ พอพันดุงประธาน อสม.บ้านหนองแจง062-1034192นางสายสุดา ตั้งศิริวัฒนวงศ์081-8769396Dang2012@hotmail.co.th
13532016-12-22บ้านโพธิ์ตาสีหมู่ 10โพธิ์ตาสีบัลลังก์อื่น ๆ18512025.00370นายสงวน ปั่นสันเทียะประธาน อสม0883692750นางมลิซ้อน ชายดี0819553847
13542016-12-28โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาสีหมู่ที่ 10 โพธิ์ตาสีบัลลังก์ภาครัฐ12767.0024โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาสีครูชำนาญการพิเศษ(ปฏิบัติราชการแทน)094-3912223นางสาววัชนี มาภักดี087-2514450krutor_2513@hotmail.comkruwatchanee
13552016-12-22บ้านบัลลังก์หมู่ 11บัลลังก์บัลลังก์ภาครัฐ805200.00160นายประจวบ ฟอวังดอนประธาน อสม0896834924นางมัฒณา อู่ทองหลาง0878767142
13562017-01-04โรงเรียนบ้านบัลลังก์สอาดหมู่ 11บัลลังก์บัลลังก์ภาครัฐ7439.0014นางอัจฉรา สาธิมานนท์ผู้อำนวยการโรงเรียนบัลลังก์สอาด0912099209น.ส.ทัณฑิมา เศวตกานต์091 209 9209
13572016-12-17โรงเรียนบ้านเมืองเก่า-เมืองเก่าบัลลังก์ภาครัฐ5284.0010นายเกษม ชำนินอกรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน086-2533868นางสาวสุภาวดี สวัสดิ์น้อม096-6877580Chompoorungnapa@gmail.com
13582016-12-23บ้านเมืองเก่าบ้านเมืองเก่าเมืองเก่าบัลลังก์อื่น ๆ52930190.001058นางลำดวน กระจ่างสันเทียะประธาน อสม.บ้านเมืองเก่า087-9279583นางสาวนวพร ทรวงโพธิ์095-8392544nvppcu@hotmail.comnavapornsuangpho
13592016-12-23บ้านโกรกหอยบ้านโกรกหอยโกรกหอยบัลลังก์อื่น ๆ1056092.00210นางสายฝน อานสันเทียะประธาน อสม.บ้านโกรกหอย082-1302446นางสาวนวพร ทรวงดพธิ์095-8392544nvppcu@hotmail.comnavapornsuangpho
13602016-12-22บ้านสระขุดหมู่ 14สระขุดบัลลังก์อื่น ๆ644160.00128นางอุไร ชอบสอาดประธาน อสม0821508414นางวราภรร์ บัวหอม0955971485
13612016-12-23บ้านสระตะเฆ่หินบ้านสระตะเฆ่หินสระตะเฆ่หินบัลลังก์อื่น ๆ33219361.00664นายสร้อย แคงสันเทียะประธาน อสม.บ้านสระตะเฆ่หิน089-0521676นางสายสุดา ตั้งศิริวัฒนวงศ์081-8769396Dang2012@hotmail.co.th
13622016-12-22บ้านโนนทองพัฒนาหมู่ 16โนนทองพัฒนาบัลลังก์อื่น ๆ855525.00170นายทองใบ มะลีประธาน อสม0870970811นางมลิซ้อน ชายดี0819553847
13632016-12-22บ้านทำนบพัฒนาหมู่ 17ทำนบพัฒนาบัลลังก์อื่น ๆ352275.0070นางสำรวม ขันต์สันเทียะประธาน อสม0844307521นางมัฒณา อุ่ทองหลาง0878767142mat_a@hotmail.co.th
13642016-12-22บ้านคูเมืองใหม่หมู่ 18คูเมืองใหม่บัลลังก์อื่น ๆ1258125.00250นายถนอม ชอบใหญ่ประธาน อสม0879566607นางวราภรณ์ บัวหอม0955971485
13652016-12-22บ้านโนนเจดีย์พัฒนาหมู่ 19โนนเจดีย์พัฒนาบัลลังก์อื่น ๆ1127280.00224นายสุวรรณ จุลศรีประะาน อสม0852078984นางวราภรณ์ บัวหอม0955971485
13662016-12-23ชมรมอสม.บ้านโคกสะเดาช้างหมู่ที่ 1สายออสายออภาครัฐ7430.0014นางสุวรรณ ภิญโญประธาน อสม.0812825459นายสุพจน์ กอบสันเทียะ0858591251sp012@ymail.com
13672016-12-25ชมรม อสม.บ้านสายออบ้านสายออ หมู่ที่ 1สายออสายออภาครัฐ12725.0024น.ส.ธนิษฐ์นันท์ จันทรธนานภประธาน อสม0804672388นายสุพจน์ กอบสันเทียะ085-8591251sp012@ymail.com
13682017-02-02ชมรมรักษ์สุขภาพบ้านสายออบ้านสายออสายออสายออบุคคลทั่วไป654491.00130น.ส.ธนิษนันท์ จันทรกนกประธานชมรม0881305736นายสุพจน์ กอบสันเทียะ0858591251
13692016-12-25ชมรม อสม.บ้านโคกหนองไผ่บ้านโคกหนองไผ่ หมู่ที่ 2โคกหนองไผ่สายออภาคเอกชน13794.0026นางแฉล้ม จู๋สันเทียะประธาน อสม0843037391นายสุพจน์ กอบสันเทียะ085-8591251sp012@ymail.com
13702017-02-02ชมรมรักษ์สุขภาพบ้านโคกหนองไผ่โคกหนองไผ่โคกหนองไผ่สายออบุคคลทั่วไป453003.9090นางแฉล้ม จู๋สันเทียะประธาน0843037391นายสุพจน์ กอบสันเทียะ0858591251
13712016-12-25ชมรม อสม.บ้านบุบ้านบุ หมู่ที่ 3บุสายออภาคเอกชน191154.0038น.ส.วันทนา วิจิตรจริยาประธาน0614690096นายสุพจน์ กอบสันเทียะ085-8591251sp012@ymail.com
13722017-02-02ชมรมรักษ์สุขภาพบ้านบุบ้านบุบุสายออบุคคลทั่วไป1077442.50214น.ส.วันทนา วิจิตรจริยาประธาน0898484616นายสุพจน์ กอบสันเทียะ0858591251
13732016-12-08โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสายออ13 หมู่ที่ 4 ตำบลสายออ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมาโคกสายออภาครัฐ8424.0016นายสุพจน์ กอบสันเทียะนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ0858591251นายสุพจน์ กอบสันเทียะ0858591251sp012@ymail.com
13742016-12-23ชมรมอสม.บ้านโคกพัฒนา 1หมู่ที่ 4โคกสายอออื่น ๆ181119.0036สุชาวดี แซ่ลี้ประธาน อสม0972087566นายสุพจน์ กอบสันเทียะ0850891251sp012@ymail.com
13752016-12-25ชมรม อสม.โคกพัฒนา 2โคกพัฒนา 2 หมู่ที่ 4โคกสายออภาคเอกชน161043.0032นางสังเวียน เครือณรงค์ประธาน0812643206นายสุพจน์ กอบสันเทียะ0858591251
13762017-02-01เทศบาลตำบลโคกสวายเทศบาลตำบลโคกสวายโคกสายออภาครัฐ593439.00118นายสมนึก มะโนน้อมนายกเทศมนตรีตำบลโคกสวาย0899468047นางรัตนาภรณ์ อาทิตย์วงษ์0899468047
13772017-02-02ชมรมรักษ์สุขภาพบ้านโคกโคกโคกสายออบุคคลทั่วไป15210551.50304น.ส.สุชาวดี แซ่ลี้ประธาน0930844203นายสุพจน์ กอบสันเทียะ0858591251
13782017-01-05โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวายหมู่ 5สวายสายออภาครัฐ7470.0014นายศุภกิตติ์ จงจัดกลางผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย0956061519นางสาวสุรีย์รัตน์ รัตนวิชัย0801524043preaw4043@gmail.com0801524043
13792016-12-25ชมรม อสม.บ้านกุดจิกบ้านกุดจิก หมู่ที่ 6กุดจิกสายออภาคเอกชน9529.0018นางสายหยุด จินากูลประธาน0872567064นายสุพจน์ กอบสันเทียะ0858591251
13802017-02-02ชมรมรักษ์สุขภาพบ้านกุดจิกกุดจิกกุดจิกสายออบุคคลทั่วไป271791.0054นางสายหยุด จินากูลประธาน0872567064นายสุพจน์ กอบสันเทียะ0858591251
13812016-12-25ชมรม อสม.บ้านโคกน้อยบ้านโคกน้อย หมู่ที่ 7โคกน้อยสายออภาคเอกชน12692.0024นางสมหวัง ขาวจันทร์ประธาน0857754113นายสุพจน์ กอบสันเทียะ0858591251
13822017-02-02ชมรมรักษ์สุขภาพบ้านโคกน้อยโคกน้อยโคกน้อยสายออบุคคลทั่วไป342267.4068นางสมหวัง ขาวจันทร์ประธาน0857754113นายสุพจน์ กอบสันเทียะ0858591251
13832016-12-25ชมรม อสม.บ้านม่วงบ้านม่วง หมู่ที่ 8ม่วงสายออภาครัฐ161056.0032นางชุติมา วงศ์เจริญศิริโชติประธาน0867638343นายสุพจน์ กอบสันเทียะ0858591251
13842017-02-01ชมรม อสม.บ้านม่วงม.8 ตำบลสายออ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมาม่วงสายออภาคเอกชน161062.0032นางชุติมา เจริญสิริโชติประธาน อสม.0902528343นายสุพจน์ กอบสันเทียะ0858591251
13852017-02-02ชมรมรักษ์สุขภาพบ้านม่วงม่วงม่วงสายออบุคคลทั่วไป564035.00112นางชุติมา วงศ์เจริญสิริโชติประธาน0867638343นายสุพจน์ กอบสันเทียะ0858591251
13862016-12-25ชมรม อสม.บ้านสระตองบ้านสระตอง หมู่ที่ 9สระตองสายออภาคเอกชน191168.0038นางสีนวล ลุนบงประธาน0639593615นายสุพจน์ กอบสันเทียะ0858591251
13872017-02-01โรงเรียนบ้านสระตองหมู่ที่ 9สระตองสายออภาครัฐ481401.0096นายสมตระกูล แช่มช้อยผอ.โรงเรียน0872480032น.ส.รุ่งทิวา ภาละโถ0874486279
13882017-02-02ชมรมรักษ์สุขภาพบ้านสระตองสระตองสระตองสายออบุคคลทั่วไป1057168.00210นางสีนวล ลุนบงประธาน0899480471นายสุพจน์ กอบสันเทียะ0858591251
13892016-12-19นายนิรันดร์ ภัทรคุณโชติพันธ์58 หมู่ 10ห้วยสายออครอบครัว163.002นายนิรันดร์ ภัทรคุณโชติพันธ์เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน0631123014นายนิรันดร์ ภัทรคุณโชติพันธ์0631123014kikbleembell@gmail.comptk9041
13902016-12-21นายนนทกร งัดสันเทียะ88 หมู่ที่ 10 ห้วยสายออภาครัฐ175.002โรงพยาบาลกองบิน บน.1จนท.บันทึกและประมวลผลข้อมูล0958613515นายนนทกร งัดสันเทียะ0958613515medicalairmen_87@hotmail.comnonny_wing1hospital
13912016-12-25ชมรม อสม.บ้านห้วยบ้านห้วย หมู่ที่ 10ห้วยสายออภาคเอกชน11669.0022นางตลับ สมวงค์ประธาน0885357687นายสุพจน์ กอบสันเทียะ0858591251
13922017-02-02ชมรมรักษ์สุขภาพบ้านห้วยห้วยห้วยสายออบุคคลทั่วไป543736.00108น.ส.ตลับ สมวงค์ประธาน0885357687นายสุพจน์ กอบสันเทียะ0858591251
13932016-12-25ชมรม อสม.บ้านหนองโสนบ้านหนองโสน หมู่ที่ 11หนองโสนสายออภาคเอกชน9552.0018นางชูศิลป์ เจนหนองแวงประธาน0828606409นายสุพจน์ กอบสันเทียะ0858591251
13942017-02-02ชมรมรักษ์สุขภาพบ้านหนองโสนหนองโสนหนองโสนสายออบุคคลทั่วไป392658.5078นางชูศิลป์ เจนหนองแวงประธาน0828606409นายสุพจน์ กอบสันเทียะ0858591251
13952016-12-21ชมรม อสม. กระฎีกรุม.1กระฎีกรุถนนโพธิ์ภาครัฐ251525.0050นางลำจวน ศรีเกาะประธานชมรม0857786611นางเฉลียว กอบสันเทียะ0857786611Samran6145@gmail.com
13962016-12-21ชมรม อสม.โนนพรมโนนพรมโนนพรมถนนโพธิ์ภาครัฐ362293.0072นางวันทกานต์ ก้อนแก้วประธานชมรม0621146146นางประทุม ฟ้าคุ้ม0883666991Samran6145@gmail.com
13972017-01-17ชมรม อสม.แฉ่งหมู่ 2แฉ่งถนนโพธิ์อื่น ๆ825060.00164นางกุศลส่ง มุ่งช่วยกลางประธานชมรม0887210612นางฉลิ้ม พบเกาะ0887210612
13982016-12-21ชมรม อสม.หลุมปูนหลุมปูนหลุมปูนถนนโพธิ์ภาครัฐ563564.00112นางปราณี มุ่งอ้อมกลางประธานชมรม0874598652นางสมจิตร ทองพรม0847203081Samran6145@gmail.com
13992016-12-19รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลถนนโพธิ์34 หมู่ 5ถนนโพธิ์ถนนโพธิ์ภาครัฐ5314.0010นายสำราญ ณรงค์ทิพย์นวก.สาธารณสุข0850159734นายสำราญ ณรงค์ทิพย์0850159734Samran6145@gmail.com
14002017-01-10ชมรม อสม.ถนนโพธิ์-ถนนโพธิ์ถนนโพธิ์อื่น ๆ1117383.00222นางโสภา บุญภักดีประธานชมรม0896283375นางแจ่มใส นามใหม่0896283375Samran6145@gmail.com
14012017-01-18ชมรม ผู้สูงอายุ-ถนนโพธิ์ถนนโพธิ์อื่น ๆ32418603.00648นายเลิศ ถ่อนสันเทียะประธานชมรม0872415260นายถวิล มุ่งกลางหาม0617427533Talada2525@hotmail.com
14022017-01-10ชมรม อสม.ดอนสระจันทร์-ดอนสระจันทร์ถนนโพธิ์อื่น ๆ8453.0016นางละม่อม น้อยสันเทียะประธานชมรม0872481393นางดาหวัน โกบสันเทียะ0872481393Samran6145@gmail.com
14032017-01-10ชมรม อสม.ดอนสระจันทร์-ดอนสระจันทร์ถนนโพธิ์อื่น ๆ593764.00118นางละม่อม น้อยสันเทียะประธานชมรม0872481393นางดาหวัน โกบสันเทียะ0872481393Samran6145@gmail.com
14042017-01-10ชมรม อสม.โตนด-โตนดถนนโพธิ์อื่น ๆ593821.00118นางบัวชุม เกิดมงคลประธานชมรม0833736003นางบุญเรียบ ฤทธิ์กำลัง0833736003Samran6145@gmail.com
14052017-01-10ชมรม อสม.หนองตาแมน-หนองตาแมนถนนโพธิ์อื่น ๆ372423.0074นางลำแพน พิพัฒน์ประธานชมรม0637382473นางสุกรี พิพัฒน์0637382473Samran6145@gmail.com
14062016-12-21ชม อสม.ศรีพัฒนาศรีพัฒนาศรีพัฒนาถนนโพธิ์ภาครัฐ261639.0052นางใบชา บำรุ่งกลางประธานชมรม0812663258น.ส.อ้อมใจ บำรุงกลาง0821306815Samran6145@gmail.com
14072016-12-29โรงเรียนบ้านมะเกลือโกรกกระสังหมู่ที่ 3มะเกลือมะค่าภาครัฐ2112.004นางสมวดี จงจัดกลางรักษาการผู้อำนวยการ0897174271นางกำไลทิพย์ อ่วมภักดี0847453998krujeab3795@gmail.com
14082016-12-29โรงเรียนบ้านมะค่าดอนทะยิงหมู่ 5มะค่ามะค่าภาครัฐ6359.0012นางสาวสุพัตรา เชิดกฤษผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะค่าดอนทะยิง0833831039นางสาวอรทัย ตั๋นตี้0909543163kr5_185@korat5.go.th0909543163
14092016-12-29โรงเรียนบ้านมะค่าดอนทะยิงม.5มะค่ามะค่าภาครัฐ6359.0012นางสาวสุพัตรา เชิดกฤษผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะค่าดอนทะยิง0833831039นางสาวอรทัย ตั๋นตี้0909543163kr5_185@korat5.go.th0909543163
14102017-01-06องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่าหมู่ที่ 5 มะค่ามะค่าภาครัฐ291819.0058นายณรงค์ พลล้ำนายกองค์การบริหารส่วนตำบล0990397171นายศิริชัย ตะคร้อสันเทียะ0881055553meemod1984@gmail.com
14112017-02-23อบต.มะค่า อ.โนนไทยบ้านมะค่า หมู่.5มะค่ามะค่าภาครัฐ291819.0058นายณรงค์ พลล้ำนายก อยต.044-381176นายศิริชัย ตะคร้สันเทียะ088-1055553khatsantia@hotmail.com-
14122016-12-29โรงเรียนบ้านหนองดุมหมู่ที่ 7 หนองดุมมะค่าภาครัฐ191263.5038นายบรรจงศักดิ์ งามประเสริฐผู้อำนวยการโรงเรียน0956143316นางปราณี ธุูปพุดซา0801537545krumeaw@hotmail.com
14132017-01-05ชมรม อสม.ตำบลมะค่าอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองดุมหนองดุมมะค่าภาคเอกชน81344921.501626นายคำพอง อุนโลประธานชมรม0934536436นางขวัญจิตร เย็นหลักร้อย0869742803chaiyaporna@hotmail.com
14142017-02-23รพสต.หนองดุมบ้านหนองดุม หมู่่ 7หนองดุมมะค่าภาครัฐ6320.0012นางทองเมี้ยน จินดาวนิชพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ0874424537น.ส.ฐิติรัตน์ จูงกลาง044-381176thitirut9090@hotmail.com-
อำเภอโนนสูง
14152017-01-18ชุมชนโนนหมันชุมชนโนนหมันโนนหมันโนนสูงบุคคลทั่วไป66542299.001330นส.ประไพศรี ดันโนนสูงประธาน อสม.0834660204นส.เกษร กิ่งโพธิ์0812655394
14162017-01-18ชุมชนโนนสูงชุมชนโนนสูงโนนสูงโนนสูงบุคคลทั่วไป1459482.00290นางบงกช ขุนด่านพินิจวงศ์ประธาน อสม.0813891946นส.เกษร กิ่งโพธิ์0812655394
14172017-02-01ชุมชนบ้านโนนสูงชุมชนบ้านโนนสูงโนนสูงโนนสูงอื่น ๆ27017238.70540นางบงกช ขุนด่านพินิจวงศ์ประธานอสม.0813891946นส.เกษร กิ่งโพธิ์0812655394
14182017-02-01ชุมชนบ้านศาลตาปู่ชุมชนบ้านศาลตาปู่โนนสูงโนนสูงอื่น ๆ40324446.00806นายเฉลิม เสมาประธาน อสม.0857519928นส.เกษร กิ่งโพธิ์0812655394
14192017-01-18ชุมชนโนนระเวียงชุมชนโนนระเวียงโนนตะอู่ - โนนระเวียงโนนสูงบุคคลทั่วไป21113023.00422นางสมหมาย กึนสันเทียะประธาน อสม.0872470200นส.เกษร กิ่งโพธิ์0812655394
14202017-01-18ชุมชนบ้านเพิ่มชุมชนบ้านเพิ่มเพิ่มโนนสูงอื่น ๆ85654077.101712นส.จำรัส วงศ์รัตนากรประธาน อสม.0815491220นส.เกษร กิ่งโพธิ์0812655394
14212017-01-18ชุมชนสวนผักชุมชนสวนผักสวนผักโนนสูงอื่น ๆ20913836.00418นายบัณฑิต เทียบกลางประธาน อสม.0986073969นส.เกษร กิ่งโพธิ์0812655394
14222016-12-13สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนสูง166โนนนา - โนนสมบูรร์โนนสูงภาครัฐ13828.0026นายกุศล เชื่อมกลางสาธารณสุขอำเภอโนนสูง0817899961นายสมศักดิ์ สงค์ทะเล0610299546honey08_08@hotmail.comsueng0874535328
14232017-01-18ชุมชนโนนนาชุมชนโนนนาโนนนา - โนนสมบูรร์โนนสูงอื่น ๆ32119532.00642นางนฤพร สีหานามประธาน อสม.0918294758นส.เกษร กิ่งโพธิ์0812655394
14242017-01-18ชุมชนบัว1ชุมชนบัว1บัว1โนนสูงอื่น ๆ38223878.30764นางศิริพร แจ่มกลางประธาน อสม.0624864367นส.เกษร กิ่งโพธิ์0812655394
14252017-01-18ชุมชนบัว2ชุมชนบัว2บัว2โนนสูงอื่น ๆ49330154.00986นางวันเพ็ญ แขโคกกรวรชประธาน อสม.0848275615นส.เกษร กิ่งโพธิ์0812655394
14262017-01-18ชุมชนบัว3ชุมชนบัว3บัว3โนนสูงภาครัฐ30518344.00610นางพรรณา กลิ่นกลางประธาน อสม.0982238159นส.เกษร กิ่งโพธิ์0812655394
14272017-01-19ชุมชนกระพี้ชุมชนกระพี้หนองเม็กน้อยโนนสูงอื่น ๆ26616202.00532นางแววมณี กิ่งส้มกลางประธาน อสม.0879564498นส.เกษร กิ่งโพธิ์0812655394
14282017-01-12สภ.โนนสูง158 ถ.ศรีธานีศาลตาปู่โนนสูงภาครัฐ1310.00262พ.ต.อ.นิรันดร์ แก้วอินผกก.สภ.โนนสูง08-1876-3409ร.ต.ท.วีระคม รัตนปิโยสร08-9282-839608-9282-8396
14292017-01-19ชุมชนศาลตาปู๋ชุมชนศาลตาปู๋ศาลตาปู่โนนสูงอื่น ๆ21413585.00428นายเฉลิม เสมาประธาน อสมใ0857519928นส.เกษร กิ่งโพธิ์0812655394
14302017-01-11ศูนย์สุขภาพชุมชนโนนสูงศูนย์สุขภาพชุมชนโนนสูง ตลาดใหม่ - ดอนแต้วโนนสูงภาครัฐ7484.0014น.ส.เกษร กิ่งโพธิ์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ0812655394น.ส.เกษร กิ่งโพธิ์0812655394
14312017-01-19ชุมชนตลาดใหม่ชุมชนตลาดใหม่ตลาดใหม่ - ดอนแต้วโนนสูงอื่น ๆ65160557.001302นางปราณี ขาลพิมายประธาน อสม.0878750995นส.เกษร กิ่งโพธิ์0812655394
14322017-01-19เทศบาลตำบลโนนสูงเทศบาลตำบลโนนสูงตลาดใหม่ - ดอนแต้วโนนสูงภาครัฐ1298991.00258นายประสงค์ โพธิ์มีศิรินายกเทศมนตรี044379649นายจตุพงษ์ ไพดีพะเนาว์0844170611
14332016-12-13โรงพยาบาลโนนสูง182 ถนนมิตรภาพ-โนนสูงแสนสุขโนนสูงภาครัฐ213100983.00426โรงพยาบาลโนนสูงนักวิชาการสาธารณสุข0982405421นางสาวทวีทรัพย์ แดนพิมาย0982405421lemonnade.phmu@gmail.commanowsree
14342017-01-19ชุมชนแสนสุขชุมชนแสนสุขแสนสุขโนนสูงอื่น ๆ22913718.00458นางพรพิศ รถสูงเนินประธาน อสม.0971398806นส.เกษณ กิ่งโพธิ์0812655394
14352017-01-23โรงพยาบาลโนนสูง182 ถนนมิตรภาพ-โนนสูง ต.โนนสูง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160แสนสุขโนนสูงภาครัฐ171200.0034โรงพยาบาลโนนสูงนักวิชาการสาธารณสุข0982405421โรงพยาบาลโนนสูง0982405421lemonnade.phmu@gmail.com
14362017-02-17บ้านหัวถนนม.1หัวถนนใหม่บุคคลทั่วไป22513560.00450นางแดง กระสายกลางผู้ใหญ่บ้าน0892859012นางอัจฉรา ชิณวงศ์0892859012
14372017-02-17บ้านสี่เหลี่ยมม.2สี่เหลี่ยมใหม่บุคคลทั่วไป22919540.00458นายณัชพล โหม่งสูงเนินประธานอสม.0982483329นางอัจฉรา ชิณวงศ์0892859012
14382017-02-17บ้านหนองโสนม.3หนองโสนใหม่บุคคลทั่วไป19111494.00382นายประมวล ชากลางประธาน อสม.0852073738นางอัจฉรา ชิณวงศ์0892859012
14392017-02-17บ้านเพรามม.4เพรามใหม่บุคคลทั่วไป19911421.00398นางอริสา สนมกลางประธาน อสม.0872550425นางอัจฉรา ชิณวงศ์0892859012
14402017-02-17บ้านดอนม่วงม.5ดอนม่วงใหม่ภาครัฐ31920501.00638นางจุล หมายใยกลางประธาน อสม.0819667021นางอัจฉรา ชิณวงศ์0892859012
14412017-02-17บ้านจันดุมม.6จันดุมใหม่บุคคลทั่วไป32023154.00640นางเลี่ยม งามขำประธาน อสม.0801675592นางอัจฉรา ชิณวงศ์0892859012
14422017-02-17หนองจำปาม.7หนองจำปาใหม่บุคคลทั่วไป26918742.00538นางพะเยาว์ ประจำกลางประธาน อสม.0933243562นางอัจฉรา ชิณวงศ์0892859012
14432017-01-11รพ.สต.บ้านใหม่ม.12ใหม่กลอใหม่ภาครัฐ13689.0026นางชมากร สานุศิษย์ผอ.รพ.บ้านใหม่0810733040นางอัจฉรา ชิณวงศ์0892859012adcharachin@yahoo.com0918292419
14442017-02-17บ้านใหม่กลอม.8ใหม่กลอใหม่บุคคลทั่วไป20912710.00418นายมานะ ปูนกลางประธาน อสม.0971329946นางอัจฉรา ชิณวงศ์0892859012
14452017-02-17ถนนถั่วม.9ม.9ถนนถั่วใหม่บุคคลทั่วไป27616677.00552นางณัฐนรินทร์ ซึมกลางประธาน อสม.0936101571นางอัจฉรา ชิณวงศ์0892859012
14462017-02-17บ้านถนนถั่วม.10ม.10ถนนถั่วใหม่บุคคลทั่วไป35327632.00706นางลำใย ช่องกลางประธาน อสม.0902728490นางอัจฉรา ชิณวงศ์0892859012
14472017-02-17บ้านเกราม.11เกราใหม่ภาครัฐ28318405.00566นางสุพิน แปกลางประธาน อสม.0908216393นางอัจฉรา ชิณวงศ์0892859012
14482016-12-21รพ.สต.บ้านใหม่หมู่ 12ใหม่ใหม่ภาครัฐ173.002นางชมากร สานุศิษย์ผอ.รพ.สต.บ้านใหม่081-0733-040นางชมากร สานศิษย์081-0733-040Gideda14@gmail.comchamakon2508
14492017-02-17บ้านใหม่ม.12ใหม่ใหม่บุคคลทั่วไป26815879.00536นางอาภรณ์ วีระชัยรัตนาประธาน อสม.0892821099นางอัจฉรา ชิณวงศ์0892859012
14502017-02-17บ้านดอนมันม.13ดอนมันใหม่บุคคลทั่วไป1529305.00304นางต้อย สิงไธสงประธาน อสม.0833616588นางอัจฉรา ชิณวงศ์0892859012
14512017-02-17บ้านหนองโสนพัฒนาม.14หนองโสนพัฒนาใหม่บุคคลทั่วไป1639684.00326นางชนิศรา อาศัยกลางประธาน อสม.082 8624300นางอัจฉรา ชิณวงศ์0892859012
14522017-02-17บ้านใหม่ดอนเปล้าม.15ใหม่ดอนเปล้าใหม่บุคคลทั่วไป1307681.00260นางสมศรี หมายเชยกลางประธาน อสม.0981973707นางอัจฉรา ชิณวงศ์0892859012
14532017-02-17บ้านเกราพัฒนาม.16เกราพัฒนาใหม่ภาครัฐ1509201.00300นางวันเพ็ญ บุญกลางประธาน อสม.0985528052นางอัจฉรา ชิณวงศ์0892859012
14542017-01-16นายเสกสรรค์ มะเริงสิทธิ์75 ม.1สะเดาเอนโตนดบุคคลทั่วไป221210.0044นายเสกสรรค์ มะเริงสิทธิ์ผู้ใหญ่บ้าน044332632นายเสกสรรค์ มะเริงสิทธิ์044332632
14552017-01-16นายประทวน ถังกระโทก31ด่านทองหลางโตนดครอบครัว201210.0040นายประทวน ถังกระโทกผู้ใหญ่บ้าน044332632นายประทวน ถังกระโทก044332632
14562017-01-16นางอัมรา ซุ่มทองหลาง215 ม.3ด่านเกวียนโตนดครอบครัว181180.0036นางอัมรา ซุ่มทองหลางผู้ใหญ่บ้าน044332632นางอัมรา ซุ่มทองหลาง044332632
14572017-01-16นายศราวุธ เกตุทองหลาง90 ม.4หนองงูเหลือมโตนดครอบครัว15950.0030นายศราวุธ เกตุทองหลางผู้ใหญ่บ้าน044332632นายศราวุธ เกตุทองหลาง044332632
14582017-01-16นายสำเริง ดอกทุเรียน31 ม.5โตนดเก่าโตนดภาครัฐ251560.0050นายสำเริง ดอกทุเรียนผู้ใหญ่บ้าน044332632นายสำเริง ดอกทุเรียน044332632
14592017-01-16นายลำพอง ตับกลาง89 ม.6โตนดโตนดภาครัฐ201263.0040นายลำพอง ตับกลางผู้ใหญ่บ้าน044332632นายลำพอง ตับกลาง044332632
14602017-04-12รพ.สต.โตนดม.6โตนดโตนดภาครัฐ14864.0028นายยงยุธ เถื่อนกลางนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ0887976695นายวิทยา ฟองสันเทียะ0800344322
14612017-01-16นายชาติชาย โชติกลาง40 ม.7โตนดโตนดครอบครัว201280.0040นายชาติชาย โชติกลางผู้ใหญ่บ้าน044332632นายชาติชาย โชติกลาง044332632
14622017-01-16นายอรุณ ดิ่งกลาง112 ม.8ทุ่งมนโตนดครอบครัว201310.0040นายอรุณ ดิ่งกลางผู้ใหญ่บ้าน044332632นายอรุณ ดิ่งกลาง044332632
14632017-01-16นายวิชัย ยศกลาง102 ม.9ขามโตนดครอบครัว201250.0040นายวิชัย ยศกลางผู้ใหญ่บ้าน044332632นายวิชัย ยศกลาง044332632
14642017-01-16นายสิงห์โต หลอกลาง84 ม.10ใหม่สะเดาเอนโตนดครอบครัว201270.0040นายสิงห์โต หลอกลางผู้ใหญ่บ้าน044332632นายสิงห์โต หลอกลาง044332632
14652017-01-16นายสุรศักดิ์ แพกลาง5 ม.11โนนด่านโตนดครอบครัว201290.0040สุรศักดิ์ แพกลางผู้ใหญ่บ้าน044332632สุรศักดิ์ แพกลาง044332632
14662017-01-16นางวรัตน์ รัตนนิชาญ66 ม.12ไผ่สีทองโตนดครอบครัว201310.0040นางวรัตน์ รัตนนิชาญผู้ใหญ่บ้าน044332632นางวรัตน์ รัตนนิชาญ044332632
14672017-01-26บ้านเพชรม.1เพชรบิงอื่น ๆ1337661.00266นางธัญญาลักษณ์ สระทองหลางผู้ใหญ่บ้าน044332079นางบัวเผื่อน ใกล้สุข086247977
14682017-01-26บ้านขามชั่งโค33 หมู่ 2ขามชั่งโคบิงอื่น ๆ1257244.40250นายอภิสิทธิ์ จงนบกลางผู้ใหญ่บ้าน044332079นายสมชาย จันทร์ศรีละมัย0935187577
14692017-01-26บ้านสำโรง22/1 หมู่ 3สำโรงกระจายบิงอื่น ๆ1427731.50284นายบุญส่ง หนอกระโทกผู้ใหญ่บ้าน044332079นางเสด็จ ปานทองหลาง0817184824
14702017-01-26บ้านบุ73/1 หมู่ 4บุบิงอื่น ๆ1227451.50244นายกวี เชื่อมกลางกำนัน044332079นามาลัย จูงกลาง0872478126
14712017-01-26บ้านบิง157/1 หมู่ 5บิงบิงอื่น ๆ1156889.20230นายเรียง รักไร่กลางผู้ใหญ่บ้าน044332079นางรื่น เขยกลาง0894251041
14722017-01-26บ้านกระสัง98/1 หมู่ 6กระสังบิงอื่น ๆ583433.00116นายจวน ขุนทองผู้ใหญ่บ้าน044332079นางทองคำ สีคำภา0951300359
14732017-01-26บ้านหญ้าปลอก146 หมู่ 7หญ้าปลอกบิงอื่น ๆ161097.6032นายศีลวัต เซ็นทองหลางผู้ใหญ่บ้าน044332079นางไกรษร สวัสดิ์สุข0844763471
14742017-01-26บ้านดอนขวาง1 หมู่ 8ดอนขวางบิงอื่น ๆ1147359.30228นางสุทิน ยุงกลางผู้ใหญ่บ้าน044332079นางพริ้ง ชาญเจริญ0892826817
14752017-01-26บ้านขามโนนสันติ56 หมู่ 9ขามโนนสันติบิงอื่น ๆ1216914.50242นายชูชาติ เลียนอย่างผู้ใหญ่บ้าน044332079นางอุไร อุทยานวิชา0817129388
14762017-01-26บ้านขนายดี35/1 หมู่ 10ขนายดีบิงอื่น ๆ1086339.50216นายปฏิผล รายพิมายผู้ใหญ่บ้าน044332079นางสำลี รายพิมาย0934893491
14772017-01-11โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเพชร9/1บิงมิตรภาพบิงภาครัฐ8424.0016นายสุชาติ ดินขุนทดผอ.รพ.สต.บ้านเพชร0844170352นางลูกจันทร์ ดินขุนทด0857740463lugjan_orn@hotmail.com0857740463
14782017-01-26บ้านบิงมิตรภาพ27 หมู่ 11บิงมิตรภาพบิงอื่น ๆ1238276.00246นายประจวบ กลั่นสระน้อยผู้ใหญ่บ้าน044332079นางรวิวรรณ ตล่อมกลาง0862540293
14792017-01-26บ้านบิงพัฒนา98 หมู่ 12บึงพัฒนาบิงอื่น ๆ1176241.50234นายลับ เสียดกลางผู้ใหญ่บ้าน044332079นางอัด ชุ่มกลาง0879581786
14802017-01-10ชมรมสร้างสุขภาพบ้านดอนชมพู275 หมู่ที่ 1ดอนชมพูดอนชมพูอื่น ๆ29317211.00586นางอนันต์ ฉนำกลางผู้ใหญ่บ้านดอนชมพู0819766531นางแฉล้ม บ่มทองหลาง0883524307
14812017-01-13หมู่บ้านสร้างสุขภาพบ้านส้ม195 หมู่ที่ 2ส้มดอนชมพูอื่น ๆ40825695.50816นายนวพล สิงห์ทองไพศาลผู้ใหญ่บ้านส้ม0819674180นางสุปราณี เกิดหนู085740463
14822017-01-13หมุ่บ้านสร้างสุขภาพบ้านมะระ4 หมู่ที่ 3มะระดอนชมพูอื่น ๆ25515016.50510นายธนพล กล้าโนนสูงผู้ใหญ่บ้านมะระ0898465872นายบุญเชื้อ สุขพิมาย0850228852
14832017-01-22ชมรมสร้างสุขภาพบ้านสระพรวน34/1 หมู่ที่ 4สระพรวนดอนชมพูอื่น ๆ1589418.00316นายนิรุจน์ เปลี่ยนกลางผู้ใหญ่บ้านสระพรวน0835974542นายน้อม จงกลกลาง0935168012
14842017-01-22ชมรมสร้างสุขภาพบ้านดอนรี178 หมู่ที่ 5ดอนรีดอนชมพูอื่น ๆ36621980.20732นายศักดิ์ พุฒกลางผู้ใหญ่บ้านดอนรี0821464934นางสุเนตร แย้มกลาง0823663239
14852017-01-22ชมรมสร้างสุขภาพบ้านเมืองที33/2 หมู่ที่ 6เมืองทีดอนชมพูอื่น ๆ27216234.00544นายโชคชัย ช่อบุญกลางกำนัน0862564433นางประคอง ก้อนพิมาย0833658771
14862017-01-22ชมรมสร้างสุขภาพบ้านเปลาะปลอ143 หมู่ที่ 7เปราะปลอดอนชมพูอื่น ๆ38628335.80772นายสำราญ กระจัดกลางผู้ใหญ่บ้าน0898460168นางจรุญ ขอยื้อกลาง0837468232
14872017-01-13หมู่บ้านสร้างสุขภาพบ้านศรีสุข17 หมู่ที่ 8ศรีสุขดอนชมพูอื่น ๆ22313093.90446นายนพดล ภูเด่นไสยผู้ใหญ่บ้านศรีสุข0981217925นางสนธยา สิงไทยสงค์0837219976
14882017-01-22ชมรมสร้างสุขภาพบ้านดอนตะแบง130 หมู่ที่ 9ดอนตะแบงดอนชมพูอื่น ๆ20412188.00408นายดำรงค์ วรชมพูผู้ใหญ่บ้านดอนตะแบง0913393717นางพรทิพย์ วรชมพู0821298240
14892016-12-08โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนชมพูบ้านดอนชมพูพัฒนา หมู่ท่ี 10 พรหมพิทักษ์ดอนชมพูภาครัฐ11564.0022นางสมฉวี แบ่งกุศลจิตผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนชมพู0899499496นางสาวน้ำอ้อย เพชรปรีชาชาญ0896165053Donchompoo@yahoo.com
14902017-01-22ชมรมสร้างสุขภาพบ้านดอนชมพูพัฒนา219 หมู่ที่ 10พรหมพิทักษ์ดอนชมพูอื่น ๆ33720147.90674นายอุดร ปานทองหลางผู้ใหญ่บ้านดอนชมพูพัฒนา0896258771นางพินิจ คนบุญ0871210034
14912017-01-22ชมรมสร้างสุขภาพบ้านจอก9/1 หมู่ที่11จอดดอนชมพูอื่น ๆ1348118.00268นายธงชัย บ่อพิมายผู้ใหญ่บ้านจอก0895852552นางสวรรยา พุฒกลาง0610517513
14922017-01-24ชมรมสร้างสุขภาพบ้านแสนสุข39 หมู่ที่ 13แสนสุขดอนชมพูอื่น ๆ825052.00164นางมยุรี แดนงูเหลือมผู้ใหญ่บ้านแสนสุข0883739817นางแสงอาทิตย์ เจียนกลาง0837477355
14932017-01-24ชมรมสร้างสุขภาพบ้านมิตรภาพ259 หมู่ที่ 12มิตรภาพดอนชมพูอื่น ๆ1106823.00220นายดัด ดอนชมพูผู้ใหญ่บ้านมิตรภาพ0821274299นางปราณี เขตกลาง0960619116
14942016-12-13โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลาดแค224 หมู่ 2 ตลาดแคธารปราสาทภาครัฐ211260.0042นางจินตนา นันทิประภานักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ0898447629นางสาวจิตโสภา คำลือหาญ0993944224nunatekam@gmail.comnunatekamm
14952017-02-02ประชาชนตำบลธารปราสาท224ตลาดแคธารปราสาทภาครัฐ165544998.003310นางจินตนา นันทิประภาผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลาดแค0898447629นางสาวจิตโสภา คำลือหาญ0993944224nunatekam@gmail.comNunatekamm
14962016-12-07โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลุมข้าวโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลุมข้าวหลุมข้าวหลุมข้าวภาครัฐ10668.0020นางสุวารี พานสุวรรณนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ0910199566นายธงชัย ครัวกลาง0812824495az_thongchai@hotmail.comดิน,0812824495
14972017-01-18บ้านหลุมข้าวบ้านหลุมข้าวหลุมข้าวหลุมข้าวบุคคลทั่วไป32619124.90652นายชัชชัย ต่างกลางกำนันตำบลหลุมข้าว0818778828นางอุ่นเรือน แนวกลาง0887058191
14982017-01-17บ้านขาคีมบ้านขาคีมขามคีมหลุมข้าวบุคคลทั่วไป744450.80148นายสมบัติ พานสุวรรณผู้ใหญ่บ้านขาคีม0892862417นางสาวสุรภี มีลือ0833464311
14992017-01-20กลุ่มลดเค็ม ลดหวาน ลดล้านกิโล บ้านสระจันทร์บ้านสระจันทร์สระจันทร์หลุมข้าวภาครัฐ956005.00190นายหล่ำ จงเหนี่ยวกลางผู้ใหญ่บ้านสระจันทร์0833813695นายณัฐพล หาสุข0892197706takratum_pcu@hotmail.com
15002017-01-18บ้านท่ากระสังบ้านท่ากระสังท่ากระสังหลุมข้าวบุคคลทั่วไป18510656.20370นายธนกฤต ชิดนอกผู้ใหญ่บ้านท่ากระสัง0856379982นางปราณี เฉียงกลาง0899048107
15012017-01-16บ้านห้วยน้อยบ้านห้วยน้อยห้วยน้อยหลุมข้าวบุคคลทั่วไป804616.60160นายบุญธรรม กุลกลางผู้ใหญ่บ้านห้วยน้อย0879625004นางวิลัย บุญธรรมวัด0844717737
15022017-01-16บ้านกอกบ้านกอกกอกหลุมข้าวบุคคลทั่วไป432565.7086นายบุญมี หมายใยกลางผู้ใหญ่บ้าน0821518602นางทุเรียน ขอผลกลาง0810716513
15032017-01-18บ้านดงพลองบ้านดงพลองดงพลองหลุมข้าวบุคคลทั่วไป30817763.00616นายสวงค์ ขอจุลกลางผู้ใหญ่บ้านดงพลอง0821438929นายจำลอง สมบุญทวงค์0819970795
15042017-01-20กลุ่มลดเค็ม ลดหวาน ลดล้านกิโล บ้านไพลบ้านไพลไพลหลุมข้าวภาครัฐ1479351.60294นายวิทยา ตอโนนสูงผู้ใหญ่บ้านไพล0890376799นายณัฐพล หาสุข0892197706takratum_pcu@hotmail.com
15052016-12-09โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ากระทุ่มหมู่ 9 บ้านท่ากระทุ่มท่ากระทุ่มหลุมข้าวภาครัฐ895634.00178นางชลธิชา สุภัทโรบลผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ากระทุ่ม0818778734นางกนกอร แขวงกลาง0981683984Takratum_pcu@hotmail.comchonticha2501
15062017-01-18โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ากระทุ่มบ้านท่ากระทุ่มท่ากระทุ่มหลุมข้าวภาครัฐ9556.1018นางชลธิชา สุภัทโรบลพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ0864602346นายณัฐพล หาสุข0892197706takratum_pcu@hotmail.com
15072017-01-20กลุ่มลดเค็ม ลดหวาน ลดล้านกิโล บ้านท่ากระทุ่มบ้านท่ากระทุ่มท่ากระทุ่มหลุมข้าวภาครัฐ19111542.00382นายเสาร์ พรมนอกผู้ใหญ่บ้านท่ากระทุ่ม0956057874นายณัฐพล หาสุข0892197706takratum_pcu@hotmail.com
15082017-01-20กลุ่มลดเค็ม ลดหวาน ลดล้านกิโล บ้านใหม่หนองบัวบ้านใหม่หนองบัวหนองบัวหลุมข้าวภาครัฐ16910099.00338นายอนุสรณ์ เทือกเถาว์ผู้ใหญ่บ้านใหม่หนองบัว0850281450นายณัฐพล หาสุข0892197706takratum_pcu@hotmail.com
15092017-01-20กลุ่มลดเค็ม ลดหวาน ลดล้านกิโล บ้านใหม่ซาดบ้านซาดขาดหลุมข้าวภาครัฐ21711926.70434นายพิทักษ์ วัฒิพงษ์ปรีชาผู้ใหญ่บ้านซาด0918345357นายณัฐพล หาสุข0892197706takrutum_pcu@hotmail.com
15102017-01-20กลุ่มลดเค็ม ลดหวาน ลดล้านกิโล บ้านเพิกบ้านเพิกเพิกหลุมข้าวภาครัฐ23013408.00460นายสำราญ แหลมกลางผู้ใหญ่บ้านเพิก0810671141นายณัฐพล หาสุข0892197706takratum_pcu@hotmail.com
15112017-01-16บ้านโกรกขามบ้านโกรกขามโกรกขามหลุมข้าวบุคคลทั่วไป241352.4048นายวสัน ลิ้มกลางผู้ใหญ่บ้านโกรกขาม0875046795นางทองใบ หินนอก0847256675
15122017-01-20กลุ่มลดเค็ม ลเหวาน ลดล้านกิโล บ้านไพลพัฒนาบ้านไพลพัฒนาไพลพัฒนาหลุมข้าวภาครัฐ1096791.00218นายสังวาลย์ ปัญญาผู้ใหญ่บ้านไพลพัฒนา0868686237นายณัฐพล หาสุข0892197706takratum_pcu@hotmail.com
15132017-01-16บ้านหลุมข้าวพัฒนาบ้านหลุมข้าวพัฒนาหลุมข้าวพัฒนาหลุมข้าวบุคคลทั่วไป1086329.00216นายเฉลิม บัวกลางผู้ใหญ่บ้านหลุมข้าวพัฒนา0611231767นางเพลินพิศ บัวกลาง0903585741
15142017-01-16บ้านดงพลองพัฒนาบ้านดงพลองพัฒนาดงพลองพัฒนาหลุมข้าวบุคคลทั่วไป945569.00188นายมนตรี แวดกลางผู้ใหญ่บ้านดงพลองพัฒนา0879624751นางสร้อย คลื้นพลกรัง0986212283
15152017-01-20กลุ่มลดเค็ม ลดหวาน ลดล้านกิโล บ้านโนนตะโกบ้านโนนตะโกโนนตะโกหลุมข้าวภาครัฐ1046222.00208นายสำเริง แนวกลางผู้ใหญ่บ้านโนนตะโก0801523511นายณัฐพล หาสุข0892197706takratum_pcu@hotmail.com
15162016-12-13รพ.สต.มะค่า1 ม.1มะค่ามะค่าภาครัฐ2845165307.005690นายสรรชัย ชิณวงศ์ผอ.รพ.สต.มะค่า081-9972799นายคณิต ฟองสันเทียะ0875456339m_kanid@msn.com0875456339
15172016-12-19องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่าหมู่ 4 ต.มะค่า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมาหนองม้ามะค่าภาครัฐ271722.0054นายชำนาญ มุ่งยุทธกลางปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า0934826357นายภัทรพล ธนัทโรจนกุล0946946419
15182016-12-09รพ.สต.พลสงครามหมุ่1 บ้านสระเพลงสระเพลงพลสงครามภาครัฐ9565.0018รพ.สต.พลสงครามผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพลสงคราม0864602590นายชัชวาล เจริญวงศ์0852165502cjaleanvongjojoe1983@gmail.comcjjojoe1983
15192017-01-26บ้านสระเพลงหมู่1สระเพลงพลสงครามครอบครัว433145.0086อสมบ้านสระเพลงอสมบ้านสระเพลง0862473285สร้อยสุดา เสงี่ยมโคกกรวด0862473285-0862473285
15202017-03-08บ้านสระเพลงหมู่1 ต.พลสงคราม สระเพลงพลสงครามบุคคลทั่วไป36621598.00732บ้านสระเพลงลมหวล ปัญญาวงษ์0898480188ลมหวล ปัญญาวงษ์0898480188--
15212017-03-08บ้านสระเพลงม.1 บ้านสระเพลงสระเพลงพลสงครามบุคคลทั่วไป36621598.00732บ้านสระเพลงหมู่1ประธานอสม.0898480188ลมหวล ปัญญาวงษ์0898480188
15222017-03-08บ้านพลสงครามหมู่2พลสงครามพลสงครามครอบครัว38522082.00770บ้านพลสงครามประธานอสม0817752262ประนอม พิศนอก0817752262
15232017-01-24บ้านเปราะโคกเปราะหอมหมู่3โคกเปราะหอมพลสงครามครอบครัว322050.0064บ้านโคกเปราะหอมประธานอสมบ้านโคกเปราะหอม0883654913นิตยา เสรีสัจจพจน์0883654913--
15242017-03-08บ้านเปราะหอมหมู่3โคกเปราะหอมพลสงครามครอบครัว33719360.00674บ้านโคกเปราะหอมประธานอสม0883654913นิตยา เสรีสัจพจน์0883654913
15252017-01-24บ้านเสลาหมู่4เสมาพลสงครามครอบครัว483127.0096บ้านเสลาอสมบ้านเสลา0892866982แหวน งามพร้อม0892866982-0892866982
15262017-03-08บ้านเสลาหมู่4เสมาพลสงครามครอบครัว36320798.00726บ้านเสลาประธานอสม0892866982แหวน งามพร้อม0892866982
15272017-01-16อสม.บ้านหญ้าคาม.5 บ้านหญ้าคาหญ้าคาพลสงครามบุคคลทั่วไป412564.0082อสมบ้านหญ้าคาประธานอสมบ้านหญ้าคา ต.พลสงคราม อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา0937737601บุญยอง ฉัดพิมาย0937737601-0937737601
15282017-03-08บ้านหญ้าคาหมู่5หญ้าคาพลสงครามบุคคลทั่วไป42223513.00844บ้านหญ้าคาประธานอสม0937737601บุญยอง ฉัดพิมาย0937737601
15292017-01-13รพสต.มะรุม / หมู่บ้านดอนแฝกหมู่ที่ 8หนองหัวแรดพลสงครามบุคคลทั่วไป22313385.00446นางศิริลักษณ์ ศอกกลางผู้ใหญ่บ้าน08-81189319นางสาวอรวรรณ คำกลาง0903670923--
15302017-01-13รพสต.มะรุม / หมู่บ้านหนองหัวแรดหมู่ที่ 6หนองหัวแรดพลสงครามบุคคลทั่วไป1065959.00212นายสำราญ แจ้งจันอัดผู้ใหญ่บ้าน0831276141นางสาวอรวรรณ คำกลาง0903670923--
15312017-01-13รพสต.มะรุม / หมู่บ้านมะรุมหมู่ที่ 7มะรุมพลสงครามบุคคลทั่วไป1317565.00262นายสมโภชน์ จงสุขกลางผู่ใหญ่บ้าน0903670923นางสาวอรวรรณ คำกลาง0903670923--
15322017-04-26รพสต.มะรุม / โรงเรียนบ้านมะรุมหมู่ที่ 7มะรุมพลสงครามภาครัฐ11710.5022นพดล ศรีจันทรนนท์ผู้อำนวยการโรงเรียน0817251358นางสาวอรวรรณ คำกลาง0903670923khamklang_jin@hotmail.comorawan3155
15332017-04-26โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะรุมม.7มะรุมพลสงครามภาครัฐ11710.5022นพดล ศร
15342017-01-12รพสต.มะรุม239ดอนแฝกพลสงครามภาครัฐ9600.0018 นายธนิน สานุศิษย์ ผอ.รพสต.มะรุม0818788690น.ส.อรวรรณ คำกลาง0903970923khamklang@jin@hotmail.com
15352017-01-12รพสต.มะรุม หมู่ที่ 8ดอนแฝกพลสงครามภาครัฐ9600.0018นายธนิน สาุศิษย์ผอ.รพสต.มะรุม0818788690น.ส.อรวรรณ คำกลาง0903670923khamklang_jin@hotmail.comorawan3155
15362016-12-14โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะรุม31 ม.9หนองนาพลสงครามภาครัฐ145.002นายธนิน สานุศิษย์ผอ.รพสต.มะรุม0818788690นางสาวอรวรรณ คำกลาง0903670923khamklang_jin@hotmail.comorawan3155
15372017-01-13รพสต.มะรุม / หมู่บ้านหนองนาหมู่ที่ 9หนองนาพลสงครามบุคคลทั่วไป23513716.00470นายมิตรชัย จงคล้ายกลางผู้ใหญ่บ้าน0903670923นางสาวอรวรรณ คำกลาง0903670923--
15382017-01-13รพสต.มะรุม / หมู่บ้านดอนมันกระซากหมู่ที่ 10ดอนมันกระชากพลสงครามบุคคลทั่วไป1005536.00200นายสมบูรณ์ ญาติโพธิ์ผู้ใหญ่บ้าน0831283790นางสาวอรวรรณ คำกลาง0903670923--
15392016-12-14โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะรุม49 ม.11โนนวัดพลสงครามภาครัฐ10.002นายธนิน สานุศิษย์ผอ.รพสต.มะรุม0818788690นางสาวอรวรรI คำกลาง0903670923khamklang_jin@hotmail.comorawan3155
15402016-12-14โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะรุม26 ม.11โนนวัดพลสงครามภาครัฐ10.002นายธนิน สานุศิษย์ผอ.รพสต.มะรุม0818788690น.ส.อรวรรณ คำกลาง0903670923khamklang_jin@hotmail.comorawan3155
15412016-12-14โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะรุม26 ม.11โนนวัดพลสงครามภาครัฐ10.002นายธนิน สานุศิษย์ผอ.รพสต.มะรุม0818788690นางสาวอรวรรณ คำกลาง0903670923khamklang_jin@hotmail.comorawan3155
15422017-01-13รพสต.มะรุม / หมู่บ้านโนนวัดหมู่ที่ 11โนนวัดพลสงครามบุคคลทั่วไป724541.00144นางนวลปราง แบขุนทดผู้ใหญ่บ้าน0854154776นางสาวอรวรรณ คำกลาง0903670923--
15432017-01-20อสมบ้านหนองสรวงหมู่12หนองสรวงพลสงครามครอบครัว342160.0068อสมบ้านหนองสรวงอสมบ้านหนองสรวง0817899579อารีรัตน์ เอื้อประภาพร0817899579-aueapaphapon23
15442017-03-08บ้านหนองสรวงหมู่14หนองสรวงพลสงครามบุคคลทั่วไป1247149.00248บ้านหนองสรวงประธานอสม0981680893นุสรา โครตทองทิพย์0981680893
15452017-01-13รพสต.มะรุม / หมู่บ้านดอนมะเหลื่อมหมู่ที่ 13ดอนมะเหลื่อมพลสงครามบุคคลทั่วไป985422.00196นายสริด ขอมีกลางผู้ใหญ่บ้าน0823758092นางสาวอรวรรณ คำกลาง0903670923--
15462017-03-08บ้านดอนบุตาโพธิ์หมู่14ดอนบุตรโพธิ์พลสงครามบุคคลทั่วไป1186759.00236บ้านดอนบุตาโพธิ์ประธานอสม0908191314สุ้ม มุ่งกลาง0908191314
15472016-12-14โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะรุม11 ม.15โนนแสงพัฒนาพลสงครามภาครัฐ10.002นายธนิน สานุศิษย์ผอ.รพสต.มะรุม0818788690นางสาวอรวรรณ คำกลาง0903670923khamklang_jin@hotmail.comorawan3155
15482017-01-13รพสต.มะรุม / หมู่บ้านดอนแฝกพัฒนาหมู่ที่ 15โนนแสงพัฒนาพลสงครามบุคคลทั่วไป20012270.00400นางละม่อม สิบทัศน์ ผู้ใหญ่บ้าน0873775304นางสาวอรวรรณ คำกลาง0903670923--
15492017-04-18บ้านสำโรงตำบลจันอัดสำโรงจันอัดบุคคลทั่วไป20012028.00400นางทิพย์ กองทรายกลางประทาน อสม. บ้านสำโรง0857738652นางสาวสุภาพ อินทรไกร0914681690Peaw555528@gmail.com0914681690
15502017-04-18บ้านจันอัดตำบลจันอัดจันอัดจันอัดบุคคลทั่วไป35020307.00700นางรัตน์ เล็กกลางอสม. บ้านจันอัด0813602617นางสาวสุภาพ อินทรไกร091481690Peaw555528@gmail.com0914681690
15512017-04-18บ้านด่านติงตำบลจันอัดจันอัดจันอัดบุคคลทั่วไป30020062.00600นางพอเหมาะ เข็มบุปผาประธาน อสม. บ้านด่านติง0817291499นางสาวสุภาพ อินทรไกร0914681690Peaw555528@gmail.com0914681690
15522017-04-18บ้านเหล่าตำบลจันอัดเหล่าจันอัดบุคคลทั่วไป1509989.00300นางนวลจันทร์ แย้มจอหอประธาน อสม. บ้านเหล่า0828625748นางสาวสุภาพ อินทรไกร0914681690Peaw555528@gmail.com0914681690
15532016-12-15โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่าม.4โค้งกระชายจันอัดภาครัฐ9593.0018นางทองนิ้ม เนยสูงเนินผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล0819665491นางสาวสุภาพ อินทรไกร0914681690peaw555528@gmail.com0914681690
15542017-01-09อสม.ตำบลจันอัดตำบลจันอัดโค้งกระชายจันอัดภาครัฐ1086605.00216นางทองนิ้ม เนยสูงเนินผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่า0819665491นางสาวสุภาพ อินทรไกร0914681690Peaw555528@gmail.com0914681690
15552017-01-09อสม.ตำบลจันอัดตำบลจันอัดโค้งกระชายจันอัดภาครัฐ1086605.00216นางทองนิ้ม เนยสูงเนินผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่า0819665491นางสาวสุภาพ อินทรไกร0914681690Peaw555528@gmail.com0914681690
15562017-01-09อสม.ตำบลจันอัดตำบลจันอัดโค้งกระชายจันอัดภาครัฐ1086605.00216ธัญธิพ ดีระพัฒน์ประธาน อสม.ตำบลจัดนัด0641406399นางโสภี ทองดีนอก0913453750
15572017-03-07อสม.ตำบลจันอัดตำบลจันอัดโค้งกระชายจันอัดภาครัฐ1086605.00216นางธัญทิพ ดีระพัฒน์ประธาน อสม.ตำบลจันอัด0641406399นางสาวสุภาพ อินทรไกร0914681690Peaw555528@gmail.com0914681690
15582017-04-18บ้านโค้งกระชายตำบลจันอัดโค้งกระชายจันอัดบุคคลทั่วไป35020159.00700นางพัชนี ปิ่นทะเลประธาน อสม.บ้านโค้งกระชาย0846058130นางสาวสุภาพ อินทรไกร0914681690Peaw555528@gmail.com0914681690
15592017-04-19รพ.สต.บ้านเหล่าตำบลจันอัดโค้งกระชายจันอัดภาครัฐ9593.0018นางทองนิ้ม เนยสูงเนินผอ.รพ.สต.บ้านเหล่า0819665491นางสาวสุภาพ อินทรไกร0914681690Peaw555528@gmail.com0914681690
15602017-04-18บ้านดอนตำบลจันอัดดอนจันอัดบุคคลทั่วไป1156238.00230นางหนูเล็ก ปลั่งกลางประธาน อสม.บ้านดอน0848359095นางสาวสุภาพ อินทรไกร0914681690Peaw555528@gmail.com0914681690
15612017-04-18บ้านใหม่ตำบลจันอัดใหม่จันอัดบุคคลทั่วไป30019982.00600นางเกษร จงอยู่กลางประธาน อสม. บ้านใหม่0828719132นางสาวสุภาพ อินทรไกร0914681690Peaw555528@gmail.com0914681690
15622017-04-18บ้านโค้งกระพี้ตำบลจันอัดโค้งกระพี้จันอัดบุคคลทั่วไป15010002.00300นางโสภี ทองดีนอกประธาน อสม.บ้านโค้งกระพี้093640639นางสาวสุภาพ อินทรไกร0914681490Peaw555528@gmail.com0914681690
15632017-01-09บ้านหนองห่าง หนองห่างขามเฒ่าบุคคลทั่วไป653304.00130นายจำลอง มุ่งค้ำกลางผู้ใหญ่บ้าน085-4925930นางศิวพร เนตระกูล089-8466150pakk_siwa
15642016-12-09รพ.สต.บ้านไพหมู่ 2ไพขามเฒ่าภาครัฐ120.0024นางสุมาลี ด่านยางหวายผอ.รพ.สต.0918285482นางศิวพร เนตระกูล089-8466150Siwapornnatrakul@gmail.compakk_natrakul
15652017-01-09บ้านไพหมู่ 2ไพขามเฒ่าภาครัฐ985142.00196นายสมส่วน ปลั่งกลางผู้ใหญ่บ้าน092-4359594นางศิวพร เนตระกูล089-8466150siwaporn1982@gmail.compakk_siwa
15662017-03-07รพ.สต.บ้านไพม.2ไพขามเฒ่าภาครัฐ13534.0026นางสุมาลี ด่านยางหวายผอ.รพ.สต.บ้านไพ0918285482นางศิวพร เนตระกูล0898466150siwaporn1982@gmail.compakk_natrakul
15672017-01-09บ้านขามเฒ่าหมู่ 3ขามเฒ่าขามเฒ่าภาครัฐ372436.0074นายอำนวย มุ่งรวยกลางผู้ใหญ่บ้าน089-4543137นางศิวพร เนตระกูล089-8466150siwaporn1982@gmail.compakk_siwa
15682017-01-09บ้านหนองห่างหมู่ 4 หนองพลองขามเฒ่าภาครัฐ10805.0020นายวิเชียร ชวดกลางผู้ใหญ่บ้าน085-3033979นางศิวพร เนตระกูล089-8466150siwaporn1982@gmail.compakk_siwa
15692017-01-09บ้านหนองพลองหมู่ 4หนองพลองขามเฒ่าภาครัฐ1086480.00216นายวิเชียร ชวดกลางผู้ใหญ่บ้าน085-3033979นางศิวพร เนตระกูล089-8466150siwaporn1982@gmail.compakk_siwa
15702017-01-09บ้านกลึงหมู่ 5กลึงขามเฒ่าภาครัฐ543245.00108นายสามารถ มุ่งคู่กลางผู้ใหญ่บ้าน081-1866456นางศิวพร เนตระกูล089-8466150siwaporn1982@gmail.compakk_siwa
15712017-01-09บ้านเกรียมหมู่ 6เกรียมขามเฒ่าภาครัฐ1046250.00208นายบุญรอด มุ่งสวนกลางผู้ใหญ่บ้าน087-2554494นางศิวพร เนตระกูล089-8466150siwaporn1982@gmail.compakk_siwa
15722017-01-09บ้านสระพระหมู่ 7 สระพระขามเฒ่าภาครัฐ563360.00112นายถาวร พรมทองผู้ใหญ่บ้าน089-4260298นางศิวพร เนตระกูล089-8466150siwaporn1982@gmail.compakk_siwa
15732017-01-09อบต.ขามเฒ่าหมู่ 7สระพระขามเฒ่าภาครัฐ201310.0040นายพุ่ม สวัสดิ์ก้อนสกุลนายกองการบริหารส่วนตำบล061-9237999นางพุ่มพวง ธนอรรถพันธ์094-2893667
15742017-01-09บ้านโนนสำโรงหมู่ 8 โนนสำโรงขามเฒ่าภาครัฐ583596.00116นายประจวบ เสมอกลางผู้ใหญ่บ้าน089-5795069นางศิวพร เนตระกูล089-8466150siwaporn1982@gmail.compakk_siwa
15752017-03-07บ้านดอนเพกาม.9ดอนเพกาขามเฒ่าภาครัฐ661064.00132นายเด่นชัย มุ่งรวมกลางกำนันตำบลขามเฒ่า0897173279นางศิวพร เนตระกูล0898466150siwaporn1982@gmail.compakk_natrakul
15762017-01-09บ้านโนนกระถินหมู่ 10 โนนกระถินขามเฒ่าภาครัฐ593387.00118นายหลุน มุ่งรายกลางผู้ใหญ่บ้าน090-1917819นางศิวพร เนตระกูล089-8466150siwaporn1982@gmail.compall_siwa
15772017-01-09บ้านหนองสะแกหมู่ 11 หนองสะแกขามเฒ่าภาครัฐ5307.0010นายเชื่อง ขอกลางผู้ใหญ่บ้าน089-7173279นางศิวพร เนตระกูล 089-8466150siwaporn1982@gmail.compakk_siwa
15782017-03-07บ้านหนองสะแกม.11หนองสะแกขามเฒ่าภาครัฐ26634.0052นายเชื่อง ขอกลางผู้ใหญ่บ้าน0804729427นางศิวพร เนตระกูล0898466150siwaporn1982@gmail.compakk_natrakul
15792017-03-07บ้านถนนหักม.12ถนนหักขามเฒ่าภาครัฐ30678.0060นางละมัย มุ่งอ้อมกลางผู้ใหญ่บ้าน0896647261นางศิวพร เนตระกูล0898466150siwaporn1982@gmail.compakk_natrakul
15802017-01-09บ้านโนนพัฒนาหมู่ 13โนนพัฒนาขามเฒ่าภาครัฐ382036.0076นางสาคร ประจวบกลางผู้ใหญ่บ้าน088-1176524นางศิวพร เนตระกูล089-8466150siwaporn1982@gmail.compakk_siwa
15812017-03-07บ้านโนนกลางม.14โนนกลางขามเฒ่าภาครัฐ422436.0084นายศิริชัย หวังเรียบกลางผู้ใหญ่บ้าน0801732530นางศิวพร เนตระกูล0898466150siwaporn1982@gmail.compakk_natrakul
15822017-01-09บ้านหนองพลองพัฒนาหมู่ 15 หนองพลองพัฒนาขามเฒ่าภาครัฐ744474.00148นายสมพร มุ่งเรียบกลางผู้ใหญ่บ้าน080-1536215นางศิวพร เนตระกูล089-8466150siwaporn1982@gmail.compakk_siwa
15832017-01-12บ้านด่านหมู่ที่1ด่านด่านคล้าอื่น ๆ17610939.00352นายพิเชษฐ์ ศรีด่านกลางผู้ใหญ่บ้าน0890284108นางวรรณา ศรีด่านกลาง0890284108
15842017-01-12บ้านบุหมู่ 2บุด่านคล้าอื่น ๆ1418715.00282นางบุญส่ง ยอดด่านกลางผู้ใหญาบ้าน089-0284108นางยูร จั่นกลาง091-1342630
15852017-01-16บ้านบุหมู่ที่ 3บุด่านคล้าอื่น ๆ1167469.00232นายบุญนำ รักด่านกลางผู้ใหญ่บ้าน0844718661นางบุญเรือง ปลั่งกลาง089 2841517
15862017-01-31บ้านบุหมู่ 3บุด่านคล้าอื่น ๆ1167469.00232นายบุญนำ รักด่านกลางผู้ใหญ่บ้าน0844718661นางบุญเรือง ปลั่งกลาง0892841517
15872017-01-16บ้านหัวบึงหมู่ 4หัวบึงด่านคล้าอื่น ๆ31320735.00626นางสมสี ปลั่งกลางผู้ใหญ่บ้าน080 1592483นางนุชนาต อุ่นพิมพ์081 7309555
15882016-12-19โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหว้าหมู่ที่ 5หนองสะแกด่านคล้าภาครัฐ14880.0028นายครรชิต หนากลางู้อำนวยการโรงพยาบาลส้งเสริมสุขภาพตำบลหนองหว้า097-3420096นางสาววรลักษณ์ สันทวีชนะ082-1452522worawara65@gmail.com
15892016-12-23โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)หมู่ 14หนองสะแกด่านคล้าภาครัฐ251713.0050นายวิชัย กฤษกลางผู้อำนวยการโรงเรียน0817097907นางสุภาพ มั่นกลาง085773028508577302850857730285
15902017-01-16บ้านหนองสะแกหมู่ 5หนองสะแกด่านคล้าอื่น ๆ20813414.00416นายมานพ ค่ากลางผู้ใหญ่บ้าน0872551469นางชิต ยี่จอหอ0812647768
15912017-01-12บ้านหนองหว้าหมู่6หนองหว้าด่านคล้าอื่น ๆ16410364.00328นายเย็น เกยด่านกลางผู้ใหญ่บ้าน087-8744136นางคะแนน ช่วงกลาง087-2604099
15922017-01-13เทศบาลตำบลด่านคล้าหมู่ 6หนองหว้าด่านคล้าภาครัฐ342209.0068นายสมเดช แย้มพรายปลัดเทศบาล044-379999นางศิริรัตน์ สำราญกลาง044-379998tdankla@gmail.com
15932017-01-12บ้านด่านคนคบหมู่ 7ด่านคนคบด่านคล้าอื่น ๆ24315454.00486นายประสาน ถมจอหอผู้ใหญ่บ้าน0892816791นางอรวรัชญา ซึมกลาง087-9612769
15942017-01-13โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบหมู่ 1 ด่านคนคบด่านคล้าภาครัฐ201319.5040นายพยุงศักดิ์ เสริฐสูงเนินผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ0899466573นางดวงรัตน์ สิริวุฒิเมธา0878698090doungratsiri@gmail.comdoungratsiri
15952017-01-16บ้านหนองหลักร้อยหมู่ 8หนองหลักร้อยด่านคล้าอื่น ๆ936070.00186นายสมาน คงแก้วผู้ใหญ่บ้าน081 0694924นางประจวบ ปลั่งกลาง098 9826907
15962017-01-16บ้านคอนน้อยหมู่ 9ดอนน้อยด่านคล้าอื่น ๆ36022335.00720นางสมคิด เอมกลางผู้ใหญ่บ้าน089 6267671นางฝนทิพย์ หอมหนองจะบก088 4335056
15972017-02-03โรงเรียนบ้านคอนน้อยหมู่ 9ดอนน้อยด่านคล้าภาครัฐ9689.0018จ่าสิบโทปิติกร ซ้ายขวาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคอนน้อย0958760598นางจิดาภา อมรไชย0634653391
15982017-01-16บ้านหนองกระทุ่มหมู่ 10หนองกระทุ่มด่านคล้าอื่น ๆ25016103.00500นายสมพบ เหมือนสัเทียะผู้ใหญ่บ้าน081 0763989นางวัชรีพร หุ้นกลาง089 5802139
15992017-01-12บ้านดอนไร่หมู่ 11ดอนไร่ด่านคล้าอื่น ๆ825084.00164นายสายัณห์ ปลั่งกลางผู้ใหญ่บ้าน096-7368456นางรำพึง เจริญด่าน083-1288865
16002017-01-12บ้านโนนน้อยหมู่ 12โนนน้อยด่านคล้าอื่น ๆ18612237.00372นายวุฒิจักษ์ สำราญกลางกำนันตำบลด่านคล้า089-9179199นางสาวสายพิณ เดสันเทียะ083-3849175
16012017-01-16บ้านโคกเกริ่นร่มเย็นหมู่ 13โคกเกริ่นร่มเย็นด่านคล้าอื่น ๆ1247963.00248นายธงชัย วัฒนเคนผู้ใหญ่บ้าน096 4193194นางสุพิศ ปลั่งกลาง080 7383540
16022017-01-16บ้านหนองแมวหมู่ 14หนองแมวด่านคล้าอื่น ๆ1157484.00230นางฉวีวรรณ พันธ์กลางผู้ใหญ่บ้าน089 2815176นางมะลิ ชนากลาง084 4171497
16032016-12-20ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านโนนพรมหมู่1 บ้านโนนพรม ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมาโนนพรมลำคอหงษ์อื่น ๆ4279.008นางวันเพ็ญ จันตะเภาประธาน อสม.086-2458775นางสาวเสาวลักษณ์ กมลกลาง090-0474714
16042017-02-27อสม.บ้านโนนพรมหมู่1โนนพรมลำคอหงษ์อื่น ๆ4282.008นางวันเพ็ญ จันตะเภาประธาน อสม.086-2458775น.ส.เสาวลักษณ์ กมลกลาง090-0474714
16052017-02-27บ้านโนนพรม หมู่1หมู่1โนนพรมลำคอหงษ์บุคคลทั่วไป161032.0032นายพนม ดอกพงศ์กลางผู้ใหญ่บ้าน087-3793499นางวันเพ็ญ จันตะเภา086-2458775
16062016-12-08โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะพานหมู่ 2 ต.ลำคอหงษ์ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมาสะพานลำคอหงษ์ภาครัฐ7434.0014นายอุทัย สมสุขผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะพาน0812822585นายกฤษฎา หวังรวมกลาง0932286382kongyota@hotmail.comacfarm
16072016-12-17ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านสะพานหมู่2 บ้านสะพาน ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมาสะพานลำคอหงษ์อื่น ๆ16979.0032นางพิสมัย มุ่งฝอยกลางประธาน อสม.089-4253057นางมาลัย พงษ์เจริญ063-9979514
16082017-02-15บ้านสะพานหมู่2สะพานลำคอหงษ์บุคคลทั่วไป775122.00154นางพิสมัย มุ่งฝอยกลางผู้ใหญ่บ้าน089-4253057นางสมพร บรรจบพุดซา0851100116
16092017-02-27อสม.บ้านสะพานหมู่2สะพานลำคอหงษ์อื่น ๆ16979.0032นางพิสมัย มุ่งฝอยกลางประธาน อสม.089-4253057นางมาลัย พงษ์เจริญ063-9979514
16102017-02-27บ้านสะพาน หมู่2หมู่2สะพานลำคอหงษ์บุคคลทั่วไป775122.00154นางพิสมัย มุ่งฝอยกลางผู้ใหญ่บ้าน089-4253057นางสมพร บรรจบพุดซา085-1100116
16112017-03-23กลุ่มผู้นำชุมชนตำบลลำคอหงษ์สะพานลำคอหงษ์ภาครัฐ16610264.60332นายบุญรอด รัดกลางกำนันตำบลลำคอหงษ์081-3903015นางพิสมัย มุ่งฝอยกลาง089-4253057
16122017-03-27กลุ่มวัยทำงาน ต.ลำคอหงษ์ต.ลำคอหงษ์สะพานลำคอหงษ์บุคคลทั่วไป82749380.001654นายอุทัย สมสุขผอ.รพ.สต.สะพาน081-28222585นางวิไลวรรณ สานคล่อง099-8246370
16132016-12-15ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านคอหงษ์หมู่3 บ้านคอหงษ์ ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมาคอหงษ์ลำคอหงษ์อื่น ๆ14879.0028นางสังวาลย์ กำพุดกลางประธาน อสม.090-0414502นางอุไรภรณ์ ยิ่งจอหอ083-7369116
16142017-02-27อสม.บ้านคอหงษ์หมู่3คอหงษ์ลำคอหงษ์อื่น ๆ14879.0028นางสังวาลย์ กำพุดกลางประธาน อสม.090-0414502นางอุไรภรณ์ ยิ่งจอหอ083-7369116
16152017-02-27อสม.บ้านคอหงษ์หมู่3คอหงษ์ลำคอหงษ์อื่น ๆ14879.0028นางสังวาลย์ กำพุดกลางประธาน อสม.090-0414502นางอุไรภรณ์ ยิ่งจอหอ083-7369116
16162017-02-27อสม.บ้านคอหงษ์หมู่3คอหงษ์ลำคอหงษ์อื่น ๆ14879.0028นางสังวาลย์ กำพุดกลางประธาน อสม.090-0414502นางอุไรภรณ์ ยิ่งจอหอ083-7369116
16172017-02-27อสม.บ้านคอหงษ์หมู่3คอหงษ์ลำคอหงษ์อื่น ๆ14879.0028นางสังวาลย์ กำพุดกลางประธาน อสม.090-0414502นางอุไรภรณ์ ยิ่งจอหอ083-7369116
16182017-02-27บ้านคอหงษ์ หมู่3หมู่3คอหงษ์ลำคอหงษ์บุคคลทั่วไป503350.80100นายมงคล กำพุดกลางผู้ใหญ่บ้าน080-1567506น.ส.จิรณัฐ จันทกูต063-9979265
16192016-12-15ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านโนนสะพานหมู่4 บ้านโนนสะพาน ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมาโนนสะพานลำคอหงษ์อื่น ๆ5298.0010นางสุกัญญา เมยมงคลประธาน อสม.082-3685053นางนีรนุช เนียมศรีเพชร083-1292742
16202017-02-27อสม.บ้านโนนสะพานหมู่4โนนสะพานลำคอหงษ์อื่น ๆ5298.0010นางสุกัญญา เมยมงคลประธาน อสม.082-3685053นางนีรนุช เนียมศรีเพชร083-1292742
16212017-02-27บ้านโนนสะพาน หมู่4หมู่4โนนสะพานลำคอหงษ์บุคคลทั่วไป221501.0044นายผิน นาคาผู้ใหญ่บ้าน086-8696503นางสุกัญญา เมยมงคล082-3685053
16222016-12-20ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดอนผวาหมู่ 5 บ้านดอนผวา ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมาดอนผวาลำคอหงษ์อื่น ๆ14807.0028นายสมศักดิ์ มุ่งซ้อนกลางประธาน อสม.083-7347119นายศรีเทพ นิ่มกลาง087-4561008
16232017-02-10บ้านดอนผวาหมู่ 5ดอนผวาลำคอหงษ์บุคคลทั่วไป734673.00146นายสมศักดิ์ มุ่งซ้อนกลาผู้ใหญ่บ้าน0837347119นางสุพร นัคราภิบาล0900408266
16242017-02-27อสม.บ้านดอนผวาหมู่5ดอนผวาลำคอหงษ์อื่น ๆ14799.0028นายสมศักดิ์ มุ่งซ้อนกลางประธาน อสม.083-7347119นายศรีเทพ นิ่มกลาง087-4561008
16252017-02-27บ้านดอนผวา หมู่5หมู่5ดอนผวาลำคอหงษ์บุคคลทั่วไป734673.00146นายสมศักดิ์ มุ่งซ้อนกลางผู้ใหญ่บ้าน083-7347119นางสุพร นัคราภิิบาล090-0408266
16262017-03-23กลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงตำบลลำคอหงษ์ดอนผวาลำคอหงษ์บุคคลทั่วไป1599312.10318นายชยุตพงศ์ เหมันต์สันติวงศ์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ098-1017713นางอนุสรา เปรมกมล099-9182176
16272016-12-17ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านโนนลาวหมู่6 บ้านโนนลาว ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมาโนนลาวลำคอหงษ์อื่น ๆ6346.8012นางดารา จุปะวันทองประธาน อสม.086-9778120นางเนื่อง พูนศิริ088-0403669
16282017-02-27อสม.บ้านโนนลาวหมู่6โนนลาวลำคอหงษ์อื่น ๆ6346.8012นางดารา จุปะวันทองประธาน อสม.086-9778120นางเนื่อง พูนศิริ088-0403669
16292017-02-27บ้านโนนลาว หมู่6หมู่6โนนลาวลำคอหงษ์บุคคลทั่วไป291827.6058นายนาวี ไชยมีผู้ใหญ่บ้าน086-8788154นางดารา จุปะวันทอง086-9778120
16302016-12-20ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหนองเครือชุดหมู่ 7 บ้านหองเครือชุด ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมาหนองเครือขุดลำคอหงษ์อื่น ๆ9586.0018นางจัด กอเผื่อกกกลางประธาน อสม.089-4233642นางลำพอง หมายอมกลาง083-1817688
16312017-02-27อสม.บ้านหนองเครือชุดหมู่7หนองเครือขุดลำคอหงษ์อื่น ๆ9586.0018นางจัด กอเผือกกลางประธาน อสม.089-4233642นางลำพอง หมายอมกลาง083-1817688
16322017-02-27บ้านหนองเครือชุด หมู่7หมู๋7หนองเครือขุดลำคอหงษ์บุคคลทั่วไป493288.0098นายบุญรอด รัดกลางกำนันตำบลลำคอหงษ์081-3903015นางจัด กอเผือกกลาง089-4233642
16332017-03-23ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลลำคอหงษ์หนองเครือขุดลำคอหงษ์ภาครัฐ352126.0070นายบุญรอด รัดกลางกำนันตำบลลำคอหงษ์081-3903015นายพนม ดอกพงศ์กลาง087-3793499
16342016-12-17ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านกระถินหมู่8 บ้านกระถิน ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมากระถินลำคอหงษ์อื่น ๆ10588.0020นางอำภรณ์รัตน์ แคร้นอินทร์ประธาน อสม.0821548571นางเกษร หวังรายกลาง087-0254636
16352017-01-11โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุดหมู่ 8 กระถินลำคอหงษ์ภาครัฐ201326.0040นายสุรัตน์ มุ่งอิงกลางผู้อำนวยการโรงเรียน0818765315นางสาวลัดดา นาดีด่านกลาง0878717723laddaple@hotmail.com8717723
16362017-02-27อสม.บ้านกระถินหมู่8กระถินลำคอหงษ์อื่น ๆ10598.0020นางอำภรณ์รัตน์ แคร้นอินทร์ประธาน อสม.082-1548571นางเกษร หวังรายกลาง087-0254636
16372017-02-27บ้านกระถิน หมู่8หมู่8กระถินลำคอหงษ์บุคคลทั่วไป362491.9072นายสหัส ชูจอหอผู้ใหญ่บ้าน087-4500293นางอำภรณ์รัตน์ แคร้นอินทร์082-1548571
16382017-03-27กลุ่มวัยทำงาน ต.ลำคอหงษ์ต.ลำคอหงษ์กระถินลำคอหงษ์บุคคลทั่วไป82749380.001654นายอุทัย สมสุขผอ.รพ.สต.สะพาน081-2822585นางวิไลวรรณ สานคล่อง099-8246370
16392016-12-15ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านโนนบ่อหมู่9 บ้านโนนบ่อ ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมาโนนบ่อลำคอหงษ์อื่น ๆ5318.0010นางชูชีพ ชวนงูเหลือมประธาน อสม.061-1516819นางวิไลวรรณ สานคล่อง083-7416351wilaiwan.314780๑gmail.com.
16402017-02-15บ้านโนนบ่อหมู่9โนนบ่อลำคอหงษ์บุคคลทั่วไป211392.0042นายทองสืบ ชวนงูเหลือมผู้ใหญ่บ้าน080035517นางวิไลวรรณ สานคล่อง0837416351
16412017-02-27อสม.บ้านโนนบ่อหมู่9โนนบ่อลำคอหงษ์อื่น ๆ5318.0010นางชูชีพ ชวนงูเหลือมประธาน อสม.061-1516819นางวิไลวรรณ สานคล่อง083-7416351
16422017-02-27บ้านโนนบ่อ หมู๋9หมู๋9โนนบ่อลำคอหงษ์บุคคลทั่วไป211392.0042นายทองสืบ ชวนงูเหลือมผู้ใหญ่บ้าน080-0035517นางวิไลวรรณ สานคล่อง083-7416351
16432016-12-17ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านโนนกราดหมู่10 บ้านโนนกราด ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมาโนนกราดลำคอหงษ์อื่น ๆ4225.008นางแวง มุ่งคีมกลางประธาน อสม.099-1970532นางบุหงา สุทธิ087-6478348
16442017-02-27อสม.บ้านโนนกราดหมู่10โนนกราดลำคอหงษ์อื่น ๆ4225.008นางแวง มุ่งคีมกลางประธาน อสม.099-1970532นางบุหงา สุทธิ087-6478348
16452017-02-27บ้านโนนกราด หมู่10หมู๋10โนนกราดลำคอหงษ์บุคคลทั่วไป10640.0020นายชอุ่ม มุ่งฝากกลางผู้ใหญ่บ้าน086-8679547นางแวง มุ่งคีมกลาง099-1970532
16462016-12-15ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดอนพรหมสรหมู่11 บ้านดอนพรหมสร ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมาดอนพรหมสรลำคอหงษ์อื่น ๆ10661.0020นางเที่ยง มุ่งปั่นกลางประธาน อสม.083-7379934นางสาวเกษร แซ่ลิม087-3765228
16472017-02-10หมู่บ้านดอนพรหมสรหมู่11 ดอนพรหมสรลำคอหงษ์บุคคลทั่วไป684560.00136นางเที่ยง มุ่งปั่นกลางประธาน อสม.0837379934นางระยอง มุ่งย่อมกลาง0805542079
16482017-02-27อสม.บ้านดอนพรหมสรหมู่11ดอนพรหมสรลำคอหงษ์อื่น ๆ10671.0020นางเที่ยง มุ่งปั่นกลางประธาน อสม.083-7379934นางเกษร แซ่ลิม087-3765228
16492017-02-27บ้านดอนพรหมสร หมู่11หมู่11ดอนพรหมสรลำคอหงษ์บุคคลทั่วไป684560.00136นางพะเยาว์ มุ่งซ้อนกลางผู้ใหญ่บ้าน083-7379934นางระยอง มุ่งย่อมกลาง080-5542079
16502017-03-23กลุ่มอาสาสมัครป้องภันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลลำคอหงษ์ดอนพรหมสรลำคอหงษ์อื่น ๆ1256978.00250นายชิตณรงค์ ขอเหนี่ยวกลางนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์089-6292039นายชาคฤษ หมายอมกลาง088-082-1281
16512016-12-17ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหนองเครือชุดพัฒนาหมู่12 บ้านหนองเครือชุดพัมนา ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมาหนองเครือชุดพัฒนาลำคอหงษ์อื่น ๆ11635.0022นางนกแก้ว หมายครอบกลางประธาน อสม.085-9293978นางสำรวย สุเทวี096-5749196
16522017-02-12บ้านหนองเครือชุดพัฒนาหมู่12หนองเครือชุดพัฒนาลำคอหงษ์บุคคลทั่วไป473123.0094นางวาริกา ทองคำผู้ใหญ่บ้าน0816700600นางนกแก้ว หมายครอบกลาง0859293978
16532017-02-27อสม.บ้านหนองเครือชุดพัฒนาหมู่12หนองเครือชุดพัฒนาลำคอหงษ์อื่น ๆ10587.0020นางนกแก้ว หมายครอบกลางประธาน อสม.085-9293978นางสำรวย สุเทวี096-5749196
16542017-02-27บ้านหนองเครือชุดพัฒนา หมู่12หมู่12หนองเครือชุดพัฒนาลำคอหงษ์บุคคลทั่วไป473123.0094นางวาริกา ทองคำผู้ใหญ่บ้าน081-6700600นางนกแก้ว หมายครอบกลาง085-9293978
16552016-12-16รพ.สต.ดอนท้าว1ดอนท้าวเมืองปราสาทภาครัฐ10668.0020นายเอกชัย ทองไทยผอ.รพ.สต.ดอนท้าว0898444134นายเอกชัย ทองไทย0898444134thongthailand_@hotmai.comaunpcservice
16562017-01-17นายชรินทร์ กอทรายกลาง ม.1 , ม.3รพ.สต.ดอนท้าวดอนท้าวเมืองปราสาทภาครัฐ19612387.00392นายชรินทร์ กอทรายกลางจพ.สาธารณสุข0849609871นายชรินทร์ กอทรายกลาง0849609871jo_charin@hotmail.com
16572017-01-17นางสาวอุษณี เบี้ยกระโทก ม.5 , ม.9รพ.สต.ดอนท้าวดอนท้าวเมืองปราสาทภาครัฐ1077539.00214นางสาวอุษณี เบี้ยกระโทกพยาบาลวิชาชีพ0860559331นางสาวอุษณี เบี้ยกระโทก0860559331usanee7557@gmail.com
16582017-01-17นายรัฐพงศ์ เกษมสุข ม.2 , ม.11รพ.สต.ดอนท้าวดอนท้าวเมืองปราสาทภาครัฐ987276.00196นายรัฐพงศ์ เกษมสุขจพ.สาธารณสุข0818766682นายรัฐพงศ์ เกษมสุข0818766682Rattapong_1302@hotmail.com
16592017-01-17นางขันเงิน ฟองสันเทียะ ม.6 , ม.8รพ.สต.ดอนท้าวดอนท้าวเมืองปราสาทภาครัฐ1047617.00208นางขันเงิน ฟองสันเทียะจพ.สาธารณสุข0982487916นางขันเงิน ฟองสันเทียะ0982487916nongkunngren@hotmail.com
16602017-01-17นางสาวกิตติยา บุรินทร์สุชาติ ม.4 , ม.7รพ.สต.ดอนท้าวดอนท้าวเมืองปราสาทภาครัฐ271845.0054นางสาวกิตติยา บุรินทร์สุชาติจพ.ทันตสาธารณสุข0611035603นางสาวกิตติยา บุรินทร์สุชาติ0611035603burinduchart2531@gmail.com
16612017-01-17นายเอกชัย ทองไทย ม.10 , ม.12รพ.สต.ดอนท้าวดอนท้าวเมืองปราสาทภาครัฐ1198442.00238นายเอกชัย ทองไทยผอ.รพ.สต.0898444134นายเอกชัย ทองไทย0898444134thongthailand_@hotmail.com
16622016-12-13ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านดอนหวายดอนหวายดอนหวายดอนหวายอื่น ๆ241440.0048นายบัญญัติ บุตรวงศ์นรากำนันตำบลดอนหวาย0817603966นายณรงค์ นิ่มกลาง0892362993
16632016-12-13ชมรมอสม.ตำบลดอนหวายตำบลดอนหวายดอนหวายดอนหวายอื่น ๆ503000.00100นางพิกุล บาดกลางประธานอสม.ตำบลดอนหวาย0897229210นางพิกุล บาดกลาง0897229210
16642016-12-13ชมรมสร้างสุขภาพตำบลดอนหวายตำบลดอนหวายดอนหวายดอนหวายอื่น ๆ45027000.00900นางอินทิรา สุนทรผอบทองประธานชมรมสร้างสุขภาพตำบลดอนหวาย0880723849นางอินทิรา สุนทรผอบทอง0880723849
16652017-03-01ชมรมทูบีนัมเบอร์วันดอนหวายตำบลดอนหวายดอนหวายดอนหวายอื่น ๆ120060000.002400นางวิไลวรรณ แย้มกสิกรผู้ใหญ่บ้านดอนหวาย0862614328นางวิไลวรรณ แย้มกสิกร0862614328
16662016-12-13รพ.สต.หนองตะครองต.ดอนหวาย หนองตะครองดอนหวายภาครัฐ16960.0032นายวสันต์ แท้สูงเนินผอ.รพ.สต.หนองตะครอง0831011009นางสุนีย์ จุ่มกลาง0821519244
16672016-12-13เทศบาลดอนหวายต.ดอนหวายหนองตะครองดอนหวายภาครัฐ301800.0060นายสุพรรณ์ บุตรวงศ์นรารองปลัดเทศบาลดอนหวาย0813219135นายศุภวิชญ์ ร่มกลาง0813219135
16682017-01-06บ้านป่ารัง ม.155 .1 ต.ลำมูล อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160ป่ารังลำมูลอื่น ๆ27313923.00546นายสำรวย จ้องกลางผู้ใหญ่บ้านป่ารัง089-5821566นางฐิติกาน ต์นรีทุมพงษ์0862630481yai-leo@hotmail.com0854692037
16692017-01-05บ้านโนนทอง ม.2104 ม.2 ต.ลำมูล อ.โนนสูง จ.นครราชสีมาโนนทองลำมูลอื่น ๆ25312660.00506นางสมจิตร กล้าแข็งผู้ใหญ่บ้านโนนทอง081-0624167นางนวรัตน์ บัวขาว0899472175Nawarat2520@gmail.commaw12344
16702017-01-06บ้านมะค่า ม.3135 ม.3 ต.ลำมูล อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160มะค่าลำมูลอื่น ๆ21110560.00422นายอำนาจ คบทองหลางกำนันตำบลลำมูล081-7740175นางสังคม เอี่ยมโคกสูง081-3893880
16712017-01-11โรงเรียนไตรมิตรวิทยาม.3 บ้านมะค่า ต.ลำมูล อ.โนนสูง จ.นครราชสีมามะค่าลำมูลภาครัฐ171080.0034นายประจักษ์ ปราบงูเหลือมผู้อำนวยการโรงเรียน085-7621860นางสาวเรณู เหมือนสันเทียะ061-0205874bumtaebumtae@gmail.com
16722017-01-06บ้านนาราด ม.425/2 ม.4 ต.ลำมูล อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160นาราดลำมูลอื่น ๆ1175976.00234นายสมาน บีพิมายผู้ใหญ่บ้านนาราด082-14765620นางกนกวรรณ กรองกลาง087-9569946
16732016-12-19โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาราดพัฒ