โครงการ 'ลดน้ำหนัก สร้างสุข บุคลากร'
จังหวัดนครราชสีมา
ที่ วันที่สมัคร ชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ ที่อยู่ หมู่บ้าน/ชุมชน ตำบล ประเภทสมาชิก ส่วนสูง น้ำหนัก รอบเอว BMI นน.ที่ต้องการลด ชื่อ หน.หน่วยงาน ตำแหน่ง เบอร์มือถือ ชื่อ Buddy เบอร์มือถือ E-mail ID Line
อำเภอเมืองนครราชสีมา
12019-10-25หรรษา ชื่นชูผล265ชุมชนทุ่งสว่าง-ศาลาลอยในเมืองภาครัฐ163.0062.0082.0023.342.00นพ.สุวิทย์นพ.สสจ.045262692หรรษา045262692hunsa_c@hotmail.com
22019-12-18สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร255โคกกรวดโคกกรวดภาครัฐ169.0072.0033.0025.2170.00สุวิทย์นายแพทย์สาธารณสุข0817902622สุวิทย์0817902622