อำเภอ   ตำบล   หมู่บ้าน   
โครงการ 'ลดเค็ม ลดหวาน ลดล้านกิโล หลานย่าโม ทำความดีถวายพ่อของแผ่นดิน'
จังหวัดนครราชสีมา
ที่ อำเภอ ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ครอบครัว บุคคลทั่วไป อื่น ๆ
จำนวนสมาชิก นน.รวม นน.เฉลี่ยต่อคน จำนวนสมาชิก นน.รวม นน.เฉลี่ยต่อคน จำนวนสมาชิก นน.รวม นน.เฉลี่ยต่อคน จำนวนสมาชิก นน.รวม นน.เฉลี่ยต่อคน จำนวนสมาชิก นน.รวม นน.เฉลี่ยต่อคน จำนวนสมาชิก นน.รวม นน.เฉลี่ยต่อคน
1เมืองนครราชสีมา 11,973 768,869.05 64.22 14,656 862,535.00 58.85 73,389 4,236,621.51 57.73 29,527 1,907,886.20 64.61
2ครบุรี 2,869 157,859.60 55.02 582 35,338.00 60.72 13,847 795,007.20 57.41 671 41,245.50 61.47
3เสิงสาง 3,615 217,966.80 60.30 12,586 739,571.50 58.76 7,711 459,296.00 59.56
4คง 2,615 159,196.70 60.88 16,785 932,473.46 55.55 2,883 172,348.90 59.78
5บ้านเหลื่อม 1,270 77,617.50 61.12 3,366 210,213.90 62.45 2,551 156,947.50 61.52
6จักราช 6,595 414,117.78 62.79 8 481.00 60.13 14,528 637,584.00 43.89 4,688 300,572.00 64.12
7โชคชัย 5,469 311,378.50 56.94 10,530 605,288.00 57.48 2,442 132,728.50 54.35
8ด่านขุนทด 14,807 889,282.50 60.06 120 6,738.50 56.15 19 1,235.00 65.00 17,261 1,032,728.80 59.83 11,580 691,503.00 59.72
9โนนไทย 1,150 69,306.90 60.27 5,794 332,020.50 57.30 1 63.00 63.00 1,356 90,091.60 66.44 7,788 458,216.40 58.84
10โนนสูง 10,079 631,867.50 62.69 1,415 83,772.00 59.20 12,448 769,510.00 61.82 15,483 940,546.50 60.75
11ขามสะแกแสง 859 60,853.10 70.84 3,043 184,719.50 60.70 1,539 91,927.40 59.73 2,074 101,908.70 49.14
12บัวใหญ่ 2,723 156,290.00 57.40 5,030 274,640.10 54.60 24,879 1,381,872.50 55.54
13ประทาย 8,051 484,344.49 60.16 368 23,111.05 62.80 7,212 533,625.40 73.99 1,951 110,929.84 56.86
14ปักธงชัย 3,266 199,480.60 61.08 327 20,103.00 61.48 4 261.00 65.25 8,170 488,223.20 59.76 15,042 850,483.20 56.54
15พิมาย 23,302 1,424,867.00 61.15 5,953 381,893.40 64.15 20,279 1,173,984.80 57.89 899 56,955.80 63.35
16ห้วยแถลง 6,880 430,340.70 62.55 3,664 222,506.50 60.73 5,198 287,278.30 55.27 5,900 376,373.30 63.79
17ชุมพวง 5,142 299,872.00 58.32 12 698.00 58.17 15,324 853,767.17 55.71 7,183 291,952.20 40.64
18สูงเนิน 13,091 824,388.86 62.97 22,131 1,194,331.60 53.97 4,571 287,470.70 62.89
19ขามทะเลสอ 1,176 72,830.70 61.93 118 7,596.50 64.38 6,775 383,898.50 56.66 2,830 165,967.00 58.65
20สีคิ้ว 25,727 1,506,177.40 58.54 3,121 180,955.00 57.98 46,861 2,933,090.80 62.59
21ปากช่อง 12,703 843,556.50 66.41 335 20,824.00 62.16 32,829 2,072,604.20 63.13 1 82.00 82.00
22หนองบุญมาก 26,114 1,614,481.17 61.82 534 26,647.00 49.90
23แก้งสนามนาง 886 51,355.10 57.96 6,358 338,955.50 53.31 1,253 73,510.60 58.67
24โนนแดง 167 10,252.70 61.39 2,360 142,287.41 60.29 912 55,473.50 60.83
25วังน้ำเขียว 27,522 509,729.40 18.52 575 35,024.00 60.91 4 285.00 71.25 50 3,230.00 64.60 25 2,130.00 85.20
26เทพารักษ์ 3,770 231,030.80 61.28 770 46,958.00 60.98 3,813 226,583.00 59.42 543 33,353.00 61.42
27เมืองยาง 4,251 245,367.40 57.72 1,644 95,455.20 58.06 47 2,830.00 60.21
28พระทองคำ 5,774 323,967.50 56.11 1,439 90,389.00 62.81 3 191.00 63.67 8,564 559,052.00 65.28
29ลำทะเมนชัย 820 46,400.50 56.59 7,655 382,902.00 50.02 1,796 105,312.00 58.64
30บัวลาย 217 13,141.70 60.56 7,807 427,821.00 54.80 589 36,325.60 61.67
31สีดา 2,830 149,001.50 52.65 102 5,842.00 57.27 2,353 139,369.60 59.23 576 35,552.00 61.72
32เฉลิมพระเกียรติ 2,452 140,554.20 57.32 835 48,668.00 58.29
รวม238,16513,335,746.1555.9940,6522,436,908.9559.95191,235.0065.001,762105,396.0059.82388,58222,678,764.1558.36157,2309,278,440.4459.01
 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 255 ม.11 ต.โคกกรวด อ.เมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280 044465011-4