อำเภอ   ตำบล   หมู่บ้าน   
โครงการ 'ลดน้ำหนัก สร้างสุข บุคลากร'
จังหวัดนครราชสีมา
ที่ อำเภอ ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ครอบครัว บุคคลทั่วไป อื่น ๆ
จำนวนสมาชิก นน.รวม นน.เฉลี่ยต่อคน จำนวนสมาชิก นน.รวม นน.เฉลี่ยต่อคน จำนวนสมาชิก นน.รวม นน.เฉลี่ยต่อคน จำนวนสมาชิก นน.รวม นน.เฉลี่ยต่อคน จำนวนสมาชิก นน.รวม นน.เฉลี่ยต่อคน จำนวนสมาชิก นน.รวม นน.เฉลี่ยต่อคน
1เมืองนครราชสีมา 3,646 2,899.00 0.80
2ครบุรี
3เสิงสาง
4คง 117 95.90 0.82
5บ้านเหลื่อม
6จักราช
7โชคชัย
8ด่านขุนทด
9โนนไทย
10โนนสูง 100 86.00 0.86
11ขามสะแกแสง
12บัวใหญ่
13ประทาย
14ปักธงชัย
15พิมาย
16ห้วยแถลง
17ชุมพวง
18สูงเนิน
19ขามทะเลสอ
20สีคิ้ว
21ปากช่อง
22หนองบุญมาก
23แก้งสนามนาง
24โนนแดง
25วังน้ำเขียว 75 67.70 0.90
26เทพารักษ์
27เมืองยาง
28พระทองคำ
29ลำทะเมนชัย
30บัวลาย
31สีดา
32เฉลิมพระเกียรติ
รวม3,9383,148.600.80
 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 255 ม.11 ต.โคกกรวด อ.เมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280 044465011-4