โครงการ 'ลดน้ำหนัก สร้างสุข บุคลากร'
จังหวัดนครราชสีมา
1 ชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
2 ที่อยู่ 255 ม.11 ต.โคกกรวด อ.เมือง
3 ประเภทสมาชิก ภาครัฐ 5 BMI 12.16
4 ส่วนสูง (ซม.) 332.00 6 นน.ที่ต้องการลด (กก.) 72.00
รายการ พค.2561 (ตั้งต้น) มิย.2561 กค.2561 สค.2561 กย.2561 ตค.2561 พย.2561 ธค.2561 มค.2562 กพ.2562 มีค.2562 เมย.2562 พค.2562
- น้ำหนัก(กก.)
- รอบเอว(ซม.)
134.00 115.00 72.00 33.00
- BMI 12.16 6.53
น้ำหนัก(+/-) (กก.) -
- 62 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 255 ม.11 ต.โคกกรวด อ.เมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280 044465011-4