หน้าแรก ลงทะเบียน รายชื่อ แก้ไขข้อมูล เว็บไซต์หน่วยงาน สำหรับผู้ดูแล

 

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ การจัดทำแผนระบบบริการสุขภาพและกำลังคน (Blueprint)
วันที่ 26-28 มิถุนายน 2562
เวลา 08.00 - 16.30 น.
สถานที่ ห้องประชุมเดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

*** หมายเหตุ : กรุณาแจ้งห้องพักโดยตรงที่ คุณนรีพัชรกุล เกิดโมลีธรนันท์ ผอ.ฝ่ายขาย
Tel.08-6867-6154 , E-mail : nalink2541@gmail.com , id line : nareepat
อัตรค่าห้องพัก
1.โรงแรมแมนดาริน เขาใหญ่ เตียงเดี่ยว/คู่ คืนละ 1,500 บาท
2.โรงแรมโบนิต้า เขาใหญ่ เตียงเดี่ยว/คู่ คืนละ 2,000 บาท
ผู้ประสานโครงการ
ชื่อ-สกุล นายจักรกฤษณ์ มงคลสวัสดิ์ และนางสาวสาลินี ภักดี
เบอร์โทร 083-8289588, 0926532664
อีเมลล์ csor9health@gmail.com
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์
358 ถ.จอมพล (หน้าวัดบูรพ์) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร. 044-245188 Fax.044-245188