หน้าแรก ลงทะเบียน รายชื่อ แก้ไขข้อมูล เว็บไซต์หน่วยงาน สำหรับผู้ดูแล

 

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสาธารณสุข
วันที่ 6-8 ตุลาคม 2562
เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
สถานที่ เชียงคาน รีเวอร์ เมาท์เท่น รีสอร์ท อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
ผู้ประสานโครงการ
ชื่อ-สกุล ธัญญารัตน์ ทราบจังหรีด
เบอร์โทร 0902391725
อีเมลล์ nunirx25@hotmail.com
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์
358 ถ.จอมพล (หน้าวัดบูรพ์) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร. 044-245188 Fax.044-245188