หน้าแรก ลงทะเบียน รายชื่อ แก้ไขข้อมูล เว็บไซต์หน่วยงาน สำหรับผู้ดูแล

 

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ การนำเสนอ Bright Spot Season 2 : Change NODE
วันที่ วันที่ 4 ธันวาคม 2562
เวลา 08.30 - 16.30
สถานที่ ณ โรงแรมสีมาธานี อำเภอเมือง จ.นครราชสีมา
ผู้ประสานโครงการ
ชื่อ-สกุล นส.ปิยฉัตร มูลสาร
เบอร์โทร 0895734218
อีเมลล์ puipook1980@gmail.com
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์
358 ถ.จอมพล (หน้าวัดบูรพ์) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร. 044-245188 Fax.044-245188