หน้าแรก ลงทะเบียน รายชื่อ แก้ไขข้อมูล เว็บไซต์หน่วยงาน สำหรับผู้ดูแล

 

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ (รุ่นที่ 1)ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการวิเค
วันที่ 7 มกราคม 2563
เวลา 08.30 - 16.30
สถานที่ โรงแรมโคราชโอเต็ล จังหวัดนครราชสีมา
ผู้ประสานโครงการ
ชื่อ-สกุล นายอธิวัฒน์ แสนโคตร
เบอร์โทร 0988484459
อีเมลล์ tongtukta1990@gmail.com
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์
358 ถ.จอมพล (หน้าวัดบูรพ์) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร. 044-245188 Fax.044-245188