หน้าแรก ลงทะเบียน รายชื่อ แก้ไขข้อมูล เว็บไซต์หน่วยงาน สำหรับผู้ดูแล

 

หากต้องการสอบถามการใช้งาน หรือแก้ไขข้อมูล
- กรุณาติดต่อเจ้าของโครงการ
- หรือโทรศัพท์ 044-245188
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์
358 ถ.จอมพล (หน้าวัดบูรพ์) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร. 044-245188 Fax.044-245188